Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Historie v datech

Historie v datech ke stažení

Historie Poděšína v datech

ROK

DEN

DRUH

UDÁLOST

1233-   PODĚŠÍN První písemná zmínka o vsi – Pustsin
1234-   NÍŽKOV Počátky nížkovského kláštera a kostela
1238-   UDÁLOSTI Nález stříbrných rud na Jihlavsku.
1239-   NÍŽKOV Návrat mnichů z Nížkova do Oseka
1242-   NÍŽKOV Založení kostela v Nížkově
  MAJITEL Majitel panství polenského Jan z Polné
1249-   UDÁLOSTI Kronika alsaského města Kolmanu zaznamenává velký pohyb horního do Čech – potvrzení stříbrné horečky.
1254-   MAJITEL Úmrtí Jana z Polmný, majitel Jan II z Polný ( z Dobřan )
1263-   UDÁLOSTI Panovala neslýchaná drahota a následkem toho hrozná bída a nouze
1281-   UDÁLOSTI Neslýchaná neúroda
1282- 23.3. MAJITEL Majitel panství Polná Wikard a Záviš dědicové Jana
  UDÁLOSTI Dostavil se hladomor
1293-   MAJITEL Zemřel Záviš z Polné
  MAJITEL Majitel panství polenského Wikard z Polné
1299-   PODĚŠÍN Původní název Pozděšín
1300-   MAJITEL Po smrti Záviše z Polné se stal jediným majitelem polenského panství jeho bratr Vikart, který měl za manželku Gizelu levobočnou dceru krále Přemysla Otakara II
1318-   PODĚŠÍN Vyplenění Poděšína Billungem ze Žumberka a Bohuňkem z Popovic
  PODĚŠÍN Název obce – Pozdyesin
1320-   MAJITEL Majitel panství polenského Jindřich z Lipé – koupil, zvaný železný hejtman, zemřel 27.8.1329.
1328- 4. 5.8. POHROMY 4. a 5. srpna bylo v okolí velké zemětřesení a značně poničilo horní díla.
1329- 26.8. MAJITEL Majitel panství polenského Bertold, Jan, Jindřich a Čeněk z Lipé
1338-   POHROMY Hejna kobylek zničila veškerou úrodu na celé vysočině
1356- 6.4. MAJITEL Majitel panství polenského Čeněk z Lipé, Název obce – Podyschin.
1362-   MAJITEL Majitel panství polenského Ješek Ptáček z Pirkštejna – koupil.
1380-   POHROMY Morová nákaza postihla České země a nastal až 15% úbytek obyvatelstva.
1389-   MAJITEL Majitel panství polenského Jan Ptáček z Pirkštejna – boj s husity.
1390-   PODĚŠÍN Dovolení obnovení Filtzbaurovského rybníka v Poděšíně.
1427-   MAJITEL Majitel panství polenského Hynek Ptáček z Pikštejna – boj s Janem Roháčem.
1443- 5.6. POHROMY 5. června bylo velké zemětřesení.
1444- 20.8. MAJITEL Majitelka panství polenského Žofie Ptáčková z Pikštejna.
1447- 21.10. POLNÁ Založení špitálu v Polné.
1463-   MAJITEL Majitel panství polenského Viktorin syn krále Jiřího z Poděbrad, manžel Žofie.
1468- 16.1. MAJITEL Majitel panství polenského Burian Trčka z Lípy a na Lipnici – koupil.
  MAJITEL Majitel panství polenského opět Viktorin.
8.10. MAJITEL Majitel panství polenského Jan Konopištský ze Štenberka.
1471-   POLNÁ Polná dobyta Šternberkem z Konopiště.
1479- 1.11. MAJITEL Majitel panství polenského opět Viktorin.
25.11. POLNÁ Polná dostává privilegium od Viktorina.
1482-   UDÁLOSTI V Čechách i na Moravě řádil mor.
1486- 7.10. MAJITEL Majitel panství polenského Jan Boček z Kunštátu – koupil.
1493- 1.12. POLNÁ Polná dostala dva výroční trhy.
1500- 30.8. ÚMRTÍ Zemřel ve věku 57 let Viktorin z Kunštátu, syn krále Jiřího z Poděbrad a bývalý majitel polenského panství.
1502- 14.5. POLNÁ Polná získává odúmrť od Hynka Bočka z Kunštátu
14.6. PODĚŠÍN Poděšín a okolní obce dostávají odúmrť – Hynek
  MAJITEL Majitel panství polenského Hynek Boček z Kunštátu
1512-   UDÁLOSTI Byla velká neúroda trvala i v roce 1513
1514-   UDÁLOSTI Velice krutá zima. Mnoho lidí a zvěře pomrzlo
1515- 14.12. MAJITEL Majitel panství polenského Mikuláš Trčka z Lípy – koupil
1516- 2.4. MAJITEL Majitel panství polenského Burian Trčka z Lípy – bratr
1520-   UDÁLOSTI Nastalo období asi 20-ti let extrémně teplého počasí.
1522- 30.5. MAJITEL Majitel panství polenského Jan Trčka z Lípy – syn
1531-   UDÁLOSTI Velká neúroda po ní přišel hladomor, mnoho lidí zemřelo
1532-   UDÁLOSTI Velká neúroda po ní přišel hladomor, mnoho lidí zemřelo
1533- 24. 26.4. UDÁLOSTI Ohromné povětří s vichřicí, hromobití a déšť až průtrž mračen přišlo ve dnech 24. dubna – 26. dubna 1533, v létě byla po 6 týdnů viditelná kometa.
1538- 18.10. MAJITEL Majitel panství polenského Karel z Valdštejna a Eliška z Postupic – koupil.
1539-   UDÁLOSTI Po zaslání žádosti polenskou vrchností osvobodil v roce 1539 císař Ferdinand I. listem, zaslaný Karlovi z Valdštejna a na Polné, stříbrné doly na území panství Polná-Přibyslav na šest let od placení desátku.
1543-   MAJITEL Majitelka panství polenského Eliška z Postupic – manželka
1544-   UDÁLOSTI Na Jihlavsko přiletěl nesčíslný počet kobylek.
1547-   PODĚŠÍN Název obce – Pozdiessin
1551-   POLNÁ Vyhořela celá Polná
1552-   POLNÁ Morové epidemie v Polné a na polensku
1553- 13.1. MAJITEL Majitel panství polenského Zachariáš z Hradce a Kateřina Valdštejnová
1562-   STAVBY V Poděšíně se na pokraji vsi u velkého rybníka staví mlýn na vodu.
1563-   UDÁLOSTI V Poděšíně byl dostavěn mlýn a poprvé se tam mlelo obilí.
1571- 17.9. MAJITEL Zemřela Kateřina z Hradce, polenské panství odkázala manželovi Zachariáši
1589- 6.2. MAJITEL Majitelka panství polenského Anna Hradecká ze Schelnic
  MAJITEL Majitel panství polenského Adam II z Hradce
1590- 29.6. 15.9. POHROMY Bylo zemětřesení. 15. září bylo celou noc velké zemětřesení, které přišlo v sedmi vlnách. Velké škody na dolech a jiném majetku.
1596- 24.11. MAJITEL Majitel panství polenského Jáchym Ondřej z Hradce – syn
1597-   PODĚŠÍN Název obce – Podiessyn
3.11. MAJITEL Majitel panství polenského Hartvig Žejdlic ze Šönfeldu – koupil
1603- 20.11. MAJITEL Majitel panství polenského Jan Žejdlic ze Šönfeldu – syn
1608-   UDÁLOSTI V tomto roce byla velmi krutá zima. Pomrzlo mnoho lidí a vlci se z lesů stahovali do vesnic.
1612-   MAJITEL Majitel panství polenského Rudolf Žejdlic ze Šönfeldu
1616- 20.2. POHROMY Bylo silné zemětřesení, následovaly mrazy a podivné úkazy na obloze.
1618-   POLNÁ Panství zbaveno od evangelických kněží
31.8. POLNÁ Zajmutí panství vojensky generálem J.Eusebiem
1623-   POLNÁ Panství bez katolických kněží
6.3. MAJITEL Majitel panství polenského Kardinál František kníže z Ditrichštejna – koupil
1624-   POLNÁ První katolický děkan v Polné – Jan Paschasius
1626-   POLNÁ Panství stále bez katolických kněží
1636-   POČET Počet osedlých 16 selských domů s koňmi jeden bez koní.
19.9. MAJITEL Majitel panství polenského Maxmilián kníže z Ditrichčtejna – synovec
1646-   POHROMY Na polensku řádil mor.
1647-   UDÁLOSTI Na polensko přinesli švédové tabák.
1648-   PODĚŠÍN V Poděšíně rychtář Eliáš, výsadní rychta.
  POČET V Čechách jen 800 tisíc obyvatel po 30-ti válce, polensko třetina domů pustých
6. POHROMY Velké kusy ledu z nebe padají a tak hodně úrody je pobité.
1649-   POČET Počet osedlých 8 selských domů, 8 pustých, 2 koně, 16 volů, 16 krav
1651- 9.9. POHROMY Celý kraj postihlo silné zemětřesení, bouře a krupobití které zničilo celou úrodu. To vše trvalo 19 hodin
1654-   POČET Počet osedlých 9 selských, 5 rolnic., 3 chalupníci
  PODĚŠÍN Název obce – Podissin
1655- 6.11. MAJITEL Majitel panství polenského Ferdinand Josef kníže z Ditrichštejna – syn
1674-   PODĚŠÍN Kontribuce 112 zl. 44 krejcarů. Výměra polí 4 a 12/64 osedlého
  PODĚŠÍN Název obce – Podiessin
1676-   UDÁLOSTI Zuřil v Čechách mor
1680- 8.1. POHROMY Na polenské panství zavlečen mor.
1698- 28.11 MAJITEL Majitel panství polenského Ferdinand Josef z Ditrichštejna
1700-   POČET Počet stavení osedlých s koňmi 16
  PODĚŠÍN Poděšín patřil robotou ke dvoru sázavskému
13.8. POHROMY 13. srpna přišla větrná smršť, která nadělala mnoho škody.
1708- 13.7. MAJITEL Zemřel majitel panství polenského Leopold Josef z Ditrichštejna
13.7. MAJITEL Majitel panství polenského Walter František Xaver kníže z Ditrichštejna
22.7. STAVBY Byla postavena malá dřevěná zvonička a to z rozseče.
1710-   UDÁLOSTI Zuřil v Čechách strašně mor, velkou část obyvatel zasáhl
1713-   PODĚŠÍN Název obce – Podieschin
1714- 31.7. NEŠTĚSTÍ Velké dešťové přívaly protrhly na panství žďárském a polenském
1719-   POČET Počet osedlých domů 17, 3 koně, 25 volů, 20 krav, 32 ovcí
1720-   POHROMY Velká drahota
1737-   POLITIKA Obec má vlastní pečeť, „strom stojící u statku“
1738- 3.11. MAJITEL Majitel panství polenského Karel Maxmilián z Ditrichštejna
  POČET Přemnožení vlků, obyvatelé na ně byli nuceni uspořádat hony
1740- 20.12. NEŠTĚSTÍ Prudká vichřice, strhávala střechy domů i věž kostelní v Nížkově
1742-   NEŠTĚSTÍ Morová nákaza hlavně v Nížkově, kde byl vojenský lazaret do roku 1748
1748-   POČET Výměra polí 4 a 37/64 osedlého
  POČET Kontribuce 274 zl. 41 krejcarů
  POHROMY Přilétla hejna kobylek a sežrala veškerou úrodu a zpustošila náš kraj.
1749-   POČET Počet sedláků 16, domkáři 4
  POČET Robota 16 sedláků po 3 týdnech, ost. 1 týdně
1756-   POČET Výměra polí 4 a 57/64 osedlého
  POČET Kontribuce 293 zl. 26 krejcarů
1761-   UDÁLOST Na polensko byly přivezeny brambory. Po rozšíření, záchrana před hladem
  HLAD Neúrodný rok, na polensku zemřelo přes 200 dětí na neštovice.
1766-   POČASÍ Velmi ostrá zima
1767-   UDÁLOSTI Trojnásobná pohroma. Spousty dosud neznámých druhů ponrav, zhoubný mor dobytčí a vzteklina psů
1771-   ČÍSLOVÁNÍ První číslování domů, zrušeno 22 svátků a 18 polosvátků
  POHROMY Hlad a mor, jedla se tráva a listí stromů, na polensku zemřelo 492 lidí hladem
  POČET Sčítání obyvatel 232, mužů 119, žen 113, domů 36
1775-   POČET Úprava roboty 390 dní
1776-   POHROMY Selské povstání, v Poděšíně klid
  VEDENÍ Vedení Jan Rosický rychtář
1778- 28.2. POLITIKA Obec obdržela privilegium dědičné rychty, Jan Rosický
1779-   STAVBA Byla zahájena stavba pevnosti mezi obcemi Poděšín a Sirákov. Trvala do roku 1786.
1782-   POČET Počet obyvatel 178, z toho 80 mužů a 98 žen, čísel 35
1784-   POČET Počet obyvatel 169, z toho 79 mužů a 90 žen, čísel 36
24.10. MAJITEL Majitel panství polenského Karel Jan kníže z Ditrichštejna
1785-   POHROMY 7. února bylo v okolí velké zemětřesení.
1787-   PODĚŠÍN Název obce – Podiessin
1796-   ŠKOLA Nížkovská obec přijala obce školní Poděšín
1798-   HOSPODAŘENÍ V Červeném mlýně Poděšín semlel 120 měr
1805-   POČET Počet obyvatel 261, mužů 138, žen 123, domů 43
  POČET Počet zvířat 2 koně, 66 volů, 83 krav, 90ovcí
11.8. ŠKOLA Zavedena povinná školní docházka
1808- 25.5. MAJITEL Majitel panství polenského František Josef z Ditrichštejna do 1854
1818-   POČET Počet obyvatel 267, mužů 124, žen 143, domů 43
1821- 10.6. POČASÍ Nečekaně napadlo hojně sněhu
1822-   POČET Úprava roboty 1794 dní voly, 390 ruční
1825- 26.5. ŠKOLA Založení školy na čísle 20
26.5. ŠKOLA První učitel Franz Hladký, nar. 1805, + 17.9.1868 Bohdalov. Učil do 28.5.1846
18.9. ŠKOLA Rozhodnutí stavět školu
1827-   VEDENÍ OBCE Vedení Jan Rosecký rychtář, konšelé František Matoušek č.20 a Jan Jaroš č.34.
9.12. ŠKOLA Rozhodnutí stavět školu schváleno zemským gubernátorem
1828- 4,5.8 UDÁLOSTI Na polensko-přibyslavském panství bylo zemětřesení
21.11. ŠKOLA Zahájení vyučování v nově postavené škole.
1831-   POHROMY V Čechách řádila cholera, na polensku zemřelo 21 lidí
1832- 6.8. UDÁLOSTI Na Přibyslavsku se rozšířila cholera při ní zahynulo 60 lidí
1834- 5. UDÁLOSTI Okolí postiženo krupobitím a průtrží mračen, velké škody
1835-   UDÁLOSTI Vypukla chřipka, která trvala do 3/36 a mnoho obětí si vyžádala
1836-   UDÁLOSTI Vypukla cholera od září do vánoc
1837-   UDÁLOSTI Byla tak prudká zima, že vlci celé okolí ohrožovali
  UDÁLOSTI 14. března okolo 5-té hodiny ranní přišlo silné zemětřesení a 8. října přišla vichřice.
1842-   UDÁLOSTI Na polensko přišlo nové polní nářadí – ruchadlo.
1846- 28.5. ŠKOLA Učitel Antonín Klusáček z Polné, učil do 2.2.1847, polenská významná osobnost
1847- 3.2. ŠKOLA Učitel Jakub Sobotka z Dobronína, učil do 9.3.1847
9.3. ŠKOLA Učitel František Novotný, nar. 1816, Oudoleň, učil do 24.10.1876
1848-   VEDENÍ Hejtman (starosta) Jan Rosecký, rádní Václav Blažek 17, Martin Flesar 10, Martin Rosecký
  POČET Konec roboty 1092 voly, 390 dní
7-8. ŠKOLA Vydlážděna síň, postavena nová pekárna
1849-   UDÁLOSTI Zrušeny rychtářské hodnosti, správu obce převzali starostové voleni občany
1850- 10.6. POLITIKA Správní a soudní reformy v Rakousku. Zahájil činnost soudní okres Polenský
10.6. POLITIKA Obec patří pod politický okres Německý Brod, kraj Pardubický, do roku 1955
  VEDENÍ OBCE Starosta Jan Rosecký č.19, rádní Václav Blažek č.17, Martin Flesar č.10, Martin Rosecký č.11.
1851- 1.6. POLITIKA Začalo v zemích rakouských konat službu četnictvo. Posádka v Polné
1854-   PODĚŠÍN Název obce – Poděšín
  POŠTA Pod doručovací obvod Polná patří i Poděšín.
8.7. MAJITEL Majitel panství polenského Josef kníže z Ditrichštejna (1798-1858)
1855-   POLITIKA Obec patří pod politický okres Polná, do roku 1884
1856- 3.-4.6. POŽÁR 3. na 4. června se strhla veliká bouře, blýskání a hromobití, tak, že v jednu hodinu po půlnoci uhodil blesk do domovního stavení Jakuba Jaroše č.8. Oheň se hned rozmohl po celém domovním stavení a to vyhořelo až do základů.
1858- 16.5. OSOBNOST V Soběslavi se narodil Jan Bezděk, učitel na Poděšínské škole, světová osobnost v oboru mykologie, zemřel 9.3.1915 v Polici nad Metují, kde má sochu a je po něm pojmenován městský park. V Soběslavi mu byla odhalena pamětní deska.
10.7. MAJITEL Majitel panství polenského Mořic Jan z Ditrichštejna +1864
1860-   POČET V tomto roce žilo v obci 336 obyvatel.
1861-   VEDENÍ OBCE Starosta Jan Rosecký č.19, rádní Martin Rosecký č.11, Martin Flesar č.10.
1863-   POČET Počet obyvatel 363.
4.8. POŽÁR V Polné vypukl požár, polovina města shořela
1864- 7-8. VEDENÍ OBCE Starosta Flesar Martin.č.10, zást. Dobrovolný František.č.30, rádní Blažek Jan č.17, Rosecký Martin č.11, Novotný František č.45.
  VEDENÍ Vláda zavedla okresní úřady
  MAJITEL Majitelka panství polenského Klotylda Glam-Gallasová
1866-   POHROMY 17.6. – 23.8. prusko-Rakouská válka Ve válce padli V.Šimek č. 23, A. Kameniček č. 39
  POHROMY Do Polné zavlečena cholera Pruskými vojáky, denně umíralo až 22 lidí
1868- 12.7. UDÁLOSTI Shromáždění lidu pod širým nebem na Žižkově poli, velká událost
1871- 30.6. UDÁLOSTI Samotín patří pod Poděšín, (koupil ho Kolář František č.40)
1872- 8. UDÁLOSTI Založena pošta v Nížkově
  VEDENÍ OBCE Starosta Blažek Jan č.17, zástupce Dobrovolný František č.30, rádní Flesar Jan č. 7, členi: Jan Dobrovolný č.32, Jan Jaroš č.34, Václav Rosecký č.5, Josef Rosecký č.19, Martin Chvátal, Václav Chvátal č.39.
1873- 28.8. POHROMY Velký požár č.p.15, 16, 17, 19, 20, 23, 47
1874-   BUDOVÁNÍ Postavena kaplička Panny Marie, zvon z roku 1708.
13.8. POHROMY Velký požár č.p.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 39, 46, 54
20.9. UDÁLOSTI Odhalení pomníku Janu Žižkovi (Žižkova mohyla)
1875-   POHROMY Velký požár č.p.15,16,17,19,20,
1876- 31.10. ŠKOLA Učitel Tomáš Strašil nar. 18.12.1850, Olešná, učil do 30.9.1878
1878- 1.10. ŠKOLA Učitel Antonín Slanina, učil do 31.12.1878
1879- 1.1. ŠKOLA Učitel Tomáš Strašil nar. 18.12.1850, Olešná, učil do 31.8.1881
6.12. POČET Starosta 50 zlatých, účetní 10 zlatých, zvoník 5 zlatých, rádní 5 zl.
1880-   POLITIKA Byla nařízena rovnoprávnost češtiny s němčinou, vnitřní úřední styk
1881-   POČET Počet obyvatel 416
10.2 VEDENÍ Zastupitelstvo jednalo o koupi šplíchačky
16.5. UDÁLOSTI Velký mráz a hodně sněhu
26.7. UDÁLOSTI Založen Sbor dobrovolných hasičů v Nížkově
1.9. ŠKOLA Učitel František Krátký, učil do 15.10.1882
1882- 16.10. ŠKOLA Učitel Jan Vácha, učil do 18.11.1885
1883- 15.1. VEDENÍ OBCE Starosta Josef Rosecký č.19, rádní Martin Flesar č.10, Václav Šurnický, členi: Václav Chvátal č.39, František Dobrovolný č.30, Josef Blažek č.17, Vojtěch Doležal č.14, Jan Flesar č.7, Václav Rosecký č.5.
1884- 30.9. POLITIKA Obec konec okresu v Polné
1.10. POLITIKA Obec patří pod okres Německý Brod, země Čechy, do 31.10.1940
1885- 19.11. ŠKOLA Učitel Jan Bezděk, nar. 16.5.1858 Soběslav, učil do 31.8.1889
1886-   VEDENÍ Starosta Josef Rosecký č.19, rádní Jan Flesar 7,
6.3. OSOBNOST V Poděšíně se narodil Miloslav Bezděk, učitel, novinář a spisovatel, psal hudební referáty a recenze, zemřel 3.9.1975, syn Jana Bezděka nar. 16.5.1858
1889- 26.8. ŠKOLA Učitel Václav Urban nar.12.6.1862, Zdislav, učil do 24.8.1892
  21.1. VEDENÍ OBCE Starosta Martin Flesar č.10, František Dobrovolný č.30, Josef Blažek č.17, Václav Doležal č.15, Jan Flesar č.7, Václav Chvátal č.39.
1890-   VEDENÍ Starosta Martin Flesar č. 10
  POČET Počet obyvatel 397, 52 domů.
  STAVBY Stavba nové silnice přes Poděšín spojující Polnou a Žďár n.S.
1891- 2.7. POHROMY Bouře a velké krupobití, kroupy až 20 cm, velká škoda
1892- 24.8. ŠKOLA Učitel Josef Med nar. 3.9.1856, Bonkov, učil do 20.7.1917
  VEDENÍ OBCE Starosta Josef Rosecký č.19, Václav Doležal č.15, Antonín Flesar č.7, Václav Chvátal č.39,
1893- 16.1. POHROMY Byl naměřen mráz -32°C.Pomrzlo mnoho zvěře a ptáků. Lidem zmrzly brambory ve sklepích
1895-   VEDENÍ Starosta Antonín Flesar č.7, Antonín Rosecký č.5, Josef Rosecký č.19, Jan Dobrovolný č.32, Václav Doležal č.15, Jan Blažek č.17, Martin Flesar č.10, Václav Chvátal č.39, Josef Homola č.34.
8.9. UDÁLOSTI Svěcení přistavěné a přestavěné jednotřídní školy, účastnil se Jan Pleva okr. Starosta Skrýšov
1896-   BUDOVÁNÍ Oprava kaple
1898- 20.12. BUDOVÁNÍ Na trati Německý Brod – Nížkov – Žďár n.S. projel první vlak.
  VEDENÍ OBCE Starosta Martin Flesar č.10,
1899-   MAJITEL Majitelky panství polenského. Eduardina Khevenhüllerová a Klotylda Festeticsová
1900- 11. VEDENÍ OBCE Starosta Jan Blažek č.17, zástupce Josef Jágr č.2, členové: Antonín Rosecký č.5, Martin Rosecký č.11, Josef Rosecký č.19, Antonín Flesar č.7, Martin Flesar č.10, , Josef Palas č.6,
  POČET Počet obyvatel 387, 55 domů
1901- 17.9. NÍŽKOV Oprava kostela v Nížkově
17.9. POČET Počet obyvatel 392
1902- 22.6. UDÁLOSTI Založen Sbor dobrovolných hasičů v Poděšíně
1903- 1.11. VEDENÍ OBCE Starosta Antonín Flesar 7, Josef Rosecký 19, Jan Blažek 17, Martin Flesar 10. Josef Palas 6, František Neubauer 46, Martin Rosecký 11, Václav Chvátal 39, Jan Pařík 35.
  POHROMY požáru stohu slámy u Josefa Rycheckého č.52
1904-   VEDENÍ Starosta Antonín Flesar č. 7, zástupce Josef Rosecký č. 19
  STAVBY Postaven nový traverzový most u Pařízkových k Sirákovu
23.5. UDÁLOSTI Sbor dobrovolných hasičů světil svůj prapor.
17.11. UDÁLOSTI Zahájila osobní dopravu polenská lokálka, 22.5.1982 ukončila provoz
1905-   UDÁLOSTI Oheň vypukl u Josefa Šorfa, č. 26, a rozšířil se na stavení Jana Koumara č.44, Václava Slámy č.28, a Josefa Sochora č.27. Ohroženo bylo ještě stavení Františka Enderle č.49
1906-   VEDENÍ Starosta Josef Rosecký č. 19
1907- 1. VEDENÍ OBCE Starosta Josef Rosecký 19, Martin Rosecký 11, Antonín Rosecký 5, Josef Kašpárek 18, Antonín Flesar 7, Josef Jágr 2, Martin Flesar 10, Josef Palas 6, Josef Med 45.
1908-   UDÁLOSTI Nový farář v Nížkově Václav Dvořáček, v Nížkově působil do roku 1923
  10.10. ŠKOLA Zahájeno vyučování na dvoutřídce, přistavení školy na 2 třídy
1910- 12.1. VEDENÍ OBCE Starosta Martin Rosecký 11, Josef Rosecký 19, Josef Kašpárek 18, Antonín Rosecký 5, Gustav Svoboda 24, Josef Palas 6, Martin Flesar 10, Antonín Flesar 7, Antonín Chvátal 39, Josef Homola 20.
  21.6. POHROMY Přízemní mráz spálil bramborovou nať.
1911- 1.5. UDÁLOSTI V neděli ve 3.30 ráno vypukl požár u Františka Homoly na čísle popisném 34.
1912- 3.11. HASIČI Byla založena hasičská župa polenská – Poděšín členem
1913- ?.1. VEDENÍ OBCE Starosta Alois Chvátal 47, Josef Rosecký 19, Josef Homola 20, Antonín Chvátal 39, Josef Hanus 46, Antonín Flesar 7, Martin Flesar 10, Václav Homola 34, Martin Rosecký 11.
26.8. ŠKOLA Učitel Ludvík Eis, narozen 14.8.1888 v Jimramově, učil zde do 16.5.1915, kdy byl povolán na vojnu.
1914-   POHROMY Zajatci 21 Srbů, 9 Rusů
19.7. HASIČI V Poděšíně byl uspořádán 2 sjezd hasičské župy polenské.
26.7. POHROMY

Vyhlášena mobilizace, 28.7. Rakousko-Uhersko vypovědělo válku Srbsku.

V 1.světové válce povoláno 80 vojáků, 4 legionáři , 15 padlo.

27.10. ÚMRTÍ Josef Chvátal č. 47, padl na ruské frontě, 27.let, nar. 17.8.1887.
17.12. ÚMRTÍ Bohumil Flesar č. 10, padl na ruské frontě,
1915- 15.1. ÚMRTÍ Jan Šimek č. 14, v nájmu, v Srbsku v zajetí na tyfus, 42.let
2.5. ÚMRTÍ Jan Sláma č. 29, následkem zranění, 21.let
18.7. ÚMRTÍ Josef Dobrovolný č. 54, padl na ruské frontě, 40.let
22.8. POLITIKA Zavedeny chlebenky a potravinové lístky
3.9. ÚMRTÍ Josef Rosecký č. 19, padl na ruské frontě, 39.let
1916- 8.6. ÚMRTÍ Alois Flesar č. 7, padl na ruské frontě, 19.let
22.9. POLITIKA Rekvizice kovů, odebrán zvon z kaple na zbrojní průmysl
19.10. ÚMRTÍ Karel Rosecký č. 55, padl na rumunské frontě, 41.let
21.10. ÚMRTÍ Josef Stránský č. 51, padl na ruské frontě, 39.let
  VEDENÍ OBCE Starosta Josef Homola 20, Martin Flesar 10, Antonín Rosecký 5, Josef Stehlík 36, Martin Rosecký 11, Alois Chvátal 47, Josef Hanus 46, Antonín Chvátal 39, Václav Homola 34.
1917-   ÚMRTÍ Josef Doležal č. 15, v zajetí v Itálii u Říma na úplavici, 20.let
  29.5. POHROMY Zmrzly brambory v porostech.
29.8. POHROMY Velký požár č.50, 48, 33, 32, 34
21.7. ŠKOLA Učitel František Schulc nar. 8.12.1872, D. Dobrouč, učil do 29.7.1923
1918-   ÚMRTÍ Josef Sláma č. 29, padl
29.10. UDÁLOSTI První zpráva o samostatnost
  8.11. ŠKOLA Učitel Ludvík Eis, narozen 14.8.1888 v Jimramově, učil zde do 16.5.1920.
14.11. POLITIKA Zvolen prezident Tomáš G. Masaryk
1.12. POHROMY Epidemie chřipky 14 zemřelo
26.12. VEDENÍ Zastupitelstvo objednalo nový zvon u Jan Pujman, Ransko
1919-   ÚMRTÍ Alois Chvátal č. 47, zemřel na následky války, 34.let
27.2. UDÁLOSTI Kolkování peněz
15.6. VEDENÍ OBCE První volby do obce – starosta Rudolf Flesar č. 10, náměstek Josef Hanus č. 46, rádní Adolf Pařízek č. 23, Antonín Doležal č. 4, členové:Josef Palas, č.6, Antonín Flesar, č.7, Josef Homola, č.20, Gustav Svoboda, č.24, Eduard Dobrovolný, č.32, František Homola, č.34, Antonín chvátal, č.39, Josef Šmiraus, č.50.
    UDÁLOSTI Zakoupen nový zvon do kaple ze železa.
1920-   ÚMRTÍ Jan Šimek č. 48, zemřel na následky války, 52.let
  UDÁLOSTI Velká drahota
1.9. ŠKOLA Učitelka Jarmila Seribaniová, učila do 21.12.1920
1921-   SPORT Založen Sokol Nížkov, 1931 postavena Sokolovna
  POČET Počet obyvatel 378
  UDÁLOSTI Konec vázaného hospodářství
4.9. ŠKOLA Učitel František Jonáš nar. 29.9.1899, Praha, učil do 28.8.1922
1.6. STAVBY Povolena stavba domu Rudolf Šurnický, č.61, mezi domy 22 a 23
20.11. BUDOVÁNÍ Koupena obecní váha
1922-   POHROMY Velký pokles cen hospodářských produktů
22.2. ÚMRTÍ František Enderle č. 49, zemřel na následky války, 49.let
28.8. ŠKOLA Učitel František Beránek nar. 28.8.1902, Německý Brod, učil do 28.2.1923
1923-   UDÁLOSTI Nový farář v Nížkově Jan Macek, kaplan, v Nížkově působil do roku 1924
  1.3. ŠKOLA Učitel Miloslav Hruška nar. 8.5.1899, Dolní Hamry, učil do 15.4.1923
15.5. ŠKOLA Učitel Karel Josefi 21.1.1901, Vysoké Mýto, učil do 8.8.1923
19.8. ŠKOLA Učitel Josef Balvín nar. 22.9.1904, Kutná Hora, učil do 6.8.1924
19.8. ŠKOLA Učitel František Šuhaj, učil do 6.8.1924
16.9. VEDENÍ OBCE Starosta Rudolf Flesar č. 10, náměstek Martin Rosecký č. 11, rádní Josef Hanus č. 46, Adolf Fejt č. 19, členové: Jaroslav Dočekal č.9, Josef Flesar č.7, , Josef Homola č.20, Antonín Chvátal č.39, Stanislav Chvátal č.47, Václav Sláma č.19, Josef Stehlík č.36, Jan Stránský č.51.
1924-   TECHNIKA První rádio Jaroslav Dočekal č. 9
    UDÁLOSTI Nový farář v Nížkově Karel Neužil, v Nížkově působil do roku 1932
26.3. HASIČI V Praze koupena motorová stříkačka, typu Delahaye z Francie.
7.8. ŠKOLA Učitel Richard Markvart nar. 13.3.1883, Netolice, učil do 28.6.1933
7.8. ŠKOLA Učitelka Marie Hrušková nar. 3.11.1904 Německý Brod učila do27.8.1926
14.12. UDÁLOSTI Založeno družstvo pro rozvod elektrické energie. Předseda Adolf Fejt.
1925- 1.1. UDÁLOSTI Sbor dobrovolných hasičů má 33 členů starosta Antonín Chvátal č. 33, velitel Jaroslav Dočekal č. 9
  KRONIKA Zahájení psaní kroniky – Richard Markvart, č. 45, psal do 28.6.1933, nar.13.3.1883
  STAVBY Postaven chlév Josef Jágr č. 2
  STAVBY Postaven nový vrch u domovního František Nejedlý č. 14
11.5. POHROMY Bouře s povodní, stržen most k Sirákovu, postaven provizorní dřevěný most
31.7. UDÁLOSTI Poprvé zapnut elektrický proud v Poděšíně.
1926-   POHROMY Vzteklina a pobiti všechny psi
  STAVBY Postaveny nové chlévy Adolf Fejt č. 19
  STAVBY Postavena nová stodola Václav Doležal č. 15
  STAVBY Přistavěno domovní Jan Šimek č. 25
  STAVBY Postaven nový vrch Pařík č. 35, Stránský č. 13, Novotný 21
  STAVBY Postaven výměnek Martin Rosecký č. 11
17.1. UDÁLOSTI Do okresní hospodářské záložny zvolen Josef Flesar, rolník č.7.
1.5. BUDOVÁNÍ Vysázeno 25 ovocných stromů na návsi
1.5. STAVBY Postaven nový železobetonový most k Sirákovu, nová silnice ze Sirákova na hranici Moravy, délka 1540 metrů
1.5. BUDOVÁNÍ Založeno vodní družstvo pro melioraci pozemků
30.8. ŠKOLA Učitel Balvín Josef nar. 22.9.1904, Kutná Hora, učil do 30.9.1926
1.10. ŠKOLA Učitelka Blahová Božena nar. 1905. Nové Veselí, učila do 31.1.1927
19.10. POHROMY Vražda u Poděšína, mrtvá žena, Chalupníčkova louka
1927-   STAVBY Postaveny chlévy a stáje Rudolf Flesar č. 10
  STAVBY Přestavěno domovní Václav Sláma č. 29
  STAVBY Přestavěna nová okna a krytinu Adolf Fejt
1.2. ŠKOLA Učitel Josef Balvín nar. 22.9.1904, Kutná Hora, učil do 31.8.1933
8.2. UDÁLOSTI Osvětová komise: Richard Markvart č.45, Flesar Rudolf č.10, a Jaroš Josef č.1. Stavební komise: Josef Dobrovolný č.30, František Stránský č.51, Antonín Doležal č.4
15.3. ÚMRTÍ Po zasažení stromem zemřel Tomáš Šimek
1.5. BUDOVÁNÍ Vysázeno 30 ovocných stromů na návsi
24.7. HASIČI V Poděšíně proběhl župní sjezd, Polenské župy.
22.8. ÚMRTÍ Po pádu ze stromu zemřel Josef Stehlík č.36 – legionář
16.10. VEDENÍ OBCE Starosta Sláma Václav č. 29, náměstek Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Adolf Fejt č. 19, Josef Jaroš č. 1, členové: Rudolf Flesar č.10, František Stránský č.13, Václav Enderle č.49, Josef Kašpárek č.18, František Nejedlý č.14, Josef Jágr č.2, Rudolf Rosecký č.43, Josef Homola č.20.
1928-   STAVBY Postavena stodola Josef Jágr č. 2
  STAVBY Postavena stodola Josef Stránský č. 51
  STAVBY Postaven ve mlýně byt v 1. patře Adolf Rosecký
22.2. HOSPODAŘENÍ Obec přistoupila za člena Lesního družstva v Polné, delegát Rudolf Flesar č. 10
1.5. BUDOVÁNÍ Vysázeno 30 ovocných stromů na návsi
1.6. BUDOVÁNÍ Válcování silnice k Záborné
23.6. HASIČI V Polné bylo koupeno pro SDH auto typu Renault, na tahání stříkačky
1.7. POČASÍ Vysoké teploty 44 až 50 C
23.10. HOSPODAŘENÍ Jednání k založení družstevního lihovaru v Nížkově
2.12. POLITIKA Volby do okresních a zemských zastupitelstev
2.12. POLITIKA Zrušen soudní okres Polná, patříme pod politický i soudní okres Něm. Brod
1929-   STAVBY Postaven domek Jan Jaroš č. 58
  STAVBY Postaven domek Josef Homola č. 67
  UDÁLOSTI 26 elektrických motorů, 6 žárovek elektrického osvětlení po vsi
  BUDOVÁNÍ Oprava kaple – vymalována, natřena, pozlacené.nápisy
11.2. POČASÍ Krutá zima -38 C, led v řekách 1m
1.7. POČASÍ Tropická vedra +41 C
25.7. POČASÍ Bouře s krupobitím (velikost vlašských ořechů), střechy
22.8. UDÁLOSTI Zahájena autobusová doprava Přibyslav – Polná přes Poděšín
27.10 POLITIKA Volby do poslanecké sněmovny a senátu
1930-   BUDOVÁNÍ Zasazeny ovocné stromy u Šorfových – Masarykův sad
  STAVBY Postaven nový domek Josef Košák č. 59
  STAVBY Postavena nová stodola Václav Sláma č. 29
  STAVBY Postaveny nové chlévy František Peřina č. 36
  STAVBY Přistaveno domovní stavení Antonín Stehlík č .3
  TECHNIKA Stroj první čistící mlátič.koupil František Homola č. 34
17.2. POHROMY Rozdrcena ruka strojem manžela Edvarda Dobrovolného č. 32
27.5. POČET Sčítání zemědělských a živnostenských závodů
1.6. HASIČI SDH obdržel od spořitelních a záložních spolků prapor.
9.6. HASIČI Svěcení spolkového praporu.
15.7. UDÁLOSTI Odhalena pamětní deska Janu Bezděkovi v Soběslavi. V Poděšíně učil od 19.11.1885 do 31.8.1889
1.8. BUDOVÁNÍ Válcovala se silnice k Nížkovu
30.8. UDÁLOSTI Vojenské cvičení v Poděšíně a okolí
7.10. BUDOVÁNÍ Zahájena meliorace louk
26.10. POČASÍ Sněhová bouře – 1 m sněhu, zničeny lesy, vedení
2.12. POČET Sčítaní lidu 372, domů 59
1931-   BUDOVÁNÍ Postaven nový most „V chobotě“, který byl v roce 1975 zbourán a postaven nový.
16.3. BUDOVÁNÍ Meliorační práce
26.5. ÚMRTÍ Bedřich Jaroš, poslední oběť 1. světové války, 34 let, č. 1,
27.9. VEDENÍ OBCE Starosta Václav Sláma č. 29, náměstek Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Rudolf Flesar č. 10, Josef Jágr č. 2, členové Václav Enderle č.49, Josef Hanus č.46, Jan Stránský č.51, František Nejedlý č.14 a Rudolf Musil č.38. Václav Rosecký č.5, ,Josef Rosecký č.11, Josef Kašpárek č.18.
11.12. UDÁLOSTI Zahájení práce v lihovaru v Nížkově
1932-   UDÁLOSTI Nový farář v Nížkově Jan Macek, děkan, v Nížkově působil do roku 1958
    STAVBY Přestavěno obytné i hospodářské st. Františka Dobrovolná č. 54
  STAVBY Přestaven hostinec zvětšen o taneční sál
  UDÁLOSTI Velká krize, ve vsi 14 pěstitelů včel
  KNIHOVNA Obecní knihovna 182 svazků
1.5. BUDOVÁNÍ Opraven teras hráze rybníka
1.7. STAVBY Postaveno nové stavení Adolf Pařízek č. 23
23.7. POHROMY Požár stavení Adolf Pařízek č. 23
1933-   POHROMY V nezjištěný den roku 1933 vyhořel domek pana Josefa Košáka č.59.
1.2. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Košáková 70 let
1.4. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Svobodová č. 24, 60 let
1.5. STAVBY Postaven nová střecha Josef Bláha č. 8
1.5. STAVBY Přistavoval a novou střechu František Činčera č. 16
1.5. STAVBY Postavil nový domek Václav Bečka č. 22
1.9. ŠKOLA Učitel Václav Miřátský, učil do 30.6.1934
1.9. ŠKOLA Učitelka Valerie Miřátská, učila do 30.6.1934
1.9. KRONIKA Nový kronikář – Václav Miřátský, do 30.6.1934
19.10. POHROMY Požár stodoly Jaroslav Dočekal č. 9, a obytné Josef Bláha č. 8
9.11. POHROMY Zavražděn hajný Václav Brabec „V dlouhých loukách“
1.12. ÚMRTÍ Úmrtí Martin Flesar č. 10, 78 let
1934-   STAVBY Postaveno obytné stavení a kůlna Josef Bláha č. 8
  STAVBY Postavena stodola a kůlna Jaroslav Dočekal č. 9
  STAVBY Postavena kůlna Martin Rosecký č.p.11
  STAVBY Postaveno nové obytné stavení Jaroslav Rosecký č. 61
  STAVBY Postavena chaloupka M. Šurnická č. 62
  STAVBY Postavena nová stodola Josef Dobrovolný č. 30
  STAVBY Postaven výměnek Adolf Fejt č. 19
  SVATBA Svatba Josef Bláha č. 8 a Růžena Dobrovolná č. 30
  SVATBA Svatba Václav Činčera č. 16 a A. Augustinová Nížkov
  SVATBA Svatba S. Dobrovolná č. 54 do N.Města
  TECHNIKA Rádiových přijímačů bylo 5, v knihovně 211 svazků
  TECHNIKA Stroj čistící mlátičku koupil Jaroslav Dočekal č. 9
  HASIČI 24 členů, velitel Jaroslav Dočekal č. 9
4.2. VEDENÍ Delegát v Lesním družstvu v Polné zvolen František Nejedlý č. 14
1.4. ÚMRTÍ Úmrtí M.Šimková č. 12, 88.let
  ÚMRTÍ Úmrtí Utendorfský č. 55, 77.let
1.7. ŠKOLA Učitel Bedřich Borský nar. 20.2.1905, Věžnice, učil do 31.8.1945
1.7. ŠKOLA Učitel Alois Mejstřík nar. 26.10.1914, Lomnice, učil do 30.6.1935
1.7. KRONIKA Nový kronikář – Bedřich Borský, nar. 20.2.1905, psal do 31.1.1940
4.7. POČASÍ Katastrofální sucho, vyschly studny
1.11. ÚMRTÍ Úmrtí Sochorová č. 27, 44.let
1.12. ÚMRTÍ Úmrtí Koumarová č. 44, 77.let
1935-   KNIHOVNA 222 svazků
24.2. ÚMRTÍ Rosecký č. 5, hošík 14 dní stár
14.4. ÚMRTÍ Úmrtí Rudolf Flesar č.10, 48.let, bývalý starosta obce 1919 – 1927
1.5. VEDENÍ OBCE Starostou byl zvolen Václav Sláma č.29, náměstek Jaroslav Dočekal č.9, první rádní Jan Stránský č.51, druhý rádní Josef Jágr č.2, členové: Václav Enderle č.49, Josef Hanus č.46, Rudolf Musil č.38, František Nejedlý č.14, Adolf Pařízek č.23, Josef Rosecký č.11, Václav Rosecký č.5, Josef Stehlík č.3.
19.5. VEDENÍ Volby do poslanecké sněmovny a senátu, zem.a okres
30.5. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 10, 68.let *23.1.1864
1.8. ÚMRTÍ Úmrtí Palasová č. 6, 80.let
1.8. ŠKOLA Učitel František Paulíček nar. 4.10.1910, Něm. Brod, učil do 30.6.1936
7.9. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Dobrovolná č. 30, 62.let *1872
1.11. STAVBY Koupen domek č. 59 od J. Košáka J. Strnad hajný
31.12. HOSPODAŘEN Příjem 16 855,14 Kč, výdaj 15 590,45 Kč
1936-   STAVBY Dobrovolný č. 54, postavil kůlnu
  STAVBY Rudolf Musil č. 38 přestavěl celé domovní stavení
  STAVBY Přístavba domovní stavení Václav Enderle č. 49
  STAVBY Postaven nový dům č. 63 Josef Hanus z č. 46
  UDÁLOSTI Ustanoven velitel CPO Jaroslav Dočekal č. 9
12.2. STAVBY Koupen domek č. 56 od J.Neubaer Landsman truhlář
19.2. ÚMRTÍ Úmrtí Adolf Bláha č. 8, 23.let
19.2. ÚMRTÍ Úmrtí František Bláha č. 8, 28.let
16.3. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Šurnická 22.let
28.3. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Šimková č. 42, 3.roky
1.7. ŠKOLA Učitelka Vilemína Rymešová nar. 26.8.1911, Brandýs n/O. do 16.10.1941
25.11. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Jágr č.2, 39.let *13.2.1897
1.12. UDÁLOSTI Zakoupena 1. protiplynová maska za 181,30 Kč
6.12. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Dobrovolný č.32, 87.let *14.6.1849
31.12. HOSPODAŘENÍ Příjem 26 934,80 Kč, výdaj 23 069,65 Kč
1937-   STAVBY Postavena nová stodola Josef Stehlík č. 3
  STAVBY Pokryta kůlna eternitem František Nejedlý č. 14
  STAVBY Pokryté stavení eternitem Václav Doležal č. 15
  STAVBY Přistavena stodola Marie Rychtecká č. 52
  STAVBY Postavena stodola Františka Dobrovolná č. 54
  STAVBY Pokryta pazderna eternitem č. 55
14.4. ÚMRTÍ Paříková č. 35, 3.roky
22.4. ÚMRTÍ Václav Peřina č.36, 6.let
17.8. ÚMRTÍ Jan Šmiraus č. 50, 71.let
8.10. ÚMRTÍ Pařík č. 35, půl roku stár
31.12. POČET V knihovně je 254 svazků
31.12. HOSPODAŘEN Příjem 23 092,08 Kč, výdaj 16 621,85 Kč
1938-   UDÁLOSTI Spořitelní spolek koupil postřikovací přístroj
18.1. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Homolová č.20, 32.let
6.4. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Chvátalová č.39, 70.let
18.5. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Pařík č.30, 44.let
12.6. VEDENÍ OBCE Starosta Václav Sláma č. 29, náměstek Alois Chvátal č. 47, rádní František Nejedlý č. 14, František Homola č. 17, Jaroš Josef č. 1, členové: Antonín Jágr, č.2, Josef Stehlík, č.3, Josef Hanus, č.46, Václav Enderle, č.49, František Homola, č.17, František Rosecký, č.19, Josef Rosecký, č.11, Vavřinec Chalupník, č.22.
21.7. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Wolfová č.38, 27 let
23.9. UDÁLOSTI Mobilizace do 40 let.
30.9. UDÁLOSTI Československá vláda přijala mnichovská diktát
1.10. POHROMY Slintavka a kulhavka – 3 krávy, 37 selat
1.10. UDÁLOSTI Začalo období druhé republiky, které trvalo do 14. března 1939.
6.10. UDÁLOSTI Autonomie Slovenska Česko-Slovensko
6.10. UDÁLOSTI Nákupní horečka – mobilizace
6.10. UDÁLOSTI Hlídán most k Sirákovu, 16 jinochů, velitel Josef Jaroš č. 1
8.10. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Flesar č.7, 75.let
20.11. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Rosecká č.5, 70.let
  STAVBY Postavena nová kolna Antonín Jágr č. 2
  STAVBY Opraven chlév Václav Rosecký č. 5
  STAVBY Opraven chlév Martin Rosecký č. 11
  STAVBY Postavena nová kolna a siláž.jáma František Homola č. 34
  STAVBY Přistaveno obytné stavení Jan Pařík č. 35
31.12. HOSPODAŘEN Příjem 25 730,60 Kč, výdaj 22 919,20 Kč
1939-   TECHNIKA Zavedeno celonoční veřejné osvětlení
  STAVBY Postavena nová stodola Marie Flesarová č. 10
  STAVBY Přístavba kolny Josef Kašpárek č. 18
  STAVBY Přístavba kolny Jan Pařík č.35
  TECHNIKA Postaven vodovod s pohonem Václav Sláma č. 29
8.3. UDÁLOSTI Starostou SDH Václav Sláma č.29, zástupce starosty Josef Sochor č.27, velitel Josef Šorf č.26, podvelitel František Dobrovolný č.30, jednatel František Homola č.34, pokladník Václav Enderle č.49, vzdělavatel Jaroslav Dočekal č.9
15.3. UDÁLOSTI Obsazení Čech a Moravy Němci
16.3. UDÁLOSTI Vyhlášení Protektorát Čechy a Morava
20.3. UDÁLOSTI Nákupní horečka látek a bot – obsazení Němci
22.3. UDÁLOSTI První Němci v obci
1.4. UDÁLOSTI Odevzdání všech zbraní
1.4. UDÁLOSTI Plán.stavba dálnice Praha Brno kolem Cikar
28.5. ÚMRTÍ Úmrtí Holčička Rosecká č.5, 1 měsíc
1.7. UDÁLOSTI V Nížkově zřízena četnická stanice se 4 četníky
1.7. BUDOVÁNÍ Nasázeno 50 stromků – jasany, jilmy, topoly
19.8. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Jarošová č.58, 26.let
1.9. UDÁLOSTI Nákupní horečka látek a bot – začátek války
1.9. UDÁLOSTI Zavedeno zatemňování oken
1.9. UDÁLOSTI Zavedeny dvojjazyčné vyhlášky
15.9. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Flesarová č.7, 72.let
18.9. UDÁLOSTI Jízda motorovými vozidly jen na povolení
1.10. UDÁLOSTI Zavedení občanské legitimace od 15 let věku
2.10. ÚMRTÍ Úmrtí František Bečka č.60, 72.let
2.10. UDÁLOSTI Zavedení prodeje na 18 druhů lístků
2.10. POČET Počet obyvatel 382
10.11. UDÁLOSTI Odvedení koní 33
11.11. UDÁLOSTI Odveden Leopold Braun, sloužící v č. 32
11.11. UDÁLOSTI Náš sbor byl zařazen pod župu v Jihlavě. Jihlavská župa byla rozdělena do několika okrsků. Náš sbor byl zařazen pod okrsek Polná
29.11. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Šmiraus č.55, 48.let.
21.12. UDÁLOSTI Povinné odvádění sádla dle váhy prasete.
23.12. UDÁLOSTI Nové obecní razítko, Gemeindeant Podeschin – Obecní úřad Poděšín.
24.12. UDÁLOSTI Povinné dodávání mléka 3 litry z jedné krávy.
31.12. HOSPODAŘENÍ Příjem 37 145,53 Kč, výdaj 26 505,15 Kč.
1940-   POČET Počet obyvatel 372, 65 čísel.
1.2. KRONIKA Nový kronikář Václav Chvátal č.39, nar. 3.8.1897, psal do 1973.
.2. POČASÍ Po celý únor mrazy okolo -32°C.
1.9. UDÁLOSTI Povinná němčina ve škole.
1.9. ŠKOLA V Nížkově zřízena měšťanská škola.
1.11. POLITIKA Obec okres Jihlava, země Morava, do 31.5.1945.
12.11. POLITIKA Tento den byla obec Poděšín donucena odevzdat obecní kroniku okresnímu úřadu v Jihlavě.
1941-   POČET 372 obyvatel, 65 čísel.
  POČASÍ Velká zima -35 C.
14.5. VEDENÍ OBCE Doplňovací volby, starosta František Nejedlý č. 14, zástupce Alois Chvátal č. 47, rádní Josef Hanus č. 46, František Homola č. 34, Josef Jaroš č. 1. členové: Václav Enderle č.49, Vavřinec Chalupník č.22, Antonín Jágr č.2, František Rosecký č.19, Josef Rosecký č.11, Václav Sláma č.29, Josef Stehlík č.3.
1942- 18.1. UDÁLOSTI Nový starosta SDH František Homola č.17, velitel Josef Šorf č.26, jednatel Rudolf Flesar č.10
1.7. ŠKOLKA Založena mateřská škola
1.7. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Leopolda Chlupová z Lipnice, nar. 16.2.1910, uč. Do 30.6.1943
15.8. ŠKOLA Vyčistění studny, nová pumpa ve škole
16.11. ŠKOLA Zavedeno elektrické osvětlení školy
1943- 29.3. UDÁLOSTI Zavedení letního času
1.6. POHROMY Epidemie neštovic, spály a záškrt
1.6. POČASÍ Velké sucho
1.7. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Božena Hašková, nar. 12.4.1899, učila do 29.8.1946
3.9. ŠKOLA Učitelka Pavla Skoumalová nar. 18.3.1922, Telč, učila do 9.10.1944
1944- 4.4. POČASÍ Mnoho sněhu
1.9. NEŠTĚSTÍ Neštěstí upálení ruky el.proudem Josef Landa č. 58, 11.let
1945- 1.1. POČET Počet obyvatel 372, čísel 65
22.1. UDÁLOSTI Zabavení uhlí ve škole, Němečtí vojáci
11.4. UDÁLOSTI Transport 12 vozů se 70 německými uprchlíky v obci, do 25.4
5.5. VEDENÍ OBCE Předseda František Sedlecký č.65, místopředseda Bedřich Borský č.45.
5.5. UDÁLOSTI Vyvěšení vlajek 18 hod
5.5. UDÁLOSTI Veřejné shromáždění 20 hod – revoluční Národní výbor
5.5. UDÁLOSTI Poslech radia z Prahy, stanice Praha – Liblice
8.5. UDÁLOSTI U Rudolce snaha odzbrojit 10 něm.vojáků – Blažek
9.5. UDÁLOSTI Osvobození Prahy
9.5. UDÁLOSTI Přejezd německých vojsk od Brna 7.30 až 14.00 hod
10.5. UDÁLOSTI Příjezd Rudé armády v 8.00 hod na Polnou
10.5. UDÁLOSTI Přenocování armády s německými a maďarskými zajatci
11.5. UDÁLOSTI Projížděla rumunská armáda na Polnou
12.5. UDÁLOSTI Mobilizace našich vojáků 1908 až 1916, Jihlava
13.5. UDÁLOSTI Vrácení 18 vojáků zpět, stráže národního výboru v obci
14.5. UDÁLOSTI Stále projíždějí vojenské povozy – seno, oves, prkna
15.5. UDÁLOSTI Dodávky sena povozům
17.5. NEŠTĚSTÍ Neštěstí rozbuška utrhla 3 prsty Stanislav Enderle č. 49, 15.let
28.5. ŠKOLA Zahájeno vyučování ve škole
1.6. POLITIKA Obnovení okresu Havlíčkův Brod do 31.1.1949
10.6. VEDENÍ OBCE Volba nového Národního výboru – předseda Jaroslav Dočekal č. 9, zástupce Bohumil Pařízek č. 23, 2 a 3 místopředseda Bedřich Borský č. 45, František Flesar č. 10, členové František Nejedlý č.14, Josef Šorf č.26, Antonín Sedlák č.31, Václav Enderle č.49, Václav Šimek č.48, Jan Svoboda č.24, Alois Dobrovolný č.30, a Jaroslav Rosecký č.61.
12.6. UDÁLOSTI Konec oslav, sejmutí vlajek a budovatelská práce
20.6. UDÁLOSTI Stráže Národního výboru, konec stážím
24.6. VEDENÍ OBCE Předseda Bedřich Borský č. 45, zástupce František Flesar č. 10, 2 a 3 místopředseda Jan Svoboda č. 24, Václav Šimek č. 48, zastupitelé: František Nejedlý č.14, Antonín Sedlák č.31, Václav Činčera č.16, Josef Šorf č.26, Václav Enderle č.49, Josef Bláha č.8, Jaroslav Rosecký č.61, Josef Dobrovolný č.54.
2.7. VEDENÍ OBCE Předseda František Flesar č. 10, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, 2 a 3 místopředseda Jan Svoboda č. 24, Václav Šimek č. 48, zastupitelé: Rudolf Musil č.38, Antonín Sedlák č.31, Václav Činčera č.16, Josef Šorf č.26, Václav Enderle č.49, Josef Bláha č.8, Jaroslav Rosecký č.61, Josef Dobrovolný č.54.
2.7. VEDENÍ Delegát v Lesním družstvu v Polné zvolen František Nejedlý č. 14.
8.7. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č. 33, zástupce František Flesar č. 10, 2 a 3 místopředseda Jan Svoboda č. 24, Václav Šimek č. 48, zastupitelé: Rudolf Musil č.38, Antonín Sedlák č.31, Václav Činčera č.16, Josef Šorf č.26, Václav Enderle č.49, Josef Bláha č.8, , Josef Dobrovolný č.54, Vojtěch Šurnický č.62.
22.7. UDÁLOSTI Sbírka na Lidice a Ležáky 5600 Kč
1.9. ŠKOLA Učitel Josef Hlavsa nar. 7.1.1923, Jihlava, učil do 22.9.1945
9.9. UDÁLOSTI Volba delegáta do okresního národního výboru. Zvolen byl Jan Svoboda č.24.
1946- 15.1. ŠKOLA Učitelka Vilémina Rosecká nar. 26.8.1911, Brandýs n/O, do 30.6.1947
1.2. UDÁLOSTI Novým starostou SDH zvolen Jan Homola č.34, náměstek starosty Václav Činčera 16, velitel František Rosecký č.19
5.7. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č. 33, zástupce Jan Svoboda č. 24, 2 a 3 místopředseda František Rosecký č. 19, Josef Bláha č. 8, členové: Josef Dobrovolný č.54, Václav Enderle č.49, Jan Homola č.34, Alois Chvátal č.32, Jaroslav Rosecký č.61, Antonín Sedlák č.31, Josef Stránský č.51, Josef Šorf č.26.
16.7. TECHNIKA Umístění telefonní hovorny v hostinci Josefa Roseckého
5.8. OBEC Konala se ustavující schůze zábavného spolku „Žolík“. Zakladatelem a zároveň první předseda spolku byl Bohumil Rosecký č.11, jednatelem Bohumil Doležal č.15. 12. srpna byl spolek zapsán do katastru nemovitostí.
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Ludmila Flesarová (Havránková), nar. 30.11.1925, Bračice učila do 31.7.1947
1947- 1.9. ŠKOLA Učitelka Marie Svobodová nar. 16.3.1921, Havlíčkův Brod, do 31.7.1950
1.7. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Vlasta Stránská, učila do 30.11.1947
1.12. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Králová, učila do 13.1.1948
1948- 14.1. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Ludmila Flesarová (Havránková), nar. 30.11.1925, Bračice učila do 30.6.1949
25.2. POLITIKA Jmenování nové vlády,veselice za účasti SNB, vojska
20.10. UDÁLOSTI Starosta SDH Stanislav Chvátal č.33, velitel Josef Šorf č.26, podvelitel Jaroslav Dočekal č.9, jednatel Rudolf Flesar č.47, pokladník Jan Sláma č.29
21.11. POLITIKA Uděleno čestné občanství prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi
30.11. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č. 33, zástupce Jan Svoboda č. 24, 2 a 3 místopředseda František Rosecký č. 19, Josef Bláha č. 8, členové: Václav Enderle č.49, Jan Homola č.34, Alois Chvátal č.32, Josef Novotný č.21, Antonín Sedlák č.31, František Sedlecký č.65, Václav Šimek č.48, Josef Šorf č.26.
1949- 1.2. POLITIKA Vznikl okres město Žďár, místo Nového Města, kraj Jihlava, Poděšín do něj včleněn do 31.5.1960
12.2. TECHNIKA Rozhodnutí zakoupit nový veřejný rozhlas
1.3. STAVBY Alois Flesar koupil dům č. 55
1.7. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Hana Indrová, Nové Město učila do 1949
? ŠKOLKA Učitelka v MŠ Ludmila Flesarová, nar. 30.11.1925, Bračice učila do 31.7.1950
28.7. BUDOVÁNÍ Začal se kopat vodovod
1.8. BUDOVÁNÍ Zaveden vodovod do školy
  UDÁLOSTI Starostou krajské hasičské jednoty v Jihlavě je 16. října Jaroslav Dočekal z Poděšína č.9.
29.10. TECHNIKA Vysílá prvně místní rozhlas, konec bubnování
1950- 1.1. UDÁLOSTI Zřízení matričního úřadu v Nížkově do roku 1959
29.6. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č.33, místopředsedou Jaroslav Hanus č.46, tajemník Josef Rosecký č.11, členové: Josef Bláha č.8, Jaroslav Dočekal č.9, Vavřinec Chalupník č.22, Miroslav Jaroš č.1, Růžena Kašpárková č.18, Ludmila Landová č.58, Josef Novotný č.21, Rudolf Rosecký č.43, Antonín Sedlák č. 31, František Sedlecký č.65, Václav Šimek č.48, Josef Šorf č.26.
12.7. ŠKOLA Zahájena výměna střechy na škole 15. Průtrž mračen vše promočeno
1.8. ŠKOLA Učitel Julius Matějka nar. 10.4.1904, Dolní Lažany, učil do 28.7.1952
1.8. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Markéta Matějková Dolní Lažany, učila do 28.8.1952
  UDÁLOSTI Vyhořela kolna od nehašeného vápna pana Josefa Dobrovolný č. 54
1951-   UDÁLOSTI Byl založen přípravný výbor pro založení Zemědělského družstva.
8.1. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Rosecký č. 53, 44.let
21.1. ÚMRTÍ Úmrtí Antonie Dobrovolná č. 32, 63.let
13.3. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Bečková č. 22, 64.let
12.9. ÚMRTÍ Úmrtí Gustav Svoboda č. 24, 83.let
1952- 1.1. ÚMRTÍ Úmrtí Metoděj Simonides č. 33, 22.let.
10.1. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č.33, místopředsedou Jaroslav Hanus č.46, tajemník Josef Rosecký č.11, členové: Jaroslav Dočekal č.9, Josef Hanus č.63, Vavřinec Chalupník č.22, Zdeněk Jaroš č.1, Růžena Kašpárková č.18, František Krejčí č.45, Ludmila Landová č.58, Rudolf Rosecký č.43, Antonín Sedlák č. 31, František Sedlecký č.65, Václav Šimek č.48, Josef Šorf č.26,
3.3. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Jágrová č. 2, 79.let
7.4. ÚMRTÍ Úmrtí Bohumil Rosecký č. 11, 25.let * 8.9.1927
30.5. ÚMRTÍ Úmrtí Antonie Chvátalová č. 33, 77.let
1.8. ŠKOLA Učitel František Krejčí, nar. 31.1.1916, Mostiště, učil do 31.7.1966
20.8. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Šimková č. 25, 68.let
4.11. ÚMRTÍ Úmrtí Adolf Fejt č. 19, 60.let
1953- 11.11. ÚMRTÍ Úmrtí Anežka Šimková č. 48, 78.let
1.2. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Milada Frühbauerová, Ronov, učila do 31.8.1954
1954-   STAVBY Zahájena stavba kulturního domu. Stavba trvala do roku 1957
14.1. ÚMRTÍ Úmrtí František Homola č. 17, 78.let
4. STAVBY Zah. stavby rodin. domu Jan Šimek č.68 na rybníčku který zavezl zemí z vykopaného sklepa.
16.5. VEDENÍ OBCE Předseda Josef Šorf č. 26, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, tajemník Vojtěch Šurnický č. 62, rádní Stanislav Enderle č. 49, Antonín Sedlák č. 31. členové: Jaroslav Dočekal č.9, Jaroslav Hanus č.46, Zdeněk Jaroš č.1, Růžena Kašpárková č.18, František Krejčí č.45, František Sedlecký č.65.
28.7. STAVBY Začal se kopat vodovod po Malé straně a byl postaven vodojem.
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Jana Košáková, Sirákov, učila do 31.8.1958
3.11. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Dočekal č .9, dítě
14.12. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Chvátal č. 39, 89.let
1955- 11.9. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Sedlák č. 57, 66.let
12.10. ÚMRTÍ Úmrtí Tomáš Strnad č. 59, 83.let
28.11. ÚMRTÍ Úmrtí František Stránský č. 13, 70.let
21.12. ÚMRTÍ Úmrtí Ludmila Nejedlá č. 14, 25.let
1956- 23.2. VEDENÍ Předseda JZD Stanislav Chvátal č. 33, do roku 1963.
23.2. HOSPODAŘEN Založení Jednotného zemědělského družstva
  STAVBY Bylo započato s adaptací vepřína v čísle 11., na 100 ks vepřů. Dokončeno v roce 1957.
2.3. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Stehlík č. 36, 93.let
7.3. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Rosecký č. 5, 52.let
15.3. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Chvátal č. 47, 67.let
5.8. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislava Enderlová č. 49, 17.let
19.9. ŠKOLKA Nastoupila pomocná učitelka Ludmila Flesarová 30.11.1925. Učila do 19.9.1961
1957- 17.2. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Landa č. 58, 24.let
18.3. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Bečka č. 22, 89.let
3.4. ÚMRTÍ Úmrtí František Peřina č. 36, 69.let
19.5. VEDENÍ OBCE Předseda Josef Šorf č. 26, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, Zdeněk Jaroš č.1, Antonín Sedlák č. 31, František Sedlecký č.65, František Krejčí č.45, Stanislav Enderle č. 49.
7-8 ŠKOLA Výměna oken, severní a východní strana
1958- 7. STAVBY Stavba kravína, dnes dolního na 96 ks dojnic. Stavbu prováděl dodavatelky OSP Žďár n.S.
    STAVBY Dále byla povolena zděná drůbežárna na 300 ks nosnic a 4 dřevěné boudy na prasnice.
  HOSPODAŘENÍ Přistoupení ostatních zemědělců do družstva – mimo 2
8.1. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Macek farář v Nížkově 64.let
23.4. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Stránská č. 13, 69.let
28..8. POČASÍ Přehnala se velká smršť
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Jana Kučerová, Sněžné, učila do 31.8.1959
21.9. BUDOVÁNÍ Slavnostní otevření kulturního domu
26.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Dočekalová č. 9, 62.let
1959- 6.3. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Jaroš č. 58, nar. 26.4.1875 – 84.let
.4. STAVBY Byla zahájena stavba mostu na hrázi rybníka u mlýna.
3.5. HOSPODAŘENÍ Lesní družstvo na základě usnesením vlády ČSR č.102/1959 bylo zrušeno, výmaz 10.12.1959
17.7. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Jaroš č. 1, nar. 21.3.188970.let, * 21.3.1889, rodák
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Jana Kasalová, Sirákov, učila do 11.6.1965
1960-   BUDOVÁNÍ Regulace potoka ve Žlabě v délce 1150 m od hranice Nížkovského katastru k mostu u Hanouska.
  STAVBY Postavena lávka přes potok u kulturního domu, železné nosníky
19.1. ÚMRTÍ Úmrtí František Rychecký č. 52, nar. 25.5.1899 – 62.let
6.2. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Pařík č. 35, nar. 23.6.1869 – 91.let
23.2. ÚMRTÍ Úmrtí Juliána Musilová č. 38, nar. 1888 – 72.let
6.3. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Hanus č. 46, nar. 23.2.1884 – 76.let
12.6. VEDENÍ OBCE Předseda Antonín Sedlák č. 31, zástupce Stanislav Chvátal č.33, tajemník Josef Novotný č.21 rádní Zdeněk Jaroš č.1, František Krejčí č.45, členové: Růžena Bláhová č.8, Stanislav Enderle č.69, Marie Henzlová č.57, Jaroslav Chvátal č.39, Božena Koumarová č.28, František Sedlecký č.65.
12.6. POLITIKA Nový okres Žďár nad Sázavou, kraj jihomoravský, do 31.12.1999
24.12. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Dočekal č. 9, nar. 13.9.1896 – 64.let
1961-   ŠKOLA Postaveno 7 splachovacích záchodů
  STAVBY Byla dokončena stavba drůbežárny nade vsí nákladem 179.000,-Kčs.
  STAVBY Byla zahájena stavba porodny na prasnice.
1.4. BUDOVÁNÍ Drenáže polí a luk – Kverbust, u Boroví, Vejbrašky. Dokončeno 1962
20.9. ŠKOLKA Vychovatelka nastoupila Božena Jarošová č.1, nar. 24.8.1929, do 31.8.1963
22.12. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Enderle farář Lipnice, rodák z Poděšína č.49,nar.25.2.1913
1962- 22.3. UDÁLOSTI Poklad starých mincí nalezen v domě č. 20 pan Homola Josef
5. BUDOVÁNÍ Stavba odchovny pro mladý dobytek 120 ks. Později předěláno na horní kravín. Stavba stála 735.897,-Kčs
6. BUDOVÁNÍ Stavba autobusové čekárny na křižovatce. Zbouraná byla 14.8.2006
  STAVBY Postaven altán na školní zahradě, dnes Jaroš Zdeněk č.79
  STAVBY Stavba vysokého napětí 400 kw Hradec Sokolnice přes katastr Poděšín – 9 sloupů
  STAVBY Stavba dřevěné porodny č.4
7.6. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Homolová č. 20, nar. 1880 – 82.let
1.9. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Stehlík č. 3, nar. 17.10.1893 – 66.let
20.9. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Doležalová č. 4, nar. 1921 – 41.let
8.11. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Flesar č. 7, nar. 7.10.1889 – 73.let
2.12. ÚMRTÍ Úmrtí Rudolf Šmiraus č .27, nar. 17.8.1903 – 59.let
1963-   VEDENÍ Předseda JZD Rudolf Rosecký č. 43, do roku 1965.
1.4. BUDOVÁNÍ Regulace potoka – od Hanouska ke vsi 1.855m, Dlouhé louky 1.800m a Peklo, 1.700m, byly postaveny nové mosty. hodnota 1.000.000,-Kčs., byla dotovaná
2.7. ÚMRTÍ Úmrtí Martin Sláma č. 60, nar. 12.11.1888 – 75.let
2.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Peřinová č. 36, nar. 1894 – 69.let
22.8. ÚMRTÍ Úmrtí Julie Chvátalová č. 39, nar. 9.4.1901 – 62.let
25.9. ÚMRTÍ Úmrtí Ludmila Slámová č. 29, nar. 1897 – 66.let
1964-   BUDOVÁNÍ Drenážování v Dlouhých loukách. většina prací prováděla melioračním strojem. Dále se prováděla rekonstrukce luk přilehlých k regulovaným potokům.
14.6. VEDENÍ OBCE Předseda Antonín Sedlák č.31, zástupce Stanislav Chvátal č.33, tajemník Zdeněk Jaroš č.1, rádní Jan Šimek č.68, František Krejčí č.45, členové: Růžena Bláhová č.8, Stanislav Enderle č.69, Jaroslava Flesarová č.35, Josef Flesar č.7, Jaroslav Chvátal č.39, Jan Sláma č.29.
  UDÁLOSTI V tomto roce byl lokalizován požár za číslem 4, porodna prasat, která lehla popelem.
2.10. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Jarošová č. 58, nar. 1879 – 85.let
1965-   NÍŽKOV Nový hřbitov v Nížkově
  STAVBY Postavena mostní váha u kanceláře a postavena kancelář. Dokončeno 1966 za 74.000,-Kčs.
  STAVBY Postavena montovaná kolna za 66.000,-Kčs. Dokončeno 1966
11.1. ÚMRTÍ Úmrtí František Sedlecký č. 65, nar. 14.11.1891 – 74.let
28.1. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Rosecká č. 5, nar. 22.7.1905 – 60.let
9.2. VEDENÍ Předseda JZD Stanislav Chvátal č. 33, do roku 1969.
27.2. POČASÍ Přišla velká sněhová bouře ohromila dopravu a způsobila velké škody. V okolí 3 – 4 metry sněhu.
12.4. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Frůbauerová č. 32, nar. 1897 – 68.let
12.6. ŠKOLKA Učitelka v MŠ je Marie Dvořáková z Rudolce. Učila do 31.8.1965
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ je Marie Landová z Nížkova. Učila do 31.5.1967
1966-   STAVBY Postaven rodinný dům Stanislav Enderle č. 69
  STAVBY Kolna montovaná u dolního kravína za 66.000,-Kčs.
  STAVBY Zahájena stavba sušky na obilí za 122.000,-Kčs. Dokončení 1967. Likvidace a přestavba 1/1984
  STAVBY Přestavěn vepřín na č.36 ze stodoly. Cena 5.300,- Kčs.
  STAVBY Začaly se budovat na Sirákovském katastru studně pro vodovod.
11.1. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Stránská č. 51, 84.let
28.3. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Enderlová č .49, 82.let
24.8. ŠKOLA Učitel František Musil, Bohdalov, učil do 31.8.1970
12.10. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Kašpárek č. 18, 73.let
30.10. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Doležalová č. 4, 72.let
5.11. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Rychtecká č. 52, 73.let
1967-   BUDOVÁNÍ Válcování silnic ke Skrýšovu, ve vsi – a do zemědělského družstva.
  BUDOVÁNÍ Stavba vodovodu do družstva. Dokončeno 1968 za 280.000,-Kčs.
  STAVBY Přístavba domu František Rosecký č. 70
  STAVBY Byly vybudovány 2 silážní jámy u kravína, které byly v roce 1984 propojeny v jednu
1.2. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Svoboda č. 24, 67.let
1.6. ŠKOLKA Vychovatelka v MŠ je Zdeňka Ptáčková z Poděšína č.16. nar. 25.3.1945 Učila do 31.5.1969
1.6. ŠKOLKA Vychovatelka v MŠ je Božena Jarošová z Poděšína č.1. nar. 24.8.1929 Učila do 31.5.1969
16.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Hanusová č. 46, 81.let
1968- 26.10. ÚMRTÍ Úmrtí František Šimek č. 12, 49.let
  STAVBA Stavba hnojiště u kravína za 23.315,-Kčs.
  STAVBA Stavba přípravny krmiv pro prasata za č.4 v ceně 36.793,-Kčs.
1969-   BUDOVÁNÍ Válcování silnice k Nížkovu
  VEDENÍ Předseda JZD Jan Sláma č.29, do roku 1972.
  STAVBY Byla postavena první bramborárna nákladem 620.511,-Kčs. Dostavěna v roce 1970
    UDÁLOSTI Družstvo koupilo dům č.66 od paní Konigsmarkové za 28.824,-Kčs.
6.1. ÚMRTÍ Úmrtí Antonie Koumarová č. 44, 60.let
13.3. ÚMRTÍ Úmrtí Emilie Chvátalová č. 32, 47.let
29.8. BUDOVÁNÍ Rekonstrukce rozhlasu, nová ústředna
21.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Slámová č. 60, 64.let – poslední na starém hřbitově
1970- 6.3. POČASÍ Sněhová kalamita – pomoc vojska
1.1. POČET Počet obyvatel 230, mužů 120, žen 110
  STAVBY Přestavba ze stodoly na domek Marie Šmirausová č. 27
  STAVBY Přestavba domku s původní střechou Josef Šlechtický č. 5
5.1. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Stránský č.51, 89 let – první na novém hřbitově
4. BUDOVÁNÍ Zahájena stavba vodovodu.
4.4. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Sláma č.29, 78.let
19.5. BUDOVÁNÍ Výměna a oprava plotu u školní zahrady.
1.9. ŠKOLA Učitelka Marie Pokorná, učila do 30.6.1975
23.10. BUDOVÁNÍ Nový zvon v kapli
10.11. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Bláhová č. 8, 86.let
23.11. ÚMRTÍ Úmrtí Filip Landa č.58, 66.let
1971-   STAVBY Postaven rodinný domek Jindřich Sláma č. 72
  STAVBY Postaven rodinný domek František Chvátal č. 71
    STAVBY Dokončena stavba čerpací stanice na naftu s nádržemi na 25.000 litrů, nákladem 85.000,-Kčs.
  BUDOVÁNÍ Kanalizace č.63 – 69
  BUDOVÁNÍ Tranzitní plynovod – Hanousek, Štajbl, Hrbov
25.5. ÚMRTÍ Úmrtí František Šmiraus č. 50, 75.let
27.9. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Hanusová č. 63, 76.let
16.10. ŠKOLA Ústřední topení ve škole, poprvé se topilo.
18.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Strnadová č. 59, 91.let.
27.11. VEDENÍ OBCE Předseda Antonín Sedlák č. 31, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, tajemník Zdeněk Jaroš č. 1, rádní Josef Flesar č. 7, Václav Smejkal č. 49, Věra Bláhová č.63, Jaroslav Dočekal č.9, Jaroslav Chvátal č.39, Jan Sláma č.29, Jan Šimek č.68.
1972-   STAVBY Přestavba domu Alois Chvátal č. 32
  STAVBY Přestavba domu František Landa č. 33
  STAVBY Přestavba domu Jan Homola č. 34
  STAVBY Přestavba domu Jaroslav Chvátal č. 39
  VEDENÍ Předseda JZD Stanislav Chvátal č. 33, do roku 1974.
  STAVBY Zahájena stavba opravářské dílny v areálu družstva. Dokončení 1974.
17.3. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Šorf č. 26, 68.let
13.5. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 10, 51.let
16.9. POLITIKA Volby do Sněmovny lidu
21.9. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Kašpárková č. 18, 83.let
21.10. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Rosecká č. 11, 94.let
22.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Chalupníková č.22, 63.let
1973-   SČÍTÁNÍ Počet obyvatel 230
2. KRONIKA Kronikář Alois Chvátal č. 32, nar. 15.10.1911, psal do 5.7.1976
1.2. HOSPODAŘENÍ Stav koní 8
1.5. ŠKOLA Nová elektroinstalace ve škole
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Zdeněk Jaroš č. 73
18.2. ÚMRTÍ Úmrtí František Stehlík č. 3, 74.let
28.5. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Kolář Samotín č. 40, 70.let
1.10. BUDOVÁNÍ Regulace potoka ve vsi – most k Sirákovu, ke splavu, most
1.10. BUDOVÁNÍ Posílení vodojemu studněmi ze Samotína dokončeno 1975
30.12. ÚMRTÍ Úmrtí Rudolf Musil č. 38, 89.let, *1884
1974-   VEDENÍ Předseda JZD Jan Cupl, do sloučení družstva z Nížkovem 28.10.1977.
14.1. POHROMY Kalamita v lese, bez elektřiny 14 – 18.1, -29 C
10.2. UDÁLOSTI Založena tělovýchovná jednota Poděšín, 16 členů
20.5. ÚMRTÍ Úmrtí Josefa Sedláková č. 31, 67.let
1.6. BUDOVÁNÍ Dokončeny most i lávka přes potok pod rybníkem
1.7. UDÁLOSTI Zájezd JZD do NDR
10.7. ÚMRTÍ Úmrtí Emílie Sedlecká č . 65, 84.let
17.7. ÚMRTÍ Úmrtí Vratislav Palas č. 6, 49.let, *26.3.1925 rodák
16.9. BUDOVÁNÍ Úprava rybníka na návsi, – odbahnění dokončeno 10.9.1975
9.-10. BUDOVÁNÍ Zavezen rybník u Pařízkových a sádky na dolním konci.
5.11. UDÁLOSTI Uzavřen hostinec – František Bláha č. 63, není pamětníka
8.12. POČASÍ Mnoho vody – 50 cm nad splavem, potok plný
1975-   STAVBY Dostavěn dům František Dobrovolný č. 37
  SPORT Založen oddíl stolního tenisu, předseda oddílu Jaroš Zdeněk 79
1.2. UDÁLOSTI Sloučení JZD Poděšín a JZD Sirákov. Předseda Jan Cupl.
25.2. ÚMRTÍ Úmrtí Markéta Vacková č. 27, 62.let
30.4. ÚMRTÍ Úmrtí Zuzana Dobrovolná č. 54, 44.let
30.4. ÚMRTÍ Úmrtí František Koumar č. 44, 78.let, *25.9.1897, rodák
1.5. UDÁLOSTI Otevřen hostinec – Stanislav Chvátal č. 33
8.5. UDÁLOSTI Lampiónový průvod
30.6. ŠKOLA Zrušení školy v Poděšíně – do Nížkova
4.7. ÚMRTÍ Úmrtí František Homola č. 34, 88.let, *1887
21.7. UDÁLOSTI Zájezd JZD do Maďarska
  BUDOVÁNÍ Regulace potoka nad rybníkem a druhý potok byl dán do rour.
1.9. BUDOVÁNÍ Dokončena hráz rybníka, vykáceny stromy na hrázi
27.9. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Hanusová č. 63, 80.let
10. STAVBY Betonoval se nový most u kulturního domu.
11. STAVBY Zahájena rekonstrukce a přestavba školní budovy na mateřskou školu.
18.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Strnadová č. 59, 95.let
31.12. ÚMRTÍ Úmrtí František Sedlák č. 57, 72.let, *13.10.1903, rodák
1976- 21.1. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Dobrovolný č. 54, 68.let, *9.3.1908, rodák
1.2. POHROMY Kalamita v lesích
18.3. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Sobotka č. 57, 2,5 let utonutím
2.4. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Jágr č. 2, 74.let, *22.1.1902, rodák
27.6. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Rosecká č. 43, 73.let
5.7. ÚMRTÍ Úmrtí Alois Chvátal č. 32, 65.let, *15.10.1911, rodák
  15.7. KRONIKA Kronikář František Homola č. 17, nar. 4.10.1905, psal do roku 1980
10.8. POHROMY Požár na poli shořelo 17 ha ječmene od kombajnu
17.8. POHROMY Požár v Sirákově kravín 20 býků od elektrického vedení
6.9. ŠKOLA Zahájení provozu přestavěné Mateřské školy
6.9. ŠKOLKA Ředitelka v MŠ Jaroslava Polanská, Žďár n/S, nar. 23.11.1942, do 31.8.1997
6.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Jitka Doležalová, Žďár n/S, učila do 31.8.1977
22.10. POLITIKA Volby parlamentní, krajské, okresní, místní
22.10. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č.33, zástupce Václav Smejkal č.49, tajemník Zdeněk Jaroš č.1. Rádní Josef Flesar č.7, Jan Šimek č.68, členové: Věra Bláhová č.63, Jaroslav Dočekal č.9, Stanislav Enderle č.69, , Věra Chvátalová č.71, Jan Sláma č.29, Zdeňka Šustrová č.61.
1.12. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Jágrová č. 2, 69.let, *8.11.1907
1977- 13.3. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 7, 84.let, *29.5.1893
  UDÁLOSTI Vznik Československého svazu žen
  UDÁLOSTI Československý svaz požární ochrany 36 členů
  UDÁLOSTI Tělovýchovná jednota má 35 členů
  ÚMRTÍ Úmrtí Václav Rychtecký č. 52, 68.let
12.5. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Činčerová č. 16, 64.let, *6.12.1913
6.6. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Sedlák č. 31, 73.let, *11.6.1904, rodák
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín 79, nar. 8.3.1958, učila do 14.4.1980
28.10. UDÁLOSTI Schváleno sloučení JZD s Nížkovem, Sázavou, Hamry
6.11. NEŠTĚSTÍ Neštěstí vlak přejel Václava Smejkala č. 49, 19.let, *10.12.1958
1.12. UDÁLOSTI Labutě na rybníku
1.12. STAVBY Prodej domku č. 43 po úmrtí majitele do Prahy
1978-   STAVBY Přistavěno poschodí František Bláha č. 63
  ÚMRTÍ Úmrtí Anna Šmirausová č. 50, 83.let
  ÚMRTÍ Úmrtí Adolf Šmiraus č. 50, 73.let
29.1. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Hanus č. 63, 69.let, *14.8.1909, rodák
2.3. UDÁLOSTI Náš kosmonaut Vladimír Remek ve vesmíru
1.5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jiří Jaroš č. 76
  6. STAVBY Zbourán starý a postaven rodinný domek František Koumar č. 44
30.6. ŠKOLA Zrušení školy v Nížkově. Do 1.9.2000 byla jenom pětiletka.
15.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 10, 86.let, *18.1.1892
1.10. UDÁLOSTI Stavba klubovny tělovýchovné jednoty
9.11. ÚMRTÍ Úmrtí Vavřinec Chalupník č. 22, 74.let, *30.7.1904
31.12. POČASÍ V noci náhlá změna teploty z +5°C na – 17°C
1979-   STAVBY Nová fasáda Rudolf Flesar č. 47
  STAVBY Prodán domek č. 16, koupil ho František Mašek z Brna
1.1. POČET 202 obyvatel, 106 mužů a 96 žen
1.2. UDÁLOSTI Uhelné prázdniny na všech stupních škol
23.2. ÚMRTÍ Úmrtí Ladislav Landsman č. 56, 71.let, *26.6.1908
5.4. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Enderle č. 69, 79.let, *20.9.1900, rodák
13.4. STAVBY Zahájení stavba rodinného domku Milan Koumar č. 78
30.4. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Šimek č. 48, 71.let, *23.9.1908, rodák
1.7. BUDOVÁNÍ Zahájení výkopu kanalizace na „Malé straně“ 97 metrů
25.9. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Pařízková č. 23, 59.let, *4.3.1920
1.10. UDÁLOSTI Ukončení stavby klubovny TJ
14.10. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Doležal č. 4, 56.let, *18.2.1923, rodák
1.12. HOSPODAŘEN Směna lesů JZD se státními lesy
17.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Paříková č. 35, 79.let, *1.2.1900
24.12. NEŠTĚSTÍ Neštěstí sebevražda pistolí Tomáš Smejkal č. 49, 15.let, *26.5.1964
1980-   KRONIKA Kronikář Josef Jágr č. 2, nar. 1.8.1933, psal do 31.3.1998
1.4. POLITIKA Zrušení MNV Poděšín, patříme pod Nížkov. V radě MNV Nížkov pracovali Stanislav Chvátal č.33 a Zdeněk Jaroš č.1. Občanský výbor pracoval ve složení z voleb 1976.
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku František Kosour č. 77
15.4. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Alena Vondráčková, Žďár n.S., nar. 1.10.1955, učila do 17.11.1980
10.5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Zdeněk Jaroš č. 79
27.5. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Rosecký č. 11, 79.let, *18.12.1901, rodák
28.10. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Doležalová č. 15, 78.let, *22.3.1902
1.11. POČET Počet obyvatel 208, mužů 105, žen 103
10.11. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Chvátalová č. 47, 90.let, *2.12.1890
18.11. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín 79, nar. 8.3.1958, učila do 27.3.1983
1981- 6.2. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Enderlová č. 69, 77.let, *28.5.1904
10.2. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Chvátal č. 39, 84.let, *3.8.1897, rodák
18.4. ÚMRTÍ Úmrtí František Homola č. 17, 76.let, *4.10.1905
5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jan Sláma č.81
18.5. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Šimek č. 25, 81.let t.č. Přibyslav, *4.10.1905, rodák
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jan Šimek č.80
5.6. VEDENÍ Předseda Stanislav Chvátal č.33, zástupce Jiří Jaroš č.76, Zdeněk Jaroš č.1, František Rosecký č.19, Jaroslav Dočekal č.9, Jan Homola č.34, Věra Chvátalová č.71, František Landa č.33, Růžena Chvátalová č.32, Václav Smejkal č.49, Josef Jágr č.2
19.6. NEŠTĚSTÍ Úmrtí Miloš Jaroš č. 73, 21.let, havárie na motorce, *28.11.1960, rodák
28.8. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Šmiraus č .42, 71.let, *12.1.1910, rodák
1982-   POČET Počet obyvatel 208, z toho 105 mužů a 103 žen, věk 0-14 = 46 dětí, věk 15-59 = 59 mužů a 51 žen, domácností 70,
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Vladislav Flesar č. 83
5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Josef Jágr č.64
8.6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jiří Šimek č. 25
31.7. POČASÍ Velký příval deště
12.8. ÚMRTÍ Úmrtí Blažena Palasová č. 6, 83.let, *30.1.1899
1983- 6.1. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Vála č. 13, 70.let, *9.10.1913
28.3. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Sedláčková, Budeč 79, nar. 10.5.1923, učila do 22.8.1983 +10.9.1986
27.5. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Doležal č. 4, 72.let, *20.10.1911
24.6. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Svobodová č. 24, t.č. Hamry
27.7. POČASÍ Tropická vedra 36 C
22.8. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Hana Dvořáková, Žďár n.S., nar. 7.5.1968, učila do 10.8.1984
1984-   SPORT Byl založen oddíl šachu při TJ Poděšín
7.2. ÚMRTÍ Úmrtí Antonie Rychtecká č. 52, 80.let, *4.6.1904, rodák
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Nejedlý Bohumil č.85
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Enderle Stanislav č.86
5.4. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslava Flesarová č. 35, 53.let, *24.4.1931, rodák
25.4. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Sedláková č. 57, 80.let, *28.2.1904
5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Šorf Milan č.82
12.7. POČASÍ V nočních hodinách bouře s větrem a průtrží mračen, která udělala velké škody.
13.8. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín 79, nar. 8.3.1958, učila do 2.6.1985
31.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 7, 57.let, *21.11.1927
9.11. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Jarošová č. 9,
30.12. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Chvátal č. 33, 69.let, *22.10.1915, rodák
  STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Adolf Skalický č.50
1985- 6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Anežka Šmirausová č. 90
13.5. SPORT Ve 13 hodin projížděl Poděšínem 38.roč. Závodu Míru z Jihlavy do Olomouce
3.6. ŠKOLKA Vychovatelka v MŠ Miluše Flesarová, Poděšín 10, nar. 4.5.1958, učila do 23.8.1985
24.8. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Hana Vašíčková, Žďár n.S., nar. 11.2.1966, učila do 9.3.1986
22.12. ÚMRTÍ Úmrtí Anežka Šimková č. 48, 78.let, *16.1.1907, rodák
1986- 10.3. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Sedláčková, Budeč 79, nar. 10.5.1923, učila do 30.8.1986 +10.9.1986
  5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Milan Matoušek č. 87
24.5. VEDENÍ Předseda František Landa č.33, zástupce František Rosecký č.19, Jiří Jaroš č.76, Jan Homola č.34, Věra Chvátalová č.71, Růžena Chvátalová č.32, Hana Musilová č.73, Ladislav Navrátil č.11, Helena Šimková č.80, Milan Šorf č.82, František Kosour č.77
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku František Koumar č.88
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Pavel Jágr č.89
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Romana Řádková, Žďár n.S., učila do 13.7.1987
20.10. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Hanus č. 46, 66.let, *14.7.1920, rodák
12.12. ÚMRTÍ Úmrtí Bohumil Flesar č. 35, 58.let, *30.3.1928, rodák,
1987- 11.1. ÚMRTÍ Úmrtí Oldřich Musil č. 38 t.č. Liberec
3.4. STAVBY Zahájena stavba autobusové čekárny
14.4. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín 79, nar. 8.3.1958, učila do 31.8.1997
24.5. ÚMRTÍ Úmrtí Adolf Šmiraus č. 50, 75.let, *16.2.1912, rodák
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Libor Žák č.60
7. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Alois Nejedlý č. 91
21.8. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Novotný č. 21, 75.let, *20.3.1912, rodák
1988- 2.-9.1. STAVBY Zbourané stavení Šmirausovo č.42 i se stodolou.
10.1. ÚMRTÍ Úmrtí František Nejedlý č. 14, 94.let, *20.9.1894
24.1. ÚMRTÍ Úmrtí Růžena Jarošová č. 1, 87.let, *26.8.1901
12.6. HASIČI Proběhla hasičská soutěž Nížkovského okrsku v Poděšíně
17.6. ÚMRTÍ Úmrtí Anežka Mrkvičková č. 32, 79.let
23.9. STAVBY Zahájena stavby prodejny Jednota. Stavba dokončena 30.5.1990
1989- 15.1. ÚMRTÍ Úmrtí Anežka Homolová č. 17, 82.let, *1.3.1907
11.7. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Šimková č. 12, 77.let, *6.11.1912
22.8. ÚMRTÍ Úmrtí Rudolf Musil č. 38, 72.let, *4.4.1917, rodák
17.11. UDÁLOSTI Sametová revoluce změnila politický systém.
1990-   ŠKOLKA Nová kuchařka ve školce Anna Jágrová Poděšín č.64, nar. pracovala zde do 31.10.2007
6. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Landa Roman č.38, koupil.
1.7. POLITIKA Obec je opět samostatná
1.7. VEDENÍ OBCE Předseda František Landa č.33, místopředseda František Rosecký č.19, zastupitelé: Růžena Chvátalová č.32, Věra Chvátalová č.71, Hana Musilová č.73, Helena Šimková č.80, Jaroslav Dočekal č.9, Jan Homola č.34, Jiří Jaroš č.76, František Kosour č.77, Vladimír Navrátil č.11, Milan Šorf č.82,
8. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Doležal Josef č.12, koupil.
1.9. ŠKOLA Uvedení školy v Nížkově. Od 30.6.1978 byla jenom pětiletka.
1.11. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Stránský č. 51, 77.let, *20.1.1913, rodák
24.11. VEDENÍ Volby obecního zastupitelstva-obč.forum 319, komunisté 146, lidovci 146
24.11. VEDENÍ OBCE Volby do obecního zastupitelstva: starosta František Kosour č. 77, zástupce Bohumil Flesar č. 10, hospodář Vladimír Navrátil č. 11, rádní, Věra Chvátalová č. 71, Pavel Jágr č. 89, Milan Koumar č. 78, Jiří Landa č. 58
23.12. SPORT Exhibici v KD předvedl sedminásobný mistr světa ve stolním tenise Guo Yue Hua z Číny.
1991- 15.4. UDÁLOSTI Sloučené družstvo Hamry n/S., Nížkov, Poděšín, Sázava, Sirákov se rozpadlo.
10.5. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Doležal č. 15, 65.let, *17.9.1926, rodák
1.6. POČET Sčítání obyvatel 245, mužů 125, žen 120, domy obydlené 67, nebo. 11, rekr. 3
20.6. ÚMRTÍ Úmrtí Růžena Hanusová č. 46, 68.let, *8.3.1923
19.7. ÚMRTÍ Úmrtí Růžena Kolářová č. 41 Samotín, *19.6.1909
16.11. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Stehlíková č. 3, 93.let, *20.12.1898
22.11. ÚMRTÍ Úmrtí Vlasta Stránská č. 51, 72.let, *15.10.1919
1992- 5. STAVBY Zahájena stavba farma králíků Flesar Josef č.7
5. STAVBY Zahájena rekonstrukce stáje dojnic Homola Jan č.34
5. STAVBY Zahájena rekonstrukce stáje dojnic Rosecký František č.70
6. STAVBY Zahájena stavba sklep na brambory, kůlna Jágr Josef č.64
7. STAVBY Zahájena stavba hospodářské budovy Jágr Pavel č.89
1.9. STAVBY Zahájena stavba hospodářské budovy Jaroš Jiří č.76
23.9. SPORT Jaroš Zdeněk, zvolen sekretářem okresního svazu stolního tenisu ZR
12.12. ÚMRTÍ Úmrtí Jindřiška Rosecká č. 11, 85.let, *30.6.1907
1993- 27.1. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Homola č. 34, 79.let, *9.7.1913, rodák
1.3. ÚMRTÍ Úmrtí František Dobrovolný č. 37, 80.let, *3.9.1912, rodák
4.3. ÚMRTÍ Úmrtí Blažena Hanusová č. 63, 80.let, *9.3.1913
9.3. ÚMRTÍ Úmrtí František Koumar č. 44, 64.let, *8.8.1929, rodák
4. STAVBY Zahájena stavby kolny Enderle Stanislav č.86
1994-   HOSPODAŘEN Příjmy 849.000,- výdaje 694.000
  POČET Počet obyvatel 250, z toho 127 mužů a 123 žen
5.3. STAVBY Byla zahájena přestavba obecní kaple. Nová střecha krovy, atd.
4. STAVBY Zahájena stavba garáže Josef Jágr č.64
2.5. ÚMRTÍ Úmrtí Ludmila Landová č. 58, 89.let, *3.9.1905
12.5. NEŠTĚSTÍ Průtrž mračen s krupobitím způsobila na polensku ohromné škody.
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Bohumil Zápotočný č. 52
8.6. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Nejedlá č. 14, 84.let, *7.3.1910
20.6. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslava Sedláková č. 31, 62.let Pardubice
7. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Karel Mirošník č.24, koupil 7.1994
8. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Václav Doležal č.92
9. STAVBY Stavba zásobníku kamnářské hlíny Zdeněk Šimek č. 68
20.9. ÚMRTÍ Úmrtí František Rosecký č. 19, 84.let, *19.5.1910, rodák
17.11. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Vaverová č. 40, 62.let
19.11. VEDENÍ OBCE Volby do obecního zastupitelstva: starosta Jaroš Zdeněk č. 79, zástupkyně Jaitnerová Eva č. 54, hospodář Dočekal Jaroslav č. 9, rádní: Marie Dobrovolná č. 37, Adolf Šmiraus č. 27, František Kosour č. 77, Josef Doležal č. 12
1995- 1.1. ODPAD Zahájen svoz odpadu v popelnicích na skládku Ronov
  STAVBY Rybník vybudoval u lesa Pustý Bohumil Flesar č.10, a za Kosourovi Jaroslav Chvátal č.39.
3.7. ÚMRTÍ Úmrtí Emílie Šimková č. 48, 81.let, *23.6.1914
8. STAVBY Přístavba dvou garáže Šimek Zdeněk č. 68
8. STAVBY Stavba sociálního zařízení u truhlářské dílny Dobrovolný František č.37
6.11. ÚMRTÍ Úmrtí Emílie Homolová č. 67, 83.let, *22.10.1912
11. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Štohanzl Petr č.48, koupil 10.1995
24.11. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Chvátal č. 39, 67.let, *21.11.1928, rodák
14.12. UDÁLOSTI Znovu založení Lesního družstva v Polné, zástupce za obec Jaroš Zdeněk č.79.
  UDÁLOSTI Založení ekonomické sdružení obcí Moravy (ESOM) Poděšín členem
1996- 1.1. POČET Počet obyvatel 251, z toho mužů 128, žen 123
5.1. ÚMRTÍ Úmrtí Alois Nejedlý č. 14, 71.let, *10.6.1925, rodák
9.5. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Matoušek č. 18, 74.let, *24.7.1922
  STAVBY Byla zřízena telefonní budka u prodejny Jednota.
29.7. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Bláha č. 8, 89.let, *26.4.1907, rodák
6-7. UDÁLOSTI Položen ve vsi mezinárodní telefonní kabel
19.12. ÚMRTÍ Úmrtí František Pařízek č. 23, 88.let, *13.10.1908, rodák
1997- 1.1. POČET Počet obyvatel 251, z toho mužů 124, žen 127
1.1. VEDENÍ Nová zástupce starosty Dobrovolná Marie č.37, Jaitnerová odstoupila
1.1. OBEC Poplatek za vodu: zůstává 8.- Kč. za 1m3 vody.
3.1. OBEC Odstoupila z funkce zástupce starosty Jaitnerová Eva. Novým zástupcem starosty se stala Dobrovolná Marie.
8.1. UDÁLOSTI Vyřízena koncesní listina na provoz obecního vodovodu.
1.2. UDÁLOSTI Začal vycházet obecní zpravodaj, Dočekal Jaroslav č.9, Jaroš Zdeněk č.79
7.2. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Rosecká č. 61, 83.let, *9.1.1914
28.2. UDÁLOSTI Podpis rámcové smlouvy na plynofikaci, Jaroš Zd, Dočekal Jar, Kosour Fr.
7.3. HASIČI Koupena starší motorová stříkačka PPS 12.
4. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Josef Homola č. 20
4. STAVBY Zahájena stavba truhlářské dílny Vladimír Řeháček č.59
4. LES Osázen obecní háječek 500 smrčků
23.4. ÚMRTÍ Úmrtí Bohumil Stehlík č. 36, 73.let, *30.9.1924, rodák
19.5. STAVBY Zahájena přestavba dolního kravína na volné ustájení ZDV
1.9. ŠKOLKA Ředitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín č. 79, nar. 8.3.1958, do 8.8.2000
15.9. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Homolová č. 67, 82.let, *29.7.1915
6.11. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Rosecký č 61, 89.let, *21.5.1908, rodák
1998- 1.1. POČET Počet obyvatel 251, z toho mužů 126, žen 125
1.1. OBEC Zvýšena cena za odběr vody z původních 8.-Kč na 10.-Kč.
27.3. STAVBY Zahájena stavba rodinného domku Jaromír Jágr č. 93
3-4. LES Sázeny obecní studně 1000 borovic, 500 smrků
4. STAVBY Stavba dílny na výrobu kachlů, Šimek Zdeněk č. 68
1.4. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Jágr č. 2, 64.let, kronikář obce, *1.8.1933, rodák
2.4. KRONIKA Kronikář Zdeněk Jaroš č. 79, nar. 1.3.1953
13.5. STAVBY Zahájil přestavbu rodinného domku František Rosecký č.70
6. BUDOVÁNÍ Nově opraven a obložen kulturní dům
27.6. UDÁLOSTI I. Setkání rodáků obce Poděšín
27.6. UDÁLOSTI Vydány dvě emise pohlednic obce Poděšín
7. STAVBY Stavba kotelny k truhlářské dílně Dobrovolný František č. 37
1.8. STAVBY Zahájena stavba rodinného domku Pavel Sláma č. 94
  8. STAVBY Nový transformátor na betonových sloupech a polovina nové sítě.
1.9. ŠKOLKA Vychovatelka MŠ Libuše Dočekalová, Poděšín č. 9, nar. 29.6.1972, do 5.11.1999
14.11. VEDENÍ OBCE Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Marie Dobrovolná č. 37, Jindřiška Landová č. 33, Milan Koumar č. 78, Jiří Enderle č. 69.
1999- 1.1. POČET Počet obyvatel 252, z toho mužů 126, žen 126
14.3. UDÁLOSTI Na Internet byly dány internetové stránky naší obce, www.podesin. Byly to vůbec první stránky obce na okrese Žďár nad Sázavou. Pouze dvě města tohoto okresu byly dříve, obec žádná.“
17.3. UDÁLOSTI Pavel Sobotka č.57, se vrátil z první mise vojsk Untrofor, z bývalé Jugoslávie
19.4. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Zdeněk Šimek č. 68.
19.4. STAVBY Zahájena oprava hráze na Panském rybníku.
24.4. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Vratislav Palas č. 6.
24.4. STUDNĚ Vysázeno 900 kusů smrčků a borovic, studně pod obecním lesem.
29.4. STAVBY Výběrové řízení na vysokotlakou přípojku a regulační stanici
7.5. STAVBY Výměna střešní tašek „Bramak“, Bohumil Stehlík č. 36, synovec majitele.
17.5. UDÁLOSTI První internet si pořídil Jaroslav Dočekal č.9
30.6. UDÁLOSTI Zaveden elektrický proud do kaple
16.7. UDÁLOSTI Prodavačka v Jednotě je Věra Chvátalová č.71
16.7. UDÁLOSTI Zbourán starý zděný transformátor u čp. 58
6.8. UDÁLOSTI Založeno sdružení obcí Poděšín – Sirákov za účelem získání dotace na plyn, zástupci za obec Zdeněk Jaroš č. 79 ( jednatel ) a František Rosecký č. 70
11.8. OBEC Podpis smluv na prodej akcií: 142 ks JME a 61 ks JMP cena 1.432.925,- Kč
1.10. UDÁLOSTI Změna struktury a roznášky na poště v Nížkově
20.10. STAVBY Zahájena stavba vysokotlaké plynové přípojky, firma 1.Žďárská plynařská
31.10. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Šmirausová č 27, 87.let, *2.1.1912, rodačka
3.11. STAVBY Z Hodonína byla dovezena a hned postavena regulační stanice plynu
8.11. ŠKOLKA Vychovatelka MŠ Vladimíra Špačková, Poděšín č. 76, nar. 29.6.1972, do 31.5.2000
19.11. OBEC Toto byl poslední den kdy jste prožili tak zvaný lichý den. Další lichý den bude až 1.1.3111.
15.12. UDÁLOSTI Zástupce v les. družstvu v Polné Zdeněk Jaroš č.79, zvolen do představenstva
22.12. UDÁLOSTI Poprvé se rozsvítil vánoční strom u kaple
2000- 1.1. POLITIKA Poděšín pod okresem Žďár nad Sázavou, kraj Jihlavský
1.1. POČET Počet obyvatel 252, z toho 125 mužů, 127 žen, děti do 18 let 77, do 15 let 53
1.1. OBEC Prvně narozené dítě v roce 200 získá odměnu 3 000,- Kč, za druhé místo 2 000,- a třetí 1 000,- Kč.
6.1. ÚMRTÍ Úmrtí Růžena Bláhová č. 8, 89.let, *18.1.1911, rodačka.
18.2. UDÁLOSTI Hospoda, Jan Šimek č.80, naposled šenkoval a hospodu uzavřel.
7.4. UDÁLOSTI Jitka Landová * 30.3.1965, č.38, po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřena hospodu. Do 3.1.2010
2.5. STAVBY ZDV zahájilo stavbu odchovny na telata a jalovice pod kravínem
3. STAVBY Zahájena přestavba rodinného domku Zdeněk Sobotka č.21
  STAVBY Lubomír Černý ze Sirákova vybudoval rybník na hranicích obcí Poděšín Sirákov.
1.5. UDÁLOSTI V Poděbradech byla zahájena měsíční celostátní výstava kalendáříků a látkových kalendářů. Jednou ze dvou vystavovatelů je Anežka Šmirausová č.27.
13.5. UDÁLOSTI Ve 13.30 hod. byla vernisáž výstavy kalendáříků v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech. Jednou ze dvou vystavovatelů je Anežka Šmirausová č.27.
15.5. STAVBY Zahájena plynofikace obce Poděšín, firma Gaslines Žďár n/S.
29.5. STAVBY Zahájena stavba vodovodu od. č.60, kolem č.52,č.4,č.2,č.64,č.1, po č.79
6.6. STAVBY Zahájena stavba vodovodu od č.79, kolem č.36,č.35,č.34,č..33, až po číslo 13. Délka obou tras je 567,5m
11.6. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Nejedlá č. 14, 74.let, *23.4.1926, rodačka
26.6. UDÁLOSTI Na Mě.Ú. v Polné založeno sdružení obcí pod názvem „Mikroregion Polensko“, celkem 22 obcí, za obec Poděšín zástupce starosta obce Jaroš Zdeněk
10.7. STAVBY Zahájena stavba vodovodu od čp. 51, kolem 45, 25, až po 49. Délka 44 metrů
10.8. STAVBY Proběhla kolaudace VTL přípojky, RS, středotlakých rozvodů po vsi a přípojek k rodinným domkům.
15.8. STAVBY Zahájena plynofikace mateřské školy, firma IWA Žďár n/S.
28.8. ŠKOLKA Nová zastupující ředitelka Ivana Vaverková z Nového Města n/M. nar. 16.6.1966, zastupuje po dobu nemoci p. Jarošové Marie do 13.7.2001
28.8. ŠKOLKA Nová učitelka Kateřina Urbánková ze Žďáru n/S. nar. 8.7.1979 do 23.8.2002
26.10. ÚMRTÍ Úmrtí František Flesar č. 10, 82.let, *21.4.1918, rodák
10. STAVBY Postaven vysílač na Blažkově
4.12. STAVBY Zahájena rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování kuchyňského koutu na obecním úřadě.
2001- 1.1. POČET Počet obyvatel 249, muži 123, ženy 126.
26.1. KULTURA Jarošová Ilona se účastnila MISS Poupě a obsadila čtvrté postupové místo.
19.2. STAVBY Zahájena rekonstrukce Obecního úřadu
23.2. ÚMRTÍ Zemřel František Krejčí, bývalý ředitel na zdejší škole 1.9.1952 – 31.7.1966
1.3. POČET Sčítání lidu. 250 obyvatel, z toho 124 mužů, a 126 žen.
19.3. ÚMRTÍ Úmrtí Zdeněk Jaroš č. 79, 74.let, *17.5.1927, rodák
19.3. STAVBY Zahájena oprava domu č.23, který koupil Šimek Zdeněk č.68
20.3. UDÁLOSTI Krajští zastupitelé schválili změnu názvu Jihlavského kraje na „Kraj Vysočina“
4.4. LES Zahrnuto a vysázeno smrky bývalé pískoviště za Šlechtickovi.
7.6. SPORT Zdeněk Jaroš se poprvé stal člen předsednictva VV OV ČSTV Žďár n.S.
23.6. UDÁLOSTI Znovuotevřena stará železniční zastávka v Nížkově pro turistickou dopravu
16.7. ŠKOLKA Vrátila se ředitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín č. 79, nar. 8.3.1958, učila 27.5.2007.
12.8. STAVBY Slavnostní otevření rozhledny na Rosickém kopci. Stavba zahájena v květnu 2001.
13.8. STAVBY Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Nížkovem, nový povrch.
15.8. STAVBY Dokončena plynofikace obce zaasfaltováním cest po obci
21.8. STAVBY Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Sirákovem, nový povrch.
6.9. UDÁLOSTI Den otevřených dveří v MŠ za účasti 30-ti obyvatel, postaven nový altán
8.9. ÚMRTÍ Úmrtí Novotná Marie č. 21, 89 let, *5.5.1912
11.9. UDÁLOSTI Teroristický útok na USA, počet mrtvých se odhaduje na 6.000
23.9. UDÁLOSTI Vykradena prodejna Jednoty, škoda 15.000,-Kč
5.10. ÚMRTÍ Zemřel František Musil, bývalý ředitel na zdejší škole 24.8.1966 – 31.8.1970
31.10. OBEC Odstoupil z obecního úřadu Koumar Milan č.78
2002- 1.1. OBEC Do obecní úřadu nastoupil náhradník Adolf Šmiraus č.27
1.1. POČET Počet obyvatel 253, muži 124, ženy 129.
25.1. KULTURA Ve Žďáře n.S. proběhlo oblastní kolo MISS Poupě. Ilona Jarošová obsadila třetí postupové místo.
31.1. OBEC Odstoupila z obecního úřadu Landová Jindřiška č.33
12.2. ÚMRTÍ Úmrtí Rudolf Flesar č. 47, 87.let, *26.1.1915, rodák
6.2. UDÁLOSTI Pohon zvonu s elektronickým časovým spínačem. Celková cena je 26 145,-Kč.
18.2. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Homolová č. 67, 74.let, *5.11.1928, rodačka
14.3. SPORT Družstvo stolních tenistů postoupilo do OP 1. třídy. Jaroš Petr, Bláha František, Štikarová Jana, Jaroš Radim a Jaroš Zdeněk.
3.4. STAVBY V 11 hodin, zemními pracemi zahájena stavba vysílače EUROTEL.
15.4. STAVBY Zahájena druhá etapa oprav obecního vodovodu, od č.60, kolem č.9, 10, 46, 11, 38, 12, 14, 42, 15, 16, 17, 19, 20, 47 až k č.21. od č.42 kolem č.39, 63, 85, 69, po č.77. a od č.38 na plácek. Stavbu prováděla firma Gaslines ZR. Ukončení 23.5.2002.
22.4. SPORT Zdeněk Jaroš předseda TJ se stal 1. místopředsedou krajského výboru stolního tenisu a předseda STK kraje Vysočina
23.4. STAVBY Dnes byl postaven vysílač EUROTEL.
27.5. UDÁLOSTI Tento den byla v jídelně ZDV zahájena pozemková reforma v Poděšíně. Ukončení lze datovat 19. srpna 2009, kdy nabyla právní moci vyhláška o ukončení. Potom následovalo ještě zaměřování a 27.10.předání majitelům nově vytyčené hranice.
2.6. HASIČI Proběhla hasičská soutěž v Poděšíně u háječka. Naše družstvo skončilo 5.
3.6. ÚMRTÍ Úmrtí Růžena Matoušková č. 18, 74.let, *15.2.1928, rodačka
8.6. KULTURA Ilona Jarošová č.79, se zúčastnila 12-ti členného finále ČR MISS Poupě v Brněnském Boby centrum, kam se probojovala ze základního kola ve Žďáře Moravského kola v Havířově a semifinále v Řecké Soluni
11.6. STAVBY Firma Colas zahájila stavbu cesty mezi silnicí a mostem u č.27 a od silnice po hrázi k č.37. Asfaltování proběhlo 24.6.
24.6. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Jan Homola č.34
24.6. STAVBY Stavba nového schodiště u obecního úřadu
29.6. UDÁLOSTI II. Setkání rodáků obce Poděšín
29.6. UDÁLOSTI Vydány čtyři emise pohlednic obce Poděšín
29.6. UDÁLOSTI Vydány dvě brožury: 100 let sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně a 60 let Mateřské školy v Poděšíně. Napsal Zdeněk Jaroš.
  13.7. UDÁLOSTI V noci ze soboty 13. na neděli 14.7. byla opět vykradena prodejna Jednoty.
6.8. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Bohumil Flesar č.10, nové číslo 96
10.8. SPORT Založen oddíl malé kopané Brojlers Poděšín, předseda oddílu Jan Koumar
26.8. ŠKOLKA Nová učitelka Lada Vítková ze Žďáru n/S. nar. 3.7.1954 do 31.1.2003
14.9. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jiří Šlechtický č.5, nové číslo 97
2.11. VEDENÍ OBCE Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Milan Jaitner č.54, Pavel Jágr č.89, František Landa č. 33, Jiří Enderle č. 69.
2003- 1.1. POČET Počet obyvatel 247, muži 122, ženy 125.
1.1. ŠKOLKA Mateřská školka přechází na samostatnou právní subjektivitu jako příspěvková organizace obce Poděšín. Ředitelka nadále Marie Jarošová č.79.
10.1. HASIČI V Poděšíně proběhla okrsková výroční schůze hasičů.
18.1. SPORT Štikarová Jana obsadila na krajských přeborech třetí místo za Paclíkovou SK Jihlava a Piknerovou Havl. Brod. Další 3. místo obsadilas smíšené čtyřhře Janem Jírkem ze Žďáru n.S.
1.2 ŠKOLKA Nová učitelka Margita Nedopilová ze Žďáru n/S. nar. 5.7.1948, učila do 30.6.2006.
1.2 ŠKOLKA Nová kuchařka Jana Doležalová č.92, nar. 20.3.1969. Vařila do 31.5.2008.
8.3. ZAJÍMAVOSTI Ilona Jarošová č.79, nar. 13.7.1985, vyhrála finále Miss Face V.I.P. Agendy.
18.3. UDÁLOSTI Obec Poděšín je napojena na bezdrátovou internetovou síť firmy WAA.
26.3. STAVBY Firma Colas zahájila stavbu cesty mezi prodejnou a starou čekárnou, kopeček kolem čísel 12, 38, a 11, a úpravy kolem čekárny. Asfaltování proběhlo 18.4.
4.4. UDÁLOSTI Jitka Landová dala do hospody kulečník.
23.4. STAVBY Zahájena stavba chodníku na křižovatce u čísla 23. Tato akce byla dokončena 28. dubna.
13.4. UDÁLOSTI V neděli v ranních hodinách přeletěl nízko nad Poděšínem teplovzdušný balon.
7. UDÁLOSTI František Dobrovolný postavil poutač na Samotínské cestě, zhruba uprostřed lesa.
12.8. UDÁLOSTI Vyhořela kůlna na slámu mezi oběma kravíny, hasilo 10 sborů..
14.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Homolová č.34, 82.let, *6.12.1921.
22.11. UDÁLOSTI Změna katastrálních hranic mezi obcí Poděšín a Sirákov. Hranice jdou po hraně potoka.
24.11. STAVBY Zahájena plynofikace kulturního domu poprvé se topilo 22.1.2004
  KULTURA Ilona Jarošová se stala MISS obchodních domů v Brně, vhlášení proběhlo v obchodním domě Orlí
21.12. UDÁLOSTI Poprvé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Landa Daniel č.38, Chvátal Marek č.32, Poulová Lucie č.34.
2004 1.1. POČET Počet obyvatel 250, muži 122, ženy 128.
27.2. STAVBY Byla zahájena v kulturním domě rekonstrukce sociálního zařízení a nová voda.
21.3. SORT Ženy ukončily Divizi na pěkném 2. místě. Sestava: Jitka Landová, Jana Štikarová, Petra Červinková, Petra Štohanzlová. Trenér Zdeněk Jaroš.
1.4. STAVBY Byla zahájena rekonstrukce cesty od školky po Jaroš č.79, včetně obrubníků.
19.5. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Válová č.13, 81.let, *15.5.1923, rodačka.
11.6. STAVBY Zahájena třetí etapa oprav obecního vodovodu, od přivaděče nad horním kravínem, kolem dolního kravína kolem č. 75, přes zahrady č.71, 83, 76, 73, 71, přes cestu k č. 58 a 80, a kolem č. 78, 95, přes silnici k č. 65, 61, 59, k č. 68. Dále od č. 52, kolem č.5, 97, k č. 89. Stavbu prováděla firma Gaslines ZR
3.7. TURISTIKA Před desátou hodinou vyráží expedice Sněžka 2004, která čítá 4 členy. 9.7. Sněžka dobyta.
30.7. KULTURA Na prodejně Jednota byla instalována webkamera obce.
10.8. KULTURA Přes Poděšín jela výprava novináře J. Štetiny „Za českými čerty“, a strávila zde jednu noc.
4.10. UDÁLOSTI Dovezeny kontejnery na plast, papír a bílé sklo.
14.10. STAVBY Zateplování, obkládání a pokrývaní vodojemu.
21.10. SPORT Jaroš Zdeněk, zvolen předsedou okresního svazu stolního tenisu ZR
1.11. STAVBY Firma COLAS začala se stavbou chodníku u Jednoty
19.12. UDÁLOSTI Podruhé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Chvátalová Ivana č.71, Bláhová Šárka č.63, Šlechtický Vojtěch č.97, Musil Martin č.88, Chvátal Filip č.71.
31.12. POČASÍ Celkové srážky za rok 2004 – 586 mm.
2005- 1.1. POČET Počet obyvatel 251, muži 124, ženy 127.
1.4. STAVBY Byla zahájena rekonstrukce cesty od Jaroš č.79, po Jágr Pavel č.89, včetně obrubníků.
18.4. KULTURA Ilona Jarošová bojovala ve finále MISS Jihlava.
29.4. STAVBY TJ Poděšín převedla obci do majetku darovací smlouvou klubovnu na hřišti.
4.5. POČASÍ V podvečer začaly padat kroupy.
29.4. OBEC Tělovýchovná Jednota Poděšín převedla darovací smlouvou č.1/2005 obci Poděšín budovu klubovny Tělovýchovné jednoty Poděšín č.95, na hřišti.
26.5. SPORT Zdeněk Jaroš byl podruhé zvolen členem předsednictva VV OV ČSTV Žďár n.S.
9.5. UDÁLOSTI Do rána byla vykradena prodejna Jednoty.
9.5. OBEC obecní úřad namontoval novou vývěsní skříňku na zábradlí u schodiště před Jednotou. Druhá poloviční skříňka byla namontována u obecního úřadu.
25.5. STAVBY ZDV započalo skrývkou stavbu nového prasečáku u dolního kravína.
26.5. STAVBY Obecní úřad zahájil celkovou rekonstrukci obecního rozhlasu.
3.6. UDÁLOSTI Do rána byla vykradena prodejna Jednoty.
4.6. STAVBY Flesar Josef č. 7 začal stavět rampu u silnice vedle zahrady.
6.6. STAVBY Obec začala celkovou rekonstrukci obecní knihovny.
9.7. ŠKOLKA Nová voda – záchody a umývárna, obložena umývárna dětí.
18.7. KULTURA Proběhlo v Barandovských studiích televize Nova finále soutěže Big Brother (velký bratr), kterého se účastnila Ilona Jarošová. Do této hry se přihlásilo celkem 5.816 mladých lidí. Finále 100 lidí
5.8. OBEC Obecní úřad koupil zemědělský pozemek o výměře 13.118 m2, za 6,50Kč za m2, to je za 85.267,-Kč. od Jana Chalupníka č.22.
7.9. KULTURA Parlament ČR schválil návrh znaku a vlajky obce Poděšín.
4.10 STAVBY Vybetonován lapač povrchové vody za Kosourovými.
15.11. OBEC Byla podepsána smlouva na koupi pozemku od občanů pro obec Poděšín. Jedná se o část cesty k areálu družstva od silnice na Sirákov po konec parcely domu č.71.
5.12. KULTURA Starosta obce Z. Jaroš a místostarosta obce F. Rosecký převzali od předsedy parlamentu Lubomíra Zaorálka schválený znak a vlajku obce.
27.12. STAVBY Obec začala rekonstrukci a zvětšování kuchyně v kulturním domě.
31.12. POČASÍ Celkem za rok 2005 spadlo 696 mm srážek.
2006- 1.1. POČET Počet obyvatel 255 z toho 127 mužů a 128 žen.
8.1. UDÁLOSTI Potřetí proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Dočekalová Aneta č.77, Enderlová Michaela č.69, Sekničková Andrea č.5, Chvátal Jan č.32, Poul Jan č.34.
27.1. KULTURA Poprvé spuštěny nové internetové stránky obce.
12.3. HAVÁRIE Havárie kamionu v Poděšíně u čísla 80 a následné vyprošťování za notné účasti obyvatel.
22.4. UDÁLOSTI Uskutečnilo se rozloučení se starou tratí Přibyslav – Sázava u Žďáru, která byla do té doby vedena jako muzejní trať číslo 903.
7.4. STAVBY Byla zahájena rekonstrukce cesty od Mateřské školy, po Landa Jiří č.58, včetně obrubníků.
28.4. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Flesar č.7, 79.let, *16.1.1927, rodák.
28.4. KULTURA Ilona Jarošová se účastnila v Slovenské televizi Markíza soutěže „Nevěsta pro milionáře“. Ještě vystoupila 5.5., 13.5., tyto pořady byly předtočeny a v nočním show 17.5., což byl přímý přenos. Závěrečné vystoupení bylo 30.6.
25.5. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Sláma č.29, 82.let, *9.5.1924, rodák.
  6. SPORT Zdeněk Jaroš předseda TJ se stal podruhé 1. místopředsedou krajského výboru stolního tenisu a předseda STK kraje Vysočina.
6.6. NOVINKY Na obecní úřad byla koupena nová barevná laserová tiskárna.
6. NOVINKY Bylo vyrobeno 12 kusů venkovních stolů a 24 kusů venkovních lavic, délka 3 metry.
24.6. UDÁLOSTI III. Setkání rodáků obce Poděšín, při kterém proběhlo svěcení obecní vlajky a znaku.
24.6. UDÁLOSTI Vydáno pět emisí pohlednic obce Poděšín.
30.6. KULTURA Ilona Jarošová měla závěrečné vystoupení v televizi Markíza.
1.7. TURISTIKA Z Blažkova vyrazila Expedice na Kralický Sněžník.
12.7. POČASÍ V odpoledních hodinách se Poděšínem prohnala vichřice. Ve 14 hodin
13.7. KULTURA ZDV Poděšín s firmou John Deere pořádalo celostátní přehlídku strojů u Vejvuzka.
8. STAVBY Zahájena rekonstrukce vepřína v areálu ZDV, který stojí u dílen v areálu družstva u dílen.
14.8. UDÁLOSTI Zbouraná stará autobusová čekárna na křižovatce. Postavena byla v roce 1962.
28.8. ŠKOLKA Nová učitelka Alena Vondráčková ze Žďáru n/S. nar. 1.10.1955, učila do 31.8.2008, kdy začala dělat zastupující ředitelku do 1.2.2009.
4.9. STAVBY Byla zahájena stavba zakrytí splavu pod Mlýnským rybníkem. Stavbu provádí firma GREMIS. Stavba trvala do 18. Října 2006. Kolaudace 20.2.2007.
11.9. SPORT Zdeněk Jaroš předseda TJ se stal podruhé 1. místopředsedou krajského výboru stolního tenisu a předseda STK kraje Vysočina.
13.9. UDÁLOSTI V 15.15 hod. přeletěla nad Poděšínem od Sirákova reklamní vzducholoď.
9. STAVBY Rekonstrukce mostní váhy v ZDV Poděšín, která byla postavena v roce 1965.
3.10. UDÁLOST Letos poprvé byla vykradena prodejna Jednoty.
17.10. UDÁLOST Podruhé byla vykradena prodejna Jednoty, zloděj dopaden.
21.10. VEDENÍ OBCE Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Jiří Enderle č.69, Petr Jaroš č.76, František Landa č.33, František Vejvoda č.50.
  10.12. UDÁLOSTI Po ztrátě původního kříže byl v lese Pustý, kde byl zavražděn v roce 1933 hajný postaven nový.
12.12. ÚMRTÍ Úmrtí Pavel Flesar č.35, 41.let, *24.6.1965, rodák..
23.12. UDÁLOSTI Po čtvrté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Šlechtická Michaela č.97, Jágr Jaromír č.93, Bláha Ondřej č.63.
2007- 1.1. POČET Počet obyvatel 251 z toho 124 mužů a 127 žen.
18.1. OBEC Koupen mulčovač Huricane F-700 s podvozkem za 88.258,-Kč., na vysékání obecních ploch.
18.1. POČASÍ Silný vítr, který nadělal velké škody a dostal jméno Kyrill trval do 21.1..
20.1. STAVBY Proběhla úspěšně kolaudace úprava splavu poděšínského potoka pod mlýnským rybníkem.
21.1 POČASÍ 18. – 21. byl silný vítr, který nadělal velké škody a dostal jméno Kyrill.
19.3. STAVBY Zahájena stavba nového terasu u školní zahrady. Oprava budovy. Cena 285.961,-Kč., konec 24.4.
20.3. POČASÍ Poslední zimní den napadlo 20 cm. mokrého sněhu.
4.4. STAVBY Zahájena stavba rodinného domku na Samotíně Milan Geidl č. 98
11.4. STAVBY Firma COLAS zahájila opravu chodníku u Jednoty. Stavba byla dokončena 28.5.2007
8.5. STAVBY Zahájena rekonstrukce cesty od silnice u Jednoty, po Kosour František č.77, včetně obrubníků.
11.5. OBEC Obecní úřad koupil 4 ha pozemků na stavební parcely od Milana Matouška.
16.5. UDÁLOSTI V Poděšíně byl vykraden telefonní automat.
1.6. STAVBY Slámovi začali se stavbou kravína na volné ustájení 75 krav.
5.6. OBEC Veřejná schůze k větrné elektrárně v obci.
7.6. OBEC Na internetových stránkách obce bylo založeno diskusní fórum.
29.6. STAVBY Bylo zahájeno hloubení a čistění potoka od mostu u Pařízkových po most u lesa Hanousek.
29.6. ÚMRTÍ Zemřel Vladimír Korbička, který při srazu rodáků sázel pamětní lípu.
30.6. TURISTIKA Odstartovala expedice Vysoké Tatry.
10.7. UDÁLOSTI V prodejně Jednota je staronová prodavačka Dana Chvátalová.
23.7. STAVBY Zahájena oprava kuchyně ve školce. Nová voda, odpady, opr. elektroinstalace, dlažba a obklady.
1.8. FARÁŘ Byl ustanoven biskupem Dominikem Dukou OP do funkce „výpomocný duchovní kaplan“ pro římskokatolickou farnost v Nížkově P. Mgr. Pavel Sandtner.
17.8. OBEC OÚ koupil část cesty ode vsi za č.p.1 k areálu družstva.
26.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Jarošová č.79, 49 let, *8.3.1958, ředitelka Mateřské školy, rodačka ze Sirákova.
1.9. ŠKOLKA Nová ředitelka Libuše Sobková ze Žďáru n/S. nar. 6.10.1964, učila do 31.8.2008.
  20.9. POČASÍ První ranní mráz -2°C.
1.11. ŠKOLKA Nová uklizečka ve školce Marie Jarošová ze Sirákova *2.4.1974. Do 31.3.2010 Vystřídala Annu Jágrovou.
24.11. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Šimek č.68, 78 roků, *21.6.1929, rodák na čísle 25.
4.12. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Homola č.20, 26 roků, *16.4.1981, rodák.
23.12. UDÁLOSTI Po páté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Dočekalová Martina č.77,Flesarová Valentýna č.10, Vencovský Tadeáš č.38.
2008- 1.1. POČET Počet obyvatel 248 z toho 123 mužů a 125 žen.
2.1. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Enderle č.69, 77 roků, *19.10.1930, rodák.
3.1. UDÁLOSTI Od 3. do 5. ledna řádila na Vysočině vichřice o síle orkánu, která dostala název Kyril.
29.2. UDÁLOSTI Od 29. února do 2. března řádila na Vysočině vichřice o síle orkánu, která dostala název Emma.
5.3. STAVBY Zemědělské družstvo vlastníků zahájilo přístavbu odchovny telat pod kravínem.
29.1. STAVBY Zemědělské družstvo zahájilo stavbu na rozšíření vepřína u dílen
31.5. STAVBY Namontována branka a plot u památníku padlých 1. sv. války..
2.6. ŠKOLKA Nová kuchařka ve školce Blažena Říhová ze Sirákova *4.1.1960. Vystřídala Janu Doležalovou.
2.6. ŠKOLKA V mateřské škole poprvé v historii není zaměstnanec z Poděšína.
10.6. STAVBY Zahájeno čistění Poděšínského potoka od Hanouska po hranice s Nížkovem a přítok od Roseckovýho rybníčka kolem Cikar. Dokončeno 26.6.
11.6. POČASÍ Bouřka a průtrž mračen. Padlo 40 mm vody. Mnoho škody.
24.6. STAVBY Hasiči zahájili u hospody stavbu sušáku na hadice.
25.6. POČASÍ Silný vítr, bouřka a déšť. Spadlo několik stromů.
11.7. POČASÍ V noci byla silná bouřka.
31.7. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Dobrovolná č.37, 91 roků, *7.4.1917, rodačka.
24.8. UDÁLOSTI Hasiči uspořádali na hřišti sportovní odpoledne.
31.8. ŠKOLKA Končí ředitelka Libuše Sobková ze Žďáru n/S. nar. 6.10.1964.
  1.9. ŠKOLKA Zastupující ředitelka Alena Vondráčková ze Žďáru n/S. nar. 1.10.1955, učila do 31.1.2009.
  1.9. ŠKOLKA Nová učitelka Iva Doležalová z Poděšína č.12 nar. 9.6.1985, učila do 30.4.2010,
29.9. STAVBY Byla zahájena stavba chodníku od hráze hospody po příjezdovou cestu na plácek, s doasfaltováním k silnici. Dokončeno 5.11.2008.
16.10. UDÁLOSTI Nabytím právní moci skončila formálně pozemková reforma v Poděšíně. Zbývá vytyčit a vyměnit pozemky mezi vlastníky a uživateli.
7.11. KULTURA Obecní úřad vydal knihu 1. Světová a osudy obyvatel obce Poděšín která má 44 stran a sestavil ji Zdeněk Jaroš č.79.
9.11. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Chvátalová č.33, 85 roků, *26.7.1923. Rozena Simonidesová z Chroustova.
28.11. POČASÍ Foukal vítr o síle orkánu.
21.12. UDÁLOSTI Pošesté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Navrátil Matyáš č.11, Palas Pavel č.6, Rosecký František č.70 a Šimková Barbora č.25.
21.12. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Chvátalová č.39, 76 roků, *3.3.1932. Rozená Slámová z Vysokého.
2009- 1.1. POČET Počet obyvatel 253 z toho 125 mužů 128 a žen.
7.1. ŠKOLKA Proběhlo další kolo konkurzu na ředitelku MŠ. Vybraná byla Hana Řicanová ze Žďáru n/S.
31.1. ŠKOLKA Končí zastupující ředitelka Alena Vondráčková ze Žďáru n/S. nar. 1.10.1955.
1.2. ŠKOLKA Nová ředitelka Hana Řicanová ze Žďáru n/S. nar. 11.2.1966, učila do .
2.2. POČASÍ Opět řádil vítr o síle orkánu.
5.3. TISK Naše kaple vyfocena ve Vysočině v rubrice „Poznej region“.
23.3. UDÁLOSTI Jaroslav Dočekal a Zdeněk Jaroš pro Zlatý erb v Jihlavě za 3. místo.
2.4. TISK Naši hasiči měli ve Vysočině celou stránku v rubrice „Výlety do historie“, kterou spolupřipravoval Zdeněk Jaroš.
23.4. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Dočekalová č. 9, 84 roků, *9.11.1925. Rozena jako Jarošová v Sirákově.
26.4. UDÁLOSTI Tradiční pouť. Foukal silný vítr.
27.4. POČASÍ Vítr o síle orkánu, který foukal ještě 28.4.
9.5. ÚMRTÍ Úmrtí Blažena Flesarová č. 47, 92 roků, *26.1.1917. Rozená Chvátalová č.47.
18.5. STAVBY Zahájena stavba chodníku od čísla 23 po číslo 58 s mostkem přes poděšínský potok, firmou Josef Pitka – STAKO. Stavba byla ukončena 12.8.2009 úpravou terénu.
22.5. POČASÍ Večer přišla bouřka a krupobití.
11.6. SPORT Zdeněk Jaroš byl potřetí zvolen členem předsednictva VV OV ČSTV Žďár n.S. Do roku 2013
12.6. POČASÍ Bouřka v pravé poledne.
15.6. ŠKOLKA Mateřskou školku navštívil poslanec Karel Černý se svou asistentkou.
17.7. STAVBY Zahájena stavba plotu II. Etapa, schodiště, chodníku a pískoviště na školní zahradě, firmou Josef Pitka – STAKO. Stavba byla dokončena 23.11.2009.
21.7. STAVBY Zahájena stavba chodníku kolem plotu školní zahrady k památníku. Stavba byla ukončena 6.8.2009 úpravou terénu.
22.7. STAVBY Zahájena stavba chodníku okolo kaple, okapů, svodů, firmou Josef Pitka – STAKO. Stavba dokončena 11.11.2009 terénní úpravou.
2.8. POČASÍ Při noční bouřce byl zasažen strom pod č.7 a 8.
5.8. UDÁLOSTI Veřejné projednání územního plánu obce Poděšín v kuchyni KD.
24.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Enderlová č. 69, 77 roků, *20.1.1932. Rozená Štohanzlová Špinov.
10.9. SPORT Zdeněk Jaroš podruhé zvolen předsedou okresního svazu stolního tenisu. Do roku 2013.
16.9. UDÁLOSTI Na obecní úřad koupena nová tiskárna na papír A3 a vybavení na Czechpoint.
27.10. UDÁLOSTI Konec pozemkové reformy. Došlo k předání nově vytyčené pozemky majitelům.
2.12. STAVBY Byla zahájena stavba kaverny a odvodňovací struhy u Jágr Josef, firmou Josef Pitka – STAKO Dokončena 11.12.2009.
3.12. TISK Naše škola a školka měli ve Vysočině celou stránku v rubrice „Spolužáci“, kterou pomáhal připravil Zdeněk Jaroš.
2010- 1.1. POČET Počet obyvatel 245 z toho 123 mužů a 122 žen.
3.1. UDÁLOSTI Jitka Landová uzavřela hospodu na hrázi
18.1. POČASÍ Po sněhové nadílce přišla obleva.
27.1. POČASÍ Rekordní mráz, ráno naměřeno -21°C.
  26.2. UDÁLOSTI Zdeňka Ptáčková * 20.4.1964, č.79, po úpravách znovu otevřena hospodu na hrázi.
14.3. UDÁLOSTI Posedmé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Enderle Lukáš č.69, Jágrová Tereza č.93, Lánová Anna č.86.
6.4. ŠKOLKA Nová uklizečka ve školce Štěpánka Košáková *14.12.1978. Vystřídala Marii Jarošovou ze Sirákov.
19.4. STAVBY Zahájena stavba cesty na plácku pod školou, firmou COLAS. Asfaltování 6.-7.5 , dokončení 10.5.
26.4. STAVBY Zahájena stavba sochy stromu mistrem Olšiakem. Socha dokončena 18.6.
27.4. UDÁLOSTI Namontována s spuštěna II webkamera na hospodu, nastavena na sochu a posezení.
30.4. ŠKOLKA Končí učitelka Iva Doležalová z Poděšína č.12 nar. 9.6.1985.
10.5. STAVBY

Zahájena stavba chodníku u Landa Jiří, firmou Josef Pitka – STAKO. Dokončení .

Zahájeny truhlářské práce, firmou František Dobrovolný. Stavba dokončena 18.6.

10.5. STAVBY

Zahájena stavba posezení u hospody, firmou Josef Pitka – STAKO. Dokončení 16.6.

Zahájeny truhlářské práce, firmou František Dobrovolný. Stavba dokončena 18.6.

17.5. STAVBY ZDV Poděšín za finanční podpory obce zahájilo opravu cesty od Vejvuzka na Samotín. Do 21.5.
18.5. STAVBY ZDV Poděšín za finanční podpory obce opravilo cestu za číslem 1 k areálu družstva.
1.6. ŠKOLKA Nová učitelka Dana Trávníčková ze Žďáru n.S. nar. 19.9.1973, učila do
7.6. SPORT Zdeněk Jaroš předseda TJ se stal potřetí 1. místopředsedou krajského výboru stolního tenisu a předseda STK kraje Vysočina.
7.6. STAVBY Pavel Šimek namontoval držák na pamětní desku u kaple.
10.6. STAVBY Firma Obelisk Mírovka nainstalovala pamětní desku památníku a znak 1. republiky a obce.
12.6. UDÁLOSTI Poděšínem projel závod historických vozidel. Start a cíl byl v Dobroníně, trasa vedla přes Polnou, Nížkov, Přibyslav, Šlápánov.
19.6. UDÁLOSTI IV. Setkání rodáků obce Poděšín, při kterém proběhlo otevření sochy stromu a odhalení památníku obětem 1. světové války.

30.6.

STAVBY

Zahájena oprava a natírání budovy Jednoty.

1.7.

FARNOST

Novým administrátorem farnosti je páter Pavel Sandtner, nar. 2.11.1978.

08.07.

VRAŽDA

8. července ve večerních hodinách si Jakub objednal ve Žďáře u nádraží taxík a sedl si na zadní sedadlo a nechal se dovézt do Polné přes Poděšín. V ulici „Za nádražím“ zasadil taxikáři 10 bodných a 4 řezné rány. Jedna bodná rána byla přímo do srdce. Následně odvezl mrtvé tělo k rybníku do Hrbova.

13.7.

STAVBY

SÚS odřezala zábradlí na mostě k Sirákovu. 14.7. namontována strana k lávce. 16.9. namontována druhá strana zábradlí.

10.07.

HASIČI

Uskutečnila se v obci Sázava hasičská soutěž v požárním útoku o putovní pohár starosty obce. Náš sbor zde reprezentovalo družstvo ve složení: Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, Romana Nejedlá, David Nejedlý, Luboš Palas, Pavel Sláma a Stanislava Slámová a obsadilo 6. místo z 18-ti družstev.

15.7.

ÚMRTÍ

Úmrtí Adolf Skalický č. 50, 81 roků, *25.6.1929 v Praze.

17.7.

POČASÍ

Odpoledne bouřka, kroupy a průtrž mračen. Spadlo 89 mm vody. 18.7. – 50mm vody

20.7.

ZEMĚDĚLSTV

Sloučení Zemědělských družstev vlastníků Poděšín a Sirákov nabylo právní moci.

23.07.

VRAŽDA

V týdeníku Vysočina článek o Chvátal Jakub vražda.

30.7.

ZEMĚDĚLSTV

Proběhla první společná schůze. Předseda se stal Jan Landsman, místopředseda Vratislav Palas, členové: Josef Flesar, Alois Nejedlý z Poděšína, František Bečka, Bedřich Jaroš a Josef Sobotka ze Sirákova. Ředitelem družstva je Petr Němec.  

29.07.

VRAŽDA

V týdeníku Vysočina článek o Chvátal Jakub vražda.

30.07.

VRAŽDA

V týdeníku Vysočina článek o Chvátal Jakub vražda.

05.08.

VRAŽDA

V týdeníku Sedmička článek o Chvátal Jakub vražda.

12.08.

VRAŽDA

V týdeníku Sedmička článek o Chvátal Jakub vražda.

29.8.

SPORT

Hasiči uspořádali na hřišti sportovní odpoledne.

01.09.

ŠKOLKA

Zahájení školního roku. Celkem 22 dětí, z toho Poděšín 11, Sirákov  11.

16.10.

HASIČI

16. října provedli hasiči výlov Mlýnského rybníka.

7.10.

KULTURA

Bylo položeno nové lino v kulturním domě pod bývalým pódiem.

14.10.

ÚMRTÍ

Ve věku 87 roků zemřel kněz Josef Petrucha, který světil obecní vlajku.

16.10.

VEDENÍ OBCE

Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Jiří Enderle č.69, Petr Jaroš č.76, Milan Matoušek č.87, František Vejvoda č.50.

16.10.

HASIČI

Hasiči provedli výlov Mlýnského rybníka.

3.11.

STAVBY

Zahájena stavba nové cesty od porodny prasat na silnici. Investor Zemědělské družstvo vlastníků.

4.11.

STAVBY

Nový rám a vrata do garáže pod školkou. Nová přípojka vody na kravín z vrtu.

6.11.

UDÁLOSTI

Myslivci uspořádali v Poděšíně hon.

09.11.

OBEC

dvoz nebezpečného odpadu.

13.11.

OBEC

Betonování sloupů u přepadu Mlýnského rybníka jako zábrana proti úniku ryb.

23.11.

STAVBY

Vyrobena zábrana na únik ryb z rybníka u podkovy.

27.11.

ZÁBAVA

Hasiči uspořádali ples se skupinou DRING.

29.11.

POČASÍ

Začala pravá zima se sněhem.

01.12.

POČASÍ

A je tady první sněhová kalamita.

06.12.

LD

první schůze lesního družstva po obecních volbách. Bylo zvoleno nové představenstvo ve složení: předseda: Jindřich Skočdopole – Polná, členové: Jiřina Dvořáková – rosička, Lubomír Slabý – Sirákov, Josef Málek – Věžnice a Jiří Vomela – Věžnička. Kontrolní komise: předseda: Bohuslav Vacek – Záborná, členové: Zdeněk Jaroš – Poděšín a Petr Pometlo – Brzkov.

11.12.

OBEC

Osvětlen strom u hospody.

14.12.

VRAŽDA

14. prosince Krajský soud v Brně odsoudil Jakuba Chvátala k trestu ve výši 17 roků a 6 měsíců. 9. února 2011 mu Olomoucký vrchní soud potvrdil trest ve výši 17 roků a 6 měsíců.

16.12.

VRAŽDA

V týdeníku Vysočina článek o Chvátal Jakub dostal 17,5 roku vězení.

18.12.

SPORT

Okresní přebory ve st. tenise muži: 1. Flesarová Marcela, 2. Bláha František. Čtyřhra: 2. Bláha František a Jaroš Petr. Šok Poděšínských hráčů.

20.12.

ŠKOLKA

Dokončena nová šatna ve školce, kterou dělal Tomáš Navrátil.

25.12.

ZÁBAVA

Tělovýchova uspořádala taneční zábavu se skupinou KNAJPA.

31.12.

POČASÍ

Celkové srážky za rok 2010 byly 1077 mm. leden 79 mm, únor 17 mm, březen 38 mm, duben 90 mm, květen 148 mm, červen 83 mm, červenec 182 mm, srpen 176 mm, září 112 mm, říjen 10 mm, listopad 49 mm, prosinec 77 mm.

2011-

01.01.

POČET

Počet obyvatel 249 z toho 123 mužů a 126 žen.

02.01.

UDÁLOSTI

Poosmé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Lánová Jana č.86, Navrátilová Eliška č.11,  Vencovský Dominik č.38.

08.01.

SBÍRKA

8. ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno 64.280,-Kč, z toho v Poděšíně 9.990,-Kč, Sirákově 12.531,-Kč Nížkově 31.359,-Kč, Bukové 7.465,-Kč a v Rosičce a Špinově 2.935,-Kč.

15.01.

ZÁBAVA

15. 01. Myslivci uspořádali ples se skupinou PROFIL

22.01.

SPORT

Krajské přebory stolního tenisu v Hrotovicích. Ženy 1. Marcela Flesarová, 2. před Tereza Hovorková ze Spartaku Pelhřimov a 3.  Zuzana Havlová z Třebíče. Čtyřhra: 1. Marcela Flesarová s Bohdanou Bencovou z Havlíčkova Brodu. Ve smíšené čtyřhře spolu s René Prosem ze Sokola Rovečné skončili na třetím místě.

11.02.

OBEC

Finanční příspěvek pro SDH Poděšín na novou hasičskou vlajku ve výši 80% nákladů, maximálně 32.000,-Kč.

 

OBEC

V soutěži Zlatý erb jsme obsadili 7. místo z 18 zúčastněných obcí kraje Vysočina.

02.04.

SPORT

v sokolovně v Ledči n.S. uskutečnil již 34. ročník velmi prestižního a silně obsazeného turnaje ve stolním tenise, kterého se účastnilo 41 hráčů z 12 oddílů. Překvapivě vyhrál náš občan Franta Bláha 4. Bohuslav Filip. Dvoučlenná družstva: 1. Filip – Pospíchal 4. František Bláha – Marcela Flesarová.

28.4.

STAVBY

Zahájena stavba chodníku v lokalitě k Nížkovu, firmou Josef Pitka – STAKO. Stavba dokončena 25.5. Cena 250.000,-Kč

8.5.

KULTURA

Tradiční pouť, ráno chladno, odpoledne hic.

22.5.

HASIČI

V neděli odpoledne proběhla v Poděšíně na hřišti za pěkného a slunečného počasí okrsková hasičská soutěž okrsku Nové Veselí. Naše družstvo skončilo na druhém místě.

8.6.

KULTURA

V Poděšíně pořizovala šot TV Prima.

11.06.

HASIČI

naši se hasiči účastnili soutěže v Olešence. Muži soutěžili ve složení: František Bláha, Lukáš Flesar, David Nejedlý, Luboš Palas, Antonín Sláma, Pavel Sláma a Zdeněk Sobotka získali 6. místo. Ženské družstvo soutěžilo ve složení: Libuše Dočekalová, Lenka Doležalová, Šárka Palasová, Růžena Slámová, Stanislava Slámová a Naděžda Sobotková obsadilo 3. místo.

18.06.

HASIČI

V Petrovicích se konalo okresní kolo hasičské soutěže. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev mužů. Naše družstvo soutěžilo ve složení: Alois Chváta, Vladislav Flesar, David Nejedlý, František Bláha, Luboš Palas, Tomáš Dočekal, Antonín Sláma, Petr Enderle a Pavel Sláma obsadilo 4. místo.

09.07.

HASIČI

Naši hasiči soutěžili v Sázavě. V sestavě: Tomáš Dočekal, Lenka Doležalová, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Luboš Palas, Antonín Sláma, Pavel Sláma, Růžena Slámová a Zdeněk Sobotka obsadili 3. místo z 15 družstev.

29.08.

OBEC

Nové kulaté razítko se znakem obce a nápisem „OBEC PODĚŠÍN“.

03.09.

HASIČI

naši hasiči se zúčastnili soutěže v „klasice“ v Bohdalově. Zde v z 9 družstev skončili na 5. místě.

 

01.09.

 

Ve školním roce 2011 – 2012 nastoupilo do Mateřské školy celkem 22 dětí z toho 11 dětí z Poděšína, 7 dětí ze Sirákova a 4 děti z Polné.

15.10.

RODEJNA

Nová prodavačka Landová Jitka, Poděšín č.38, *30.3.1965, prodávala do 5.11.2014.

14.10.

POČASÍ

Byl první mráz nové zimy.

15.10.

HASIČI

Hasiči provedli tradiční výlov Mlýnského rybníka.

15.10.

UDÁLOSTI

15.10. Nad Poděšínem letěl horkovzdušný balon.

25.10.

OBEC

Obec Podala žádost na Evropské dotace.

16.11.

KNIHOVNA

Jaromír Jágr oceněn V Havlíčkově Brodě jako knihovník roku v Kraji Vysočina.

01.12.

TISK

Byla naše obec ve Vysočině: článek Díla sochaře Michala Olšiaka.

03.12.

HASIČI

SDH pořádal „Hasičský ples“. Hrála skupina DRING.

18.12.

UDÁLOSTI

Podeváté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Rosecká Petra č.70, Schaüer Lukáš č. 58, Šimek Kryštof č.25.

21.12.

POČASÍ

Napadl první sníh letošní zimy.

25.12.

KULTURA

TJ uspořádala taneční zábavu. Hrála skupina DRING.

30.12.

HASIČI

V kulturním domě proběhla VČS Sboru dobrovolných hasičů.

 

HASIČI

Výbor SDH Poděšín: Starosta Vladimír Řeháček č.59, náměstek starosty Bc. Alois Chvátal č.32, velitel David Nejedlý č.91, jednatel Ing. Romana Nejedlá č.91, strojník Vladislav Flesar č.83, Hospodář Lenka Flesarová č.83, Referent prevence Jiří Šlechtický č.97.

 

SPORT

Výbor TJ: Předseda Zdeněk Jaroš č.79, členové: Radim Jaroš č.79, Jitka Landová č.38, Aleš Neubauer, Jaroslav Štikar oba Sirákov.

 

MYSLIVCI

Výbor Myslivců: Předseda Zdeněk Šustr č.61, místopředseda Josef Morkus, jednatel Josef Šlechtický č.5, pokladník Lubomír Slabý, hospodář František Bláha č.63, kynolog Zdeněk Kasal a revizor Vratislav Palas č.6.

31.12.

SPORT

Silvestrovský turnaj vyhrál Filip Bohuslav z Nížkova.

31.12.

POČASÍ

Celkové srážky za rok 2011 byly 681 mm. leden 42 mm, únor 14 mm, březen 24 mm, duben 50 mm, květen 59 mm, červen 91 mm, červenec 129 mm, srpen 134 mm, září 65 mm, říjen 31 mm, listopad 0 mm, prosinec 42 mm.

2012-

01.01.

POČET

Počet obyvatel 248 z toho 125 mužů 123 a  žen.

14.01.

MYSLIVCI

Myslivci uspořádali „Myslivecký ples“, hrála skupina Profil.

28.01.

HASIČI

V kuchyni kulturního domu se konala okrsková hasičská schůze.

04.02.

SPORT

v Hrotovicích na Třebíčsku konaly krajské přebory ve stolním tenise. Hlavním rozhodčím byl Zdeněk Jaroš a jediná účastnice z Poděšína Marcela Flesarová, hrající za Sokol Nížkov, která přebory žen vyhrála. Společně s Trýbem z Ledče vyhráli i smíšenou čtyřhru.

10.02.

HAVÁRIE

A další 11. a 13.2. 3 havárie v zatáčce u čísla 7.

15.02.

POČASÍ

Po tuhých mrazech přišla dvoudenní dny vichřice.

18.02.

HASIČI

Hasiči uspořádali sbírku na starou stříkačku.

09.04.

POČASÍ

Na Velikonoční pondělí bylo oproti předpovědi slunečno.

11.04.

UDÁLOSTI

Proběhl jarní svoz nebezpečného odpadu.

21.04.

ŠKOLKA

Na školní zahradě byly zbudované dopadové plochy u průlezek.

28.04.

ŠKOLKA

Ve školce byly zbudovány 2 pisoáry a nové umyvadlo pro děti.

30.04.

ÚMRTÍ

Úmrtí Ludmila Šimková č. 68, 78 roků, *5.9.1934. Narozená Landová č.58.

03.05.

POČASÍ

Odpoledne po 15:00 hod. přišla bouře, průtrž mračen, kroupy. Spadlo 52 mm srážek.

12.05.

POČASÍ

Přišlo prudké ochlazení ve dne z 25°C na 10°C.

20.05.

HASIČI

Okrsková soutěž hasičů Újezdě. Naše družstvo ve složení: Alois Chvátal, Vladislav Flesar, Petr Jágr, Pavel Sláma, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a David Nejedlý obsadilo stříbrnou příčku za Újezdem.

25.05.

UDÁLOSTI

Na obecním úřadě byl zprovozněn CZECHPOINT.

08.06.

UDÁLOSTI

U KD byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

08.06.

HAVÁRIE

Za vsí směrem na Polnou havaroval motorkář, při míjení autobusu naboural do stromu.

09.06.

HASIČI

Okresní soutěž hasičů proběhla v Ostrově n.O. Naše družstvo soutěžilo ve složení Alois Chvátal, Vladislav Flesar, Tomáš Dočekal, Pavel Sláma, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a David Nejedlý a 13. místě.

13.06.

LOUPEŽ

V noci z 13. na 14. června 2012 došlo ke krádeži v bramborárně ZDV. Někdo vnikl dovnitř a vyčerpal asi 300 litrů motorové nafty a k tomu si přibral brusku, vrtačku, svářečku a další vybavení.

20.8.2012 policie vyšetřuje ztrátu traktoru ZDV Sirákov. Ztratil se v Sirákovské kůlně.

22.06.

HASIČI

V KD proběhla slavnostní schůze SDH k 110 let trvání sboru.

23.06.

HASIČI

Proběhla oslava 110 let hasičů, byl vysvěcen nový hasičský prapor.

27.06.

STAVBY

Zahájena stavba cesty u kulturního domu firma COLAS. 16. a 17.8. asfaltování.

28.06.

STAVBY

Zahájena stavba chodníku u čísla 13 k čekárně firma STAKO. 23.7. asfaltování. Cena 250,000,-Kč.

29.06.

STAVBY

29. června provedlo kolaudaci vrtné studny farma Sláma u horního kravína. Vrt má být jako záložní zdroj vody pro případ nedostatku pitné vody.

21.07.

OBEC

prodávalo zastupitelstvo obec staré a vyřazené laťkové skládací židle a stoly. Cena byla symbolická za židli 20,-Kč a za stůl 40,-Kč.

7. -8.

ŠKOLKA

V mateřské škole byl proveden nátěru vybavení na školní zahradě. Luxolem byl natřen celý plot, pergola, průlezky, lavičky, dveře a vrata do hasičské zbrojnice. Dále byla natřena venkovní část čekárny, lavičky po vsi a plot u sochy stromu.

02.08.

STAVBY

Zahájena stavba cesty ke družstvu. 17. a 20.08. asfaltování. Cena

05.08.

SPORT

Poděšínem 6x projížděl cyklistický závod Vysočina Tour.

03.09.

ŠKOLKA

Nový školní rok. Bylo zapsáno 22 dětí. Z toho je 10 dětí z Poděšína, 8 ze Sirákova a 4 z Polné. Za pomoci obce a pana Enderleho byly přimontovány dva pisoáry a jedno umyvadlo.

26.09.

ŠKOLKA

Ve školce proběhl den otevřených dveří k 70 výročí založení.

13.10.

VOLBY

Krajské volby v Poděšíně vyhrála 1. KDU-ČSL  14 hlasů, 2. SPO Zemanovci 13 hlasů, 3. ČSSD, KSČM a ODS všechny po 10 hlasech, 6. TOP 09 a Starostové 6 hlasů, 7. Pro Vysočinu 5 hlasů atd.

22.10.

UDÁLOSTI

Výlov rybníka na návsi.

26.10.

UDÁLOSTI

V Pekle byla zahájena výsadba ÚSES

27.10.

POČASÍ

Napadl první sníh, který brzy roztál.

12.11.

STAVBY

Byla zahájena plynofikace prodejny Jednoty.

13.11.

OBEC

13.11.    Proběhl svoz nebezpečného odpadu.

24.11.

KULTURA

Hasiči uspořádali ples se skupinou DRING.

30.11.

OBEC

V kulturním domě proběhla veřejná schůze.

03.12.

OBEC

Dokončena a předána ÚSES, územní systém ekologické stability

15.12.

UDÁLOSTI

Myslivci uspořádali v Poděšíně hon.

23.12.

POČASÍ

Po dešti (25mm) byly silnice a cesty jedna ledovatka.

28.12.

UDÁLOSTI

Podesáté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Bukáčková Adéla č.82, Enderlová Jana č.69, Hromádko Ladislav č.64, Chvátalová Tereza č.71, Koumar Jar č.88, Sláma Matěj č.94.

28.12.

HASIČI

V kulturním domě proběhla VČS hasičů.

 

30.12.

SPORT

Silvestrovský turnaj vyhrál Milan Belá z Polné.

31.12.

POČASÍ

Celkové srážky za rok 2012 byly 814 mm. leden 87 mm, únor 51 mm, březen 25 mm, duben 44 mm, květen 69 mm, červen 76 mm, červenec 115 mm, srpen 123 mm, září 70 mm, říjen 51 mm, listopad 19 mm, prosinec 84 mm.

2013-

01.01.

POČET

Počet obyvatel 248 z toho 126 mužů  122 a  žen.

 

12.01.

ZÁBAVA

Myslivci uspořádali ples se skupinou Adriana.

12.01.

VOLBY

Volby prezidenta v Poděšíně. 1. kolo vyhrál Miloš Zeman, 2. Karel Schwarzenberg, oba postupují.

26.01.

VOLBY

Volby prezidenta v Poděšíně vyhrál Miloš Zeman a stal se prezidentem

24.02.

POČASÍ

24.02. Déšť a obleva.

02.03.

MYSLIVCI

Myslivci měli v Poděšíně v hospodě VČS.

07.03.

SPORT

Zdeněk Jaroš obdržel ke svým šedesátinám Čestný odznak, který mu udělil předseda VV ČSTV v Praze JUDr. Miroslav Jansta.

16.03.

POČASÍ

16.03. První celý slunečný den letos, že by jaro? 17.03.  Jaro nepřišlo, ale přišel mráz a vítr. 18.03.  Dnes se ještě k větru přidalo sněžení, a tak jaro se odkládá.

27.03.

OBEC

Obec založila povinný účet u ČNB v Brně.

01.04.

POČASÍ

Zasněžené Velikonoce, to tu dlouho nebylo. 

11.04.

OBEC

V kuchyni KD proběhl diskusní kulatý stůl.

27.04.

OBEC

Porucha vodovodní přivaděče nad horním kravínem.

30.04.

OBEC

Bbyly namontována 4 nová světla. První na školní zahradě, druhé na sloup u lávky přes potok u silnice na Sirákov, kde třetí na sloup u č.17, poslední na nově zabudovaný sloup u Václava Doležala.

02.05.

STAVBY

zahájili stavbu rodinného domu Darina a Lukáš Schäuerovi č.58. Rodiče Dariny jim dali část zahrady a zbytek zakoupili od obce Poděšín. Tato stavba je nepodsklepena a dostala číslo 99.

12.05.

HASIČI

V  Březí n.O. okrsková soutěž.  Naše ženy soutěžily ve složení: Naděžda Sobotková st., Stanislava Slámová, Jana Jágrová, Růžena Slámová, Lenka Doležalová, Libuše Dočekalová, Naděžda Sobotková, Zuzana Landová a Šárka Palasová a umístily se na 4. místě. Za družstvo mužů nastoupili: Alois Chvátal, Vladislav Flesar, Antonín Sláma, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Tomáš Dočekal, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a David Nejedlý a obsadili 3. Místo. 

29.05.

STAVBY

Hasiči zahájili stavbu přístřešku u klubovny.

30.05.

STAVBY

Byla dokončena plynofikace prodejny Jednota. Přípojka byla realizována 12. a 13. listopadu 2012.

08.06.

HASIČI

V Olešence proběhla hasičská soutěž. Muži v sestavě: Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Vladislav Flesar, Luboš Palas, Růžena Slámová, Zdeněk Sobotka a Naděžda Sobotková, obsadili 6. místo. Družstvo žen v sestavě: Libuše Dočekalová, Lenka Doležalová, Jana Jágrová, Šárka Palasová, Ivana Řeháčková, Růžena Slámová a Naděžda Sobotková obsadili 3. místo.

17.06.

STAVBY

Zahájena rekonstrukce chodníku u Mlýnského rybníka. Práce byla dokončena 27.4.2013.

28.06.

STAVBY

U Jednoty byla instalována nová plakátovací plocha.

30.06.

UDÁLOSTI

Na Blažkově otevřen fiktivní hraniční přechod Čechy – Morava.

02.07.

STAVBY

Zahájena stavba parkovišť u Jednoty, kaple a kulturního domu. Práce byla dokončena 27.4.2013.

05.07.

HASIČI

Na školní budovu byla namontována hasičská siréna.

29.07.

POČASÍ

Večer bouřka, vítr o síle orkánu a déšť (35 mm).

04.08.

POČASÍ

Večer bouřka silný vítr a déšť.

02.09.

ŠKOLKA

Školní rok začal 2. září a je zapsáno 24 dětí. Z Poděšína 11 dětí, ze Sirákova 9 dětí a z Nížkova 4 děti.

18.09.

HAVÁRIE

před třetí hodinou odpoledne došlo mezi Poděšínem a Skrýšovem k havárii osobního auta Škoda Octávia. Při projíždění zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy dostal na zablácené vozovce osmnáctiletý řidič smyk. S vozidlem vyjel mimo komunikaci, kde auto narazilo do stromu. Řidič byl s lehkým zraněním převezen do Jihlavské nemocnice.

26.09 

UDÁLOSTI

Ve 2 hodiny v noci byla vykradena prodejna Jednota.

12.10.

STAVBY

Zahájena oprava Poděšínského potoka pod hospodou firmou Václav Klofáč, Termesivy 89.

19.10.

HASIČI

Uspořádal SDH Poděšín za pěkného slunečného počasí tradiční podzimní výlov Mlýnského rybníka.

27.10.

STAVBY

Zahájena oprava Poděšínského potoka u Palasových firmou Václav Klofáč, Termesivy 89.

12.11.

KULTURA

Novináři z časopisu Veřejná správa v Poděšíně dělali reportáž a rozhovor se starostou Jarošem.

14.11.

ZEMĚDĚLSTV

V ZDV převezeny krávy z poděšínského kravína do Sirákova, zůstala zde odchovna ml. dobytka.

23.11.

KULTURA

Hasiči uspořádali ples se skupinou Drahocký band.

05.12.

DOMY

Koupili dům číslo 40 na Samotíně Ladislav Pátrl a Marie Pártlová, z Polné. Manželé Vaverovi bydlí v Jihlavě. 

14.12.

HASIČI

Hasiči měli výroční členskou schůzi

22.12. 

UDÁLOSTI

Pojedenácté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Hromádková Anna č.64, Rosenberg Kryštov č.79 a Vodáková Anna č. 85.

29.12.

SPORT

Silvestrovský turnaj vyhrál Miroslav Vlček z Nížkova.

31.12.

POČASÍ

Celkové srážky za rok 2013 byly 786 mm. leden 93 mm, únor 62 mm, březen 28 mm, duben 17 mm, květen 137 mm, červen 144 mm, červenec 37 mm, srpen 54 mm, září 106 mm, říjen 54 mm, listopad 28 mm, prosinec 26 mm.

2014-

01.01.

POČET

Počet obyvatel 252 z toho 128 mužů a 124 žen.

06.01.

RODEJNA

Nová prodavačka Chvátalová Dana, Poděšín č.71, *14.5.1980, prodávala do 31.3.2014.

11.01.

SBÍRKA

V sobotu 11. ledna proběhla v nížkovské farnosti již tříkrálová sbírka ve které bylo celkem vybráno 69.925,-Kč. Vybráno bylo v obcích a to v Poděšíně 10.633,-Kč;

11.01.

KULTURA

Myslivci uspořádali ples se skupinou Adriana.

27.03.

TISK

Okresní noviny Vysočina napsala „Našel nálož k odpalování mostů“. Pan Smejkal při úklidu kůlny našel tuto nálož přivolal pyrotechnika.

01.04.

ŠKOLKA

Nová učitelka Šárka Zelenková ze Žďáru n.S. nar. 29.9.1973, učila do .

 

01.04.

PRODEJNA

Nová prodavačka Landová Jitka, Poděšín č.38, *30.3.1965, prodávala do 15.1.2015.

14.04.

STAVBY

Bagrováním zahájili stavbu RD, Lukáš Starý a Šárka Palasová. Dostanou číslo 100.

01.05.

HASIČI

Hasiči provedli sběr železného šrotu.

11.05.

HASIČI

Hasiči postavili májku, hodně let u nás nestála.

22.05.

STAVBY

Zahájena stavba cesty k Cikarům, 2.349.218,-Kč. Firma STRABAG.

23.05.

OBEC

Po obci bylo umístěno 11 betonových laviček.

26.05.

STAVBY

Zahájena stavba cesty za Nejedlovými do Rybníčků, 6.309.991,-Kč. Firma STRABAG.

01.06.

HASIČI

Uskutečnila se v Novém Veselí hasičská soutěž. Družstvo mužů zde reprezentovali: Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, Alois Chvátal, David Nejedlý, Luboš Palas, Antonín Sláma a Zdeněk Sobotka a obsadili 5. místo.

03.06.

STAVBY

Zahájena stavba cesty od Cikar přes Kontrploun, 3.181.713,-Kč. Firma STRABAG.

07.06.

HASIČI

Proběhla hasičská soutěž O pohár starosty obce Olešenka. Za naše zde nastoupili: Dočekal Tomáš, Enderle Petr, Flesar Lukáš, Flesar Vladislav, Nejedlý David, Sláma Antonín a Sobotka Zdeněk.

14.06.

KULTURA

Karel Mirošník na svém dvorku na kovárně koncert svého orchestru. Orchestr se jmenuje „Malý junior Band ZUŠ Horní Počernice“, Karel ho založil v roce 2002 a má kolem 16-ti členů.

20.06.

STAVBY

Byly instalovány 2 propagační desky u sochy stromu.

21.06.

UDÁLOSTI

V. Setkání rodáků obce Poděšín, při kterém proběhlo otevření 2 propagačních desek u sochy stromu a nasázen pamětní (Vánoční) strom..

25.06.

STAVBY

Zahájena stavba cesty za Flesarovi do Ošimulce, 4.718.418,-Kč.

28.06.

UDÁLOSTI

Poděšínem projížděla a měla zastávku kolona Amerických válečných vozidel.

30.06.

UDÁLOSTI

Zdeňka Ptáčková * 20.4.1964, č.79, uzavřena hospodu na hrázi.

02.07.

UDÁLOSTI

Byl dovezen nový kontejner na oděvy a dán před Jednotu.

12.07.

UDÁLOSTI

Na čekárnu, školku a OÚ byly namontovány cedule s obecním znakem.

02.08.

UDÁLOSTI

Na silnici od Nížkova byla namontována cedule se  znakem obce.

15.08.

ŠKOLKA

V pergole na školní zahradě byla udělána nová podlaha.

18.08.

STAVBY

V extravilánu začalo asfaltování cest, spodní vrstva a následně vrchní vrstva.  Hotovo 21.8.

21.08.

UDÁLOSTI

Na silnici od Sirákova a Polné namontovány cedule se  znakem obce.

25.08.

STAVBY

Předáno staveniště rybníka na Bejčině. SPH stavby, s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem.

27.08.

UDÁLOSTI

Na obec koupen malotraktor JOHN DEERE X540. Za 240.000,-Kč.

28.08.

UDÁLOSTI

okolo půl dvanácté projížděla Poděšínem kolona Amerických válečných historických vozidel. Asi 35 a účastníku jízdy několikanásobně více.

01.09.

ŠKOLKA

2014 – 2015. Celkem 20, z toho Poděšín 9, Sirákov  8, Nížkov 3.

13.09.

HASIČI

Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže v požárním útoku Memoriálu Jana Dřínka ve Žďáru nad Sázavou. Za SDH Poděšín soutěžili: Dočekal Tomáš, Flesar Vladislav, Nejedlý David, Palas Luboš, Sláma Pavel, Sobotka Zdeněk, a Slámová Růžena a obsadili 23. místo.

22.09.

STAVBY

Zahájena rekonstrukce chodníku a točny u čekárny firmou Josef Pitka – STAKO.

23.09.

STAVBY

23. září 2014 koupil David Nejedlý zbořeniště domu číslo 17 od Marie Flesarové ze Sirákova vdově po Pavlu Flesarovi z Poděšína číslo 35.

01.10.

STAVBY

Zahájena stavba rybníka na Bejčině, 2.573.916,-Kč.

02.10.

STAVBY

října 2014 koupili od manželů Lubomíra a Anny Provazníkových, Prokofjevova 285/4, Kohoutovice, Brno dům číslo 65 Daniel a Kateřina Prokešovy, Stará Cesta 5236/30 Jihlava.

11.10.

VEDENÍ OBCE

Starosta David Nejedlý č.91, zástupce , hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, rádní František Bláha č.63, Zdeněk Jaroš č.79, Jitka Landová č.38, Zdeněk Šustr č.61, Anna Vodáková č.85.

18.10.

HASIČI

18.10. Hasiči provedli výlov Mlýnského rybníka na návsi.

10.11.

STAVBY

Zahájena stavba cesty za Nejedlovými za 999.560,-Kč.

29.11.

KULTURA

Hasiči měli ples se skupinou Drahotský band.

06.12.

MYSLIVCI

Myslivci měli hon.

28.12.

SPORT

Silvestrovský turnaj vyhrál František Bláha z Poděšína, 2 Bohuslav Filip z Nížkova.

27.12.

HASIČI

Hasiči měli v kulturním domě VČS. Ke konci roku měl SDH 63 členů, z toho 51 mužů a 12 žen.

31.12.

POČASÍ

Celkové srážky za rok 2014 byly 771 mm. leden 26 mm, únor 15 mm, březen 46 mm, duben 37 mm, květen 133 mm, červen 30 mm, červenec 107 mm, srpen 125 mm, září 121 mm, říjen 56 mm, listopad 30 mm, prosinec 45 mm.

2015-

01.01.

POČET

Počet obyvatel 252 z toho 130 mužů a 122 žen. 100 čísel popisných

04.01.

UDÁLOSTI

Podvanácté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Vencovský Matěj a Koumar Daniel.

10.01.

SBÍRKA

Proběhla tradiční tříkrálová sbírka.Celkem vybráno za farnost 71.018,-Kč.

10.01.

KULTURA

Myslivci měli ples se skupinou Maraton.

15.01.

RODEJNA

Nová prodavačka Chvátalová Dana, Poděšín č.71, *14.5.1980, prodávala do30.9.2017.

24.02.

STAVBY

Byla zahájena částečná rekonstrukce kulturního domu. Přestavba šenku.

12.03.

STAVBY

Zahájeno pokračování stavby rybníka na Bejčině nade vsí.

13.03.

OBEC

byla ZO schválena vyhláška o zákazu podomního prodeje.

26.03.

KÁCENÍ

Skáceno 8 stromů na návsi a u kulturního domu.

31.03.

HAVÁRIE

U Poděšína směrem na Sirákov havaroval na mokrém sněhu autobus.

01.04.

POČASÍ

Silný nárazový západní vítr utrhl část střechy na budově ZDV.

10.04.

STAVBY

Bohumil Flesar č.96 zahájil bagrování zeminy přístavbu rodinného domu.

20.04.

ŠKOLKA

Do školky nastoupila nová  uklizečka Jitka Landová z Poděšína, narozena 30.3.1965 za Štěpánku Košákovou, která odešla na mateřskou dovolenou.

11.05.

OBEC

11.05.    K Jednotě byl dán kontejner na bioodpad.

24.05.

HASIČI

V obci Matějov se uskutečnila okrsková soutěž. Naše družstvo ve složení: Alois Chvátal, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Zdenek Sobotka, Tomáš Dočekal, Pavel Sláma, Luboš Palas, Lukáš Flesar, Petr Enderle se umístili se na krásném 2. místě.

26.05.

ÚMRTÍ

Zemřela Marie Doležalová, č.15 , ve věku 84 let *29.3.1931. Narozena jako Neubauerová Sirákov.

05.06.

STAVBY

5. června 2015 zahájil David Nejedlý č.91 bagrováním pro základy a betonovou desku stavbu rodinného domu na koupeném zbořeništi číslo 17. Stavba je nepodsklepena a má přízemí a jedno patro. Dům dostal nové číslo 102

06.06.

HASIČI

Proběhla hasičská soutěž „O pohár starosty obce Olešenka“. Muži ve složení Tomáš Dočekal, Jan Enderle, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Pavel Sláma a Zdenek Sobotka obsadili 6. místo. Ženy ve složení Libuše Dočekalová, Lenka Doležalová, Jaroslava Slámová, Miroslava Slámová, Růžena Slámová, Stanislava Slámová a Naděžda Sobotková st., obsadily 4. místo.

11.06.

STAVBY

11.06.    Proběhla kolaudace rybníka na Bejčině.

20.06.

HASIČI

V Pikárci se konalo okresní kolo hasičské soutěže. Naše družstvo soutěžilo ve složení: Antonín Sláma, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Pavel Sláma, Zdeněk Sobotka, Luboš Palas, Tomáš Dočekal, Lukáš Flesar a Petr Enderle umístnili na 12 místě. 

27.06.

STAVBY

27. června zahájil bagrováním pro základy a betonovou desku stavbu rodinného domu Luboš Palas č.6. Stavbu provádí na zahradě za vsí po levé straně na Polnou. .

03.07.

ÚMRTÍ

Zemřel Jan Šimek, č.80 , ve věku 69 let *1.5.1946. Narozen Poděšín č.48.

07.07.

STAVBY

Od 7. do 10. července byla uzavřena silnice Poděšín – Skrýšov a Správa a údržba silnic Kraje Vysočina provedla nástřik asfaltem, zasypání jemnou drtí a hutnění.

22.07.

POHROMY

Vyhlášen kalamitní stav pitné vody ve studních.

01.08.

FARÁŘ

do Nížkova nastoupil nový farář Filip Foltán, který zde působil do 20. listopadu 2016. Na vlastní žádost byl přeložen Hoješína u Seče. Filip Foltán pocházel z Velké Uherce na Slovensku.

04.08.

STAVBY

Firma Colas udělala nový kanál na cestě ke družstvu.

01.09.

ŠKOLKA

Školní rok byl zahájen 1. září a nastoupilo 24 dětí z toho 10 z Poděšína, 10 ze Sirákova a 4 z Nížkova.

17.10.

HASIČI

Hasiči provedli výlov Mlýnského rybníka.

20.10.

STAVBY

ZDV zahájilo opravu venkovní omítky a zateplení na sídle.

07.11.

KULTURA

Jaromír Jágr zahájil zimní provoz knihovny.

25.11.

OBEC

Proběhl sběr nebezpečného odpadu.

28.11.

KULTURA

Hasiči měli ples se skupinou Drahotský band.

30.11.

STAVBY

Vodovodní přípojka od mostu k Palasovi a dále k potenciálním parcelám za Flesarovi č.7.

17.12.

DRUŽSTVO

Proběhla v družstevní jídelně v Poděšíně volební schůze ZDV Sirákov – Poděšín. Do představenstva byli zvoleni: předseda Jan Landsman Sirákov, místopředseda Vratislav Palas, Josef Flesar, Lukáš Flesar všichni Poděšín, František Bečka, Bedřich Jaroš, Josef Sobotka všichni Sirákov. Ředitelem družstva je i nadále Petr Němec z Nížkova.

19.12.

HASIČI

Hasiči měli v kulturním domě VČS.

27.12.

SPORT

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise vyhrál Adolf Šehjstal z Polné, druhý byl František Bláha, 3. Bohuslav Filip.

31.12.

POČASÍ

Celkové srážky za rok 2015 byly 583 mm. leden 67 mm, únor 14 mm, březen 52 mm, duben 28 mm, květen 59 mm, červen 26 mm, červenec 42 mm, srpen 58 mm, září 49 mm, říjen 69 mm, listopad 80 mm, prosinec 39 mm.

2016-

01.01.

POČET

Počet obyvatel 254 z toho 134 mužů a 120 žen. 100 čísel popisných

09.01.

KULTURA

Myslivci měli ples se skupinou Maraton.

09.01.

CHARITA

Ve farnosti Nížkov bylo při Tříkrálové sbírce vybráno celkem 73.656,-Kč. Buková: 8.931,-Kč, Nížkov: 35.958,-Kč, Poděšín: 11.337,-Kč, Sirákov: 13.850,-Kč, Špinov – Rosička: 3.580,-Kč.

07.03.

STAVBY

byla zahájena rekonstrukce toalet a přísálí v KD firmou Aleše Dočekala z Nížkova.

11.03.

ÚMRTÍ

Zemřel Adolf Šmiraus, č.27 , ve věku 63 let *11.5.1952. Narozen Poděšín č.27. Zastupitel obce 19.11.1994 – 14.8.1991.

12.03.

HASIČI

Proběhlo čistění háječku po kůrovcové kalamitě.

29.03.

STAVBY

Od 29. do 31. března 2016 proběhla výměna oken a vchodových dveří v Mateřské škole, na obecním úřadě a v knihovně za nová plastová. Výměnu prováděla firma Plastikov s.r.o. Jihlava. Celkové náklady na výměnu oken a dveří byly 281.243 Kč.

03.04.

SPOLKY

3. dubna spolek myslivců vysazoval stromky a při té příležitosti sbor hasičů celý háječek oplotil.

30.04.

HASIČI

Sbor dobrovolných hasičů uskutečnil 30. dubna 2016 pálení čarodějnic.

05.05.

ŠKOLA

Proběhl zápis do ZŠ Nížkov.

10.05.

ÚMRTÍ

Zemřel Václav Doležal, č. 92, ve věku 25 let *13.3.1991. Narozen Poděšín č.92.

 

17.05.

STAVBY

Od 17. května byly na kulturní dům ze dvou stran dány okapy a byly zbudovaly odpady na dešťovou vodu, která je svedená do potoka.

18.05.

OBEC

18.05.      Sundány cedule „Obec Poděšín Vás vítá“.

21.05.

ÚMRTÍ

Zemřela Marie Jágrová, č.2 , ve věku 83 let *20.1.1933. Narozena jako Tůmová Stáj.

21.05.

SPORT

Valná hromada TJ Poděšín z.s. proběhla v sobotu 21. května 2016 v 16:00 hodin v kuchyni kulturního domu za účasti 21 členů. Byl zvolen nový výbor: předseda Zdeněk Jaroš č.79, místopředseda Jaroslav Štikar Sirákov, členové: Radim Jaroš č.79, Jitka Landová č.38 a Aleš Neubauer Sirákov.

25.05.

HASIČI

25. května byla postavena na hřišti Máj. Slavnostní kácení bylo uskutečněno 29. května. Počasí nám přálo, účast byla hojná.

05.06.

HASIČI

V obci Kotlasy uskutečnila okrsková hasičská soutěž. Naše družstvo ve složení: Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, Alois Chvátal, Luboš Palas, Antonín Sláma, Pavel Sláma a Zdenek Sobotka obsadilo 6 místo.

18.06.

HASIČI

Hasičská soutěž O pohár starosty okrsku v Petrovicích. Za naše družstvo nastoupili: Tomáš Dočekal, Jan Enderle, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, David Nejedlý a Zdeněk Sobotka a obsadili 4 místo.

27.06.

STAVBY

Zahájena stavba inženýrských sítí na parcelách.

30.06.

LD v Polné

30. června 2016 ukončila pracovní poměr ekonomka družstva paní Zdeňka Cinková, která zde pracovala od 1. ledna 2010 a nahradila ji od 1. července 2016 slečna Michaela Prokešová.

 

21.07.

STAVBY

Zahájení zateplení stropu ve školní budově.

 

30.07.

OSLAVA

V sobotu 30. července se v Sirákově konala oslava 110. let založení Sboru dobrovolných hasičů.

28.08.

HASIČI

Hasiči uspořádali Loučení s prázdninami.

01.09.

ŠKOLKA

Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 2016 a do školky nastoupilo 22 dětí.

22.09.

STAVBY

Zahájeny přípravné práce na stavbě cesty na „Kopec“.

06.10.

STAVBY

Zahájení stavby cesty ode vsi k k lesu na Samotín.

07.10.

VOLBY

Ve 14 hodin zahájeny Krajské volby. Vyhrála ČSSD. Hejtman Jiří Běhounek.

