Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Stavby

V následujícím přehledu naleznete soupis realizovaných staveb v obci Poděšín od roku 1900 a také něco z historie obce do dneška. Naleznete zde přes 1000 fotografií.

Zdeněk Jaroš,

Jaroslav Dočekal, David Nejedlý, Anna Vodáková, Jitka Landová, František Rosecký

1900

1900

Obyvatel v obci  žilo 387 v 55 domech, z toho na Samotíně 14 obyvatel.

1904

1904

Byl postaven nový traverzový most u Pařízkových na silnici směrem k Sirákovu.

  1. listopadu zahájila osobní dopravu polenská lokálka, která jezdila do 22. května 1982.

1908

1908

Dne 10. října bylo zahájeno vyučování na dvoutřídní škole, protože během roku došlo k přestavbě a rozšíření školy o 2 třídu.

1911

1911

V neděli před 5. květnem ve 3.30 ráno vypukl požár u Františka Homoly na čísle popisném 34. Oheň vyšel ze stodoly, rozšířil se na kolnu a kvelby. Ohroženo bylo též domovní stavení a stáje sousední budovy Jana Paříka č.35.

1913

1913

V pondělí 21. října byl zapálen stoh Martina Flesara č.10 a za týden vypukl oheň u Josefa Hanuse č.46 ve stodole a rychle se rozšířil na domovní stavení a sousední budovy Martina Roseckého č.11. Stodolu se podařilo s velkou námahou zachránit. Ještě bylo ohroženo stavení Rudolfa Musila č.38, kde už domovní stavení začalo hořet.

1917

1917

Dne 29. srpna vyhořelo v Poděšíně pět čísel. Požár vznikl v č.50 u Jana Šmirause. Děti si hrály pod kolnou se sirkami a udělaly si tam ohýnek. Od toho se oheň dostal do uložené slámy, která se vznítila. Při rozhoření nastal vítr, jiskry začaly létat na malou stranu a při tehdejších krytinách (došky, térový papír, šindel), vyhořeli Jan Šmiraus č.50, Jan Šimek č.48, Edvard Dobrovolný č.32, František Chvátal č.33 a František Homola č.34.

1918

1918

Byl ustanoven Posázavský elektrárenský svaz, který byl vytvořen pro vedení elektrického proudu ve směru Polná, Záborná, Skrýšov, Poděšín, Nížkov, Buková, Přibyslav. 

Dne 26. prosince zastupitelstvo objednalo nový zvon u firmy Jan Pujman, v železárnách v Ransku.

1919

1919

V roce 1919 byl hotov objednaný zvon do kaple, který byl ze železa za ten co odvezli v roce 1916. Zvukem se již nemohl vyrovnat prvnímu.

1921

1921

Dne 1. června byla povolena stavba domu Rudolf Šurnický, č.56, mezi domy 22 a 23, který

Dne 1. listopadu koupil obecní úřad novou mostní váhu a zabudoval ji mezi silnici a rybník pod dům číslo 8. (dnes č.60). Se zabudováním obec začala 13. března 1922.

Dne 1. prosince Dr. Adolf Rosecký, předseda berní správy v Chotěboři žádá jako vlastník domu č.53 v Poděšíně za povolení provozování živnosti hostinské a výčepní v domě v tom nájemcem Emanuelem Šurnický v tomto rozsahu: a). přechovávání cizinců, b). podávání pokrmů, c). výčep piva, vína přírodního a vín ovocných (bobulových), d). výčep pálených nápojů lihových, podávání kávy, čaje, čokolády a jiných tekutých nápojů a občerstven

1922

1922

Dům číslo 57 začal stavět Václav Sedlák, který pochází z č. 43, nar.  *1879 a manželka Františka.

1923

1923

Na rozšiřování obecního rybníka bylo vydáno stavební povolení 27. června 1923 a již 26. listopadu tohoto roku byla provedena kolaudace.

1924

1924

Dne 14. prosince bylo v hostinci, kde proběhla ustavující schůze, založeno družstvo pro rozvod elektrické energie, které se jmenovalo „elektrárenské družstvo“, jehož předsedou se stal Adolf Fejt, rolník v Poděšíně č.19, náměstek byl zvolen rolník Rudolf Musil č.38, a jednatelem rolník Jaroslav Dočekal č.9. Členové výboru byli Rudolf Flesar č.10 a Václav Sláma č.29. Kontrolorem se stal JUDr. Adolf Rosecký, majitel mlýna. Úkolem družstva bylo provést elektrizaci Poděšína s využitím proudu k osvětlování i k motorovému pohonu, dále mělo opatřovat pro členy zejména zemědělské motory a ostatní hospodářské stroje a tato půjčovat členům a konečně mělo družstvo pěstovat mezi členy osvětovou činnost. Při založení mělo družstvo 23 členů.

1925

1925

Na jaře bylo začato se stavbou elektrického vedení do naší obce. Proud dodáván z elektrárny mydlovarské u Českých Budějovic. Náklad na zařízení elektrického vedení bude přes 60.000,-Kč. Poprvé byl zapnut proud v pátek dne 31. července 1925.

Též do školní budovy bylo zavedeno o prázdninách elektrické světlo.

Po značném suchu snesla se v pondělí dne 11. května 1925 odpoledne ke 4. hodině nad krajinou bouře s prudkým lijákem přes 2 hodiny trvajícím. Nesmírné proudy vody hrnuly se svahů a brzy rybník u mlýna byl přeplněn vodou, jež valila se dravým proudem přes hráz a přeměnila vyschlý potok v širokou prudkou řeku. Kamenný most na silnici k Sirákovu byl stržen. Hráz u rybníka byla značně poškozena. Spleť kořenů olší a vrb na hrázi zabránila úplnému stržení. Pole na svazích utrpěla značných škod. Byl stržený most k Sirákovu z roku 1904 a byl postaven provizorní dřevěný.

V tomto roce postavil chlévy Josef Jágr č.2 a František Nejedlý č.14 dal nový vrch na domovní stavení.

1926

1926

Dne 1. května byla zahájena stavba nového železobetonového mostu přes poděšínský potok k Sirákovu stavitelem Fišerem z Velkého Meziříčí v ceně 65.000,-Kč., a nová silnice přes Sirákova na hranici Moravy, délka 1540 metrů.

V roce 1926 bylo založeno vodní družstvo, aby provedlo melioraci pozemků zúčastněných členů. Zhotovení melioračního plánu svěřeno firmě Mysliveček v Luštěnicích u Mladé Boleslavi, jež se svými inženýry Čížkem a Rabochem provedla měření pozemků. Zaměření pozemků určených k melioraci a zhotovení plánu (rozloha 59.548 ha) si vyžádá náklady za 10.023,-Kč. Titíž inženýři na žádost řídícího učitele Richarda Markvarta změřili nadmořskou výšku.

Nové chlévy a stáje postavil Adolf Fejt č.19, Václav Doležal č.15, novou stodolu, Jan Šimek č.25, přestavěl domovní stavení skoro od základu, nový vrch na stavení dal Pařík č.35, František Stránský č.13 a Jan Novotný č.21. Výměnek přistavěl, nová okna a nový vrch s plechovou krytinou dal Martin Rosecký č.11.

1927

1927

Nové chlévy a stáje vystavěl Rudolf Flesar, č. 10. Václav Sláma č. 29 přestavěl domovní stavení. Adolf Fejt dal nová okna a eternitovou krytinu na domovní stavení.

Rolníci Adolf Fejt, Josef Dobrovolný a Stanislav Chvátal podnikli v tomto roce z jara stavbu vodovodu. Nádržka nalézá se na Štajbli na louce rolníka Dobrovolného. Montáž provedl strojník Jeřábek z Nížkova. 

Rozhodnutí ze dne 23. dubna, číslo 207904 ai 1925, 3/D-366/4-1925, že dne 8. července 1924 prohlásila zemská správa v Praze přihlížející k výsledku komisionálního jednání ze dne 30. června 1924 a ze dne 6. a 7. května 1925 přístupnost projektu rekonstrukce primárního elektrovodu. 1). Přibyslav – Polná s přípojkami Olešná, Buková, Nížkov, Poděšín, Janovice, Záborná a Polná. 2). Polná, Hrbov, Brzkov. 3). Olešná, Česká Jablonná, Skrýšov, Janovice.

Elektrizace. Celkové vydání na elektrickou síť i s přípojkami činilo 79 tisíc Kčs.

Stavební komise: Josef Dobrovolný č.30, František Stránský č.51, Antonín Doležal č.4.

1928

1928

Dne 8. února byla obecním zastupitelstvem schválena stavba mostu přes potok u čísla 54. Že hlasování bylo na vážkách hovoří, že šest bylo pro a pět proti. Most zde vydržel do roku 1975, kdy byl zbourán a postaven nový a hlavně širší.

Tento rok postavili stodolu Josef Jágr č.2 a Jan Stránský č. 51. Ve mlýně, č.53 vystavěl Dr. Adolf Rosecký v 1. patře pro sebe byt se 2 světnicemi.

Již v létě r. 1925 projevili rolníci Poděšína a Sirákova snahu, postavit si v Poděšíně družstevní lihovar. Za tím účelem bylo konáno v Poděšíně několik schůzí, ale jednání narazilo na finanční obtíže, neboť na podílech upsaných 300.000,-Kč., nikterak nestačilo na vybudování podniku. Tu na podzim roku 1928 opět počalo se uvažovat o uskutečnění myšlenky, ale tentokrát popud vyšel z Nížkova a rolníci z Poděšína a Sirákova byli vyzváni k účasti. Sešli se zájemci těchto dvou obcí k jednání 21. října 1928 a upsáno bylo na podílech 450.000,-Kč., stou podmínkou, že bude stát lihovar „ve žlabě“. Když se pak 23. října konala schůze v Nížkově, nepřistoupily ostatní obce na tento návrh a tak mimo 4 rolníky Z Poděšína (Adolf Fejt, František Homola, Stanislav Chvátal, Jaroslav Dočekal) odřekli ostatní členství v družstvu. Tak oddálena a snad navždy pochována krásná myšlenka svépomoci postavení lihovaru v Poděšíně.

V červnu a v červenci 1928 byla válcována silnice od Záborné do Poděšína nákladem asi 40.000,-Kč., za 1 km.

Elektrizace. Celkové vydání na elektrickou síť i s přípojkami činilo 79 tisíc Kč.

V měsíci říjnu 1928 byla někým voda ve školní studni znečistěná jodoformem, takže se stala k používání nepotřebnou.

Dne 7. října byla zahájena meliorace luk. 28. října žádalo obecní zastupitelstvo o připojení telefonu, ale pro nedostatek financí nebyla tato akce realizována.

1929

1929

Dne 22. srpna 1929 byla zahájena autodoprava na lince Přibyslav – Polná. Majitelem autobusu je pan Josef Kreuz ze Žďáru. Autobus přijíždí do naší obce ráno v 5.35 hod. nato se vrací z Polné a staví u nás v 7.18 hod. dopoledne. Odpoledne přijíždí ve 12.05 hod a vrací se od Polné ve 15.05 hod. odpoledne. Poplatek od nás do Polné 5.-Kč. na nádraží 6.-Kč. do Nížkova 2.-Kč. V neděli je jízdní řád poněkud pozměněn: Příjezd od Přibyslavě ráno 6.55, odjezd k Přibyslavě v 7.38 hod. Po druhé přijede v 9.40 a odjede k Nížkovu v 11.02 hod.

Nový domek si postavil Jan Jaroš, *26.4.1875, dělník v Poděšíně č. 58 a Josef Homola, výměnkář na č. 20. nar. 10.4.1871 vystavěl při tomto čísle domek pro sebe, který bude opatřen také samostatným číslem 67. Kaple na návsi a kříž před ní stojící jsou nově opraveny. Kaple uvnitř vymalována, kříž natřen fermežovou barvou a nápis již nečitelný vyzlacen. Provedl Antonín Hájek, malíř z Polné za 450,-Kč na účet místního spořitelního a záložního spolku.

1930

1930

Počet závodů živnostenských a obchodních: 1 vodní válcový mlýn, 1 obchod všelijakým zbožím, 2 hostince, 1 trafika, 2 krejčí pro muže, 1 krejčová, 1 truhlář, 1 kolář, 1 kovář, 2 hokynáři, 1 mostní váha obec, jako pomocný závod obchodu, 1 spořitelna.

Nový domek při silnici k Sirákovu si vystavěl dělník Josef Košák. Bude opatřen číslem 59. Novou stodolu vystavěl rolník Václav Sláma č. 29. František Peřina č. 36, nové chlévy a Antonín Stehlík č. 3, přistavěl domovní stavení.

Od 1. srpna byla válcovala silnice od Poděšína k Nížkovu.

Dopravních prostředků je v obci 28 bicyklů, 1 motocykl, 1 osobní auto, 4 kočáry.

Dne 7. října byla zahájena meliorace luk. 28. října žádalo obecní zastupitelstvo o připojení telefonu, ale pro nedostatek financí nabyla tato akce realizována.

Z nařízení vlády bylo provedeno v republice sčítání lidu dne 2. prosince 1930 dle stavu o půlnoci. Sčítání trvalo v Poděšíně tři dny. Sčítacím komisařem v  obci byl Richard Markvart. Napočítáno v Poděšíně bylo 59 čísel a 372 obyvatel.

Dne 6. prosince byla udělena koncese pro periodickou dopravu osob autobusem na trati Polná – Záborná – Skrýšov – Poděšín – Nížkov – Buková – Olešná – Poříčí – Přibyslav se stanovištěm v Nížkově. Koncesionář Josef Kreuza Nížkov č.13 je povinen dopravovat poštu listovní až do váhy 30kg zdarma, větší váhu listovní pošty a poštu balíkovou za náhradu, která je sním sjednaná.

1931

1931

V dubnu obdržel Josef Kreutz z Nížkova od okresního úřadu v Německém Brodě koncesi na periodickou dopravu osob autobusem na trati Polná, Záborná, Skrýšov, Poděšín, Nížkov, Buková, Olešenka, Poříčí a Přibyslav.

Meliorační práce trvaly loni od 7. října do 24. prosince. Letošního roku začaly 16. března 1931 a skončily 16. května. Průměrně na nich pracovalo 30 dělníků, většinou cizích pod dozorcem Rieglem. Dle jeho záznamů činí délka hlavních trativodů 8220 metrů, sběrných trativodů, tak zvaných per 28765 metrů, celkem 36 kilometrů 985 metrů, se 22 vyústění. Trativodných trubek (3 na 1 metr) 110.955 kusů. 

Postaven byl nový most přes potok, v chobotě obecního rybníka. Před tím zde byl brod. Most byl v roce 1975 zbourán a postaven nový. 

V roce 1931 byl založen družstevní lihovar v Nížkově. Členové byli z Nížkova, Bukové, Špinova a z Poděšína. 11. prosince se v tomto družstevním lihovaru začalo pracovat. Družstvo bylo v padesátých letech minulého století zrušeno.

1932

1932

Františka Dobrovolná č.54 přístavbou rozšířila stavení obytné i hospodářské budovy. Nové stavení po ohni vystavěl Adolf Pařízek. V hostinci číslo 53 byl zvětšen taneční sál o přilehlou světnici zbouráním příčky.

Také byla zahájena 1. května oprava terase hráze rybníka. Opravena byla v tomto roce dokončena.

Dne 23. července 1932 byla bleskem zapálena usedlost Adolfa Pařízka č.23. Poskytnuta mu byla pomoc místními hasiči a sousedy, ale celé stavení vyhořelo. Jmenovaný ještě téhož roku za pomoci sousedů postavil nové stavení.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo 2. října 1932 opatřit ponocnému klíč, lavičku a lampu do budovy obecní váhy proto, aby při deštivém a zimním počasí měl při ponocné službě přístřeší. Ponocná služba byla minimálně od 22,00 do 02,00 hodin.

1933

1933

Letos na jaře byl dosti čilý stavební ruch. Josef Bláha č.8 dával na obytné stavení nový vrch, František Činčera č.16 přistavoval a rovněž pokrýval novou krytinou. Od základů nové stavení postavil Václav Bečka č.22.

V nezjištěný den roku 1933 vyhořel domek pana Košáka č.59. Celý domek lehl popelem. V měsíci říjnu o jedné hodině v noci ze dne 18. na 19. října, vypukl požár u Jaroslava Dočekala č.9, jemuž padla za oběť stodola a kůlna. Počasí bylo celkem klidně, ale brzy po vypuknutí vznikl vítr, a tak se požár rozšířil na sousední stavení Josefa Bláhy č.8, jemuž shořelo obytné stavení i se stodolou. Občané pomáhali zachraňovat, co mohli. Zakročením hasičských sborů z Poděšína, Sirákova a Nížkova byl zhoubný živel zdolán. Ještě několik dní museli místní hasiči hlídat u doutnajících oharků. Oba majitelé dali se opět brzy do stavby, takže do zimy z části své budovy opravili a pokryli. 

1934

1934

Velmi čilý byl stavební ruch. Josef Bláha č.8, postavil stavení a kůlnu po ohni. Jaroslav Dočekal č.9, postavil stodolu a kůlnu, též po ohni. Martin Rosecký č.11, novou kůlnu a prasečák. Jaroslav Rosecký č.55, nar. 21.5.1908  postavil nové obytné stavení směrem k Sirákovu, které dostalo číslo 61. Milada Šurnická č.62, postavila chaloupku směrem k Nížkovu. Původní majitel Rudolf Šurnický, nar. 17.4.1893. Josef Dobrovolný č.30, rozboural starou stodolu asi 300 roků starou a postavil novou. Adolf Fejt č.19, nar. 15.11.1892, postavil výměnek, který dostal číslo 66.

1935

1935

Autodopravce Josef Vokoun zahájil přepravu osob a zavazadel na linkách Polná – Žďár n.S. a Polná – Přibyslav.

Dne 1. listopadu koupil rodinný domek č.59 Tomáš Strnad hajný od Josefa Košáka. Novou stodolu postavil Josef Jaroš č.1.

1936

1936

Dne 12. února pan Jaroslav Neubauer, tesař č. 56, byl nucen v soudní dražbě prodat dům. Koupil jej pan Ladislav Landsman, truhlář ze Sirákova. Provozuje zde svoje řemeslo a tím jsou ve vsi dva truhláři. Pan Neubauer se i s rodinou odstěhoval do Polné. Václav Enderle, č.49, udělal přístavbu domovního stavení a střechu pokryl eternitem. Dále zahájil stavbu rodinného domku Josef Hanus, nar. 14.8.1909 na č.46 a nový dům dostal číslo 63. Pan Rudolf Musil, č.38, přestavěl celé domovní stavení. Pan Rudolf Šmiraus, č. 27, postavil novou stodůlku. Paní Dobrovolná č. 54, postavila kůlnu.

1937

1937

Dne 14. září bylo schváleno devět proti jednomu hlasu, opravit a napustit rybník na louce Bejčině. Leč bohužel situace se vyvíjela jinak a rybník nebyl už nikdy zprovozněn. Později byly hráze rozhrnuty.

V letošním roce nové stavení žádné nepřibylo, ale zato bylo hodně oprav a to: Josef Stehlík č.3, postavil novou stodolu za vesnicí, protože jeho chaloupka je vtěsnána mezi dům číslo 2 a 4, František Nejedlý č.14, pokryl kůlnu eternitem, Václav Doležal č.15, nechal pokrýt celé stavení eternitem a tím odstranil papír, Marie Rychtecká č.52, přistavila kus stodoly, Františka Dobrovolná č.54, postavila stodolu a  obec  nechala pokrýt celou pazdernu č.55, eternitem. 

1938

1938

Spořitelní spolek koupil postřikovací přístroj na ovocné stromy na tlak 12 atmosfér za 700,-Kč. Několik rolníků druhý na tlak atmosfér o něco lacinější. Majitelé zahrad začali pilně postřikovat stromy. Obec koupila 30 ovocných stromů a nechala je nasázet na silnici k Sirákovu a k Nížkovu.

Antonín Jágr, č.2, postavil novou kolnu, Václav Rosecký, č.5, opravil chlév, Martin Rosecký, č.11, opravil chlév, pan František Homola, č.34, postavil novou kolnu a silážní jámu, pan Jan Pařík, č.35, přistavěl obytné stavení.

1939

1939

Podle německého způsobu chtěla i druhá republika stavět dálnice. Z Prahy do Brna měla jít kolem Poděšína. V polovici března úřední komise vyznačila směr pomocí bílo – červených kolíků se žlutým plátěným praporkem. Dálnice měla jít od „Rybníčků“, kolem „Cikar“, vedle „Fejtova kříže“, dále k „Hanousku“ a k Újezdu. Rolníci, kterým to protínalo pole, neměli vůbec žádnou radost, protože by přišli o hezký kus pozemků. Pan Fejt, rolník č.19, si odhadoval ztrátu na 15 měr polí s loukami, neboť ten by býval nejvíce postižen.

Dálnice měla mít šíři asi 22 metrů a kde by byla navážka, tam dole by bylo více. Postižení rolníků by bylo různě. Někomu by zůstal jen malý klín, jinému by se pozemky rozdvojily, ale příjezd na ně by byl nesnadný, protože podjezdy a nadjezdy měly být 1 km daleko od sebe. Křižování cest a přecházení by naprosto odpadlo a proto by nastala veliká objížďka. Definitivní vyměření se udělalo vedle Jihlavy a proto si naši hospodáři oddechli.

V tomto roce postavila novou stodolu Marie Flesarová č.10, Josef Kašpárek č.18, přistavěl kolnu, Jan Pařík č.35, také přistavěl kolnu, Václav Sláma č.29, si pořídil vodovod s elektrickým pohonem se vzduchovým tlakem systém „Darling“. Tento stroj sám zapíná a vypíná.

1941

1941

Od 17. října 1941 byla zrušena jedna třída a škola se stala jednotřídní, protože počet žáků klesl na 42.

Zima až -35°C, nebylo ve školách pro nedostatek paliva vyučováno. Vánoční prázdniny trvaly od 19. prosince 1941 do 9. února. Děti si chodili jen pro úkoly. Pravidelné vyučování nastalo 4. března. Od pololetí školního roku 1941 – 42 bylo nařízeno nové uspořádání vyučování, aby se mohlo vyučovat němčině již od 1. postupného ročníku. Jazyku německému se vyučuje v 1. a 2. postupném ročníku po 4 hodinách týdně, ve 3. 4. a 5. postupném ročníku po 7 hodinách týdně a v 6. 7. a 8. postupném ročníku se vyučuje po 6 hodinách týdně. 

1942

1942

Škola: Dále byla 15. srpna vyčištěná studna a nainstalovaná nová pumpa.

Dne 12. září 1942 se místní školní rada usnesla, že do obou tříd se zavede elektrické osvětlení. Připojení světel bude k hodinám řídícího učitele, který si bude zapisovat počet prosvícených hodin a velikosti žárovek a pak podá účet místní školní radě. Ale až 16. listopadu bylo zavedeno elektrické světlo do tříd. Světlo bylo zapojeno na hodiny z učitelského bytu, ve kterém v té době nikdo nebydlel, ale konaly se zde různé schůze a shromáždění lidí, což bylo ve válečných časech velmi často. Každou noc v kuchyni tohoto bytu byla dvoučlenná hlídka a jeden hasič, kteří měli za úkol střežit obec proti nočním požárům a sabotážím. Náklad na svícení platila obec současně ze tříd i z místností hlídky. Současně bylo zavedeno světlo i do sklepa a na půdu. Celkový náklad na zavedení světel činil 1881,50Kč.

1943

1943

Obecní úřad podal dne 14. července 1943 žádost o povolení druhé třídy, protože místní školní rada v Poděšíně hlásila, že má dvě třídy pro vyučování, neboť se vyučovalo ve dvou třídách od roku 1908 až do 1. listopadu 1941. Nyní je  ve třídě 51 žáků a má jen 48m2 a proto by byla třída přeplněna. Dne 3. září 1943 byla opět druhá třída zřízena a školka musela vyučovat ve druhém učitelském bytě, který byl přes den prázdný. V noci zde byly již zmíněné hlídky.

1946

1946

Dne 5. února 1946, bylo schváleno přistoupení obce za člena družstva pro stavbu vodovodu.

Dne 16. července byla zřízená telefonní hovorna v hostinci Josefa Roseckého č.53. 26. srpna 1946 byl schválen rozpočet na stavbu telefonu 39.075.-Kč. Stavba nakonec byla zhotovena společně z obcí Sirákov. Poplatek společné linky zaplatila každá obec polovinu a od rozdělení každý sám.

1947

1947

Dne 20. února 1947 obecní zastupitelstvo schválilo zrušení rybníčků na vsi o které se jednalo jsme nezjistili.

1949

1949

Dne 12. února 1949 rozhodlo obecní zastupitelstvo na svém zasedání zakoupit veřejný rozhlas. Koupi uskutečnil Josef Rosecký č. 11. Rozhlasem bylo poprvé vysíláno 29. října 1949, čímž skončila éra bubnování.

Dne 1. března  koupil Alois Flesar č.10 dům č.55.

V červenci začali někteří občané kopat vodovod. Vodovod byl také 1. srpna zaveden do školy na chodbu a do ředitelova bytu. Instalaci prováděl pan Kremlák z Polné

Dne 1. srpna 1949 byl do ředitelského bytu a na chodbu zaveden vodovod a také tento měsíc měla být otevřena Mateřská škola. Na mateřskou školu přišla nová učitelka. Nebylo však pro ní ubytování, protože všude byli brigádníci na žňové práce. Proto odjela a mateřská škola tento měsíc nebyla otevřena.

Dne 29. října vysílá prvně místní rozhlas, který byl v tomto roce zhotoven, tímto skončila stará doba bubnování, kdy chodil obcí určený člověk po vsi a na určených místech bubnoval a četl zprávy a nařízení vydané obcí.

1950

1950

Dne 12. července byla zahájena výměna střechy na škole. 15. července přišla průtrž mračen a vše bylo promočeno.

O letních prázdninách 12. července byla provedena výměna střechy na školní budově.

1951

1951

V tomto roce byl založen přípravný výbor pro založení Zemědělského družstva. Družstvo mělo být založeno podle I. stupně, to znamenalo, že by sdružovalo rolníky k sousedskému obdělávání půdy. Tento výbor si pořídil do užívání 1 traktor zn. Zetor 15, vůz, závěsné nářadí, 1 samovaz, vůz 3 t, dvouradliční pluh. Náhrada za tyto práce byla vypočítána tak, aby kryla pohonné hmoty a mzdu traktoristy. Jelikož přípravný výbor do 3 let družstvo nerozšířil, byl zrušen. Traktor a další bylo dáno do v roce 1954 do JZD Radňovice.

1953

1953

Dne 8. března poukázal Místní národní výbor sboru hasičů 1.934,- Kčs. na stavbu kulturního domu.

1954

1954

V dubnu zahájil stavbu rodinného domku u silnice k Sirákovu na bývalém rybníčku, který tento rok zavezl zeminou z vykopaného sklepa Jan Šimek  nar. 21.6.1921 č.25 a dům dostal číslo 68.

V tomto roce byla zahájena stavba kulturního domu.

Dne 28. července se začal kopat vodovod po Malé straně a byl postaven vodojem, který sloužil pro čísla 1. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 57. Voda byla nově také napojena do národní a mateřské školy, před tím byla jenom na chodbě a v učitelově bytě.

Stavba kulturního domu proběhla v letech 1954 až 1956 a to zásluhou a svépomocí všech občanů, kteří při stavbě pomáhali svojí prací, bez náhrady zdarma. Především platí zásluha o tuto stavbu tehdejšímu předsedovi JZD Stanislavu Chvátalovi a Antonínu Sedlákovi, který řídil práce tesařské při vazbě krytiny. Touto stavbou je umožněno všem kulturním potřebám, při schůzích, které se tu pořádaly v zájmu družstva, divadelních představeních, promítány byly filmy, pořádány taneční zábavy a těchto místností bylo použito při jiných kulturních potřebách.

1956

1956

Bylo započato s adaptací vepřína v čísle 11., na 100 ks vepřů. Adaptace stáje byla dokončena v roce 1957.

1957

1957

Ve škole proběhla o velkých prázdninách výměna oken, severní a východní straně.

1958

1958

První velká stavba, kterou provádělo družstvo byla stavba kravína (dnes dolního). Stavba započala v červenci 1958 a byla dokončena v roce 1959 a prováděl ji dodavatelským způsobem OSP Žďár n.S. Stavba byla velmi nutná, protože všichni členové měli dosud hovězí dobytek ve svých stájích, i když skupinové ustájení bylo provedeno, zvlášť dojnice, jalovice a býci na žír. Tato stavba sloužila za účelem svedení krav a jalového dobytka do jedné stáje, k jejich krmení a obsluze byli ustanoveni krmiči, na dojení dojičky, kteří chodí pravidelně dojit. Tento kravín, byl v roce 1997 přestavěn  na volné ustájení a slouží svému účelu dodnes. Dále byla povolena stavba zděné drůbežárny na 300 ks nosnic za 179.000,-Kčs., která byla dostavěna v roce 1961, a 4 dřevěné boudy na prasnice.

Dne 21. září 1958 byl v Poděšíně slavnostně otevřen první kulturní dům na Žďárském okrese. Od časného rána vyhrávala hudba. Ve 13.30 hodin prošel průvod obcí. Po přestřižení pásky a proslovech začala dožínková veselice.

1959

1959

V dubnu byla zahájena stavba mostu s podkovou na hrázi Mlýnského rybníka u mlýna (nyní hospoda).

1960

1960

Regulace potoka ve Žlabě 1. část. Tyto regulační práce potoka počaly od hranic louk katastru Nížkov a prozatímně končily u mostu u lesa Hanouska. Délka tohoto úseku je 1.150 metrů.

Postavena lávka přes potok u kulturního domu, se železných nosníků. Pro povoz byl vedle ponechán brod

1961

1961

Drenáže polí a luk – Kverbust, u Boroví, Vejbrašky. Odvodněn byl Kverbust, větší část polí zamokřené půdy, která se pro mokro špatně obdělávala, též porost obilovin trpěl. Tyto odvodňovací práce započaly na jaře v jeteli, potom v říjnu a listopadu se odvodňovaly louky u Borový, které byly silně zamokřené. Též na Vejražkách byly položeny drenážní trubky. Byla dokončena stavba drůbežárny nade vsí nákladem 179.000,-Kčs. Byla zahájena stavba porodny na prasnice.

1962

1962

Dne 22. března 1962 byl nalezen při přestavbě domu č.20 u Josefa Homoli v Poděšíně v dutině zděné podlahy poklad 380 stříbrných mincí z 18 a 19 století (z let 1754 – 1845). Kromě jediného křížového čtvrt tolaru Františka I. z roku 1797 jsou to vesměs stříbrné dvacetikrejcary. Mince byly raženy v Praze, Vídni, Štýrském Hradci, Halle, Kremnici, Velké Bani, Královském Bělehradě, v menší míře v Mnichově, Bayreuthu, Bamberku, Norimberku, Vürtembersku a Sasku. Zakopány byly pravděpodobně v revolučních létech 1848 – 1849. Jsou uloženy v muzeum ve Žďáru n.S.

V květnu byla zahájena stavba odchovny pro mladý dobytek na 120 ks. Dnes je to horní kravín. Stavba trvala do roku 1964. Provoz byl zahájen v roce 1965, kdy byl sveden dobytek. Stavba stála 735.897,-Kčs. Dnes tento kravín vlastní bratři Slámovi.

Také byla zahájena stavba dřevěné porodny za domem č.4, která však v roce 1964 shořela.

Dále byl postaven altán na školní zahradě, který byl v roce 1983 zbourán, dnes Zdeněk Jaroš č.79. V roce 1962 věnovalo JZD mateřské škole 3.000.-Kčs na altánek, který je vystavěn na hřišti. V altánku si děti hrají a ukládají do něho zahradní nářadí. V červnu byla zahájena stavba čekárny na křižovatce.

V tomto roce byla provedena stavba vysokého napětí 400 kw Hradec – Sokolnice jižně přes katastr Poděšín na kterém je 9 sloupů. Později byly sloupy očíslovány od Hrbova 665 až k Sirákovu 673.

1963

1963

Dne 1. dubna byla zahájena regulace potoka od Hanouska ke vsi 1.855 metrů, od č. 65 k lesu (Peklo) 1.700 metrů, a dlouhé louky 1.800 metrů. Další regulační práce začaly od nového betonového mostku u Hanouska, který spojuje cestu od Sirákova k silnice vedoucí k Nížkovu. Od tohoto mostu se regulace potoka vede rozhraním katastru Sirákova a Poděšína a to zásadně v loukách až k Poděšínu k mostu, který spojuje silnici k Sirákovu. Na tomto úseku je druhý betonový most poblíž čísla 55, aby byla možnost přejezdu z jedné části louk na část druhou.

Další úsek regulace potoka vede od domu č.65, a to zásadně loukami až k horním lesům, kde končí. Též i na tomto úseku regulace je postaven betonový most, který je spojkou cesty vedoucí ke Skrýšovu. Stavbu prováděli Zemědělské stavby Jihlava dodavatelským způsobem. Potoky jsou na dně a část boků dlážděny kamenem. Stavba byla hotova v jednom roce. JZD pomáhalo dovážet kámen, většinou ještě koňskými potahy. Hodnota stavby byla 1.000.000,-Kčs., a byla dotována se 100% příspěvkem, takže JZD ji postavilo bez vlastních nákladů. Vedoucí stavby s. Rosecký měl hodně starostí s touto stavbou a skutečně bylo během krátké doby vybudováno velké dílo. 

Třetí část regulace potoka jde od ode vsi tratí Dlouhé louky a končí až u horních lesů. Na tomto úseku jsou rovněž postaveny 2 betonové mosty a to jeden na uvedené příční cestě a druhý v polovině délky od mostu zmíněného. Všechny tyto regulační práce řídil stavební mistr Suchánek z Třebíče, a prováděl podnik Zemědělské stavby středisko Jihlava. Tato část regulace měřila 1.800 metrů. Náklad peněžní celkem činil slovy, jeden milión korun.

1964

1964

V tomto roce byl lokalizován požár za číslem 4, porodna prasat, která lehla popelem Porodna byla postavena v roce 1962.

Proběhlo drenážování v Dlouhých loukách. Drenáže byly prováděny v Dlouhých loukách a to z velké části u horních lesů, kde pro velké zamokření nebylo možno strojově pracovat, jelikož se traktor bořil. Velká část objektu byla vyhloubena strojem pro drenážní trubky a pak trubky položeny a zahrnuty pásovým traktorem. Současně byly provedeny úpravy břehů shrnutím pásovým traktorem a srovnány na sjízdný terén, takže tato úprava umožňuje možnost jízdy traktorovými vozy všemi směry a též další lehčí obdělávání půdy.

1965

1965

Zahájena stavba mostní váhy a kanceláře v areálu družstva za 74.000,-Kčs., a montovaná kolna za 66.000,-Kčs. Obě stavby byly dokončeny v roce 1966.

Od letošního roku se začal používat nový hřbitov v Nížkově. Starý hřbitov u kostela byl postupně vyklizen a zatravněn. Tato část nového hřbitova byla oplocena a vedle plotu v řadě vysázená rajská chvojka a každá obec z farnosti Nížkov, dostala svou vyměřenou část, kde své zemřelé ukládá k věčnému odpočinku. Většinou tam jsou dvouhroby. Též byl zaveden vodovod k zalévání hrobů.

1966

1966

Také byla postavena montovaná kolna u dolního kravína za 66.000,-Kčs., a zahájena stavba sušky na obilí za 122.000,-Kčs. Tato stavba byla dokončena v roce 1967. Zařízení sušky bylo zlikvidováno v lednu 1984.

Byl přestavěn vepřín ze stodoly na č.36., stavba byla dokončena v roce 1967 za 112.000,-Kčs.

Začaly se budovat na Sirákovském katastru 4 studně pro vodovod do družstva 1. etapa a do obce 2. etapa.

V letošním roce byla elektrifikována celá trať Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Křižanov – Tišnov – Brno. První elektrická lokomotiva po ní projela 4. listopadu 1966.

Rodinný dům začal stavět Stanislav Enderle nar. 19.10.1930 na č.49. Letos započal s hloubením a odvozem hlíny a postavil základ a spodní část této stavby. V dalším roce bylo dostavěno druhé patro nad přízemím. Nový dům dostal číslo 69. 

1967

1967

Majitel domu č.19 František Rosecký provedl přístavbu obytného stavení, které bylo stavěno v době roboty, tehdejším rychtářem Janem Rosickým. Tato část tehdejší stavby byla rozebrána a postavena nová část, úhlednější a prostorově vyhovující dnešní době a dostala číslo 70.

Dne 23. května bylo započato s válcování a asfaltování silnice od Poděšína ke Skrýšovu. Po ukončení těchto úprav na silnici byly zválcovány a asfaltovány cesty vedoucí po vesnici a zároveň byla vyasfaltovaná nová cesta ke kravínu a k ostatním budovám Jednotného zemědělského družstva. Tato úprava vylepšila vzhled obce, a též rychlou a bezpečnou jízdu všemi vozidly. Nová komunikace do hospodářského střediska byla v nákladu 70.000,-Kčs.

Byly vybudovány 2 silážní jámy u kravína, které byly v roce 1984 propojeny v jednu velkou, která byla později přepůlena.

Byla provedena první část stavby vodovodu pro potřebu JZD ke kravínu, vepřínu za Jágr č.2 o délce 365 metrů a dalším družstevním podnikům. Dále došlo k napojení několika domů na malé straně obce, a to z míst poměrně vzdálených v délce 1.300 metrů, z katastru obce Sirákova. Napojeny byly dvě studně na sběrnou jímku. Celou stavbu provázely problémy. Litinové přívodní potrubí bylo popraskané a v zimě se výkop zasypával a musel se znovu vykopávat a trubky postupně po tlakových zkouškách měnit. Tímto firma Zemědělské stavby Česká u Brna nestihla termín dokončení v březnu a musel být posunut do konce června 1968. Cena stavby byla 280.000,-Kčs.

1968

1968

Byla provedena stavba hnojiště u kravína za 23.315,-Kčs a přípravny krmiv pro prasata za č.4, v ceně 36.793,- Kčs.   

1969

1969

V tomto roce, koncem srpna byla válcována a asfaltovaná silnice od Poděšína k Nížkovu, která už byla znehodnocena těžkými auty, že bylo obtížně chodit po ní pěšky. Kronikář k tomu podotkl: Teď je to lepší, ale mělo to být ještě lepší, kdyby bylo dostatek asfaltu.

Byla postavena první bramborárna nákladem 620.511,-Kčs. Je to montovaná stavba s opláštěním hliníkovým plechem, izolace stěn i stropů polyestyreovými 15 cm silnými deskami. Uskladnění se provádí transportem do boxů, kde je nutné větrání. Bramborárna byla dostavěna byla v roce 1970.

Družstvo koupilo dům č.66 od paní Konigsmarkové za 28.824,-Kčs.

Dne 29. srpna 1969 byla zahájena rekonstrukce obecního rozhlasu. Také byla na obecní úřad dána nová ústředna

Dne 25. listopadu koupil Václav Smejkal rodinný dům číslo 49 od svého švagra Stanislava Enderleho a přestěhoval se do Poděšína s rodinou natrvalo.

Od 1. do 20. prosince absolvoval Stanislav Chvátal č.33, kurz střelmistrů. Kurz pořádala firma GEOtest n.p. a uskutečnil se na podnikové chatě Juranových závodů v Brně, Bystrci-Jelenici.  

1970

1970

Letos postavil nový dům na místě bývalé stodoly Adolf Šmiraus, číslo 27 dostal po starém stavení, které bylo později zbořeno a stojí tam dům č.90.

Celkovou přestavbu rodinného domu s původní střechou provedl Josef Šlechtický č.5.

Nový výměnek postavil vedle rodinného domu Jan Chalupník č.22. Oba domy mají společný dvůr.

V dubnu byla zahájena stavba vodovodu 2 etapa. Jednalo se o stavbu vodojemu  o objemu 100m3 s odkyselovací stanicí na katastru Sirákov, napojení dalších dvou studní celkem s 1. etapou 4 studní. Byly udělány vodovodní rozvody po celé obci a vybudování vodovodu od družstva dolu pro domy ke družstvu a k Sirákovu. Ministerstvo vodního hospodářství vyslalo svého zástupce, aby přehlédl tuto potřebnou stavbu a též po stránce investiční. Po přezkoumání všech dokladů vydané na tento účel, zjistil, že je to velké finanční zatížení pro JZD i obce Poděšín, v celkové hodnotě 487.042,50 Kčs. Proto vzhledem k této situaci poskytl pomoc půjčením od státu v částce 199.754,91Kčs, a při druhé návštěvě závěrečné kolaudační dalších 43.766,33Kčs.

Dne 23. října 1970 byl dovezen nově ulitý zvon, který ulil Knos – Manoušek, v Martinicích u Velkého Meziříčí. „Zdrávas Maria“ LP 1970. Věnují občané z Poděšína. Slavnost svěcení nového zvonu se konala dne 25. října 1970 o 10 hodině dopoledne v místní kapli, při níž Mši Svatou sloužil Důstojný Pán Petrucha z Nížkova a též účinkovala dechová hudba z Nového Veselí, za řízení kapelníka Vencelídesa. Tato Mše Svatá byla obětována za živé i mrtvé občany z Poděšína. Počasí tohoto dne nebylo pro tuto slavnost příznivé, stále pršelo a bylo chladno. Za ulití zvonu bylo hotově zaplaceno 5.500,- Kčs, hudba 400,- Kčs.

1971

1971

Nový rodinný dům při cestě ke družstvu postavil František Chvátal č.33 a dostal nové číslo 71.

Také nový dům začal stavět Jindřich Sláma č.13 na cestě ke družstvu blíže k silnici. Nový dům dostal číslo 72.

V areálu družstva byla dokončena stavba čerpací stanice na naftu s nádržemi na 25.000 litrů, nákladem 85.000,-Kčs.

Na obci byla vybudovaná nová kanalizace od Františka Bláhy č.63 po Stanislava Enderle č.69.

Kolem obce byl postaven tranzitní plynovod, který směřoval od Hanouska přes Štajbl k Hrbovu.

V květnu 1971 byla zbudovaná železná brána a vrata ke škole a byla provedena výměna a oprava plotu u školní zahrady.

Místní národní výbor v Poděšíně se na své schůzi usnesl zavést pro školní budovy ústřední topení. Ústřední topení bylo zavedeno do bytu paní učitelky, do třídy, do kanceláře MNV a do místní knihovny. K tomu musel být postaven nový komín. Hasičská zbrojnice byla přemístěna do školní garáže a na jejím místě byla vybudovaná kotelna se skladem uhlí. Vchod do kotelny je zbudován ze dvora a je chráněn malou verandou. V ústředním topení se začalo topit 16. října 1971. Náklad na tuto akci si vyžádal částku 38.156,- Kčs.

MNV vybudoval potřebnou kanalizaci od  Stanislava Enderle č.69, kolem Františka Bláhy č.63 nazvanou jako trasa „C“ až k potoku v délce 126 metrů, v částce 13.910,- Kčs, za cementové potrubí a práci při uložení do země.

Kolem obce byla zahájena stavba tranzitního plynovodu Květnov – Letovice, který vede až ze vzdálené západní Sibiře v délce 1818 km, plynového potrubí. Povede přes věčně zamrzlé kraje. Dvakrát přetne Volhu a řadu dalších řek v oblasti věčného mrazu bude stát na podpěrách, jinde se bude ukládat do země. Na našem území přetne tranzit Dunaj, Váh, Moravu i Vltavu, stovky silnic, potoků a bažin. Od hranic s Ruskem vede k Bratislavě, odtud vede tranzit k Brnu, k Bystřici n.P., dále k Novému Městu na Moravě pak ke Žďáru n.S., na Nové Veselí, Újezd, Matějov, Poděšín a dále k Hrbovu. Od Hrbovského katastru je odbočka na Jihlavu. Další trasa vede ku Praze a dál až k západním hranicím. V Poděšíně překračuje regulovaný potok u lesa Hanouska a směřuje po polích našeho katastru přes silnici dále přes Štajbl ku hranicím katastru Hrbova. Hloubení struh bylo provedeno buldozerem do hloubky 130 cm. Ocelové potrubí o průměru 53 cm. Jednotlivé dílce potrubí svářejí autogenem a potom v celé délce se ukládají do země. Ukládání do země provádí jeřáby. Tlak v potrubí budou provádět kompresory umístěné v určité vzdálenosti při 55 atmosfér.

1972

1972

Přestavbu a přístavbu rodinného domku a zvýšení o jedno patro provedl Alois Chvátal č.32.

Přestavbu a přístavbu rodinného domku a zvýšení o jedno patro provedl František Landa č.33.

Přestavbu a přístavbu rodinného domku a zvýšení o jedno patro provedl Jan Homola č.34.

Přestavbu a přístavbu rodinného domku a zvýšení o jedno patro provedl Jaroslav Chvátal č.39.

Byla zahájena stavba opravářských dílen, truhlárny, garáží a kotelny a v tomto roce bylo prostavěno  319.000,-Kčs. Povolení na tuto stavbo bylo nejdřív přislíbeno a později nadřízenými orgány zamítnuto, jelikož se ve stavbě pokračovalo, musela být nakonec stavba povolena. Stavba byla dokončena v roce 1974. Dnes objekt vlastní více soukromých subjektů.

V březnu až dubnu byla položena nová parketová podlaha v místnosti mateřské školy a do zdi byly zabudovány ribstoly. O prázdninách byla otlučena větší část venkovní omítky a znovu omítnuta. 

1973

1973

V květnu byla vybudována nová elektroinstalace ve škole.

V dubnu zahájil stavbu rodinného domu vedle cesty ke družstvu Zdeněk Jaroš nar. 17.5.1927 na č.1. Novostavba dostala číslo 73.

V říjnu byla zahájena regulace potoka ve vsi, od mostu k Sirákovu, ke splavu Mlýnského rybníka. Zpočátku šla práce pomalu, ale až se občané dověděli, že je práce znormovaná, nabrali si po 20 metrech i více. Do konce roku bylo štětování zhruba hotové. Též se byly vybetonovány patky pod mostem u Jednoty a lávkou u Pařízkových. Práce pokračovala v roce 1974, kdy byla dokončena práce na regulaci potoka o délce 323 metrů a dokončen nový most pod Jednotou i lávka pro pěší u Pařízkových. Vše bylo hotové do konce září 1974.

1974

1974

V říjnu 1973 bylo rozhodnuto Místním národním výborem posílit obecní vodojem vodou od Samotína. 20. prosince 1973 odjela čerpací stanice, která po tři týdny na Samotíně vodu měřila a odebírala vzorky. Stavba byla zahájena  25. ledna 1974. Výkop jde přes katastr Sirákov. Ti se bránili, ale nepomohli si, neb voda má své právo. Tato stavba byla dokončena 19. června 1975. Kolaudace proběhla 4. září. Vodovodní potrubí je dlouhé 2300 metrů.

Dne 22. dubna koupil Miroslav Novotný z Brna dům číslo 55 k rekreaci.

Na konci září přijeli na odbahnění návesního rybníka z Havlíčkova Brodu. Práce jim šla pěkně, bylo dosti hezky a byly dobře strojově vybaveni. Na lovišti bylo až 2 metry vysoká vrstva bahna. Vše odváželi do vsi a hodně buldozerem vyhrnuly, takže za necelý měsíc byl rybník čistý. Též byla překopaná hráz a byly dány silné roury opravena hráz a vybetonováno nové vypouštěcí zařízení včetně loviště a odpadu vody od požeráku, roury do potoka. Přítok a zaústění do rybníka. Blátem z rybníka byly zavezeny dolní rybník u Pařízkových a sádky na dolním konci. Též byl rybník zmenšen na 0,91ha zavezením části u kulturního domu.

1975

1975

Dne 19. června byla dokončena stavba posílení obecního vodojemu vodou od Samotína. Výkop jde přes katastr Sirákov. Vodovodní potrubí je dlouhé k vodojemu 2300 metrů. Kolaudace proběhla 4. září 1975.

V září letošního roku byla dokončena regulace rybníka na návsi. Byla dokončena oprava hráze. Hodně pomohl pan Došek z Janovic s pásovým traktorem „Stalincem“. Dále byly vykáceny stromy na hrázi i na „Malé straně“, náves se hodně zlepšila. Slunce pěkně svítí na jednotu i na Malou stranu.

Při této příležitosti byl vyregulován  poděšínský potok od hranic obce, kde navázal na již vyregulovaný potok na Bejčině až do rybníka. Do tohoto potoka byl u mostu směrem k rybníku ukončen zatrubněný potok od čísla 65, který vede ze Samotína a zahrnuto staré koryto, které vedlo těsně vedle kulturního domu a neustále ho podmáčela voda. Ke konci října byl vybetonován most u kulturního domu protože starý most byl z roku 1931 a byl již nevyhovující. Regulace rybníka byla zahájena 16. září 1974, oba horní potoky v roce 1975 vše bylo dokončeno do  16. prosince 1975 kdy proběhla kolaudace a uvedení všech staveb do provozu.

V listopadu byla zahájena rekonstrukce a přestavba školní budovy na Mateřskou školu. Budova zůstala prakticky v původním stavu. Byl zvětšen sklep, šatna byla vybudována z bývalého kabinetu a části obecního úřadu, původní dveře byly zazděny a probourány s chodby. Záchody a umývárna byly propojeny s šatnou. Kancelář ředitelky byla vybudovaná z bývalého sociálního zařízení bytu. V kuchyni byla probourána stěna v zazděny dvoukřídlové dveře do třídy. Příčky mezi místnostmi bytu byly probourány a tím vznikla velká místnost a v ní jídelna a herna. Dále byla probouraná stěna mezi touto místností a bývalou místností třídy, kde byla zbudována tělocvična. Také bylo přestavěno schodiště do sklepa. Současně byl zbourán notně schátralý hospodářský objekt pro domácí zvířectvo a dřevník na dřevo a uhlí a na uvolněném místě bylo vybudováno pískoviště. 

V roce 1975 dokončil stavbu dvouposchoďového domu František Dobrovolný č.30. Rozboural starý samostatný výměnek č.37, a na tom samém místě postavil nový dvouposchoďový dům. Číslo zůstalo ze starého 37.

1976

1976

Dne 6. září 1976 byla Mateřská škola slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců ONV, za JZD pan Jan Cupl, předseda MNV pan Stanislav Chvátal. Otevřením mateřské školy byl zároveň zrušen dětský útulek v Sirákově a 15 dětí přešlo do Poděšína. Zapsáno bylo 26 dětí z toho 12 chlapců a 14 děvčat. Děti byly po celý rok odváženy autobusem JZD. Ředitelkou se stala paní Jaroslava Polanská ze Žďáru n.S, narozena 23. listopadu 1942, učila zde do 31. srpna 1997 a druhá učitelka Jitka Doležalová, také ze Žďáru n.S., narozena 4. února 1957, učila zde do 31. srpna 1977, uklizečka je paní Anna Slámová a kuchařka Alena Homolová. Provoz školky je celodenní, letní období od 630 do 1700 hod, a zimní období od 630 do 1530 hod.

