Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Sbor Dobrovolných Hasičů Poděšín

Výbor SDH Poděšín

Starosta SDH Vladimír Řeháček tel. 602 931 667
Náměstek starosty Bc. Alois Chvátal tel. 777 131 478
Velitel SDH David Nejedlý tel. 776 674 247
Jednatel Stanislava Slámová tel. 777 988 207
Strojník Zdeněk Sobotka tel. 608 663 341
Hospodář Růžena Flesarová tel. 608 758 233
Referent prevence Jiří Šlechtický tel. 607 769 457

Kontrolní a revizní rada

Předseda Josef Šlechtický
člen Pavel Jágr
člen Pavel Sobotka

Prapor

Kontakt

E-mail: sdh-podesin@seznam.cz

IČ: 65758625

Seznam členů ke stažení

 

Zásahová jednotka SDH Poděšín

Velitel:

Nejedlý David tel.: 776 674 247

Členové:

Řeháček Vladimír tel.: 602 931 667
Chvátal Alois tel.: 777 131 478
Šlechtický Jiří tel.: 607 769 457
Flesar Vladislav tel.: 736 780 382
Bláha František tel.: 724 151 434
Flesar Lukáš tel.: 737 482 342
Sláma Antonín tel.: 777 885 275
Palas Luboš tel.: 723 389 770
Sobotka Zdenek tel.: 608 663 341
Enderle Petr tel.: 721 905 649
Dočekal Tomáš tel.: 721 058 275

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

AKTUÁLNĚ 

Přečtěte si nejnovější zprávy z dění či historie