Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Výročí obce

0

1390-

 

Dovolení obnovení Filtzbaurovského rybníka v Poděšíně

1850-

10.6.

Zahájil činnost soudní okres Polenský

1850-

10.6.

Obec patří pod politický okres Německý Brod, kraj Pardubický, do roku 1855

1890-

 

Počet obyvatel 397, 52 domů.

1900-

 

Počet obyvatel 387, 55 domů

1930-

1.6.

SDH obdržel od spořitelních a záložních spolků prapor.

1930-

15.7.

Odhalena pamětní deska Janu Bezděkovi v Soběslavi. V Poděšíně učil od 19.11.1885 do 31.8.1889

1930-

1.8.

Válcovala se silnice k Nížkovu

1930-

30.8.

Vojenské cvičení v Poděšíně a okolí

1930-

7.10.

Zahájena meliorace

1930-

26.10.

Sněhová bouře až 1 m sněhu, zničeny lesy, elektrické vedení

1940-

1.9.

Povinná němčina ve škole

1940-

1.10.

Obec okres Jihlava, země Morava, do 31.5.1945

1940-

 

Počet obyvatel 372, 65 čísel

1960-

 

Postavena lávka přes potok u kulturního domu, železné nosníky

1960-

12.6.

Nový okres Žďár nad Sázavou, kraj jihomoravský, do 31.12.1999

1970-

 

Sněhová kalamita – pomoc vojska

1970-

4.

Zahájena stavba vodovodu.

1970-

23.10.

Nový zvon v kapli

1980-

1.4.

Zrušení MNV Poděšín, patříme pod Nížkov, do 30.6.1990,

volby 5.6.80

1980-

1.11.

Počet obyvatel 208, mužů 105, žen 103

1990-

1.7.

Obec je opět samostatná

1990-

23.12.

Exhibici v KD předvedl sedminásobný mistr světa ve stolním tenise Guo Yue Hua z Číny.

2000-

1.1.

Poděšín pod okresem Žďár nad Sázavou, kraj Jihlavský

2000-

15.5.

Zahájena plynofikace obce Poděšín, firma Gaslines Žďár n/S.

2000-

29.5.

Zahájena stavba vodovodu od. č.60, kolem č.52, č.4, č.2, č.64, č.1, po č.79

a dále kolem č.36,č.35,č.34,č..33, až po číslo 13. Délka obou tras je 567,5m

2000-

26.6.

Na MěÚ v Polné založeno sdružení obcí pod názvem „Mikroregion Polensko“, celkem 22 obcí, za obec Poděšín zástupce starosta obce Jaroš Zdeněk

2000-

10.7.

Zahájena stavba vodovodu od čp. 51, kolem 45, 25, až po 49.

Délka 44 metrů

2000-

15.8.

zahájena plynofikace mateřské školy, firma IWA Žďár n/S.

1

1761-

 

Na Polensko byly přivezeny brambory.

1771-

 

První číslování domů, zrušeno 22 svátků a 18 polosvátků

1771-

 

Hlad a mor, jedla se tráva a listí stromů, na Polensku zemřelo 492 lidí hladem

1771-

 

Sčítání obyvatel 232, mužů 119, žen 113, domů 36

1871-

30.6.

Samotín patří pod Poděšín, (koupil ho Kolář František)

1881-

 

Počet obyvatel 416

1901-

17.9.

Počet obyvatel 392

1921-

 

Počet obyvatel 378

1921-

20.11.

Koupena obecní váha

1921-

 

Založen Sokol Nížkov, 1931 postavena Sokolovna

1931-

2.12.

Sčítaní lidu 372, domů 59

1931-

 

Postaven nový most „V chobotě“

1941-

 

Velká zima -35 C

1941-

 

372 obyvatel, 65 čísel

1971-

 

Tranzitní plynovod – Hanousek, Štajbl, Hrbov

1971-

16.10.

Ústřední topení ve škole

1971-

 

Kanalizace č.63 – 69

1991-

1.6.

Sčítání obyvatel 245, mužů 125, žen 120, domy obydlené 67, neob. 11, rekr. 3

2001-

1.1.

Počet obyvatel 249, muži 123, ženy 126.

2001-

19.2.

Zahájena rekonstrukce Obecního úřadu

2001-

23.2.

Zemřel František Krejčí, bývalý ředitel na zdejší škole 1.9.1952 – 31.7.1966

2001-

1.3.

Sčítání lidu. 250 obyvatel, z toho 124 mužů, a 126 žen.

2001-

4.4.

Zahrnuto a vysázeno smrky bývalé pískoviště za Šlechtickovi

2001-

13.8.

Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Nížkovem, nový povrch.

2001-

15.8.

Dokončena plynofikace obce zaasfaltováním cest po obci

2001-

21.8.

Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Sirákovem, nový povrch.

2001-

6.9.

Den otevřených dveří v MŠ za účasti 30-ti obyvatel, postaven nový altán

2001-

23.9.

Vykradena prodejna Jednoty, škoda 15.000,-Kč

2001-

5.10.

Zemřel František Musil, bývalý ředitel na zdejší škole 24.8.1966 – 31.8.1970

2011-

1.1.

Počet obyvatel 249 z toho 123 mužů a 126 žen.

2011-

2.1.

Poosmé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.

2011-

28.4.

Zahájena stavba chodníku v lokalitě k Nížkovu, firmou Josef Pitka –

STAKO. Stavba dokončena 25.5. Cena 250.000,-Kč

2011-

22.5.

V neděli odpoledne proběhla v Poděšíně na hřišti za pěkného a slunečného

počasí okrsková hasičská soutěž okrsku Nové Veselí.

2011-

8.6.

V Poděšíně pořizovala šot TV Prima.

2011-

29.7.

Nové kulaté razítko se znakem obce a nápisem „OBEC PODĚŠÍN“.

2011-

16.11.

Jaromír Jágr oceněn V Havlíčkově Brodě jako knihovník roku v Kraji

Vysočina.

2011-

18.12.

Podeváté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.

 

 

2

1502-

14.6.

Poděšín a okolní obce dostávají odúmrť – Hynek

1782-

 

Počet obyvatel 178, z toho 80 mužů a 98 žen, čísel 35

1902-

22.6.

Založen Sbor dobrovolných hasičů v Poděšíně

1912-

 

Byla založena Hasičská župa polenská – Poděšín členem

1932-

 

Přestavěn hostinec, zvětšen o taneční sál

1932-

1.5.

Opravena hráz rybníka

1932-

23.7.

Požár stavení Adolfa Pařízka č. 23

1942-

1.7.

Založena mateřská škola

1942-

16.11.

Zavedeno elektrické osvětlení školy

1962-

5.

Stavba horního kravína

1962-

6.

Stavba staré čekárny,

1982-

 

Počet obyvatel 208, z toho 105 mužů a 103 žen

2002-

3.4.

V 11 hodin zemními pracemi zahájena stavba vysílače EUROTEL.

2002-

15.4.

Zahájena druhá etapa oprav obecního vodovodu, firma Gaslines ZR

2002-

2.6.

Proběhla hasičská soutěž v Poděšíně U háječka. Naše družstvo skončilo 5.

2002-

29.6.

II. setkání rodáků obce Poděšín

2002-

29.6.

Vydány 4 druhy pohlednic obce

2002-

29.6.

Vydány 2 brožury – 100 let sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně a 60 let MŠ V Poděšíně

2012-

1.1.

Počet obyvatel 248 z toho 125 mužů a 123 žen.

2012-

23.6.

Proběhla oslava 110 let hasičů, byl vysvěcen nový hasičský prapor.

2012-

27.6.

Zahájena stavba cesty u kulturního domu firma COLAS.

2012-

28.6.

Zahájena stavba chodníku u čísla 13 k čekárně firma STAKO.

2012-

2.8.

Zahájena stavba cesty ke družstvu. 17. a 20.08. asfaltování.

2012-

5.8.

Poděšínem 6x projížděl cyklistický závod Vysočina Tour.

2012-

26.10.

V Pekle byla zahájena výsadba ÚSES.

 

3

1233-

 

První písemná zmínka o vsi – Pustsin.

1533-

24. – 26.4.

Ohromné povětří s vichřicí, hromobití a déšť až průtrž mračen.

V létě byla po 6 týdnů viditelná kometa.

1693-

 

Vedení obce minimálně od roku 1693 až minimálně do roku 1720 byl rychtář Jakub Doležal č.14.

1713-

 

Název obce – Podieschin.

1863-

 

Počet obyvatel 363.

1873-

28.8.

Velký požár č.p.15, 16, 17, 19, 20, 23, 47.

1883-

 

Počátkem roku byla velmi krutá zima, která si vyžádala několik obětí umrznutím hlavně v lednu.

1883-

15.1.

Starosta Josef Rosecký č.19, rádní Martin Flesar č.10, Václav Šurnický.

1893-

16.1.

Byl naměřen mráz -32°C.Pomrzlo mnoho zvěře a ptáků. Lidem zmrzly brambory ve sklepích.

1903-

1.11.

Starosta Antonín Flesar 7, rádní Josef Rosecký 19, Jan Blažek 17.

1913-

1.

Starosta Alois Chvátal 47, rádní Josef Rosecký 19, Josef Homola 20.

1923-

16.9.

Starosta Rudolf Flesar č. 10, náměstek Martin Rosecký č. 11, rádní Josef Hanus č. 46, Adolf Fejt č. 19.

1933-

19.10.

Požár stodoly Jaroslav Dočekal č. 9, a obytné Josef Bláha č. 8.

1933-

9.11.

Zavražděn hajný Václav Brabec „V dlouhých loukách“.

1943-

1.6.

Velké sucho. Epidemie neštovic, spály a záškrt.

1963-

1.4.

Regulace potoka od Hanouska ke vsi 1.855m, Dlouhé louky 1.800m a Peklo, 1.700m, byly postaveny nové mosty.

1973-

 

Počet obyvatel 230.

1973-

1.10.

Posílení vodojemu studněmi ze Samotína.

1973-

 

Regulace potoka ve vsi – most k Sirákovu, ke splavu.

1983-

27.7.

Tropická vedra 36 C.

1993-

1.1.

Založena zemědělská firma bratří Slámových.

1993-

1.4.

Založeno Zemědělské družstvo vlastníků Poděšín.

2003-

1.1.

Počet obyvatel 247, muži 122, ženy 125.

2003-

1.1.

Mateřská školka přechází na samostatnou právní subjektivitu jako příspěvková organizace obce Poděšín. Ředitelka nadále Marie Jarošová č.79.

2003-

10.1.

V Poděšíně proběhla okrsková výroční schůze hasičů.

2003-

26.3.

Firma Colas zahájila stavbu cesty mezi prodejnou a starou čekárnou, kopeček kolem čísel 12, 38, a 11, a úpravy kolem čekárny. Asfaltování proběhlo 18.4.

2003-

23.4.

Zahájena stavba chodníku na křižovatce u čísla 23. Tato akce byla dokončena 28. dubna.

2003-

12.8.

Vyhořela kůlna na slámu mezi oběma kravíny, hasilo 10 sborů.

 

22.11.

Změna katastrálních hranic mezi obcí Poděšín a Sirákov. Hranice jdou po hraně potoka.

2003-

24.11.

Zahájena plynofikace kulturního domu poprvé se topilo 22.1.2004.

2003-

21.12

Poprvé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.

2013-

01.01.

Počet obyvatel 248 z toho 126 mužů a 122 žen.

2013-

26.01.

Volby prezidenta v Poděšíně vyhrál Miloš Zeman.

2013-

01.04.

Zasněžené Velikonoce, to tu dlouho nebylo. 

2013-

27.04.

