Vlajka a znak

Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal a doporučil předsedovi poslanecké sněmovny, aby dal schválit na 14. schůzi dne 7. září 2005 návrh znaku a vlajky obce Poděšín.

Vlajka Poděšína

Vlasin vlajky je následující:
List tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý. Uprostřed bílá lilie nad žlutým vykořeněným listnatým stromem, v žerďové a vlající části po jednom bílém meči hrotem dolů, Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Termín udělení znaku a vlajky byl stanoven na 5. 12. 2005.

Znak Poděšína

Schválený znak je popisován následovně:
V červeno-modře polceném štítě pod sebou stříbrná lilie a zlatý vykořeněný listnatý strom, provázené dvěma postavenými stříbrnými meči.