Výročí obce

2015

1775- Úprava roboty 390 dní.
1805- Počet obyvatel 261, mužů 138, žen 123, domů 43.
1805- Počet zvířat 2 koně, 66 volů, 83 krav, 90ovcí.
1825- 26.5. Založení školy na čísle 20 u Františka Matouška.
1825- 26.5. První učitel Franz Hlatký, nar. 1805, Bohdalov. učil do 28.5.1846.
1835- Vypukla chřipka, která trvala do 3/36 a mnoho obětí si vyžádala.
1855- Obec patří pod politický okres Polná, do roku 1884.
1875- Velký požár č.p.15,16,17,19,20.
1885- Učitel Jan Bezděk, nar. 16.5.1858 Soběslav, učil do 26.8.1889.
1895- Starosta Antonín Flesar č.7, 1. radní Josef Rosecký č.19, 2. radní Antonín Rosecký č.5, zastupitelé: Jan Blažek č.17, Jan Dobrovolný č.32, Václav Doležal č.15, Martin Flesar č.10, Josef Homola č.34, Václav Chvátal č.39.
1905- Oheň vypukl u Josefa Šorfa, č. 26, a rozšířil se na stavení Jana Koumara č.44, Václava Slámy č.28, a Josefa Sochora č.27. Ohroženo bylo ještě stavení Františka Enderle č.49.
1915- 22.8. Zavedeny chlebenky a potravinové lístky.
1925- Zahájení psaní kroniky – Richard Markvart, č. 45, psal do 28.6.1933, nar.13.3.1883.
1925- 11.5. Bouře s povodní, stržen most k Sirákovu, postaven provizorní dřevěný most.
1925- 31.7. Poprvé zapnut elektrický proud.
1935- 1.5. Starostou byl zvolen Václav Sláma č.29, náměstek Jaroslav Dočekal č.9,1. rádní Jan Stránský č.51, 2. rádní Josef Jágr č.2, členové: Václav Enderle č.49, Josef Hanus č.46, Rudolf Musil č.38,František Nejedlý č.14, Adolf Pařízek č.23,Josef Rosecký č.11, Václav Rosecký č.5, Josef Stehlík č.3.
1945- 1.1. Počet obyvatel 372, čísel 65.
1945- 22.1. Zabavení uhlí ve škole, Němečtí vojáci.
1945- 5.5. Vyvěšení vlajek 18 hod.
1945- 5.5. Veřejné shromáždění 20 hod – revoluční Národní výbor.
1945- 8.5. U Rudolce snaha odzbrojit 10 něm.vojáků – Blažek.
1945- 9.5. Přejezd německých vojsk 7.30 až 14.00 hod.
1945- 10.5. Příjezd Rudé armády v 8.00 hod na Polnou.
1945- 10.5. Přenocování armády s německými a maďarskými zajatci.
1945- 11.5. Projížděla rumunská armáda na Polnou.
1945- 12.5. Mobilizace našich vojáků 1908 až 1916.
1945- 13.5. Vrácení 18 vojáků zpět.
1945- 1.6. Obnovení okresu Havlíčkův Brod do 31.12.1948.
1965- 1.1. Knihovníkem Josef Jágr č.2, nar. 1.8.1933, knihovnu vedl do své smrti 1.4.1998.
1965- 9.2. Předseda JZD Stanislav Chvátal č. 33, do roku 1969.
1965- Nový hřbitov v Nížkově.
1975- 1.2. Sloučení JZD Poděšín a JZD Sirákov. Předseda Cupl Jan.
1975- 30.6. Zrušení školy v Poděšíně – do Nížkova.
1975- 10. Betonoval se nový most u kulturního domu.
1985- 13.5. Ve 13 hodin projížděl Poděšínem 38. ročník Závodu Míru z Jihlavy do Olomouce.
1995- 1.1. Zahájen svoz odpadu v popelnicích na skládku Ronov.
1995- 14.12. Znovu založení Lesního družstva v Polné, zástupce za obec Jaroš Zdeněk č. 79 .
2005- 1.1. Počet obyvatel  251, muži 124, ženy 127.
2005- 1.4. Byla zahájena rekonstrukce cesty od domu Jaroše č.79, po dům Jágra Pavla č.89, včetně obrubníků.
2005- 29.4. TJ Poděšín převedla obci do majetku darovací smlouvou klubovnu na hřišti.
2005- 25.5. ZDV započalo skrývkou stavbu nového prasečáku u dolního kravína.
2005- 26.5. Obecní úřad zahájil celkovou rekonstrukci obecního rozhlasu.
2005- 6.6. Obec začala celkovou rekonstrukci obecní knihovny.
2005- 9.7. Rekonstrukce MŠ – nová voda, obložena umývárna.