Porucha vodovodní přivaděče nad horním kravínem.

2013-

29.05.

Hasiči zahájili stavbu přístřešku u klubovny.

2013-

30.05.

Byla dokončena plynofikace prodejny Jednota. Přípojka byla realizována 12. a 13. listopadu 2012.

2013-

17.06.

Zahájena rekonstrukce chodníku u Mlýnského rybníka.

2013-

30.06.

Na Blažkově otevřen fiktivní hraniční přechod Čechy – Morava.

2013-

02.07.

Zahájena stavba parkovišť u Jednoty, kaple a kulturního domu.

2013-

05.07.

Na školní budovu byla namontována hasičská siréna.

2013-

29.07.

Večer bouřka, vítr o síle orkánu a déšť (35 mm).

2013-

02.09.

Zahájen školní rok, je zapsáno 24 dětí. Z Poděšína 11 dětí.

2013-

26.09.

Ve 2 hodiny v noci byla vykradena prodejna Jednota.

 

4

1514-

 

Velice krutá zima. Mnoho lidí a zvěře pomrzlo.

1544-

 

Na Jihlavsko přiletěl nesčíslný počet kobylek.

1654-

 

Název obce – Podissin. Počet osedlých 9 selských, 5 rolnic., 3 chalupníci.

1674-

 

Název obce – Podiessin. Kontribuce 112 zl. 44 krejcarů. Výměra polí 4 a 12/64 osedlého.

1714-

31.7.

Velké dešťové přívaly protrhly na panství žďárském a polenském.

1784-

 

Počet obyvatel 169, z toho 79 mužů a 90 žen, čísel 36.

1824-

 

Rychtář Jan Rosický č.19, 1. konšel František Matoušek č.20, 2. konšel Jan Jaroš, č.34.

1834-

5.

Okolí postiženo krupobitím a průtrží mračen, velké škody.

1854-

 

Název obce – Poděšín.

1864-

7-8.

Starosta Martin Flesar.č.10, 1. radní František Dobrovolný č.30, 2. rádní Blažek Jan č.17, Martin Rosecký č.11, František Novotný č.45.

1874-

 

Postavena kaplička Panny Marie, zvon z roku 1708.

1874-

13.8.

Velký požár č.p.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 39, 46, 54.

1884-

30.9.

Obec konec okresu v Polné.

1884-

1.10.

Obec patří pod okres Německý Brod, země Čechy, do 30.9.1940.

1904-

 

Postaven nový traverzový most u Pařízkových k Sirákovu.

1904-

17.11.

Zahájila osobní dopravu polenská lokálka, 22.5.1982 ukončila provoz.

1904-

 

Starosta Antonín Flesar č. 7, zástupce Josef Rosecký č. 19.

1904-

23.5.

Sbor dobrovolných hasičů světil svůj prapor.

1914-

19.7.

V Poděšíně byl uspořádán 2 sjezd hasičské župy Polenské.

1914-

26.7.

V 1. světové válce povoláno 80 vojáků, 4 legionáři, 15 padlo.

1924-

26.3.

V Praze koupena motorová stříkačka, typu Delahaye z Francie.

1924-

14.12.

Založeno družstvo pro rozvod elektrické energie. Předseda Adolf Fejt.

1924-

 

První rádio Jaroslav Dočekal č. 9.

1934-

4.7.

Katastrofální sucho, vyschly studny.

1944-

5.1.

Ve dnech 3., 4. a 5. ledna 1944 proběhl pro všechny učitele kurz protiletecké obrany. Bohužel u nás není žádný vhodný kryt, proto děti ze školy a školky nacvičovaly rozptyl žactva domů.

1944-

4.4.

Mnoho sněhu.

1954-

 

Stavba kulturního domu, trvala do roku 1957.

1954-

28.7.

Začal se kopat vodovod po Malé straně a byl postaven vodojem.

1964-

 

Drenážování v Dlouhých loukách. většina prací prováděla melioračním strojem. Dále se prováděla rekonstrukce luk přilehlých k regulovaným potokům.

1964-

 

V tomto roce byl lokalizován požár za číslem 4, porodna prasat, která lehla popelem.

1974-

14.1.

Kalamita v lese, bez elektřiny 14 – 18.1, -29 C.

1974-

10.2.

Založena tělovýchovná jednota Poděšín, 16 členů.

1974-

1.6.

Dokončeny most i lávka přes potok pod rybníkem.

1974-

1.7.

Úprava rybníka na návsi, – odbahnění dokončeno 10.9.1975.

1974-

9.-10.

Zavezen rybník u Pařízkových a sádky na dolním konci.

1974-

5.11.

Uzavřen hostinec – Bláha č. 63, není pamětníka.

1974-

8.12.

Mnoho vody – 50 cm nad splavem, potok plný.

1984-

12.7.

V nočních hodinách bouře s větrem a průtrží mračen, která udělala velké škody.

1994-

12.5.

Průtrž mračen s krupobitím způsobila na polensku ohromné škody.

1994-

1.1.

Počet obyvatel 250, z toho 127 mužů a 123 žen.

1994-

1.1.

Vak vrátil obci Poděšín vodovod. Cena předávaného majetku byla 585.031,-Kč.

2004-

1.1.

Počet obyvatel 250, muži 122, ženy 128.

2004-

27.2.

Byla zahájena v kulturním domě rekonstrukce sociálního zařízení a nová voda .

2004-

21.3.

Ženy ukončily Divizi na pěkném 2. místě. Sestava: Jitka Landová, Jana Štikarová, Petra Červinková, Petra Štohanzlová.

2004-

1.4.

Byla zahájena rekonstrukce cesty od školky po Jaroš č.79, včetně obrubníků.

2004-

1.4.

Zahájena třetí etapa oprav obecního vodovodu, od přivaděče nad horním kravínem, kolem dolního kravína kolem č. 75, přes zahrady č.71, 83, 76, 73, 71, přes cestu k č. 58 a 80, a kolem č. 78, 95, přes silnici k č. 65, 61, 59, k č. 68. Dále od č. 52, kolem č.5, 97, k č. 89. Stavbu prováděla firma Gaslines ZR.

2004-

10.8.

Přes Poděšín jela výprava novináře J. Štetiny „Za českými čerty“, a strávila na č.76 jednu noc.

2004-

4.10.

Dovezeny kontejnery na plast, papír a bílé sklo.

2004-

14.10.

Zateplování, obkládání a pokrývaní vodojemu.

2004-

1.11.

Firma COLAS začala se stavbou chodníku u Jednoty.

5

1775-

 

Úprava roboty 390 dní.

1805-

 

Počet obyvatel 261, mužů 138, žen 123, domů 43.

1805-

 

Počet zvířat 2 koně, 66 volů, 83 krav, 90ovcí.

1825-

26.5.

Založení školy na čísle 20 u Františka Matouška.

1825-

26.5.

První učitel Franz Hlatký, nar. 1805, Bohdalov. učil do 28.5.1846.

1835-

 

Vypukla chřipka, která trvala do 3/36 a mnoho obětí si vyžádala.

1855-

 

Obec patří pod politický okres Polná, do roku 1884.

1875-

 

Velký požár č.p.15,16,17,19,20.

1885-

 

Učitel Jan Bezděk, nar. 16.5.1858 Soběslav, učil do 26.8.1889.

1895-

 

Starosta Antonín Flesar č.7, 1. radní Josef Rosecký č.19, 2. radní Antonín Rosecký č.5, zastupitelé: Jan Blažek č.17, Jan Dobrovolný č.32, Václav Doležal č.15, Martin Flesar č.10, Josef Homola č.34, Václav Chvátal č.39.

1905-

 

Oheň vypukl u Josefa Šorfa, č. 26, a rozšířil se na stavení Jana Koumara č.44, Václava Slámy č.28, a Josefa Sochora č.27. Ohroženo bylo ještě stavení Františka Enderle č.49.

1915-

22.8.

Zavedeny chlebenky a potravinové lístky.

1925-

 

Zahájení psaní kroniky – Richard Markvart, č. 45, psal do 28.6.1933, nar.13.3.1883.

1925-

11.5.

Bouře s povodní, stržen most k Sirákovu, postaven provizorní dřevěný most.

1925-

31.7.

Poprvé zapnut elektrický proud.

1935-

1.5.

Starostou byl zvolen Václav Sláma č.29, náměstek Jaroslav Dočekal č.9,

1. rádní Jan Stránský č.51, 2. rádní Josef Jágr č.2, členové: Václav Enderle č.49, Josef Hanus č.46, Rudolf Musil č.38,František Nejedlý č.14, Adolf Pařízek č.23,Josef Rosecký č.11, Václav Rosecký č.5,Josef Stehlík č.3.

1945-

1.1.

Počet obyvatel 372, čísel 65.

1945-

22.1.

Zabavení uhlí ve škole, Němečtí vojáci.

1945-

5.5.

Vyvěšení vlajek 18 hod.

1945-

5.5.

Veřejné shromáždění 20 hod – revoluční Národní výbor.

1945-

8.5.

U Rudolce snaha odzbrojit 10 něm.vojáků – Blažek.

1945-

9.5.

Přejezd německých vojsk 7.30 až 14.00 hod.

1945-

10.5.

Příjezd Rudé armády v 8.00 hod na Polnou.

1945-

10.5.

Přenocování armády s německými a maďarskými zajatci.

1945-

11.5.

Projížděla rumunská armáda na Polnou.

1945-

12.5.

Mobilizace našich vojáků 1908 až 1916.

1945-

13.5.

Vrácení 18 vojáků zpět.

1945-

1.6.

Obnovení okresu Havlíčkův Brod do 31.12.1948.

1965-

1.1.

Knihovníkem Josef Jágr č.2, nar. 1.8.1933, knihovnu vedl do své smrti 1.4.1998.

1965-

9.2.

Předseda JZD Stanislav Chvátal č. 33, do roku 1969.

1965-

 

Nový hřbitov v Nížkově.

1975-

1.2.

Sloučení JZD Poděšín a JZD Sirákov. Předseda Cupl Jan.

1975-

30.6.

Zrušení školy v Poděšíně – do Nížkova.

1975-

10.

Betonoval se nový most u kulturního domu.

1985-

13.5.

Ve 13 hodin projížděl Poděšínem 38. ročník Závodu Míru z Jihlavy do Olomouce.

1995-

1.1.

Zahájen svoz odpadu v popelnicích na skládku Ronov.

1995-

14.12.

Znovu založení Lesního družstva v Polné, zástupce za obec Jaroš Zdeněk č. 79 .

2005-

1.1.

Počet obyvatel 251, muži 124, ženy 127.

2005-

1.4.

Byla zahájena rekonstrukce cesty od domu Jarošeč.79, po dům Jágra Pavla č.89, včetně obrubníků.

2005-

29.4.

TJ Poděšín převedla obci do majetku darovací smlouvou klubovnu na hřišti.

2005-

25.5.

ZDV započalo skrývkou stavbu nového prasečáku u dolního kravína.

2005-

26.5.

Obecní úřad zahájil celkovou rekonstrukci obecního rozhlasu.

2005-

6.6.

Obec začala celkovou rekonstrukci obecní knihovny.

2005-

9.7.

Rekonstrukce MŠ – nová voda, obložena umývárna.

6

1356-

 

Název obce – Podyschin.

1616-

20.2.

Bylo silné zemětřesení, následovaly mrazy a podivné úkazy na obloze.

1636-

 

Počet obyvatel byl 91, z toho muži 42, ženy 49, plus děti, které se tehdy nepočítaly. Bylo osedlých 16 selských domů s koňmi jeden bez koní.

1756-

 

Výměra polí 4 a 57/64 osedlého.

1776-

 

Selské povstání, v Poděšíně klid.

1776-

 

Vedení Jan Rosický rychtář.

1796-

 

Nížkovská obec přijala obce školní Poděšín.

1836-

 

Vypukla cholera od září do vánoc.

1846-

28.5.

Učitel Antonín Klusáček z Polné, nar. 9.1.1817, zemřel 1.7.1898, učil zde do 2.2.1847, polenská významná osobnost.

1856-

15.1.

15. ledna bylo zaznamenáno na Polensku slabé zemětřesení.

1856-

3.-4.6.

3. na 4. června se strhla veliká bouře, blýskání a hromobití, tak, že v jednu hodinu po půlnoci uhodil blesk do domovního stavení Jakuba Jaroše č.8. Oheň se hned rozmohl po celém domovním stavení a to vyhořelo až do základů.

1856-

3.6.

Mráz v noci z 2. na 3. července na Polensku zcela zničil bramborovou nať na polích.

1866-

 

V Prusko-rakouské válce, která trvala od 14.6. do 23.8. padli Václav Šimek č.23, Antonín z Kameniček – sloužil u Chvátalu č.39.

1876-

 

V tomto roce byl starostou obce zvolen Jan Blažek č.17, a 1. radní František Dobrovolný č.30, 2. radní Jan Flesar č.7, výbor: Jan Dobrovolný č.32, Martin Chvátal č.?, Václav Chvátal č.39, Jan Jaroš č.34, Josef Rosecký č.19 a Václav Rosecký č.5.

1886-

6.3.

V Poděšíně se narodil Miloslav Bezděk, učitel, novinář a spisovatel, psal hudební referáty a recenze, zemřel 3.9.1975, syn Jana Bezděka nar. 16.5.1858.

1896-

 

V tomto roce byla také provedena oprava kaple Panny Marie, která byla postavena v roce 1874, zvon z roku 1708.

1896-

22.10.

Honební myslivecká společnost byla založena 22. října 1896.

1906-

2.12.

Vynesením 53.593 povolila c.k. zemská školní rada při zdejší škole zřídit druhou postupnou třídu.

1916-

22.9.

Rekvizice kovů, odebrán zvon z kaple na zbrojní průmysl.

1916-

 

Starosta Josef Homola 20, zástupce Martin Flesar č.10, členové: Josef Hanus č.46, Václav Homola č.34, Alois Chvátal č.47, Antonín Chvátal č.39, Antonín Rosecký č.5, Martin Rosecký č.11, Josef Stehlík č.36.

1926-

17.2.

Byl zvolen výbor honební společnosti takto: předseda Martin Rosecký č.11, členové: Josef Dobrovolný č.30, František Homola č.34, Josef Hanus č.46, František Nejedlý č.14.

1926-

1.5.

Postaven nový železobetonový most k Sirákovu, nová silnice ze Sirákova na hranici Moravy, délka 1540 metrů.

1926-

1.5.

Založeno vodní družstvo pro melioraci pozemků.

1926-

19.10.

Vražda u Poděšína, mrtvá žena, Chalupníčkova louka.

1936-

18.3.

Obecným hajným a ponocným zvolen Vojtěch Šimek č.12 a je povinen ponocovat denně od 22,00 do 02,00 hodin.

1936-

22.3.

Proběhly nové volby do výboru Elektrárenského družstva. Předseda: Adolf Fejt, č.19, náměstek: Rudolf Musil, č.38, pokladník: Jaroslav Dočekal, č.9, kontrolor: Dr. Adolf Rosecký, č.53, členové výboru: Václav Sláma, č.29 a František Homola, č.17.

1936-

1.12.

Zakoupena 1. protiplynová maska za 181,30 Kčs.

1946-

5.7.

Předseda MNV Stanislav Chvátal č. 33, zástupce Jan Svoboda č. 24, 2 a 3 místopředseda František Rosecký č. 19, Josef Bláha č. 8, členové: Josef Dobrovolný č.54, Václav Enderle č.49, Jan Homola č.34, Alois Chvátal č.32, Jaroslav Rosecký č.61, Antonín Sedlák č.31, Josef Stránský č.51, Josef Šorf č.26.

1946-

16.7.

Umístění telefonní hovorny v hostinci Josefa Roseckého.

1956-

23.2.

Založení Jednotného zemědělského družstva.

1966-

1.7.

Od poloviny roku byla každá druhá sobota volná.

1976-

10.8.

Požár na poli – shořelo 17 ha ječmene od kombajnu.

1976-

6.9.

Zahájení provozu školky. Ředitelka Jaroslava Polanská.

1996-

31.5.

Byla zřízena telefonní budka u prodejny Jednota. Základy 4.5.1996.

1996-

6-7.

Položen ve vsi mezinárodní telefonní kabel.

2006-

1.1.

Počet obyvatel 255 z toho 127 mužů a 128 žen.

2006-

8.1.

Potřetí proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.

2006-

27.1.

Poprvé spuštěny nové internetové stránky obce.

2006-

7.4.

Byla zahájena rekonstrukce cesty od Mateřské školy, po Landa Jiří č.58, včetně obrubníků.

2006-

28.4.

Ilona Jarošová se účastnila v Slovenské televizi Markíza soutěže „Nevěsta pro milionáře“. Ještě vystoupila 5.5., 13.5., 17.5. a 30.6.

2006-

6.

Bylo vyrobeno 12 kusů venkovních stolů a 24 kusů venkovních lavic, délka 3 metry.

2006-

24.6.

III. Setkání rodáků obce Poděšín, při kterém proběhlo svěcení obecní vlajky a znaku.

2006-

24.6.

Vydáno pět emisí pohlednic obce Poděšín.

2006-

12.7.

V odpoledních hodinách se Poděšínem prohnala vichřice.

2006-

13.7.

ZDV Poděšín s firmou John Deere pořádalo celostátní přehlídku strojů.

2006-

8.

Zahájena rekonstrukce vepřína v areálu ZDV u dílen.

2006-

14.8.

Zbouraná stará autobusová čekárna na křižovatce. Postavena byla v roce 1962.

2006-

4.9.

Byla zahájena stavba zakrytí splavu pod Mlýnským rybníkem. Stavbu provádí firma GREMIS. Stavba trvala do 18. října 2006.

2006-

21.10.

Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Jiří Enderle č.69, Petr Jaroš č.76, František Landa č.33, František Vejvoda č.50.

7

1547

 

Název obce – Pozdiessin.

1597

 

Název obce – Podiessyn.

1647

 

Na polensko přinesli švédové tabák.

1737

 

Obec má vlastní pečeť, „strom stojící u statku“.

1767

 

Trojnásobná pohroma. Spousty dosud neznámých druhů ponrav, zhoubný mor dobytčí a vzteklina psů.

1787

 

Název obce – Podiessin.

1817

 

V tomto roce byl na Polenském panství zaznamenám velký výskyt sarančat.

1827

 

Rozhodnutí stavět školu bylo schváleno zemským gubernátorem.

1837

 

Byla tak prudká zima, že vlci ohrožovali celé okolí.

1847

03.02.

Učitel Jakub Sobotka z Dobroutova, učil do 9.3.1847.

1857

13.02.

13. února o 5. hodině ráno vyšel oheň ze stodoly Matěje Jaroše č.24. Celá stodola shořela, takže v malé chvíli celý dům hořel. Vody byl nedostatek, neboť byla zamrzlá. Oheň se začal vzmáhati víc a víc, tak že v krátkém čase čtyři domy v plameni byly. Dům Jana Vytlačila číslo 23, Václava Jaroše číslo 20 a Josefa Vytlačila. Kdyby nebylo lidu přespolního, jež se jich velké množství seběhlo, mnohem ještě více domů by se v popel obrátilo.

1897

 

Do Nížkova přišel nový farář Jan Laštovička narozen 4.4.1841. V Nížkově působil až do roku 1908. Zemřel v roce 1929.

1907

01.

Starosta Josef Rosecký č.19, 1. radní Martin Flesar č.10, 2. radní Antonín Rosecký č.5, členové: Antonín Flesar č.7, Josef Jágr č.2, Josef Kašpárek č.18, Josef Med č.45, Josef Palas č.6, a Martin Rosecký č.10.

1917

21.07.

Učitel František Schülc nar. 8.12.1872, Dolní Dobrouč, učil do 29.7.1923.

1917

29.08.

Velký požár č.50, 48, 33, 32, 34.

1917

26.12.

Zastupitelstvo objednalo nový zvon do kaple u Jana Pujmana z Ranska

1927

01.02.

Učitel Josef Balvín nar. 22.9.1904, Kutná Hora, učil do 31.8.1933.

1927

24.07.

V Poděšíně proběhl župní sjezd župy polenské.

1927

16.10.

Starosta Sláma Václav č. 29, náměstek Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Adolf Fejt č. 19, Josef Jaroš č. 1, členové: Václav Enderle č.49, Rudolf Flesar č.10, Josef Homola č.20, Josef Jágr č.2, Josef Kašpárek č.18, František Nejedlý č.14, Rudolf Rosecký č.43, František Stránský č.13.

1937

31.12.

31. prosince, ochotníci sehráli frašku „Bouřliváci naší vesnice“. Pak byla taneční zábava. K tomu divadlu bylo celé jeviště předěláno a omalováno.

1957

19.05.

Předseda Josef Šorf č. 26, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, tajemník Vojtěch Šurnický č.62, radní: Zdeněk Jaroš č.1, Antonín Sedlák č. 31, členové: Stanislav Enderle č.49, Jaroslav Hanus č.46, František Krejčí č.45, Růžena Matoušková č.18, Josef Novotný č.21, František Sedlecký č.65.

1967

 

Válcování silnic ke Skrýšovu, ve vsi a ke kravínu.

1967

 

Stavba vodovodu.

1967

 

22. a 23. července uspořádali myslivci výlet na Blažkově u hájenky.

1977

 

Vznik Československého svazu žen v Poděšíně.

1977

28.10.

Schváleno sloučení JZD s Nížkovem, Sázavou a Hamry n.S.

1987

03.04.

Zahájena stavba autobusové čekárny.

1997

01.02.

Začal vycházet obecní zpravodaj.

1997

07.03.

Koupena starší motorová stříkačka PPS 12.

2007

01.01.

Počet obyvatel 251 z toho 124 mužů a 127 žen.

2007

19.03.

Zahájena stavba nového tarasu u školní zahrady. Oprava budovy. Cena 285.961,-Kč., konec 24.4.

2007

11.04.

Firma COLAS zahájila opravu chodníku u Jednoty. Stavba byla dokončena 28.5.2007.

2007

08.05.

Zahájena rekonstrukce cesty od silnice u Jednoty po Kosour František č.77, včetně obrubníků.

2007

11.05.

Obecní úřad koupil 4 ha pozemků na stavební parcely od Milana Matouška.

2007

01.06.

Slámovi začali se stavbou kravína na volné ustájení 75 krav.

2007

29.06.

Bylo zahájeno hloubení a čistění potoka od mostu u Pařízkových po most u lesa Hanousek.

2007

23.07.

Zahájena oprava kuchyně ve školce. Nová voda, odpady, opr. elektroinstalace, dlažba a obklady.

2007

17.08.

OÚ koupil část cesty ode vsi za č.p.1 k areálu družstva.

8

1318-

 

Vyplenění Poděšína Billungem ze Žumberka a Bohuňkem z Popovic

1318-

 

Název obce – Pozdyesin

1328-

 

Hejna kobylek zničila veškerou úrodu na celé Vysočině

1618-

 

Panství zbaveno od evangelických kněží

1648-

 

V Poděšíně rychtář Eliáš, výsadní rychta

1658-

 

Tento rok byl mimořádně úrodný, sýpky a stodoly údajně nestačily pobrat sklizené obilí

1708-

 

Byla postavena z rozseče malá dřevěná zvonička

1738-

 

Přemnožení vlků, obyvatelé na ně byli nuceni uspořádat hony

1748-

 

Přilétla hejna kobylek a sežrala veškerou úrodu a zpustošila náš kraj

1768-

27.2.

Na Jihlavsku, Polensku a okolí bylo zemětřesení, které trvalo 2 minuty a dosáhlo 6° Richterovy stupnice

1778-

28.2.

Obec obdržela privilegium dědičné rychty, Jan Rosický

1818-

 

Počet obyvatel 267, mužů 124, žen 143, domů 43

1828-

4.-5.8.

Na polensko-přibyslavském panství bylo zemětřesení

1828-

21.11.

Zahájení vyučování v nové škole

1828-

 

Rychtář Jan Rosický č.19, 1. konšel František Matoušek č.20, 2. konšel Jan Jaroš, č.34

1848-

 

Rychtář Jan Rosecký č.19, 1. konšel Václav Blažek 17, 2. konšel Martin Flesar 10, představený Martin Rosecký č.11

1848-

 

Konec roboty 1092 voly, 390 dní

1858-

16.5.

V Soběslavi se narodil Jan Bezděk, učitel na Poděšínské škole, světová osobnost v oboru mykologie, zemřel 9.3.1915 v Polici nad Metují, kde má sochu a je po něm pojmenován městský park. V Soběslavi mu byla odhalena pamětní deska

1868-

12.7.

Shromáždění lidu pod širým nebem na Žižkově poli, velká událost.

 

17.9.

Zemřel Nížkovský učitel František Hladký, narozen v Bohdalově roku 1805. První učitel v Poděšíně kde učil od 26. května 1825 do 28. května 1846

1888-

15.7.

Prvou mši svatou sloužil nově vysvěcený kněz pan Václav Rosecký (narozený 15.9.1865 na čísle 5, otec Václav Rosecký) zdejší rodák v Hradci Králové, kde studoval

1898-

3.3.

Zvolena školní rada. Předseda Martin Flesar č.10 starosta obce, Josef Rosecký, Antonín Rosecký č.5, a správce školy Josef Med

1908-

10.10.

Zahájeno vyučování na dvoutřídce, přistavení školy na 2 třídy

1918-

13.12.

Nová školní rada: Předseda Josef Rosecký č.19 – starosta obce, členové: Martin Flesar č.10, Martin Rosecký č.11, a učitel Josef Med.

1918-

11.5.

11. – 14. ledna byla sněhová vánice. Pro množství sněhu nebylo možno vyjet.

1918-

29.5.

V noci přišel mráz a zmrzly brambory v porostech.

1918-

5.6.

Ráno přišel mráz, hlavy kvetoucího žita obaleny ledem. Brambory opět zmrzly.

1918-

21.11.

Od 21. října do 8. listopadu byla škola uzavřena pro Španělskou chřipku.

1918

1.12.

Epidemie chřipky – 14 lidí zemřelo

1928

22.2.

Obec přistoupila za člena Lesního družstva v Polné, delegát Rudolf Flesar č. 10

1928

1.6.

Válcování silnice k Záborné

1928

23.6.

V Polné bylo koupeno pro SDH auto typu Renault na tahání stříkačky

1928

1.7.

Vysoké teploty 44 až 50 C

1938

4.6.

Místní školní rada uznává obtíže a vzdálenost samoty „Samotína“, a proto nečiní vůbec námitek, aby bylo zařízeno přeškolení dětí k Německému Rudolci

1938

12.6.

Starosta Václav Sláma č. 29, náměstek Alois Chvátal č. 47, radní František Nejedlý č. 14, František Homola č. 17, členové: Václav Enderle, č.49, Josef Hanus, č.46, František Homola, č.17, Vavřinec Chalupník, č.22, Antonín Jágr, č.2, Jaroš Josef č. 1, František Rosecký, č.19, Josef Rosecký, č.11, Josef Stehlík, č.3

1938

23.9.

Mobilizace do 40 let věku

1938

1.10.

Slintavka a kulhavka – 3 krávy, 37 selat

1938

6.10.

Hlídán most k Sirákovu, 16 jinochů, velitel Josef Jaroš č. 1

1948

21.11.

Uděleno čestné občanství prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi

1948

12.

V polovině prosince způsobily silné mrazy a výskyt mlh velké polomy na Polensku. Stromy se lámaly pod tíhou ledu, místy bylo poškozeno i elektrické vedení

1958

7.

Zahájena stavba kravína

1958

28.8.

Přehnala se velká smršť

1958

21.9.

Slavnostní otevření kulturního domu

1968

28.10.

Byla zasázena před nynější prodejnou lípa. Když ji v roce 2004 obecní úřad skátil, tak byl pod ní v lahvi od piva nalezen lístek, s tímto zněním: „Tato lípa byla zasazena dne 28.10.1968 na počest 50. výročí vzniku Československé republiky. Zasazení slavnostně provedl Místní národní výbor v Poděšíně. Za MNV: podpisy – Zdeněk Jaroš a Antonín Sedlák.“

1978

3.6.

Zahájena stavba klubovny TJ. Odpracováno 1250 hodin konec 25. listopadu 1979.

1978

7.6.

Přes Polensko se přehnala bouře s krupobitím. Značné škody způsobila především na polích.

1978

1.10.

Stavba klubovny tělovýchovné jednoty

1978

31.12.

V noci náhlá změna teploty z +5°C na – 17°C. Celkové srážky za rok 1978 byly 587 mm.

1978

31.12.

202 obyvatel, z toho 106 mužů a 96 žen v 76 domech.

1988

23.9.

Zahájena stavba prodejny Jednota. Stavba dokončena 30. 5. 1990

1988

19.4.

