Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Turistické stezky

Přinášíme nový seriál pro milovníky turistiky. Jedná se o turistické stezky. Začneme těmi nejbližšími.

 

1. Naučná stezka Josefa Klementa v Polné

Okružní naučná stezka je zaměřena na poznávání přírody a významných památek na trase. Stezka je značena klasickým tzv. zeleným psaníčkem a začíná a končí na Husově náměstí v Polné. Dejte pozor na změnu směru, značenou šipkou, ať nezabloudíte.

Z náměstí dojdeme do bývalého židovského ghetta a průchodem v rabínském domě na Karlovo náměstí. Zde můžeme navštívit synagogu, která se po rekonstrukci využívá pro Regionální židovské muzeum s expozicemi o historii Židů v Polné a o Hilsneriádě.
Značky nás dále povedou kolem bývalého měšťanského pivovaru, v němž krátce žil spisovatel Bohumil Hrabal. Pokračujeme k areálu zámku a po jeho prohlídce vystoupáme na vrch s kostelem sv. Kateřiny. Rozkládá se kolem něho menší hřbitov s řadou cenných náhrobků, z nichž některé patří významným polenským osobnostem.

Úbočím kopce pokračujeme v cestě kolem šestnáctihektarového rybníka Peklo. Po jeho břehu přijdeme znovu mezi domy. Po úbočí nad říčkou Šlapankou se dostaneme k židovskému hřbitovu a odtud se

 

 

 

2. Naučná stezka v Polné

„Pojď s námi do přírody aneb stezka pro malé i velké“. Tak se jmenuje naučná stezka, asi 2 km dlouhá, která je určena všem, kteří chtějí poznávat přírodní krásy Polenska. Vede v Polné kolem  Zimova a Varhánkova rybníka, což jsou časté cíle vycházek. Na stezce se nechodí podle cedulí, ale podle přiložené mapky v letáku. K naučné stezce jsou sestaveny pracovní listy. Stezka vznikla v roce 2012 v rámci projektu „Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu“ realizovaného ekologickým centrem Chaloupky o.p.s. Vytvořili ji členové Klubu Pampeliška při ZŠ Polná v rámci vzdělávacího programu: „Pojď s námi do přírody aneb stezka pro malé i velké“. Polná je malé historické město, které leží 14 km severovýchodně od Jihlavy. Rozkládá se v lesnaté oblasti Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce mezi 400 – 500 m. Městem protéká říčka Šlapanka. V okolí města i na jeho území se nachází několik rybníků.

vzdělávání pro Vysočinu“ realizovaného ekologickým centrem Chaloupky o.p.s. Vytvořili ji členové Klubu Pampeliška při ZŠ Polná v rámci vzdělávacího programu: „Pojď s námi do přírody aneb stezka pro malé i velké“. Polná je malé historické město, které leží 14 km severovýchodně od Jihlavy. Rozkládá se v lesnaté oblasti Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce mezi 400 – 500 m. Městem protéká říčka Šlapanka. V okolí města i na jeho území se nachází několik rybníků.

3. Pojmannova stezka v Polné

 

Čeká vás na čas a na vzdálenost trošku náročnější cesta. Možno absolvovat na kole nebo pěšky. Pro kolo je místy terén dosti náročný, já bych doporučil spíše pěší turistiku. Aspoň budete mít více času kochat se okolní přírodou. Cestou potkáte celkem 5 pozic, kde najdete informační tabule o ekosystémech: lidská sídla, louka, les, rybník, pole. Cesta vede krásným prostředím okolo dvou rybníků Bor a Kukle, začíná i končí na náměstí v Polné, je značena žlutou turistickou značkou a její délka je 7 km.

Historie Pojmannovy stezky

Na vzniku Pojmannovy stezky Borským údolím v letech 1909 až 1912 měli největší zásluhu starosta a továrník Václav Pojmann, který projekt financoval, a muzejník Břetislav Rérych, který cestu projektoval, propagoval a spolu se členy okrašlovacího spolku Viktorin, a za podpory města Polná, vybudoval.

V roce 1911 byly v úseku dlouhém cca 2 km postaveny dva altány, sedátka a odpočinky. V roce 1912 byla Pojmannova stezka dokončena vsazením několika laviček a prodloužením o 1 km kolem Cikánčiny studánky, kde byl rovněž postaven kruhový altán, a kamenného mostu na brzkovské silnici. Vycházková trasa vedená ulicí Pod Kalvárií k Borskému rybníku, pak kolem bývalého Štohanzlova mlýna a dále půvabnými přírodními místy – lesním porostem po břehu rybníka Kukle a Obecním lesem zpět do Polné – se na několik desetiletí stala chloubou města Polná. Byla hojně využívána a navštěvována turisty z širokého okolí i místními občany.

