Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Vlajka a znak

Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal a doporučil předsedovi poslanecké sněmovny, aby dal schválit na 14. schůzi dne 7. září 2005 návrh znaku a vlajky obce Poděšín.

 

Odůvodnění návrhů:

Lípa, strom: – odkazuje zde na nedochovanou pečeť se selským stavením a lípou.

Modré pole: – asociuje zde oblohu a přirozené čisté okolní prostředí.

Lilie: – je symbolem nevinnosti, čistého a ušlechtilého myšlení a panenské čistoty.

Meče: – je hlavní zbraní rytíře, stejně jako symbol moci nad životem a smrtí, symbol spravedlnosti a práva. Zde užit především s ohledem na vyplenění obce ve 14 století.