 

2014

1514- Velice krutá zima. Mnoho lidí a zvěře pomrzlo.
1544- Na Jihlavsko přiletěl nesčíslný počet kobylek.
1654- Název obce – Podissin. Počet osedlých 9 selských, 5 rolnic., 3 chalupníci.
1674- Název obce – Podiessin. Kontribuce 112 zl. 44 krejcarů. Výměra polí 4 a 12/64 osedlého.
1714- 31.7. Velké dešťové přívaly protrhly na panství žďárském a polenském.
1784- Počet obyvatel 169, z toho 79 mužů a 90 žen, čísel 36.
1824- Rychtář Jan Rosický č.19, 1. konšel František Matoušek č.20, 2. konšel Jan Jaroš, č.34.
1834- 5. Okolí postiženo krupobitím a průtrží mračen, velké škody.
1854- Název obce – Poděšín.
1864- 7-8. Starosta Martin Flesar.č.10, 1. radní František Dobrovolný č.30, 2. rádní Blažek Jan č.17, Martin Rosecký č.11, František Novotný č.45.
1874- Postavena kaplička Panny Marie, zvon z roku 1708.
1874- 13.8. Velký požár č.p.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 39, 46, 54.
1884- 30.9. Obec konec okresu v Polné.
1884- 1.10. Obec patří pod okres Německý Brod, země Čechy, do 30.9.1940.
1904- Postaven nový traverzový most u Pařízkových k Sirákovu.
1904- 17.11. Zahájila osobní dopravu polenská lokálka, 22.5.1982 ukončila provoz.
1904- Starosta Antonín Flesar č. 7, zástupce Josef Rosecký č. 19.
1904- 23.5. Sbor dobrovolných hasičů světil svůj prapor.
1914- 19.7. V Poděšíně byl uspořádán 2 sjezd hasičské župy Polenské.
1914- 26.7. V 1. světové válce povoláno 80 vojáků, 4 legionáři, 15 padlo.
1924- 26.3. V Praze koupena motorová stříkačka, typu Delahaye z Francie.
1924- 14.12. Založeno družstvo pro rozvod elektrické energie. Předseda Adolf Fejt.
1924- První rádio Jaroslav Dočekal č. 9.
1934- 4.7. Katastrofální sucho, vyschly studny.
1944- 5.1. Ve dnech 3., 4. a 5. ledna 1944 proběhl pro všechny učitele kurz protiletecké obrany. Bohužel u nás není žádný vhodný kryt, proto děti ze školy a školky nacvičovaly rozptyl žactva domů.
1944- 4.4. Mnoho sněhu.
1954- Stavba kulturního domu, trvala do roku 1957.
1954- 28.7. Začal se kopat vodovod po Malé straně a byl postaven vodojem.
1964- Drenážování v Dlouhých loukách. většina prací prováděla melioračním strojem. Dále se prováděla rekonstrukce luk přilehlých k regulovaným potokům.
1964- V tomto roce byl lokalizován požár za číslem 4, porodna prasat, která lehla popelem.
1974- 14.1. Kalamita v lese, bez elektřiny 14 – 18.1,   -29 C.
1974- 10.2. Založena tělovýchovná jednota Poděšín, 16 členů.
1974- 1.6. Dokončeny most i lávka přes potok pod rybníkem.
1974- 1.7. Úprava rybníka na návsi, – odbahnění dokončeno 10.9.1975.
1974- 9.-10. Zavezen rybník u Pařízkových a sádky na dolním konci.
1974- 5.11. Uzavřen hostinec – Bláha č. 63, není pamětníka.
1974- 8.12. Mnoho vody – 50 cm nad splavem, potok plný.
1984- 12.7. V nočních hodinách bouře s větrem a průtrží mračen, která udělala velké škody.
1994- 12.5. Průtrž mračen s krupobitím způsobila na polensku ohromné škody.
1994- 1.1. Počet obyvatel 250, z toho 127 mužů a 123 žen.
1994- 1.1. Vak vrátil obci Poděšín vodovod. Cena předávaného majetku byla 585.031,-Kč.
2004- 1.1. Počet obyvatel   250, muži 122, ženy 128.
2004- 27.2. Byla zahájena v kulturním domě rekonstrukce sociálního zařízení a nová voda .
2004- 21.3. Ženy ukončily Divizi na pěkném 2. místě. Sestava: Jitka Landová, Jana Štikarová, Petra Červinková, Petra Štohanzlová.
2004- 1.4. Byla zahájena rekonstrukce cesty od školky po Jaroš č.79, včetně obrubníků.
2004- 1.4. Zahájena třetí etapa oprav obecního vodovodu, od přivaděče nad horním kravínem, kolem dolního kravína kolem č. 75, přes zahrady č.71, 83, 76, 73, 71, přes cestu k č. 58 a 80, a kolem č. 78, 95, přes silnici k č. 65, 61, 59, k č. 68. Dále od č. 52, kolem č.5, 97, k č. 89. Stavbu prováděla firma Gaslines ZR.
2004- 10.8. Přes Poděšín jela výprava novináře J. Štetiny „Za českými čerty“, a strávila na č.76 jednu noc.
2004- 4.10. Dovezeny kontejnery na plast, papír a bílé sklo.
2004- 14.10. Zateplování, obkládání a pokrývaní vodojemu.
2004- 1.11. Firma COLAS začala se stavbou chodníku u Jednoty.

2013

1233- První písemná zmínka o vsi – Pustsin.
1533-

24. –  26.4.

Ohromné povětří s vichřicí, hromobití a déšť až průtrž mračen.V létě byla po 6 týdnů viditelná kometa.
1693- Vedení obce minimálně od roku 1693 až minimálně do roku 1720 byl rychtář Jakub Doležal č.14.
1713- Název obce – Podieschin.
1863- Počet obyvatel 363.
1873-

28.8.

Velký požár č.p.15, 16, 17, 19, 20, 23, 47.
1883- Počátkem roku byla velmi krutá zima, která si vyžádala několik obětí umrznutím hlavně v lednu.
1883-

15.1.

Starosta Josef  Rosecký č.19, rádní Martin Flesar č.10, Václav Šurnický.
1893-

16.1.

Byl naměřen mráz -32°C.Pomrzlo mnoho zvěře a ptáků. Lidem zmrzly brambory ve sklepích.
1903-

1.11.

Starosta Antonín Flesar 7, rádní Josef Rosecký 19, Jan Blažek 17.
1913-

1.

Starosta Alois Chvátal 47, rádní Josef Rosecký 19, Josef Homola 20.
1923-

16.9.

Starosta Rudolf Flesar č. 10, náměstek Martin Rosecký č. 11, rádní Josef Hanus č. 46, Adolf Fejt č. 19.
1933-

19.10.

Požár stodoly Jaroslav Dočekal č. 9, a obytné Josef Bláha č. 8.
1933-

9.11.

Zavražděn hajný Václav Brabec „V dlouhých loukách“.
1943-

1.6.

Velké sucho. Epidemie neštovic, spály a záškrt.
1963-

1.4.

Regulace potoka od Hanouska ke vsi 1.855m, Dlouhé louky 1.800m a Peklo, 1.700m, byly postaveny nové mosty.
1973- Počet obyvatel 230.
1973-

1.10.

Posílení vodojemu studněmi ze Samotína.
1973- Regulace potoka ve vsi – most k Sirákovu, ke splavu.
1983-

27.7.

Tropická vedra 36 C.
1993-

1.1.

Založena zemědělská firma bratří Slámových.
1993-

1.4.

Založeno Zemědělské družstvo vlastníků Poděšín.
2003-

1.1.

Počet obyvatel  247, muži 122, ženy 125.
2003-

1.1.