1977

1977

Dne 1. prosince byl uskutečněn prodej domku č. 43 po úmrtí majitele panu Kislingerovi z Prahy, který dům po několika letech opustil jako nevyhovující k rekreaci a členové sboru dobrovolných hasičů ho zbourali.

Seznam majitelů domů ke dni 31.12.1977: č.1 – Jaroš Zdeněk, č.2 – Jágr Josef, č.3 – Stehlíková Františka, č.4 – Doležal Antonín, č.5 – Šlechtický Josef, č.6 – Palasová Marta, č.7 – Flesar Josef, č.8 – Bláha Josef, č.9 – Dočekal Jaroslav, č.10 – Flesar František, č.11 – Rosecký Josef, č.12 – Šimková Marie, č.13 – Vála Jan, č.14 – Nejedlý Alois, č.15 – Doležal Václav, č.16 – Činčera Václav, č.17 – Homola František, č.18 – Matoušková Růžena, č.19 – Rosecký František, č.20 – Homola Josef, č.21 – Novotný Josef, č.22 – Chalupník Jan, č.23 – Pařízek František, č.24 – Svobodová Františka, č.25 – Šimek Jan, č.26 – Šormová Františka, č.27 – Šmiraus František, č.28 – Koumar František, č.29 – Sláma Jan, č.30 – Dobrovolný František, č.31 – Ševečková Vlasta, č.32 – Chvátal Alois, č.33 – Chvátal Stanislav, č.34 – Homola Jan, č.35 – Paříková Marie, č.36 – Stehlík Bohumil, č.37 – Dobrovolný František, č.38 – Musil Rudolf, č.39 – Chvátal Jaroslav, č.40 – Vaverová Marie, č.41 – Svoboda Josef, č.43 – Kislinger, č.44 – Koumar František, č.45 – MNV a škola, č.46 – Hanus Jaroslav, č.47 – Flesar Rudolf, č.48 – Šimek Václav, č.49 – Smejkal Václav, č.50 – Šmirausová Anna, č.51 – Stránský Josef, č.52 – Rychecká Antonie, č.53 – Jednota, č.54 – Dobrovolná Ema, č.55 – Novotný Miroslav, č.56 – Landsman Ladislav, č.57 – Sobotka Václav, č.58 – Landová Ludmila, č.59 – Řeháček Ladislav, č.60 – bývalá pazderna, č.61 – Rosecký Jaroslav, č.62 – Šerý Jiří, č.63 – Hanus Josef, č.64 – Jágr Josef, č.65 – Provazník Lubomír, č.66 – JZD Poděšín, č.67 – Homolová Božena, č.68 – Šimek Jan, č.69 – Enderle Stanislav, č.70 – Rosecký František, č.71 – Chvátal František, č.72 – Sláma Jindřich, č.73 – Jaroš Zdeněk.

1978

1978

Dne 1. května začal stavět na odbočce ze silnice k družstevním objektům Jiří Jaroš ze Sirákova, nar. 17.12.1945 v Sirákově a dům dostal číslo 76.

V červnu zboural František Koumar výměnek č.44 a na jeho místě postavil nový dům, číslo zůstalo. František Bláha přistavěl nové poschodí na domu č.63.

Na výroční schůzi TJ Poděšín 4. prosince 1977 byl schválen návrh na stavbu kabin u volejbalového hřiště. JZD na tuto stavbu slíbilo zapůjčit stroje a dát část stavebního materiálu. Projekt na stavbu zpracoval ing. Jebavý. Základní kámen byl položen 3. června 1978 a tím začala Tělovýchovná jednota Poděšín se stavbou kabin, kde byly sprchy pro hráče volejbalu. Stavba byla dokončena 25. listopadu 1979. Později se zde hrály závodně šachy. Celkem bylo na stavbě odpracováno 1250 hodin.

1979

1979

Dne 21. ledna koupil František Mašek z Brna rodinný dům č.16 na rekreační účely.

Dne 13. dubna začal stavět na místě bývalé pazderny u hřiště Milan Koumar, nar. 21.9.1957 na č.28 a stavba dostala číslo 78.

Dne 1. července byl zahájen výkop kanalizace na „Malé straně“ o délce 97 metrů. Začátek výkopu je u čísla 36 po malé straně. Místní národní výbor pokračuje v kladení kanalizace takže v letošním roce byla provedena kanalizace po celé malé straně, pod hráz podle potoka až po most u silnice nazvaná trasa „E“ o délce 607 metrů.

Dne 1. října byla dokončena stavba klubovny TJ. Poděšín. Novou fasádu si pořídil Rudolf Flesar č.47.

Dne 25. listopadu proběhla VČS TJ Poděšín. Na této schůzi proběhlo slavnostní otevření nových sportovních kabin a klubovny.

1980

1980

V dubnu zahájil stavbu rodinného domku František Kosour, nar. 20.11.1952, za číslem 69 a dostal číslo 77.

Dne 10. května začal stavět rodinný dům Zdeněk Jaroš, nar. 1.3.1953 na č.1, vedle starého stavení a dům dostal číslo 79.

V tomto roce byla dokončena celá kanalizace po obci. Letos byla udělaná trasa „A“ od Flesar č.7 po Novotný č.21 v délce 631 metrů, trasa „B“ za Novotným č 21 o délce 50 metrů, trasa „F“ propojka u Šimek č.68 o délce 16 metrů, trasa „H“ napojení všech tras a odtok do potoka za Chalupníkem č.22 o délce 173 metrů.

1981

1981

V květnu začal stavět vedle svého rodiště  Jan Sláma nar. 20.3.1953 na č.29 a dostal číslo 81.

V červnu pak zahájil stavbu u silnice na Sirákov Jan Šimek, nar. 1.5.1946 na č.48. Nová stavba dostala číslo 80.

Dne 26. listopadu byla podepsaná hospodářská smlouva na převod majetku k 31.12.1981 (vodovodu a kanalizace) mezi MNV Nížkov a Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno, divize VaK ve Žďáře n.S. Podepsáni za MNV Nížkov Václav Jakeš a Jan Frühbauer, za VaK ředitel Vladimír Vondráček.

1982

1982

Od 1. ledna je převeden MNV Nížkov vodovod obce Poděšín pod Vodovody a kanalizace Brno, divize Žďár nad Sázavou.

V dubnu zahájil stavbu rodinného domu u cesty ke družstvu Vladislav Flesar, nar. 16.1.1957 č.35. Dům dostal číslo 83.

V květnu začal stavět na místě zbouraného výměnku Josef Jágr, nar. 14.10.1958 na č.2. Stavbě zůstalo původní číslo 64.

Dne 8. června zahájil stavbu na zbouraném původním stavení č.25, které mu zůstalo Jiří Šimek, nar. 19.6.1956 na č.68.

1983

1983

Dne 18. září 1983 byl vydán demoliční výměr na zbourání altánu na školní zahradě. Altán byl do konce roku zbourán.

1984

1984

V lednu byla zahájena likvidace strojů v sušce na obilí, protože se vše sušilo v Nížkově a byla zahájena přestavba budovy na přidruženou výrobu.

V dubnu zahájil stavbu rodinného domu za číslem 63 Bohumil Nejedlý, nar. 5.9.1952 na č.14 a dům dostal číslo 85

Také v dubnu zahájil stavbu Stanislav Enderle, nar. 9.10.1957 na č.69, který dostal číslo 86, a také postavil za číslem 63.

V květnu zahájil stavbu rodinného domu u silnice na Sirákov Milan Šorf, nar. 21.2.1960 na č.26 a doslal nové číslo 82.

V tomto roce provedla zbouraní starého stavení a postavení nového domu do patra rodina Skalických č.50.

1985

1985

V červnu zahájila stavbu rodinného domu Anežka Šmirausová č.27. Nová stavba byla postavena na původním místě, kde stál dříve dům č.27. Nový dům dostal číslo č.90.

1986

1986

V květnu zahájil stavbu rodinného domu Milan Matoušek, nar. 29.10.1961 na č.18 a dostal číslo 87.

V červnu zahájil stavbu rodinného domu František Koumar, nar. 14.10.1954 na č.44 a dostal číslo 88. Obě  stavby byly postaveny na místě zbouraného domu č.52.

Také v červnu zahájil stavbu rodinného domu Pavel Jágr, nar. 17.3.1961 č.2. Nová stavba byla postavena za vsí u obecního háječku za číslem 5.

1987

1987

Dne 3. dubna byla zahájena stavba nové autobusové čekárny mimo křižovatku. U čekárny byla udělána nová asfaltovaná točna na otáčení autobusů. 

V červnu zahájil stavbu rodinného domku Libor Žák, nar. 8.11.1963, ze Žďáru n.S. Stavba byla postavena mezi číslem 8 a silnicí a dostala číslo 60 po zbořené pazderně.

V červenci zahájil stavbu rodinného domu Alois Nejedlý, nar. 19.8.1955 na č.14. Nová stavba byla postavena na místě zbourané části domovního a dostala číslo 91.

1988

1988

Prodejna

Dne 2. až 9. ledna udělali hasiči brigádu na obci při bourání stavení Stanislava Šmiraus č.42, kde byla později zahájena stavba prodejna Jednota.

 

Dne 25. února koupil Milan Jaitner dům číslo 54 a přestěhoval se do Poděšína i s rodinou.

 

Prodejna

Dne 23. září byla zahájena v akci Zet stavba prodejny Jednota, která byla dokončena 30. května 1990 a prodána Jednotě.

 

Dne 3. října koupila Marie Pěchotová z Prahy domek číslo 28 na rekreaci.

1989

1989

V tomto roce provedla tělovýchovná jednota opravu kulturního domu. Nejprve bylo zbourané jeviště, zavezen sklep a udělán beton. Byl postaven přístavek na kotel a otop, místnost na úklid stolů a sprcha. Dále byla udělána nová voda, elektroinstalace v nově postavených částí a bylo částečně vybíleno.

Dne 18. září koupil stavení číslo 17 Pavel Flesar z čísla 35, za účelem přestavby. Původní dům zboural, ale na přestavbu již nedošlo.

1990

1990

Dne 9. ledna koupil Josef Doležal č.15 od Pavla Šimka z Nížkova rodinný dům č.12 a ihned zahájil přestavbu.

Dne 7. května koupil Roman Landa ze Žďáru n.S. od Jiřího Musila dům č.38 a v červnu zahájil  přestavbu.

Dále členové tělovýchovné jednoty omítnuli z venkovní strany celý kulturní dům.

1992

1992

Farmu králíků postavil Josef Flesar č.7. Rekonstrukce stáje dojnic Jan Homola č.34. Rekonstrukce stáje dojnic František Rosecký č.70. Stavba sklep na brambory, kůlna Josef Jágr č.64. Stavba hospodářské budovy Pavel Jágr č.89. Stavba hospodářské budovy Jiří Jaroš  č.76.

1993

1993

Stavbu kolny zahájil Stanislav Enderle č.86. Též byla zhotovena skládka na popel za Josef Flesar č.7.

Dne 1. září založil firmu na pěstování králíků Josef Flesar, Nížkov č.149. Farmu králíků má ve svém rodišti Poděšín č.7. 

Od 1. prosince se stává po privatizaci Jm VAK, majitelem a provozovatelem vodovodu a kanalizace fond národního majetku, který ho od 1. ledna 1994 předává obci Poděšín. Cena předávaného majetku byla 585.031,-Kč.

1994

1994

Dne 28. ledna přišla velká vichřice s bouří, která nadělala v lesích značné škody. Bylo mnoho polomů jak na Samotíně tak Výbražkách. Proto bylo dohodnuto dát toto dřevo na opravu střechy kaple. Nové krovy z těchto polomů udělala stavební firma Mach z Velké Losenice.

Dne 5. března byla zahájena přestavba obecní kaple. Prvně byla stržena stará střecha a zdivo na stropě a po obvodu opraveno. Po obvodu zdi byl dán nový betonový věnec a obě části do stejné roviny. 9. března byla dovezena připravená vazba a řezivo a hned ho tesaři začali zpracovávat. Druhý den byla dovezena hotová báň věže, nového cibulovitého tvaru. Původní věž byla špičatá. Střecha byla rozšířená o jeden krov, aby tvořila u štítů podhled. Báň byla na krovy vyzdvižena autojeřábem. Vše bylo potom pobito prkny. Na začátku dubna začala firma Vacek z Polné pokrývat střechu a věž měděným plechem. Práce s pokrýváním střechy trvaly do 26. dubna. Na závěr byla kaple omítnuta cementovým špricem. Celková cena opravy stála 159.000,-Kč.

V červnu zahájil stavbu rodinného domu Bohumil Zápotočný, nar. 2.10.1953,  z Pardubic na  plácku před čísly 4. a 5. Stavba dostala číslo 52, po zbouraném domě Rycheckých.

Dne 20. července koupil Karel Mirošník rodinný dům č.24, který přestavěl. Jednalo se o bývalou kovárnu.

V srpnu zahájil stavbu rodinného domu Václav Doležal, nar. 19.6.1962 na č.15. Nová stavba byla postavena na místě zbourané domu č.52 a dostala číslo 92.

Stavbu garáže provedl Josef Jágr č.64. Stavbu zásobníku kamnářské hlíny Zdeněk Šimek č.68.

1995

1995

Přístavba dvou garáže provedl u rodinného domu Zdeněk Šimek č. 68. Stavba sociálního zařízení u truhlářské dílny František Dobrovolný č.37. Také proběhla oprava komínů a oprava splachovadel, výměna v  Mateřské škole.

Dne 15. května došlo k havárii vodovodu v lokalitě mezi čísly 13 a 23. Bylo rozhodnuto opravit celý úsek novým potrubím a to od cesty u čísla 13, přes potok kolem čísla 23 a pod silnicí k číslu 47.

Tento rok byly zbudovány dva soukromé rybníky. V Dlouhých loukách u lesa Pustý ho vybudoval Bohumil Flesar č.10, a za Kosourovi ho zbudoval Jaroslav Chvátal č.39.

Dne 8. srpna bylo zahájeno zaměřování pozemků a předzahrádek firmou Geodézie Brno, pobočka Žďár n.S., (Jan Laštovička se Špinova) v intravilánu obce. Zaměřování bylo dokončeno pro špatné počasí až v říjnu. Toto zaměřování sloužilo pro odkup obecních pozemků občany, kteří měli tyto pozemky zastavěné nebo zaplocené.

Dne 20. listopadu koupil rodinný domek č.48 od Jana Šimka Petr Štohanzl, který ho celý přestavěl  a v roce 2005 se přestěhoval ze Žďáru do Poděšína.

Byla projednávaná možnost dovozu pitné vody. pro malý zájem nakonec pitná voda nebyla dovážena. 

1996

1996

Od 1. ledna byla Mateřská škola zařazena do celostátní sítě škol a byl zakoupen bojler 80 litrů a nová splachovadla.

V lednu byla podepsaná smlouva s firmou ODAS na odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu v obci.

Dále byly v březnu vypracovány podklady plynofikace obce pro firmu GAsAG s.r.o. Stojanova 6   602 00 Brno. V červnu byla podepsána smlouva o dílo na generel plynofikace obce Poděšín s firmou GAsAG s.r.o. Lazaretní 13, 615 00 Brno. Cena generelu činí 15,750.-Kč.

Také byla podepsána smlouva na pronájem kulturního domu pro tělovýchovnou jednotu Poděšín na hraní stolního tenisu.

Byla zřízena telefonní budka u prodejny Jednota. Obecní úřad nechal vyhloubit a vybetonoval podstavec a firma Telecom dodala zapojila telefonní budku.

V červnu a červenci byl ve vsi položen mezinárodní telefonní kabel ze skleněných vláken. Zemní rýhu a zahrnování hadic dělal mimo obec stroj a ve vsi brigádnici z Ukrajiny. Do zahrnutých hadic se vhání kabel kompresorem. Trasa kabelu vedla od Nížkova pod potokem za Chalupník č.22, dále pod silnicí k Landa č.58, dále podél cesty pod školkou a pokračoval mezi školkou a Smejkal č.49, k cestě u Dobrovolný č.30. Po překopu cesty po Malé straně vedle cesty po pravé straně (k rybníku), dále kolem Sobotka č.57, Jágr č.64 až za zahradu Palas č.52, tam opět překonal potok a za zahradami směřoval k silnici a vedle silnice směřoval na Zábornou. Stavbu prováděla firma Bohemitel s.r.o.

Dne 25. října přiděleno číslo  popisné 43 obecní kapličce po zbouraném domě pod číslem 12. Před tím kaplička žádné číslo neměla.

Dne 8. a 9. listopadu byla provedena oprava v místní kapli. Nejprve byla vyndána stará podlaha (pískovcové desky). Na jejich místo byla dorovnána kamenná drť, na ni podkladní beton a na vrh byla dána terasová dlažba. Celá podlaha byla zaizolována. 

1997

1997

Od 1. ledna začala platit výjimka na vypouštění odpadních vod z kanalizace. Výjimka udělena do konce roku 2000.

Dne 8. ledna byla vyřízena koncesní listina na provoz obecního vodovodu a podepsaná dohoda mezi obcemi Poděšín a Nížkov na zpracování účetnictví. Cena za zpracování byla dohodnuta 800.-Kč. měsíčně, platba jednou za půl roku. Dále bylo v obecním háječku nasázeno 500 smrčků.

Na obecní úřad byly firmou truhlářství Dobrovolný vyrobeny vestavěné skříně pro obecní archiv.

Dne 28. února podepsali v Brně zástupci obecního úřadu Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal, František Kosour, se zástupcem Jihomoravského plynárenského podniku rámcovou smlouvu na plynofikaci, což byl významný krok k uskutečnění plynofikace obce Poděšín.

Byly odevzdány dotazníky na plynofikaci obce. Pro plynofikaci je 62 zájemců, proti 6, a neodevzdalo 25 dotázaných většinou chalupáři a neobydlené domy.

Obecní úřad prodal tento rok části obecních pozemků, které byly zaploceny nebo jinak pro obec nepřístupné těmto zájemcům: František Dobrovolný č.37, Jaroslav Dočekal č.9, Josef Doležal č.12, Bohumil Flesar č.10, Bohumil Flesar č.35, Stanislav Flesar č.7, Jan Homola č.34, Alois Chvátal č.32, Pavel Jágr č.89, Zdeněk Jaroš č.79, František Landa č.33, Růžena Matoušková č.18, Marie Pěchotová č.28, Lubomír Provazník č.65, Jiří Šimek č.25, Vladislav Řeháček č.59, Marie Stejskalová č.44, Bohuslav Šorf č.26, Petr Štohanzl č.31, Libor Žák č.60.

V dubnu byla zahájena stavba truhlářské dílny Vladimír Řeháček č.59., a  přestavba rodinného domku Josef Homola č. 20.

Dne 19. května byla zahájena přestavba a přístavba dolního kravína na volné ustájení dojnic se samostatnou dojírnou. Stavbu provedlo ZDV.

Od poloviny srpna až do října probíhalo zaměřování obce firmou GEOVAP Nové Město na Moravě. Zaměření sloužilo jako podklad pro projekt plynofikace obce. Dále proběhlo zaměření trasy od plynovodu po domek MUDr. Novotného pro projekt vysokotlaké přípojky a regulační stanice. Současně probíhalo územní řízení pro stavbu vysokotlakého potrubí a regulační stanice.

V říjnu vyvolal obecní úřad jednání mezi obcí Poděšín, firmou ZDAR a okresním úřadem Žďár n.S., protože firma ZDAR zvýšila na lince Žďár, Polná, Jihlava ztrátovost na neúnosnou míru pro obce. Obec byla rozhodnuta při nedohodě zrušit smlouvu na dopravní obslužnost a připlatit zaměstnancům dojíždějících do práce mimo obec na cesty autem.

Do staré čekárny byly zabudovány mříže a byl z ní udělán sklad stavebního materiálu. Dále byly zhotoveny lavičky a rozmístěny po obci.

V listopadu 1997 proběhlo územní řízení pro stavbu transformátoru a opravu elektrického vedení investorem JmE Nové Město. Proti tomuto řízení byly podány dva návrhy na zlepšení polohy transformátoru. Při místním řízení byla udělaná dohoda mezi obcí a investorem. V současné době proběhlo stavební povolení veřejnou vyhláškou. Stavba bude zahájena na jaře roku 1998.

 

Úvoz

V cestě za Flesarem č.7 byly vykáceny keře a stromy a  cesta byla postupně zavezena. Tato úvozová cesta již neplnila svoji funkci a ba naopak byla využívaná jako skládka a hrozila pokuta od životního prostředí.

 

Obecní úřad prodal tento rok části obecních pozemků, které byly zaploceny nebo jinak pro obec nepřístupné těmto zájemcům: Václav Doležal č.92, Josef Jágr č. 64, Milan Matoušek č.87, Marii Skalická č.50, Václav Smejkal č.49.

V současné době probíhá územní řízení pro stavbu vysokotlakého potrubí a regulační stanice. Potrubí vysokotlaké přípojky by mělo vést přes pozemky těchto majitelů: Obec Poděšín, Čs. stát, Homola Jan a Alena, Sláma Pavel a Marie, Pařízek Jaroslav, Landová Jindřiška, Koumar Milan, Dobrovolný František, Homola Josef a Anna. Regulační stanice bude postavena na obecním pozemku.

1998

1998

Dne 27. března zahájil stavbu rodinného domu Jaromír Jágr, nar. 24.12.1969 na č.2. Novou stavbu postavil nade vsí vedle cesty na Samotín za domem, kde bydlel a dostal číslo 93. Obecní úřad schválil zaplatit 50% nákladů to je 13,500.-Kč na elektrickou přípojku, k novostavbě tohoto rodinného domu.

Na jaře bylo ve studní vysázeno 1000 borovic a 500 smrků.

V dubnu zahájil stavbu dílny na výrobu kachlů,  Šimek Zdeněk č.68. V květnu zahájil přestavbu rodinného domku Rosecký František č70.

V dubnu až červnu byl nově opraven, obložen a vybílen kulturní dům na setkání rodáků.

V červenci postavil kotelnu k truhlářské dílně Dobrovolný František č.37.

 

Trafo

V srpnu byla zahájena stavba nového transformátoru u čísla 58 na betonových sloupech a polovina nové elektrosítě od transformátoru po malé straně.

 

Dne 1. srpna zahájil stavbu rodinného domu Pavel Sláma nar. 26.3.1964 na č.29. Nová stavba byla postavena na místě zbourané stodoly č.47 a dostala číslo 94.

 

Plynofikace

V listopadu byla podepsaná smlouva s firmou GasAG s.r.o. na vypracování projektu pro VTL přípojka a regulační stanice a vypracování dokumentace pro stavební řízení. Dne 17. prosince byl podán obecním úřadem návrh na vydání územního řízení a rozhodnutí o umístění stavby, plynofikace obce Poděšín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. V pátek 29. ledna 1999 proběhlo na obecním úřadě ústní jednání s pojené s místním šetřením. Toto jednání dopadlo pro obec dobře.

 5.8.1998 bylo vydáno územní rozhodnutí a rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou na vysokotlakou plynovodní přípojku 80/40 v  délce 550 metrů a regulační stanice RS 1 o výměře 108 m2. Vysokotlaká přípojka povede přes parcely těchto majitelů: Flesar Bohumil čp. 10, Homola Josef čp. 20, Pařízek Jaroslav čp. 23, Landová Jindřiška čp. 33, Homola Jan čp. 34, Dobrovolný František čp. 37, Sláma Pavel čp. 47 a obec Poděšín. Všichni tito majitelé podepsali souhlas vlastníka na provedenou práci, za což jim všem obecní úřad děkuje. V současné době firma GasAG Brno dokončuje projekt a jak se zdá, již nic nebrání k vydání stavebního povolení do konce letošního roku. Dále firma GasAG připravuje dokumentaci pro územní řízení na středotlaké vedení po obci. V  sobotu 5. září v dopoledních hodinách projektanti zmíněné firmy navštíví v obci všechny zájemce o přípojku. Důvod je vypsání účastnické karty a naplánování domovní přípojky z hlavníku a umístění hlavního uzávěru plynu. Jelikož Jihomoravská plynárenská zrušila již podepsanou smlouvu na zaplacení domovních přípojek v částce 276.-tisíc korun, proto si musí žadatelé zmíněnou přípojku v měsíci září až říjen zaplatit sami v ceně asi 6000.- Kč na jednu přípojku, s tím že jí plynárny do budoucna odkoupí.

K plynofikaci obce se přihlásilo 63 rodin a podniků, kteří buď  zaplatili nebo postupně splácí zálohu 6000.- Kč. Jedná se o tyto čísla: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94 a dílny Jamo. Vybrané peníze budou dány na termínovaný vklad a postupně z nich budeme platit účastnické karty a až přijde čas, tak i přípojky.

V současné době byly podány na městský úřad ve Žďáře n.S. dvě žádosti týkající se plynofikace obce. První žádost je na stavební povolení vysokotlaké přípojky a regulační stanice, kde již je hotov projekt stavby, (možnost k nahlédnutí na OÚ ), a již zbývá jen vydat stavební povolení. Odhad zahájení stavby je na jaře 1999. Druhá žádost je na zahájení územního řízení na střední tlak po obci a domovní přípojky, zde podle hrubého odhadu by měla být práce zahájena asi na podzim 1999.   

1999

1999

Dne 16.7. byl zbourán starý zděný transformátor na elektřinu u Landy č. 58.

Dne 7.9. byla zaměřena a vytyčena trasa na vysokotlakou přípojku a regulační stanici.

 

Dne 12. ledna bylo vydáno stavební povolení na vysokotlaký přivaděč a regulační stanici. K tomuto dni byly zahájeny první kroky k vypsání výběrového řízení na vysokotlaký přivaděč a regulační stanici.

Od 1. března je naše obec prezentována na celosvětové síti Internet. Kdo má možnost přístupu na tuto síť, může se dovědět o naší obci z kteréhokoliv místa na světě. Tato služba je pro naší obec zcela zdarma, neboť využíváme sponzorované stránky Atlas.cz-můj web. Dále je možnost na naší obec poslat elektronickou poštu (tzv. E-mail), která má oproti klasické poště mnoho výhod. Mezi nevýznamnější patří rychlost doručení, možnost posílat i počítačové programy a také i cena. V současné době se na našich stránkách můžete dozvědět např. o historii obce, setkání rodáků v roce 1998, telefonní seznam obce a okolí a další informace o obci. Dále je možné si nahrát i Obecní zpravodaje. Vše je doplněno barevnými fotografiemi obce. Adresy: stránka: http://mujweb.cz/www/podesin, e-mail:j_docekal@del.cz.

V dubnu zahájil přestavbu rodinného domku Zdeněk Šimek č. 68. Vratislav Palas č.6. zahájil přestavbu rodinného domku a přístavbu podkroví. Dále 29. dubna proběhlo výběrové řízení na vysokotlakou přípojku a regulační stanici.

Na jaře bylo vysázeno 900 kusů smrčků a borovic, ve studních pod obecním lesem.

Dne 19. dubna byla zahájena oprava Panského rybníka. Byla zpevněna hráz a vybudován nájezd do rybníka.

Ve čtvrtek 29. dubna proběhlo výběrové řízení na regulační stanici a vysokotlakou přípojku. Výběrového řízení se účastnilo 5 firem, které zaslaly své nabídky. Komise po čtyřech hodinách jednání vybrala firmu. 1. Žďárská plynárenská a.s., Hamry n/S. Nabídnutá cena vítězné firmy je 2.252.670,-Kč včetně DPH. Tuto cenu zaplatí obce Poděšín a Sirákov, každá  50%.  Ve středu 23. června byla podepsaná smlouva s firmou 1. Žďárská plynárenská  a.s. na vybudování vysokotlaké přípojky a regulační stanice. Zmíněné práce začnou po dokončení sklizně obilovin a luk na pozemcích,  kde stavba bude uskutečněna.

 

Od 30. června probíhala elektrifikace kaple. Do výkopu byl natažen nový kabel a v kapli byla nově instalováno světlo a elektrická zásuvka.

 

Trafo

Dne 16. července byl zbourán starý zděný transformátor, který zde byl již od založení z roku 1925.

 

V polovině července byla vymalovaná zhruba polovina mateřské školy. Jedná se o jednu třídu, kuchyň, komoru, všechny chodby, šatnu a záchody.

Obecní úřad prodal tento rok části obecních pozemků, které byly zaploceny nebo jinak pro obec nepřístupné těmto zájemcům: Václav Doležal č.92, Josef Jágr č. 64, Milan Matoušek č.87, Marii Skalická č.50, Václav Smejkal č.49.

Dne 20. října byla zahájena stavba vysokotlaké plynové přípojky, firmou 1. Žďárská plynařská a.s. 3. listopadu byla z Hodonína dovezena a hned postavena regulační stanice plynu. 25. října bylo zahájeno stavební řízení na středotlaké rozvody a přípojky po obci a plynofikaci v MŠ.

 

Dne 17.12.98 byl podán obecním úřadem návrh na vydání územního řízení a rozhodnutí o umístění stavby, plynofikace obce Poděšín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení, pro které byla vydána veřejná vyhláška, „ O zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání“. Vyhláška byla vyvěšena na nástěnce v Jednotě, (jako ostatní dokumenty ) kde musí být vyvěšeny 15 minimálně dní. V pátek 29.1.1999 v 9,00 hodin proběhlo na obecním úřadě ústní jednání s pojené s místním šetřením. Toto jednání dopadlo pro obec dobře. Dne 12.1.99 bylo vydáno veřejnou vyhláškou stavební povolení na vysokotlaký přivaděč a regulační stanici a od 19.1.99 je vyvěšeno v Jednotě. Toto povolení musí být také 15 dní vyvěšeno a pak dalších 15 dní od doručení na MěÚ nabývá právní moci. K dnešnímu dni byly zahájeny první kroky k vypsání výběrového řízení na vysokotlaký přivaděč a regulační stanici. Dle zákona se tohoto řízení musí účastnit minimálně tři firmy.

2000

2000

Dne 18. února Jan Šimek č.80, naposled šenkoval a hospodu uzavřel. 7. dubna Jitka Landová č.38, po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřena hospodu.

Dne 7.4. po rozsáhlé rekonstrukci, otevřeli manželé Landovi č.38 hostinec „Na hrázi“.

Dne 5.5. úspěšně proběhla tlaková zkouška na vysokotlakou přípojku a regulační stanici.

Dne 15.5. zahájena plynofikace obce Poděšín u regulační stanice.

Dne 29.5. zahájena stavba nového vodovodu od č.60, kolem č.52,4,3,2,64 až po č.79.

Dne 6.6. zahájena stavba nového vodovodu od č.79, kolem č.36, 35, 34, 33, 32, 48, 31, 37, 30, 81, 29, 45, až po č.13. Délka nového vodovodu zhotovena firmou Gaslines je 568 metrů, cena 479.436,-Kč., přípojky 67.694,-Kč.

Dne 10.7. zahájena stavba vodovodu od čp. 51, kolem 45, 25, až po 49. Délka této trasy vodovodu je 44 metrů.                                                                            

Dne 10.8. kolaudace plynu VTL přípojky a regulační stanice, rozvody po vsi a přípojky k HUP

Dne 15.8. zahájena plynofikace Mateřské školy firmou IWA Žďár n. S.

Dne 24.8. napuštěn plyn do plynového potrubí                                                                                                             

Dne 31.8. namontovány první plynoměry v obci, těmto č.p. 32, 39, 49, 50, 64, 72, 78.

Dne 15.9. namontován plynoměr v Mateřské škole.

Dne 22.9. zahájeno plynové vytápění v Mateřské škole                                                                             

Dne 4.12. zahájena rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování kuchyňského koutu na obecním úřadě. 

 

 

Kravín

V květnu ZDV zahájilo stavbu odchovny na telata a jalovice. Stavba je přistavěna ke kravínu na severní straně směrem k silnici. Dále byla zahájena přestavba rodinného domku Sobotka Zdeněk č.21. Lubomír Černý ze Sirákova vybudoval rybník na hranicích obcí Poděšín a Sirákov.

 

 

Hospoda

Dne 7. dubna otevřeli po rozsáhlé rekonstrukci, manželé Landovi č.38 hostinec „Na hrázi“.

 

Plynofikace

Od 18. dubna probíhaly dokončovací práce na vysokotlaké přípojce a kolem regulační stanice. Dále byl proveden přívod elektrické energie zemním kabelem. Na této části stavby tedy probíhají závěrečné práce pro kolaudační řízení a předání Jihomoravským plynárnám. Po obci v současné době probíhá betonování základů pod skříňky HUP, které byly dovezeny v sobotu 29. dubna. Celkem bylo v obci Poděšín zabudováno 70 ks., přípojek na plyn, to je o šest víc proti původnímu projektu. 5. května proběhla úspěšně tlaková zkouška na vysokotlakou přípojku a regulační stanici. Byl prodán obecní pozemek pro Jm. Plynárenskou pod regulační stanicí za 60,-Kč za 1m2.

Dne 15. května byla zahájena plynofikace obce Poděšín u regulační stanice. Práci provádí firma Gaslines Žďár n.S.

V pondělí 24. července a v úterý 25. července probíhala přejímka plynofikace obcí Poděšín, Sirákov, vysokotlaké přípojky a regulační stanice. Nejprve byla přejímka středotlakých rozvodů v obou obcích a přípojka do Sirákova. V úterý proběhla přejímka vysokotlaké přípojky a regulační stanice, na kterou se sjelo 15 různých odborníků a ještě několik montérů z Hodonína. I tato přejímka dopadla dobře. Ve čtvrtek 10. srpna proběhla na obecním úřadě v Poděšíně kolaudace plynu, kterou řídil ing. Josef Šulc z Městského úřadu ve Žďáře n.S. Kolaudace se zúčastnili za obec Poděšín Jaroš Zdeněk a Koumar Milan, za obec Sirákov Štikar Jaroslav a ing. Jaroš Petr, dále Štandl Jaroslav jako stavební dozor.  První částí byla kolaudace vysokotlaké přípojky k regulační stanici a regulační stanice. Tuto stavbu prováděla Žďárská firma „1. Žďárská plynařská a.s. Kolaudace této stavby dopadla bez závad. Druhou částí byla kolaudace plynových rozvodů po vsi a přípojky k hlavnímu uzávěru v obci Poděšín. Tuto stavbu prováděla firma Gaslines – Jaroslav Gregor, Žďár n.S. Tato stavba byla též zkolaudována bez závad, protože drobné nedostatky které byly při přejímce se podařilo včas odstranit. Třetí část kolaudace byla obdobná jako druhá část, jenže po obci Sirákov. Průběh a výsledky byly obdobné jako v Poděšíně. Obě kolaudace obcí Poděšín a Sirákov proběhly v Poděšíně, protože byly prováděny pod Sdružením obcí. Toto sdružení má sídlo v Poděšíně. Všechny tři kolaudace již nabyly právní moci. Ve čtvrtek 24. srpna byl do plynového potrubí napuštěn plyn a 31. srpna byly namontovány první plynoměry v obci, těmto číslům 32, 39, 49, 50, 64, 72, 78.

 

Vysokotlak

 

Plynovod rozvod po vsi

 

Dne 26. května byla podepsána smlouva na vypracována urbanistická studie obce Poděšín. Na tuto práci byla vybrána firma „Studio P“ ing. Marie Psotová ze Žďáru n.S. Na tuto studii, která stála 100.000,-Kč., dostala obec 50% dotaci od okresního úřadu. Dále byl touto firmou vypracován generel územního systému ekologické stability v k.ú. Poděšín, za 24.050,-Kč., i na tuto akci nám okresní úřad ve Žďáře n.S., zaplatil 50%, to je 12.000,-Kč. Smlouva byla podepsána 30.4.2001.

Dne 29. května zahájena stavba vodovodu od. č.60, kolem č.52,č.4,č.2,č.64,č.1, po č.79 a tlakování proběhlo 15. června. 6. června byla zahájena stavba vodovodu od č.79, kolem č.36,č.35,č.34,č.33, až po číslo 13 a tlakování tohoto vodovodu proběhlo 16. června. Délka obou tras je 567,5 metrů. Veškerou práci provádí současně s plynofikací firma Gaslines Žďár n.S., který 19. června veškerou práci ukončil.

Dne 10. července byla zahájena stavba vodovodu od č.51, kolem 45, 25, až po č.49. Délka 44 metrů. Stavbu prováděl obecní úřad sám.

V úterý 15. srpna byla zahájena Žďárskou firmou IWA, plynofikace mateřské školy. Rozpočet na tuto akci je 129.000,-Kč, a byly zhotoveny rozvody plynu ke kotli, k ohřívači vody v kuchyni, k ohřívači vody v umývárně a k plynovému sporáku taktéž v kuchyni. Dále byly pořízeny dva nové ohřívače vody, plynový sporák na vaření, kotel a dva nové radiátory. Jeden panelový radiátor byl instalován v kuchyni a druhý, taktéž panelový, na obecním úřadě. Všechny tyto práce byly dokončeny do 22. září, kdy bylo poprvé zatopeno. Na plynofikaci, která stála 130.000,-Kč., obdržela obec dotaci ve výši 50% to je 65.000,-Kč.

 

Vysílač

V říjnu byl postaven vysílač na Blažkově.

 

Dne 30. října se uskutečnil výlov Panského rybníka.

Dne 4. prosince byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení a budování kuchyňského koutu na obecním úřadě. Projekt vypracoval ing. František Rosecký, zednické páce provedl Jaroslav Chvátal, instalatérské Jiří Enderle, elektrikářské Jiří Landa, snížení stropu Petr Sobotka, Česká Mez. Kuchyňský kout vyrobil Ladislav Řeháček. Jak jsme se přesvědčili letos při závěru plynofikace obce (přejímka a kolaudace) tato přestavba obecního úřadu již byla nutností. Vždyť při účasti kolem 15-ti členů komisí jsme museli kafe vařit téměř na počítači, který byl ovšem také plně využíván.

Obecní úřad získal z fondu rozvoje bydlení půjčku ve výši 200.000,-Kč. Tyto peníze uložil na zvláštní účet a za výhodných podmínek je půjčuje obyvatelům na opravu, rekonstrukci a zateplení svých rodinných domů.

 

2001

2001

Dne 19.2. zahájena rekonstrukce obecního úřadu.

Dne 4.4. zahrnutí bývalého pískoviště. Konec vyvážení odpadu.

Dne 13.8. zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Nížkovem.

Dne 15.8. dokončena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Nížkovem.

Dne 21.8. zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Sirákovem.

Dne 8.11. skáceny tři velké stromy ve vsi.

 

Přestavba OÚ

Dne 19. února byla zahájena rekonstrukce Obecního úřadu. Jednalo se o vybudování kuchyňky, nového záchodu obložení stropu sádrokartonem a zateplení.

 

 

Domů bylo celkem 89, z toho 63 trvale obydlené to je 70.8%, 26 neobydlené 29.2%. Bytů celkem 112, z toho obydlené 75 to je 67%, neobydlené 37 to je 33%. Z toho 11 bytů slouží k rekreaci, 6 je obydleno přechodně a 5 je nezpůsobilých k bydlení.

Dne 19. března byla zahájena oprava domu č.23, který koupil Šimek Zdeněk č.68.

Dne 4. dubna bylo zahrnuto pískoviště za Šlechtickovi, které sloužilo jako černá skládka a bylo vysázeno smrky.

Dne 13. srpna byla zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Nížkovem, nový povrch,

Dne 15. srpna dokončena plynofikace obce zaasfaltováním cest po obci a 21. srpna rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Sirákovem, také nový povrch.

 

Vysílač na Rosičce

Počátkem června zahájila firma Erixon, Český mobil stavbu vysílače a rozhledny na Rosickém kopci. Samotný Rosický kopec je vysoký 645 metrů. Výška rozhledny je 24 metrů, celková výška vysílače je 44 metrů. Přes Rosický kopec vede cyklotrasa Posázaví. V neděli 12. srpna byla rozhledna na Rosickém kopci slavnostně otevřena přestřižením pásky. Celkem se otevírání zúčastnilo asi 1500 občanů.

 

 

Dne 23. června byla znovuotevřena stará železniční zastávka v Nížkově pro turistickou dopravu. Zároveň byla otevřena cyklotrasa č. 19 Posázaví.

Od 1. července byla zvýšena cena vody na 12,-Kč za 1m3.

Od 1. července byla vrácena druhá část peněz za plynovou přípojku ve výši 3.500,-Kč, termín do 31. října.

 

Skládky

Obecní úřad v Poděšíně upozorňuje občany, že od 1. července 2001 platí absolutní zákaz vyvážení jakéhokoliv odpadu na bývalé skládky v Poděšíně. První skládka – bývalé pískoviště za Šlechtickovými je již zahrnuta a vysázena lesními stromky. Druhá skládka – vývoz za Flesarovy č.7, je již též zavezena, zahrnuta a čeká na rekultivaci. V současné době není v katastru obce žádná skládka a zatím se neuvažuje o otevření nové skládky. Proto veškerý odpad je nutno recyklovat, například sklo, plasty, papír, železo, popel, domovní odpad a dát ho kam patří – popelnice, kontejnery sběrné suroviny atd.

 

Školka

Dne 16. července se vrátila ředitelka v MŠ Marie Jarošová, Poděšín č.79, nar. 8. března 1958, která zde působí dosud. 6. září byl den otevřených dveří v MŠ za účasti 30-ti obyvatel, zároveň byl předán do užívání nový altán, který vyrobila firma truhlářství Dobrovolný.

 

Dne 12. srpna se konalo slavnostní otvírání rozhledny na kopci Rosička.

Dne 7. září proběhla veřejná schůze za účasti za účasti 30-ti občanů naší obce. Na obecní úřad byl koupen nový počítač, monitor a klávesnice.

 

Kácení stromů

Ve čtvrtek 8. listopadu padla v naší obci část historie. Tento den byly totiž skáceny tři velikáni naší obce. Hlavně vrba u Jaitnerových je hodně letitá, bohužel pro nahnilost stromu se nedá spočítat kolik je jí let. Jasně si vzpomínám, že již jako malý kluk jsem často chodíval za panem Dobrovolným (jako děcka jsme mu říkali hoblík), který zde tehdy bydlel a měl truhlářskou dílnu, že už strom byl mohutný a byl vždy obestavěn různou kulatinou na vysušení, ze které později vyráběl oje a pouzy k vozům. Také jasan a hlavně kaštan u Flesarových č.10, hodně pamatuje a také každá generace dospělých, která v dětských letech pod ním sbírala kaštany, ať pro zvěř nebo na figurky, které vyráběla. Na tyto mohutné stromy si nikdo z nás netroufl a tak nakonec jsme celou věc zadali odborníkům. Stromy kátil Rosecký Miloslav ml. ze Sirákova a lesnickým traktorem mu pomohl pan Václav Chalupa z Matějova. Několik dní poté místní patriot František Dobrovolný vysázel na uvolněné místo tři duby. Tyto stromy dal mezi chodník a okraj rybníka.

2002

2002

Dne 22.1. proběhlo územní řízení na stavbu vysílače mobilních telefonů od firmy EuroTel.

Dne 7.2. v kapli byl instalován elektrický pohon zvonu s elektronickým časovačem.

Dne 30.3. členové Mysliveckého sdružení vysázeli u obecních studních asi 1.000 stromků.

Dne 3.4. v 11 hodin, zemními pracemi zahájena stavba vysílače EUROTEL. 

Dne 15.4. zahájena druhá etapa oprav obecního vodovodu.

Dne 23.4. byl postaven vysílač.

Dne 14.5. zahájení  vysílání vysílače EUROTEL..

Dne 4.6. proběhla kolaudace elektrické přípojky, cest, oplocení a vysílače EUROTEL

Dne 11.6. Firma Colas zahájila rekonstrukci obecních cest od Jednoty k mostu a na hrázi rybníka.

Dne 24.6. stavba nového schodiště k obecnímu úřadu.

Dne 24.6. asfaltování cest

 

V první polovině roku vracel obecní úřad lidem část zálohy a to 2.500,-Kč, kterou občané složili na domovní plynovou přípojku.

Obecní zastupitelstvo Poděšín se usneslo dne 14.12.2001, vydat novou obecně vyhlášku o odpadech číslo 1/2001. Podle této vyhlášky se změní systém placení komunálního odpadu. To znamená že od 1. ledna 2002 musí platit odpad všichni obyvatelé obce, ať mají popelnici či nemají. Podle obecní vyhlášky číslo 2/2001 o místním poplatku bude obecní úřad vybírat za odvoz a ukládání odpadu tyto částky: Firma, která s obcí uzavře smlouvu, 700,-Kč za rok. Majitelé rekreačních budov a nájemníci 420,- Kč za jednu rodinu. 250,- Kč první a druhý člen rodiny (domácnosti), 200,- Kč třetí a čtvrtý člen rodiny (domácnosti), 150,-Kč pátý a každý další člen rodiny (domácnosti) za rok. Také byla zvýšena cena za odběr vody na 14,-Kč za 1m3.

 

Kaple

Dne 6. února 2002 zabudovala firma IMPULS – B, s.r.o., Zd. Štepánka 1779, Ostrava – Poruba, elektrický pohon zvonu s elektronickým časovým spínačem. Celková cena je 26 145,-Kč. Toto automatické zvonění jde jakkoliv načasovat. Zatím je vyzvánění načasováno na 6.00, 12.00 a 18.00 hodinu. O pohřbech lze vyzvánění spustit a vypnout kdykoliv zapnutím spínače.

 

Vysílač

Dne 3. dubna V 11 hodin, zahájila firma ELEKTROTEC, Brno a.s., zemními pracemi zahájena stavba vysílače EUROTEL nad Poděšínem. Stavba je umístěna ve výšce 555 m.n.m. a elektrický kabel byl položen do zemní rýhy ze sloupu umístěného na zahradě u Navrátilů (délka cca 700 metrů) Konečně v úterý 23. dubna začala firma HANYŠ – Praha spojovat vysílač a autojeřábem, který má výsuvné rameno 60 metrů, stavět stožár vysílače, který je vysoký 40 metrů (s anténami 42 metrů). O den později pokračovala stavba vysílače. Celá stavba byla dokončena 3. května zpevněním přístupových cest, oplocením areálu a zemními úpravami. Celá stavba je na pozemku pana Františka Dobrovolného. 14. května bylo zahájeno zkušební vysílání vysílače EUROTEL. 4. června proběhla kolaudace elektrické přípojky, cest, oplocení a vysílače EUROTEL.

 

Vodovod

Obecní zastupitelstvo obce Poděšín na přelomu roku 2001/2002 rozhodlo o pokračování rekonstrukce obecního vodovodu. Tato 2. etapa se týkala dokončení hlavního okruhu a jeho napojení na rekonstruovanou část z 1. etapy, která byla provedena před dvěma lety. Bylo provedeno zjednodušené výběrové řízení, na základě kterého byla vybrána fa. Gasslines, s.r.o. Žďár n.S. Rozsah prací byl asi 950 m hlavníku vodovodního řadu. Stavba byla zahájena 15. dubna. Rekonstrukce se týkala pěti základní částí: hlavník f 90 mm – cca 400 m – Velká strana (Žák Libor– Sláma Pavel), přípojka 2“ – délka cca 110 m – směrem za Jágrovi, přípojka 2“ – délka cca 120 m – (prodejna – Enderlovi), přípojka 2“ – délka cca 130 m – plácek – za potokem, přípojka 2“ – délka cca 180 m – dolní konec – k Nížkovu. Součástí je i asi 35 ks domovních přípojek a instalace několika uzavíracích kohoutů. Součástí je rovněž likvidace staré přípojky k „prasečákům za Jágrovi“. Napojení nové vody proběhlo 16. května a akce byla ukončena 23. května.

 

Dne 27. května proběhla v Jídelně ZDV zahajující schůzka majitelů pozemků a zaměstnanců pozemkového úřadu ohledně pozemkových úprav v obci Poděšín. Na této schůzi, které se účastnilo 45 majitelů pozemků, byl zvolen sbor zástupců. Zvoleni byli Antonín Doležal č.4, Jiří Enderle č.69, Josef Flesar Nížkov, Alois Chvátal č.32, Jiří Jaroš č.76, Petr Němec Nížkov, František Rosecký č.70. Pověřený pracovník pozemkového úřadu ing. Petr Hašek, pověřený zástupce za obec Zdeněk Jaroš č.79.

 

Cesta

Dne 11. června Firma Colas zahájila stavbu cesty mezi silnicí a mostem u č.27. Tato cesta byla ještě kamenitá, a od silnice po hrázi kolem hospody k č.37, tato cesta byla již dříve asfaltována, ale ve velmi špatném stavu, samá díra. Asfaltování obalovanou drtí proběhlo 24. června. Cena opravy byla 472 020,-Kč

 

 

 

V červnu také zahájil přestavbu a zateplení rodinného domku Jan Homola č.34

 

 

Obecní úřad

Dne 24. června byla zahájena stavba nového schodiště k obecnímu úřadu.

 

 

Dne 6. srpna zahájil stavbu rodinného domu Bohumil Flesar č.10. Nová stavba byla umístěna nade vsí u cesty k Samotínu a dostala číslo 96. 14. září zahájil stavbu rodinného domu Jiří Šlechtický č.5. Novou stavbu postavil za svým rodištěm a dostala číslo 97.          

2003

2003

Dne 26.3. Firma Colas zahájila stavbu cest, úpravy kolem čekárny a stavbu chodníku 

Dne 24.11. zahájena plynofikace kulturního domu, poprvé se topilo 22.1.2004

 

Byl zvýšen poplatek za jednoho psa na 100,-Kč za jeden rok a podporu při narození dítěte ve výši 3.000,-Kč na každé narozené dítě. V letošním roce zakoupil obecní úřad pro údržbu obecních ploch, nový motorový mulčovač HURRICANE F-530, v částce cca 30,- tisíc Kč., a novou inkoustovou tiskárnu pro tisknutí barevných stránek do zpravodaje.

 

Cesta

Dne 26. března Firma Colas Žďár n.S., zahájila stavbu cesty mezi prodejnou a starou čekárnou, tj. kopec u Roseckých č.19, a kopeček kolem čísel 12, 38, a 11, a úpravy trojúhelníku na otočce u čekárny. Všude byly dány obrubníky, aby se zpevnily okraje cest. Asfaltování obalovanou drtí proběhlo 18. dubna. Konec akce byl 22. dubna. Byla schválena finanční spoluúčast obce ve výši 80%, na asfaltování vjezdů k rodinným domům, kde bude zhotovena nová asfaltová obecní cesta. Hodnota díla dosáhla 965.577,-Kč. Hned nato začala stavební komise se stavbou chodníku u čísla 23. Tato akce byla dokončena 28. dubna, takže na pouť již byl chodník v provozu. Tímto chodníkem se radikálně zvýší bezpečnost chodců na této křižovatce.   

 

Chodník

 

Mikroregion Polensko vydal koncem března publikaci „Vítejte u nás“, která začíná takto: „Každý z nás je hrdý na svůj kraj. Když se řekne Vysočina, vybaví se nám v představě půvabná část země“. V této publikaci se představuje všech 22 obcí sdružené v mikroregionu. Jsou to Arnolec (183 obyvatel), Brzkov (255), Dobronín (1905), Dobroutov (233), Jamné (493), Jersín (197), Kamenná (181), Měšín (185), Nadějov (209), Nížkov (865), Poděšín (250), Polná (4888), Rybné (97), Sirákov (239), Šlapánov (794), Stáj (187), Věžnice (Ji) (154), Věžnice (HB) (420), Věžnička (116), Záborná (207), Ždírec (401) a Zhoř (388). Je zde i zmínka o obcích, které jsou součástí jiných obecních úřadů jako jsou: Hrbov (242), Janovice (185), Nové Dvory (148) a Skrýšov (21) patřící pod Polnou, Buková (154) a Špinov (38) pod Nížkovem. Hlavním redaktorem byl Jan Prchal. Spoluautor této knihy byl i Zdeněk Jaroš, starosta obce. Obecní zastupitelstvo schválilo prodejní cenu této publikace na 50,-Kč za kus.

V pondělí 9. června začala již třetí část pozemkových úprav v obci Poděšín. Po vytyčení vnějšího a vnitřního obvodu tentokrát probíhalo šetření vlastnických hranic v intravilánu obce. Hned na začátku musím podotknout, že tato akce byla zapotřebí jako sůl, protože bylo zjištěno mnoho nedostatků, chyb a změn proti skutečnosti. Za prvé bylo zjištěno mnoho staveb a přístavků nezanesených do map a tím papírově nevyřízených. Dalším nedostatkem byl rozdíl v hranicích na mapě a ve skutečnosti. To se řeší tak, že malé odchylky se narovnají podle skutečnosti a větší odchylky prodejem pozemku. Také dochází k dohodě mezi jednotlivými majiteli (hlavně s obcí) na změně hranic. Vytyčování hranic bylo dokončeno 7. srpna. Tato akce byla dokončena zaměřením vytyčených bodů a zakreslením do katastrálních map. Zaměřování hranic bylo zahájeno 2. září a trvalo až do konce října. Dále došlo ke změně katastrálních hranic mezi obcemi Poděšín – Sirákov, které vychází z existence regulovaného vodního toku přitékajícího z jihu od Samotína, procházejícího přes obec Poděšín a odtékajícího jako Poděšínský potok směrem na Nížkov. Dosud byla platná katastrální hranice vedena v původní podobě, tj. po klikatém původním toku, který je však v terénu neznatelný. Tato hranice katastrálního území byla pod lesem (oblast je nazvaná peklo – louky) přesunuta na hranu regulovaného potoka na Sirákovské straně. Hranice opouští potok v místě, kde dnes jsou hranice luk, které obhospodařují zemědělská družstva Poděšín a Sirákov a jde téměř shodně po staré hranici až k silnici mezi Poděšínem a Sirákovem. Za silnicí jde po hraně melioračního kanálu na naší straně až k Poděšínskému potoku. Hranice potom kopíruje po celé délce Poděšínský potok po hraně na Sirákovské straně až k trojmezí mezi obcemi Poděšín – Sirákov – Nížkov. Změnu katastrálních hranic schválilo obecní zastupitelstvo Obce Poděšín 27.9.2002, Obce Sirákov 2.10.2002. Okresní úřad, referát vnitřních věcí vydal souhlas se změnou 21.11.2002. Katastrální úřad Žďár nad Sázavou vydal rozhodnutí o změně katastrálních hranic 10.10.2003.

 

Vodovod

Po kontrolách hygienické stanice ve Žďáře n.S. na kvalitu vody a vodních zařízeních musel obecní úřad v letošním roce koupit čerpadlo na chlór typ DK. Cena 8.300,-Kč. Dále „Visocolor® HE Chlor za 2.820,-Kč, na zjišťování chloru ve vodě. Dále provedl opravu oplocení u všech studní na což padlo 1.100 metrů pletiva, vybagrovat stuhy na odvodnění vody od studní. Dále byly dosázeny studně jehličnatými stromky. Obecní úřad musel napsat žádost na okresní hygienickou stanicí Žďár nad Sázavou o udělení výjimky na provozování obecního vodovodu, na což musel nechat udělat podklady od Krajské Hygienické stanice v Jihlavě.

 

Přes léto provedli hasiči opravu hasičské zbrojnice. Práci zajisťovali členové SDH Poděšín a finance obecní úřad.

Dne 12. srpna v úterý po šestnácté hodině vypukl v kůlně bratří Slámových, která je mezi oběma kravíny a je naplněna čerstvě navoženou slámou požár. Boj hasičů o záchranu co nejvíce majetku spočívala hlavně v utlumení ohně a ochrana jak horního tak i dolního kravína, který byl nejvíc vystaven nebezpečí rozšíření požáru. Celá akce trvala až do čtyř hodin ráno. Vynaložené úsilí přineslo kýžený úspěch a mimo kůlnu, která již nešla zachránit se podařilo ostatní budovy před požárem udržet. Obecní úřad chce tímto poděkovat jak našemu domácímu sboru, který svou úlohu splnil na jedničku (i když byl spolu se Sirákovem hloupě opomenut v krajském i okresním tisku), tak i sousednímu sboru ze Sirákova, který našim pomáhal dodávat kýženou vodu, tak dalším sborům jako profesionálním hasičům z Polné a ze Žďáru n.S., tak dobrovolným hasičům z Nového Veselí, Újezda, Nížkova, Bohdalova, Hrbova, Záborné a zámku Žďár n.S. Obecní úřad zaplatil vyhořelým novou elektrickou instalaci a schválil půjčku ve výši 100.000,-Kč na opravu shořelé střechy.

Dne 17. října proběhla v kulturním domě veřejná schůze za účasti 30-ti občanů.

Dne 24. listopadu byla zahájena firmou Miloslav Marek z Nížkova plynofikace kulturního domu. Před tím bylo provedeno zateplení půdních prostor nad záchody a kuchyní firmou IP Izolace Polná. Do sálu kulturního domu byly dána dvě teplovzdušná topidla Larsen Aermax Line 15, na záchody topidlo Beta 5, do kuchyně topidlo Beta 3 a plynový sporák Mora. Kolaudační rozhodnutí na užívání plynu bylo vydáno Mě.Ú. Žďár n.S. 16. prosince. 19. ledna byl připojen plynoměr a 22. ledna spuštěna topidla a bylo provedeno první zkušební topení. Plynofikace kulturního domu stála 145.000,-Kč.

 

Nové obrubníky

Těžká doprava vyjela zatáčku mimo vozovku a návěsy, autobusy rozbíjely poklopy na kanalizaci. Minulý rok došlo k úplnému rozbití poklopu a v krajnici byla otevřená díra. Následná škoda na vozidle by byla uplatňována na obci. Nově zabetonované obrubníky by měly aspoň částečně kanalizaci uchránit. Obrubníky byly z obecních zásob, obec dokoupila 8 q cementu.

 

Poděšín připojen na pevnou bezdrátovou internetovou linku.

Od 18. března 2003 začala v Poděšíně pracovat nová bezdrátová počítačová síť, umožňující připojení účastníků na internet. Připojení provedla žďárská firma WAA. Každému vlastníku počítače v obci i v sousedním Sirákově je tak umožněn přístup na internet 24 hodin denně a to bez telefonní přípojky. Rychlost připojení lze zvolit v rozmezí 28,8 – 512 kb/s. Použitá zařízení pracují na frekvencích 2,4 GHz a jejich přenosová rychlost je až 11Mb/s. Neplatí se za dobu připojení, ale podle množství přijatých dat. Tato síť zároveň umožňuje vzájemné propojení místních počítačů pro přenos dat, aniž by bylo nutné přistupovat přes internet a to zdarma.

Na budově školy byla instalována parabolická anténa, přijímající signál z vysílače na kopci Peperek. Signál je přes místní vysílač s výkonem 100 mW veden do vysílací všesměrové tyčové antény, rovněž umístěné na střeše budovy. Každý účastník má vlastní přijímací zařízení napojené do počítače. Pomocí vedení z centrálního vysílače je napojen na internet také Obecní úřad a později bude připojena i Mateřská škola. Pak následovala instalace přijímacích stanic u jednotlivých účastníků, kterých je asi 15. Poděšín se tak zařazuje mezi obce, kde je umožněn přístup na internet také jinak, než je asi nejrozšířenější způsob přes modem a telefonní linku, který je drahý a u nás zatím neumožňuje pevné připojení.

2004

2004

Dne 19.1. připojen plynoměr na KD. Poprvé se topilo 22. ledna 2004.

Dne 27.2. v kulturním domě byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení.

Dne 17.3. byly skáceny stromy před prodejnou a uvolněno místo pro stavbu chodníku

Dne 1.4. začala oprava cesty na „Malé Straně“

Dne 1.4. byl skácen strom u hospody

Dne 21.4. ukončena oprava cesty na Malé Straně.

Dne 11.6. zahájena rekonstrukce obecního vodovodu, ve 14 hod. zahájeny volby do EU.

Dne 11.6. zahájena oprava vodovodu 3. etapa

Dne 30.6. stavba vodovodu byla dokončena.

Dne 30.7. na prodejně Jednota byla instalována webkamera.

Dne 31.7. čistění Poděšínského potoka u čekárny, pokračování čištění 28.8.

Dne 3. 8. zahájena další část pozemkových úprav – vytyčování a zaměřování lesů

Dne 4.10. dovezeny kontejnery na plast, papír a bílé sklo.

Dne 14.10. zateplování, obkládání a pokrývaní vodojemu.

Dne 1.11. zahájena stavba chodníku u prodejny Jednota.

 

Dne 1. ledna bylo v obci 250 obyvatel,  z toho 122 mužů 128 žen. Také v tomto roce bylo vypláceno porodné při narození dítěte ve výši 3.000,-Kč. Podpora se bude vyplácet takto: 1.000,-Kč při slavnostním vítání občánků do života, a 2.000,-Kč při nástupu dítěte do Mateřské školy Poděšín. V letošním roce obecní úřad koupil novou laserovou tiskárnu. Starou po opravě věnoval mateřské škole v Poděšíně. diktafon, který je využíván pro různá jednání, semináře a rozhovory pro obecní zpravodaj. Nový křovinořez, protože starý již dosloužil. Dále koupil elektrocentrálu, program „Dispro“ na evidenci pozemků v k.ú. Poděšín a uzavřel veřejnoprávní smlouvu obcí Poděšín a městem Žďár nad Sázavou na vykonávání přenesené působnosti podle ustanovení § 53, odst. 1, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

V pátek 27. února byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě. V první řadě byl vybudován nový vodovodní rozvod ze sklepa po celých záchodech. Dále byly instalovány dva nové záchody (komiky) na dámskou část. Nové splachovadlo na pánský záchod a nové smývání stěn rovněž na pánský záchod. Nové umyvadlo bylo zabudováno na chodbičce, aby se mohli umýt i pánové. Dále byla natažena nová voda ze sklepa do kuchyně, kde byla zaslepena, protože rekonstrukce kuchyně proběhne v pozdějším období. Veškeré instalatérské práce provádí Enderle Jiří a zednické práce Enderle Stanislav. Celková cena opravy je 16.000,- Kč.

 

Od letošního roku začal soukromně podnikat v oboru truhlářství Tomáš Navrátil č.11. Dílnu si vybudoval doma.

 

Kácení stromů

Dne 17. března byly skáceny stromy před prodejnou a uvolněno místo pro stavbu chodníku. Pod jednou skácenou lípou před prodejnou Jednoty byla nalezena zazátkovaná láhev od piva a v ní lístek s tímto zněním: „Tato lípa byla zasazena dne 28.10.1968 na počest 50. výročí vzniku Československé republiky. Zasazení slavnostně provedl Místní národní výbor v Poděšíně. Za MNV: podpisy – Zdeněk Jaroš a Antonín Sedlák.“ Stáří této lípy bylo tedy 36 roků. Lípa byla skácena proto, že byla zasazena moc blízko u silnice a překážela ve výstavbě nových chodníků. Lístek je uložen na obecním úřadě v Poděšíně.

 

Obecní úřad

Na obecním úřadě bylo instalováno zařízení, chránící před nepovolaným vniknutím, které je napojeno na telefony a venkovní houkačku.

 

Cesta

Ve čtvrtek 1. dubna byla zahájena firmou Colas Žďár n.S rekonstrukce cesty od školky po Jaroš č.79, včetně obrubníků. 20. dubna proběhlo asfaltování obalovanou drtí vrchní vrstvy za krásného slunečného počasí Celková cena opravy byla 585.961,-Kč. Na této akci, pro včasnost provedení, ušetřila obec zhruba 78 tisíc korun na DPH, protože od 1. května bylo DPH zvýšeno z 5 na 19%.

 

Vodovod

Dne 11. června byla zahájila firma Gaslines třetí etapa oprav obecního vodovodu, od přivaděče nad horním kravínem, kolem dolního kravína kolem č. 75, přes zahrady č.71, 83, 76, 73, 71, přes cestu k č. 58 a 80, a kolem č. 78, 95, přes silnici k č. 65, 61, 59, k č. 68. Dále od č.  52, kolem č.5, 97, k č. 89. Stavbu prováděla firma Gaslines Žďár n.S. V pondělí 28. června došlo k přepojení přípojek na nový vodovodní řád a ve středu 30. června byla stavba vodovodu dokončena. Celková cena byla   811.918,-Kč.

 

Webkamera

Dne 30. července byla na prodejně Jednota instalována webkamera od firmy Ondřej Myška computers, s.r.o. Libušina 42, Svratka.

 

Čištění potoka

Dne 31. července zahájil obecní úřad čistění Poděšínského potoka od mostu na Sirákovské silnici kolem čekárny, po most u čísla 27. Čistění pokračovalo 28. srpna.

V úterý 3. srpna byla zahájena další část pozemkových úprav a to šetřením a vytyčováním hranic nejprve obytné části Samotína a pak se pokračovalo ve vytyčování hranic lesních pozemků směrem od Samotína přes Kopec až byly vytyčeny všechny lesní hranice. Ihned po vytyčování hranic je geodeti zaměřovali, aby nedošlo ke zničení hraničních kolíků.

Dne 4. října byly dovezeny nové kontejnery na plast, papír a bílé sklo. Cena nových kontejnerů byla 29.160,-Kč. Na tyto kontejnery dostala obec Poděšín 60% dotaci ve výši 17.500,-Kč od Krajského úřadu na grantový program „Za obec čistější“.

Ve středu 6. října se uskutečnila na obecním úřadě další schůze Sboru zástupců, které se účastnili za Sbor: Antonín Doležal, Jiří Enderle, Josef Flesar, Alois Chvátal, Jiří Jaroš a Zdeněk Jaroš. Za majitele dotčených pozemků se účastnili: Františka Šlechtická a Květuše Novotná. Za pozemkový úřad: ing. Petr Hašek, ing. Vladimír Hrdlička a projektant ing. Václav Nečas. Sbor měl za úkol projednat návrh 5ti nových rybníků na katastru obce. Rybníky byly navrženy v těchto lokalitách. První se nachází nade vsí: Háječek – Dlouhé louky, druhý je v lokalitě Runcluk – Peklo, třetí je navržen u Hanousku nad mostem, čtvrtý u Obecníku nad silnicí k Nížkovu, a poslední u Cikar nad cestou. Obecní úřad má prvořadý zájem o vybudování prvně navrženého rybníka a podnikne všechny kroky k jeho vybudování.     

S naším vodojemem byly poslední dobou jenom trampoty. Kdykoli přijeli zástupci hygienické stanice, pokaždé nám něco vytýkali. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo, že provede celkovou rekonstrukci vodojemu. Uvnitř byly provedeny omítky a obílení. Zvenku je dána střešní vazba, která byla pobita prkny a pokryta hliníkovým plechem. K vazbě byla dozděna zeď, a krovy podbity. V poslední fázi od 14. října byly stěny vodojemu zatepleny skelnou vatou a pokryty umělohmotnými pásy. Veškeré práce byly ukončeny začátkem listopadu, kdy už počasí za moc nestálo.

Dne 29. října uspořádal obecní úřad veřejnou schůzi v kulturním domě. Na této schůzi bylo  vybráno 8 návrhů znaku a praporu obce. Z těchto 8 návrhů bude vybrán vítězný návrh při obecním referendu.

V pondělí 1. listopadu byla zahájena Firmou COLAS stavba nového chodníku u prodejny Jednota. Stavba byla dokončena 8. listopadu. Doasfaltování proběhlo 19. listopadu. Dokončovací práce budou kvůli špatnému počasí dodělány v příštím roce. Taktéž vyúčtování nákladů proběhne v příštím roce.

Pro referendum na výběr znaku a praporu obce bylo z původních 19ti návrhů vybráno na veřejné schůzi 8 nejlepších. Hlasování se účastnilo 60 občanů, což není mnoho, ale vezmeme-li v potaz, že vše bylo připraveno na poslední chvíli, tak je to ještě slušné. Nejvíce se líbil návrh číslo 2, který dostal 19 hlasů. Návrhy číslo 4 a 6 dostaly po 9ti hlasech, návrh číslo 8 dostal 8 hlasů, návrhy 1, 3 a 5 dostaly po 4 hlasech a návrh číslo 7 dostal tři hlasy. Zastupitelstvo obce se rozhodlo předat vítězný návrh heraldikovi, aby dopracoval podklady pro heraldickou komisi parlamentu ČR a zajistil jeho schválení. Vítězný návrh se skládá z dvojdílného podkladu. Levá strana je červená a pravá strana modrá. Nahoře uprostřed v ose je stříbrná lilie a pod ní zlatý strom. Po stranách jsou na každé straně jeden stříbrný meč.

V pondělí 6. prosince proběhla další schůze Sboru zástupců se 100% účastí. Za pozemkový fond byl přítomen jeho ředitel ing. Jiří Klusáček, projektant ing. Vladimír Hrdlička a ing. Josef Bílek. Na této schůzi byl hlavně projednán další postup. To znamená, že všichni majitelé pozemků dostanou výpis a ocenění svého majetku, kde je také dotazník, jak si asi představují umístění svých pozemků. Ve dnech 15. a 20. prosince byl přítomen na obecním úřadě ing. Vladimír Hrdlička, který všem došlým tazatelům vše potřebné vysvětlil. Teď nás čeká nejdůležitější etapa pozemkových úprav a to, aby majitelé pozemků došly k dohodě, jak pozemky scelit a tudíž vyměnit. Doufejme, že vše proběhne hladce dle dohody a zbudou peníze na vybudování nějaké té cesty.

2005

2005

Dne 1.4. Firma Colas zahájila další etapu oprav obecních cest.                       

Dne 25. 5. ZDV začalo se stavbou moderního vepřína u dolního kravína.

Dne 26.5. Obecní úřad zahájil celkovou rekonstrukci obecního rozhlasu.

Dne 05.6. začala rekonstrukce obecní knihovny.

Dne 27.6. havárie vodovodu na trase Samotín – vodojem.                                                        

Dne 07.9. Parlament ČR schválil návrh znaku a vlajky obce Poděšín       

Dne 4.10. vybetonován lapač povrchové vody za Kosourovými.

Dne 19.11. poprvé byla po rekonstrukci otevřena knihovna.

Dne 5.12. zástupci obce Z. Jaroš a F. Rosecký převzali znak a vlajku obce v Praze.

Dne 20.12. vánoční besídka v Mateřské škole.

Dne 27.12. byla zahájena přestavba kuchyně v kulturním domě.

 

Cesta

Dne 1. dubna byla zahájena rekonstrukce cesty od Zdeňka Jaroše č.79, po Jágr Pavel č.89, včetně obrubníků. Tuto práci provedla firma COLAS Součástí cesty bylo vyhotovení vjezdů do přilehlých rodinných domů: Celková cena nové cesty je 818.175,-Kč. Obec však obdržela z fondu rozvoje venkova podporu 150.000,-Kč.

 

Tělovýchovná Jednota Poděšín převedla dne 29. dubna 2005 darovací smlouvou č.1/2005 obci Poděšín budovu klubovny Tělovýchovné jednoty Poděšín č.95, která je na obecním pozemku p.č. 100. Převod budovy byl bezúplatný. Obecní úřad společně se Sborem dobrovolných hasičů provedl opravu zmíněné budovy. Budova sloužit hasičům, kteří ji dostali do pronájmu.

Koncem dubna bylo vysázeno ve studních a obecním lese 2.000 stromků převážně smrků. Dále se podařilo získat zdarma do vlastnictví obce asi půl hektaru státního lesa v lokalitě Samotín. Les se nachází nad studní, kde se dolovala rašelina. Tímto se rozšířil v této lokalitě obecní les na 1,6 ha.

V pondělí 9. května obecní úřad namontoval nové vývěsní skříňky na zábradlí u schodiště před Jednotou a u obecního úřadu.

 

Prasečák

Dne 25. května Zemědělské družstvo vlastníků započalo skrývkou pro stavbu nového prasečáku pod dolním kravínem. 7. února 2006 proběhla kolaudace, 16.února byl den otevřených dveří a o den později byl postupně prasečák naskladněn. 

 

 

Ve čtvrtek 26. května byla zahájena celková rekonstrukce obecního rozhlasu. Rekonstrukci prováděla firma Radek Pikl, Akátová 769, 537 01 Chrudim a vyměnila zastaralou ústřednu za novou, natáhla nové vedení a dala téměř všechny nové amplióny. Ve středu 1. června byl zahájen zkušební provoz. Cena rekonstrukce byla 92.131,-Kč.

Dne 4. června Flesar Josef č. 7 začal stavět rampu u silnice vedle zahrady.

 

Knihovna

Dne 6. června byla zahájena celková rekonstrukce obecní knihovny. Knihovna byla nejprve okopána, omítnuta asanační omítkou, dále byly sníženy stropy, položena nová dlažba a na závěr byla knihovna obílena a uklizena. Do takto opravené knihovny byly nainstalovány nové regály na knihy. Náklady na opravu byly mimo regály 48.722,- Kč. Dále byl do knihovny koupen nový teplomet. 19. listopadu byla poprvé otevřena zrekonstruovaná knihovna.

 

Dne 25. června byla zbouraná dřevěná bouda u obecního lesa p.č. 976/1 a 975/2  zvaného „Háječek“. Důvod: Zmíněná lokalita přitahuje mládež, která zde dělá i po domluvách nepořádek.

Dne 27. června byla zjištěna a opravena havárie vodovodu na trase přivaděče Samotín – vodojem. Havárii zavinilo ZDV Sirákov, které zde dělalo opravu drenáží a nenechalo si vytyčit vodovod. 

Dne 9. července byla o letních prázdninách zahájena oprava Mateřské školy. Nejprve byla zrušena a potom udělána nová voda v obou umývárnách a na toaletách. Dále nově obložena dětská umývárna, do které byla namontována 4 nová umyvadla. V průběhu oprav  byly také vybíleny kancelář, obě umývárny, dětské i učitelské toalety a šatna, která se musela nejdříve opravit asanační omítkou. Celkové náklady na opravu byly 19.064,-Kč.        

Obecní úřad koupil 5. srpna od Jana Chalupníka č.22 zemědělský pozemek o výměře 13.118 m2, za 6,50Kč za m2, to je za 85.267,-Kč. Cena pozemku byla odhadnuta znalcem za 84.700 Kč. OÚ tyto pozemky použije na stavební místa.

 

Lapač

Dne 4. října byl vybudovat nový kanál za Kosourovy č77. 77, nový lapač povrchové vody, a dodělaná kanalizace přes Poděšínský potok pode vsí u čísla 80 a napojeny kanály a zakrytí zeminou.

 

Znak a vlajka

Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal a doporučil předsedovi poslanecké sněmovny, aby dal schválit na 14. schůzi dne 7. září 2005 návrh znaku a vlajky obce Poděšín. Schválený znak bude popisován následovně: V červeno-modře polceném štítě pod sebou stříbrná lilie a zlatý vykořeněný listnatý strom, provázené dvěma postavenými stříbrnými meči. Vlasin vlajky je následující: List tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý. Uprostřed bílá lilie nad žlutým vykořeněným listnatým stromem, v žerďové a vlající části po jednom bílém meči hrotem dolů, Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Začátkem listopadu schválil obecní úřad v Poděšíně Obci Nížkov finanční příspěvek ve výši 25.000,-Kč na rekonstrukci hřbitova, s tím, že 75.000,-Kč dodá Kraj Vysočina v podobě grantu, 75.000,-Kč zaplatí obec Nížkov a 25.000,-Kč zaplatí obec Sirákov. Předmětem opravy nížkovského hřbitova bylo vybudovat nový plot ze strany od silnice. Nový kovaný plot a bránu udělal rodák naší obce a nyní občan Nížkova pan Pavel Šimek a zednické práce stavební firma Jaromír Pospíchal z Nížkova.

Dne 15. listopadu byla podepsána smlouva na koupi pozemku od Františka a Marie Dobrovolných, Pavla a Miroslava Slámových pro obec Poděšín. Jedná se o část cesty k areálu družstva od silnice na Sirákov po konec parcely domu č.71. 

 

Kuchyň kulturního domu

V úterý 27. prosince byla zahájena přestavba a rozšíření kuchyně o bývalou šatnu v kulturním domě. Jedno okno bylo zazděno a zbývající dvě dána nová plastová. Byla udělána nová voda, elektroinstalace a přidáno jedno topidlo. Strop byl snížen sádrokartonem a zateplen. Zdi byly nataženy pucovkou a za kuchyňkou obloženy. Také na podlahu byla položena nová dlažba. Kuchyň byla vybavena novým nábytek.

2006

2006

Dne 7. 4. zahájena oprava cesty u školky.

Dne 21. 4. ukončena oprava cesty u školky.

Dne 4. 8. bylo vydáno stavební povolení na zakrytí splavu.

Dne 14. 8. zbourána stará autobusová čekárna.

Dne 23.08. předáno staveniště pro stavbu zakrytí splavu.                          

Dne 04.09. zahájena stavba zakrytí splavu pod Mlýnským rybníkem.

Dne 30.10. zakrytým splavem protekla poprvé voda.

 

K 1. lednu je v obci je 97 čísel popisných. Z toho 11 je neobydleno, 8 podniků, 13 rekreačních a 65 obydlených v nich žije 258 obyvatel, což je průměr 3,96 obyvatele na dům. Žije zde 84, rodin což je 3,07 obyvatele na jednu rodinu. Po jedné rodině žije: 10 obyvatel žije samo, 9 domů má dva obyvatele, 10 domů 3 obyvatele, 10 domů 4 obyvatele, 5 domu 5 obyvatel, 1 dům 6 a 7 obyvatel. Dvě rodiny žijí následně: v jednom domě 4 obyvatelé, ve 3 domech 5 obyvatel, v 6 domech 6 obyvatel, v 6 domech 7 obyvatel, ve 2 domech 8 obyvatel a v 1 domě 9 obyvatel. Čísla neobydlená:  1, 3, 8, 13, 14, 17, 30, 31, 66, 67, 96. Čísla rekreantů: 16, 18, 24, 28, 36, 40, 41, 46, 51, 55, 62, 65, 84. Čísla podniků a úřadů: 23, 42, 43, 45, 53, 74, 75, 95.

 

Mikroregion Polensko podal žádost na grantový program z fondu Vysočiny pro rok 2005, který se týkal provedení oprav a údržby hřbitovů v obcích Dobronín, Polná, Šlapanov, Ždírec a Nížkov. Kraj náš společný návrh schválil a dal dotaci 375 000,- korun. Každá výše jmenovaná obec obdržela 75 000,- korun s tím, že sama musí dodat dalších 75 000,- korun. Obec Nížkov požádal obce Poděšín a Sirákov o dalších 25 000,- korun. Obě obce vyšli vstříc a tak vznikl fond ve výši 200 000,- korun. Předmětem opravy nížkovského hřbitova bylo vybudovat nový plot ze strany od silnice. Nejdříve byl odstraněn starý plot, potom vykopány základy a vybetonovány základy pod nový plot. Nový kovaný plot a bránu dělal rodák naší obce a nyní občan Nížkova pan Pavel Šimek a zednické práce stavební firma Pospíchal z Nížkova.

 

Začátkem dubna bylo zjištěno, že se ztrácí ve vodojemu voda. Po pátrání byl zjištěn únik vody z potrubí u silnice k Sirákovu vedle hřiště. v Pondělí 10. dubna přijela firma Gaslines Žďár n.S., která tuto stavbu vodovodu v roce 2004 prováděla. Oprava byla provedena zdarma, protože ještě byla v garanční době. 

 

Cesta

V pátek 7. dubna byla zahájena bagrováním pod obrubníky rekonstrukce obecní cesty mezi mateřskou školou a silnicí na Sirákov u č.58. V pondělí bagrování pokračovalo a zároveň bylo zahájeno betonování obrubníků od Stránských, které bylo za deštivého počasí do konce týdne dokončeno. Asfaltování obalovanou drtí proběhlo spodní hrubá vrstva 20. a horní jemná vrstva 21. dubna. Rekonstrukce cesty stála 457.446,-Kč. Na tuto rekonstrukci požádal obecní úřad o dotaci z programu obnovy venkova, kterou obdržel. Získaná dotace činí 127,- tisíc Kč.

 

Zakrytí splavu

Dne 5. května podalo zastupitelstvo obce žádost o vydání stavebního povolení na akci „Úprava Poděšínského potoka“. Jedná se o zakrytí potoka prefabrikáty pod splavem Mlýnského rybníka. Celou stavbu, která je na pozemcích KN 8, 9, 94 a 96 projektoval ing. Václav Nečas ze Žďáru n.S. Po zpevnění a zhutnění zásypu se rozšíří silnice a bude vybudován nový chodník. Cílem akce je zlepšení vzhledu uprostřed obce a zvýšení bezpečnosti jak chodců, tak ostatních účastníků silničního provozu. Po nabytí právní moci stavebního povolení může začít firma, která vyhrála výběrové řízení, zahájit stavbu. Výběrově řízení na zakrytí vyhrála firma GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí. Cena 1.435.000,-Kč bez DPH. S touto firmou již byla podepsána smlouva, a tak již snad nic nebrání zahájení stavby.

 

Nové stoly a lavice

Obecní úřad nechal od firmy JAMO a truhlářství Dobrovolný vyrobit 12 kusů venkovních stolů a 24 kusů venkovních lavic, které jsou dlouhé 3 metry. Konstrukce lavic je ze železa, které je pozinkováno a desky jsou ze dřeva. Jsou určeny pro různé oslavy a akce, které se konají pod širým nebem. Stejný počet stolů a lavic nechal vyrobit i obecní úřad v Sirákově s tím, že si je budou obce navzájem půjčovat. První zatěžkávací zkouška byla na setkání rodáků.

V srpnu byla zahájena celková vnitřní rekonstrukce vepřína ZDV u opravárenských dílen a 9. března 2007 došlo k naskladnění selat. V září byla proedena oprava mostní váhy u kanceláře ZDV. Původní váha, která byla postavena v roce 1965 se prolomila. 30. listopadu byla celková kolaudace nového vepřína ZDV pod kravínem. Také došlo v rámci pozemkové úpravy k získání pozemku pod vodojemem pro obec na katastrálním území Sirákov výměnou mezi obcí Poděšín a Miloslavem Roseckým ze Sirákova v poměru 1:1,5.

Dne 13. června věnovaly zdarma Poděšínské ženy dlouho nepoužívaný mandl charitě ve Žďáře nad Sázavou.

 

Zbouraná stará čekárna

V pondělí 14. srpna byla zbourána stará autobusová čekárna, která nyní sloužila jako sklad stavebního materiálu. Tato čekárna byla postavena v roce 1962 a sloužila do roku 1987, kdy byla postavena nová čekárna s točnou. Zastupitelstvo se rozhodlo starou čekárnu zbourat pro její havarijní stav.

Dne 20. listopadu koupil Petr Poul z Havlíčkova Brodu dům číslo 54 a přestěhoval se do Poděšína i s Marií Stejskalovou ze Sirákova.

 

 

Zakrytí splavu

Ve středu 23. srpna bylo firmě Gremis předáno staveniště pro zakrytí splavu. Firma začala od 1. září navážet matriál a v pondělí 4. září zahájila stavbu. V první řadě museli zaměstnanci odstranit část překážející skály směrem k silnici a odbagrování spodku dna od nasypané a sesuté zeminy. Následovalo dorovnání dna makadamem a štěrkem a dno bylo celé zabetonováno nejprve podkladním a vrchním betonem a souběžně probíhala izolace stěny hospody a zavážení štěrkem. Práce pokračovala vybagrováním vývaru, betonováním základů pod schody, betonování, boků potoka, prokládáním kamenů. V pátek 15. září bylo dovezeno 7 ks a usazeny 4 ks prefabrikátů do splavu, které vyrábí Nový Bydžov a váží 80,6q. V pondělí 18. září bylo dovezeno 11 ks a položeno a usazeno 14 ks prefabrikátů. V úterý 19. září bylo dovezeno 7 a položeny a usazeny 4 ks prefabrikátů a zároveň betonování šikmin dna mezi prefabrikáty. Dále bylo provedeno betonování vývaru a šalování šikmin prefabrikátů. Ve čtvrtek 21. září byly položeny a usazeny poslední 3 ks prefabrikátů a proběhlo betonování šikmin mezi panely a to boky a vršek. V pondělí 25. září pokračovalo betonování šikmin prefabrikátů, betonování vývaru a byla zahájena stavba čela u vývaru. V úterý tato práce pokračovala a v 16,30 proběhl kontrolní den, kde bylo rozhodnuto zvýšit čelo u vývaru o 3 řádky. Ve středu bylo zahájeno štětování boku potoka a pokračovala stavba čelní zdi. V pátek byla navážena zemina, izolování horních částí prefabrikátů, budování schodů. V pondělí 2. října práce pokračovala zděním čela ze štípaných tvárnic, asfaltováním vrchu prefabrikátů, dále byly postupně vybetonovány schody, betonován vrchu prefabrikátů domíchávačem, do betonu bylo dáváno drátěné síto, při tom probíhalo štětování břehu potoka, zdění čela ze štípaných tvárnic, zavážení splavu hlínou, betonování spodního konce potoka. Práce byla zakončována okapovým chodníčkem u hospody. V úterý 17. října proběhlo svařování a montáž zábradlí a v úterý 18. října byla stavba dokončena lepením stříšek na koncovou zídku. Cena 1.707.650,-Kč. 30. října protekla zakrytým splavem poprvé voda.

2007

2007

Dne 20.02. proběhla úspěšně kolaudace „Zakrytí splavu Poděšínského potoka“

Dne 05.03. byl demontován plot u školní zahrady. Příprava na stavbu tarasu.

Dne 19.03. zahájena stavba tarasu u školní zahrady.

Dne 11.04. Firma COLAS zahájila opravu chodníku u Jednoty. Konec 20.4.

Dne 24.04. Stavební firma dokončila stavbu tarasu u školní zahrady.

Dne 25.04. Dokončeny zemní práce na školní zahradě.

Dne 08.05. zahájena oprava cesty od Jednoty po dům Kosoura Františka.

Dne 11.05. byly koupeny 4 ha pozemků i na stavební parcely.

Dne 28.05. asfaltování cesty od Jednoty po dům Kosoura Františka.

Dne 01.06. Slámovi začali se stavbou kravína na volné ustájení.

Dne 29.06. bylo zahájeno čištění Poděšínského potoka pode vsí.

Dne 22.07. bylo rozhodnuto skátit stromy u kaple a stavět větrné elektrárny.

Dne 23.07. zahájena oprava kuchyně ve školce.

Dne 17.08. OÚ koupil část cesty ode vsi za č.p.1 k areálu družstva.

Dne 23.09. ZDV provedlo vrt na vodu do hloubky 37 metrů.

 

Stavební komise

Dnem účinnosti stavebního zákona č.138/2006, byla od 1. ledna 2007 zrušena stavební komise pro veřejnost. Stavební komise se bude nyní starat jen o obecní stavby, brigády a vyjádření ke stavbám.

 

Dne 20. února proběhla úspěšně kolaudace úprava splavu poděšínského potoka pod Mlýnským rybníkem. V měsíci březnu opravárenská firma JAMO nově omítla celou budovu dílen.

 

 

Taras

Dne 5. března byl demontován plot u školní zahrady u cesty, vykáceny keře a podrosty. Plot byl provizorně popondán asi o 3 metry do zahrady a vše bylo připraveno pro stavbu nového terasu.

V pondělí 19. března začala bagrováním základů firma DP stavební Luděk Dočekal, Špinov se stavbou části nového terasu a plotu u školní zahrady. Taras je opraven na straně od cesty a kaple. K této opravě obecní úřad přistoupil z několika důvodů. Za prvé starý teras se již bortil a musel by být stejně opraven. Za druhé se zvětší školní zahrada a bude využita jako hřiště či park pro matky s dětmi, které dosud nemají žádné bezpečné hřiště na hraní. Za třetí v části plotu bude vybudován výklenek ze štípaných tvárnic ve kterém by měl být vybudován památník obětem 1. Světové války. Vchod a brána bude vybudována od kaple a plánujeme, že vchod do školní zahrady bude volně přístupný. Zároveň s touto stavbou bude opravena omýtkou přední část školní budovy a část propadlého dláždění na školní zahradě. Dohodnuta cena 215.521,-Kč., včetně DPH. (Konečná cena 285.961,-Kč) Dočekal. Cena za oplocení od firmy Dobrovolný 42.685,-Kč. Cena od firmy JAMO 28.028,-Kč.

Jak jsem již psal v předešlém zpravodaji byla 19. března zahájena stavba tarasu u školní zahrady. Tato stavba včetně sloupků byla dokončena 25. dubna. Potom firma JAMO navařila držáky a v pondělí 21. května firma truhlářství Dobrovolný provedla instalaci nového plotu. 13. června byla zhotovena brána a 20. června byl nainstalován na zahradu kolotoč a tím celá akce ukončena.

 

 

Dne 4. dubna zahájil stavbu rodinného domu na Samotíně Milan Geidl z Kuřimi. Dům dostane číslo 98.

 

Koupě pozemku

V pátek 11. května podepsal starosta obce Zdeněk Jaroš na obecním úřadě v Nížkově kupní smlouvu na koupi cca 4 hektarů polí od pana Milana Matouška č.87 za 175.000,-Kč. Část tohoto pole bude využita pro eventuální stavební parcely.   

 

Chodník

Ve středu 11. dubna zahájila firma COLAS v rámci reklamace opravu chodníku u Jednoty. Obecní úřad nesouhlasil s provedenou prací hlavně z důvodu, že dlaždice nebyly přibetonované a viklaly se. Firma všechny dlaždice odstranila a znovu přilepila k podkladu. Oprava byla dokončena v pátek 20. dubna.

 

Cesta

Ve státní svátek za mírného deště byla v úterý 8. května bagrováním zahájena oprava cesty od silnice u Jednoty po konec stavení Františka Kosoura. Stavbu již tradičně provádí firma COLAS Žďár nad Sázavou. 17. května byly zabetonované obrubníky. V sobotu 26. května provedla navážení podkladní vrstvy rovnání a válcování. V pondělí 28. května bylo provedeno asfaltování nejprve spodní vrstvy a nato i horní vrstvy. Následující dny byla akce dokončena dorovnáním okolního terénu. Na tuto stavbu se podařilo sehnat dotaci z fondu obnovy venkova 119 tisíc korun. Cena stavby 557.635,-Kč.

 

 

 

Počátkem července byly zabudovány do kapličky nová okna, které vyrobil Jaroslav Štikar ze sousedního Sirákova.

 

Veřejná schůze

V úterý 5. června proběhla v kulturním domě veřejná schůze, na které zástupci firmy ELDACO seznamovali naše občany se svým záměrem, postavit u nás dvě větrné elektrárny. Při poměrně hojné účasti jsme se seznámili s větrnými elektrárnami, jejich výhodami i nevýhodami, stavem v České republice, firmou ELDACO, podmínkami stavby v Poděšíně. Ze strany občanů bylo na zástupce firmy kladeno mnoho dotazů, které byly zodpovězeny. Na závěr schůze byl domluven zájezd do Pavlova u Stonařova za Jihlavou, kde stojí větrné elektrárny stejného typu, jaké by se měly stavět u nás, aby se všichni odpůrci i příznivci stavby mohli seznámit se zařízením „na vlastní kůži“.

 

Kácení stromů

V minulém vydání zpravodaje jsem psal o záměru zastupitelstva obce skátit lípy u kaple. Tento návrh vzešel z přesvědčení, že stromy u kaple jsou nahnilé a proschlé. Dokonce jeden strom je zabetonován a hrozí, že svým pádem nadělá mnoho škody. Čím budou stromy větší, bude i větší problém je později skátit a bude i větší nebezpečí při jejich eventuálním pádu. Nově vysázené stromy můžou být také hezké a možná okolí bude ještě lepší než je dnes.

Proto, abychom znali názor obyvatel obce, jsme zřídili na obecních internetových stránkách hlasovací anketu. Tato anketa se zastavila na 44 odevzdaných hlasech s výsledkem 23 hlasů pro a 21 hlasů proti kácení. Bohužel zabezpečení ankety bylo 3x úspěšně překonáno pro hlasy „NE“. To znamená, že z jednoho počítače bylo během několika minut odesláno více odpovědí než jedna, jak bylo původním záměrem. Jak uznáte sami, nemůžeme tuto anketu brát jako důvěryhodnou. Další ankety, budou opět na internetových stránkách obce, ale s tím, že bude zabezpečena proti možnosti odesílat z jedné mailové adresy více odpovědí.

Anketa o lípách rozdělila obec asi na tři skupiny. Jedna skupina je tvrdě proti a dává to patřičně najevo, jedna skupina je pro a těm ostatním to je jedno. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli udělat anketu o lípách klasicky, rozdáním hlasovacích lístků v obecním zpravodaji.

Vyplněný anketní lístek odevzdejte v sobotu 21. 7. 2007 od 16,00 hod. do 19,00 hod.  nebo v neděli 22. 7. 2007 od 9,00 hod. do 12,00 hod. volební komisi na Obecním úřadě do volební urny.

V případě ztráty hlasovacího lístku dostanete nový na Obecním úřadě.    

 

Fórum

Od 7. června bylo na internetových stránkách obce www.podesin.cz založeno diskusní fóru. Po pomalejším rozjezdu se zaregistrovalo dost občanů a diskuse se poměrně dobře rozjela. Na fórum se dá diskutovat o všech obecních problémech. Je založeno několik hlavních témat, které se dají jakkoliv doplňovat a rozšiřovat.     

 

Čištění potoka

V pátek 29. června zahájila firma Vladimír Lepša, Rejta 950, Trhové Sviny čistění Poděšínského potoka. Tato akce měla proběhnout již v loňském roce, ale tento záměr přerušil Krajský odbor životního prostředí, který chtěl v této lokalitě obnovit staré koryto, aby vznikla klikatina, bahýnka a meandry. Po svolání schůzky na obecním úřadě všech zúčastněných úřadů a majitelů pozemků, došlo přece jenom k dohodě koryto potoka vyčistit. Potok je vyčištěn od mostu na Sirákovské silnici po les Hanousek a přítok od silnice pod Pančákem po Poděšínský potok. Investorem je Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, v Havlíčkově Brodě. Čistění bylo dokončeno 23. července. Dva zaměstnanci firmy, kteří čistění prováděli bydleli pro svoji vzdálenost od domova v penzionu v Novém Veselí.

 

V pondělí 23. července byla zahájena oprava kuchyně ve školce. Do zahájení školního roku byla udělána nová voda, odpady, opravena elektroinstalace, dvoudřez, pracovní plocha, obklady, dlažba a bylo zabudováno nové plastové okno, které bylo menší než původní, aby se sem vešel odsavač par. V komoře byla udělána výlevka na špinavou vodu a ve sklepě dřez na hrubé umývání brambor. K této opravě nás donutila inspekce životního prostředí.

 

Koupě pozemku

Dne 18. srpna koupil obecní úřad od Jana Homoly pozemek p.č. 321 o výměře 1089 m2, za 33,-Kč/ m2, celkově 35.937,-. Jedná se o přístupovou cestu od domu číslo 1 do areálu družstva.

 

Společné dílo se podařilo

Právě dokončovaná pozemková reforma pamatovala i na obnovu a rozšíření cestní sítě a extravilánu obce. Některé, dnes již nepoužívané cesty, byly zrušeny. Většina původních cest, ale zůstala zachována. Dále byl záměr vybudovat některé cesty nové. Všechny nově navržené cesty prošly do úpravy až na jednu, která je poměrně důležitá. Tato cesta měla vést z horní brány areálu družstva přes louky, kde se měla napojit na „členskou“ cestu u mostu v Runcluku. Záměr byl, aby se co nejvíce dopravy odklonilo z obce a tím se zvýšila v obci bezpečnost. Bohužel majitel pozemku ze Sirákova, za vydatné pomoci občana z Poděšína, veškeré návrhy shodil ze stolu a nová cesta nebude. Obecnímu úřadu se alespoň podařilo dohodnout s Janem Homolou, který obci prodal pozemek za domy č.p.1 a 79, kolem slepičáku do areálu družstva. Kdyby se tak nestalo, byla by veškerá doprava z areálu družstva vedena po cestě, která vede na Sirákovskou silnici a dále přes naší obec. To by bylo nejhorší řešení, které by mohlo nastat zamítnutím zmíněné cesty.

2008

2008

Dne 04.12. proběhla úspěšná kolaudace kravína bratří Slámových.

Dne 31.05. byla namontována branka a plot u památníku.

Dne 10.06. bylo zahájeno čištění Poděšínského potoka II. etapa.

Dne 24.06. hasiči zahájili u hospody stavbu sušáku na hadice.

Dne 29.09. byla zahájena stavba chodníku.

Dne 03.10. zahájení stavby internetového vysílače na střeše školky.

Dne 05.11. ukončení první etapy stavby chodníku – od hospody k prodejně.

Dne 25.11. zahájeno kácení 9ti stromů po obci firmou Zahrada Vysočiny.

V úterý 29. ledna 2008 zahájilo zemědělské družstvo vlastníků opravu vepřína u opravárenských dílen Kolaudace proběhla 17.6.2008.

 

 

Sušák na hadice

 

Podlaha o klubovny SDH

 

Instalace internetového vysílače a webkamery

 

Opravy

Dne 3. června byla zahájena rekonstrukce elektrického vedení v dolním konci. Byly dány nové betonové sloupy a 18. července bylo přepojeno celé vedení na nové sloupy. Tímto byla vyřazena z provozu část obecního osvětlení směrem na Nížkov.

 

Čištění potoka II. etapa

Dne 18. ledna bylo zahájeno jednání ohledně čištění Poděšínského potoka – II. etapa a během března a dubna byla uzavřena dohoda s plánovanou realizací v měsících květen a červen. První fáze bude od mostu u lesa Hanousek po hranice s k.ú. Nížkov. V druhé pak levý přítok Poděšínského potoka a to od jejich soutoku, kolem cikar až po části potoka vedoucí loukami pod a nad cikarskou cestou. Financování této akce je plně v režii správce toku ZVHS Havlíčkův Brod (stejně jako v I. etapě – zafinancování přes povodí Vltavy a ministerstvo životního prostředí) a jde kompletně mimo rozpočet obce Poděšín.       

 

Prodej

Počátkem května byl prodán dům číslo 13, majitel je Jindřich Sláma. Dům koupila přes realitní kancelář paní Majdalena Garbini, r.č.775929/0187, Šolská 8,Praha 1,   110 00.

 

Čistění potoka

Dne 10. června bylo zahájeno čistění poděšínského potoka II. část. Postupně byl vyčištěn potok pode vsí od mostu u lesa Hanousek po hranice s katastrem Nížkov a levostranný přítok podle lesa Cikary až k Roseckovýmu rybníčku. Čistění prováděla firma ZVÁNOVEC a.s., Rudolfská 597, České Budějovice. Akce byla dokončena 26. června a byla plně hrazena ze státního rozpočtu.

Dne 25. července byla opravena novým plechem stříška nad vchodem do KD.

Dne 26. července zahájil Karel Mirošník č. 24 přestavbu zdi u cesty.

Dne 27. srpna byla opravena autobusová čekárna. Byly dány nové střešní žlaby a svody. Dále byl dán nový plech na stříšku u vchodu do kulturního domu.

Dne 2. září zahájil Jiří Landa č.58 rekonstrukci domu. Překryl celé domovní i hospodářské budovy novou střechou a vybudoval podkroví.

 

Kování na památník

Dne 23. Prosince 2007 obecní úřad udělal dohodu a návrh s Pavlem Šimkem z Nížkova (rodák z Poděšína č.12) na vyrobení kovaného plůtku a kované brány do prostoru nového památníku padlých v 1. sv. válce. Dále bylo dohodnuto, že vyrobí kovaný držák na věnce, vlajky a ornament kolem nápisu padlých.

V sobotu 31. května 2008 nainstaloval rodák naší obce Pavel Šimek, který nyní bydlí v Nížkově plot a branku u budoucího památníku obětem 1. světové války. Svícny, držáky na prapory a ornamenty kolem desky nainstaluje, až po instalaci desky se jmény padlých a zemřelých.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zadání Územního plánu obce Poděšín, za použití ustanovení § 47 odstavce 5 zákona     číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 11 a přílohy číslo 6 vyhlášky číslo 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Pořídit pro obec Poděšín zpracování územního plánu Poděšín.

 

Prodej

Dne 30. srpna byl prodán dům číslo 44 (Koumar). Koupili ho Michaela a Kamil Formánkovi z Nového města n.M.

 

Stavby

Smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou ing. Josef Pitka – STAKO, Lesní 30, 591 01 Žďár n.S. na zhotovení dvou chodníků a lávky přes potok v obci Poděšín. Cena za celé dílo je 970.000,-Kč., včetně DPH. Termín provádění prací září 2008 – červen 2009.

 

Chodník

Dne 29. září byl vyměřen prostor pro bagrování pozemku pod chodník mezi hrází u hospody a cestou na plácek u prodejny. O den později došlo k vybagrování základů pro nový chodník. Další dny práce pokračovala urovnáním terénu, navážením, rozhrnováním a dusáním štěrku. Dne 3. října bylo provedeno odvodnění a odpad dešťové vody ze silnice. Od 6. října probíhalo betonování venkovních obrubníků a o pár dní později betonování vnitřních obrubníků. Od 13. října proběhlo vyrovnání pod zámkovou dlažbu a další tři dny byla pokládaná samotná dlažba. Souběžně byly provedeny terénní úpravy. Dne 3. listopadu provedla firma STAKO ořez silnice u nového chodníku a druhý den bylo provedeno doasfaltování prostoru mezi silnicí a chodníkem. Celou akci jste mohli sledovat i prostřednictvím obecní webkamery. Mezitím došlo 10. října k betonování obrubníků u telefonní budky a 16. října tam byla položena zámková dlažba. Na tuto stavbu jsme získali dotace z POV ve výši 116.000,-Kč.

 

Osvětlení

Rozšířit osvětlení obce k domům, první větev k číslu 96 – Bohumil Flesar a druhá větev   k číslům 92 – Václav Doležal, 21 – Zdeněk Sobotka.

