Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2021

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2021

 

Sbor dobrovolných hasičů má k měsíci prosinec 2021, 56 členů, z toho 45 mužů a 11 žen.

Za rok 2021 bylo odpracováno téměř 200 brigádnických hodin.

 

Brigádnické práce

– sečení trávy u rybníka a na hřišti

– úklid větví po obci

– údržba hasičské stříkačky PS 12

– výlov rybníka

– sběr železa

 

Brigáda

Dne 29. března se uskutečnila první letošní hasičská brigáda. Jednalo se o úklid větví okolo Mlýnského rybníka na návsi a po obci. I přes malou účast se udělalo kus práce. (Vladimír Řeháček, David Nejedlý, František Landa, Alois Chvátal, Stanislava Slámová, Hana Palasová)

 

Požár lesa v Cikarech    

Dne 28.4.2021 8:39 byl vyhlášen poplach požár lesa v Cikarech o ploše cca 100m2. U požáru byli i naši hasiči Lukáš Flesar, Zdeněk Sobotka ml., Vladimír Řeháček a Petr Enderle. Náš sbor zajištoval plnění aut vodou z rybníka.

Dále byli u požáru jednotky : HZS Žďár nad Sázavou, JSDH  Nové Veselí, HZS Polná

 

Brigáda

Dne 18. června se uskutečnil sběr starého železa.

(David Nejedlý, Zdenek Sobotka ml., Vladimír Řeháček, Alois Chvátal)

 

 

Mše sv. za hasiče

Dne 27. června proběhla v Novém Veselí mše svatá za všechny živé a zemřelé dobrovolné hasiče. Mše proběhla v 16:30h v kostele sv. Václava v Novém Veselí. Po mši svaté se šlo v průvodu k místní hasičské zbrojnici, kde proběhlo krátké posezení.

 

 

Brigáda

Dne 6. července se uskutečnila další brigáda na úklid a odvoz větví po obci. (Lukáš Flesar, Růžena Flesarová, David Nejedlý, Petr Enderle, Jan Sláma, Zdenek Sobotka ml., Vratislav Seknička)

 

 

Brigáda

Dne 2. září se uskutečnila brigáda na úklid a prořezání stromu na hřišti. (David Nejedlý, Zdenek Sobotka ml., Petr Enderle)

 

 

Požár lesa na Výbraškách

Dne  6.září 2021  ve 20:08 hodin byl vyhlášen poplach pro naši Zásahovou jednotku  SDH Poděšín. Jednalo se o požár lesního porostu na ploše cca 10×15 m. Naše jednotka dorazila ve složení: Sobotka Zdenek ml., Flesar Lukáš, Sláma Antonín a David Nejedlý spolu s jednotkami z Polné, Nového Veselí a Žďáru nad Sázavou. Požár byl lokalizován a z důvodu dostatku cisteren nemusela ani naše jednotka doplňovat vodu do žádného z cisternových aut. Naši členové tedy pomáhali s hašením, aby si ostatní hasiči mohli odpočinout a s rozebíráním hromady dřeva pro dostatečné prolití vodou. Po sbalení materiálu se jednotky v 1:25 hodin vracely na základny a bylo nahlášeno ukončení události.

 

 

Oslava 130 let SHD Nové veselí

Dne 19. září proběhla oslava 130 let založení SDH Nové Veselí. Ve 12 h byla zahájená schůze pro delegáty a místní sbor. Chvíli po zahájení byl vyhlášen poplach a zásahová jednotka odjela k požáru klestí do nedaleké obce Budeč. Po schůzi proběhl průvod hasičů, místních obyvatel, delegátu a hostu z okolních vesnic. Během dne byla ještě ukázka místních hasičů. Na závěr byl ve 20 h odpálen ohňostroj.

 

 

Taktické cvičení Okrsku Nové Veselí

Dne 2.října 2021 v 14:38 h byl vyhlášen poplach pro : JSDH Nové Veselí, Březí nad Oslavou, Budeč, Kotlasy, Matějov, Poděšín, Sirákov, Újezd.

Toto taktické cvičení v Budči na Tálinské bylo zaměřeno na hledání pohřešované osoby. Cvičení připravil velitel jednotky Nové Veselí Ambrož Ondřej společně s jednotkou Budeč.

Cílem cvičení bylo prověření prostorové orientace v terénu s rozdělením do skupin s určením sektoru prohledání, komunikace pomocí přenosných radiostanic při plnění úkolů.

Všechny jednotky splnily úkoly, které jim byly přiděleny. Podařilo se nám nashromáždit cca 60 dobrovolníků. Po konzultaci s Policii ČR byl prostor hledání rozdělen na dva sektory a prohledáván nezávisle každou skupinou. Zraněné figurantky (starostka Okrsku Věra Sobotková a náměstek starostky Stanislava Slámová) byl v relativně v krátkém čase nalezeny, a proto se ukryla další osoba (Šárka Palasová), po nalezení cvičení bylo ukončeno úspěchem.

Velké poděkování patří všem zapojeným hasičům a zvláště hasičům Budče, na jejíž území se cvičení konalo a poskytla prostor pro zhodnocení cvičení.

Při taktickém cvičení nedošlo ke zranění ani usmrcení osob.

 

 

Výlov rybníka

 

Dne 16. října 2021 se v Poděšíně konal tradiční výlov rybníka, pořádaný místním Sborem dobrovolných hasičů. Jako loni se lovil rybník na Bejčině. Vylovilo se množství ryb, převážně kaprů, kteří letos dosahovali větší velikosti a množství než v minulých letech. Proto se větší kusy přemístili do rybníka na Hrázi, kde se na jaře uskuteční další výlov.

 

 

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2020

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2020

 

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 19. 12. 2020 57 členů, z toho 46 mužů a 11 žen.

Za rok 2020 bylo odpracováno téměř 250 brigádnických hodin.

 

Brigádnické práce

– uspořádání Námětového cvičení v Poděšíně

– sečení trávy u rybníka a na hřišti

– údržba hasičské stříkačky PS 12

– výlov rybníka

 

Námětové cvičení Okrsku Nové Veselí

Dne 18.9.2020 v 16:30 byl vyhlášen cvičný poplach požáru v Poděšíně  lesa v Rybníčkách. Cílem cvičení bylo prověření sestavení dopravního vedení za pomocí 6 stříkaček a 3 cisternových automobilů a komunikace pomocí přenosných radiostanic při plnění úkolu.  Voda se čerpala z rybníka pana Roseckého. Hasičům se podařilo do 30 min od vyhlášení poplachu dostat vodu do vzdálenosti 850 m. Tohoto cvičení se zúčastnili SDH Poděšín, SDH Sirákov, SDH Újezd, SDH Nové Veselí, SDH Matějov, SDH Budeč, SDH Březí nad Oslavou, SDH Kotlasy.  Počasí nám přálo, za což jsme rádi.

Všem co se podíleli na chystání a organizaci a spolupráci této akce moc děkuji i panu Jaroslavovi Dočekalovi za natáčení této akce .

 

Výlov rybníka

Již už tradičně jako každý rok jsme 10. října 2020 uskutečnili výlov rybníka pořádaný místním Sborem dobrovolných hasičů. Lovili jsme rybník na Bejčíně. Prodalo se kolem 100 kusu ryb, převážně kaprů, dále tam byli štiky, candát, amuři, tolstolobici a sumci  který byli také na prodej. Letos nebylo možné kvůli vládnímu nařízení uskutečnit prodej občerstvení.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2019

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2019

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 7. 12. 2019 57 členů, z toho 46 mužů a 11 žen.

Za rok 2019 bylo odpracováno téměř 450 brigádnických hodin.

Brigádnické práce

– uspořádání čarodějnic, kácení máje

– uspořádání a organizace hasičských závodu   

– sečení trávy u rybníka a na hřišti

– stavění máje

– sběr železa

– údržba hasičské stříkačky PS 12

– stavba podpěrné zdi na hřišti

– výlov rybníka

Pálení čarodějnic

Sbor dobrovolných hasičů i letos uspořádal pálení čarodějnic, které připadá na 30. dubna. Akce se konala na hřišti a pálení tradičního ohně se zúčastnil dostatek místních obyvatel. Rádi bychom poděkovali všem, kdo se přišli podívat, za podporu této kulturní akce

Hasičská pouť

V sobotu 4. května se uskutečnila první hasičská pouť (hasičské slavnosti) v Novém veselí. Průvod začal pod farou u sochy svatého Floriána a potom se šlo v průvodu na mši svatou. Náš sbor byl zastoupen 3 členy.

Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí v Poděšíně

Letos připadlo pořádání okrskové hasičské soutěže na naši obec. Soutěž proběhla za krásného počasí a velké účasti diváků dne 18. května. Účastnilo se 8 mužských družstev z obcí Poděšín, Sirákov, Újezd, Nové Veselí, Březí nad Oslavou, Budeč, Kotlasy. Matějov nad 40 let  a jedno ženské družstvo z Matějova. Za Poděšín soutěžili Alois Chvátal, Vladislav Flesar, Tomáš Dočekal, Luboš Palas, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Petr Enderle, Jan Sláma a Zdeněk Sobotka, kteří vybojovali krásné třetí místo. Na místě druhém se umístilo družstvo z Újezdu a vítězem se stalo družstvo z Nového Veselí. Rozhodčí za nás sbor byl Jiří Šlechtický, Jaromír Jágr a Vladimír Řeháček. Ostatním členům kteří se podílely na přípravě a organizaci této akce moc děkujeme.  Soutěž pokračovala volnou zábavou až do pozdních večerních hodin.

O pohár starosty obce Olešenka

V sobotu 1.6. proběhla hasičská soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce Olešenka. Poděšín soutěžil po delší přestávce opět s oběma družstvy. V kategorii mužů soutěžilo 10 družstev a v kategorii žen 8 družstev. 

Muži šli na start jako třetí, umístili se na 8 místě. Ženy startovaly také jako třetí a umístili se na 4. místě.                                                                                                                          Za družstvo mužů závodili: Zdenek Sobotka, Alois Chvátal, Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Luboš Palas, Růžena Flesarová, Jaroslava Slámová.                                                      Za družstvo žen závodili: Naděžda Sobotková st., Růžena Flesarová, Jaroslava Slámová, Hana Palasová, Šárka Palasová, Naděžda Sobotková, Monika Vencovská.

Kácení máje

I letos, dne 2. června, se v naší obci konalo tradiční kácení máje pořádané sborem dobrovolných hasičů. Pro návštěvníky bylo zajištěno občerstvení a pro děti navíc opět i skákací hrad. Počasí nám přálo, byl velice krásný a slunečný den a účast návštěvníků tak byla hojná. Všem zúčastněným děkujeme.

Boží tělo

V neděli 23. června se v Nížkově uskutečnil průvod obcí u příležitosti slavnosti Božího těla. Náš sbor byl zastoupen čtyřmi členy.

Výlov Rybníka

Dne 12. října 2019 se v Poděšíně konal tradiční výlov rybníka, pořádaný místním Sborem dobrovolných hasičů. Tentokrát se lovil rybník na Bejčině, a to podruhé ve své historii. Prodalo se kolem 70 ryb, převážně kaprů, kteří letos dosahovali větší velikosti než v minulých letech, dále tam byli štiky a amuři který byli také na prodej.  Jako vždy bylo možné zakoupit i něco k pití a uzené pstruhy k jídlu.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2018

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2018

Sbor dobrovolných hasičů Poděšín má ke dni 31. 12. 2018 má 56 členů, z toho 46 mužů a 10 žen.

Za rok 2018 bylo odpracováno téměř 450 brigádnických hodin:

 • stavba podpěrné zdi na hřišti
 • uspořádání čarodějnic, kácení máje
 • sečení trávy u rybníka a na hřišti
 • údržba hasičské stříkačky PS 12
 • výlov rybníka
 • příprava hasičského plesu
 • sběr železa

V roce 2018 se družstvo mužů SDH Poděšín zúčastnilo 1 soutěže, a to na:

 • základním kole soutěže požárních družstev okrsku Nové Veselí v Sirákově

V roce 2018 se Sbor dobrovolných hasičů Poděšín podílel na kulturním životě v obci:

 • dubna pálení čarodějnic
 • června se uskutečnilo kácení máje na hřišti + dětský den
 • října proběhl výlov rybníka
 • listopadu se uskutečnil 15. Hasičský ples

8.prosince 2018 proběhla výroční členská schůze SDH Poděšín.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2017

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2017

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 9. 12. 2017 59 členů, z toho 49 mužů a 10 žen. Na vlastní žádost odchází Petr Jaroš.

Za rok 2017 bylo odpracováno téměř 600 brigádnických hodin.

Brigádnické práce

– uspořádání čarodějnic, kácení máje  a loučení s létem

– sečení trávy u rybníka a na hřišti

– údržba hasičské stříkačky PS 12

– stavba podpěrné zdi na hřišti

– výlov rybníka

– příprava hasičského plesu

Čarodějnice

Sbor dobrovolných hasičů uskutečnili 22. dubna 2017 pálení čarodějnic. Které se konali na hřišti.  Všem kdo se přišel podívat děkujeme, že podpořili tuto kulturní akci.

Kácení máje

Kácení Máje. Dne 11. 6. 2017 proběhlo kácení máje. K poslechu hrála Záborenská čtyřka. Pro návštěvníky bylo zajištěno občerstvení a na své si přišly i děti, pro které byl zapůjčen skákací hrad. Pro obveselení proběhla soutěž v řezání májky. Zúčastnilo se dohromady 7 dvojčlenných družstev. Pořadatelům a všem zúčastněním děkujeme a za rok se opět na vás těšíme.

Hasičské soutěže

V letošním roce reprezentovalo SDH Poděšín družstvo mužů na 1 soutěži.

Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí v Budči                                                                                                             

Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí v Budči. V neděli 21. května odpoledne se v obci Budeč uskutečnilo 1. kolo hasičské soutěže v klasice Okrsku Nové Veselí. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů, včetně našeho sboru a 1 družstva žen. Soutěžilo se v tradičních disciplínách – teorie a pořadová příprava, štafetový běh 8 x 50 m a požární útok. Naše družstvo ve složení – Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Zdeněk Sobotka, Tomáš Dočekal, Luboš Palas, Lukáš Flesar, Petr Enderle, Antonín Sláma, David Nejedlý – startovali 8. v pořadí. Jejich celkový čas byl 128,78 s, z toho 55,09 s v požárním útoku a 73,69 s ve štafetovém běhu, umístili se na 3. místě. Rozhodčí za náš sbor byl Vladimír Řeháček a Jiří Šlechtický.  

Výlov Rybníka

Dne 14. října se v Poděšíně konal tradiční výlov rybníka, pořádaný místním Sborem dobrovolných hasičů. Ovšem letos se nejednalo o Mlýnský rybník na návsi, jako v předchozích letech, ale proběhl historicky první výlov rybníka za Háječkem, který byl vybudován před 3 lety. Vylovilo se kolem 60 ryb, a to převážně kaprů, malou část tvořili amuři. Jako obvykle bylo možné zakoupit i něco k pití i k snědku. Účast byla letos nižší než v minulých letech, kdy se prodalo zhruba o třetinu ryb více.

Hasičský ples

V sobotu 25. listopadu proběhl 14. hasičský ples, hrála kapela Dring. Pro přítomné byla připravena příjemná zábava a bohatá tombola, za což děkujeme našim sponzorům.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2016

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2016

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 10. 12. 2016 60 členů, z toho 50 mužů a 10 žen. Na vlastní žádost odstupuje Jana Jágrová a Lenka Doležalová.

Za rok 2016 bylo odpracováno téměř 600 brigádnických hodin.

Brigádnické práce

– dočištění a oplocení Háječku

– uspořádání čarodějnic, kácení máje a loučení s létem

– sečení trávy u rybníka a na hřišti

– údržba hasičské stříkačky PS 12

– výlov rybníka

– příprava hasičského plesu

Háječek

Sbor dobrovolných hasičů uskutečnil brigádu na dočištění Háječku po kůrovci. Tato brigáda se uskutečnila v sobotu 12. března.  Přes nepřízeň počasí se brigády zůčastnilo dostatek dobrovolníku. Za jeden den se to vše nestihl, a proto se uskutečnila další brigáda 31 března, kde se Háječek dočistil. V neděli 3. dubna spolek myslivců vysazoval stromky a při té příležitosti sbor hasičů celí háječek oplotil.

Čarodějnice

Sbor dobrovolných hasičů po několika letech uskutečnili 30. dubna 2016  pálení čarodějnic. Které se konali na hřišti. Při té příležitosti se spálilo klestí ze stromu, které uschli minulí rok při velkých teplech okolo hřiště. Po obnovení této tradice se zůčastnilo dostatek místních obyvatel.  Všem, kdo se přišel podívat děkujeme, že podpořili tuto kulturní akci.

Máj

I letos se stalo součástí tradice že sbor dobrovolných hasičů postavili Máj. Máj byla postavena 25. května. Slavnostní kácení bylo uskutečněno 29.května.  Počasí nám přálo, účast byla hojná.

Hasičské soutěže

V letošním roce reprezentovalo SDH Poděšín družstvo mužů na 2 soutěžích.

Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí v Kotlasých

V neděli 5. června odpoledne se v obci Kotlasy uskutečnilo 1. kolo hasičské soutěže v klasice Okrsku Nové Veselí. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů, včetně našeho sboru a 2 družstva žen.   Soutěžilo se v tradičních disciplínách – teorie a pořadová příprava, štafetový běh 8 x 50 m a požární útok. Naše družstvo ve složení – Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Zdenek Sobotka, Tomáš Dočekal, Pavel Sláma, Luboš Palas, Lukáš Flesar, Petr Enderle, Antonín Sláma. Startovali v 5 pořadí, jejich celkový čas byl 134,75 s, z toho 62,53 s v požárním útoku a 72,22 s ve štafetovém běhu, umístili se na 6. místě. Rozhodčí za náš sbor byl Vladimír Řeháček a Jiří Šlechtický.                                                                                                        

O pohár starosty okrsku

V sobotu 18 června se uskutečnili hasičská soutěž v požárním sportu O pohár starosty okrsku v Petrovicích. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – běh na překážkách s hasičským vybavením a útok v nalévání. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů. Naše družstvo skončilo na 4 místě. Za naše družstvo ve složení: Vladislav Flesar (strojník), David Nejedlý, Tomáš Dočekal, Lukáš Flesar, Zdenek Sobotka, Petr Enderle, Jan Enderle, František Kasal.

Loučení s prázdninami

Dne 28.8.2016 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI, které se konalo za slunného počasí již tradičně na hřišti. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží, jako třeba překážkový běh, skákání v pytli, srážení kelímků vodní pistolí a asi nejvíce oblíbená střelba ze vzduchovky. Po skončení všech disciplín proběhlo vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Pro soutěžící byly připraveny diplomy a ceny jak k zakousnutí tak i něco praktického do školy. Poté, jak již bývalo zvykem, se hrál fotbal ženatých proti svobodným. Bohužel z nedostatku ženatých mužů musely nastoupit i tři ženy. Zápas to byl napínavý do poslední minuty, ale nakonec se podařilo svodným mužům vyhrát 3:2. Všem děkujeme za účast a za příjemně strávené nedělní odpoledne.

Výlov Rybníka

V sobotu 15. října uspořádal sbor dobrovolných hasičů Poděšín tradiční podzimní výlov Mlýnského rybníka. Sešlo se mnoho diváku a zákazníku, bylo prodáno skoro 100 ks. Na hrázi bylo možné kromě ryb zakoupení něco pro zahřátí.

Hasičský ples

V sobotu 26. listopadu proběhl 13. hasičský ples, hrála kapela Profil. Pro přítomné byla připravena příjemná zábava a bohatá tombola, za což děkujeme našim sponzorům.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2015

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 19. 12. 2015 63 členů, z toho 51 mužů a 12 žen. Na vlastní žádost odstupuje Marie Vejvodová .

Za rok 2015 bylo odpracováno téměř 750 brigádnických hodin.

Brigádnické práce

 • dokončení přístřešku u hasičské klubovny na hřišti
 • sečení trávy u rybníka a na hřišti
 • údržba hasičské stříkačky PS 12
 • výlov rybníka
 • příprava hasičského plesu

Májka

Dne 2.května byla postavena na hřišti májka. Kácení proběhlo 31. května.

Hasičské soutěže

V letošním roce reprezentovalo SDH Poděšín družstvo žen se zúčastnili 1 soutěže a družstvo mužů na 3 soutěžích.

Základní kolo hasičské soutěže okrsku Nové Veselí

V neděli 24.května odpoledne se v obci Matějov uskutečnila hasičská soutěž v klasice Okrsku Nové Veselí. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů, včetně našeho sboru a 3 družstva žen.   Soutěžilo se v tradičních disciplínách. Naše družstvo ve složení – Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), David Nejedlý, Zdenek Sobotka, Tomáš Dočekal, Pavel Sláma, Luboš Palas, Lukáš Flesar, Petr Enderle. Startovali v 6 pořadí, jejich celkový čas byl 130,19 s, z toho 53,44 s v požárním útoku a 76,75 s ve štafetovém běhu, umístili se na krásném 2. místě. Rozhodčí za náš sbor byl Vladimír Řeháček a Jiří Šlechtický.                                                                                                                

O pohár starosty obce Olešenka

V sobotu 6.6. proběhl již 13. ročník hasičské soutěže v požárním sportu O pohár starosty obce Olešenka. Poděšín soutěžil po dvouleté přestávce opět s oběma družstvy. V kategorii mužů soutěžilo 8 družstev a v kategorii žen 6 družstev. Muži šli na start jako druzí. Čas nebyl špatný, ale stačil až na 6. místo. Ženy startovaly také jako druhé a umístili se na 4. místě. Za družstvo mužů závodili: Zdenek Sobotka, Pavel Sláma, Antonín Sláma, Tomáš Dočekal, Lukáš Flesar, Petr Enderle, Jan Enderle.                                                                                                                                                                 

Za družstvo žen závodili: Naděžda Sobotková st., Stanislava Slámová, Růžena Slámová, Jaroslava Slámová, Miroslava Slámová, Lenka Doležalová, Libuše Dočekalová.

Okresní kolo SDH V Pikárci

Dne 20.6.2015 v Pikárci, se konalo okresní kolo hasičské soutěže v klasice. Okrsek Nové Veselí zde reprezentovala dvě družstva z SDH Sirákov a SDH Poděšín. Soutěžilo se v tradičních disciplínách (požární útok, štafeta 8x50m a teorie), ovšem za mnohem přísnějších podmínek a pravidel. Naše družstvo soutěžilo ve složení: Antonín Sláma (velitel), Vladislav Flesar (strojník), David Nejedlí, Pavel Sláma, Zdenek Sobotka, Luboš Palas, Tomáš Dočekal, Lukáš Flesar, Petr Enderle. V konkurenci 16 družstev skončilo na 12. místě s celkovým časem 154,75 s.

SDH Sirákov obsadilo 10. místo. Na vítězných příčkách se umístila družstva z SDH Pikárec, SDH Chlumětín, SDH Nyklovice.

Námětové cvičení

V pátek 12.6.2015 v 17:00 byl vyhlášen poplach v jednotce k požáru suchého porostu nad Matějovem. Jednalo se o námětové cvičení okrsku Nové Veselí v dálkové dopravě vody. Zásahu se zúčastnili 4 členi zásahové jednotky našeho sboru.

Výlov rybníka

V sobotu 17. října jsme provedli výlov rybníka. Vyloveno bylo celkem cca 200 ks ryb, prodalo se 68 ks.

Hasičský ples

V sobotu 28. listopadu proběhl 12. hasičský ples, hrála kapela Drahotský Band. Pro přítomné byla připravena příjemná zábava a bohatá tombola, za což děkujeme našim sponzorům.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2014

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 27. 12. 2014 61 členů, z toho 51 mužů a 10 žen. Na vlastní žádost odstupuje Petr Vejvoda, Petra Řerháčková.

Za rok 2014 bylo odpracováno téměř 750 brigádnických hodin.

Brigádnické práce:

 • dokončení přístřešku u hasičské klubovny na hřišti
 • sečení trávy u rybníka a na hřišti
 • sběr železného šrotu (1. 5. 2014)
 • oprava hasičské stříkačky PS 12
 • výlov rybníka
 • příprava hasičského plesu

Hasičské soutěže

V letošním roce reprezentovalo SDH Poděšín družstvo mužů na 3 soutěžích.

Základní kolo hasičské soutěže okrsku Nové Veselí

1.června odpoledne se uskutečnila v obci Nové Veselí soutěž požárních družstev okrsku. Na soutěž se sjelo třináct družstev, z toho tři družstva žen. Soutěžilo se ve všech čtyřech disciplínách – požární útok, štafeta 8x 50 m, teorie a pořadová příprava. Družstvo mužů SDH Poděšín zde reprezentovali: Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Antonín Sláma, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Tomáš Dočekal, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a David Nejedlý. Startovali jako první v pořadí, hned po ženských družstvech. Celkový čas jejich výkonu byl 141,32 s, z toho 73,88 s ve štafetě a 57,44 s + 10 s za trestné chyby v požárním útoku a obsadili 5. místo. Rozhodčími za náš sbor byli Vladimír Řeháček a Pavel Sláma. Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZD Sirákov.

O pohár starosty obce Olešenka

V sobotu 7. června proběhl 12. ročník hasičské soutěže v požárním sportu O pohár starosty obce Olešenka. Za muže SDH Poděšín zde nastoupili: Flesar Vladislav, Flesar Lukáš, Sláma Antonín, Dočekal Tomáš, Enderle Petr, Nejedlý David, Sobotka Zdeněk.

Memoriál Jana Dřínka

V sobotu 13. září se družstvo mužů zúčastnilo 11. ročníku soutěže v požárním útoku Memoriálu Jana Dřínka ve Žďáru nad Sázavou. Na tento ročník se přihlásil rekordní počet družstev, celkem 38, z toho 25 družstev mužů a 13 družstev žen. Za SDH Poděšín soutěžili: Flesar Vladislav, Flesar Lukáš, Sláma Pavel, Nejedlý David, Sobotka Zdeněk, Palas Luboš, Dočekal Tomáš a Slámová Růžena. Obsadili 23. místo s celkovým časem 100,17 s.

Májka

Po několika letech byla v obci Poděšín opět postavena májka, a to 11. května na hřišti. Kácení proběhlo v neděli 8. června.

Setkání rodáků

21.června proběhlo v obci setkání rodáků. Na jeho průběhu se podíleli někteří členové našeho sboru. Zúčastnili se průvodu po vsi, kde nesli hasičský prapor a položili věnec u památníku padlým a sázeli strom. V odpoledním programu předvedlo družstvo žen a mužů požární útok.

Výlov rybníka

V sobotu 18. října jsme provedli výlov rybníka. Vyloveno bylo celkem cca 200 ks ryb, prodalo se 40 ks.

Hasičský ples

V sobotu 22. prosince proběhl 11. hasičský ples, hrála kapela Drahotský Band. Pro přítomné byla připravena příjemná zábava a bohatá tombola, za což děkujeme našim sponzorům.

Sušák na hadice

Na podzim (17. 11.) byl přestěhován sušák na hadice, a to na základě žádosti vlastníka pozemku, kde byl sušák původně umístěn.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2013

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 14. 12. 2013 64 členů, z toho 53 mužů a 11 žen. Odstupuje Milan Sobotka.

Za rok 2013 bylo odpracováno téměř 600 brigádnických hodin.

Brigádnické práce

 •  stavba přístřešku u hasičské klubovny na hřišti
 • sečení trávy u rybníka a na hřišti
 • oprava hasičské stříkačky PS 12
 • příprava hasičského plesu

Hasičské soutěže

V letošním roce reprezentovalo SDH Poděšín družstvo mužů a žen na 2 soutěžích.

Základní kolo hasičské soutěže okrsku Nové Veselí

V neděli 12. Května odpoledne proběhla v obci Březí nad Oslavou, u příležitosti výročí 120 let od založení zdejšího hasičského sboru, soutěž požárních družstev okrsku Nové Veselí.

Na soutěž se sjelo patnáct družstev, z toho čtyři družstva žen. Počasí se nakonec umoudřilo, a tak se mohlo soutěžit ve všech čtyřech disciplínách – požární útok, štafeta 8x 50 m, teorie a pořadová příprava. Ženy soutěžily ve složení: Naděžda Sobotková st. (velitel), Stanislava Slámová (strojník), Jana Jágrová, Růžena Slámová, Lenka Doležalová, Libuše Dočekalová, Naděžda Sobotková, Zuzana Landová a Šárka Palasová. S celkovým časem 203,29 s, který zahrnoval 89,66 s za štafetový běh a 83,63 s + 30 s za trestné chyby v požárním útoku se umístily na 4. místě. Za družstvo mužů nastoupili: Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Antonín Sláma, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Tomáš Dočekal, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a David Nejedlý. Jako pátí v pořadí poměřili své síly s muži dalších deseti družstev a obsadili bronzovou příčku. Celkový čas jejich výkonu byl 136,07 s, z toho 73,16 s ve štafetě a 52,91 s + 10 s za trestné chyby v požárním útoku. Rozhodčími za náš sbor byli Vladimír Řeháček a Jiří Šlechtický. Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZD Sirákov.

O pohár starosty obce Olešenka

V sobotu 8. června proběhla v Olešence hasičská soutěž v požárním sportu. V kategorii mužů soutěžilo 12 družstev a v kategorii žen 6 družstev.

Za družstvo mužů závodili: Vladislav Flesar, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka, Naděžda Sobotková, Růžena Slámová, Tomáš Dočekal, Petr Enderle a obsadili 6 místo s časem 35,44 s.

Za družstvo žen závodily: Naděžda Sobotková, Libuše Dočekalová, Šárka Palasová, Lenka Doležalová, Růžena Slámová, Jana Jágrová, Ivana Řeháčková a obsadily 3 místo s časem 34,47 s.

Námětové cvičení

15.prosince v 16 hod byl vyhlášen poplach v jednotce k úniku plynu ve sportovní hale v Novém Veselí. Jednalo se o námětové cvičení okrsku Nové Veselí. Zásahu se zúčastnilo 7 členů zásahové jednotky našeho sboru.

PYROS/ISET 2013

Ve dnech 22. – 24. května proběhl na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET, kde byla vystavena naše koňská stříkačka. Prezentovalo ji zde Centrum hasičského hnutí Přibyslav.

Hasičská siréna

5. července byla na budovu školy namontována hasičská siréna. Tlačítko pro její spuštění v případě požáru nebo jiného poplachu je umístěno na budově hasičské zbrojnice v krabičce pod sklem. Funkčnost sirény bude zkoušena každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

Výlov rybníka

V sobotu 19. října jsme provedli výlov rybníka. Vyloveno bylo celkem cca 200 ks ryb, prodalo se 60 ks.

Hasičský ples

V sobotu 23. prosince proběhl již 10. hasičský ples, hrála kapela Drahotský Band. Pro přítomné byla připravena příjemná zábava a bohatá tombola, za což děkujeme našim sponzorům.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2012

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2012

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 28. 12. 2012 65 členů, z toho 54 mužů a 11 žen.

Za rok 2012 bylo odpracováno téměř 600 brigádnických hodin, z toho 450 při rekonstrukci čtyřkolové ruční stříkačky.

Oslavy 110 let SDH Poděšín

Oslav významného jubilea našeho sboru se většina z členů zúčastnila, tedy jen krátké shrnutí.

V pátek 22. června ve večerních hodinách proběhla v kulturním domě slavnostní schůze, které se zúčastnili členové sboru, zástupci okrsku Nové Veselí, starosta OSH ČMS Žďár nad Sázavou Luboš Zeman, nestor hasičů Kraje Vysočina pan Karel Herold, garant okrsku Ladislav Sobotka, zástupci jednotlivých sborů okrsku Nové Veselí a zástupci SDH z Nížkova a Sázavy, starosta obce Poděšín. Na schůzi bylo vyznamenáno pět členů sboru – František Bláha, Jaroslav Dočekal, Josef Homola obdrželi medaili „Sv. Floriána“; David Nejedlý, Vladimír Řeháček medaili „Za příkladnou práci“. SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou udělil sboru medaili „Za příkladnou práci“.

V přísálí kulturního domu byla nainstalována výstava o historii a současné činnosti sboru. Vyvěšeno zde bylo i nové tablo s fotografiemi členů sboru. Focení se uskutečnilo 13. a 20. 5. 2012.

Oslavy pokračovaly v sobotu 23. června. V 10 hod dopoledne proběhla Mše Svatá v místní kapli, při které byl požehnán nový slavnostní prapor sboru. Pak následoval odpolední program. Od 13 hod přijížděli pozvaní hosté ke kulturnímu domu, kteří se zúčastnili slavnostního průvodu obcí. V čele průvodu šli členové sborů s prapory, dále členové se smutečním věncem, který byl položen u památníku obětem 1. světové války, za nimi kapela a ostatní členové sborů. Průvod uzavírala zrekonstruovaná čtyřkolová ruční stříkačka tažená čtyřmi koňmi. Po příchodu ke kulturnímu domu následovaly zdravice a přednesení zprávy o historii a současnosti sboru.

Zpestřením odpoledního programu byly ukázky historické a moderní hasičské techniky.

Náš sbor předvedl funkčnost zrekonstruované čtyřkolové ruční stříkačky SDH Poděšín. Spolu se sbory dobrovolných hasičů ze Sirákova a ze Záborné a jejich historickými stříkačkami předvedli zásah u požáru jako před 100 lety.

Zástupci Centra hasičského hnutí Přibyslav přijeli ukázat hasičský speciál Praga RN z roku 1934.

Členové SDH Nové Veselí s hasičským autem CAS 15 MAN předvedli ukázku zásahu vysokotlakou stříkačkou na hořícím autě a poté SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek vyproštění osoby z auta.

Volné chvilky mezi ukázkami techniky byly zpříjemněny hudbou hasičské dechové kapely Božejáci, která pak hrála k tanci i poslechu při večerní taneční zábavě.

Děti se mohly vydovádět v nafukovacím skákacím hradu.

Rekonstrukce ruční čtyřkolové stříkačky

Práce na rekonstrukci historické stříkačky probíhaly od února do června letošního roku. Opravné práce provádělo několik málo členů našeho sboru, pro odborné práce byly zajištěny firmy. Nejdříve bylo nutno stříkačku rozebrat na jednotlivé díly a vše se důkladně nafotilo. Kovové díly bylo nutno opískovat (dělal Roman Pejchal, Pokojov) a poté nastříkat (dělal Petr Vejvoda, Nížkov). Mosazné a měděné díly byly vyleštěny (David Petržílka, Hovorčovice). Drobné zámečnické práce provedl Roman Landa, Poděšín. Z dřevěných dílů byl odstraněn původní nátěr. Podlahu bylo nutné vyrobit novou, truhlářské práce provedl František Dobrovolný, Poděšín. Poté byly všechny dřevěné díly nastříkány základní a vrchní barvou (David Sobotka, Polná). Finální úpravou bylo linkování. Pozvali jsme pana Šimka z Tišnova, který zde pracoval celou jednu sobotu. Kola mu byla odvezena domů. Oplechování části podlahy a vyklepání proudnice provedl Lukáš Schauer, Poděšín. Následně mohly být dány všechny části zase dohromady přesně podle fotodokumentace. Zakoupeny byly hadice na savice a vyrobeny nové kožené řemínky.

Finance na rekonstrukci:

Veřejná sbírka            (proběhla 18. 2. 2012)                                                                      21 618,-

Sponzoři:                     Jan Sláma, Poděšín                                                               10 000,-

Truhlářství Navrátil, Poděšín                                                2 000,-

ZD Bystřina, Olešenka                                                                      2 000,-

ZDV Sirákov                                                                           5 000,-

CELKEM                                                                                                                    40 618,-

Náklady na materiál celkem 38 816,-, práce byly povětšinou provedeny sponzorsky.

Nyní je stříkačka vystavena ve stálé expozici Centra hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi.

Hasičské soutěže

V letošním roce reprezentovalo SDH Poděšín družstvo mužů celkem na čtyřech soutěžích.

Základní kolo hasičské soutěže okrsku Nové Veselí

V neděli 20. května odpoledne se v obci Újezd uskutečnilo 1. kolo hasičské soutěže v klasice Okrsku Nové Veselí. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů, včetně družstva našeho sboru a 2 družstva žen.

Soutěžilo se v tradičních disciplínách. Naše družstvo ve složení – Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Petr Jágr, Pavel Sláma, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a David Nejedlý startovalo jako 5. v pořadí. S časem 49,75 s v požárním útoku jsme byli první, ale po nepříliš vydařeném štafetovém běhu s časem 74,88 s ve štafetovém běhu obsadili stříbrnou příčku. Zlato získalo SDH Újezd A a bronz SDH Budeč.

Rozhodčími za náš sbor byl Vladimír Řeháček a Jiří Šlechtický. Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZDV Sirákov.

Okresní kolo SDH okresu Žďár nad Sázavou

V sobotu 9. června se v obci Ostrov nad Oslavou konalo okresní kolo hasičské soutěže v klasice. Okrsek Nové Veselí zde reprezentovala dvě družstva z SDH Újezd a SDH Poděšín. Počasí této soutěži příliš nepřálo, celý den propršelo. Proto byla upravena disciplína štafetový běh, překážka lávka byla z běhu vypuštěna. Ostatní disciplíny zůstaly pro soutěžící beze změny, tedy požární útok a teorie včetně pořadového cvičení. Naše družstvo soutěžilo ve složení Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Tomáš Dočekal, Pavel Sláma, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a David Nejedlý. V konkurenci 16 družstev skončili na 13. místě s časem 87,31 s v požárním útoku a 74,54 s ve štafetě. SDH Újezd obsadil 5. místo. Na vítězných příčkách se umístila družstva z SDH Niklovice, SDH Ostrov nad Oslavou a SDH Ubušín.

O pohár starosty obce Olešenka

Tu stejnou sobotu odpoledne se konala soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“, které se družstvo našeho sboru též zúčastnilo. Chlapci si zde chtěli zlepšit náladu po nepříliš vydařené okresní soutěži, to se však též nezdařilo, útok museli provádět na dvakrát, kvůli špatné časomíře. Soutěžilo zde jedenáct družstev mužů. Naše družstvo se účastnilo ve složení Zdeněk Sobotka, David Nejedlý, Luboš Palas, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Vladislav Flesar, Petr Enderle.

Memoriál Jana Dřínka, Žďár nad Sázavou

 1. září se družstvo zúčastnilo soutěže v požárním útoku spolu s dalšími 15ti sbory. Ve složení David Nejedlý, Vladislav Flesar, Tomáš Dočekal, Zdeněk Sobotka, František Bláha, Antonín Sláma, Lukáš Flesar, Petr Enderle a Luboš Palas obsadilo 4. místo.

Zásahy, kulturní a jiné akce

Povodeň

 1. května v odpoledních hodinách postihla naši obec prudká bouřka a následně povodeň. Členové sboru se účastnili následného úklidu v obci – čištění komunikací od nánosů bahna a kamení a odčerpání vody ze sklepů.

Sběr železa

 1. května se uskutečnil sběr železného šrotu. Sebralo se 37 metráků.

Boží tělo

V neděli 10. června se v  Nížkově uskutečnil průvod obcí u příležitosti slavnosti Božího těla. Náš sbor byl zastoupen čtyřmi členy.

120 let SDH Matějov

 1. července v obci Matějov oslavil zdejší sbor dobrovolných hasičů 120 let od svého založení. Slavnostní části oslav se zúčastnili dva členové našeho sboru.

Námětové cvičení

 1. 10. 2012 v 16:07 byl vyhlášen poplach v jednotce k požáru haly truhlárny v areálu soukromé společnosti v Březí nad Oslavou. Jednalo se o námětové cvičení okrsku Nové Veselí v dálkové dopravě vody. Zásahu se zúčastnilo 7 členů zásahové jednotky našeho sboru.

Výlov rybníka

V sobotu 22. října jsme provedli výlov rybníka. Prodalo se 65 ks ryb.

Hasičský ples

V sobotu 24. prosince proběhl již 9. hasičský ples, hrála kapela Dring. Pro přítomné byla připravena příjemná zábava a bohatá tombola, za což děkujeme našim sponzorům.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2011

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2011

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 30. 12. 2011 67 členů, z toho 56 mužů a 11 žen. Ke dni 30. 12. 2011 odstupují 2 členové – Doležal Antonín (rok narození 1943, členem od roku 1966), Šimek Jiří (rok narození 1956, členem od roku 1985).

Za rok 2011 bylo odpracováno 432 brigádnických hodin.

Brigádnické práce

 • čištění potoka
 • příprava okrskové soutěže
 • sečení trávy u rybníka a na hřišti

Hasič III. stupně

 1. března se v naší obci uskutečnilo závěrečné školení a zkoušky pro získání odznaku odbornosti Hasič III. stupně. Z našeho sboru zkoušku skládali: David Nejedlý, Jiří Šlechtický, Vladimír Řeháček, Josef Šlechtický, Jaromír Jágr, Petr Jágr, Zdeněk Sobotka ml., Luboš Palas, Pavel Sobotka, Petr Vejvoda a Romana Nejedlá.

Všichni úspěšně.

Prapor

Dne 21. července byl našemu sboru předán slavnostní vyšívaný prapor vyrobený firmou Alerion. Grafický návrh praporu vycházel z autorského návrhu firmy Alerion a našich přání. Ústředními motivy praporu je znak obce lemovaný lipovými lístky spolu s tradičními hasičskými symboly (helma a sekyrky). Na zadní straně praporu je vyobrazen pak sv. Florián držící ochrannou ruku nad naší kapličkou s heslem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Prapor je doplněn ozdobnými linkami a lipovými ratolestmi. Prapor je vyhotoven ze sametu v červené barvě se stříbrnými třásněmi.

Spolu se slavnostním praporem jsme obdrželi žerď, pískovcový podstavec a pláštěnku. Cena praporu byla 52 764,- Kč, příspěvek od obce ve výši 32 000,- Kč.

Hasičské soutěže

V letošním roce reprezentovalo SDH Poděšín družstvo mužů celkem na pěti soutěžích a družstvo žen na jedné soutěži v požárním sportu .

O pohár starosty obce Olešenka

V sobotu 11. června se družstvo mužů i žen zúčastnilo soutěže v požárním sportu „O pohár starosty obce“. Soutěžilo zde dvanáct družstev mužů a sedm družstev žen. Družstvo mužů ve složení Zdeněk Sobotka, František Bláha, David Nejedlý, Luboš Palas, Lukáš Flesar, Antonín Sláma a Pavel Sláma skončilo na 6. místě s časem 37,20 s. Družstvo žen ve složení Stanislava Slámová, Šárka Palasová, Radka Novotná, Naděžda Sobotková, Růžena Slámová a Lenka Doležalová s časem 34 s obsadilo 3. místo.

Základní kolo hasičské soutěže okrsku Nové Veselí

Základní kolo soutěže okrsku Nové Veselí v klasice se uskutečnilo v neděli 22. května v naší obci na hřišti. Soutěž probíhala v tradičních disciplínách – požární útok, štafetový běh na 8 x 50 m s překážkami, teorie a pořadové cvičení. Družstvo mužů se zúčastnilo ve složení: Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Luboš Palas, Pavel Sláma, Antonín Sláma, Tomáš Dočekal, Petr Enderle, David Nejedlý a František Bláha v kategorii „muži do 40 let“ spolu s dalšími osmi družstvy. S výsledkem 53,03 s v požárním útoku a 71,00 s ve štafetovém běhu obsadili druhé místo. První příčku obsadil SDH Újezd a třetí příčku SDH Kotlasy.

V kategorii „muži nad 40 let“ soutěžilo pouze jedno družstvo z SDH Újezd, stejně tak v kategorii ženy a to z SDH Nové Veselí.

Rozhodčím za náš sbor byl Vladimír Řeháček. Převoz hasičské stříkačky a dopravu vody zajistilo ZDV Sirákov.

Okresní kolo SDH okresu Žďár nad Sázavou

Dne 18. června se v Petrovicích u Nového Města na Moravě konalo okresní kolo hasičské soutěže v klasice. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev mužů i žen. Okrsek Nové Veselí zde reprezentovali družstva z SDH Újezd a našeho sboru, jakožto první dva vítězové okrskové hasičské soutěže. Soutěžilo se v tradičních disciplínách (požární útok, štafeta 8x 50m a teorie), ovšem za mnohem přísnějších podmínek a pravidel. Naše družstvo soutěžilo ve složení: Chvátal Alois (velitel), Flesar Vladislav (strojník), Nejedlý David, Bláha František, Palas Luboš, Dočekal Tomáš, Sláma Antonín, Enderle Petr a Sláma Pavel. S celkovým časem 130, 47s obsadilo krásné 4. místo. Nutno však podotknout, že čas v disciplíně požární útok byl druhý nejlepší. Bohužel 2 chyby v teorii posunuly naše družstvo až za bednu vítězů.

O pohár starosty obce Sázava

V sobotu 9. července se uskutečnil v obci Sázava 8. ročník hasičské soutěže v požárním útoku o putovní pohár starosty obce. Náš sbor zde reprezentovalo družstvo ve složení: Vladislav Flesar, Luboš Palas, Antonín Sláma, Pavel Sláma, Tomáš Dočekal, Zdeněk Sobotka, David Nejedlý, Lenka Doležalová a Růžena Slámová. V konkurenci patnácti soutěžních družstev obsadilo třetí místo s časem 54 s.

Putovní pohár přírodního parku Bohdalovsko

V sobotu 3. září se uskutečnil 6. ročník soutěže o „Putovní pohár přírodního parku Bohdalovsko“ v Bohdalově. Soutěže v požárním útoku se zúčastnilo celkem 10 družstev. Naši hasiči se zde umístili na 5. místě, a to ve složení: David Nejedlý, Pavel Sláma, Zdeněk Sobotka, Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, Luboš Palas,Tomáš Dočekal, Petr Anderle a Stáňa Slámová.

Sbor se zúčastnil námětového cvičení, které se konalo v Újezdě. (doplnit datum)

Kulturní akce

 1. let SDH Nížkov
 2. července se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav výročí 130. let od založení SDH Nížkov.
 3. let SDH Nové Veselí
 4. srpna se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav výročí 120. let od založení SDH Nové Veselí.

Výlov rybníka

V sobotu 15. října jsme provedli výlov rybníka. Vyloveno bylo celkem cca 200 ks ryb, prodalo se 70 ks.

Hasičský ples

V sobotu 3. prosince proběhl již 8. hasičský ples, hrála kapela Dring. Pro přítomné byla připravena příjemná zábava a bohatá tombola, za což děkujeme našim sponzorům.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2010

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2010

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 18. 12. 2010 63 členů, z toho 54 mužů a 9 žen. Za rok 2010 bylo odpracováno 327 brigádnických hodin.

Na první schůzi okrsku Nové Veselý byl zvoleno nový výbor. Za SDH Poděšín je členem Jiří Šlechtický, a to jako předseda kontrolní a revizní rady.

Brigádnické práce

 •  v dubnu sběr železa
 • obroušení a natření střechy na hasičské klubovně
 • zabetonován rošt na splavu v rybníku
 • sečení trávy u rybníka a na hřišti

Hasičské soutěže

SDH Poděšín reprezentovalo družstvo mužů v letošním roce na dvou soutěžích v požárním sportu a třech soutěžích v klasickém požárním útoku.

O pohár starosty obce Janovice

V sobotu 22. května se družstvo mužů ve složení: Vladislav Flesar, David Nejedlý, Zdeněk Sobotka, Luboš Palas, Tomáš Dočekal, František Bláha a Pavel Sláma zúčastnilo soutěže v požárním sportu „O pohár starosty obce Janovice“. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách – sání a nalévání. Soutěžilo zde devět družstev mužů a šest družstev žen. Naše družstvo se svým výkonem 29,8 s v sání a 25,6 s v nalévání obsadilo třetí příčku za družstvy z SDH Meziříčko a SDH Janovice.

O putovní pohár starosty obce Olešenka

V sobotu 12. června proběhl v obci Olešenka již 8. ročník hasičské soutěže v požárním sportu  „O putovní pohár starosty obce“. SDH Poděšín zde reprezentovalo družstvo mužů v zastoupení: Vladislav Flesar, David Nejedlý, Zdeněk Sobotka, Lukáš Flesar, Tomáš Dočekal, Luboš Palas a Pavel Sláma.

V konkurenci dalších deseti mužstev obsadilo bronzovou příčku. Na 1. místě se umístilo družstvo SDH Janovice, na 2. místě družstvo SDH Přibyslav.

V kategorii ženy zde soutěžilo šest družstev.

Základní kolo hasičské soutěže okrsku Nové Veselí

Základní kolo soutěže okrsku Nové Veselí v klasice se uskutečnilo v neděli 13. června v sousední obci Sirákov. Soutěž probíhala v tradičních disciplínách – požární útok, štafetový běh na 8 x 50 m s překážkami, teorie a pořadové cvičení. Družstvo mužů se zúčastnilo ve složení: Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Luboš Palas, Pavel Sláma, Lukáš Flesar, Tomáš Dočekal, Petr Enderle, David Nejedlý a Zdeněk Sobotka, a to soutěže v kategorii „muži do 40 let“ spolu s dalšími šesti družstvy. S výsledkem 61,22 s v požárním útoku a 74,75 s ve štafetovém běhu obsadili čtvrté místo. Tři vítězné příčky obsadili SDH Kotlasy, SDH Újezd a SDH Sirákov

V kategorii „muži nad 40 let“ soutěžilo pouze jedno družstvo z SDH Újezd s výsledkem 81, 34 s v požárním útoku. Stejně tak v kategorii ženy soutěžilo pouze jedno družstvo, a to z SDH Nové Veselí s výsledkem 73,54 s v požárním útoku a 85, 78 s ve štafetovém běhu.

Rozhodčími za náš sbor byli Jiří Šlechtický, Jaromír Jágr a Zdeněk Šustr. Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZDV Poděšín.

O pohár starosty obce Sázava

V sobotu 10. června od 14 hodin se uskutečnil v obci Sázava 6. ročník hasičské soutěže v požárním útoku o putovní pohár starosty obce. Náš sbor zde reprezentovalo družstvo ve složení: Romana Nejedlá, Stanislava Slámová, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Lukáš Flesar, Luboš Palas, Tomáš Dočekal, Petr Anderle a Pavel Sláma. V celkovém počtu osmnácti zúčastněných družstev obsadilo šesté místo s časem 61,56 s.

Přírodní park Bohdalovsko

V sobotu 19. září se uskutečnila soutěž o „Putovní pohár přírodního parku Bohdalovsko“ v Novém Veselí. Soutěže v požárním útoku se zúčastnilo celkem 12 družstev. Naši hasiči se zde umístili na 2. místě, a to ve složení Jiří Šlechtický, David Nejedlý, Pavel Sláma, Zdeněk Sobotka, Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Stáňa Slámová.

Kulturní akce

Setkání rodáků

Aktivní členové sboru se zúčastnili průvodu po obci, někteří jako čestná stráž, která nesla věnec a prapory. Velitel sboru David Nejedlý asistoval při zasazení stromu. V rámci odpoledního programu předvedlo družstvo žen i můžu ukázku požárního útoku. U kulturního domu byla vystavena požární technika. Při této příležitosti byla vyhlášena dobrovolná finanční sbírka na opravu ruční stříkačky. Bohužel se vybralo pouze 3 300 Kč.

Dětské sportovní odpoledne

Tradiční ukončení letních prázdnin v podobě dětského sportovního odpoledne se uskutečnilo poslední neděli v srpnu na místním hřišti. Letošní ročník jsme nazvali „Tenkrát na divokém západě…“. Děti soutěžily v tradičních disciplínách i netradičních westernových disciplínách. Ti nejlepší kovbojové a kovbojky získali diplomy, medaile a drobné dárky.  Fotbalový zápas na závěr odpoledne se letos nekonal.

Výlov rybníka

V sobotu 16. října jsme provedli výlov rybníka. Vylovilo se pouze ….. ks ryb – kapři, amuři, štiky. Prodalo se ……. ks, ostatní se vrátili zpět do rybníka.

Hasičský ples

V sobotu 27. listopadu proběhl již 7. hasičský ples, hrála kapela Dring. Pro přítomné byla připravena příjemná zábava a bohatá tombola, za což vděčíme našim sponzorům.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2009

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2009

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 19. 12. 2009 61 členů, z toho 53 mužů a 8 žen. Za rok 2009 bylo odpracováno 150 brigádnických hodin.

Hasičské soutěže

Základní kolo hasičské soutěže okrsku Nové Veselí

Květen byl pro nás jako každoročně ve znamení Okrskové soutěže. Letos ji uspořádal po několikaleté pauze Sbor dobrovolných hasičů Budeč, a to v neděli 31. května 2009. Počasí jim ale příliš nepřálo, celé odpoledne propršelo, což se samozřejmě odrazilo ve zhoršených soutěžních podmínkách. Soutěž probíhala v tradičních disciplínách, štafetový běh byl pro nezpůsobilost terénu upraven, některé z překážek byly pro nebezpečí úrazu odstraněny.

Na základní kolo soutěže okrsku Nové Veselí vyjela za náš sbor opět dvě družstva, ženy a muži. Ženy soutěžily jako první v pořadí, a to ve složení: Naďa Sobotková (velitel), Romana Nejedlá (strojník), Petra Řeháčková, Stáňa Slámová, Šárka Palasová, Liba Dočekalová, Naďa Sobotková ml., Lenka Flesarová a Marie Vejvodová. Výsledky jednotlivých disciplín byly následující: požární útok 89,89 s a štafetový běh 87,22 s. Obsadily jsme druhé místo v těsné blízkosti za družstvem žen z Nového Veselí (požární útok 83,86 s, štafetový běh 89,29).

Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže v kategorii „muži do 40 let“ spolu s dalšími sedmi družstvy. Vylosovali si třetí soutěžní pořadí a tuto pozici si udrželi až do konce. Soutěžili ve složení: Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), František Bláha, Pavel Sláma, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Petr Jágr, David Nejedlý a Zdeněk Sobotka. Po poctivé přípravě předvedli perfektní výkon a výsledkem byly časy 60,12 s v požárním útoku a 72,83 s ve štafetovém běhu. Výsledné pořadí této kategorie bylo následující: 1. místo SDH Kotlasy 125,02 b, 2. místo SDH Újezd 129,63 b, 3. místo SDH Poděšín 132,95 b, 4. místo SDH Sirákov 140,05 b, 5. místo SDH Matějov 154,40 b, 6. místo SDH Nové Veselí 158,57 b 7. místo Březí nad Oslavou 168,22 b a 8. místo SDH Budeč 187,18 b.

V kategorii „muži nad 40 let“ soutěžilo pouze jedno družstvo z SDH Újezd s výsledkem 81, 34 s v požárním útoku.

Rozhodčími za náš sbor byli Vladimír Řeháček a Zdeněk Šustr. Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZDV Poděšín.

O pohár starosty obce Janovice

Týden před tradiční okrskovou soutěží se oba naše týmy, tedy muži i ženy, zúčastnily soutěže v požárním sportu „O pohár starosty obce Janovice“. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách – sání a nalévání. Družstvo mužů ve složení: Vladislav Flesar, David Nejedlý, Zdeněk Sobotka, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Petr Jágr a Pavel Sláma poměřilo své síly s dalšími deseti mužstvy. S celkovým časem 68,0 s ( 36,1 s sání, 31,9 s nalévání) obsadilo 7. místo. Na prvních třech příčkách se umístila družstva z Dobroutova, Ždírce a Záborné.

V kategorii ženy zde soutěžilo pět družstev. Naše družstvo ve složení: Romana Nejedlá, Lenka Flesarová, Marie Vejvodová, Naďa Sobotková ml., Liba Dočekalová, Šárka Palasová a Stáňa Slámová bylo z důvodu porušení pravidel požárního sportu ze soutěže diskvalifikováno. 1. místo obsadily ženy z SDH Dobroutov, 2. místo domácí a 3. místo SDH Stáj.

O pohár starosty obce Olešenka

V sobotu 13. června proběhl v obci Olešenka již 7. ročník hasičské soutěže v požárním sportu „O pohár starosty obce“. SDH Poděšín zde reprezentovala opět obě družstva, a to již podruhé. Poměřila zde své síly s patnácti družstvy v kategorii muži a s pěti družstvy v kategorii ženy.

Tým mužů byl zastoupen Vladislavem Flesarem, Davidem Nejedlým, Františkem Bláhou, Lukášem Flesarem, Antonínem Slámou, Petrem Jágrem a Pavlem Slámou. Díky svému výkonu s časem 37 s obsadili 2. místo v těsném závěsu za domácím týmem. Ženy, které soutěžily ve složení Romana Nejedlá, Lenka Flesarová, Marie Vejvodová, Naďa Sobotková ml., Eliška Pometlová (kterou jsme si zapůjčili z SDH Česká Jablonná), Šárka Palasová a Stáňa Slámová požární útok úspěšně dokončily s časem 40,87 s a obsadily stejně jako muži krásné druhé místo.

Dětské sportovní odpoledne

Tradiční ukončení letních prázdnin v podobě dětského sportovního odpoledne se uskutečnilo poslední neděli v srpnu na hřišti. Letošní ročník jsme nazvali „Po stopách našich indiánských předků“ a účast indiánů a indiánek byla opravdu vysoká. Děti soutěžili v tradičních i netradičních disciplínách Ti nejlepší získali ,diplom, medaili a drobné dárky. A pro všechny děti byl navíc připraven poklad. Fotbalový zápas na závěr odpoledne vyhrálo letos konečně mužstvo svobodných nad ženatými, a to 3:1.

Výlov rybníka

V sobotu 17. října jsme provedli výlov rybníka. Vylovilo se téměř 250 ks ryb – kapři, amuři, štiky, sumec. Prodalo se 110 ks, ostatní se vrátili zpět do rybníka.

Hasičský ples

V sobotu 28. listopadu proběhl již 6. hasičský ples, nově se skupinou Dring. Pro přítomné byla připravená bohatá tombola a příjemná zábava.

Na jaře se uskutečnil také sběr železa.

Začátkem dubna jsme obdrželi od Krajského záchranného sboru 5 ks zásahových oděvů. Nechali jsme ušít 8 ks vycházkových kabátů.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2008

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2008

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 20.12.2008 62 členů, z toho 54 mužů a 8 žen. Za rok 2008 bylo odpracováno 255 brigádnických hodin.

Hasičské soutěže

V letošním roce bylo založeno v našem sboru družstvo žen, které se zúčastnilo 3 soutěží, stejně tak družstvo mužů.

V neděli 11. května se konala hasičská soutěž okrsku Nové Veselí. Uskutečnila se v obci Kotlasy u příležitosti osmdesátého výročí založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Soutěže se zúčastnila obě naše družstva. Soutěžní družstva byla rozdělena do tří kategorií. V kategorii muži do 40ti let bylo 7 družstev, v kategorii muži nad 40 let 3 družstva a stejně tak i v kategorii ženy. Naše družstvo mužů se zúčastnilo ve složení: Chvátal Alois (velitel), Flesar Vladislav (strojník), Bláha František, Sobotka Zdeněk, Nejedlý David, Palas Luboš, Sláma Antonín, Sláma Jan a Sláma Pavel. Družstvo žen: Sobotková Naďa (velitel), Šlechtická Lenka (strojník), Řeháčková Petra, Flesarová Lenka, Nejedlá Romana, Sobotková Naďa ml., Dočekalová Liba, Palasová Šárka a Slámová Stáňa. Obě družstva obsadila třetí vítězné pozice. Rozhodčími za náš sbor byli Vladimír Řeháček a Josef Šlechtický. Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZDV Poděšín.

V sobotu 14. června proběhla v obci Olešenka hasičská soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“. SDH Poděšín zde reprezentovala opět obě družstva. Tým mužů soutěžil ve složení: Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Luboš Palas, Antonín Sláma, Pavel Sláma a Zdeněk Sobotka ml.. Obsadili 3. místo z celkového počtu 14ti družstev. Ženy, které soutěžily ve složení Dočekalová Liba, Flesarová Lenka, Nejedlá Romana, Palasová Šárka, Slámová Stáňa, Sobotková Naďa a Šlechtická Lenka, požární útok úspěšně dokončily, ale bohužel z důvodu porušení pravidel požárního sportu byly ze soutěže diskvalifikovány.

V obci Bobrová se v sobotu 21. června uskutečnila okresní soutěž v „klasice“ družstev SDH okresu Žďár nad Sázavou. Na tuto soutěž bylo pozváno i naše družstvo žen. Reprezentovaly zde nejen SDH Poděšín, ale celý okrsek Nové Veselí v kategorii ženy spolu s družstvem z Újezda v kategorii muži. Naše družstvo soutěžilo ve složení: Sobotková Naďa (velitel), Šlechtická Lenka (strojník), Novotná Radka, Flesarová Lenka, Nejedlá Romana, Sobotková Naďa ml., Vejvodová Marie, Řeháčková Petra a Slámová Stáňa. Obsadilo 7. místo z 10.

V sobotu 12. července bojovalo družstvo SDH Poděšín o pohár starosty obce Sázava. Družstvo našeho sboru soutěžilo tentokráte ve smíšené podobě, a to: Chvátal Alois (velitel), Flesar Vladislav (strojník), Sobotková Naďa, Slámová Stáňa, Sláma Jan, Šlechtický Jiří, Palas Luboš, Nejedlý David a Sobotka Zdeněk ml. Obsadili 7. místo z 9.

Během letních měsíců byly provedeny úpravy na hřišti a jeho nové oplocení. Konečně se postavil sušák na hadice.

2. srpna se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Budči.

Předposlední prázdninovou neděli, tedy 24. srpna jsme uspořádali sportovní odpoledne pro děti na hřišti. Tentokrát v netradičním pojetí, v pirátském stylu. Pro děti byla připravena řada soutěží a pěkné odměny. Sportovní odpoledne bylo zakončeno tradičním fotbalovým zápasem mezi svobodnými a ženatými. A opět vyhrálo družstvo ženatých, a to 3:1. Odměnou jim byl dort ve tvaru fotbalového hřiště.

18. října se uskutečnil tradiční výlov obecního rybníka.

V sobotu 29. listopadu proběhl již 5. hasičský ples se skupinou Accort. Pro přítomné byla připravena bohatá tombola.

Na jaře se uskutečnil také sběr železa.

Výbor SDH Poděšín děkuje všem aktivním členům sboru za provedené práce a za reprezentaci a dobré výsledky na hasičských soutěžích.