Mateřská školka přechází na samostatnou právní subjektivitu jako příspěvková organizace obce Poděšín. Ředitelka nadále Marie Jarošová č.79.
2003-

10.1.

V Poděšíně proběhla okrsková výroční schůze hasičů.
2003-

26.3.

Firma Colas zahájila stavbu cesty mezi prodejnou a starou čekárnou,     kopeček kolem čísel 12, 38, a 11, a úpravy kolem čekárny. Asfaltování proběhlo 18.4.
2003-

23.4.

Zahájena stavba chodníku na křižovatce u čísla 23. Tato akce byla dokončena 28. dubna.
2003-

12.8.

Vyhořela kůlna na slámu mezi oběma kravíny, hasilo 10 sborů.

22.11.

Změna katastrálních hranic mezi obcí Poděšín a Sirákov. Hranice jdou po hraně potoka.
2003-

24.11.

Zahájena plynofikace kulturního domu poprvé se topilo 22.1.2004.
2003-

21.12

Poprvé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.

 

 

2012

1502- 14.6. Poděšín a okolní obce dostávají odúmrť – Hynek
1782- Počet obyvatel 178, z toho 80 mužů a 98 žen, čísel 35
1902- 22.6. Založen Sbor dobrovolných hasičů v Poděšíně
1912- Byla založena Hasičská župa polenská – Poděšín členem
1932- Přestavěn hostinec, zvětšen o taneční sál
1932- 1.5. Opravena hráz rybníka
1932- 23.7. Požár stavení Adolfa Pařízka č. 23
1942- 1.7. Založena mateřská škola
1942- 16.11. Zavedeno elektrické osvětlení školy
1962- 5. Stavba horního kravína
1962- 6. Stavba staré čekárny,
1982- Počet obyvatel 208, z toho 105 mužů a 103 žen
2002- 3.4. V 11 hodin zemními pracemi zahájena stavba vysílače EUROTEL.
2002- 15.4. Zahájena druhá etapa oprav obecního vodovodu, firma Gaslines ZR
2002- 2.6. Proběhla hasičská soutěž v Poděšíně U háječka. Naše družstvo skončilo 5.
2002- 29.6. II. setkání rodáků obce Poděšín
2002- 29.6. Vydány 4 druhy pohlednic obce
2002- 29.6. Vydány 2 brožury – 100 let sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně a 60 let MŠ V Poděšíně

2011

1761-

Na polensko byly přivezeny brambory.

1771-

První číslování domů, zrušeno 22 svátků a 18 polosvátků

1771-

Hlad a mor, jedla se tráva a listí stromů, na Polensku zemřelo 492 lidí hladem

1771-

Sčítání obyvatel 232, mužů 119, žen 113, domů 36

1871-

30.6.

Samotín patří pod Poděšín, (koupil ho Kolář František)

1881-

Počet obyvatel 416

1901-

17.9.

Počet obyvatel 392

1921-

Počet obyvatel 378

1921-

20.11.

Koupena obecní váha

1921-

Založen Sokol Nížkov, 1931 postavena Sokolovna

1931-

2.12.

Sčítaní lidu 372, domů 59

1931-

Postaven nový most „V chobotě“

1941-

Velká zima  -35 C

1941-

372 obyvatel, 65 čísel

1971-

Tranzitní plynovod – Hanousek, Štajbl, Hrbov

1971-

16.10.

Ústřední topení ve škole

1971-

Kanalizace č.63 – 69

1991-

1.6.

Sčítání obyvatel 245, mužů 125, žen 120, domy obydlené 67, neob. 11, rekr. 3

2001-

1.1.

Počet obyvatel  249, muži 123, ženy 126.

2001-

19.2.

Zahájena rekonstrukce Obecního úřadu

2001-

23.2.

Zemřel František Krejčí, bývalý ředitel na zdejší škole 1.9.1952 – 31.7.1966

2001-

1.3.

Sčítání lidu. 250 obyvatel, z toho 124 mužů, a 126 žen.

2001-

4.4.

Zahrnuto a vysázeno smrky bývalé pískoviště za Šlechtickovi

2001-

13.8.

Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Nížkovem, nový povrch.

2001-

15.8.