 

Nové stavební parcely v Poděšíně

Vzhledem k tomu, že Pozemková reforma v obci Poděšín se blíží ke konci a je předpoklad, že nová čísla pozemků budou začátkem roku 2009 obci,občanům i firmám zapsány na jednotlivé listy vlastnictví, obecní zastupitelstvo obce Poděšín mohlo konečně na konci roku 2008 rozhodnout o zahájení projekčních prací na stavebních parcelách v lokalitě „ K  Nížkovu “.

V první fázi byla vypracována studie možného umístění jednotlivých parcel s jejich přibližnou výměrou a tvarem, byly navrženy komunikace i plochy určené k vybudování některých společných zařízení jako parkovací plochy, plocha pro umístění kontejnerů na odpad, pro volný čas atd. K některým dílčím změnám nebo úpravám (tvaru a velikosti parcel) však může dojít při vlastním zaprojektování jednotlivých sítí, pro jejichž umístění platí určitá pravidla a normy. Jedná se zejména o rozvody vody, kanalizace, plynu, elektrické energie a instalace sloupů veřejného osvětlení.

V druhé fázi bude zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Zásadním předpokladem pro to, aby bylo možno tyto kroky absolvovat, je však schválení územního plánu, na němž se intenzivně pracuje a k jehož schválení by mělo v roce 2009 dojít. Pokud vše půjde tak, jak by mělo, všechny výše zmíněné kroky by mohly proběhnout během roku 2009 a začátku roku 2010. Následně bude možno zpracovat prováděcí-realizační dokumentaci a zároveň bude možno jednotlivé parcely zaměřit a vytyčit.

Další kroky budou závislé hlavně na financích. Investice do zasíťování a přilehlých komunikací budou vzhledem k rozpočtu obce veliké a budou určitě vyžadovat nějakou dotaci. V případě, že se podaří vše výše zmíněné, provede se výběrové řízení a vybere realizační-stavební firma a bude možno začít se samotnou stavbou.

Na závěr pár čísel a několik informací. Celá lokalita, tak jak je znázorněná zde ve zveřejněné studii (uprostřed zpravodaje), má výměru cca 2,2 ha a skládá se ze 17 parcel různých velikostí (od necelých 700 m2 do 1200 m2), volných ploch a komunikací. Předpokládané náklady na její vybudování a zasíťování jsou 5-7 mil Kč. V případě, že vše dopadne dobře a stát bude ochoten tuto akci dostatečně finančně podpořit (dotace), je optimistický předpoklad dokončení lokality a zahájení prodeje parcel novým stavebníkům v první polovině roku 2011.

 

Kácení stromů u kaple

2009

2009

Dne 18.05. byla zahájena stavba chodníku od čísla 23 po číslo 58.

Dne 17.07. byla zahájena stavba plotu, schodiště a chodníku na školní zahradě.

Dne 21.07. byla zahájena stavba chodníku kolem plotu školní zahrady.

Dne 22.07. byla zahájena stavba chodníku a úpravy okolo kaple.

Dne 21.11. byl skácen jasan puklý po bouřce 2.8.2009 a hruška na školní zahradě.

Dne 23.11. byly dokončeny stavební práce okolo školky. 

Dne 02.12. byla zahájena stavba kaverny a odvodňovací struhy Jágr Josef.

Dne 04.12. Firma ZAJA nainstalovala na školní zahradě další atrakce.

 

 

Stavba chodníku a lávky

V polovině května letošního roku byla zahájena realizace druhé etapy výstavby chodníků naplánovaných a zprojektovaných v loňském roce. V první šlo o chodník od prodejny k hospodě na hrázi rybníka, jež byla úspěšně zrealizována na podzim loňského roku.

Tato druhá část v sobě zahrnuje železobetonovou lávku se zábradlím přes Poděšínský potok s délkou cca 10m s navazujícími chodníky směrem ke křižovatce a na druhou stranu po odbočku na místní komunikaci u transformátoru. Protože mezi lávkou a silničním mostem bylo nutno ponechat 2m širokou mezeru, vzniknou po obou stranách mostu zelené ostrůvky. Součástí této akce je realizace několika dešťových vpustí, vjezdu, nalezení a prodloužení kanalizační šachty, rozšíření komunikace na požadovaných 6m a na závěr provedení terénních úprav s konečným zatravněním okolí lávky i chodníku. Dokončení této etapy se předpokládá v první dekádě měsíce července. Realizační cena této druhé etapy je 640.000,-. Naše obec dostala na tuto stavbu dotaci od Kraje Vysočina ve výši 134,000,-Kč.

Realizace zbylých dvou etap je naplánovaná na jaro příštího roku, a to chodník od křižovatky k Nížkovu a chodník od transformátoru k odbočce k místnímu ZDV. Ještě letos bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

 

Plánované stavební úpravy u školky a kaple

V průběhu loňského roku (po celou dobu, kdy byla projednávána a nakonec zrealizována kontroverzní záležitost ohledně kácení stromů u kapličky a ve školní zahradě), byla projednávána podoba možných terénních a stavebních úprav okolo kaple a vstupu do mateřské školy a zahrady. Od okamžiku, kdy zastupitelstvo rozhodlo (i na základě předchozího referenda), že je možno stromy odstranit, byla zpracovávána projektová dokumentace na tyto dvě akce, které má obec v úmyslu zrealizovat ještě letos. Ta byla dokončena koncem května a začátkem června byly poptány firmy do výběrového řízení. S vybráním firmy je počítáno na konec června a vlastní realizace na prázdniny a podzim letošního roku.

U kaple se stavební úpravy týkají instalace nových měděných okapů, chodníku okolo vlastní kaple s půlkruhovými plochami před vstupem a za kaplí a přístupového chodníku podél nového tarasu školní zahrady. Po provedení následných terénních úprav je počítáno s osetím nezpevněných ploch a vysázením nových stromů a další zeleně.

Stavební úpravy ve školní zahradě mají tři hlavní části. První je nová část tarasu u vstupu s novou bránou a brankou. Nový plot bude vybudován jednak na této nové části a dále pak na stávající části betonového tarasu. V konečné fázi bude mít celý plot stejnou podobu jako má plot na části zrealizované před dvěma lety. Druhou je chodník od branky ke vchodu do školky, který bude ve spodní části rozšířen, aby byl umožněn případný vjezd automobilu a bude sloužit k umístění popelnic a stojanu na jízdní kola. Třetí pak vlastní vstup do MŠ – schodiště s rampou, které bude splňovat stavební a bezpečnostní normy a vyhlášky o bezpečném pohybu osob ve veřejných budovách, … Po těchto stavebních úpravách budou opět provedeny úpravy terénní a po domluvě s vedením MŠ budou některé plochy osety nebo zamulčovány, popřípadě vysázena zeleň. Pravděpodobně proběhne i úprava (zmenšení) pískoviště, jež byla požadována ze strany MŠ. O její podobě bude rozhodnuto asi až v průběhu realizace.

 

Realizace a dokončení chodníku s lávkou od křižovatky k transformátoru

V průběhu léta letošního roku byla dokončena stavební část realizace chodníku             s lávkou od křižovatky směrem na Žďár nad Sázavou, kterou byl vyřešen problém s jedním, pro chodce z nejnebezpečnějších úseků silnice na území obce Poděšín.

Byla zrealizovaná stavba vlastní železobetonové lávky, následně pak oba navazující úseky chodníku. Byly instalovány 4 dešťové vpusti a nalezena kanalizační šachta u transformátoru a prodloužena na úroveň nového terénu. Na vlastní náklady p. Zdeňka Šimka, majitele č.p 26, byla vyasfaltována odstavná plocha a vjezd do stodoly. Byly upraveny dotčené břehy potoka a spárovaným lomovým kamenem vydlážděny plochy pod a okolo nově postavené lávky. Na závěr bylo na lávku instalováno pozinkované zábradlí. Zatím nedokončené jsou terénní úpravy. Byly provedeny pouze nahrubo, protože velké násypy zeminy je třeba nechat přes zimu sednout. Teprve na jaře bude provedeno finální dosypání ornicí a ozelenění celé dotčené plochy. Celková cena akce byla cca 650.000,- s DPH.    

 

Chodník

 

Lávka

 

Realizace a dokončení stavebních úprav u školky a kaple

Během letošního roku byly firmou STAKO realizovány a zatím z velké části dokončeny stavební úpravy části okolí výše zmíněných budov.

U kaple se jednalo o její bezprostřední okolí s chodníkem okolo samotné budovy s navazujícím chodníkem podél tarasu školní zahrady. Na budově samotné pak o instalaci měděných okapů a opravu jejího soklu. V současné době jsou všechny plánované stavební práce dokončeny, zbývá dokončit terénní úpravy. Ty hrubé budou pravděpodobně zrealizovány ještě letos, finální dokončení, osetí a případná výsadba zeleně bude provedena na jaře po řádném „sednutí“ naváženého materiálu.

Stavební úpravy části zahrady MŠ jsou také hotové. Úpravy spočívaly ve zbudování nové části tarasu se vstupní brankou, ve zbudování nového schodiště a rampy do školky a přístupového chodníku. Nad rámec původního projektu bylo zmenšeno původní pískoviště a předlážděna zámkovou dlažbou zpevněná plocha. V tuto chvíli zbývá nainstalovat oplocení a vstupní bránu s brankou. Plochu před ní pak ještě doříznout a doasfaltovat. S terénními úpravami je situace stejná jako u kaple. Plochy okolo chodníku je třeba ještě před zimou dosypat hlínou, nechat přes zimu sednout a na jaře provést finální ozelenění s úpravami a výsadbou květin.

Konečnou podobu obou těchto akcí tedy bude možno posoudit až v průběhu jara příštího roku. Cena obou akcí bude po závěrečném vyúčtování cca 450.000,- s DPH.

 

Kaple

 

Školka

 

Územní plán

Územní plán obce Poděšín bylo nutno nechat zpracovat z důvodu změny stavebního zákona, která znamenala pro obce bez Územního plánu jako naše, mimo jiné, znemožnění nové výstavby mimo intravilán obce.

Je to vlastně dokumentace o využití území, která každé ploše na území katastru obce přiřazuje daný účel využití a je závazná. Zjednodušeně, vymezuje např. plochy určené k určitému typu výstavby, zastavěné plochy s různým využitím, plochy zeleně, atd. V reálu to znamená, že se stavební úřad při vydávání rozhodnutí řídí právě schváleným ÚP. Obec Poděšín ani Obecní úřad obce o realizaci a schválení ÚP primárně neusiloval, ale právě ona změna stavebního zákona vyvolala nutnost na ÚP začít pracovat.

Na Územním plánu se pracovalo přibližně dva roky, od podzimu 2007, kdy bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele dokumentace, až po jeho schválení na přelomu srpna a září letošního roku. Mezitím bylo nutno absolvovat nespočet jednání s projektantem, s referentem městského úřadu, se zástupci dotčených orgánů státní správy a nakonec daný ÚP nechat projít několikaměsíčním schvalovacím procesem včetně veřejného projednání a vyřízení připomínek. Určitou komplikací bylo i to, že prakticky ve stejné době probíhala závěrečná fáze pozemkové reformy, která fakticky znamenala výměnu vlastnických práv na podstatné části katastru Poděšín.

Výsledkem tohoto dvouletého úsilí je schválený ÚP, díky němuž je možno pokračovat v práci (v danou chvíli projekční) na realizaci lokality nových stavebních parcel. Nutno dodat, že právě tato záležitost byla tím hlavním důvodem, proč se obec před dvěma roky rozhodla ÚP pořídit.

Náklady na zpracování územního plánu obce Poděšín byly 88.000,-, z nichž 75%, tj. 66.000,-, zaplatil pořizovatel dokumentace, kterým byl Krajský úřad pro Vysočinu. Náklady obce tedy dosáhly 22.000,-. Projektantem celé akce byl ing. Dobiáš Martin.

Pro úplnost uvádím, že schválený ÚP v kompletní podobě je od srpna letošního roku k nahlédnutí na obecním úřadě v papírové podobě nebo v elektronické podobě na úřední desce webových stránek obce Poděšín.

 

Odvodnění

Ve středu 2. prosince byla zahájena stavba kaverny a odvodňovací struhy z cesty, která vede směrem na „Kopec“ do Samotínského potoka u Jágra Josefa. Stavba byla dokončena 11. prosince a prováděla ji stavební firma ing. Josef Pitka – STAKO Žďár n.S.

 

Domy

V Poděšíně je k 1.1.2009  čísel popisných 98. V tom je 67 čísel obydleno a 31 čísel trvale neobydleno. Z toho je 11 domů neobydleno, 11 čísel patří chalupářům, 8 čísel jsou podniky a ostatní budovy, poslední číslo 98 je staveniště. Z obydlených 67 čísel je 13 domů obydleno jednou osobou, 9 domů je obydleno dvěma, třemi a čtyřmi osobami, 15 domů je obydleno pěti osobami, 3 domy jsou obydleny šesti a osmi osobami, 6 čísel je obydleno šesti osobami.

2010

2010

Dne 22.03. Michal Olšiak poslal nový návrh sochy Strom.

Dne 26.03. zastupitelstvo schválilo stavbu sochy Strom od Michala Olšiaka.

Dne 02.04. dohoda s Michalem Olšiakem na vybudování sochy Stromu.

Dne 19.04. zahájena stavba nové cesty na plácku pod školou.

Dne 26.04. zahájena stavba sochy Stromu u hospody

Dne 10.05. zahájena stavba chodníku k Sirákovu u domu Jiřího Landy č.58.

Dne 10.05. zahájena stavba posezení u hospody.                                                                        

Dne 25.05. nový plot u zábradlí splavu.

Dne 07.06. namontováno kování na pamětní desku.

Dne 10.06. přidělána pamětní deska a znaky v památníku.

Dne 17.06. nainstalována 2 houpadla a houpací lavice na školní zahradu, nátěry KD.

Dne 18.06. dokončena socha Strom, instalace lavic na posezení u hospody, nátěry zábradlí

Dne 30.06. zahájena oprava a natírání budovy Jednoty.

Dne 13.07. SÚS odřezala zábradlí na mostě k Sirákovu, 14.7. mont.jednu stranu, 16.9. druhou

Dne 07.10. bylo položeno nové lino v kulturním domě pod bývalým pódiem.

Dne 03.11. stavba nové cesty od porodny vepřů na silnici.

Dne 04.11. nový rám a vrata do garáže pod školkou.

Dne 23. 11. vyrobena zábrana na únik ryb z rybníka u podkovy.

Dne 20. 12. dokončena nová šatna ve školce, kterou dělal pan Tomáš Navrátil.

 

Cesta na plácku

Dne 19. dubna byla firmou COLAS CZ zahájena stavba nové cesty na plácku pod školou. Součástí akce bylo i vybudování 5 vjezdů, odvodnění celé komunikace a osazení armatur vodovodu a dvou vpustí kanalizace. Byly vytyčeny podzemní sítě, provedeno výškové zaměření a odstraněna svrchní vrstva hlíny. Veškerý odbagrovaný materiál byl uložen mezi silnicí a starým potokem směrem na Nížkov na obecním pozemku. Byla provedena instalace obrubníků, navezeny a zhutněny jednotlivé vrstvy podkladního materiálu a konečně 6. a 7. května 2010 provedena pokládka dvou asfaltových vrstev. 10. května byla stavba ukončena úpravou terénu a osetím.

Současně s tím byla zatrubněna strouha navazující na propustek pod silnicí na Nížkov, vybudována kontrolní šachta. Pomocí nové skruže bylo upraveno odvodnění do stávajícího melioračního potrubí. Celá plocha byla následně urovnána a břeh starého potoka vysvahován. Po „sednutí“ veškerého navezeného matriálu budou provedeny finální terénní úpravy a celá plocha oseta.

 

Nový chodník u Jiřího Landy

Dne 10. května byla zahájena firmou STAKO – Pitka Josef stavba chodníku k Sirákovu u domu Jiřího Landy č.58. Jednalo se o cca 70 m dlouhý úsek chodníku s vybudováním opěrné zídky, přemístěním plotu, instalací 5ti revizních šachet, přemístěním kanalizační vpusti a rozšířením stávající silnice na SUS požadovaných 6m. Součástí je vybudování oblouku vedlejší komunikace (ke družstvu) na straně k Sirákovu z důvodu zlepšení odbočování. Stavba byla dokončena 18. června asfaltováním první a druhé vrstvy.

 

Socha Strom

 

Památník padlým 1. světové války

 

Posezení u hospody

Dne 10. května    byla zahájena firmou STAKO – Pitka Josef, ze Žďáru stavba posezení a turistického infokoutku u hospody a u sochy stromu. Jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou betonovou podsadou a podlahou ze zámkové dlažby. Uvnitř byl doplněn posezením (lavicí), a po obvodu sedačkou, kterou vyrobil František Dobrovolný. Stavba byla dokončena 18. června a tak mohla být společně ze sochou otevřena při setkání rodáků 19. června.

 

Nátěr Jednoty

 

Úprava plácku k Nížkovu

 

Zábrana proti úniku ryb

 

 

2011

2011

Dne 21.04. byl prořez stromů po obci.

Dne 28.04. byla zahájena stavba nového chodníku k Nížkovu.

Dne 24.05. asfaltování silnice u nového chodníku.

Dne 22.06. proběhla oprava rozhlasu.

 

Chodník v lokalitě k Nížkovu

Dne 26. dubna 2011 došlo k vytyčení a předání staveniště vítězné firmě STAKO – Pitka Josef ze Žďáru n.S. Stavba chodníku je od bývalé čekárny po cestu u Václava Doležala. Dne 28. dubna byla zahájena stavba bagrováním chodníku. Jelikož došlo k rozšíření silnice, což požadovala ve stavebním řízení správa a údržba silnic, byl vybagrován kufr pod silnicí do větší hloubky, než pro chodník. Od 2. dubna došlo k zasypání kamenem, navážení a rovnání drtě a hutnění. Od 10. dubna byly betonovány obrubníky a od 16. dubna byla položena dlažba. 24. dubna byla dvěma vrstvami asfaltována silnice u chodníku a 25. dubna byla stavba dokončena dorovnáním terénu. Stavba chodníku stála 250.000,-Kč. Toto je zatím poslední plánovaná stavba chodníku v naší obci.

2012

2012

Dne 15.03. byl zabetonován nový sloup pro osvětlení u domu Doležala Václava.

Dne 13.04. proběhla 2. etapa ořezu stromů v obci.

Dne 21.04. na školní zahradě byly zbudované dopadové plochy.

Dne 28.04. ve školce byly zbudovány 2 pisoáry a nové umyvadlo pro děti.

Dne 27.06. byla zahájena stavba cesty u kulturního domu firma COLAS.

Dne 28.06. byla zahájena stavba chodníku u čísla 13 k čekárně firma STAKO.

Dne 23.07. asfaltování chodníku u čekárny obalovanou drtí.                         

Dne 02.08. byla zahájena stavba cesty ke družstvu.

Dne 16.-17.08. asfaltování cesty v Chobotě.

Dne 17.a 20.08. asfaltování cesty ke družstvu.                        

Dne 25.09. proběhlo výběrové řízení na výsadbu biokoridorů (ÚSES)

Dne 26.10. v Pekle byla zahájena výsadba ÚSES

Dne 03.12. dokončena a předána ÚSES.

 

Chodník u čekárny

Ve čtvrtek 28. června 2012 byla firmou  ing. Josef Pitka – STAKO, Lesní 30, Žďár n.S. zahájena stavba chodníku od čísla 13 k silnici s odbočkou k čekárně.

První den proběhlo vytyčení a odbagrování zeminy pod chodníkem. Druhý den byl navážen podkladní kámen. Další dva dny probíhalo navážení kamene a štěrku, rozhrnování a dusání. Od 9. července po celý týden probíhalo betonování obrubníků od Pařízkových a čekárny směrem k cestě u čísla 13. Asfaltování obalovanou drtí proběhlo v pondělí 23. července a celá akce byla zakončena o den později navážením zeminy a konečnými úpravami.

Cena stavby byla 250.000,-Kč., z toho dotace Kraje Vysočina z programu obnovy venkova činí 111.000,-Kč.

 

Cesta ke družstvu

Ve čtvrtek 2. července 2012 byla firmou COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz Žďár n.S. zahájena rekonstrukce cesty „Ke družstvu“.

První dva dny probíhalo snižování původní vrchní vrstvy. Další týden pokračovala stavba bagrováním zemní rýhy pro obrubníky a betonováním obrubníků. Nejprve od silnice ke družstvu blíže k domům a potom zase od silnice blíže k zahradám. Obrubníky byly dobetonovány v pondělí 13. srpna a druhý den dělali zaměstnanci kanály a vjezdy. Další dva dny došlo ke snižování podkladu původní vozovky a dusání válem pro asfaltování. V pátek 17. srpna došlo k asfaltování obalovanou drtí spodní vrstvy a v pondělí 20. srpna asfaltování obalovanou drtí vrchní vrstvy. Ve středu 29. srpna byl vybudován příčný rošt a o den později byla stavba dokončena zemními pracemi.

 

Cesta v horním konci

Ve středu 27. června byla firmou COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz Žďár n.S. zahájena rekonstrukce cesty v „Chobotě“. První den proběhlo vytyčení a dorovnání povrchu cesty od extravilánu. Další dny pokračovalo bagrování kufru pod cestu za číslem 1 a dorovnání podkladu. V červenci práce pokračovala bagrováním pod obrubníky, navážení štěrku a dusání. Od 9. července začali zaměstnanci firmy pokládat obrubníky, nejprve směrem na Samotín a dále směrem ke družstvu, přitom souběžně betonovali mostky a žlaby k Samotínu. Od 20. července do konce měsíce došlo k bagrování a pokládání obrubníků před kulturním domem a kolem plácku. Začátkem srpna byly obrubníky zabetonované mezi mostem a silnicí. Od 9. srpna byla navážena drť, která byla dorovnána a dusána válením. Zároveň došlo k dorovnání terénu vedle cesty. Spodní vrstva byla asfaltována obalovanou drtí 16. srpna a o den později byla položena vrchní vrstva. Práce byly dokončeny 30. srpna dorovnáním terénu za obrubníky.

2013

2013

Dne 15.03. byla skácená velká prohnilá lípa u transformátoru.

Dne 27.04. byla porucha na vodovodním přivaděči.

Dne 01.06. zabezpečení lávky proti pádu do potoka.

Dne 7.06. byla zahájena rekonstrukce chodníku u Mlýnského rybníka.

Dne 28.06. u Jednoty byla instalována nová plakátovací plocha.

Dne 30.06. na Blažkově otevřen hraniční přechod Čechy – Morava.

Dne 02.07. byle zahájena stavba parkovišť u Jednoty, kaple a kulturního domu.

Dne 05.07. na školní budovu byla namontována hasičská siréna.

Dne 12.10. byla zahájena oprava Poděšínského potoka pod hospodou

Dne 27.10. byla zahájena oprava Poděšínského potoka u Palasových.

Dne  05.11. v ZDV Sirákov proběhla kolaudace nového kravína.

Dne 14.11. v ZDV převezeny krávy z poděšínského kravína do Sirákova.

 

Oprava vodovodu

 

Plynofikace Jednoty

V pondělí 12. listopadu 2012 byla zahájena plynofikace prodejny Jednota. První den byla vybagrována zemní rýha od středotlakých rozvodů k prodejně a montáž plynové budky. Druhý den došlo k napojení plynu, zasypání, dusání a zaasfaltování zemní rýhy. Další práce pokračovaly až 29. a 30. května 2013, kdy byla plynofikace dokončena od plynové budky po kotel. Nyní ještě zbývá udělat tlakové zkoušky a vyřídit kolaudaci.

 

Přístřešek u klubovny

Dne 29. května 2013 zahájili hasiči stavbu přístřešku u klubovny, stavbou předních stojek, když před tím zabetonovali do země patky pro stojky. O dva dny později odřízli starý kšilt a připevnili krovy na přední zeď klubovny a již postavené stojky. Dne 17. června došlo na natírání trámů a krovů. 4. července pobíjení krovů palubkami a 11. a 12. července byl přístřešek pokryt.

 

Zabezpečení lávky

 

Plakátovací plocha

Dne 28. června firma truhlářství František Dobrovolný nainstalovala na zábradlí u prodejny Jednota novou plakátovací plochu. Stará plocha byla již celá prohnilaá.

 

Hranice na Blažkově

 

Rekonstrukce chodníku u Mlýnského rybníka

V pondělí 17. června byla předána stavba a zároveň došlo k odtrhávání stávajících dlaždic a obrubníků. Další den byl odbagrován a odvezen stávající podkladní beton. Ve středu a ve čtvrtek byla vybagrována hlubší zemní rýha pod silnici a silniční obrubníky a navážen podkladní kámen. V pátek byl navážen, rozhrnován a dusán podkladní kámen. Potom byla práce pro vytrvalý déšť na několik dní přerušena a pokračovala až ve čtvrtek 27. června navážením štěrku pod obrubníky, dusání a betonování silničních obrubníků od mostu u hospody směrem k Polné. V pátek byly dobetonovány silniční obrubníky do konce chodníku pod č. p. 60. a bylo zahájeno betonování zadních obrubníků obráceným směrem k rybníku a zároveň výhybky pro tři lavičky vedle chodníku. V pondělí 1. července pokračovalo betonování zadních obrubníků a došlo k řezání stávajícího asfaltu. V úterý byly dobetonovány zadní obrubníky u mostu, kde byla zároveň instalována kanálová vpusť s odvodem vody do rybníka. Dále došlo k navážení a dusání hrubého štěrku. Ve středu pokračovala práce na navážení a dusání hrubého štěrku pod zámkovou dlažbu. Ve čtvrtek byla pokládána zámková dlažba od „Horního konce“, v pátek byl položen prostředek chodníku a v pondělí 8. července byl položen zbytek zámkové dlažby u mostu. Další práce pokračovala až v pondělí 22. června ořezáváním stávajícího asfaltu u silnice a chodníku. Dále probíhaly zemní práce u chodníku. O den později byl šramován a odvožen asfalt u silnice a chodníku a práce byla dokončena ve středu 24. července asfaltováním podkladní a vrchní vrstvy mezi silnicí a chodníkem. Na tuto akci byla získána částečná dotace z programu obnovy venkova kraje Vysočina.

