Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Vlajka a znak

Vlajka Poděšína

Vlasin vlajky je následující:
List tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý. Uprostřed bílá lilie nad žlutým vykořeněným listnatým stromem, v žerďové a vlající části po jednom bílém meči hrotem dolů, Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Termín udělení znaku a vlajky byl stanoven na 5. 12. 2005.

Znak Poděšína

Schválený znak je popisován následovně:
V červeno-modře polceném štítě pod sebou stříbrná lilie a zlatý vykořeněný listnatý strom, provázené dvěma postavenými stříbrnými meči.

Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal a doporučil předsedovi poslanecké sněmovny, aby dal schválit na 14. schůzi dne 7. září 2005 návrh znaku a vlajky obce Poděšín.

 

Odůvodnění návrhů:

Lípa, strom: – odkazuje zde na nedochovanou pečeť se selským stavením a lípou.

Modré pole: – asociuje zde oblohu a přirozené čisté okolní prostředí.

Lilie: – je symbolem nevinnosti, čistého a ušlechtilého myšlení a panenské čistoty.

Meče: – je hlavní zbraní rytíře, stejně jako symbol moci nad životem a smrtí, symbol spravedlnosti a práva. Zde užit především s ohledem na vyplenění obce ve 14 století.