Dokončena plynofikace obce zaasfaltováním cest po obci

2001-

21.8.

Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Sirákovem, nový povrch.

2001-

6.9.

Den otevřených dveří v MŠ za účasti 30-ti obyvatel, postaven nový altán

2001-

23.9.

Vykradena prodejna Jednoty, škoda 15.000,-Kč

2001-

5.10.

Zemřel František Musil, bývalý ředitel na zdejší škole 24.8.1966 – 31.8.1970

2010

1390
Dovolení obnovení Filtzbaurovského rybníka v Poděšíně.
1850
10.6. Zahájil činnost soudní okres Polenský.
1850
10.6. Obec patří pod politický okres Německý Brod, kraj Pardubický, do roku 1855.
1890
Počet obyvatel 397, 52 domů.
1900
Počet obyvatel 387, 55 domů.
1930
1.6. SDH obdržel od spořitelních a záložních spolků prapor.
1930
15.7. Odhalena pamětní deska Janu Bezděkovi v Soběslavi. V Poděšíně učil od 19.11.1885 do 31.8.1889.
1930
1.8. Válcovala se silnice k Nížkovu.
1930
30.8. Vojenské cvičení v Poděšíně a okolí.
1930
7.10. Zahájena meliorace.
1930
26.10. Sněhová bouře až 1 m sněhu, zničeny lesy, elektrické vedení.
1940
1.9. Povinná němčina ve škole.
1940
1.10. Obec okres Jihlava, země Morava, do 31.5.1945.
1940
Počet obyvatel 372, 65 čísel.
1960
Postavena lávka přes potok u kulturního domu, železné nosníky.
1960
12.6. Nový okres Žďár nad Sázavou, kraj jihomoravský, do 31.12.1999.
1970
Sněhová kalamita – pomoc vojska.
1970
4. Zahájena stavba vodovodu.
1970
23.10. Nový zvon v kapli.
1980
1.4. Zrušení MNV Poděšín, patříme pod Nížkov, do 30.6.1990, volby 5.6.80.
1980
1.11. Počet obyvatel 208, mužů 105, žen 103
1990
1.7. Obec je opět samostatná.
1990
23.12. Exhibici v KD předvedl sedminásobný mistr světa ve stolním tenise Guo Yue Hua z Číny.
2000
1.1. Poděšín pod okresem Žďár nad Sázavou, kraj Jihlavský.
2000
15.5. Zahájena plynofikace obce Poděšín, firma Gaslines Žďár n/S.
2000
29.5. Zahájena stavba vodovodu od. č.60, kolem č.52,č.4,č.2,č.64,č.1, po č.79 a dále kolem č.36,č.35,č.34,č.33, až po číslo 13. Délka obou tras je 567,5m.
2000
26.6. Na MěÚ v Polné založeno sdružení obcí pod názvem „Mikroregion Polensko“, celkem 22 obcí, za obec Poděšín zástupce starosta obce Jaroš Zdeněk.
2000
10.7. Zahájena stavba vodovodu od čp. 51, kolem 45, 25, až po 49. Délka 44 metrů.
2000
15.8. zahájena plynofikace mateřské školy, firma IWA Žďár n/S.

2009

1299
Původní název Pozděšín.
1929
22.8. Zahájena autobusová doprava Přibyslav – Polná přes Poděšín.
1929
Oprava kaple – vymalována, natřena, pozlacené nápisy.
1929
11.2. Krutá zima -38 C, led v řekách 1m.
1929
1.7. Tropická vedra +41 C.
1929
25.7. Bouře s krupobitím (velikost vlašských ořechů), střechy.
1939
Zavedeno celonoční veřejné osvětlení.
1939
Postaven vodovod s pohonem Václav Sláma č. 29.
1939
22.3. První Němci v obci.
1939
1.4. Odevzdání všech zbraní.
1939
1.4. Plánovaná stavba dálnice Praha Brno kolem Cikar.
1939
1.9. Zavedeno zatemňování oken.
1939
1.9. Zavedeny dvojjazyčné vyhlášky.
1939
18.9. Jízda motorovými vozidly jen na povolení.
1939
1.10. Zavedení občanské legitimace od 15 let věku.
1939
1.7. V Nížkově zřízena četnická stanice se 4 četníky.
1939
23.12. Nové obecní razítko, Gemeindeant Podeschin – Obecní úřad Poděšín.
1949
1.1. Vznikl okres město Žďár, místo Nového Města, kraj Jihlava.
1949
12.2. Zakoupen veřejný rozhlas.
1949
28.7. Začal se kopat vodovod.
1949
1.8. Zaveden vodovod do školy.
1949
29.10. Vysílá prvně místní rozhlas, konec bubnování.
1969
Válcování silnice k Nížkovu.
1979
1.7. Zahájení výkopu kanalizace na „Malé straně“ 97 metrů.
1999
20.10. Zahájena stavba vysokotlaké plynové přípojky, firma 1. Žďárská plynařská.

