Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Rybník na Bejčině

Rybník R5 – Na Bejčině

Nejprve po předání stavby došlo v pondělí 22. září 2014 k vytyčení budoucího rybníka. Samotná stavba rybníka byla zahájena 1. října kácením olší a probagrováním nového koryta na boční odtok vody. Ve druhé dekádě října bylo zahájeno postupné šalování a betonování rour a výpustě pro odtok vody. Mezi tím byl bagrován bok na odtok přebytečné vody (při povodni). Zde bylo nutno rozbíjet skálu, která zde překážela. Práce postupně pokračovala téměř do vánočních svátků. Další pokračování stavby bude na jaře 2015, až bude vhodné počasí.                                                                                            

Jelikož byla letos mírná zima, mohlo být 12. března po zimní přestávce zahájeno pokračování stavby rybníku nade vsí. Práce pokračovala na stavbě přepadu a odtoku. 7. dubna bylo konečně zahájeno odhrnování zeminy pro rybník. 20. dubna začalo navážení zeminy, rozhrnování a válcování hráze. Po dokončení hráze bylo celé okolí stavby rekultivováno a zaseto trávou.

Dne 11. června 2015 v 10:15 hodin proběhla kolaudace rybníka na Bejčině, které se účastnili Magdaléna Bartoňová – Mě.Ú. Žďár n. S., Václav Nečas – stavební dozor, Jarmila Tůmová – Krajský pozemkový úřad, Jiří Klusáček a Pavel Tonar – Pozemkový úřad Ždár n. S., Pavel Bílek – SPH Stavby Bystřice n. P., David Nejedlý a Zdeněk Jaroš – obec Poděšín. Po úspěšné kolaudaci byl rybník 14. června zastaven a postupně napouštěn. Protože je letos obzvláště velké sucho a podle zákona musí být ponechán minimální průtok vody v potoku pod rybníkem, bude ještě nějaký čas trvat, než bude napuštěn do plného stavu. 

Konec školního roku a začátek prázdnin přinesl velká horka, a i když byl rybník napuštěn jenom z části, přilákal mnoho návštěvníků a byl neustále v obležení hlavně dětí, ale i dospělých občanů. A to nejen domácích, ale i přespolních.

Na závěr bych chtěl tímto poděkovat zaměstnancům pozemkového úřadu Jiřímu Klusáčkovi a Pavlu Tonarovi, za řešení neustále nových problémů, které celou stavbu provázely. Bez jejich přičinění by tato stavba určitě nestála. Dále Václavu Nečasovi, který tento rybník naplánoval a konečně stavební firmě SPH Stavby Bystřice, která stihla stavbu včas dokončit i přes potíže, které nastaly s úřady. V neposlední řadě je také třeba poděkovat Zdeňku Jarošovi, bývalému starostovi, který celou stavbu inicioval a usiloval o ni aktivně mnoho let. Bez něho by se rybník ani neplánoval, ani nestavěl. První myšlenka vznikla již někdy před dvaceti roky. Tehdy ovšem nebylo na takovéto stavby pomyšlení. Nebyly peníze a ani pozemky. Reálnější podobu myšlenka nabyla během pozemkové reformy, která u nás probíhala. Bylo možno připravit pozemky. Tehdy u nás bylo nachystáno až pět nových rybníků. A pak zbývalo sehnat potřebnou dotaci „alespoň“ na realizaci tohoto, největšího z plánovaných rybníků. Nakonec se, díky již výše jmenovaným, podařilo sehnat 100% dotaci na stavbu rybníka na Bejčině, pracovně označeného jako R5, což je věc docela nevídaná. Pak nastaly opět problémy s úřady a stavba se neustále odkládala. Zahájena nakonec byla až loni na podzim. Projekt musel doznat na poslední chvíli změn a rybník se stal rázem o 30 cm mělčí a tím také menší. To nám nakonec nevadí, hlavně že tu rybník je a obec to nestálo ani korunu. Nyní se pomalu napouští. Kvůli velkému suchu a tím nedostatku přítoku a kvůli povinnosti zachování určitého odtoku, se napouští již několik týdnů a stále ještě není plný. To však nebrání, aby již nyní byl využíván jako přírodní koupaliště. Má pro to podmínky, aby v něm byla voda čistá a teplá. V horkých dnech je navštěvován desítkami koupáníchtivých občanů. Až se hladina ustálí na plné výši, bude mít rybník i dostatečnou hloubku a plochu. I když ne takovou, jakou měl původně mít, a o kterou přišel kvůli horlivým „zeleným ouřadům na kraji“. Nedaleko se staví další soukromý rybník a tak v této lokalitě vznikne pěkná kaskáda tří rybníků. Nyní se ještě chystá příjezdová cesta od vsi přes Háječek a po hřebeni Bejčiny. Bude třeba vykácet křoviska a udělat drobné terénní úpravy. Jako povrch bude využit drcený asfalt ze starých opravovaných obecních cest.

 

Poloha:

 

 

Foto: