Podatelna

E-mailová adresa úřadu: podesin@podesin.cz

E-mailová adresa starosty: nejedly@podesin.cz