Okresní výbor ČSŽ udělil Čestné uznání ZO ČSŽ v Poděšíně za sběr léčivých bylin v roce 1987.

1988

25.12.

Šachy: 1. Vlastimil Dočekal, 2. Josef Doležal, 3. Zdeněk Jaroš, 4. Jaroslav Dočekal, 5. Jan Jelínek, 6. Zdeněk Šustr, 7. Radek Šustr, atd.

1998

1.1.

Počet obyvatel 251, z toho mužů 126, žen 125.

 

1998

2.4.

Nový knihovník obce Jaromír Jágr č. 93, nar. 24.12.1969.

1998

22.6.

Krátce po deváté hodině se přehnala průtrž mračen. Mnoho škody.

1998

27.6.

I. setkání rodáků obce Poděšín

1998

27.6.

Vydány dvě emise pohlednic obce Poděšín

1998

8.

Nový transformátor na betonových sloupech a polovina nové sítě.

1998

1.9.

vznikl nový matriční obvod se sídlem v obci Nížkov, pro obce Nížkov, Poděšín a Sirákov.

1998

14.11.

Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, výbor Marie Dobrovolná č. 37, Jindřiška Landová č. 33, Milan Koumar č. 78, Jiří Enderle č. 69.

1998

27.12.

Silvestrovský turnaj (20): 1. František Bláha, 2. Radek Šustr, 3. Petr Jaroš, 4. Jana Štikarová, 5. Jitka Landová, 6. Zdeněk Jaroš, 7. David Musil, 8. Jaroslav Štikar, 9. Radim Jaroš, 10. Aleš Neubauer.

1998

31.12-

Celkové srážky za rok 1988 byly 740,4 mm.

2008

01.01.

Počet obyvatel 248 z toho 123 mužů a 125 žen.

2008

 

V tomto roce nastoupil do Nížkova nový farář Zdeněk Kubeš, který zde působil do roku 2009.

2008

03.01.

Od 3. do 5. ledna řádila na Vysočině vichřice o síle orkánu, která dostala název Kyril.

2008

29.2.

Od 29. února do 2. března řádila na Vysočině vichřice o síle orkánu, která dostala název Emma.

2008

5.3.

Zemědělské družstvo vlastníků zahájilo přístavbu odchovny telat pod kravínem.

2008

29.4

Zemědělské družstvo zahájilo stavbu na rozšíření vepřína u dílen.

2008

2.6.

Nová kuchařka ve školce Blažena Říhová ze Sirákova

Vystřídala Janu Doležalovou

2008

10.6.

Zahájeno čistění Poděšínského potoka od Hanouska po hranice s Nížkovem a přítok od Roseckého rybníčka kolem Cikar.

2008

11.6.

Bouřka a průtrž mračen. Padlo 40 mm vody. Mnoho škody.

2008

24.6.

Hasiči zahájili u hospody stavbu sušáku na hadice.

2008

24.08.

Hasiči uspořádali na hřišti sportovní odpoledne.

2008

31.8.

Končí ředitelka Libuše Sobková ze Žďáru n/S.

2008

1.9.

Zastupující ředitelka Alena Vondráčková ze Žďáru n/S., učila do 31. 1. 2009.

2008

1.9.

Nová učitelka Iva Doležalová z Poděšína č.12, učila do 30. 4. 2010

2008

29.09.

Byla zahájena stavba chodníku od hráze hospody po příjezdovou cestu na plácek, s doasfaltováním k silnici. Konec 5. 11. 2008.

2008

16.10.

Nabytím právní moci skončila formálně pozemková reforma v Poděšíně. Zbývá vytyčit a vyměnit pozemky mezi vlastníky a uživateli.

2008

7.11.

Obecní úřad vydal knihu 1. světová a osudy obyvatel obce Poděšín, která má 44 stran a sestavil ji Zdeněk Jaroš č.79.

2008

21.12.

Pošesté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Navrátil Matyáš č.11, Palas Pavel č.6, Rosecký František č.70 a Šimková Barbora č.25.

2008

31.12.

Celkem za rok 2008 spadlo 595 mm srážek.

9

1299-

 

Původní název Pozděšín

1929-

22.8.

Zahájena autobusová doprava Přibyslav – Polná přes Poděšín

1929-

 

Oprava kaple – vymalována, natřena, pozlacené nápisy

1929-

11.2.

Krutá zima -38 C, led v řekách 1m

1929-

1.7.

Tropická vedra +41 C

1929-

25.7.

Bouře s krupobitím (velikost vlašských ořechů), střechy

1939-

 

Zavedeno celonoční veřejné osvětlení

1939-

 

Postaven vodovod s pohonem Václav Sláma č. 29

1939-

22.3.

První Němci v obci

1939-

1.4.

Odevzdání všech zbraní

1939-

1.4.

Plánovaná stavba dálnice Praha Brno kolem Cikar

1939-

1.9.

Zavedeno zatemňování oken

1939-

1.9.

Zavedeny dvojjazyčné vyhlášky

1939-

18.9.

Jízda motorovými vozidly jen na povolení

1939-

1.10.

Zavedení občanské legitimace od 15 let věku

1939-

1.7.

V Nížkově zřízena četnická stanice se 4 četníky

1939-

23.12.

Nové obecní razítko, Gemeindeant Podeschin – Obecní úřad Poděšín

1949-

1.1.

Vznikl okres město Žďár, místo Nového Města, kraj Jihlava

1949-

12.2.

Zakoupen veřejný rozhlas

1949-

28.7.

Začal se kopat vodovod

1949-

1.8.

Zaveden vodovod do školy

1949-

29.10.

Vysílá prvně místní rozhlas, konec bubnování

1969-

 

Válcování silnice k Nížkovu

1979-

1.7.

Zahájení výkopu kanalizace na „Malé straně“ 97 metrů

1999-

20.10.

Zahájena stavba vysokotlaké plynové přípojky, firma 1. Žďárská plynařská