2008

1318
Vyplenění Poděšína Billungem ze Žumberka a Bohuňkem z Popovic. Název obce – Pozdyesin.
1618
Panství zbaveno od evangelických kněží.
1648
V Poděšíně rychtář Eliáš, výsadní rychta.
1738
Přemnožení vlků, obyvatelé na ně byli nuceni uspořádat hony.
1778
28.2. Obec obdržela privilegium dědičné rychty, Jan Rosický.
1818
Počet obyvatel 267, mužů 124, žen 143, domů 43.
1828
21.11. Zahájení vyučování ve škole.
1848
Hejtman (starosta) Jan Rosecký.
1848
Konec roboty 1092 voly, 390 dní.
1858
16.5. V Soběslavi se narodil Jan Bezděk, učitel na Poděšínské škole, světová osobnost v oboru mykologie, zemřel 9.3.1915 v Polici nad Metují, kde má sochu a je po něm pojmenován městský park. V Soběslavi mu byla odhalena pamětní deska.
1908
10.10. Zahájeno vyučování na dvoutřídce, přistavení školy na 2 třídy.
1918
1.12. Epidemie chřipky 14 zemřelo.
1928
22.2. Obec přistoupila za člena Lesního družstva v Polné, delegát Rudolf Flesar č. 10.
1928
1.6. Válcování silnice k Záborné.
1928
23.6. V Polné bylo koupeno pro SDH auto typu Renault, na tahání stříkačky.
1928
1.7. Vysoké teploty 44 až 50°C.
1938
23.9. Mobilizace do 40 let.
1938
1.10. Slintavka a kulhavka – 3 krávy, 37 selat.
1938
6.10. Hlídán most k Sirákovu, 16 jinochů, velitel Josef Jaroš č. 1.
1948
21.11. Uděleno čestné občanství prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi.
1958
7. Stavba kravína, dnes dolního.
1958
21.9. Slavnostní otevření kulturního domu.
1978
1.10. Stavba klubovny tělovýchovné jednoty.
1978
31.12. V noci náhlá změna teploty z +5°C na – 17°C.
1988
23.9. Zahájena stavby prodejny Jednota. Stavba dokončena 30.5.1990.
1998
27.6. I. setkání rodáků obce Poděšín.
1998
27.6. Vydány dvě emise pohlednic obce Poděšín.
1998
8. Nový transformátor na betonových sloupech a polovina nové sítě.

2007

1547
Název obce – Pozdiessin.
1597
Název obce – Podiessyn.
1647
Na polensko přinesli švédové tabák.
1737
Obec má vlastní pečeť, „strom stojící u statku“.
1787
Název obce – Podiessin.
1917
29.8. Velký požár č.50, 48, 33, 32, 34
26.12. Zastupitelstvo objednalo nový zvon u Jan Pujman, Ransko.
1927
24.7. V Poděšíně proběhl hasičský župní sjezd, Polenské župy.
1967
Válcování silnic ke Skrýšovu, ve vsi a ke kravínu.
1967
Stavba vodovodu.
1977
Vznik Československého svazu žen.
1977
28.10. Schváleno sloučení JZD s Nížkovem, Sázavou, Hamry n.S.
1987
3.4. Zahájena stavba autobusové čekárny.
1997
1.2.Začal vycházet obecní zpravodaj, Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal.
1997
7.3. Koupena starší motorová stříkačka PPS 12.