Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Kaple

Většina měst městeček a větších obcí se pyšní svou největší stavbou, kostelem. Naše malá obec kostel nemá a jak to vypadá, ani mít nebude. Proto se můžeme pyšnit jenom malou kapličkou, která je ke stáří obce, jejíž vznik se datuje podle první písemné zmínky na rok 1233 velmi mladá. Teprve v roce 1708 byla postavena malá dřevěná zvonička a to z rozseče, to je strom, který se nahoře rozdvojuje. Tam byl zavěšený zvonek, který vesnice dala ulít  a zakoupila ho v Jihlavě od mistra zvonaře. Stříška byla pokryta šindelem. Vše  zaplatila obec ze své pokladny. Nížkovský farář pověřil rychtáře Doležala, aby to bylo vše hotové do 22. července 1708, kdy je svátek Máří Magdalény, na který se konala bohoslužba farářem z Nížkova. Účastnit se museli všichni občané jak katolíci, tak i evangelíci. Zvonit se začalo 3x denně člověkem, který byl určen farářem z Nížkova. Zvonilo se ráno, v poledne, večer, v pátek ještě v 15 hodin a na všechny svátky katolické, v májových pobožnostech v květnu, při svatbě, křtu a pohřbu. Dále povinnost zvonit byla při morové nákaze, když se objevila, při příjezdu cizích žoldnéřů, při hromobití, při velké vichřici, při ohni když vypukne, při svolávání rychtářem. Zvoník dostával za to denně 3 groše, které mu byly vyplaceny každou neděli po bohoslužbě obecním rychtářem.

V roce 1874 byla zvonice zrušena a na jejím místě byla postavena kaple. Jak kaple vypadala, jestli již měla dnešní podobu, se nikde nepodařilo zjistit. Oprava kaple proběhla v roce 1896. Jestli byla jenom opravena nebo rozšířena, nevíme.

Z roku 1905 dle výpisu z pozemkové knihy k.ú. Poděšín knihovní vložka č.238, – 57 stavební parcela, kaple nejsvětější Panny Marie. Podle prohlášení ze dne 11. února 1905, polohopisného nástinu připojeného k ohlašovacímu archu čj. 7/4 a vyšetřovacího protokolu ze dne 16. března 1905 čj. Nc 22/5/5 za účelem doplnění pozemkové knihy katastru obce Poděšín sepsaného vkládá se právo vlastnické obci Poděšínské s účinkem knihovního zápisu ode dne 15. července 1905 usnesením ck. Vrchního soudu zemského v Praze ze dne 15. června 1905 čj. Nc IV 651/5/2 ustanoveného.

Spotřeba kovů v 1. světové válce byla ohromná, proto (jak lidé nadávali) zbožné katolické Rakousko sáhlo na posvěcené kostelní zvony, aby pomohly vraždit. Dne 22. září 1916 se zazvonilo asi před 11 hodinou a lidé se ptali, komu to zvoní. Ale záhy poznali, že zvonek zvonil umíráčkem sám sobě. Komise jej odvázala, pustila dolů až se rozbil. Pak byl odvezen pryč. Lidé se zlobili, že kdyby se to bylo vědělo, že by jej sundali a hodili někam do rybníka nebo do studny.

Po válce v roce 1919 byl zakoupen nový zvonek ze železa. Podle pamětníku, kteří tvrdili, že zvukem se již nemohl vyrovnat prvnímu. Po druhé světové válce praskl a zněl tak nějak dutě.

V roce 1942 byl proveden pokus o rozšíření kaple. Proto byli pozvání k výborové schůzi pro postavení kaple v Poděšíně na neděli dne 26. dubna 1942 o 6 hodině odpolední do místnosti hlídky po schůzi zemědělců. Na schůzi byli pozváni: Jaroslav Dočekal, Václav Enderle, Rudolf Flesar, František Hanus, František Homola, Jan Homola, Alois Chvátal, František Nejedlý.

Zápis o pracovní poradě výboru pro postavení kaple v obci Poděšíně, v neděli dne 26. dubna 1942. Členy výboru byli jmenováni: Jaroslav Dočekal, Václav Enderle, Rudolf Flesar, František Hanus, František Homola, Jan Homola, Alois Chvátal, František Nejedlý. Předsedou byl zvolen pan František Nejedlý č.14, starosta obce, místopředseda pan Jaroslav Dočekal, rolník v Poděšíně č.9, jednatel pan Václav Enderle, rolník v Poděšíně č.49, Pokladník pan František Hanus, rolníka syn v Poděšíně č.46.

Dne 23. srpna 1970 byl dovezen nově ulitý zvon, který ulil Knos – Matoušek, v Martinicích u Velkého Meziříčí. Nový zvon byl ulit s nápisem „Zdrávas Maria“ LP 1970. Věnují občané z Poděšína. Čisté náklady na ulití zvonu činily 5.550,-Kčs. Potřebný kov si museli občané sehnat sami.

Slavnost svěcení nového zvonu se konala dne 25. října 1970 o 10 hodině dopoledne v místní kapli, při níž Mši Svatou sloužil Důstojný Pán Petrucha z Nížkova a též účinkovala dechová hudba z Nového Veselí, za řízení kapelníka Vencelídesa. Tato Mše Svatá byla obětována za živé i mrtvé občany z Poděšína. Počasí tohoto dne nebylo pro tuto slavnost příznivé, stále pršelo a bylo chladno.

Jelikož v roce 1994 do kaple zatékalo, kříž na věži upadl, věž se hodně kymácela, rozhodlo zastupitelstvo obce dát novou střechu a vazbu. Dne 5. března 1994 byla stará střecha stržena a zdivo na stropě a po obvodu opraveno. Po obvodu zdi byl dán nový betonový věnec, obě části do stejné roviny. Dne 9. března bylo dovezeno řezivo od firmy Mach z Velké Losenice a týž den byla zahájena práce na vazbě a střeše, která byla o jeden krov rozšířená proti původní střeše.  Druhý den byla dovezena báň věže, nového cibulovitého tvaru. (původní věž byla špičatá). Báň byla na střechu vyzdvižena autojeřábem. Začátkem dubna začala firma Vacek z Polné pokrývat střechu a věž měděným plechem. Práce s pokrýváním střechy trvala do 26. dubna. Na závěr byly provedeny omítky a úklid okolí kaple, takže májové 1. května mohly začít. Celková cena opravy byla 159 tisíc korun.

Dne 30. června 1999 byl do kaple zaveden elektrický proud. Nový kabel byl napojen v Mateřské škole a zemní rýhou tažen do kaple. Od této chvíle se bude moci v kapli nejenom svítit, ale je zde i zásuvka.

Dne 6. února 2002 zabudovala firma IMPULS – B, s.r.o., Zd. Štepánka 1779, Ostrava – Poruba, elektrický pohon zvonu s elektronickým časovým spínačem. Celková cena je 26 145,-Kč. Toto automatické zvonění jde jakkoliv načasovat. Zatím je vyzvánění načasováno na 6.00, 12.00 a 18.00 hodinu. O pohřbech lze vyzvánění spustit a vypnout kdykoliv zapnutím spínače.

Text: Zdeněk Jaroš, Foto: Jaroslav Dočekal.

 

Poloha:

 

 

Foto: