Historie v datech

 

Historie v datech ke stažení

Historie Poděšína v datech

 

ROK

DEN

DRUH

UDÁLOST

1233-   PODĚŠÍN První písemná zmínka o vsi – Pustsin
1234-   NÍŽKOV Počátky nížkovského kláštera a kostela
1238-   UDÁLOSTI Nález stříbrných rud na Jihlavsku.
1239-   NÍŽKOV Návrat mnichů z Nížkova do Oseka
1242-   NÍŽKOV Založení kostela v Nížkově
  MAJITEL Majitel panství polenského Jan z Polné
1249-   UDÁLOSTI Kronika alsaského města Kolmanu zaznamenává velký pohyb horního do Čech – potvrzení stříbrné horečky.
1254-   MAJITEL Úmrtí Jana z Polmný, majitel Jan II z Polný ( z Dobřan )
1263-   UDÁLOSTI Panovala neslýchaná drahota a následkem toho hrozná bída a nouze
1281-   UDÁLOSTI Neslýchaná neúroda
1282- 23.3. MAJITEL Majitel panství Polná Wikard a Záviš dědicové Jana
  UDÁLOSTI Dostavil se hladomor
1293-   MAJITEL Zemřel Záviš z Polné
  MAJITEL Majitel panství polenského Wikard z Polné
1299-   PODĚŠÍN Původní název Pozděšín
1300-   MAJITEL Po smrti Záviše z Polné se stal jediným majitelem polenského panství jeho bratr Vikart, který měl za manželku Gizelu levobočnou dceru krále Přemysla Otakara II
1318-   PODĚŠÍN Vyplenění Poděšína Billungem ze Žumberka a Bohuňkem z Popovic
  PODĚŠÍN Název obce – Pozdyesin
1320-   MAJITEL Majitel panství polenského Jindřich z Lipé – koupil, zvaný železný hejtman, zemřel 27.8.1329.
1328- 4. 5.8. POHROMY 4. a 5. srpna bylo v okolí velké zemětřesení a značně poničilo horní díla.
1329- 26.8. MAJITEL Majitel panství polenského Bertold, Jan, Jindřich a Čeněk z Lipé
1338-   POHROMY Hejna kobylek zničila veškerou úrodu na celé vysočině
1356- 6.4. MAJITEL Majitel panství polenského Čeněk z Lipé,      Název obce – Podyschin.
1362-   MAJITEL Majitel panství polenského Ješek Ptáček z Pirkštejna – koupil.
1380-   POHROMY Morová nákaza postihla České země a nastal až 15% úbytek obyvatelstva.
1389-   MAJITEL Majitel panství polenského Jan Ptáček z Pirkštejna – boj s husity.
1390-   PODĚŠÍN Dovolení obnovení Filtzbaurovského rybníka v Poděšíně.
1427-   MAJITEL Majitel panství polenského Hynek Ptáček z Pikštejna – boj s Janem Roháčem.
1443- 5.6. POHROMY 5. června bylo velké zemětřesení.
1444- 20.8. MAJITEL Majitelka panství polenského Žofie Ptáčková z Pikštejna.
1447- 21.10. POLNÁ Založení špitálu v Polné.
1463-   MAJITEL Majitel panství polenského Viktorin syn krále Jiřího z Poděbrad, manžel Žofie.
1468- 16.1. MAJITEL Majitel panství polenského Burian Trčka z Lípy a na Lipnici – koupil.
  MAJITEL Majitel panství polenského opět Viktorin.
8.10. MAJITEL Majitel panství polenského Jan Konopištský ze Štenberka.
1471-   POLNÁ Polná dobyta Šternberkem z Konopiště.
1479- 1.11. MAJITEL Majitel panství polenského opět Viktorin.
25.11. POLNÁ Polná dostává privilegium od Viktorina.
1482-   UDÁLOSTI V Čechách i na Moravě řádil mor.
1486- 7.10. MAJITEL Majitel panství polenského Jan Boček z Kunštátu – koupil.
1493- 1.12. POLNÁ Polná dostala dva výroční trhy.
1500- 30.8. ÚMRTÍ Zemřel ve věku 57 let Viktorin z Kunštátu, syn krále Jiřího z Poděbrad a bývalý majitel polenského panství.
1502- 14.5. POLNÁ Polná získává odúmrť od Hynka Bočka z Kunštátu
14.6. PODĚŠÍN Poděšín a okolní obce dostávají odúmrť – Hynek
  MAJITEL Majitel panství polenského Hynek Boček z Kunštátu
1512-   UDÁLOSTI Byla velká neúroda trvala i v roce 1513
1514-   UDÁLOSTI Velice krutá zima. Mnoho lidí a zvěře pomrzlo
1515- 14.12. MAJITEL Majitel panství polenského Mikuláš Trčka z Lípy – koupil
1516- 2.4. MAJITEL Majitel panství polenského Burian Trčka z Lípy – bratr
1520-   UDÁLOSTI Nastalo období asi 20-ti let extrémně teplého počasí.
1522- 30.5. MAJITEL Majitel panství polenského Jan Trčka z Lípy – syn
1531-   UDÁLOSTI Velká neúroda po ní přišel hladomor, mnoho lidí zemřelo
1532-   UDÁLOSTI Velká neúroda po ní přišel hladomor, mnoho lidí zemřelo
1533- 24. 26.4. UDÁLOSTI Ohromné povětří s vichřicí, hromobití a déšť až průtrž mračen přišlo ve dnech 24. dubna – 26. dubna 1533, v létě byla po 6 týdnů viditelná kometa.
1538- 18.10. MAJITEL Majitel panství polenského Karel z Valdštejna a Eliška z Postupic – koupil.
1539-   UDÁLOSTI Po zaslání žádosti polenskou vrchností osvobodil v roce 1539 císař Ferdinand I. listem, zaslaný Karlovi z Valdštejna a na Polné, stříbrné doly na území panství Polná-Přibyslav na šest let od placení desátku.
1543-   MAJITEL Majitelka panství polenského Eliška z Postupic – manželka
1544-   UDÁLOSTI Na Jihlavsko přiletěl nesčíslný počet kobylek.
1547-   PODĚŠÍN Název obce – Pozdiessin
1551-   POLNÁ Vyhořela celá Polná
1552-   POLNÁ Morové epidemie v Polné a na polensku
1553- 13.1. MAJITEL Majitel panství polenského Zachariáš z Hradce a Kateřina Valdštejnová
1562-   STAVBY V Poděšíně se na pokraji vsi u velkého rybníka staví mlýn na vodu.
1563-   UDÁLOSTI V Poděšíně byl dostavěn mlýn a poprvé se tam mlelo obilí.
1571- 17.9. MAJITEL Zemřela Kateřina z Hradce, polenské panství odkázala manželovi Zachariáši
1589- 6.2. MAJITEL Majitelka panství polenského Anna Hradecká ze Schelnic
  MAJITEL Majitel panství polenského Adam II z Hradce
1590- 29.6. 15.9. POHROMY Bylo zemětřesení. 15. září bylo celou noc velké zemětřesení, které přišlo v sedmi vlnách. Velké škody na dolech a jiném majetku.
1596- 24.11. MAJITEL Majitel panství polenského Jáchym Ondřej z Hradce – syn
1597-   PODĚŠÍN Název obce – Podiessyn
3.11. MAJITEL Majitel panství polenského Hartvig Žejdlic ze Šönfeldu – koupil
1603- 20.11. MAJITEL Majitel panství polenského Jan Žejdlic ze Šönfeldu – syn
1608-   UDÁLOSTI V tomto roce byla velmi krutá zima. Pomrzlo mnoho lidí a vlci se z lesů stahovali do vesnic.
1612-   MAJITEL Majitel panství polenského Rudolf Žejdlic ze Šönfeldu
1616- 20.2. POHROMY Bylo silné zemětřesení, následovaly mrazy a podivné úkazy na obloze.
1618-   POLNÁ Panství zbaveno od evangelických kněží
31.8. POLNÁ Zajmutí panství vojensky generálem J.Eusebiem
1623-   POLNÁ Panství bez katolických kněží
6.3. MAJITEL Majitel panství polenského Kardinál František kníže z Ditrichštejna – koupil
1624-   POLNÁ První katolický děkan v Polné – Jan Paschasius
1626-   POLNÁ Panství stále bez katolických kněží
1636-   POČET Počet osedlých 16 selských domů s koňmi jeden bez koní.
19.9. MAJITEL Majitel panství polenského Maxmilián kníže z Ditrichčtejna – synovec
1646-   POHROMY Na polensku řádil mor.
1647-   UDÁLOSTI Na polensko přinesli švédové tabák.
1648-   PODĚŠÍN V Poděšíně rychtář Eliáš, výsadní rychta.
  POČET V Čechách jen 800 tisíc obyvatel po 30-ti válce, polensko třetina domů pustých
6. POHROMY Velké kusy ledu z nebe padají a tak hodně úrody je pobité.
1649-   POČET Počet osedlých 8 selských domů, 8 pustých, 2 koně, 16 volů, 16 krav
1651- 9.9. POHROMY Celý kraj postihlo silné zemětřesení, bouře a krupobití které zničilo celou úrodu. To vše trvalo 19 hodin
1654-   POČET Počet osedlých 9 selských, 5 rolnic., 3 chalupníci
  PODĚŠÍN Název obce – Podissin
1655- 6.11. MAJITEL Majitel panství polenského Ferdinand Josef kníže z Ditrichštejna – syn
1674-   PODĚŠÍN Kontribuce 112 zl. 44 krejcarů. Výměra polí 4 a 12/64 osedlého
  PODĚŠÍN Název obce – Podiessin
1676-   UDÁLOSTI Zuřil v Čechách mor
1680- 8.1. POHROMY Na polenské panství zavlečen mor.
1698- 28.11 MAJITEL Majitel panství polenského Ferdinand Josef z Ditrichštejna
1700-   POČET Počet stavení osedlých s koňmi 16
  PODĚŠÍN Poděšín patřil robotou ke dvoru sázavskému
13.8. POHROMY 13. srpna přišla větrná smršť, která nadělala mnoho škody.
1708- 13.7. MAJITEL Zemřel majitel panství polenského Leopold Josef z Ditrichštejna
13.7. MAJITEL Majitel panství polenského Walter František Xaver kníže z Ditrichštejna
22.7. STAVBY Byla postavena malá dřevěná zvonička a to z rozseče.
1710-   UDÁLOSTI Zuřil v Čechách strašně mor, velkou část obyvatel zasáhl
1713-   PODĚŠÍN Název obce – Podieschin
1714- 31.7. NEŠTĚSTÍ Velké dešťové přívaly protrhly na panství žďárském a polenském
1719-   POČET Počet osedlých domů 17,  3 koně, 25 volů, 20 krav, 32 ovcí
1720-   POHROMY Velká drahota
1737-   POLITIKA Obec má vlastní pečeť,  „strom stojící u statku“
1738- 3.11. MAJITEL Majitel panství polenského Karel Maxmilián z Ditrichštejna
  POČET Přemnožení vlků, obyvatelé na ně byli nuceni uspořádat hony
1740- 20.12. NEŠTĚSTÍ Prudká vichřice, strhávala střechy domů i věž kostelní v Nížkově
1742-   NEŠTĚSTÍ Morová nákaza hlavně v Nížkově, kde byl vojenský lazaret do roku 1748
1748-   POČET Výměra polí 4 a 37/64 osedlého
  POČET Kontribuce 274 zl. 41 krejcarů
  POHROMY Přilétla hejna kobylek a sežrala veškerou úrodu a zpustošila náš kraj.
1749-   POČET Počet sedláků 16, domkáři 4
  POČET Robota 16 sedláků po 3 týdnech, ost. 1 týdně
1756-   POČET Výměra polí 4 a 57/64 osedlého
  POČET Kontribuce 293 zl. 26 krejcarů
1761-   UDÁLOST Na polensko byly přivezeny brambory. Po rozšíření, záchrana před hladem
  HLAD Neúrodný rok, na polensku zemřelo přes 200 dětí na neštovice.
1766-   POČASÍ Velmi ostrá zima
1767-   UDÁLOSTI Trojnásobná pohroma. Spousty dosud neznámých druhů ponrav, zhoubný mor dobytčí a vzteklina psů
1771-   ČÍSLOVÁNÍ První číslování domů, zrušeno 22 svátků a 18 polosvátků
  POHROMY Hlad a mor, jedla se tráva a listí stromů, na polensku zemřelo 492 lidí hladem
  POČET Sčítání obyvatel 232, mužů 119, žen 113, domů 36
1775-   POČET Úprava roboty 390 dní
1776-   POHROMY Selské povstání, v Poděšíně klid
  VEDENÍ Vedení Jan Rosický rychtář
1778- 28.2. POLITIKA Obec obdržela privilegium dědičné rychty, Jan Rosický
1779-   STAVBA Byla zahájena stavba pevnosti mezi obcemi Poděšín a Sirákov. Trvala do roku 1786.
1782-   POČET Počet obyvatel 178, z toho 80 mužů a 98 žen, čísel 35
1784-   POČET Počet obyvatel 169, z toho 79 mužů a 90 žen,  čísel 36
24.10. MAJITEL Majitel panství polenského Karel Jan kníže z Ditrichštejna
1785-   POHROMY 7. února bylo v okolí velké zemětřesení.
1787-   PODĚŠÍN Název obce – Podiessin
1796-   ŠKOLA Nížkovská obec přijala obce školní Poděšín
1798-   HOSPODAŘENÍ V Červeném mlýně Poděšín semlel 120 měr
1805-   POČET Počet obyvatel 261, mužů 138, žen 123, domů 43
  POČET Počet zvířat 2 koně, 66 volů, 83 krav, 90ovcí
11.8. ŠKOLA Zavedena povinná školní docházka
1808- 25.5. MAJITEL Majitel panství polenského František Josef  z Ditrichštejna do 1854
1818-   POČET Počet obyvatel 267, mužů 124, žen 143, domů 43
1821- 10.6. POČASÍ Nečekaně napadlo hojně sněhu
1822-   POČET Úprava roboty 1794 dní voly, 390 ruční
1825- 26.5. ŠKOLA Založení školy na čísle 20
26.5. ŠKOLA První učitel Franz Hladký, nar. 1805, + 17.9.1868 Bohdalov. Učil do 28.5.1846
18.9. ŠKOLA Rozhodnutí stavět školu
1827-   VEDENÍ OBCE Vedení Jan Rosecký rychtář, konšelé František Matoušek č.20 a Jan Jaroš č.34.
9.12. ŠKOLA Rozhodnutí stavět školu schváleno zemským gubernátorem
1828- 4,5.8 UDÁLOSTI Na polensko-přibyslavském panství bylo zemětřesení
21.11. ŠKOLA Zahájení vyučování v nově postavené škole.
1831-   POHROMY V Čechách řádila cholera, na polensku zemřelo 21 lidí
1832- 6.8. UDÁLOSTI Na Přibyslavsku se rozšířila cholera při ní zahynulo 60 lidí
1834- 5. UDÁLOSTI Okolí postiženo krupobitím a průtrží mračen, velké škody
1835-   UDÁLOSTI Vypukla chřipka, která trvala do 3/36 a mnoho obětí si vyžádala
1836-   UDÁLOSTI Vypukla cholera od září do vánoc
1837-   UDÁLOSTI Byla tak prudká zima, že vlci celé okolí ohrožovali
  UDÁLOSTI 14. března okolo 5-té hodiny ranní přišlo silné zemětřesení a 8. října přišla vichřice.
1842-   UDÁLOSTI Na polensko přišlo nové polní nářadí – ruchadlo.
1846- 28.5. ŠKOLA Učitel Antonín Klusáček z Polné, učil do 2.2.1847, polenská významná osobnost
1847- 3.2. ŠKOLA Učitel Jakub Sobotka z Dobronína, učil do 9.3.1847
9.3. ŠKOLA Učitel František Novotný, nar. 1816, Oudoleň, učil do 24.10.1876
1848-   VEDENÍ Hejtman (starosta) Jan Rosecký, rádní Václav Blažek 17, Martin Flesar 10, Martin Rosecký
  POČET Konec roboty 1092 voly, 390 dní
7-8. ŠKOLA Vydlážděna síň, postavena nová pekárna
1849-   UDÁLOSTI Zrušeny rychtářské hodnosti, správu obce převzali starostové voleni občany
1850- 10.6. POLITIKA Správní a soudní reformy v Rakousku. Zahájil činnost soudní okres Polenský
10.6. POLITIKA Obec patří pod politický okres Německý Brod, kraj Pardubický, do roku 1955
  VEDENÍ OBCE Starosta Jan Rosecký č.19, rádní Václav Blažek č.17, Martin Flesar č.10, Martin Rosecký č.11.
1851- 1.6. POLITIKA Začalo v zemích rakouských konat službu četnictvo. Posádka v Polné
1854-   PODĚŠÍN Název obce – Poděšín
  POŠTA Pod doručovací obvod Polná patří i Poděšín.
8.7. MAJITEL Majitel panství polenského Josef kníže z Ditrichštejna (1798-1858)
1855-   POLITIKA Obec patří pod politický okres Polná, do roku 1884
1856- 3.-4.6. POŽÁR 3. na 4. června se strhla veliká bouře, blýskání a hromobití, tak, že v jednu hodinu po půlnoci uhodil blesk do domovního stavení Jakuba Jaroše č.8. Oheň se hned rozmohl po celém domovním stavení a to vyhořelo až do základů.
1858- 16.5. OSOBNOST V Soběslavi se narodil Jan Bezděk, učitel na Poděšínské škole, světová osobnost v oboru mykologie, zemřel 9.3.1915 v Polici nad Metují, kde má sochu a je po něm pojmenován městský park. V Soběslavi mu byla odhalena pamětní deska.
10.7. MAJITEL Majitel panství polenského Mořic Jan  z Ditrichštejna +1864
1860-   POČET V tomto roce žilo v obci 336 obyvatel.
1861-   VEDENÍ OBCE Starosta Jan Rosecký č.19, rádní Martin Rosecký č.11, Martin Flesar č.10.
1863-   POČET Počet obyvatel 363.
4.8. POŽÁR V Polné vypukl požár, polovina města shořela
1864- 7-8. VEDENÍ OBCE Starosta Flesar Martin.č.10, zást. Dobrovolný František.č.30, rádní Blažek Jan č.17, Rosecký Martin č.11, Novotný František č.45.
  VEDENÍ Vláda zavedla okresní úřady
  MAJITEL Majitelka panství polenského Klotylda Glam-Gallasová
1866-   POHROMY 17.6. – 23.8. prusko-Rakouská válka Ve válce padli V.Šimek č. 23, A. Kameniček č. 39
  POHROMY Do Polné zavlečena cholera Pruskými vojáky, denně umíralo až 22 lidí
1868- 12.7. UDÁLOSTI Shromáždění lidu pod širým nebem na Žižkově poli, velká událost
1871- 30.6. UDÁLOSTI Samotín patří pod Poděšín, (koupil ho Kolář František č.40)
1872- 8. UDÁLOSTI Založena pošta v Nížkově
  VEDENÍ OBCE Starosta Blažek Jan č.17, zástupce Dobrovolný František  č.30, rádní Flesar Jan č. 7, členi: Jan Dobrovolný č.32, Jan Jaroš č.34, Václav Rosecký č.5, Josef Rosecký č.19, Martin Chvátal, Václav Chvátal č.39.
1873- 28.8. POHROMY Velký požár č.p.15, 16, 17, 19, 20, 23, 47
1874-   BUDOVÁNÍ Postavena kaplička Panny Marie, zvon z roku 1708.
13.8. POHROMY Velký požár č.p.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 39, 46, 54
20.9. UDÁLOSTI Odhalení pomníku Janu Žižkovi (Žižkova mohyla)
1875-   POHROMY Velký požár č.p.15,16,17,19,20,
1876- 31.10. ŠKOLA Učitel Tomáš Strašil nar. 18.12.1850, Olešná, učil do 30.9.1878
1878- 1.10. ŠKOLA Učitel Antonín Slanina, učil do 31.12.1878
1879- 1.1. ŠKOLA Učitel Tomáš Strašil nar. 18.12.1850, Olešná, učil do 31.8.1881
6.12. POČET Starosta 50 zlatých, účetní 10 zlatých, zvoník 5 zlatých, rádní 5 zl.
1880-   POLITIKA Byla nařízena rovnoprávnost češtiny s němčinou, vnitřní úřední styk
1881-   POČET Počet obyvatel 416
10.2 VEDENÍ Zastupitelstvo jednalo o koupi šplíchačky
16.5. UDÁLOSTI Velký mráz a hodně sněhu
26.7. UDÁLOSTI Založen Sbor dobrovolných hasičů v Nížkově
1.9. ŠKOLA Učitel František Krátký, učil do 15.10.1882
1882- 16.10. ŠKOLA Učitel Jan Vácha, učil do 18.11.1885
1883- 15.1. VEDENÍ OBCE Starosta Josef  Rosecký č.19, rádní Martin Flesar č.10, Václav Šurnický, členi: Václav Chvátal č.39, František Dobrovolný č.30, Josef Blažek č.17, Vojtěch Doležal č.14, Jan Flesar č.7, Václav Rosecký č.5.
1884- 30.9. POLITIKA Obec konec okresu v Polné
1.10. POLITIKA Obec patří pod okres Německý Brod, země Čechy, do 31.10.1940
1885- 19.11. ŠKOLA Učitel Jan Bezděk, nar. 16.5.1858 Soběslav, učil do 31.8.1889
1886-   VEDENÍ Starosta Josef  Rosecký č.19, rádní  Jan Flesar 7,
6.3. OSOBNOST V Poděšíně se narodil Miloslav Bezděk, učitel, novinář a spisovatel, psal hudební referáty a recenze, zemřel 3.9.1975,  syn Jana Bezděka nar. 16.5.1858
1889- 26.8. ŠKOLA Učitel Václav Urban nar.12.6.1862, Zdislav, učil do 24.8.1892
21.1. VEDENÍ OBCE Starosta Martin Flesar č.10, František Dobrovolný č.30, Josef Blažek č.17, Václav Doležal č.15, Jan Flesar č.7, Václav Chvátal č.39.
1890-   VEDENÍ Starosta Martin Flesar č. 10
  POČET Počet obyvatel 397, 52 domů.
  STAVBY Stavba nové silnice přes Poděšín  spojující Polnou a Žďár n.S.
1891- 2.7. POHROMY Bouře a velké krupobití, kroupy až 20 cm, velká škoda
1892- 24.8. ŠKOLA Učitel Josef Med nar. 3.9.1856, Bonkov, učil do 20.7.1917
  VEDENÍ OBCE Starosta Josef  Rosecký č.19, Václav Doležal č.15, Antonín Flesar č.7, Václav Chvátal č.39,
1893- 16.1. POHROMY Byl naměřen mráz -32°C.Pomrzlo mnoho zvěře a ptáků. Lidem zmrzly brambory ve sklepích
1895-   VEDENÍ Starosta Antonín Flesar č.7, Antonín Rosecký č.5, Josef Rosecký č.19, Jan Dobrovolný č.32, Václav Doležal č.15, Jan Blažek č.17, Martin Flesar č.10, Václav Chvátal č.39, Josef Homola č.34.
8.9. UDÁLOSTI Svěcení přistavěné a přestavěné jednotřídní školy, účastnil se Jan Pleva okr. Starosta Skrýšov
1896-   BUDOVÁNÍ Oprava kaple
1898- 20.12. BUDOVÁNÍ Na trati Německý Brod – Nížkov – Žďár n.S. projel první vlak.
  VEDENÍ OBCE Starosta Martin Flesar č.10,
1899-   MAJITEL Majitelky panství polenského. Eduardina Khevenhüllerová a Klotylda Festeticsová
1900- 11. VEDENÍ OBCE Starosta Jan Blažek č.17, zástupce Josef Jágr č.2, členové: Antonín Rosecký č.5, Martin Rosecký č.11, Josef Rosecký č.19, Antonín Flesar č.7, Martin Flesar č.10, , Josef Palas č.6,
  POČET Počet obyvatel 387, 55 domů
1901- 17.9. NÍŽKOV Oprava kostela v Nížkově
17.9. POČET Počet obyvatel 392
1902- 22.6. UDÁLOSTI Založen Sbor dobrovolných hasičů v Poděšíně
1903- 1.11. VEDENÍ OBCE Starosta Antonín Flesar 7, Josef Rosecký 19, Jan Blažek 17, Martin Flesar 10. Josef Palas 6, František Neubauer 46, Martin Rosecký 11, Václav Chvátal 39, Jan Pařík 35.
  POHROMY požáru stohu slámy u Josefa Rycheckého č.52
1904-   VEDENÍ Starosta Antonín Flesar č. 7, zástupce Josef Rosecký č. 19
  STAVBY Postaven nový traverzový most u Pařízkových k Sirákovu
23.5. UDÁLOSTI Sbor dobrovolných hasičů světil svůj prapor.
17.11. UDÁLOSTI Zahájila osobní dopravu polenská lokálka, 22.5.1982 ukončila provoz
1905-   UDÁLOSTI Oheň vypukl u Josefa Šorfa, č. 26, a rozšířil se na stavení Jana Koumara č.44, Václava Slámy č.28, a Josefa Sochora č.27. Ohroženo bylo ještě stavení Františka Enderle č.49
1906-   VEDENÍ Starosta Josef  Rosecký č. 19
1907- 1. VEDENÍ OBCE Starosta Josef  Rosecký 19, Martin Rosecký 11, Antonín Rosecký 5, Josef Kašpárek 18, Antonín Flesar 7, Josef Jágr 2, Martin Flesar 10, Josef Palas 6, Josef Med 45.
1908-   UDÁLOSTI Nový farář v Nížkově Václav Dvořáček, v Nížkově působil do roku 1923
10.10. ŠKOLA Zahájeno vyučování na dvoutřídce, přistavení školy na 2 třídy
1910- 12.1. VEDENÍ OBCE Starosta Martin Rosecký 11,  Josef Rosecký 19, Josef Kašpárek 18, Antonín Rosecký 5, Gustav Svoboda 24, Josef Palas 6, Martin Flesar 10, Antonín Flesar 7, Antonín Chvátal 39, Josef Homola 20.
21.6. POHROMY Přízemní mráz spálil bramborovou nať.
1911- 1.5. UDÁLOSTI V neděli ve 3.30 ráno vypukl požár u Františka Homoly na čísle popisném 34.
1912- 3.11. HASIČI Byla založena hasičská župa polenská – Poděšín členem
1913- ?.1. VEDENÍ OBCE Starosta Alois Chvátal 47, Josef Rosecký 19, Josef Homola 20, Antonín Chvátal 39, Josef Hanus 46, Antonín Flesar 7, Martin Flesar 10, Václav Homola 34, Martin Rosecký 11.
26.8. ŠKOLA Učitel Ludvík Eis, narozen 14.8.1888 v Jimramově, učil zde do 16.5.1915, kdy byl povolán na vojnu.
1914-   POHROMY Zajatci 21 Srbů, 9 Rusů
19.7. HASIČI V Poděšíně byl uspořádán 2 sjezd hasičské župy polenské.
26.7. POHROMY Vyhlášena mobilizace, 28.7. Rakousko-Uhersko vypovědělo válku Srbsku.

V 1.světové válce povoláno 80 vojáků, 4 legionáři , 15 padlo.

27.10. ÚMRTÍ Josef Chvátal č. 47, padl na ruské frontě,  27.let, nar. 17.8.1887.
17.12. ÚMRTÍ Bohumil Flesar č. 10, padl na ruské frontě,
1915- 15.1. ÚMRTÍ Jan Šimek č. 14, v nájmu, v Srbsku v zajetí na tyfus,  42.let
2.5. ÚMRTÍ Jan Sláma č. 29, následkem zranění,  21.let
18.7. ÚMRTÍ Josef Dobrovolný č. 54, padl na ruské frontě,  40.let
22.8. POLITIKA Zavedeny chlebenky a potravinové lístky
3.9. ÚMRTÍ Josef Rosecký č. 19, padl na ruské frontě,  39.let
1916- 8.6. ÚMRTÍ Alois Flesar č. 7, padl na ruské frontě,  19.let
22.9. POLITIKA Rekvizice kovů, odebrán zvon z kaple na zbrojní průmysl
19.10. ÚMRTÍ Karel Rosecký č. 55, padl na rumunské frontě,  41.let
21.10. ÚMRTÍ Josef Stránský č. 51, padl na ruské frontě,  39.let
  VEDENÍ OBCE Starosta Josef Homola 20, Martin Flesar 10, Antonín Rosecký 5, Josef Stehlík 36, Martin Rosecký 11, Alois Chvátal 47, Josef Hanus 46, Antonín Chvátal 39, Václav Homola 34.
1917-   ÚMRTÍ Josef Doležal č. 15, v zajetí v Itálii u Říma na úplavici,  20.let
29.5. POHROMY Zmrzly brambory v porostech.
29.8. POHROMY Velký požár č.50, 48, 33, 32, 34
21.7. ŠKOLA Učitel František Schulc nar. 8.12.1872, D. Dobrouč, učil do 29.7.1923
1918-   ÚMRTÍ Josef Sláma č. 29, padl
29.10. UDÁLOSTI První zpráva o samostatnost
8.11. ŠKOLA Učitel Ludvík Eis, narozen 14.8.1888 v Jimramově, učil zde do 16.5.1920.
14.11. POLITIKA Zvolen prezident Tomáš G. Masaryk
1.12. POHROMY Epidemie chřipky 14 zemřelo
26.12. VEDENÍ Zastupitelstvo objednalo nový zvon u Jan Pujman, Ransko
1919-   ÚMRTÍ Alois Chvátal č. 47, zemřel na následky války,  34.let
27.2. UDÁLOSTI Kolkování peněz
15.6. VEDENÍ OBCE První volby do obce – starosta Rudolf Flesar č. 10, náměstek  Josef Hanus č. 46, rádní Adolf Pařízek č. 23, Antonín Doležal č. 4, členové:Josef Palas, č.6, Antonín Flesar, č.7, Josef Homola, č.20, Gustav Svoboda, č.24, Eduard Dobrovolný, č.32, František Homola, č.34, Antonín chvátal, č.39,  Josef Šmiraus, č.50.
  UDÁLOSTI Zakoupen nový zvon do kaple ze železa.
1920-   ÚMRTÍ Jan Šimek č. 48, zemřel na následky války,  52.let
  UDÁLOSTI Velká drahota
1.9. ŠKOLA Učitelka Jarmila Seribaniová, učila do 21.12.1920
1921-   SPORT Založen Sokol Nížkov, 1931 postavena Sokolovna
  POČET Počet obyvatel 378
  UDÁLOSTI Konec vázaného hospodářství
4.9. ŠKOLA Učitel František Jonáš nar. 29.9.1899, Praha, učil do 28.8.1922
1.6. STAVBY Povolena stavba domu Rudolf Šurnický, č.61, mezi domy 22 a 23
20.11. BUDOVÁNÍ Koupena obecní váha
1922-   POHROMY Velký pokles cen hospodářských produktů
22.2. ÚMRTÍ František Enderle č. 49, zemřel na následky války,  49.let
28.8. ŠKOLA Učitel František Beránek nar. 28.8.1902, Německý Brod, učil do 28.2.1923
1923-   UDÁLOSTI Nový farář v Nížkově Jan Macek, kaplan, v Nížkově působil do roku 1924
1.3. ŠKOLA Učitel Miloslav Hruška nar. 8.5.1899, Dolní Hamry, učil do 15.4.1923
15.5. ŠKOLA Učitel Karel Josefi 21.1.1901, Vysoké Mýto, učil do 8.8.1923
19.8. ŠKOLA Učitel Josef Balvín nar. 22.9.1904, Kutná Hora, učil do 6.8.1924
19.8. ŠKOLA Učitel František Šuhaj, učil do 6.8.1924
16.9. VEDENÍ OBCE Starosta Rudolf Flesar č. 10, náměstek Martin Rosecký č. 11, rádní Josef Hanus č. 46, Adolf Fejt č. 19, členové: Jaroslav Dočekal č.9, Josef Flesar č.7, , Josef Homola č.20, Antonín Chvátal č.39, Stanislav Chvátal č.47, Václav Sláma č.19, Josef Stehlík č.36, Jan Stránský č.51.
1924-   TECHNIKA První rádio Jaroslav Dočekal č. 9
  UDÁLOSTI Nový farář v Nížkově Karel Neužil, v Nížkově působil do roku 1932
26.3. HASIČI V Praze koupena motorová stříkačka, typu Delahaye z Francie.
7.8. ŠKOLA Učitel Richard Markvart nar. 13.3.1883, Netolice, učil do 28.6.1933
7.8. ŠKOLA Učitelka Marie Hrušková nar. 3.11.1904 Německý Brod učila  do27.8.1926
14.12. UDÁLOSTI Založeno družstvo pro rozvod elektrické energie. Předseda Adolf Fejt.
1925- 1.1. UDÁLOSTI Sbor dobrovolných hasičů má 33 členů starosta Antonín Chvátal č. 33, velitel Jaroslav Dočekal č. 9
  KRONIKA Zahájení psaní kroniky – Richard Markvart, č. 45, psal do 28.6.1933, nar.13.3.1883
  STAVBY Postaven chlév Josef Jágr č. 2
  STAVBY Postaven nový vrch u domovního František Nejedlý č. 14
11.5. POHROMY Bouře s povodní, stržen most k Sirákovu, postaven provizorní dřevěný most
31.7. UDÁLOSTI Poprvé zapnut elektrický proud v Poděšíně.
1926-   POHROMY Vzteklina a pobiti všechny psi
  STAVBY Postaveny nové chlévy Adolf Fejt č. 19
  STAVBY Postavena nová stodola Václav Doležal č. 15
  STAVBY Přistavěno domovní Jan Šimek č. 25
  STAVBY Postaven nový vrch Pařík č. 35, Stránský č. 13, Novotný 21
  STAVBY Postaven výměnek Martin Rosecký č. 11
17.1. UDÁLOSTI Do okresní hospodářské záložny zvolen Josef Flesar, rolník č.7.
1.5. BUDOVÁNÍ Vysázeno 25 ovocných stromů na návsi
1.5. STAVBY Postaven nový železobetonový most k Sirákovu, nová silnice ze Sirákova na hranici Moravy, délka 1540 metrů
1.5. BUDOVÁNÍ Založeno vodní družstvo pro melioraci pozemků
30.8. ŠKOLA Učitel Balvín Josef nar. 22.9.1904, Kutná Hora, učil do 30.9.1926
1.10. ŠKOLA Učitelka Blahová Božena nar. 1905. Nové Veselí, učila do 31.1.1927
19.10. POHROMY Vražda u Poděšína, mrtvá žena, Chalupníčkova louka
1927-   STAVBY Postaveny chlévy a stáje Rudolf Flesar č. 10
  STAVBY Přestavěno domovní Václav Sláma č. 29
  STAVBY Přestavěna nová okna a krytinu Adolf Fejt
1.2. ŠKOLA Učitel Josef Balvín nar. 22.9.1904, Kutná Hora, učil do 31.8.1933
8.2. UDÁLOSTI Osvětová komise: Richard Markvart č.45, Flesar Rudolf č.10, a Jaroš Josef č.1. Stavební komise: Josef Dobrovolný č.30, František Stránský č.51, Antonín Doležal č.4
15.3. ÚMRTÍ Po zasažení stromem zemřel Tomáš Šimek
1.5. BUDOVÁNÍ Vysázeno 30 ovocných stromů na návsi
24.7. HASIČI V Poděšíně proběhl župní sjezd, Polenské župy.
22.8. ÚMRTÍ Po pádu ze stromu zemřel Josef Stehlík č.36 – legionář
16.10. VEDENÍ OBCE Starosta Sláma Václav č. 29, náměstek Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Adolf Fejt č. 19, Josef Jaroš č. 1, členové: Rudolf Flesar č.10, František Stránský č.13, Václav Enderle č.49, Josef Kašpárek  č.18, František Nejedlý   č.14, Josef Jágr č.2, Rudolf Rosecký č.43,  Josef Homola č.20.
1928-   STAVBY Postavena stodola Josef Jágr č. 2
  STAVBY Postavena stodola Josef Stránský č. 51
  STAVBY Postaven ve mlýně byt v 1. patře Adolf Rosecký
22.2. HOSPODAŘENÍ Obec přistoupila za člena Lesního družstva v Polné, delegát Rudolf Flesar č. 10
1.5. BUDOVÁNÍ Vysázeno 30 ovocných stromů na návsi
1.6. BUDOVÁNÍ Válcování silnice k Záborné
23.6. HASIČI V Polné bylo koupeno pro SDH auto typu Renault, na tahání stříkačky
1.7. POČASÍ Vysoké teploty 44 až 50 C
23.10. HOSPODAŘENÍ Jednání k založení družstevního lihovaru v Nížkově
2.12. POLITIKA Volby do okresních a zemských zastupitelstev
2.12. POLITIKA Zrušen soudní okres Polná, patříme pod politický i soudní okres Něm. Brod
1929-   STAVBY Postaven domek Jan Jaroš č. 58
  STAVBY Postaven domek Josef Homola č. 67
  UDÁLOSTI 26 elektrických motorů, 6 žárovek elektrického osvětlení po vsi
  BUDOVÁNÍ Oprava kaple – vymalována, natřena, pozlacené.nápisy
11.2. POČASÍ Krutá zima -38 C, led v řekách 1m
1.7. POČASÍ Tropická vedra +41 C
25.7. POČASÍ Bouře s krupobitím (velikost vlašských ořechů), střechy
22.8. UDÁLOSTI Zahájena autobusová doprava Přibyslav – Polná přes Poděšín
27.10 POLITIKA Volby do poslanecké sněmovny a senátu
1930-   BUDOVÁNÍ Zasazeny ovocné stromy u Šorfových – Masarykův sad
  STAVBY Postaven nový domek Josef Košák č. 59
  STAVBY Postavena nová stodola Václav Sláma č. 29
  STAVBY Postaveny nové chlévy František Peřina č. 36
  STAVBY Přistaveno domovní stavení Antonín Stehlík č .3
  TECHNIKA Stroj první čistící mlátič.koupil František Homola č. 34
17.2. POHROMY Rozdrcena ruka strojem manžela Edvarda Dobrovolného č. 32
27.5. POČET Sčítání zemědělských a živnostenských závodů
1.6. HASIČI SDH obdržel od spořitelních a záložních spolků prapor.
9.6. HASIČI Svěcení spolkového praporu.
15.7. UDÁLOSTI Odhalena pamětní deska Janu Bezděkovi v Soběslavi. V Poděšíně učil od 19.11.1885 do 31.8.1889
1.8. BUDOVÁNÍ Válcovala se silnice k Nížkovu
30.8. UDÁLOSTI Vojenské cvičení v Poděšíně a okolí
7.10. BUDOVÁNÍ Zahájena meliorace louk
26.10. POČASÍ Sněhová bouře – 1 m sněhu, zničeny lesy, vedení
2.12. POČET Sčítaní lidu 372, domů 59
1931-   BUDOVÁNÍ Postaven nový most „V chobotě“, který byl v roce 1975 zbourán a postaven nový.
16.3. BUDOVÁNÍ Meliorační práce
26.5. ÚMRTÍ Bedřich Jaroš, poslední oběť  1. světové války, 34 let, č. 1,
27.9. VEDENÍ OBCE Starosta Václav Sláma č. 29, náměstek Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Rudolf Flesar č. 10, Josef Jágr č. 2, členové Václav Enderle č.49, Josef Hanus č.46, Jan Stránský č.51, František Nejedlý č.14 a Rudolf Musil č.38. Václav Rosecký č.5, ,Josef Rosecký č.11, Josef Kašpárek č.18.
11.12. UDÁLOSTI Zahájení práce v lihovaru v Nížkově
1932-   UDÁLOSTI Nový farář v Nížkově Jan Macek, děkan, v Nížkově působil do roku 1958
  STAVBY Přestavěno obytné i hospodářské st. Františka Dobrovolná č. 54
  STAVBY Přestaven hostinec zvětšen o taneční sál
  UDÁLOSTI Velká krize, ve vsi 14 pěstitelů včel
  KNIHOVNA Obecní knihovna 182 svazků
1.5. BUDOVÁNÍ Opraven teras hráze rybníka
1.7. STAVBY Postaveno nové stavení Adolf Pařízek č. 23
23.7. POHROMY Požár stavení Adolf Pařízek č. 23
1933-   POHROMY V nezjištěný den roku 1933 vyhořel domek pana Josefa Košáka č.59.
1.2. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Košáková 70 let
1.4. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Svobodová č. 24,   60 let
1.5. STAVBY Postaven nová střecha Josef Bláha č. 8
1.5. STAVBY Přistavoval a novou střechu František Činčera č. 16
1.5. STAVBY Postavil nový domek Václav Bečka č. 22
1.9. ŠKOLA Učitel Václav Miřátský, učil do 30.6.1934
1.9. ŠKOLA Učitelka Valerie Miřátská, učila do 30.6.1934
1.9. KRONIKA Nový kronikář – Václav Miřátský, do 30.6.1934
19.10. POHROMY Požár stodoly Jaroslav Dočekal č. 9, a obytné Josef Bláha č. 8
9.11. POHROMY Zavražděn hajný Václav Brabec „V dlouhých loukách“
1.12. ÚMRTÍ Úmrtí Martin Flesar č. 10,  78 let
1934-   STAVBY Postaveno obytné stavení a kůlna Josef Bláha č. 8
  STAVBY Postavena stodola a kůlna Jaroslav Dočekal č. 9
  STAVBY Postavena kůlna Martin Rosecký č.p.11
  STAVBY Postaveno nové obytné stavení Jaroslav Rosecký č. 61
  STAVBY Postavena chaloupka M. Šurnická č. 62
  STAVBY Postavena nová stodola Josef Dobrovolný č. 30
  STAVBY Postaven výměnek Adolf Fejt č. 19
  SVATBA Svatba Josef Bláha č. 8 a Růžena Dobrovolná č. 30
  SVATBA Svatba Václav Činčera č. 16 a A. Augustinová Nížkov
  SVATBA Svatba S. Dobrovolná č. 54 do N.Města
  TECHNIKA Rádiových přijímačů bylo 5, v knihovně 211 svazků
  TECHNIKA Stroj čistící mlátičku koupil Jaroslav Dočekal č. 9
  HASIČI 24 členů, velitel Jaroslav Dočekal č.  9
4.2. VEDENÍ Delegát v Lesním družstvu v Polné zvolen František Nejedlý č. 14
1.4. ÚMRTÍ Úmrtí M.Šimková č. 12,  88.let
  ÚMRTÍ Úmrtí Utendorfský č. 55,  77.let
1.7. ŠKOLA Učitel Bedřich Borský nar. 20.2.1905, Věžnice, učil do 31.8.1945
1.7. ŠKOLA Učitel Alois Mejstřík nar. 26.10.1914, Lomnice, učil do 30.6.1935
1.7. KRONIKA Nový kronikář – Bedřich Borský, nar. 20.2.1905, psal do 31.1.1940
4.7. POČASÍ Katastrofální sucho, vyschly studny
1.11. ÚMRTÍ Úmrtí Sochorová č. 27,  44.let
1.12. ÚMRTÍ Úmrtí Koumarová č. 44,   77.let
1935-   KNIHOVNA 222 svazků
24.2. ÚMRTÍ Rosecký č. 5, hošík 14 dní stár
14.4. ÚMRTÍ Úmrtí Rudolf Flesar č.10,   48.let, bývalý starosta obce 1919 – 1927
1.5. VEDENÍ OBCE Starostou byl zvolen Václav Sláma č.29, náměstek Jaroslav Dočekal č.9, první rádní Jan Stránský č.51, druhý rádní Josef Jágr č.2, členové: Václav Enderle č.49, Josef Hanus č.46, Rudolf Musil č.38, František Nejedlý č.14, Adolf Pařízek č.23, Josef Rosecký č.11, Václav Rosecký č.5, Josef Stehlík č.3.
19.5. VEDENÍ Volby do poslanecké sněmovny a senátu, zem.a okres
30.5. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 10,   68.let    *23.1.1864
1.8. ÚMRTÍ Úmrtí Palasová č. 6,  80.let
1.8. ŠKOLA Učitel František Paulíček nar. 4.10.1910, Něm. Brod, učil do 30.6.1936
7.9. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Dobrovolná č. 30,  62.let  *1872
1.11. STAVBY Koupen domek č. 59 od J. Košáka J. Strnad hajný
31.12. HOSPODAŘEN Příjem 16 855,14 Kč, výdaj 15 590,45 Kč
1936-   STAVBY Dobrovolný č. 54, postavil kůlnu
  STAVBY Rudolf Musil č. 38 přestavěl celé domovní stavení
  STAVBY Přístavba domovní stavení Václav Enderle č. 49
  STAVBY Postaven nový dům č. 63 Josef Hanus z č. 46
  UDÁLOSTI Ustanoven velitel CPO Jaroslav Dočekal č. 9
12.2. STAVBY Koupen domek č. 56 od J.Neubaer Landsman truhlář
19.2. ÚMRTÍ Úmrtí Adolf Bláha č. 8,   23.let
19.2. ÚMRTÍ Úmrtí František Bláha č. 8,   28.let
16.3. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Šurnická 22.let
28.3. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Šimková č. 42,  3.roky
1.7. ŠKOLA Učitelka Vilemína Rymešová nar. 26.8.1911, Brandýs n/O. do 16.10.1941
25.11. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Jágr č.2,   39.let  *13.2.1897
1.12. UDÁLOSTI Zakoupena 1. protiplynová maska za 181,30 Kč
6.12. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Dobrovolný č.32,   87.let  *14.6.1849
31.12. HOSPODAŘENÍ Příjem 26 934,80 Kč, výdaj 23 069,65 Kč
1937-   STAVBY Postavena nová stodola Josef  Stehlík č. 3
  STAVBY Pokryta kůlna eternitem František Nejedlý č. 14
  STAVBY Pokryté stavení eternitem Václav  Doležal č. 15
  STAVBY Přistavena stodola Marie Rychtecká č. 52
  STAVBY Postavena stodola Františka Dobrovolná č. 54
  STAVBY Pokryta pazderna eternitem č. 55
14.4. ÚMRTÍ Paříková č. 35,  3.roky
22.4. ÚMRTÍ Václav Peřina  č.36,  6.let
17.8. ÚMRTÍ Jan Šmiraus č. 50,  71.let
8.10. ÚMRTÍ Pařík č. 35, půl roku stár
31.12. POČET V knihovně je 254 svazků
31.12. HOSPODAŘEN Příjem 23 092,08 Kč, výdaj 16 621,85 Kč
1938-   UDÁLOSTI Spořitelní spolek koupil postřikovací přístroj
18.1. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Homolová č.20,  32.let
6.4. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Chvátalová č.39,  70.let
18.5. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Pařík č.30,  44.let
12.6. VEDENÍ OBCE Starosta Václav  Sláma č. 29, náměstek Alois Chvátal č. 47, rádní František Nejedlý č. 14, František Homola č. 17, Jaroš Josef č. 1, členové: Antonín Jágr, č.2, Josef Stehlík, č.3, Josef Hanus, č.46,  Václav Enderle, č.49, František Homola, č.17, František Rosecký, č.19, Josef Rosecký, č.11, Vavřinec Chalupník, č.22.
21.7. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Wolfová č.38,  27 let
23.9. UDÁLOSTI Mobilizace do 40 let.
30.9. UDÁLOSTI Československá vláda přijala mnichovská diktát
1.10. POHROMY Slintavka a kulhavka – 3 krávy, 37 selat
1.10. UDÁLOSTI Začalo období druhé republiky, které trvalo do 14. března 1939.
6.10. UDÁLOSTI Autonomie Slovenska Česko-Slovensko
6.10. UDÁLOSTI Nákupní horečka – mobilizace
6.10. UDÁLOSTI Hlídán most k Sirákovu, 16 jinochů, velitel Josef Jaroš č. 1
8.10. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Flesar č.7,  75.let
20.11. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Rosecká č.5,  70.let
  STAVBY Postavena nová kolna Antonín Jágr č. 2
  STAVBY Opraven chlév Václav Rosecký č. 5
  STAVBY Opraven chlév Martin Rosecký č. 11
  STAVBY Postavena nová kolna a siláž.jáma František  Homola č. 34
  STAVBY Přistaveno obytné stavení Jan Pařík č. 35
31.12. HOSPODAŘEN Příjem 25 730,60 Kč, výdaj 22 919,20 Kč
1939-   TECHNIKA Zavedeno celonoční veřejné osvětlení
  STAVBY Postavena nová stodola Marie Flesarová č. 10
  STAVBY Přístavba kolny Josef Kašpárek č. 18
  STAVBY Přístavba kolny Jan Pařík č.35
  TECHNIKA Postaven vodovod s pohonem Václav Sláma č. 29
8.3. UDÁLOSTI Starostou SDH Václav Sláma č.29, zástupce starosty Josef Sochor č.27, velitel Josef Šorf č.26, podvelitel František Dobrovolný č.30, jednatel František Homola č.34, pokladník Václav Enderle č.49, vzdělavatel Jaroslav Dočekal č.9
15.3. UDÁLOSTI Obsazení Čech a Moravy Němci
16.3. UDÁLOSTI Vyhlášení Protektorát Čechy a Morava
20.3. UDÁLOSTI Nákupní horečka látek a bot – obsazení Němci
22.3. UDÁLOSTI První Němci v obci
1.4. UDÁLOSTI Odevzdání všech zbraní
1.4. UDÁLOSTI Plán.stavba dálnice Praha Brno kolem Cikar
28.5. ÚMRTÍ Úmrtí Holčička Rosecká č.5,  1 měsíc
1.7. UDÁLOSTI V Nížkově zřízena četnická stanice se 4 četníky
1.7. BUDOVÁNÍ Nasázeno 50 stromků – jasany, jilmy, topoly
19.8. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Jarošová č.58,  26.let
1.9. UDÁLOSTI Nákupní horečka látek a bot – začátek války
1.9. UDÁLOSTI Zavedeno zatemňování oken
1.9. UDÁLOSTI Zavedeny dvojjazyčné vyhlášky
15.9. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Flesarová č.7,  72.let
18.9. UDÁLOSTI Jízda motorovými vozidly jen na povolení
1.10. UDÁLOSTI Zavedení občanské legitimace od 15 let věku
2.10. ÚMRTÍ Úmrtí František Bečka č.60,  72.let
2.10. UDÁLOSTI Zavedení prodeje na 18 druhů lístků
2.10. POČET Počet obyvatel 382
10.11. UDÁLOSTI Odvedení koní 33
11.11. UDÁLOSTI Odveden Leopold Braun, sloužící v č. 32
11.11. UDÁLOSTI Náš sbor byl zařazen pod župu v Jihlavě. Jihlavská župa byla rozdělena do několika okrsků. Náš sbor byl zařazen pod okrsek Polná
29.11. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Šmiraus č.55,  48.let.
21.12. UDÁLOSTI Povinné odvádění sádla dle váhy prasete.
23.12. UDÁLOSTI Nové obecní razítko, Gemeindeant Podeschin – Obecní úřad  Poděšín.
24.12. UDÁLOSTI Povinné dodávání mléka 3 litry z jedné krávy.
31.12. HOSPODAŘENÍ Příjem 37 145,53 Kč, výdaj 26 505,15 Kč.
1940-   POČET Počet obyvatel 372,  65 čísel.
1.2. KRONIKA Nový kronikář Václav Chvátal č.39, nar. 3.8.1897, psal do 1973.
.2. POČASÍ Po celý únor mrazy okolo -32°C.
1.9. UDÁLOSTI Povinná němčina ve škole.
1.9. ŠKOLA V Nížkově zřízena měšťanská škola.
1.11. POLITIKA Obec okres Jihlava, země Morava, do 31.5.1945.
12.11. POLITIKA Tento den byla obec Poděšín donucena odevzdat obecní kroniku okresnímu úřadu v Jihlavě.
1941-   POČET 372 obyvatel, 65 čísel.
  POČASÍ Velká zima  -35 C.
14.5. VEDENÍ OBCE Doplňovací volby, starosta František Nejedlý č. 14, zástupce Alois Chvátal č. 47, rádní Josef Hanus č. 46, František Homola č. 34, Josef Jaroš č. 1. členové: Václav Enderle č.49, Vavřinec Chalupník č.22, Antonín Jágr č.2, František Rosecký č.19, Josef Rosecký č.11, Václav Sláma č.29, Josef Stehlík č.3.
1942- 18.1. UDÁLOSTI Nový starosta SDH František Homola č.17, velitel Josef Šorf č.26, jednatel Rudolf Flesar č.10
1.7. ŠKOLKA Založena mateřská škola
1.7. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Leopolda Chlupová z Lipnice, nar. 16.2.1910, uč. Do 30.6.1943
15.8. ŠKOLA Vyčistění studny, nová pumpa ve škole
16.11. ŠKOLA Zavedeno elektrické osvětlení školy
1943- 29.3. UDÁLOSTI Zavedení letního času
1.6. POHROMY Epidemie neštovic, spály a záškrt
1.6. POČASÍ Velké sucho
1.7. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Božena Hašková, nar. 12.4.1899, učila do 29.8.1946
3.9. ŠKOLA Učitelka Pavla Skoumalová nar. 18.3.1922, Telč, učila do 9.10.1944
1944- 4.4. POČASÍ Mnoho sněhu
1.9. NEŠTĚSTÍ Neštěstí upálení ruky el.proudem Josef Landa č. 58, 11.let
1945- 1.1. POČET Počet obyvatel 372, čísel 65
22.1. UDÁLOSTI Zabavení uhlí ve škole, Němečtí vojáci
11.4. UDÁLOSTI Transport 12 vozů se 70 německými uprchlíky v obci, do 25.4
5.5. VEDENÍ OBCE Předseda František Sedlecký č.65, místopředseda Bedřich Borský č.45.
5.5. UDÁLOSTI Vyvěšení vlajek 18 hod
5.5. UDÁLOSTI Veřejné shromáždění 20 hod – revoluční Národní výbor
5.5. UDÁLOSTI Poslech radia z Prahy, stanice Praha – Liblice
8.5. UDÁLOSTI U Rudolce snaha odzbrojit 10 něm.vojáků – Blažek
9.5. UDÁLOSTI Osvobození Prahy
9.5. UDÁLOSTI Přejezd německých vojsk  od Brna 7.30 až 14.00 hod
10.5. UDÁLOSTI Příjezd Rudé armády v 8.00 hod na Polnou
10.5. UDÁLOSTI Přenocování armády s německými a maďarskými zajatci
11.5. UDÁLOSTI Projížděla rumunská armáda na Polnou
12.5. UDÁLOSTI Mobilizace našich vojáků 1908 až 1916, Jihlava
13.5. UDÁLOSTI Vrácení 18 vojáků zpět, stráže národního výboru v obci
14.5. UDÁLOSTI Stále projíždějí vojenské povozy – seno, oves, prkna
15.5. UDÁLOSTI Dodávky sena povozům
17.5. NEŠTĚSTÍ Neštěstí rozbuška utrhla 3 prsty Stanislav Enderle č. 49,  15.let
28.5. ŠKOLA Zahájeno vyučování ve škole
1.6. POLITIKA Obnovení okresu Havlíčkův Brod do 31.1.1949
10.6. VEDENÍ OBCE Volba nového Národního výboru – předseda Jaroslav Dočekal č. 9, zástupce Bohumil Pařízek č. 23, 2 a 3 místopředseda Bedřich Borský č. 45, František Flesar č. 10, členové František Nejedlý č.14, Josef Šorf č.26, Antonín Sedlák č.31, Václav Enderle č.49, Václav Šimek č.48, Jan Svoboda č.24, Alois Dobrovolný č.30, a Jaroslav Rosecký č.61.
12.6. UDÁLOSTI Konec oslav, sejmutí vlajek a budovatelská práce
20.6. UDÁLOSTI Stráže Národního výboru, konec stážím
24.6. VEDENÍ OBCE Předseda Bedřich Borský č. 45, zástupce František Flesar č. 10, 2 a 3 místopředseda Jan Svoboda č. 24, Václav Šimek č. 48, zastupitelé: František Nejedlý č.14, Antonín Sedlák č.31, Václav Činčera č.16, Josef Šorf č.26, Václav Enderle č.49, Josef Bláha č.8, Jaroslav Rosecký č.61, Josef Dobrovolný č.54.
2.7. VEDENÍ OBCE Předseda František Flesar č. 10, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, 2 a 3 místopředseda Jan Svoboda č. 24, Václav Šimek č. 48, zastupitelé: Rudolf Musil č.38, Antonín Sedlák č.31, Václav Činčera č.16, Josef Šorf č.26, Václav Enderle č.49, Josef Bláha č.8, Jaroslav Rosecký č.61, Josef Dobrovolný č.54.
2.7. VEDENÍ Delegát v Lesním družstvu v Polné zvolen František Nejedlý č. 14.
8.7. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č. 33, zástupce František Flesar č. 10,  2 a 3 místopředseda Jan Svoboda č. 24, Václav Šimek č. 48, zastupitelé: Rudolf Musil č.38, Antonín Sedlák č.31, Václav Činčera č.16, Josef Šorf č.26, Václav Enderle č.49, Josef Bláha č.8, , Josef Dobrovolný č.54,  Vojtěch Šurnický č.62.
22.7. UDÁLOSTI Sbírka na Lidice a Ležáky 5600 Kč
1.9. ŠKOLA Učitel Josef Hlavsa nar. 7.1.1923, Jihlava, učil do 22.9.1945
9.9. UDÁLOSTI Volba delegáta do okresního národního výboru. Zvolen byl Jan Svoboda č.24.
1946- 15.1. ŠKOLA Učitelka Vilémina Rosecká nar.  26.8.1911, Brandýs n/O, do 30.6.1947
1.2. UDÁLOSTI Novým starostou SDH zvolen Jan Homola č.34, náměstek starosty Václav Činčera 16, velitel František Rosecký č.19
5.7. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č. 33, zástupce Jan Svoboda č. 24, 2 a 3 místopředseda František Rosecký č. 19, Josef Bláha č. 8, členové: Josef Dobrovolný č.54, Václav Enderle č.49, Jan Homola č.34, Alois Chvátal č.32, Jaroslav Rosecký č.61, Antonín Sedlák č.31, Josef Stránský č.51, Josef Šorf č.26.
16.7. TECHNIKA Umístění telefonní hovorny v hostinci Josefa Roseckého
5.8. OBEC Konala se ustavující schůze zábavného spolku „Žolík“. Zakladatelem a zároveň první předseda spolku byl Bohumil Rosecký č.11, jednatelem Bohumil Doležal č.15. 12. srpna byl spolek zapsán do katastru nemovitostí.
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Ludmila Flesarová (Havránková), nar. 30.11.1925, Bračice učila do 31.7.1947
1947- 1.9. ŠKOLA Učitelka Marie Svobodová nar. 16.3.1921, Havlíčkův Brod, do 31.7.1950
1.7. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Vlasta Stránská, učila do 30.11.1947
1.12. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Králová, učila do 13.1.1948
1948- 14.1. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Ludmila Flesarová (Havránková), nar. 30.11.1925, Bračice učila do 30.6.1949
25.2. POLITIKA Jmenování nové vlády,veselice za účasti SNB, vojska
20.10. UDÁLOSTI Starosta SDH Stanislav Chvátal č.33, velitel Josef Šorf č.26, podvelitel Jaroslav Dočekal č.9, jednatel Rudolf Flesar č.47, pokladník Jan Sláma č.29
21.11. POLITIKA Uděleno čestné občanství prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi
30.11. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č. 33, zástupce Jan Svoboda č. 24, 2 a 3 místopředseda František Rosecký č. 19, Josef Bláha č. 8, členové: Václav Enderle č.49, Jan Homola č.34, Alois Chvátal č.32, Josef Novotný č.21, Antonín Sedlák č.31, František Sedlecký č.65, Václav Šimek č.48, Josef Šorf č.26.
1949- 1.2. POLITIKA Vznikl okres město Žďár, místo Nového Města, kraj Jihlava, Poděšín do něj včleněn do 31.5.1960
12.2. TECHNIKA Rozhodnutí zakoupit nový veřejný rozhlas
1.3. STAVBY Alois Flesar koupil dům č. 55
1.7. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Hana Indrová, Nové Město učila do 1949
? ŠKOLKA Učitelka v MŠ Ludmila Flesarová, nar. 30.11.1925, Bračice učila do 31.7.1950
28.7. BUDOVÁNÍ Začal se kopat vodovod
1.8. BUDOVÁNÍ Zaveden vodovod do školy
  UDÁLOSTI Starostou krajské hasičské jednoty v Jihlavě je 16. října Jaroslav Dočekal z Poděšína č.9.
29.10. TECHNIKA Vysílá prvně místní rozhlas, konec bubnování
1950- 1.1. UDÁLOSTI Zřízení matričního úřadu v Nížkově do roku 1959
29.6. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č.33, místopředsedou Jaroslav Hanus č.46, tajemník Josef Rosecký č.11, členové: Josef Bláha č.8, Jaroslav Dočekal č.9, Vavřinec Chalupník č.22, Miroslav Jaroš č.1, Růžena Kašpárková č.18, Ludmila Landová č.58, Josef Novotný č.21, Rudolf Rosecký č.43, Antonín Sedlák č. 31, František Sedlecký č.65, Václav Šimek č.48, Josef Šorf č.26.
12.7. ŠKOLA Zahájena výměna střechy na škole 15. Průtrž mračen vše promočeno
1.8. ŠKOLA Učitel Julius Matějka nar. 10.4.1904, Dolní Lažany, učil do 28.7.1952
1.8. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Markéta Matějková Dolní Lažany, učila do 28.8.1952
  UDÁLOSTI Vyhořela kolna od nehašeného vápna pana Josefa Dobrovolný č. 54
1951-   UDÁLOSTI Byl založen přípravný výbor pro založení Zemědělského družstva.
8.1. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Rosecký č. 53,  44.let
21.1. ÚMRTÍ Úmrtí Antonie Dobrovolná č. 32,   63.let
13.3. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Bečková č. 22,  64.let
12.9. ÚMRTÍ Úmrtí Gustav Svoboda č. 24,   83.let
1952- 1.1. ÚMRTÍ Úmrtí Metoděj Simonides č. 33,   22.let.
10.1. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č.33, místopředsedou Jaroslav Hanus č.46, tajemník Josef Rosecký č.11, členové: Jaroslav Dočekal č.9, Josef Hanus č.63, Vavřinec Chalupník č.22, Zdeněk Jaroš č.1, Růžena Kašpárková č.18, František Krejčí č.45, Ludmila Landová č.58, Rudolf Rosecký č.43, Antonín Sedlák č. 31, František Sedlecký č.65, Václav Šimek č.48, Josef Šorf č.26,
3.3. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Jágrová č. 2,  79.let
7.4. ÚMRTÍ Úmrtí Bohumil Rosecký č. 11,  25.let * 8.9.1927
30.5. ÚMRTÍ Úmrtí Antonie Chvátalová č. 33,  77.let
1.8. ŠKOLA Učitel František Krejčí, nar. 31.1.1916, Mostiště, učil do 31.7.1966
20.8. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Šimková č. 25,  68.let
4.11. ÚMRTÍ Úmrtí Adolf Fejt č. 19,  60.let
1953- 11.11. ÚMRTÍ Úmrtí Anežka Šimková č. 48,  78.let
1.2. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Milada Frühbauerová, Ronov, učila do 31.8.1954
1954-   STAVBY Zahájena stavba kulturního domu. Stavba trvala do roku 1957
14.1. ÚMRTÍ Úmrtí František Homola č. 17,  78.let
4. STAVBY Zah. stavby rodin. domu Jan Šimek č.68 na rybníčku který zavezl zemí z vykopaného sklepa.
16.5. VEDENÍ OBCE Předseda Josef Šorf č. 26, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, tajemník Vojtěch Šurnický č. 62, rádní Stanislav Enderle č. 49, Antonín Sedlák č. 31. členové: Jaroslav Dočekal č.9, Jaroslav Hanus č.46, Zdeněk Jaroš č.1, Růžena Kašpárková č.18, František Krejčí č.45, František Sedlecký č.65.
28.7. STAVBY Začal se kopat vodovod po Malé straně a byl postaven vodojem.
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Jana Košáková, Sirákov, učila do 31.8.1958
3.11. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Dočekal č .9,  dítě
14.12. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Chvátal č. 39,  89.let
1955- 11.9. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Sedlák č. 57,  66.let
12.10. ÚMRTÍ Úmrtí Tomáš Strnad č. 59,  83.let
28.11. ÚMRTÍ Úmrtí František Stránský č. 13,  70.let
21.12. ÚMRTÍ Úmrtí Ludmila Nejedlá č. 14,  25.let
1956- 23.2. VEDENÍ Předseda JZD Stanislav Chvátal č. 33, do roku 1963.
23.2. HOSPODAŘEN Založení Jednotného zemědělského družstva
  STAVBY Bylo započato s adaptací vepřína v čísle 11., na 100 ks vepřů. Dokončeno v roce 1957.
2.3. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Stehlík č. 36,   93.let
7.3. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Rosecký č. 5,  52.let
15.3. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Chvátal č. 47,   67.let
5.8. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislava Enderlová č. 49,   17.let
19.9. ŠKOLKA Nastoupila pomocná učitelka Ludmila Flesarová 30.11.1925. Učila do 19.9.1961
1957- 17.2. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Landa č. 58,   24.let
18.3. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Bečka č. 22,   89.let
3.4. ÚMRTÍ Úmrtí František Peřina č. 36,   69.let
19.5. VEDENÍ OBCE Předseda Josef Šorf č. 26, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, Zdeněk Jaroš č.1, Antonín Sedlák č. 31, František Sedlecký č.65, František Krejčí č.45, Stanislav Enderle č. 49.
7-8 ŠKOLA Výměna oken, severní a východní strana
1958- 7. STAVBY Stavba kravína, dnes dolního na 96 ks dojnic. Stavbu prováděl dodavatelky OSP Žďár n.S.
  STAVBY Dále byla povolena zděná drůbežárna na 300 ks nosnic a 4 dřevěné boudy na prasnice.
  HOSPODAŘENÍ Přistoupení ostatních zemědělců do družstva – mimo 2
8.1. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Macek farář v Nížkově 64.let
23.4. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Stránská č. 13,   69.let
28..8. POČASÍ Přehnala se velká smršť
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Jana Kučerová, Sněžné, učila do 31.8.1959
21.9. BUDOVÁNÍ Slavnostní otevření kulturního domu
26.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Dočekalová č. 9,   62.let
1959- 6.3. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Jaroš č. 58,    nar. 26.4.1875 – 84.let
.4. STAVBY Byla zahájena stavba mostu na hrázi rybníka u mlýna.
3.5. HOSPODAŘENÍ Lesní družstvo na základě usnesením vlády ČSR č.102/1959 bylo zrušeno, výmaz 10.12.1959
17.7. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Jaroš   č. 1,    nar. 21.3.188970.let,   * 21.3.1889, rodák
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Jana Kasalová, Sirákov, učila do 11.6.1965
1960-   BUDOVÁNÍ Regulace potoka ve Žlabě v délce 1150 m od hranice Nížkovského katastru k mostu u Hanouska.
  STAVBY Postavena lávka přes potok u kulturního domu, železné nosníky
19.1. ÚMRTÍ Úmrtí František Rychecký č. 52,   nar. 25.5.1899 – 62.let
6.2. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Pařík č. 35,   nar. 23.6.1869 – 91.let
23.2. ÚMRTÍ Úmrtí Juliána Musilová č. 38,   nar. 1888 – 72.let
6.3. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Hanus č. 46,   nar. 23.2.1884 – 76.let
12.6. VEDENÍ OBCE Předseda Antonín Sedlák č. 31, zástupce Stanislav Chvátal č.33, tajemník Josef Novotný č.21 rádní Zdeněk Jaroš č.1, František Krejčí č.45, členové: Růžena Bláhová č.8, Stanislav Enderle č.69, Marie Henzlová č.57, Jaroslav Chvátal č.39, Božena Koumarová č.28, František Sedlecký č.65.
12.6. POLITIKA Nový okres Žďár nad Sázavou, kraj jihomoravský, do 31.12.1999
24.12. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Dočekal č. 9,  nar. 13.9.1896 – 64.let
1961-   ŠKOLA Postaveno 7 splachovacích záchodů
  STAVBY Byla dokončena stavba drůbežárny nade vsí nákladem 179.000,-Kčs.
  STAVBY Byla zahájena stavba porodny na prasnice.
1.4. BUDOVÁNÍ Drenáže polí a luk – Kverbust, u Boroví, Vejbrašky. Dokončeno 1962
20.9. ŠKOLKA Vychovatelka nastoupila Božena Jarošová č.1, nar. 24.8.1929, do 31.8.1963
22.12. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Enderle farář Lipnice, rodák z Poděšína č.49,nar.25.2.1913
1962- 22.3. UDÁLOSTI Poklad starých mincí nalezen v domě č. 20 pan Homola Josef
5. BUDOVÁNÍ Stavba odchovny pro mladý dobytek 120 ks. Později předěláno na horní kravín. Stavba stála 735.897,-Kčs
6. BUDOVÁNÍ Stavba autobusové čekárny na křižovatce. Zbouraná byla 14.8.2006
  STAVBY Postaven altán na školní zahradě, dnes Jaroš Zdeněk č.79
  STAVBY Stavba vysokého napětí 400 kw Hradec Sokolnice přes katastr Poděšín – 9 sloupů
  STAVBY Stavba dřevěné porodny č.4
7.6. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Homolová č. 20,  nar. 1880 – 82.let
1.9. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Stehlík č. 3,  nar. 17.10.1893 – 66.let
20.9. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Doležalová č. 4,  nar. 1921 – 41.let
8.11. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Flesar č. 7,  nar. 7.10.1889 – 73.let
2.12. ÚMRTÍ Úmrtí Rudolf Šmiraus č .27, nar. 17.8.1903 – 59.let
1963-   VEDENÍ Předseda JZD Rudolf Rosecký č. 43, do roku 1965.
1.4. BUDOVÁNÍ Regulace potoka – od Hanouska ke vsi 1.855m, Dlouhé louky 1.800m a Peklo, 1.700m, byly postaveny nové mosty. hodnota 1.000.000,-Kčs., byla dotovaná
2.7. ÚMRTÍ Úmrtí Martin Sláma č. 60,   nar. 12.11.1888 – 75.let
2.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Peřinová č. 36,  nar. 1894 – 69.let
22.8. ÚMRTÍ Úmrtí Julie Chvátalová č. 39,  nar. 9.4.1901 – 62.let
25.9. ÚMRTÍ Úmrtí Ludmila Slámová č. 29,  nar. 1897 – 66.let
1964-   BUDOVÁNÍ Drenážování v Dlouhých loukách. většina prací prováděla melioračním strojem. Dále se prováděla rekonstrukce luk přilehlých k regulovaným potokům.
14.6. VEDENÍ OBCE Předseda Antonín Sedlák č.31, zástupce Stanislav Chvátal č.33, tajemník Zdeněk Jaroš č.1, rádní Jan Šimek č.68, František Krejčí č.45, členové: Růžena Bláhová č.8, Stanislav Enderle č.69, Jaroslava Flesarová č.35, Josef Flesar č.7, Jaroslav Chvátal č.39, Jan Sláma č.29.
  UDÁLOSTI V tomto roce byl lokalizován požár za číslem 4, porodna prasat, která lehla popelem.
2.10. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Jarošová č. 58,  nar. 1879 – 85.let
1965-   NÍŽKOV Nový hřbitov v Nížkově
  STAVBY Postavena mostní váha u kanceláře a postavena kancelář. Dokončeno 1966 za 74.000,-Kčs.
  STAVBY Postavena montovaná kolna za 66.000,-Kčs. Dokončeno 1966
11.1. ÚMRTÍ Úmrtí František Sedlecký č. 65, nar. 14.11.1891 – 74.let
28.1. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Rosecká č. 5,   nar. 22.7.1905 – 60.let
9.2. VEDENÍ Předseda JZD Stanislav Chvátal č. 33, do roku 1969.
27.2. POČASÍ Přišla velká sněhová bouře ohromila dopravu a způsobila velké škody. V okolí 3 – 4 metry sněhu.
12.4. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Frůbauerová č. 32, nar. 1897 – 68.let
12.6. ŠKOLKA Učitelka v MŠ je Marie Dvořáková z Rudolce. Učila do 31.8.1965
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ je Marie Landová z Nížkova. Učila do 31.5.1967
1966-   STAVBY Postaven rodinný dům Stanislav Enderle č. 69
  STAVBY Kolna montovaná u dolního kravína za 66.000,-Kčs.
  STAVBY Zahájena stavba sušky na obilí za 122.000,-Kčs. Dokončení 1967. Likvidace a přestavba 1/1984
  STAVBY Přestavěn vepřín na č.36 ze stodoly. Cena 5.300,- Kčs.
  STAVBY Začaly se budovat na Sirákovském katastru studně pro vodovod.
11.1. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Stránská č. 51,   84.let
28.3. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Enderlová č .49,   82.let
24.8. ŠKOLA Učitel František Musil, Bohdalov, učil do 31.8.1970
12.10. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Kašpárek č. 18,   73.let
30.10. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Doležalová č. 4,   72.let
5.11. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Rychtecká č. 52,   73.let
1967-   BUDOVÁNÍ Válcování silnic ke Skrýšovu, ve vsi – a do zemědělského družstva.
  BUDOVÁNÍ Stavba vodovodu do družstva. Dokončeno 1968 za 280.000,-Kčs.
  STAVBY Přístavba domu František Rosecký č. 70
  STAVBY Byly vybudovány 2 silážní jámy u kravína, které byly v roce 1984 propojeny v jednu
1.2. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Svoboda č. 24,   67.let
1.6. ŠKOLKA Vychovatelka v MŠ je Zdeňka Ptáčková z Poděšína č.16. nar. 25.3.1945 Učila do 31.5.1969
1.6. ŠKOLKA Vychovatelka v MŠ je Božena Jarošová z Poděšína č.1. nar. 24.8.1929 Učila do 31.5.1969
16.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Hanusová č. 46,   81.let
1968- 26.10. ÚMRTÍ Úmrtí František Šimek č. 12,   49.let
  STAVBA Stavba hnojiště u kravína za 23.315,-Kčs.
  STAVBA Stavba přípravny krmiv pro prasata za č.4 v ceně 36.793,-Kčs.
1969-   BUDOVÁNÍ Válcování silnice k Nížkovu
  VEDENÍ Předseda JZD Jan Sláma č.29, do roku 1972.
  STAVBY Byla postavena první bramborárna nákladem 620.511,-Kčs. Dostavěna v roce 1970
  UDÁLOSTI Družstvo koupilo dům č.66 od paní Konigsmarkové za 28.824,-Kčs.
6.1. ÚMRTÍ Úmrtí Antonie Koumarová č. 44,   60.let
13.3. ÚMRTÍ Úmrtí Emilie Chvátalová č. 32,   47.let
29.8. BUDOVÁNÍ Rekonstrukce rozhlasu, nová ústředna
21.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Slámová č. 60,   64.let – poslední na starém hřbitově
1970- 6.3. POČASÍ Sněhová kalamita – pomoc vojska
1.1. POČET Počet obyvatel 230, mužů 120, žen 110
  STAVBY Přestavba ze stodoly na domek Marie Šmirausová č. 27
  STAVBY Přestavba domku s původní střechou Josef Šlechtický č. 5
5.1. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Stránský č.51,   89 let – první na novém hřbitově
4. BUDOVÁNÍ Zahájena stavba vodovodu.
4.4. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Sláma č.29,   78.let
19.5. BUDOVÁNÍ Výměna a oprava plotu u školní zahrady.
1.9. ŠKOLA Učitelka Marie Pokorná, učila do 30.6.1975
23.10. BUDOVÁNÍ Nový zvon v kapli
10.11. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Bláhová č. 8,   86.let
23.11. ÚMRTÍ Úmrtí Filip Landa č.58,    66.let
1971-   STAVBY Postaven rodinný domek Jindřich Sláma č. 72
  STAVBY Postaven rodinný domek František Chvátal č. 71
  STAVBY Dokončena stavba čerpací stanice na naftu s nádržemi na 25.000 litrů, nákladem 85.000,-Kčs.
  BUDOVÁNÍ Kanalizace č.63 – 69
  BUDOVÁNÍ Tranzitní plynovod – Hanousek, Štajbl, Hrbov
25.5. ÚMRTÍ Úmrtí František Šmiraus č. 50,    75.let
27.9. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Hanusová č. 63,   76.let
16.10. ŠKOLA Ústřední topení ve škole, poprvé se topilo.
18.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Strnadová č. 59,   91.let.
27.11. VEDENÍ OBCE Předseda Antonín Sedlák č. 31, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, tajemník Zdeněk Jaroš č. 1, rádní Josef Flesar č. 7, Václav Smejkal č. 49, Věra Bláhová č.63, Jaroslav Dočekal č.9, Jaroslav Chvátal č.39, Jan Sláma č.29, Jan Šimek č.68.
1972-   STAVBY Přestavba domu Alois Chvátal č. 32
  STAVBY Přestavba domu František Landa č. 33
  STAVBY Přestavba domu Jan Homola č. 34
  STAVBY Přestavba domu Jaroslav Chvátal č. 39
  VEDENÍ Předseda JZD Stanislav Chvátal č. 33, do roku 1974.
  STAVBY Zahájena stavba opravářské dílny v areálu družstva. Dokončení 1974.
17.3. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Šorf č. 26,  68.let
13.5. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 10,   51.let
16.9. POLITIKA Volby do Sněmovny lidu
21.9. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Kašpárková č. 18,  83.let
21.10. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Rosecká č. 11,   94.let
22.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Chalupníková č.22,    63.let
1973-   SČÍTÁNÍ Počet obyvatel 230
2. KRONIKA Kronikář Alois Chvátal č. 32, nar. 15.10.1911, psal do 5.7.1976
1.2. HOSPODAŘENÍ Stav koní 8
1.5. ŠKOLA Nová elektroinstalace ve škole
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Zdeněk  Jaroš č. 73
18.2. ÚMRTÍ Úmrtí František Stehlík č. 3,   74.let
28.5. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Kolář Samotín č. 40,  70.let
1.10. BUDOVÁNÍ Regulace potoka ve vsi – most k Sirákovu, ke splavu, most
1.10. BUDOVÁNÍ Posílení vodojemu studněmi ze Samotína dokončeno 1975
30.12. ÚMRTÍ Úmrtí Rudolf Musil č. 38,    89.let,  *1884
1974-   VEDENÍ Předseda JZD Jan Cupl, do sloučení družstva z Nížkovem 28.10.1977.
14.1. POHROMY Kalamita v lese, bez elektřiny 14 – 18.1,   -29 C
10.2. UDÁLOSTI Založena tělovýchovná jednota Poděšín, 16 členů
20.5. ÚMRTÍ Úmrtí Josefa Sedláková č. 31,   67.let
1.6. BUDOVÁNÍ Dokončeny most i lávka přes potok pod rybníkem
1.7. UDÁLOSTI Zájezd JZD do NDR
10.7. ÚMRTÍ Úmrtí Emílie Sedlecká č . 65,   84.let
17.7. ÚMRTÍ Úmrtí Vratislav Palas č. 6,    49.let,  *26.3.1925 rodák
16.9. BUDOVÁNÍ Úprava rybníka na návsi, – odbahnění dokončeno 10.9.1975
9.-10. BUDOVÁNÍ Zavezen rybník u Pařízkových a sádky na dolním konci.
5.11. UDÁLOSTI Uzavřen hostinec – František Bláha č. 63, není pamětníka
8.12. POČASÍ Mnoho vody – 50 cm nad splavem, potok plný
1975-   STAVBY Dostavěn dům František Dobrovolný č. 37
  SPORT Založen oddíl stolního tenisu, předseda oddílu Jaroš Zdeněk 79
1.2. UDÁLOSTI Sloučení JZD Poděšín a JZD Sirákov. Předseda Jan Cupl.
25.2. ÚMRTÍ Úmrtí Markéta Vacková č. 27,   62.let
30.4. ÚMRTÍ Úmrtí Zuzana Dobrovolná č. 54,   44.let
30.4. ÚMRTÍ Úmrtí František Koumar č. 44,    78.let,  *25.9.1897, rodák
1.5. UDÁLOSTI Otevřen hostinec – Stanislav Chvátal č. 33
8.5. UDÁLOSTI Lampiónový průvod
30.6. ŠKOLA Zrušení školy v Poděšíně – do Nížkova
4.7. ÚMRTÍ Úmrtí František Homola č. 34,    88.let,  *1887
21.7. UDÁLOSTI Zájezd JZD do Maďarska
  BUDOVÁNÍ Regulace potoka nad rybníkem a druhý potok byl dán do rour.
1.9. BUDOVÁNÍ Dokončena hráz rybníka, vykáceny stromy na hrázi
27.9. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Hanusová  č. 63,   80.let
10. STAVBY Betonoval se nový most u kulturního domu.
11. STAVBY Zahájena rekonstrukce a přestavba školní budovy na mateřskou školu.
18.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Strnadová č. 59,   95.let
31.12. ÚMRTÍ Úmrtí František Sedlák č. 57,   72.let,  *13.10.1903, rodák
1976- 21.1. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Dobrovolný č. 54,    68.let,  *9.3.1908, rodák
1.2. POHROMY Kalamita v lesích
18.3. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Sobotka č. 57,   2,5 let utonutím
2.4. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Jágr č. 2,    74.let,  *22.1.1902, rodák
27.6. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Rosecká č. 43,    73.let
5.7. ÚMRTÍ Úmrtí Alois Chvátal č. 32,   65.let,  *15.10.1911, rodák
15.7. KRONIKA Kronikář František Homola č. 17, nar. 4.10.1905, psal do roku 1980
10.8. POHROMY Požár na poli shořelo 17 ha ječmene od kombajnu
17.8. POHROMY Požár v Sirákově kravín 20 býků od elektrického vedení
6.9. ŠKOLA Zahájení provozu přestavěné Mateřské školy
6.9. ŠKOLKA Ředitelka v MŠ Jaroslava Polanská, Žďár n/S, nar. 23.11.1942,  do 31.8.1997
6.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Jitka Doležalová, Žďár n/S, učila do 31.8.1977
22.10. POLITIKA Volby parlamentní, krajské, okresní, místní
22.10. VEDENÍ OBCE Předseda Stanislav Chvátal č.33, zástupce Václav Smejkal č.49, tajemník Zdeněk Jaroš č.1. Rádní Josef Flesar č.7, Jan Šimek č.68, členové: Věra Bláhová č.63, Jaroslav Dočekal č.9, Stanislav Enderle č.69, , Věra Chvátalová č.71, Jan Sláma č.29, Zdeňka Šustrová č.61.
1.12. ÚMRTÍ Úmrtí Kateřina Jágrová č. 2,   69.let,  *8.11.1907
1977- 13.3. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 7,  84.let,  *29.5.1893
  UDÁLOSTI Vznik Československého svazu žen
  UDÁLOSTI Československý svaz požární ochrany 36 členů
  UDÁLOSTI Tělovýchovná jednota má 35 členů
  ÚMRTÍ Úmrtí Václav Rychtecký č. 52,   68.let
12.5. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Činčerová č. 16,   64.let,  *6.12.1913
6.6. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Sedlák č. 31,    73.let,  *11.6.1904, rodák
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín 79, nar. 8.3.1958, učila do 14.4.1980
28.10. UDÁLOSTI Schváleno sloučení JZD s Nížkovem, Sázavou, Hamry
6.11. NEŠTĚSTÍ Neštěstí vlak přejel Václava Smejkala č. 49,  19.let,  *10.12.1958
1.12. UDÁLOSTI Labutě na rybníku
1.12. STAVBY Prodej domku č. 43 po úmrtí majitele do Prahy
1978-   STAVBY Přistavěno poschodí František Bláha č. 63
  ÚMRTÍ Úmrtí Anna Šmirausová č. 50,   83.let
  ÚMRTÍ Úmrtí Adolf Šmiraus č. 50,   73.let
29.1. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Hanus č. 63,    69.let,  *14.8.1909, rodák
2.3. UDÁLOSTI Náš kosmonaut Vladimír Remek ve vesmíru
1.5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jiří Jaroš č. 76
6. STAVBY Zbourán starý a postaven rodinný domek František Koumar č. 44
30.6. ŠKOLA Zrušení školy v Nížkově. Do 1.9.2000 byla jenom pětiletka.
15.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 10,   86.let,  *18.1.1892
1.10. UDÁLOSTI Stavba klubovny tělovýchovné jednoty
9.11. ÚMRTÍ Úmrtí Vavřinec Chalupník č. 22,    74.let,  *30.7.1904
31.12. POČASÍ V noci náhlá změna teploty z +5°C na – 17°C
1979-   STAVBY Nová fasáda Rudolf Flesar č. 47
  STAVBY Prodán domek č. 16, koupil ho František Mašek z Brna
1.1. POČET 202 obyvatel, 106 mužů a 96 žen
1.2. UDÁLOSTI Uhelné prázdniny na všech stupních škol
23.2. ÚMRTÍ Úmrtí Ladislav Landsman č. 56,    71.let,  *26.6.1908
5.4. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Enderle č. 69,    79.let,  *20.9.1900, rodák
13.4. STAVBY Zahájení stavba rodinného domku Milan Koumar č. 78
30.4. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Šimek č. 48,   71.let,  *23.9.1908, rodák
1.7. BUDOVÁNÍ Zahájení výkopu kanalizace na „Malé straně“ 97 metrů
25.9. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Pařízková č. 23,    59.let,  *4.3.1920
1.10. UDÁLOSTI Ukončení stavby klubovny TJ
14.10. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Doležal č. 4,   56.let,  *18.2.1923, rodák
1.12. HOSPODAŘEN Směna lesů JZD se státními lesy
17.12. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Paříková č. 35,    79.let,  *1.2.1900
24.12. NEŠTĚSTÍ Neštěstí sebevražda pistolí Tomáš Smejkal č. 49,  15.let,  *26.5.1964
1980-   KRONIKA Kronikář Josef Jágr č. 2, nar. 1.8.1933, psal do 31.3.1998
1.4. POLITIKA Zrušení MNV Poděšín, patříme pod Nížkov. V radě MNV Nížkov pracovali Stanislav Chvátal č.33 a Zdeněk Jaroš č.1. Občanský výbor pracoval ve složení z voleb 1976.
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku František Kosour č. 77
15.4. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Alena Vondráčková, Žďár n.S., nar. 1.10.1955, učila do 17.11.1980
10.5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Zdeněk  Jaroš č. 79
27.5. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Rosecký č. 11,    79.let,  *18.12.1901, rodák
28.10. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Doležalová č. 15,    78.let,  *22.3.1902
1.11. POČET Počet obyvatel 208, mužů 105, žen 103
10.11. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Chvátalová č. 47,    90.let,  *2.12.1890
18.11. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín 79, nar. 8.3.1958, učila do 27.3.1983
1981- 6.2. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Enderlová č. 69,    77.let,  *28.5.1904
10.2. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Chvátal č. 39,    84.let,  *3.8.1897, rodák
18.4. ÚMRTÍ Úmrtí František Homola č. 17,   76.let,  *4.10.1905
5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jan Sláma č.81
18.5. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Šimek č. 25,   81.let  t.č. Přibyslav,  *4.10.1905, rodák
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jan Šimek č.80
5.6. VEDENÍ Předseda Stanislav Chvátal č.33, zástupce Jiří Jaroš č.76, Zdeněk Jaroš č.1, František Rosecký č.19, Jaroslav Dočekal č.9, Jan Homola č.34, Věra Chvátalová č.71, František Landa č.33, Růžena Chvátalová č.32, Václav Smejkal č.49, Josef Jágr č.2
19.6. NEŠTĚSTÍ Úmrtí Miloš Jaroš č. 73,   21.let, havárie na motorce,  *28.11.1960, rodák
28.8. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Šmiraus č .42,    71.let,  *12.1.1910, rodák
1982-   POČET Počet obyvatel 208, z toho 105 mužů a 103 žen, věk 0-14 = 46 dětí, věk 15-59 = 59 mužů a 51 žen, domácností 70,
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Vladislav Flesar č. 83
5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Josef Jágr č.64
8.6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jiří Šimek č. 25
31.7. POČASÍ Velký příval deště
12.8. ÚMRTÍ Úmrtí Blažena Palasová č. 6,   83.let,  *30.1.1899
1983- 6.1. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Vála č. 13,   70.let,  *9.10.1913
28.3. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Sedláčková, Budeč 79, nar. 10.5.1923, učila do 22.8.1983  +10.9.1986
27.5. ÚMRTÍ Úmrtí Antonín Doležal č. 4,  72.let,  *20.10.1911
24.6. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Svobodová č. 24,  t.č. Hamry
27.7. POČASÍ Tropická vedra 36 C
22.8. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Hana Dvořáková, Žďár n.S., nar. 7.5.1968, učila do 10.8.1984
1984-   SPORT Byl založen oddíl šachu při TJ Poděšín
7.2. ÚMRTÍ Úmrtí Antonie Rychtecká č. 52,    80.let,  *4.6.1904, rodák
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Nejedlý Bohumil č.85
4. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Enderle Stanislav č.86
5.4. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslava Flesarová č. 35,    53.let,  *24.4.1931, rodák
25.4. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Sedláková č. 57,    80.let,  *28.2.1904
5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Šorf Milan č.82
12.7. POČASÍ V nočních hodinách bouře s větrem a průtrží mračen, která udělala velké škody.
13.8. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín 79, nar. 8.3.1958, učila do 2.6.1985
31.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Flesarová č. 7,    57.let,  *21.11.1927
9.11. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Jarošová č. 9,
30.12. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Chvátal č. 33,    69.let,  *22.10.1915, rodák
  STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Adolf Skalický  č.50
1985- 6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Anežka Šmirausová č. 90
13.5. SPORT Ve 13 hodin projížděl Poděšínem 38.roč. Závodu Míru z Jihlavy do Olomouce
3.6. ŠKOLKA Vychovatelka v MŠ Miluše Flesarová, Poděšín 10, nar. 4.5.1958, učila do 23.8.1985
24.8. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Hana Vašíčková, Žďár n.S., nar. 11.2.1966, učila do 9.3.1986
22.12. ÚMRTÍ Úmrtí Anežka Šimková č. 48,    78.let,  *16.1.1907, rodák
1986- 10.3. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Sedláčková, Budeč 79, nar. 10.5.1923, učila do 30.8.1986  +10.9.1986
5. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Milan Matoušek č. 87
24.5. VEDENÍ Předseda František Landa č.33, zástupce František Rosecký č.19, Jiří Jaroš č.76, Jan Homola č.34, Věra Chvátalová č.71, Růžena Chvátalová č.32, Hana Musilová č.73, Ladislav Navrátil č.11, Helena Šimková č.80, Milan Šorf č.82, František Kosour č.77
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku František Koumar  č.88
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Pavel Jágr  č.89
1.9. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Romana Řádková, Žďár n.S., učila do 13.7.1987
20.10. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Hanus č. 46,    66.let,  *14.7.1920, rodák
12.12. ÚMRTÍ Úmrtí Bohumil Flesar č. 35,    58.let,  *30.3.1928, rodák,
1987- 11.1. ÚMRTÍ Úmrtí Oldřich Musil č. 38 t.č. Liberec
3.4. STAVBY Zahájena stavba autobusové čekárny
14.4. ŠKOLKA Učitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín 79, nar. 8.3.1958, učila do 31.8.1997
24.5. ÚMRTÍ Úmrtí Adolf Šmiraus č. 50,    75.let,  *16.2.1912, rodák
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Libor Žák č.60
7. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Alois Nejedlý č. 91
21.8. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Novotný č. 21,    75.let,  *20.3.1912, rodák
1988- 2.-9.1. STAVBY Zbourané stavení Šmirausovo č.42 i se stodolou.
10.1. ÚMRTÍ Úmrtí František Nejedlý č. 14,    94.let,  *20.9.1894
24.1. ÚMRTÍ Úmrtí Růžena Jarošová č. 1,    87.let,  *26.8.1901
12.6. HASIČI Proběhla hasičská soutěž Nížkovského okrsku v Poděšíně
17.6. ÚMRTÍ Úmrtí Anežka Mrkvičková č. 32,    79.let
23.9. STAVBY Zahájena stavby prodejny Jednota. Stavba dokončena 30.5.1990
1989- 15.1. ÚMRTÍ Úmrtí Anežka Homolová č. 17,    82.let,  *1.3.1907
11.7. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Šimková č. 12,    77.let,  *6.11.1912
22.8. ÚMRTÍ Úmrtí Rudolf Musil č. 38,    72.let,  *4.4.1917, rodák
17.11. UDÁLOSTI Sametová revoluce změnila politický systém.
1990-   ŠKOLKA Nová kuchařka ve školce Anna Jágrová Poděšín č.64, nar. pracovala zde do 31.10.2007
6. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Landa Roman č.38, koupil.
1.7. POLITIKA Obec je opět samostatná
1.7. VEDENÍ OBCE Předseda František Landa č.33, místopředseda František Rosecký č.19, zastupitelé: Růžena Chvátalová č.32, Věra Chvátalová č.71, Hana Musilová č.73, Helena Šimková č.80, Jaroslav Dočekal č.9, Jan Homola č.34, Jiří Jaroš č.76, František Kosour č.77, Vladimír Navrátil č.11, Milan Šorf č.82,
8. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Doležal Josef č.12, koupil.
1.9. ŠKOLA Uvedení školy v Nížkově. Od 30.6.1978 byla jenom pětiletka.
1.11. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Stránský č. 51,    77.let,  *20.1.1913, rodák
24.11. VEDENÍ Volby obecního zastupitelstva-obč.forum 319, komunisté 146, lidovci 146
24.11. VEDENÍ OBCE Volby do obecního zastupitelstva: starosta František Kosour č. 77, zástupce Bohumil Flesar č. 10, hospodář Vladimír Navrátil č. 11, rádní, Věra Chvátalová č. 71, Pavel Jágr  č. 89, Milan Koumar č. 78, Jiří Landa č. 58
23.12. SPORT Exhibici v KD předvedl sedminásobný mistr světa ve stolním tenise Guo Yue Hua z Číny.
1991- 15.4. UDÁLOSTI Sloučené družstvo Hamry n/S., Nížkov, Poděšín, Sázava, Sirákov se rozpadlo.
10.5. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Doležal č. 15,    65.let,  *17.9.1926, rodák
1.6. POČET Sčítání obyvatel 245, mužů 125, žen 120, domy obydlené 67, nebo. 11, rekr. 3
20.6. ÚMRTÍ Úmrtí Růžena Hanusová č. 46,    68.let,  *8.3.1923
19.7. ÚMRTÍ Úmrtí Růžena Kolářová č. 41 Samotín,  *19.6.1909
16.11. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Stehlíková č. 3,    93.let,  *20.12.1898
22.11. ÚMRTÍ Úmrtí Vlasta Stránská č. 51,    72.let,  *15.10.1919
1992- 5. STAVBY Zahájena stavba farma králíků Flesar Josef č.7
5. STAVBY Zahájena rekonstrukce stáje dojnic Homola Jan č.34
5. STAVBY Zahájena rekonstrukce stáje dojnic Rosecký František č.70
6. STAVBY Zahájena stavba sklep na brambory, kůlna Jágr Josef č.64
7. STAVBY Zahájena stavba hospodářské budovy Jágr Pavel č.89
1.9. STAVBY Zahájena stavba hospodářské budovy Jaroš Jiří  č.76
23.9. SPORT Jaroš Zdeněk, zvolen sekretářem okresního svazu stolního tenisu ZR
12.12. ÚMRTÍ Úmrtí Jindřiška Rosecká č. 11,     85.let,  *30.6.1907
1993- 27.1. ÚMRTÍ Úmrtí Jan Homola č. 34,     79.let,  *9.7.1913, rodák
1.3. ÚMRTÍ Úmrtí František Dobrovolný č. 37,    80.let,  *3.9.1912, rodák
4.3. ÚMRTÍ Úmrtí Blažena Hanusová č. 63,     80.let,  *9.3.1913
9.3. ÚMRTÍ Úmrtí František Koumar č. 44,     64.let,  *8.8.1929, rodák
4. STAVBY Zahájena stavby kolny Enderle Stanislav č.86
1994-   HOSPODAŘEN Příjmy  849.000,-  výdaje  694.000
  POČET Počet obyvatel 250, z toho 127 mužů a 123 žen
5.3. STAVBY Byla zahájena přestavba obecní kaple. Nová střecha krovy, atd.
4. STAVBY Zahájena stavba garáže Josef  Jágr  č.64
2.5. ÚMRTÍ Úmrtí Ludmila Landová č. 58,    89.let,  *3.9.1905
12.5. NEŠTĚSTÍ Průtrž mračen s krupobitím způsobila na polensku ohromné škody.
6. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Bohumil Zápotočný č. 52
8.6. ÚMRTÍ Úmrtí Františka Nejedlá č. 14,     84.let,  *7.3.1910
20.6. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslava Sedláková č. 31,   62.let Pardubice
7. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Karel  Mirošník č.24, koupil  7.1994
8. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Václav  Doležal  č.92
9. STAVBY Stavba zásobníku kamnářské hlíny Zdeněk  Šimek č. 68
20.9. ÚMRTÍ Úmrtí František Rosecký č. 19,     84.let,  *19.5.1910, rodák
17.11. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Vaverová č. 40,   62.let
19.11. VEDENÍ OBCE Volby do obecního zastupitelstva: starosta Jaroš Zdeněk č. 79, zástupkyně Jaitnerová Eva č. 54, hospodář Dočekal Jaroslav č. 9, rádní: Marie Dobrovolná č. 37, Adolf Šmiraus č. 27, František Kosour č. 77, Josef Doležal č. 12
1995- 1.1. ODPAD Zahájen svoz odpadu v popelnicích na skládku Ronov
  STAVBY Rybník vybudoval u lesa Pustý Bohumil Flesar č.10, a za Kosourovi Jaroslav Chvátal č.39.
3.7. ÚMRTÍ Úmrtí Emílie Šimková č. 48,    81.let,  *23.6.1914
8. STAVBY Přístavba dvou garáže Šimek Zdeněk č. 68
8. STAVBY Stavba sociálního zařízení u truhlářské dílny Dobrovolný František č.37
6.11. ÚMRTÍ Úmrtí Emílie Homolová  č. 67,    83.let,  *22.10.1912
11. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Štohanzl Petr č.48, koupil 10.1995
24.11. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Chvátal č. 39,    67.let,  *21.11.1928, rodák
14.12. UDÁLOSTI Znovu založení Lesního družstva v Polné, zástupce za obec Jaroš Zdeněk č.79.
  UDÁLOSTI Založení ekonomické sdružení obcí Moravy (ESOM) Poděšín členem
1996- 1.1. POČET Počet obyvatel 251, z toho mužů 128, žen 123
5.1. ÚMRTÍ Úmrtí Alois Nejedlý č. 14,    71.let,  *10.6.1925, rodák
9.5. ÚMRTÍ Úmrtí Václav Matoušek  č. 18,  74.let,  *24.7.1922
  STAVBY Byla zřízena telefonní budka u prodejny Jednota.
29.7. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Bláha č. 8,    89.let,  *26.4.1907, rodák
6-7. UDÁLOSTI Položen ve vsi mezinárodní telefonní kabel
19.12. ÚMRTÍ Úmrtí František Pařízek č. 23,   88.let,  *13.10.1908, rodák
1997- 1.1. POČET Počet obyvatel 251, z toho mužů 124, žen 127
1.1. VEDENÍ Nová zástupce starosty Dobrovolná Marie č.37, Jaitnerová odstoupila
1.1. OBEC Poplatek za vodu: zůstává 8.- Kč. za 1m3 vody.
3.1. OBEC Odstoupila z funkce zástupce starosty Jaitnerová Eva. Novým zástupcem starosty se stala  Dobrovolná Marie.
8.1. UDÁLOSTI Vyřízena koncesní listina na provoz obecního vodovodu.
1.2. UDÁLOSTI Začal vycházet obecní zpravodaj, Dočekal Jaroslav č.9, Jaroš Zdeněk č.79
7.2. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Rosecká č. 61,  83.let,  *9.1.1914
28.2. UDÁLOSTI Podpis rámcové smlouvy na plynofikaci, Jaroš Zd, Dočekal Jar, Kosour Fr.
7.3. HASIČI Koupena starší motorová stříkačka  PPS 12.
4. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Josef  Homola  č. 20
4. STAVBY Zahájena stavba truhlářské dílny Vladimír  Řeháček č.59
4. LES Osázen obecní háječek 500 smrčků
23.4. ÚMRTÍ Úmrtí Bohumil Stehlík č. 36,  73.let,  *30.9.1924, rodák
19.5. STAVBY Zahájena přestavba dolního kravína na volné ustájení ZDV
1.9. ŠKOLKA Ředitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín č. 79, nar. 8.3.1958, do 8.8.2000
15.9. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Homolová č. 67,  82.let,  *29.7.1915
6.11. ÚMRTÍ Úmrtí Jaroslav Rosecký č 61,  89.let,  *21.5.1908, rodák
1998- 1.1. POČET Počet obyvatel 251, z toho mužů 126, žen 125
1.1. OBEC Zvýšena cena za odběr vody z původních 8.-Kč  na 10.-Kč.
27.3. STAVBY Zahájena stavba rodinného domku Jaromír Jágr č. 93
3-4. LES Sázeny obecní studně 1000 borovic, 500 smrků
4. STAVBY Stavba dílny na výrobu kachlů,  Šimek Zdeněk č. 68
1.4. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Jágr č. 2,  64.let, kronikář obce,  *1.8.1933, rodák
2.4. KRONIKA Kronikář Zdeněk Jaroš č. 79, nar. 1.3.1953
13.5. STAVBY Zahájil přestavbu rodinného domku František Rosecký č.70
6. BUDOVÁNÍ Nově opraven a obložen kulturní dům
27.6. UDÁLOSTI I. Setkání rodáků obce Poděšín
27.6. UDÁLOSTI Vydány dvě emise pohlednic obce Poděšín
7. STAVBY Stavba kotelny k truhlářské dílně Dobrovolný František č. 37
1.8. STAVBY Zahájena stavba rodinného domku Pavel  Sláma č. 94
8. STAVBY Nový transformátor na betonových sloupech a polovina nové sítě.
1.9. ŠKOLKA Vychovatelka MŠ Libuše Dočekalová, Poděšín č. 9, nar. 29.6.1972, do 5.11.1999
14.11. VEDENÍ OBCE Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Marie Dobrovolná č. 37, Jindřiška Landová č. 33, Milan Koumar č. 78, Jiří Enderle č. 69.
1999- 1.1. POČET Počet obyvatel 252,  z toho mužů 126, žen 126
14.3. UDÁLOSTI Na Internet byly dány internetové stránky naší obce, www.podesin. Byly to vůbec první stránky obce na okrese Žďár nad Sázavou. Pouze dvě města tohoto okresu byly dříve, obec žádná.“
17.3. UDÁLOSTI Pavel Sobotka č.57, se vrátil z první mise vojsk Untrofor, z bývalé Jugoslávie
19.4. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Zdeněk Šimek č. 68.
19.4. STAVBY Zahájena oprava hráze na Panském rybníku.
24.4. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Vratislav Palas č. 6.
24.4. STUDNĚ Vysázeno 900 kusů smrčků a borovic, studně pod obecním lesem.
29.4. STAVBY Výběrové řízení na vysokotlakou přípojku a regulační stanici
7.5. STAVBY Výměna střešní tašek „Bramak“, Bohumil Stehlík č. 36, synovec majitele.
17.5. UDÁLOSTI První internet si pořídil Jaroslav Dočekal č.9
30.6. UDÁLOSTI Zaveden elektrický proud do kaple
16.7. UDÁLOSTI Prodavačka v Jednotě je Věra Chvátalová č.71
16.7. UDÁLOSTI Zbourán starý zděný transformátor  u čp. 58
6.8. UDÁLOSTI Založeno sdružení obcí Poděšín – Sirákov za účelem získání dotace na plyn, zástupci za obec Zdeněk Jaroš č. 79 ( jednatel ) a František Rosecký č. 70
11.8. OBEC Podpis smluv na prodej akcií: 142 ks JME a 61 ks JMP cena 1.432.925,- Kč
1.10. UDÁLOSTI Změna struktury a roznášky na poště v Nížkově
20.10. STAVBY Zahájena stavba vysokotlaké plynové přípojky, firma 1.Žďárská plynařská
31.10. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Šmirausová č 27,  87.let,  *2.1.1912, rodačka
3.11. STAVBY Z Hodonína byla dovezena a hned postavena regulační stanice plynu
8.11. ŠKOLKA Vychovatelka MŠ Vladimíra Špačková, Poděšín č. 76, nar. 29.6.1972, do 31.5.2000
19.11. OBEC Toto byl poslední den kdy jste prožili tak zvaný lichý den. Další lichý den bude až 1.1.3111.
15.12. UDÁLOSTI Zástupce v les. družstvu v Polné Zdeněk Jaroš č.79,  zvolen do představenstva
22.12. UDÁLOSTI Poprvé se rozsvítil vánoční strom u kaple
2000- 1.1. POLITIKA Poděšín pod okresem Žďár nad Sázavou, kraj Jihlavský
1.1. POČET Počet obyvatel 252, z toho 125 mužů, 127 žen, děti do 18 let 77, do 15 let 53
1.1. OBEC Prvně narozené dítě v roce 200 získá odměnu 3 000,- Kč, za druhé místo 2 000,- a třetí 1 000,- Kč.
6.1. ÚMRTÍ Úmrtí Růžena Bláhová č. 8, 89.let,  *18.1.1911, rodačka.
18.2. UDÁLOSTI Hospoda, Jan Šimek č.80, naposled šenkoval a hospodu uzavřel.
7.4. UDÁLOSTI Jitka Landová * 30.3.1965, č.38, po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřena hospodu. Do 3.1.2010
2.5. STAVBY ZDV zahájilo stavbu odchovny na telata a jalovice pod kravínem
3. STAVBY Zahájena přestavba rodinného domku Zdeněk Sobotka č.21
  STAVBY Lubomír Černý ze Sirákova vybudoval rybník na hranicích obcí Poděšín Sirákov.
1.5. UDÁLOSTI V Poděbradech byla zahájena měsíční celostátní výstava kalendáříků a látkových kalendářů. Jednou ze dvou vystavovatelů je Anežka Šmirausová č.27.
13.5. UDÁLOSTI Ve 13.30 hod. byla vernisáž výstavy kalendáříků v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech. Jednou ze dvou vystavovatelů je Anežka Šmirausová č.27.
15.5. STAVBY Zahájena plynofikace obce Poděšín, firma Gaslines Žďár n/S.
29.5. STAVBY Zahájena stavba vodovodu od. č.60, kolem č.52,č.4,č.2,č.64,č.1, po č.79
6.6. STAVBY Zahájena stavba vodovodu od č.79, kolem č.36,č.35,č.34,č..33, až po číslo 13. Délka obou tras je 567,5m
11.6. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Nejedlá č. 14, 74.let,  *23.4.1926, rodačka
26.6. UDÁLOSTI Na Mě.Ú. v Polné založeno sdružení obcí pod názvem „Mikroregion Polensko“, celkem 22 obcí, za obec Poděšín zástupce starosta obce Jaroš Zdeněk
10.7. STAVBY Zahájena stavba vodovodu od čp. 51, kolem 45, 25, až po 49. Délka 44 metrů
10.8. STAVBY Proběhla kolaudace VTL přípojky, RS, středotlakých rozvodů po vsi a přípojek k rodinným domkům.
15.8. STAVBY Zahájena plynofikace mateřské školy, firma IWA Žďár n/S.
28.8. ŠKOLKA Nová zastupující ředitelka Ivana Vaverková z Nového Města n/M. nar. 16.6.1966, zastupuje po dobu nemoci p. Jarošové Marie do 13.7.2001
28.8. ŠKOLKA Nová učitelka Kateřina Urbánková ze Žďáru n/S. nar. 8.7.1979 do 23.8.2002
26.10. ÚMRTÍ Úmrtí František Flesar č. 10, 82.let,  *21.4.1918, rodák
10. STAVBY Postaven vysílač na Blažkově
4.12. STAVBY Zahájena rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování kuchyňského koutu na obecním úřadě.
2001- 1.1. POČET Počet obyvatel  249, muži 123, ženy 126.
26.1. KULTURA Jarošová Ilona se účastnila MISS Poupě a obsadila čtvrté postupové místo.
19.2. STAVBY Zahájena rekonstrukce Obecního úřadu
23.2. ÚMRTÍ Zemřel František Krejčí, bývalý ředitel na zdejší škole 1.9.1952 – 31.7.1966
1.3. POČET Sčítání lidu. 250 obyvatel, z toho 124 mužů, a 126 žen.
19.3. ÚMRTÍ Úmrtí  Zdeněk Jaroš č. 79, 74.let,  *17.5.1927, rodák
19.3. STAVBY Zahájena oprava domu č.23, který koupil Šimek Zdeněk č.68
20.3. UDÁLOSTI Krajští zastupitelé schválili změnu názvu Jihlavského kraje na „Kraj Vysočina“
4.4. LES Zahrnuto a vysázeno smrky bývalé pískoviště za Šlechtickovi.
7.6. SPORT Zdeněk Jaroš se poprvé stal člen předsednictva VV OV ČSTV Žďár n.S.
23.6. UDÁLOSTI Znovuotevřena stará železniční zastávka v Nížkově pro turistickou dopravu
16.7. ŠKOLKA Vrátila se ředitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín č. 79, nar. 8.3.1958, učila 27.5.2007.
12.8. STAVBY Slavnostní otevření rozhledny na Rosickém kopci. Stavba zahájena v květnu 2001.
13.8. STAVBY Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Nížkovem, nový povrch.
15.8. STAVBY Dokončena plynofikace obce zaasfaltováním cest po obci
21.8. STAVBY Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Sirákovem, nový povrch.
6.9. UDÁLOSTI Den otevřených dveří v MŠ za účasti 30-ti obyvatel, postaven nový altán
8.9. ÚMRTÍ Úmrtí Novotná Marie č. 21, 89 let, *5.5.1912
11.9. UDÁLOSTI Teroristický útok na USA, počet mrtvých se odhaduje na 6.000
23.9. UDÁLOSTI Vykradena prodejna Jednoty, škoda 15.000,-Kč
5.10. ÚMRTÍ Zemřel František Musil, bývalý ředitel na zdejší škole 24.8.1966 – 31.8.1970
31.10. OBEC Odstoupil z obecního úřadu Koumar Milan č.78
2002- 1.1. OBEC Do obecní úřadu nastoupil náhradník Adolf Šmiraus č.27
1.1. POČET Počet obyvatel  253, muži 124, ženy 129.
25.1. KULTURA Ve Žďáře n.S. proběhlo oblastní kolo MISS Poupě. Ilona Jarošová obsadila třetí postupové místo.
31.1. OBEC Odstoupila z obecního úřadu Landová Jindřiška č.33
12.2. ÚMRTÍ Úmrtí  Rudolf Flesar č. 47, 87.let,  *26.1.1915, rodák
6.2. UDÁLOSTI Pohon zvonu s elektronickým časovým spínačem. Celková cena je 26 145,-Kč.
18.2. ÚMRTÍ Úmrtí  Marie Homolová č. 67, 74.let,  *5.11.1928, rodačka
14.3. SPORT Družstvo stolních tenistů postoupilo do OP 1. třídy. Jaroš Petr, Bláha František, Štikarová Jana, Jaroš Radim a Jaroš Zdeněk.
3.4. STAVBY V 11 hodin, zemními pracemi zahájena stavba vysílače EUROTEL.
15.4. STAVBY Zahájena druhá etapa oprav obecního vodovodu, od č.60, kolem č.9, 10, 46, 11, 38, 12, 14, 42, 15, 16, 17, 19, 20, 47 až k č.21. od č.42 kolem č.39, 63, 85, 69, po č.77. a od č.38 na plácek. Stavbu prováděla firma Gaslines ZR. Ukončení 23.5.2002.
22.4. SPORT Zdeněk Jaroš předseda TJ se stal 1. místopředsedou krajského výboru stolního tenisu a předseda STK kraje Vysočina
23.4. STAVBY Dnes byl postaven vysílač EUROTEL.
27.5. UDÁLOSTI Tento den byla v jídelně ZDV zahájena pozemková reforma v Poděšíně. Ukončení lze datovat 19. srpna 2009, kdy nabyla právní moci vyhláška o ukončení. Potom následovalo ještě zaměřování a 27.10.předání majitelům nově vytyčené hranice.
2.6. HASIČI Proběhla hasičská soutěž v Poděšíně u háječka. Naše družstvo skončilo 5.
3.6. ÚMRTÍ Úmrtí  Růžena Matoušková č. 18, 74.let,  *15.2.1928, rodačka
8.6. KULTURA Ilona Jarošová č.79, se zúčastnila 12-ti členného finále ČR MISS Poupě v Brněnském Boby centrum, kam se probojovala ze základního kola ve Žďáře Moravského kola v Havířově a semifinále v Řecké Soluni
11.6. STAVBY Firma Colas zahájila stavbu cesty mezi silnicí a mostem u č.27 a od silnice po hrázi k č.37. Asfaltování proběhlo 24.6.
24.6. STAVBY Zahájení přestavby rodinného domku Jan Homola č.34
24.6. STAVBY Stavba nového schodiště u obecního úřadu
29.6. UDÁLOSTI II. Setkání rodáků obce Poděšín
29.6. UDÁLOSTI Vydány čtyři emise pohlednic obce Poděšín
29.6. UDÁLOSTI Vydány dvě brožury: 100 let sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně a 60 let Mateřské školy v Poděšíně. Napsal Zdeněk Jaroš.
13.7. UDÁLOSTI V noci ze soboty 13. na neděli 14.7. byla opět vykradena prodejna Jednoty.
6.8. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Bohumil Flesar č.10, nové číslo 96
10.8. SPORT Založen oddíl malé kopané Brojlers Poděšín, předseda oddílu Jan Koumar
26.8. ŠKOLKA Nová učitelka Lada Vítková ze Žďáru n/S. nar. 3.7.1954 do 31.1.2003
14.9. STAVBY Zahájení stavby rodinného domku Jiří Šlechtický č.5, nové číslo 97
2.11. VEDENÍ OBCE Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Milan Jaitner č.54, Pavel Jágr č.89, František Landa č. 33, Jiří Enderle č. 69.
2003- 1.1. POČET Počet obyvatel  247, muži 122, ženy 125.
1.1. ŠKOLKA Mateřská školka přechází na samostatnou právní subjektivitu jako příspěvková organizace obce Poděšín. Ředitelka nadále Marie Jarošová č.79.
10.1. HASIČI V Poděšíně proběhla okrsková výroční schůze hasičů.
18.1. SPORT Štikarová Jana obsadila na krajských přeborech třetí místo za Paclíkovou SK Jihlava a Piknerovou Havl. Brod. Další 3. místo obsadilas smíšené čtyřhře Janem Jírkem ze Žďáru n.S.
1.2 ŠKOLKA Nová učitelka Margita Nedopilová ze Žďáru n/S. nar. 5.7.1948, učila do 30.6.2006.
1.2 ŠKOLKA Nová kuchařka Jana Doležalová č.92, nar. 20.3.1969. Vařila do 31.5.2008.
8.3. ZAJÍMAVOSTI Ilona Jarošová č.79, nar. 13.7.1985, vyhrála finále Miss Face V.I.P. Agendy.
18.3. UDÁLOSTI Obec Poděšín je napojena na bezdrátovou internetovou síť firmy WAA.
26.3. STAVBY Firma Colas zahájila stavbu cesty mezi prodejnou a starou čekárnou,  kopeček kolem čísel 12, 38, a 11, a úpravy kolem čekárny. Asfaltování proběhlo 18.4.
4.4. UDÁLOSTI Jitka Landová dala do hospody kulečník.
23.4. STAVBY Zahájena stavba chodníku na křižovatce u čísla 23. Tato akce byla dokončena 28. dubna.
13.4. UDÁLOSTI V neděli v ranních hodinách přeletěl nízko nad Poděšínem teplovzdušný balon.
7. UDÁLOSTI František Dobrovolný postavil poutač na Samotínské cestě, zhruba uprostřed lesa.
12.8. UDÁLOSTI Vyhořela kůlna na slámu mezi oběma kravíny, hasilo 10 sborů..
14.8. ÚMRTÍ Úmrtí  Marie Homolová č.34, 82.let,  *6.12.1921.
22.11. UDÁLOSTI Změna katastrálních hranic mezi obcí Poděšín a Sirákov. Hranice jdou po hraně potoka.
24.11. STAVBY Zahájena plynofikace kulturního domu poprvé se topilo 22.1.2004
  KULTURA Ilona Jarošová se stala MISS obchodních domů v Brně, vhlášení proběhlo v obchodním domě Orlí
21.12. UDÁLOSTI Poprvé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Landa Daniel č.38, Chvátal Marek č.32, Poulová Lucie č.34.
2004 1.1. POČET Počet obyvatel  250, muži 122, ženy 128.
27.2. STAVBY Byla zahájena v kulturním domě rekonstrukce sociálního zařízení a nová voda.
21.3. SORT Ženy ukončily Divizi na pěkném 2. místě. Sestava: Jitka Landová, Jana Štikarová, Petra Červinková, Petra Štohanzlová. Trenér Zdeněk Jaroš.
1.4. STAVBY Byla zahájena rekonstrukce cesty od školky po Jaroš č.79, včetně obrubníků.
19.5. ÚMRTÍ Úmrtí  Františka Válová č.13, 81.let,  *15.5.1923, rodačka.
11.6. STAVBY Zahájena třetí etapa oprav obecního vodovodu, od přivaděče nad horním kravínem, kolem dolního kravína kolem č. 75, přes zahrady č.71, 83, 76, 73, 71, přes cestu k č. 58 a 80, a kolem č. 78, 95, přes silnici k č. 65, 61, 59, k č. 68. Dále od č.  52, kolem č.5, 97, k č. 89. Stavbu prováděla firma Gaslines ZR
3.7. TURISTIKA Před desátou hodinou vyráží expedice Sněžka 2004, která čítá 4 členy.  9.7. Sněžka dobyta.
30.7. KULTURA Na prodejně Jednota byla instalována webkamera obce.
10.8. KULTURA Přes Poděšín jela výprava novináře J. Štetiny „Za českými čerty“, a strávila zde jednu noc.
4.10. UDÁLOSTI Dovezeny kontejnery na plast, papír a bílé sklo.
14.10. STAVBY Zateplování, obkládání a pokrývaní vodojemu.
21.10. SPORT Jaroš Zdeněk, zvolen předsedou okresního svazu stolního tenisu ZR
1.11. STAVBY Firma COLAS začala se stavbou chodníku u Jednoty
19.12. UDÁLOSTI Podruhé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Chvátalová Ivana č.71, Bláhová Šárka č.63, Šlechtický Vojtěch č.97, Musil Martin č.88, Chvátal Filip č.71.
31.12. POČASÍ Celkové srážky za rok 2004 – 586 mm.
2005- 1.1. POČET Počet obyvatel  251, muži 124, ženy 127.
1.4. STAVBY Byla zahájena rekonstrukce cesty od Jaroš č.79, po Jágr Pavel č.89, včetně obrubníků.
18.4. KULTURA Ilona Jarošová bojovala ve finále MISS Jihlava.
29.4. STAVBY TJ Poděšín převedla obci do majetku darovací smlouvou klubovnu na hřišti.
4.5. POČASÍ V podvečer začaly padat kroupy.
29.4. OBEC Tělovýchovná Jednota Poděšín převedla darovací smlouvou č.1/2005 obci Poděšín budovu klubovny Tělovýchovné jednoty Poděšín č.95, na hřišti.
26.5. SPORT Zdeněk Jaroš byl podruhé zvolen členem předsednictva VV OV ČSTV Žďár n.S.
9.5. UDÁLOSTI Do rána byla vykradena prodejna Jednoty.
9.5. OBEC obecní úřad namontoval novou vývěsní skříňku na zábradlí u schodiště před Jednotou. Druhá poloviční skříňka byla namontována u obecního úřadu.
25.5. STAVBY ZDV započalo skrývkou stavbu nového prasečáku u dolního kravína.
26.5. STAVBY Obecní úřad zahájil celkovou rekonstrukci obecního rozhlasu.
3.6. UDÁLOSTI Do rána byla vykradena prodejna Jednoty.
4.6. STAVBY Flesar Josef č. 7 začal stavět rampu u silnice vedle zahrady.
6.6. STAVBY Obec začala celkovou rekonstrukci obecní knihovny.
9.7. ŠKOLKA Nová voda – záchody a umývárna, obložena umývárna dětí.
18.7. KULTURA Proběhlo v Barandovských studiích televize Nova finále soutěže Big Brother (velký bratr), kterého se účastnila Ilona Jarošová. Do této hry se přihlásilo celkem 5.816 mladých lidí. Finále 100 lidí
5.8. OBEC Obecní úřad koupil zemědělský pozemek o výměře 13.118 m2, za 6,50Kč za m2, to je za 85.267,-Kč. od Jana Chalupníka č.22.
7.9. KULTURA Parlament ČR schválil návrh znaku a vlajky obce Poděšín.
4.10 STAVBY Vybetonován lapač povrchové vody za Kosourovými.
15.11. OBEC Byla podepsána smlouva na koupi pozemku od občanů pro obec Poděšín. Jedná se o část cesty k areálu družstva od silnice na Sirákov po konec parcely domu č.71.
5.12. KULTURA Starosta obce Z. Jaroš a místostarosta obce F. Rosecký převzali od předsedy parlamentu Lubomíra Zaorálka schválený znak a vlajku obce.
27.12. STAVBY Obec začala rekonstrukci a zvětšování kuchyně v kulturním domě.
31.12. POČASÍ Celkem za rok 2005 spadlo 696 mm srážek.
2006- 1.1. POČET Počet obyvatel 255  z toho  127 mužů   a 128 žen.
8.1. UDÁLOSTI Potřetí proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Dočekalová Aneta č.77, Enderlová Michaela č.69, Sekničková Andrea č.5, Chvátal Jan č.32, Poul Jan č.34.
27.1. KULTURA Poprvé spuštěny nové internetové stránky obce.
12.3. HAVÁRIE Havárie kamionu v Poděšíně u čísla 80 a následné vyprošťování za notné účasti obyvatel.
22.4. UDÁLOSTI Uskutečnilo se rozloučení se starou tratí Přibyslav – Sázava u Žďáru, která byla do té doby vedena jako muzejní trať číslo 903.
7.4. STAVBY Byla zahájena rekonstrukce cesty od Mateřské školy, po Landa Jiří č.58, včetně obrubníků.
28.4. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Flesar č.7, 79.let,  *16.1.1927, rodák.
28.4. KULTURA Ilona Jarošová se účastnila v Slovenské televizi Markíza soutěže „Nevěsta pro milionáře“. Ještě vystoupila 5.5., 13.5., tyto pořady byly předtočeny a v nočním show 17.5., což byl přímý přenos. Závěrečné vystoupení bylo 30.6.
25.5. ÚMRTÍ Úmrtí  Jan Sláma č.29, 82.let,  *9.5.1924, rodák.
6. SPORT Zdeněk Jaroš předseda TJ se stal podruhé 1. místopředsedou krajského výboru stolního tenisu a předseda STK kraje Vysočina.
6.6. NOVINKY Na obecní úřad byla koupena nová barevná laserová tiskárna.
6. NOVINKY Bylo vyrobeno 12 kusů venkovních stolů a 24 kusů venkovních lavic, délka 3 metry.
24.6. UDÁLOSTI III. Setkání rodáků obce Poděšín, při kterém proběhlo svěcení obecní vlajky a znaku.
24.6. UDÁLOSTI Vydáno pět emisí pohlednic obce Poděšín.
30.6. KULTURA Ilona Jarošová měla závěrečné vystoupení v televizi Markíza.
1.7. TURISTIKA Z Blažkova vyrazila Expedice na Kralický Sněžník.
12.7. POČASÍ V odpoledních hodinách se Poděšínem prohnala vichřice. Ve 14 hodin
13.7. KULTURA ZDV Poděšín s firmou John Deere pořádalo celostátní přehlídku strojů u Vejvuzka.
8. STAVBY Zahájena rekonstrukce vepřína v areálu ZDV, který stojí u dílen v areálu družstva u dílen.
14.8. UDÁLOSTI Zbouraná stará autobusová čekárna na křižovatce. Postavena byla v roce 1962.
28.8. ŠKOLKA Nová učitelka Alena Vondráčková ze Žďáru n/S. nar. 1.10.1955, učila do 31.8.2008, kdy začala dělat zastupující ředitelku do 1.2.2009.
4.9. STAVBY Byla zahájena stavba zakrytí splavu pod Mlýnským rybníkem. Stavbu provádí firma GREMIS. Stavba trvala do 18. Října 2006. Kolaudace 20.2.2007.
11.9. SPORT Zdeněk Jaroš předseda TJ se stal podruhé 1. místopředsedou krajského výboru stolního tenisu a předseda STK kraje Vysočina.
13.9. UDÁLOSTI V 15.15 hod. přeletěla nad Poděšínem od Sirákova reklamní vzducholoď.
9. STAVBY Rekonstrukce mostní váhy v ZDV Poděšín, která byla postavena v roce 1965.
3.10. UDÁLOST Letos poprvé byla vykradena prodejna Jednoty.
17.10. UDÁLOST Podruhé byla vykradena prodejna Jednoty, zloděj dopaden.
21.10. VEDENÍ OBCE Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Jiří Enderle č.69, Petr Jaroš č.76, František Landa č.33, František Vejvoda č.50.
10.12. UDÁLOSTI Po ztrátě původního kříže byl v lese Pustý, kde byl zavražděn v roce 1933 hajný postaven nový.
12.12. ÚMRTÍ Úmrtí  Pavel Flesar č.35, 41.let,  *24.6.1965, rodák..
23.12. UDÁLOSTI Po čtvrté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Šlechtická Michaela č.97, Jágr Jaromír č.93, Bláha Ondřej č.63.
2007- 1.1. POČET Počet obyvatel 251 z toho 124 mužů a 127 žen.
18.1. OBEC Koupen mulčovač Huricane F-700 s podvozkem za 88.258,-Kč., na vysékání obecních ploch.
18.1. POČASÍ Silný vítr, který nadělal velké škody a dostal jméno Kyrill trval do 21.1..
20.1. STAVBY Proběhla úspěšně kolaudace úprava splavu poděšínského potoka pod mlýnským rybníkem.
21.1 POČASÍ 18. – 21. byl silný vítr, který nadělal velké škody a dostal jméno Kyrill.
19.3. STAVBY Zahájena stavba nového terasu u školní zahrady. Oprava budovy. Cena 285.961,-Kč., konec 24.4.
20.3. POČASÍ Poslední zimní den napadlo 20 cm. mokrého sněhu.
4.4. STAVBY Zahájena stavba rodinného domku na Samotíně Milan Geidl č. 98
11.4. STAVBY Firma COLAS zahájila opravu chodníku u Jednoty. Stavba byla dokončena 28.5.2007
8.5. STAVBY Zahájena rekonstrukce cesty od silnice u Jednoty, po Kosour František č.77, včetně obrubníků.
11.5. OBEC Obecní úřad koupil 4 ha pozemků na stavební parcely od Milana Matouška.
16.5. UDÁLOSTI V Poděšíně byl vykraden telefonní automat.
1.6. STAVBY Slámovi začali se stavbou kravína na volné ustájení 75 krav.
5.6. OBEC Veřejná schůze k větrné elektrárně v obci.
7.6. OBEC Na internetových stránkách obce bylo založeno diskusní fórum.
29.6. STAVBY Bylo zahájeno hloubení a čistění potoka od mostu u Pařízkových po most u lesa Hanousek.
29.6. ÚMRTÍ Zemřel Vladimír Korbička, který při srazu rodáků sázel pamětní lípu.
30.6. TURISTIKA Odstartovala expedice Vysoké Tatry.
10.7. UDÁLOSTI V prodejně Jednota je staronová prodavačka Dana Chvátalová.
23.7. STAVBY Zahájena oprava kuchyně ve školce. Nová voda, odpady, opr. elektroinstalace, dlažba a obklady.
1.8. FARÁŘ Byl ustanoven biskupem Dominikem Dukou OP do funkce „výpomocný duchovní kaplan“ pro římskokatolickou farnost v Nížkově P. Mgr. Pavel Sandtner.
17.8. OBEC OÚ koupil část cesty ode vsi za č.p.1 k areálu družstva.
26.8. ÚMRTÍ Úmrtí  Marie Jarošová č.79, 49 let, *8.3.1958, ředitelka Mateřské školy,  rodačka ze Sirákova.
1.9. ŠKOLKA Nová ředitelka Libuše Sobková ze Žďáru n/S. nar. 6.10.1964, učila do 31.8.2008.
20.9. POČASÍ První ranní mráz -2°C.
1.11. ŠKOLKA Nová uklizečka ve školce Marie Jarošová ze Sirákova *2.4.1974. Do 31.3.2010 Vystřídala Annu Jágrovou.
24.11. ÚMRTÍ Úmrtí  Jan Šimek č.68, 78 roků, *21.6.1929, rodák na čísle 25.
4.12. ÚMRTÍ Úmrtí Josef Homola č.20, 26 roků, *16.4.1981, rodák.
23.12. UDÁLOSTI Po páté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Dočekalová Martina č.77,Flesarová Valentýna č.10, Vencovský Tadeáš č.38.
2008- 1.1. POČET Počet obyvatel  248 z toho 123 mužů a 125 žen.
2.1. ÚMRTÍ Úmrtí Stanislav Enderle č.69, 77 roků, *19.10.1930, rodák.
3.1. UDÁLOSTI Od 3. do 5. ledna řádila na Vysočině vichřice o síle orkánu, která dostala název Kyril.
29.2. UDÁLOSTI Od 29. února do 2. března řádila na Vysočině vichřice o síle orkánu, která dostala název Emma.
5.3. STAVBY Zemědělské družstvo vlastníků zahájilo přístavbu odchovny telat pod kravínem.
29.1. STAVBY Zemědělské družstvo zahájilo stavbu na rozšíření vepřína u dílen
31.5. STAVBY Namontována branka a plot u památníku padlých 1. sv. války..
2.6. ŠKOLKA Nová kuchařka ve školce Blažena Říhová ze Sirákova *4.1.1960. Vystřídala Janu Doležalovou.
2.6. ŠKOLKA V mateřské škole poprvé v historii není zaměstnanec z Poděšína.
10.6. STAVBY Zahájeno čistění Poděšínského potoka od Hanouska po hranice s Nížkovem a přítok od Roseckovýho rybníčka kolem Cikar. Dokončeno 26.6.
11.6. POČASÍ Bouřka a průtrž mračen. Padlo 40 mm vody. Mnoho škody.
24.6. STAVBY Hasiči zahájili u hospody stavbu sušáku na hadice.
25.6. POČASÍ Silný vítr, bouřka a déšť. Spadlo několik stromů.
11.7. POČASÍ V noci byla silná bouřka.
31.7. ÚMRTÍ Úmrtí Božena Dobrovolná č.37, 91 roků, *7.4.1917, rodačka.
24.8. UDÁLOSTI Hasiči uspořádali na hřišti sportovní odpoledne.
31.8. ŠKOLKA Končí ředitelka Libuše Sobková ze Žďáru n/S. nar. 6.10.1964.
1.9. ŠKOLKA Zastupující ředitelka Alena Vondráčková ze Žďáru n/S. nar. 1.10.1955, učila do 31.1.2009.
1.9. ŠKOLKA Nová učitelka Iva Doležalová z Poděšína č.12 nar. 9.6.1985, učila do 30.4.2010,
29.9. STAVBY Byla zahájena stavba chodníku od hráze hospody po příjezdovou cestu na plácek, s doasfaltováním k silnici. Dokončeno 5.11.2008.
16.10. UDÁLOSTI Nabytím právní moci skončila formálně pozemková reforma v Poděšíně. Zbývá vytyčit a vyměnit pozemky mezi vlastníky a uživateli.
7.11. KULTURA Obecní úřad vydal knihu 1. Světová a osudy obyvatel obce Poděšín která má 44 stran a sestavil ji Zdeněk Jaroš č.79.
9.11. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Chvátalová č.33, 85 roků, *26.7.1923. Rozena Simonidesová z Chroustova.
28.11. POČASÍ Foukal vítr o síle orkánu.
21.12. UDÁLOSTI Pošesté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Navrátil Matyáš č.11, Palas Pavel č.6, Rosecký František č.70 a Šimková Barbora č.25.
21.12. ÚMRTÍ Úmrtí Anna Chvátalová č.39, 76 roků, *3.3.1932. Rozená Slámová z Vysokého.
2009- 1.1. POČET Počet obyvatel 253 z toho 125 mužů 128 a žen.
7.1. ŠKOLKA Proběhlo další kolo konkurzu na ředitelku MŠ. Vybraná byla Hana Řicanová ze Žďáru n/S.
31.1. ŠKOLKA Končí zastupující ředitelka Alena Vondráčková ze Žďáru n/S. nar. 1.10.1955.
1.2. ŠKOLKA Nová ředitelka Hana Řicanová ze Žďáru n/S. nar. 11.2.1966, učila do .
2.2. POČASÍ Opět řádil vítr o síle orkánu.
5.3. TISK Naše kaple vyfocena ve Vysočině v rubrice „Poznej region“.
23.3. UDÁLOSTI Jaroslav Dočekal a Zdeněk Jaroš pro Zlatý erb v Jihlavě za 3. místo.
2.4. TISK Naši hasiči měli ve Vysočině celou stránku v rubrice „Výlety do historie“, kterou spolupřipravoval Zdeněk Jaroš.
23.4. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Dočekalová č. 9, 84 roků, *9.11.1925. Rozena jako Jarošová v Sirákově.
26.4. UDÁLOSTI Tradiční pouť. Foukal silný vítr.
27.4. POČASÍ Vítr o síle orkánu, který foukal ještě 28.4.
9.5. ÚMRTÍ Úmrtí Blažena Flesarová č. 47, 92 roků, *26.1.1917. Rozená Chvátalová č.47.
18.5. STAVBY Zahájena stavba chodníku od čísla 23 po číslo 58 s mostkem přes poděšínský potok, firmou Josef Pitka – STAKO. Stavba byla ukončena 12.8.2009 úpravou terénu.
22.5. POČASÍ Večer přišla bouřka a krupobití.
11.6. SPORT Zdeněk Jaroš byl potřetí zvolen členem předsednictva VV OV ČSTV Žďár n.S. Do roku 2013
12.6. POČASÍ Bouřka v pravé poledne.
15.6. ŠKOLKA Mateřskou školku navštívil poslanec Karel Černý se svou asistentkou.
17.7. STAVBY Zahájena stavba plotu II. Etapa, schodiště, chodníku a pískoviště na školní zahradě, firmou Josef Pitka – STAKO. Stavba byla dokončena 23.11.2009.
21.7. STAVBY Zahájena stavba chodníku kolem plotu školní zahrady k památníku. Stavba byla ukončena 6.8.2009 úpravou terénu.
22.7. STAVBY Zahájena stavba chodníku okolo kaple, okapů, svodů, firmou Josef Pitka – STAKO. Stavba dokončena 11.11.2009 terénní úpravou.
2.8. POČASÍ Při noční bouřce byl zasažen strom pod č.7 a 8.
5.8. UDÁLOSTI Veřejné projednání územního plánu obce Poděšín v kuchyni KD.
24.8. ÚMRTÍ Úmrtí Marie Enderlová č. 69, 77 roků, *20.1.1932. Rozená Štohanzlová Špinov.
10.9. SPORT Zdeněk Jaroš podruhé zvolen předsedou okresního svazu stolního tenisu. Do roku 2013.
16.9. UDÁLOSTI Na obecní úřad koupena nová tiskárna na papír A3 a vybavení na Czechpoint.
27.10. UDÁLOSTI Konec pozemkové reformy. Došlo k předání nově vytyčené pozemky majitelům.
2.12. STAVBY Byla zahájena stavba kaverny a odvodňovací struhy u Jágr Josef, firmou Josef Pitka – STAKO Dokončena 11.12.2009.
3.12. TISK Naše škola a školka měli ve Vysočině celou stránku v rubrice „Spolužáci“, kterou pomáhal připravil Zdeněk Jaroš.
2010- 1.1. POČET Počet obyvatel 245 z toho 123 mužů a 122 žen.
3.1. UDÁLOSTI Jitka Landová uzavřela hospodu na hrázi
18.1. POČASÍ Po sněhové nadílce přišla obleva.
27.1. POČASÍ Rekordní mráz, ráno naměřeno -21°C.
26.2. UDÁLOSTI Zdeňka Ptáčková * 20.4.1964, č.79, po úpravách znovu otevřena hospodu na hrázi.
14.3. UDÁLOSTI Posedmé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Enderle Lukáš č.69, Jágrová Tereza č.93, Lánová Anna č.86.
6.4. ŠKOLKA Nová uklizečka ve školce Štěpánka Košáková *14.12.1978. Vystřídala Marii Jarošovou ze Sirákov.
19.4. STAVBY Zahájena stavba cesty na plácku pod školou, firmou COLAS. Asfaltování 6.-7.5 , dokončení 10.5.
26.4. STAVBY Zahájena stavba sochy stromu mistrem Olšiakem. Socha dokončena 18.6.
27.4. UDÁLOSTI Namontována s spuštěna II webkamera na hospodu, nastavena na sochu a posezení.
30.4. ŠKOLKA Končí učitelka Iva Doležalová z Poděšína č.12 nar. 9.6.1985.
10.5. STAVBY Zahájena stavba chodníku u Landa Jiří, firmou Josef Pitka – STAKO. Dokončení .

Zahájeny truhlářské práce, firmou František Dobrovolný. Stavba dokončena 18.6.

10.5. STAVBY Zahájena stavba posezení u hospody, firmou Josef Pitka – STAKO. Dokončení 16.6.

Zahájeny truhlářské práce, firmou František Dobrovolný. Stavba dokončena 18.6.

17.5. STAVBY ZDV Poděšín za finanční podpory obce zahájilo opravu cesty od Vejvuzka na Samotín. Do 21.5.
18.5. STAVBY ZDV Poděšín za finanční podpory obce opravilo cestu za číslem 1 k areálu družstva.
1.6. ŠKOLKA Nová učitelka Dana Trávníčková ze Žďáru n.S. nar. 19.9.1973, učila do
7.6. SPORT Zdeněk Jaroš předseda TJ se stal potřetí 1. místopředsedou krajského výboru stolního tenisu a předseda STK kraje Vysočina.
7.6. STAVBY Pavel Šimek namontoval držák na pamětní desku u kaple.
10.6. STAVBY Firma Obelisk Mírovka nainstalovala pamětní desku památníku a znak 1. republiky a obce.
12.6. UDÁLOSTI Poděšínem projel závod historických vozidel. Start a cíl byl v Dobroníně, trasa vedla přes Polnou, Nížkov, Přibyslav, Šlápánov.
19.6. UDÁLOSTI IV. Setkání rodáků obce Poděšín, při kterém proběhlo otevření sochy stromu a odhalení památníku obětem 1. světové války.