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2007

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2007

Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 22.12.2007 54 členů, z toho 53 mužů, 1 ženu.

V neděli 27. května od 13:00 hodin se v Novém Veselí uskutečnilo 1. kolo tradiční soutěže požárních družstev okrsku Nové Veselí. Zúčastnilo se devět družstev mužů do 35 let a jedno družstvo žen z Nového Veselí. Družstvo našeho sboru, posílené novými členy, soutěžilo ve složení: Alois Chvátal – velitel, Vladislav Flesar – strojník, Zdeněk Sobotka – spojka, David Nejedlý, František Bláha, Luboš Palas, Antonín Sláma, Josef Homola a Pavel Sláma. Umístilo se na 6. místě s celkovým časem 156,8 s (74,74 s štafetový běh, 78,06 s požární útok). Vítězné pořadí soutěžících družstev bylo: 1. místo SDH Újezd ml., 2. místo SDH Kotlasy, 3. místo SDH Sirákov, 4. místo SDH Nové Veselí, 5. místo SDH Matějov, 7. místo SDH Březí nad Osl., 8. místo SDH Újezd st. a 9. místo SDH Budeč. Rozhodčím za náš sbor byl starosta SDH Vladimír Řeháček. Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZDV Poděšín.

V letošním roce se náš Sbor dobrovolných hasičů zúčastnil kromě tradiční soutěže požárních družstev ještě dalších dvou soutěží v požárním sportu, a to soutěže „O pohár starosty obce Olešenka“ a soutěže „O pohár města Přibyslavi“.

První ze jmenovaných proběhla v sobotu 21. července, za účasti 9 družstev mužů a 4 družstev žen. Naše mužstvo ve složení: Vladislav Flesar (strojník), Lukáš Flesar, David Nejedlý, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka, Pavel Sláma a Milan Šorf se umístilo na pátem místě. Medailová místa obsadila družstva z Olešenky, Janovic a České Jablonné. Vítězným družstvem žen bylo SDH Česká Jablonná.

Druhá soutěž proběhla v rámci akce „PYRO CAR ´07 – svět požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek“, a to v sobotu 8. září na letišti v Přibyslavi. Do soutěže bylo přihlášeno 22 družstev mužů a 4 družstva žen. Pro naše mužstvo (Alois Chvátal – strojník, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Luboš Palas, Antonín Sláma, Pavel Sláma a Zdeněk Sobotka) byla tato soutěž dobrou zkušeností. Porovnali své síly s extraligovými mužstvy, ale bohužel díky kuriózní závadě nemohli být zařazeni do celkového hodnocení a dostali „pouze“ cenu útěchy.

Na ukončení prázdnin, tedy v neděli 26. srpna jsme uspořádali „Sportovní odpoledne“ na místním hřišti. Pro děti byl připraven bohatý program v podobě soutěží. Za snahu a úspěchy byly odměněny medailí, diplomem a dárky. Odpoledne bylo zakončeno fotbalovým zápasem mezi týmy ženatých a svobodných mužů z Poděšína i Sirákova. Vyhrálo družstvo ženatých 4:2.

Během letních měsíců pokračovaly práce v hasičské klubovně. Před klubovnou byl upraven a rozšířen chodník. Bylo nakoupeno další vybavení do kuchyně.

15. října byl na rádiu Český rozhlas Region odvysílán krátký příspěvek o našem sboru. Ve stručnosti byla řečena činnost našeho sboru.

20. října proběhl výlov místního rybníka. Celkem bylo vyloveno téměř 300 ks ryb, z toho několik štik, línů a 3 sumci.

11. listopadu se uskutečnilo Shromáždění starostů sborů dobrovolných hasičů a starostů okrsků v Novém Městě na Moravě, zúčastnil se Vladimír Řeháček.

V sobotu 24. listopadu proběhl již 4. Hasičský ples se skupinou SEŠLOST.

Byly zakoupeny dvě vycházkové uniformy díky finančnímu příspěvku obecního úřadu.

Uskutečnil se i sběr železa.

Výhled úkolů na rok 2008

 • zahájení rekonstrukce koňské stříkačky,
 • instalace sušáku na hadice,
 • nátěr střechy hasičské klubovny,
 • účast na soutěžích,
 • sestavení ženského soutěžního družstva,
 • nákup hadic.

Program výroční valné hromady:

 1. zahájení a přivítání hostů – Láďa
 2. zpráva o činnosti SDH za rok 2007 – Romana
 3. zpráva o hospodaření SDH za rok 2007 – Romana
 4. informace o jednání a závěrech shromáždění starostů OSH – David
 5. požárovost za rok 2007 – Jirka
 6. změny ve výboru – Romana
 7. volba delegátů na výroční valnou hromadu okrsku – Láďa
 8. volba nových členů SDH – David
 9. udělování vyznamenání
 10. diskuse
 11. schválení usnesení – Romana
 12. závěr

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2006

Zpráva o činnosti SDH Poděšín za rok 2006

Sbor dobrovolných hasičů Poděšín má ke dni 16. 12. 2006 53 členů.

Dne 15. dubna byla schůze okrsku v Novém Veselí, kde se projednávalo místo konání okrskové soutěže.

Soutěž požárních družstev okrsku Nové Veselí proběhla v neděli 21. května v obci Matějov. Klání se zúčastnilo jedno družstvo žen z Kotlas, tři družstva mužů v kategorii nad 35 let (Budeč, Matějov, Újezd) a šest družstev mužů v kategorii do 35 let. Celá soutěž obsahovala jako obvykle tři části – teoretické otázky, štafetový běh a požární útok. Naše družstvo soutěžilo ve složení David Nejedlý (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Romana Nejedlá, František Bláha, Petr Vejvoda, Josef Homola, Jiří Šlechtický, Luboš Palas a Pavel Sláma se poprvé dostalo až na pomyslnou „bednu vítězů“. Obsadilo totiž třetí místo s časem 70,89 s za štafetu a 71,89 s za útok. Na prvním místě se umístilo družstvo hasičů z Kotlas s celkovým časem 129,45 a na druhém místě družstvo z Újezda s časem 134,09. Na čtvrtém místě pak skončilo družstvo ze Sirákova, na pátém místě družstvo z Březí nad Oslavou a šestí byli hasiči z Nového Veselí. Rozhodčím za SDH Poděšín byl Alois Chvátal. Přepravu stříkačky zajistilo ZDV Poděšín.

Dne 24. června se uskutečnilo III. Setkání rodáků obce Poděšín, kde se dobrovolní hasiči postarali o občerstvení po celý den ve spolupráci s pivovarem Velkopopovický Kozel. V odpoledním programu také předvedli útok s motorovou stříkačkou. V tento den byla poprvé pro veřejnost otevřena naše hasičská klubovna na hřišti. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout výstavu fotografií, diplomů, uniforem a jiného.

Dne 15. července byla v obci Olešenka uspořádána soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce. Soutěže se zúčastnilo pět družstev žen a devět družstev mužů, mezi nimiž bylo i družstvo hasičů z Poděšena ve složení: David Nejedlý, Alois Chvátal, Vladislav Flesar, Viktor Homola, František Bláha, Pavel Sláma a Luboš Palas. Hasičská družstva se se svými výsledky umístila v tomto pořadí:

Družstva žen

1.místo Česká Jablonná 39,00 s
2.místo Janovice 39,40 s
3.místo Olešenka 42,00 s
4.místo Pohled 55,40 s
5.místo Brzkov 78,00 s

Družstva mužů

1.místo Česká Jablonná 40,40 s
2.místo Olešenka 41,40 s
3.místo Poděšín 45,40 s
4.místo Janovice 46,40 s
5.místo Dolní Jablonná I 47,40 s
6.místo Dolní Jablonná II 49,80 s
7.místo Brzkov 52,40 s

Družstva Přibyslav I a Přibyslav II byla diskvalifikována.

Ve dnech 21. – 23. července proběhly v obci Sirákov oslavy 100 let založení sboru dobrovolných hasičů. Zástupci z našeho sboru se zúčastnili páteční slavnostní schůze a nedělního průvodu po vsi.

Na ukončení prázdnin, tedy v neděli 27. srpna jsme uspořádali sportovní odpoledne. Pro děti byla připravena řada soutěží. Odměněny byly medailemi a dárky. Odpoledne bylo zakončeno fotbalovým zápasem mezi mužstvem svobodných a ženatých. Vítězné družstvo ženatých dostalo dort.

21. října provedl hasičský sbor výlov rybníka.

Dne 5. listopadu se konalo celookresní shromáždění starostů SDH a starostů okrsků v Bystřici nad Pernštejnem. Zúčastnil se Vladimír Řeháček.

Rok 2006 zakončil náš sbor pořádáním již III. Hasičského plesu se skupinou Meš, a to dne 25. listopadu v místním kulturním domě.

V roce 2006 se uskutečnil také sběr železa.

Pokračovaly práce v hasičské klubovně. Bylo nakoupeno vybavení do umývárny. Manželé Bláhovi nám darovali kuchyňskou linku. Byl zakoupen sporák a lednička.

Obec nám zakoupila 4ks savic.