V letech 1912 až 1930 bylo dokonce vydáno 8 různých pohlednic z několika míst Pojmannovy stezky. Po dvou velkých povodních (1925 a 1926) stala se trasa na čas neschůdnou, ale v následujících dvou letech byla přičiněním místních občanů upravena. V padesátých a šedesátých letech 20. století následkem půdní eroze, nárůstu náletových dřevin, a hlavně z nezájmu občanů stezku udržovat, bohužel, postupně zanikla.

Koncem 90. let 20. století započala obnovu Pojmannovy stezky nezištně rodina Bednárova z Polné s přáteli. Jejich snahou bylo opět vyzdvihnout překrásné a neprávem již opomíjené přírodní partie kolem rybníku Bor a Kukle. Pomoc při rekonstrukci stezky nabídli v roce 2002 členové Klubu českých turistů a Klubu Za historickou Polnou. Při několika společných pracovních vycházkách byly postupně rozšířeny a upraveny některé lesní cesty a úseky cest, vybudována tři zastřešená odpočívadla, dále zabudováno několik laviček. V měsíci dubnu 2003 se parta nadšenců rozrostla o další pomocníky. Díky všem zúčastněným dobrovolníkům, a za vydatné podpory města Polná, je nyní Pojmannova stezka pro veřejnost přístupná. Ke slavnostnímu otevření došlo v květnu 2004. Pojmannova stezka, která začíná a končí na Husově náměstí, se tedy po mnoha letech opět dočkala zájmu ze strany milovníků přírody.

 

4. Vodní naučná stezka kolem Veseláku

Stezka byla slavnostně otevřena 21.9.2017. Vede po břehu Veselského rybníka. Potkáte celkem deset informačních tabulí. U každého zastavení si můžete nejen přečíst informace, ale i prakticky vyzkoušet různé dovednosti.

Vzdělávací záměry stezky

  • nabízí možnost prožitkového a interaktivního učení
  • seznamuje děti s rybníkem, jeho okolím, životem uvnitř i vně, s přírodními zákonitostmi, koloběhem vody, s aktivitami spojenými s vodou atd.
  • nabízí nové formy vzdělávání a pedagogických přístupů – terénní vzdělávání, praktické činnosti, reálné pozorování, experimentování atd. seznamuje veřejnost s přírodní lokalitou Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy a Přírodním parkem Bohdalovsko
  • nabízí rozmanité podmínky pro aktivaci pohybového aparátu co do schůdnosti různých povrchů stezky a variability terénu

Zdroj: www.noveveseli.cz

 

5. Naučná stezka kolem Zelené hory ve Žďáře nad Sázavou

Vycházkový okruh A v délce 2,1 km je situován do okolí Bránského rybníku a představí dvě stavby významného českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla – Hospodářský dvůr Lyra a Dolní hřbitov. Vycházkový okruh B v délce 2,6 km je výletem do míst s nejvyšší ochrannou přírody a krajiny. Provede Vás působivým prostředím okolí rybníku Konvent, nabídne výhledy na rybník, zámek a v neposlední řadě na poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

    A1 Barokní most ve Žďáru nad Sázavou

    A2 Bylo nebylo …

    A3 Bránský rybník

    A4 Hospodářský dvůr Lyra

    A5 Dolní hřbitov

    B1 Evropsky významná lokalita Louky u černého lesa

    B2 Přírodní památka Louky u černého lesa

    B3 Historie zámku Žďár nad Sázavou

    B4 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

    B5 Zámek Žďár nad Sázavou – bývalý cisterciánský klášter

Zdroj: http://www.zdarns.cz   

 

 

 

[/symple_column]

6. Naučná stezka Babín

Na čtyřkilometrové nenáročné trase, která nás dovede k Babínskému rybníku, nás čeká čtveřice tematicky zaměřených zastavení. Další dvě zastavení, startovní a koncová, podávají základní informace o CHKO Žďárské vrchy. Stezku můžeme projít oběma směry, jak ze Žďáru nad Sázavou, tak z nedaleké vesnice Budeč, kopíruje modrou turistickou značku. Babínský rybník a jeho okolí je malou botanickou zahradou, kde se nachází veškeré typické prvky žďárské flóry. Nedaleko jeho břehu míjíme pramen řeky Oslavy, kde je dosud živé rašeliniště.Správce stezky: CHKO Žďárské vrchy
Délka stezky: 4,5 km
Časová náročnost: 2 hod.
Počet zastavení: 6
GPS začátku NS: N49 33.574 E15 55.399
Náročnost trasy: nízká
Zaměření: fauna, flóra
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty a kočárky

  • Zastavení 1. – 0 km – 0 km – název zastavení: CHKO Žďárské vrchy
  • Zastavení 2. – 1,7 km – 1,7 km – název zastavení: Lesy
  • Zastavení 3. – 0,4 km – 2,1 km – název zastavení: Rašeliniště
  • Zastavení 4. – 0,4 km – 2,5 km – název zastavení: Voda
  • Zastavení 5. – 1 km – 3,5 km – název zastavení: EVL Babínský rybník
  • Zastavení 6. – 2 km – 4,5 km – název zastavení: CHKO Žďárské vrchy