09.10.

UDÁLOSTI

Ve školce proběhlo vítání občánků. Zuzana Flesarová, Filip Nejedlý, David Schauer, David Starý, Jan Vodák.

03.10.

STAVBY

Zahájeno bagrování cesty Na kopec.

15.10.

HASIČI

Výlov Mlýnského rybníka na návsi.

23.10.

ÚMRTÍ

Zemřel Josef Homola, č. 20, ve věku 81 let *7.5.1935. narozen Poděšín č.20.

04.11.

POŠASÍ

První mráz a bílá příroda.

14.11.

STAVBY

Zahájena stavba stanoviště pro popelnice a dlažby u vchodu do kulturního domu..

17.11.

STAVBY

zahájena stavba chodníčku před vchodem do kulturního domu.

23.11.

UDÁLOSTI

Proběhl svoz bezpečného odpadu.

23.11.

STAVBY

Zahájeno pokládání spodní vrstvy obalované drtě na cestě k Samotínu.

26.11.

HASIČI

Hasiči uspořádali ples se skupinou Profil.

27.11.

FARÁŘ

27. listopadu 2016 nastoupil do Nížkova nový farář Zdeněk Sedlák.

28.11.

STAVBY

Za mírného mrazu dokončeno pokládání obalované drtě.

10.12.

HASIČI

Proběhla valná hromada SDH.

31.12.

SPORT

Silvestrovský turnaj vyhrál Miroslav Vlček, 2. Jaroslav Sobotka oba Nížkov, 3. Adolf Šejstal Polná.

31.12.

POČASÍ

Celkové srážky byly 651 mm. leden 28 mm, únor 53 mm, březen 50 mm, duben 34 mm, květen 60 mm, červen 65 mm, červenec 164 mm, srpen 27 mm, září 23 mm, říjen 69 mm, listopad 39 mm, prosinec 39 mm.

2017-

01.01.

POČET

Počet obyvatel 250 z toho 131 mužů a 119 žen. 101 čísel popisných

01.01.

UDÁLOSTI

Narodil se Antonín Sláma, první dítě Kraje Vysočina v roce 2017

07.01.

UDÁLOSTI

Proběhla Tříkrálová sbírka v naší farnosti.

07.01.

MYSLIVCI

Myslivci uspořádali ples.      

21.02.

POČASÍ

Déšť způsobil tání sněhu a tím zvýšení hladiny potoků.

01.03.

PLYN

byl ukončen prodej plynu v plynových lahvích u Josefa Jágra číslo 64. Prodej byl ukončen rozvozovou firmou, pro údajně malý prodej, který se jim nevyplatil.

17.03.

HASIČI

Hasiči provedli sběr železného šrotu.

 

28.03.

PORUCHA

Byl zjištěn únik vody na přivaděči do vsi.

 

29.03.

STAVBY

Byla provedena oprava prasklého přivaděče a zahájena oprava kulturního domu.

31.03.

STAVBY

Zahájena stavba cesty na parcelách.

31.03.

STAVBY

Manželé Vodákovi zahájili stavbu rodinného domu.

01.04.

LD v Polné

12.9.2016 byl ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel Lesního družstva v Polné. Stal se jim ing. Petr Bednář. Stávající ředitel ing. Josef Štaidl odchází do starobního důchodu a pracoval zde od 1.2.2009. nástup do funkce nového ředitele bude 1.4.2017, zaučování od 1.2. do 31.3.2017.

10.04.

POČASÍ

Večer přišla první letošní bouřka.

19.04.

OBEC

Proběhl sběr nebezpečného odpadu.

22.04 

HASIČI

Hasiči uspořádali pálení „Čarodějnic“.

30.04.

OBEC

Za chladného počasí proběhla tradiční pouť.

04.

OBEC

na jaře bylo zakoupeno 110 ovocných stromků v hodnotě 16.992 Kč pro výsadbu do biopásů v katastru obce Poděšín.  Jednalo se o 60 ks jabloní, 30 ks třešní a 20 ks slivoní.

02.05.

STAVBY

Augustin Oborný zahájil stavbu rodinného domu. Číslo 101.

12.05.

OBEC

Poděšínem projela kolona historických vozidel.

12.05.

OBEC

U kulturního domu byl přistaven velkoobjemový kontejner.

21.05.

HASIČI

V obci Budeč se uskutečnilo okrsková hasičská soutěž. Naše družstvo ve složení: Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, Alois Chvátal, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a Antonín Sláma obsadilo 3. místo.

22.05.

ÚMRTÍ

Zemřela Marie Landsmanová č.p.56. ve věku 96 let, rozená Šorfová, Hrbov*13.3.1921

22.05.

HASIČI

Hasiči postavili na hřišti máj.

29.05.

STAVBY

Asfaltování obalovanou drtí spodní vrstvy cesty na parcelách, o den později vrchní vrstva.

05.06.

ÚMRTÍ

Zemřela Františka Šorfová č.p.26 ve věku 90 let. Rozená Koumarová č.44 *25.3.1927

11.06.

HASIČI

Proběhlo kácení máje na hřišti.

18.06.

KULTURA

Proběhlo setkání na zemské hranici na Blažkově.

01.09.

ŠKOLKA

Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 2017 a do školky nastoupilo 17 dětí.

20.09.

JEDNOTA

Nastoupila do prodejny Jednota nová prodavačka Zeleňáková Hana z Nového Města na Moravě, která bydlí u Jaroslava Mülera Poděšín č.18,

14.10.

OBEC

Výlov nového rybníka na Bejčině.

20.10.

POLITIKA

Volby do Parlamentu ČR (20.10 až 21.10.)

.10.

OBEC

V měsíci říjnu byl pořízen sběrací koš o objemu 500 litrů na traktůrek JOHN DEERE, Tento doplněk pro náš traktor dodala firma Strom Praha a.s. v hodnotě 67.798,- Kč s DPH.

29.10.

STAVBY

Vichřice, polámané stromy, výpadek elektřiny na dva dny.

31.10.

OBEC

Sběr nebezpečného odpadu.

04.11.

OBEC

Zahájen provoz obecní knihovny.

07.11.

OBEC

Od 7.11. do 09.11. byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

24.11.

STAVBY

Byla zahájena oprava kapličky.

24.11.

OBEC

Instalace osvětlení v čekárně na zastávce.

25.11.

HASIČI

Hasiči uspořádali ples se skupinou Dring.

27.11.

STAVBY

27. listopadu zahájila firma Zemědělství Sláma bagrováním stavbu kůlny na stroje a nářadí. Kůlna stojí jižně od staré (první) bramborárny. Stavba byla dokončena na podzim 2018.

03.12.

OBEC

Slavnostně rozsvícen Vánoční strom u čekárny.

09.12.

HASIČI

Proběhla Výroční valná hromada hasičů.

18.12.

ÚMRTÍ

Zemřela Božena Koumarová, č.28, narozena 25.7.1932, zastupitelka obce 12.6.1960 – 14.6.1964.

30.12.

SPORT

Silvestrovský turnaj vyhrál Jaroslav Sobotka, 2. Bohuslav Filip oba Nížkov, 3. Jiří Babínek Polná.

31.12.

POČASÍ

Celkové srážky za rok 2017 byly 713,1 mm. leden 38,5 mm, únor 18,7 mm, březen 45,4 mm, duben 108,9 mm, květen 33,8 mm, červen 62,5 mm, červenec 98,8 mm, srpen 42,4 mm, září 83,5 mm, říjen 91,9 mm, listopad 50,8 mm, prosinec 35,2 mm.

2018-

01.01.

POČET

Počet obyvatel 247 z toho 131 mužů a 116 žen. 103 čísel popisných.

04.01.

JEDNOTA

Hana Zeleňáková 4.1.2018 končí a od 5. ledna nastupuje na záskok prodavačka s Ostrova n.O., která15. ledna onemocněla a tak byla prodejna uzavřena do 20. ledna uzavřena. 21. ledna nastoupila do prodejny Ivana Polláková ze Žďáru n.S., která zde působí do 28. února.

06.01.

UDÁLOSTI

Sbírka letos vynesla 80.873,-Kč. V jednotlivých obcích bylo vybráno: Buková – 11.640,- Kč; Poděšín – 11.168,-Kč; Nížkov – 38.895,-Kč; Rosička a Špinov – 4.530,-Kč; Sirákov – 14.640,-Kč.

10.01.

ÚMRTÍ

Zemřel František Bláha č.63, ve věku 79 let, *16.2.1939 v Poděšíně č.8.

13.01.

Myslivci

Myslivecký ples se skupinou Profil.

15.01.

JEDNOTA

Od 15.1. je pro nemoc zavřená prodejna Jednota.

21.01.

OBEC

Proběhlo vítání občánků. K vítání byly pozvány děti: Mikuláš Šimek č.25, Antonín Sláma č.81 a Adéla Flesarová č.75.

27.01.

VOLBY

Prezidentem republiky zvolen Miloš Zeman. Poděšín 1. kolo 50,6%, 2. kolo 64,7%.

01.03.

JEDNOTA

Od 1. března nastoupila do prodejny opět nová prodavačka Marie Šabatová z Hamrů n.S.

31.03.

ÚMRTÍ

Zemřel Václav Sobotka č.57, ve věku 75 let, *10.7.1943 v Sirákově.

04.04.

OBEC

Pokračování na opravě kaple.

04.

STAVBY

Začátkem dubna zahájila bagrováním sklepa stavbu rodinného domu Naděžda Sobotková č. 21.

 

11.04.

ÚMRTÍ

Zemřel František Vejvoda č.50, ve věku 60 let, *14.7.1957 ve Žďáře n.S. Zastupitel obce 21.10.2006 – 11.10.2014.

13.04.

POČASÍ

První letošní bouřka, déšť a kroupy.

20.04.

OBEC

Čistění potoka od rybníka po extravilán u Palasových.

26.04.

OBEC

Proběhlo očkování psů proti vzteklině.

 

30.04.

POŽÁR

4 hasičská auta hasila požár lesa v Cikarech.

30.04.

STAVBY

30. dubna bagrování sklepa na stavbu rodinného domu Jan Sláma mladší na pastvině.

11.05.

OBEC

Nainstalovány nové dopravní značky po obci.

14.05.

OBEC

Proběhl sběr nebezpečného odpadu.

15.05.

OBEC

15. května 2018 koupili od Kamila Formánka dům č. 44 Tomáš Šitavanc a Jitka Šitavancová

18.05.

HASIČI

Hasiči provedli sběr železného šrotu.

23.05.

VODA

Byl zjištěn únik vody.

25.05.

OBEC

U kulturního domu byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

27.05.

OBEC

Na hřišti proběhlo kácení máje.

01.06.

POČASÍ

po 13-té hodině bouřka a průtrž mračen 66 mm srážek.

 

03.06.

HASIČI

V Sirákově se uskutečnilo hasičská soutěž Okrsku Nové Veselí. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů. Naše družstvo ve složení Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Vladislav Flesar, Lukáš Flesar, Alois Chvátal, David Nejedlý, Antonín Sláma, Pavel Sláma, Zdeněk Sobotka obsadilo 4. místo.

23.06.

RODÁCI

Proběhlo již šesté setkání rodáků naší obce.

24.06.

KULTURA

Proběhlo další setkání na zemské hranici

06.08.

STAVBY

Začalo překrývání střechy na školní budově. Cena 575.206,-Kč.

11.08.

OBEC

Bagrování pod průlezky u kulturního domu

13.08.

OBEC

Zahájena montáž průlezek

15.08.

ÚMRTÍ

15. srpna zemřel Jaroslav Dočekal č.9, narozen 13.2.1921. Zastupitel obce 27.11.1971 – 6.6.1981, dále člen občanského výboru 6.6.1911 – 24.5.1986.

27.08.

STAVBY

27. srpna 2018 bagrováním základů zahájil na pastvině stavbu rodinného domu Ifrah Reda Mgr.

03.09.

ŠKOLKA

Školní rok byl zahájen v pondělí 3. září 2018 a do školky nastoupilo 18 dětí.

17.10.

STAVBY

Zahájena oprava lesní cesty na Samotín.

20.10.

VÝLOV

Výlov Mlýnského rybníka. 80 ryb.

30.10.

OBEC

Proběhl svoz nebezpečného odpadu.

24.11.

HASIČI

Hasičský ples se skupinou Fortuna.

02.12

OBEC

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu.

08.12.

HASIČ

Valná hromada SDH Poděšín.

30.12.

SPORT

Silvestrovský turnaj: 1. Kučera Martin – Polná, 2. Fňukal Radek – TJ Žďár n.S., 3. Jaroš Petr, 4. Sobotka Jaroslav, 5. Eliáš Bohuslav – všichni Nížkov, 6. Babínek Jiří – Polná, 7. Linhart Radek – Sázava, 8. Sobotka Michal – Polnička, 9. Mráček Lubomír, 10. Neubauer Aleš.

 

31.12.

POČASÍ

Celkové srážky za rok 2018 byly 595,5 mm. leden 35,6 mm, únor 20 mm, březen 18,9 mm, duben 15,1 mm, květen 70,7 mm, červen 124,9 mm, červenec 33,7 mm, srpen 51,8 mm, září 79,5 mm, říjen 45,1 mm, listopad 28,8 mm, prosinec 71,4 mm.

2019-

01.01.

POČET

Počet obyvatel 250 z toho 131 mužů a 119 žen. 103 čísel popisných.

05.01.

SBÍRKA

v nížkovské farnosti proběhla sbírka, která vynesla rekordních 85.449,-Kč. Buková 8.710,-Kč Poděšín 14.449,-Kč Nížkov 43.683,-Kč Rosička a Špinov 3.300,-Kč a Sirákov 15.307,-Kč.

14.01.

MYSLIVCI

Myslivci uspořádali ples se skupinou Profil.

21.01.

STAVBY

zahájila firma E-ON stavbu nového elektrického vedení po obci. Nové vedení vede od mostu na silnici na Sirákov podél silnice, kolem prodejny až ke kulturnímu domu s odbočkou ke Kosourovým. Součástí stavby byly nové sloupy a elektrické vedení až do hodin jednotlivých rodinných domů. Dále firma pro obec instalovala nové osvětlení po celé nové trase. Stavba byla dokončena 17.5.2019.

15.03.

TISK

V okresním týdeníku Vysočina vyšel na celé stránce soubor fotografií o Poděšíně. Obdobný soubor vyšel 4.10.2004.

17.03.

OBEC

Proběhlo vítání občánků. Zúčastnily se tyto děti: Daniel Doležal a Eliška Nejedlá.

06.04.

OBEC

06.04.V KD bylo Velikonoční tvoření pro děti.

20.04.

STAVBY

20. dubna začal Flesar Lukáš a Flesarová Růžena bourat dům č.47, aby si udělali prostor pro novou stavbu.

29.04.

OBEC

Svoz nebezpečného odpadu.

30.04.

OBEC

Pálení ohně na hřišti.

06.05.

STAVBY

6. května byla zahájena druhá etapa budováním inženýrských sítí na parcelách v lokalitě k Nížkovu.

06.05.

ŠKOLKA

Proběhl zápis do Mateřské školy.

10.05.

OBEC

Byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

24.05.

VOLBY

24. května byly zahájeny volby do Evropského parlamentu. V Poděšíně přišlo k volbám 57 voličů to je 28,8%. 1. KDU-ČSL 10 hlasů, 2. ODS a Piráti 9 hlasů, 4. SPD a ANO 7 hlasů, Ano vol. parlament a KSČM 3, ČSSD a Svobodní 2 hlasy, atd.

26.05.

HASIČI

V Poděšíně proběhla hasičská okrsková soutěž. Vyhrálo Nové Veselí, 2. Újezd, 3. Poděšín.

02.06.

HASIČI

Hasiči uspořádali na hřišti kácení máje.

18.06.

ÚMRTÍ

Věra Chvátalová č.71, narozena 26.9.1947 v Novém Veselí. Uvolněná tajemnice MNV Nížkov 2.1.1985 – 31.3.1990, zastupitelka obce 22.10.1976 – 6.6.1981, dále členka občanského výboru 6.6.1981 – 1.7.1990 a zastupitelka obce 1.7.1990 – 19.11.1994. dlouhodobá soudkyně z lidu.

30.06.

KULTURA

30. června proběhlo další setkání na zemské hranici.

01.07

STAVBY

Od 1. července byla vyasfaltována obalovou drtí cesta mezi silnicí Poděšín – Sirákov od Panského rybníka po kancelář ZDV, kde byla napojena na stávající cestu.

12.08.

STAVBY

12. srpna Jakub Doskočil zahájil bagrováním základů stavbu rodinného domu po levé straně cesty na Samotím za číslem 96. Nový dům dostal číslo ???.

03.08.

KULTURA

V Sirákově proběhl den obce k 700 let od první písemné zmínky. Odhalení památníku profesora Františka Augustina.

28.08.

ÚMRTÍ

Zemřela Anna Slámová č.29, ve věku 92 let, rozená Jarošová, Sirákov * 13.11.1927

02.09.

ŠKOLKA

Školní rok byl zahájen v pondělí 2. září 2019. Do školky nastoupilo 24 dětí z Poděšína a Sirákova.

17.09.

ŠKOLKA

Od 17. září nastoupila na místo uklizečky ve školce Růžena Flesarová, narozena 2.3.1995, a dosavadní uklizečka Štěpánka Košáková ze Sirákova nar. 14.12.1978 nastoupila na místo kuchařky za Blaženu Říhovou, která odešla do důchodu.

24.09.

ÚMRTÍ

Zemřela Anna Homolová č.20, ve věku 71 let, rozená Novotná č.21,  * 24.11.1947

12.10.

HASIČI

Hasiči provedli výlov nového rybníka na Bejčině.

30.10.

OBEC

30.10. Proběhl svoz nebezpečného odpadu.

31.10.

LOUPEŽ

Ze čtvrtka 31. října na pátek 1. listopadu byla vykradena prodejna Jednoty v Poděšíně. Vzniklá škoda byla 35.000,-Kč na zboží, hlavně cigarety apod. a 15.000,-Kč na zařízení prodejny, hlavně výloha.

01.11.

PRODEJNA

Ráno byla zjištěna vykradená prodejna Jednota v Poděšíně. Škoda 35 + 15 tisíc korun.

02.11.

OBEC

Zahájen provoz knihovny.

15.11.

OBEC

15.11.      do 17.11. přistaven velkoobjemový kontejner na odpad.

01.12.

Obec

U čekárny proběhlo rozsvícení Vánočního stromku.

07.12.

HASIČI

Proběhla výroční schůze hasičů.

17.12.

OBEC

Byl zbudován nový hydrant u čísla 47.

 

28.12.

SPORT

Silvestrovský turnaj který vyhrál Jaroslav Sobotka z Nížkova, 2. Martin Kučera z Polné, 3. Petr Jaroš, 4. Radek Linhart ze Sázavy, 5. Jana Kourková, 6. Martin Beránek z Nížkova, 7. Radim Jaroš, 8. Marie Tomková, 10. Jaroslav Štikar, 10.  David Musil, 11. Lubomír Mráček, 12. Aleš Neubauer, 13. Libor Souček z Polné, 14. David Vlček, 15. Matouš Sobotka oba z Nížkova, 16. Zdeněk Jaroš, 17. Šimon Sobotka a 18. Matěj Doležal oba Nížkov. Čtyřhra: 1. Kučera – Beránek, 2. Linhart – Brabec, 3. Jaroš R. – Musil, 4. Štikar Kourková, 5. Tomková – Neubauer, 6. Jaroš Z. – Mráček, atd. 

31.12.

POČASÍ

Leden – 85,1 mm; únor – 41,9 mm; březen – 56,3 mm; duben – 13,7 mm; květen – 136,4 mm; červen – 77,5 mm; červenec – 38,1 mm; srpen – 54,8 mm; září – 79,5 mm; říjen – 45,1 mm; listopad – 28,8 mm; prosinec – 39,7 mm. Celkové srážky za rok 2019 – 696,9 mm.

2020-

01.01.

POČET

K 1. lednu bylo v obci 248 obyvatel, z toho 133 mužů, 115 žen a 103 čísel popisných.

04.01.

CHARITA

4.1. proběhla Tříkrálová sbírka. V nížkovské farnosti letos sbírka vynesla rekordních 91.849,-Kč. V samotném Nížkově se vybralo 43.213,- Kč, v Bukové 10.850,-Kč, ve Špinově asi 4.881,-Kč, v Poděšíně 13.439,-Kč, v Sirákově 19.466,-Kč.

12.01.

MYSLIVCI

Myslivci uspořádali ples se skupinou Profil.

16.01.

ÚMRTÍ

Zemřel Josef Palas č.52, ve věku 84 let, narozen na č.6,  * 26.7.1935

12.03.

NEMOC

12. března od 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru.

21.03.

ÚMRTÍ

Zemřel Zdeněk Šimek č.68, ve věku 62 let, narozen na č.68,  * 18.4.1958

24.03.

ŚKOLKA

Od 24. března je zavřen provoz v Mateřské škole v Poděšíně. Od 25. Května je opět obnoven.

 

26.04.

OBEC

V neděli 26. Dubna se měla v Poděšíně a Nížkově tradiční pouť. Bohužel kvůli pandemii koronaviru byly všechny akce zakázány, takže se letošní pouť nekonala.

17.05.

NEMOC

17. května byl ukončen nouzový stav.

01.06.

STAVBY

1. června byla zahájena skrývkou II. etapa stavba cest a chodníků na parcelách k Nížkovu. Stavbu prováděla firma STRABAG a.s. Cena stavby je 3.347.800,04,-Kč s DPH. 17. července začalo asfaltování obalovanou drtí. Začátkem srpna ukončila firma práce na parcelách úpravami terénu.

01.06.

OBEC

Byl proveden sběr nebezpečného odpadu.

 

05.06.

OBEC

Byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

06.

OBEC

V červnu byla odmontována firmou Telecom telefonní budka u prodejny, která zde byla vybudována v květnu 1996.

18.06.

OBEC

V deníku Vysočina, byla ve čtvrteční příloze 18. června fotografie našeho betonového stromu s popisem, jako pozvánka pro výletníky putování po sochách Michala Olšiaka. Dále zde byla fotografie a pozvánka na hraniční přechod Čechy – Morava na Blažkově.

22.06.

ÚMRTÍ

Zemřela Lekka Šlechtická č.97, ve věku 41 let, rozená Blažková, Sirákov * 7.3.1979

29.06.

OBEC

Od 29. června je do 31. října uzavřena silnice z Nového Veselí do Bohdalova. Uzavírka je kvůli napojení stávající silnice na obchvat Nového Veselí. Objízdná trase vede přes Újezd, Sirákov, Poděšín, Zábornou dále na Jihlavu a obráceně. Tím se několikanásobně zvýšil provoz přes Poděšín, což je v létě nebezpečné kvůli dětem, které mají prázdniny. Obchvat byl zprovozněn 30. října 2020.

16.07.

ZLODĚJI

Ve čtvrteční příloze deníku Vysočina 16. července bylo na straně 5, v černé kronice: „Policie žádá o záběry z kamer“. Šlo o to, že k večeru v Lukách nad Jihlavou ukradli pachatelé v rodinném domě peníze a odjeli autem. Podle policie se tito lidé pohybovali před tím v obci Poděšín a mohli autem projet mezi Poděšínem a Lukami nad Jihlavou.

15.08.

SPORT

Odpoledne projížděl Poděšínem závod veteránů 1000 mil Československých. Byla to třetí etapa, která vedla z Bratislavy do Prahy, a k nám přijeli od Sirákova a další směr na Nížkov. První etapa se jela ve čtvrtek a projížděla Polnou, Zábornou Janovicemi. Druhá etapa se jela v pátek po Slovensku. Start a cíl byl v Bratislavě. Celkem jelo závod 111 veteránů.

25.08.

POŽÁR

v dopoledních hodinách došlo k požáru strniště cca na 3000 m2. K požáru došlo na katastru obce Skrýšov, ihned za lesem Pustý. U požáru zasahovaly tři jednotky hasičů z Polné a okolí.

01.09.

ŚKOLKA

Začátek školního roku byl v úterý 1. září a do Mateřsé školy 20 dětí. 1 z Nížkova,  9 ze Sirákoa, 1 ze Žďáru, 8 z Poděšína, 1 z Antonínova Dolu. 

18.09.

HASIČI

18. září proběhlo v Poděšíně okrskové hasičské cvičení, kterého se zúčastnilo 8 sborů. Voda byla tažena z Roseckýho rybníčku na parcele 2476 po poli a cestě směrem k lesu.

21.09.

ŚKOLKA

21. září nastoupila do školky na záskok za mateřskou dovolenou za Růženu Flesarovou Lenka Sobotková ze Sirákova č. 64, nar. 15.4.1984.

10.10.

HASIČI

10. října provedli hasiči výlov nového obecního rybníka nade vsí.

 

 

 

 

 

26.10.

OBEC

26. října svoz nebezpečného odpadu.

28.10.

HAVÁRIE

28. října v 17:30 došlo těsně nad Poděšíne směrem na Polnou k havárii traktoru, který jel od Poděšína a osobního automobilu. Traktor se vyhýbal stromu a řidička auta narazila do předního kola traktoru. Došlo vyproštění zraněné řidičky hydraulickým nářadím a odvoz do nemocnice. Zásahu se účastnili hasiči a Policie z Polné a záchranná služba ze Žďáru.

30.10.

OBEC

30. října byl ke kulturnímu domu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

11.

JEDNOTA

Koncem listopadu onemocněla prodavačka v prodejně Jednota Marie Šabatová a do konce roku byla prodejna uzavřena.

 

 

 

 

2021-

01.01.

POČET

Počet obyvatel obce k 1.1.2021 – 254,  z toho  135 mužů, 119 žen a 104 čísel popisných.

21.01.

TISK

Ve čtvrtečním deníku Vysočina vyšel na straně 3 článek: „Obří jitrnice. Český rekord je z Poděšína“.