Mateřská škola

Mateřská škola

Adresa:
Poděšín 45
592 12 Nížkov
okres Ždár nad Sázavou
kraj Vysočina
IČO:
70 99 02 98
Telefon:
+420 566 675 150
E-mail:
skolka@podesin.cz
Právní forma:
příspěvková organizace
Statutární orgán:
ředitelka paní Hana Řičanová
vznik funkce od 1. února 2009

budova.jpg


Předmět podnikání:

* Poskytuje předškolní vzdělání podle ustanovení zákona 29/1984 Sb.
* Zabezpečuje výchovu dětí umístěných v Mateřské škole v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, – ve znění pozdějších předpisů.
* Připravuje děti na vstup do školy.
* Zajišťuje stravování dětem a zaměstnancům školy.
* Umožňuje další aktivity vzdělávací a relaxační.

Vznik příspěvkové organizace:

příspěvková organizace vznikla 1. ledna 2003, podle ustanovení § 35 odst. 2, § 84 odst. 2. písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vydává obec Poděšín v souladu s usnesením zastupitelstva obce ze dne 27. září 2002.