 

Odstavné plochy

V úterý 2. července 2013 byly bagrováním zeminy zahájeny stavby odstavných ploch u Jednoty, kaple a kulturního domu. Další den práce pokračovala navážením a dusáním hrubého štěrku. V pátek stavba pokračovala betonováním obrubníků u kulturního domu. V pondělí 8. července došlo na betonování obrubníků u kaple a o den později k navážení jemného štěrku, dusání a pokládání zámkové dlažby na parkovišti u kulturního domu. Ve středu firma navážela a dusala jemný štěrk u kaple a zároveň zde pokládala zámkovou dlažbu. Souběžně došlo k bagrování zeminy pod lavičky. Ve čtvrtek došlo k navážení a dusání hrubého štěrku pod parkovištěm u Jednoty a betonování obrubníků, dále betonování obrubníků pod lavičky. V pátek práce pokračovala navážením štěrku pod lavičky, dusáním a pokládáním dlažby na „Malé straně“. V pondělí 15. července byla pokládána zbylá zámková dlažba na parkovišti u kulturáku. Dále došlo k navážení štěrku, dusání a pokládání dlažby pod zbylé lavičky v obci. V úterý byl položen zbytek zámkové dlažby u kaple a byla vybetonována kaverna u Jednoty. Ve středu a ve čtvrtek byl navážen štěrk a položena zámková dlažba u Jednoty. Práce pokračovala v úterý 23. července, kdy byly provedeny zemní práce u odpočívadel a o den později byla stavba dokončena asfaltováním kolem parkoviště u Jednoty. Tyto odstavné plochy (parkoviště) slouží k parkování osobních aut a ne nákladních aut, traktorů a další těžké techniky.

 

Oprava potoka

V sobotu 12. října byla zahájena oprava Poděšínského potoka pod hospodou těsně za vývarem. I když je potok v majetku obce Poděšín, údržbu provádějí lesy České Republiky. Lesy ČR pověřily opravou firmu Autodoprava a zemní práce, Václav Klofáč, Termesivy 89, Havlíčkův Brod. Pravý bok potoka, který byl jenom vyštětován byl stržen při průtrži mračen a následné povodni dne 3. května 2012. Nyní firma udělala na pravý bok potoka betonový taras a vyčistila koryto od vývaru po most na plácek. Práce byla dokončena v neděli 13. října.

 

Koupě domu

Dne 5. prosince 2013 koupili od manželů Josefa a Marie Vaverových dům číslo 40 na Samotíně Ladislav Pátrl, Pod Kalvárií a Marie Pártlová, Nádražní z Polné. Manželé Vaverovi bydlí v Jihlavě.

2014

2014

Dne 14.04. bagrováním zahájili stavbu RD, L. Starý a Š. Palasová.

Dne 12.05. bylo předávání staveniště na cesty C3, C4 a C14.

Dne 22.05. byla zahájena stavba cesty k Cikarům, 2.349.218,-Kč.

Dne 26.05. byla zahájena stavba cesty za Nejedlovými do Rybníčků, 6.309.991,-Kč.       

Dne 03.06. byla zahájena stavba cesty od Cikar přes Kontrploun, 3.181.713,-Kč.

Dne 20.06. byly instalovány propagační desky u sochy stromu.

Dne 21.06. byl zasázen pamětní (Vánoční) strom u sochy stromu.

Dne 25.06. byla zahájena stavba cesty za Flesarovi do Ošimulce, 4.718.418,-Kč.

Dne 02.07. byl dovezen nový kontejner na oděvy.

Dne 12.07. na čekárnu, školku a OÚ byly namontovány cedule s obecním znakem.

Dne  02.08. na silnici od Nížkova byla namontována cedule se  znakem obce.

Dne 15.08. v pergole na školní zahradě byla udělána nová podlaha.

Dne 18.08. v extravilánu začalo asfaltování cest, spodní vrstva.

Dne 21.08. na silnici od Sirákova a Polné namontovány cedule se  znakem obce.

Dne 25.08. předáno staveniště rybníka na Bejčině.

Dne 22.09. byla zahájena rekonstrukce chodníku a točny u čekárny.                                                           

Dne 01.10. byla zahájena stavba rybníka na Bejčině, 2.573.916,-Kč.

Dne 10.11. byla zahájena stavba cesty za Nejedlovi za 999.560,-Kč.

Dne 19.11. byly namontované nové palubkové dveře v čekárně, tím byla akce ukončena.

Dne 27.11. bylo asfaltování cesty mezi čísly 63 a 91 spodní vrstva

Dne 28.11. bylo asfaltování cesty mezi čísly 63 a 91 vrchní vrstva.

 

 

 

Územní plán

Změnu územního plánu, kterou navrhl Palas Luboš, Poděšín č.6, týkající se změny na parcele číslo – zahrada, převod na stavební plochu 

 

Nové lavičky

V pátek 23. května byly po obci rozvezeny a smontovány parkové lavičky, jejich základ je z betonu a sedací desky a opěradla jsou z lisovaného plastu. Celkem bylo umístěno po obci 11 kusů těchto laviček. Nejvíce (6) okolo Mlýnského rybníka, dvě před kulturním domem, po jedné u kaple, u silnice pod splavem a u čekárny. Lavičky vyrobila a dodala firma PROFIBA s.r.o., Kaly 54, 594 55 Dolní Loučky

 

Malotraktor

Jelikož starý mulčovač byl již neustále rozbitý, rozhodlo zastupitelstvo obce koupit nový malotraktor JOHN DEERE X540, od firmy Strom Praha se sídlem v Habrech za 240.000,-Kč. Někteří zastupitelé se jeli do sídla firmy podívat na různé typy malotraktorů a vybrali stroj vhodný pro naše podmínky. 27. srpna 2014 byl traktor dovezen do obce, ale jelikož pršelo, byl vyzkoušen a obsluha zaučena až další týden. Starý mulčovač bude nadále sloužit na sečení studní.                                      

 

Infopanely

Každé setkání rodáků vždy odhalujeme nějakou novou věc. Letos jsme dlouho přemýšleli, co by to mělo být. Nakonec někdo dostal nápad udělat u sochy stromu informační desku. Důvodem bylo, že sochu od Olšiaka navštíví každoročně mnoho turistů, mnohdy přijede celý autobus. Již dříve nás oslovila firma, která vyrábí malované mapy a tak jsme si jednu objednali. Dále jsme v krátkém čase sepsali téměř vše o Poděšíně. Bohužel termín byl šibeniční a tak se na některé věci zapomnělo, ale výsledek je pěkný. Další honičku měl František Dobrovolný, který dělal panely. Vše bylo včas uděláno a tak si je mohli již rodáci prohlédnout.                                                                                                                                                                       

 

 

Kontejner na oděvy

Na žádost firmy schválilo zastupitelstvo obce dne 23. května 2014, pod číslem 218 smlouvu mezi Obcí Poděšín a firmou REVENGE, a.s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, provozovna Dřevařská 1418/7, 680 01 Boskovice na umístění kontejneru na oděvy na obecním pozemku. 

Dne 2. července 20141výše zmíněná firma dovezla nový kontejner na oděvy a byl umístěn u silnice před prodejnou Jednoty. Žádáme občany, aby sem vkládali oděvy čisté, neroztrhané, které se dají ještě použít. V žádném případě se nikdo nepokoušejte do kontejneru vlézt. Několik těchto pokusů dopadlo téměř vždy tragicky.                                                         

 

 

Rybník R5

Dne 25. března 2014 byla vybrána firma SPH stavby, s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, na stavbu rybníka na Bejčině, která měla pracovní název rybník R5. O tuto stavbu se ve výběrovém řízení ucházelo 11 firem. Stavba měla být zahájena již letos na jaře, ale odbor pro životní prostředí na Kraji Vysočina bylo proti a tak se musel částečně přepracovat projekt, který zase navýšil cenu stavby.

Dne 25. srpna došlo na předání staveniště vítězné firmě. Předání se zúčastnili ing. Jiří Klusáček a ing. Pavel Tonar z Pozemkového úřadu, ing. Jiří Hermany, projektant z Brna, arch. Petr Horáček za vítěznou firmu, Petr Němec za ZDV Sirákov a Zdeněk Jaroš starosta obce. O stavbě se dočtete v příštím zpravodaji. 

 

Cedule

Zastupitelstvo obce objednalo výrobu cedulí se znakem obce. Původně měly být cedule již na setkání rodáků, ale firma je nestihla v krátkém čase vyrobit a tak 12. července byly namontovány na čekárnu, mateřskou školu a obecní úřad, na který byla ještě dána cedule se státním znakem. 2. srpna byla přidělána cedule s obecním znakem a nápisem „OBEC PODĚŠÍN VÁS VÍTÁ“ na silnici od Nížkova a 21. 8. na silnici od Sirákova a Polné.    

 

Kontejner na oděvy

Kontejner byl dovezen dne 2. července a od té doby bylo do něj vloženo 155 kg oděvů. Po měsících: červenec – 47 kg., srpen – 68 kg., září – 40 kg. Informaci podala Radana Peková z Revenge a.s. Boskovice.

 

Oprava chodníku a točny u čekárny

V pondělí 22. září byla zahájena rekonstrukce chodníku a točny u autobusové čekárny za 393.250,-Kč. Stavbu provedla firma ing. Josef Pitka – STAKO, Lesní 30, Žďár n. S. Obecní úřad získal na tuto akci dotaci 109 tisíc Kč z programu obnovy venkova Vysočiny. Důvodem opravy byly stížnosti firmy ZDAR a řidičů na špatnou točnu i asfalt u silnice. Nejprve došlo na trhání dlažby, obrubníků a bagrování pod novou dlažbu. Koncem měsíce byly zabetonovány obrubníky u točny, čekárny a pro okapový chodníček. Od 6. října byla položena dlažba u točny a zezadu u čekárny. Od 8. října byly zabetonovány obrubníky u silnice a od 13. října položena dlažba na chodník vedle silnice. 16. října došlo na řezání asfaltu, 22. 10. odbagrování stávajícího špatného asfaltu. 23. 10. asfaltování spodní vrstvy a 24.10. asfaltování vrchní vrstvy, tím byla práce zakončena.                                                                             

 

Cesty v extravilánu – C3, C4, C14

Do výběrového řízení na 3 cesty v extravilánu obce se přihlásilo 16 firem. Výběrové řízení vyhrála firma STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, odštěpný závod Brno, Tovární 3, PSČ 620 00, která mimochodem dělala obchvat okolo Jamného. 12. května došlo k předávání staveniště na cesty C3, C4 a C14, kterého se zúčastnili zástupci pozemkového úřadu, zástupci firmy STRABAG, projektant, dozor a starosta obce. V pondělí 19. května došlo k vytýčení pozemků a stavby, v úterý 20. května došlo k vytýčení mezinárodního plynovodu a optického kabelu. Ve středu 21. května bylo předáno vytyčené pracoviště. Všechny tři cesty jsou brány jako jedna stavba.

 

Cesta k Cikarům C4

Dne 22. května byla zahájena stavba cesty k Cikarům, jejíž vysoutěžená cena je 2.349.218,-Kč. Nejdříve došlo k odbagrování hlíny a přebytečného materiálu stávající cesty. Od začátku června bagrování přípojky u nových parcel k silnici a celá cesta byla urovnána a zhutněna. Od 16. června byla navážena a rozhrnuta podkladní vrstva hrubého kamene a uválena. Dne 2. července došlo na odkrytí mezinárodního telefonního kabelu, který byl pod cestou zabetonován. Od 7. července byla navážena druhá vrstva jemnějšího materiálu, která byla rozhrnuta a uválena. 14. července došlo na bagrování struhy od nájezdu k obci podél silnice na odtok vody. 30. července začala firma navážet hrubý kamen na přípojku u silnice na Nížkov a od 1. srpna na něj navezla jemnější kamen a vše uválela. Naposled před asfaltováním navezla již po celé délce cesty nejjemnější materiál, který rozhrnula a uválela.

Cesta do Rybníčků C3

Dne 26. května byla zahájena stavba cesty za Nejedlovi do Rybníčků, jejíž vysoutěžená cena je 6.309.991,-Kč. Tato cesta byla rozdělena na tři etapy. První etapa ode vsi k Duškovým kamenům. První dva týdny došlo na odbagrování hlíny, od 13 června navážení podkladní vrstvy hrubého kamene a válení. Druhá etapa od kamenů ke spojovací cestě, kde byla první vrstva navážena od 14. července. Od 16. července navážení druhé vrstvy jemnějšího materiálu na obě etapy. Od 10. července bylo zahájeno betonování betonových žlabů na odtok vody ode vsi na Štajbl. Třetí etapa od spojovací cesty do Rybníčků byla zahájena 17. července bagrováním hlíny. Koncem července bylo zahájeno navážení hrubého kamene o týden později navážení druhé vrstvy a válení. Od 5. července došlo po celé cestě k navážení poslední vrstvy nejjemnějšího materiálu, rozhrnování a válení. Před asfaltováním ještě došlo na úpravu boků po celé cestě.

Spojovací cesta C14

Dne 3. června byla zahájena stavba spojovací cesty od Cikar přes Kontrploun, jejíž vysoutěžená cena je 3.181.713,-Kč. Tato cesta byla rozdělena na dvě etapy. Nejprve byla celá cesta odbagrována. Jelikož v horní části stavby bylo mokro a muselo dojít k vydrenážování a odvodu vody, a tak se čekalo, až celý úsek vyschne. Od 10. června byl na spodní polovině navážen hrubý kámen a od 7. července druhá vrstva kamene a vše bylo uváleno. Od začátku srpna byly navezeny velké balvany do horního úseku cesty, kde před tím bylo hodně mokro. Dále byla na horním úseku navážena druhá a třetí vrstva a vše bylo řádně uváleno. Před asfaltováním byl na celý úsek navezen drobný štěrk a uválen. Zároveň došlo k úpravě boků cesty. V pondělí 18. srpna začala firma pokládat spodní vrstvu obalované drtě, kterou vozilo 19 nákladních aut z obalovny z Brna. Každé auto se otočilo 3x. Asfaltování začalo od silnice na Nížkov směrem k Cikarům a pokračovalo spojovanou až k cestě do rybníčků, kde zakončili první den. Druhý den začali asfaltovat od Rybníčků a večer skončili za Nejedlovými, tím byla položena spodní vrstva. Ve středu začala firma pokládat vrchní vrstvu asfaltu. Práci zahájili za Nejedlovými ke spojovačce a potom od Rybníčků taktéž ke spojovačce. Dále práce pokračovala spojovací cestou k Cikarům. Ve čtvrtek dodělali spojovací cestu a cestu od Cikar k silnici. Na závěr byly zabetonovány konce rour u silnice k Nížkovu, udělány vjezdy na pole a dodělány zemní úpravy zasypáním okrajů a svahů vedle cest.

 

 Cesta za Flesarovi C1

Výběrové řízení na cestu C1 za Flesarovi vyhrála firma Proles s.r.o. Kaštanová 141d, 617 00 Brno, za 4.718.418,-Kč. Dne 5. června došlo na obecním úřadě a následně v terénu k předání staveniště, kterého se zúčastnili zástupci pozemkového úřadu, zástupci firmy Proles, projektant, dozor a starosta obce. Následně došlo k vytyčení staveniště a druhý den 25. června byla stavba zahájena bagrováním zeminy a rozšiřování stávající cesty. 8. července bylo zahájeno navážení podkladového hrubšího kamene, rozhrnování, válení. 10. července navážení druhé vrstvy jemnějšího materiálu, rozhrnování a válení. 16. července byly usazeny 4 kusy rour průměr 60 podél silnice, jako vjezd na novou cestu. 8. srpna došlo na šalování potrubí boků u silnice. Následující týden bylo potrubí zabetonováno. Od třetí dekády srpna došlo na zavážení okrajů vedle cesty. Od 23. října byla navezena na cestu prosívka. 6. a 7. listopadu byla asfaltována spodní vrstva a 10. listopadu vrchní vrstva. 

2015

2015

Dne 24.02. byla zahájena částečná rekonstrukce kulturního domu.

Dne 04.03. byla opravena venkovní zeď u školky.

Dne 12.03. bylo zahájeno pokračování stavby rybníka na Bejčině nade vsí.

Dne 26.03. byly skáceny stromy na návsi

Dne 20.04 bylo částečné asfaltování silnice na Skrýšov.

Dne 02.06. KSUS přilepovala a opravovala silnici po obci.

Dne 11.06. proběhla kolaudace rybníka na Bejčině.

Dne 14.06. bylo zahájeno napouštění rybníka na Bejčině.

Dne 03.07. bylo na mostku namontováno nové zábradlí.

Dne 07.07. KSUS opravuje silnici Poděšín – Skrýšov.

Dne 10.07. byl dovezen nový kontejner na plasty.                                                                                                       

Dne 04.08. firma Colas udělala nový kanál na cestě ke družstvu.

Dne 24.08. energetici zabudovali nový sloup u domu Palase č.6.

Dne 28.08. energetici zapojili elektriku u domu Palase č.6.

Dne 30.11. byla zbudována vodovodní přípojka od mostu u KD k ceduli na Polnou.

 

Cesta za Nejedlovými

Obecní úřad si dopředu připravil na tuto spojovací cestu projekt a stavební povolení, aby se mohla udělat souběžně s cestou v extravilánu. Mysleli jsme, že by tento úsek mohla zhotovit firma STRABAG, která dělala ostatní cesty. Bohužel finanční nabídka této firmy byla natolik vysoká, že jsme ji neakceptovali a stavbu jsme zadali firmě s nejnižší nabídkovou cenou, kterou byl Colas, divize Žďár n.S. V pondělí 10. listopadu byla zahájena stavba této cesty firmou COLAS. Nejprve byla odstraněna přebytečná zemina a další dny probíhalo prodloužení kanalizace a betonování vpustě. Od 20. listopadu navážení podkladního materiálu. Od 21. listopadu došlo k betonování obrubníků a žlabovek. 27. listopadu byla asfaltována spodní vrstva cesty a o den později byla asfaltována vrchní vrstva. Práce byla dokončena začátkem prosince, kdy byly provedeny zemní úpravy.                                  

 

Rybník R5 – Na Bejčině

Nejprve po předání stavby došlo v pondělí 22. září k vytyčení budoucího rybníka. Samotná stavba rybníka byla zahájena 1. října kácením olší a probagrováním nového koryta na boční odtok vody. Ve druhé dekádě října bylo zahájeno postupné šalování a betonování rour a výpustě pro odtok vody. Mezi tím byl bagrován bok na odtok přebytečné vody (při povodni). Zde bylo nutno rozbíjet skálu, která zde překážela. Práce postupně pokračovala téměř do vánočních svátků. Další pokračování stavby bude na jaře 2015, až bude vhodné počasí.                                                                                            

Jelikož byla letos mírná zima, mohlo být 12. března po zimní přestávce zahájeno pokračování stavby rybníku nade vsí. Práce pokračovala na stavbě přepadu a odtoku. 7. dubna bylo konečně zahájeno odhrnování zeminy pro rybník. 20. dubna začalo navážení zeminy, rozhrnování a válcování hráze. Po dokončení hráze bylo celé okolí stavby rekultivováno a zaseto trávou.

Dne 11. června 2015 v 10:15 hodin proběhla kolaudace rybníka na Bejčině, které se účastnili Magdaléna Bartoňová – Mě.Ú. Žďár n. S., Václav Nečas – stavební dozor, Jarmila Tůmová – Krajský pozemkový úřad, Jiří Klusáček a Pavel Tonar – Pozemkový úřad Ždár n. S., Pavel Bílek – SPH Stavby Bystřice n. P., David Nejedlý a Zdeněk Jaroš – obec Poděšín. Po úspěšné kolaudaci byl rybník 14. června zastaven a postupně napouštěn. Protože je letos obzvláště velké sucho a podle zákona musí být ponechán minimální průtok vody v potoku pod rybníkem, bude ještě nějaký čas trvat, než bude napuštěn do plného stavu. 

Konec školního roku a začátek prázdnin přinesl velká horka, a i když byl rybník napuštěn jenom z části, přilákal mnoho návštěvníků a byl neustále v obležení hlavně dětí, ale i dospělých občanů. A to nejen domácích, ale i přespolních.

Na závěr bych chtěl tímto poděkovat zaměstnancům pozemkového úřadu Jiřímu Klusáčkovi a Pavlu Tonarovi, za řešení neustále nových problémů, které celou stavbu provázely. Bez jejich přičinění by tato stavba určitě nestála. Dále Václavu Nečasovi, který tento rybník naplánoval a konečně stavební firmě SPH Stavby Bystřice, která stihla stavbu včas dokončit i přes potíže, které nastaly s úřady. V neposlední řadě je také třeba poděkovat Zdeňku Jarošovi, bývalému starostovi, který celou stavbu inicioval a usiloval o ni aktivně mnoho let. Bez něho by se rybník ani neplánoval, ani nestavěl. První myšlenka vznikla již někdy před dvaceti roky. Tehdy ovšem nebylo na takovéto stavby pomyšlení. Nebyly peníze a ani pozemky. Reálnější podobu myšlenka nabyla během pozemkové reformy, která u nás probíhala. Bylo možno připravit pozemky. Tehdy u nás bylo nachystáno až pět nových rybníků. A pak zbývalo sehnat potřebnou dotaci „alespoň“ na realizaci tohoto, největšího z plánovaných rybníků. Nakonec se, díky již výše jmenovaným, podařilo sehnat 100% dotaci na stavbu rybníka na Bejčině, pracovně označeného jako R5, což je věc docela nevídaná. Pak nastaly opět problémy s úřady a stavba se neustále odkládala. Zahájena nakonec byla až loni na podzim. Projekt musel doznat na poslední chvíli změn a rybník se stal rázem o 30 cm mělčí a tím také menší. To nám nakonec nevadí, hlavně že tu rybník je a obec to nestálo ani korunu. Nyní se pomalu napouští. Kvůli velkému suchu a tím nedostatku přítoku a kvůli povinnosti zachování určitého odtoku, se napouští již několik týdnů a stále ještě není plný. To však nebrání, aby již nyní byl využíván jako přírodní koupaliště. Má pro to podmínky, aby v něm byla voda čistá a teplá. V horkých dnech je navštěvován desítkami koupáníchtivých občanů. Až se hladina ustálí na plné výši, bude mít rybník i dostatečnou hloubku a plochu. I když ne takovou, jakou měl původně mít, a o kterou přišel kvůli horlivým „zeleným ouřadům na kraji“. Nedaleko se staví další soukromý rybník a tak v této lokalitě vznikne pěkná kaskáda tří rybníků. Nyní se ještě chystá příjezdová cesta od vsi přes Háječek a po hřebeni Bejčiny. Bude třeba vykácet křoviska a udělat drobné terénní úpravy. Jako povrch bude využit drcený asfalt ze starých opravovaných obecních cest.

 

Oprava kulturního domu

V úterý 24. února zahájila stavební firma Aleš Dočekal z Nížkova částečnou rekonstrukci kulturního domu. Původní šenk, sklep a chodba na toalety byly zbourány, sklep zasypán a zásyp zhutněn a zabetonován. Začátkem března byla natažena nová elektrika a zabudována nová skříňka s jističi a nainstalována nová voda. Dále došlo na omítání stěn a byl zbudován nový strop ze sádrokartonu a zateplení stropu. V polovině března byly z bezpečnostních předpisů zazděny nové plastové dveře na místě původních dveří a nová nižší plastová okna byla dána do celého přísálí. Na závěr byla v celém novém prostoru položena dlažba. Nově vzniklý prostor se nejenom zvětšil, ale i pěkně prosvětlil. Stavba stála 234.355,- Kč. Do začátku plesové sezóny by měl být zhotoven barový pult a obložení v celé místnosti.

 

Nové kontejnery

V roce 2015 vešla v platnost nová vyhláška o odpadech. Obec Poděšín proto musela pořídit kontejner na bioodpad (hnědý). V dnešní době je téměř vše v plastu, a proto byl z důvodu nedostatečné kapacity kontejnerů na plasty zakoupen třetí žlutý kontejner.                                                                        

 

Elektrika

V pondělí 23. listopadu bylo hlášeno, že v celé obci nepůjde elektrika. Důvodem toho bylo, že firma E-on provede celkovou údržbu elektrické sítě po obci. Bylo uděláno a opraveno uzemnění sloupů, opraveny vadné přípojky včetně pojistkových skříněk, opraveno upevnění vodících drátů na sloupech apod. 

 

Kulturní dům

Po stavební úpravě kulturního domu, která na jaře proběhla, se na podzim pokračovalo v budování šenku. Jiří Enderle udělal a napojil v dané části nové vodovodní potrubí a odpad, Luboš Palas novou elektroinstalaci. Dále František Dobrovolný zhotovil nové obložení, Vladimír Řeháček vyrobil nový barový pult, Roman Landa udělal 8 nových stolů a bylo koupeno 39 skladovacích židlí, lednice a výčepní pult.                                                                          

 

Oprava rybníka

V loňském roce byl dostavěn a zkolaudován nový rybník na Bejčině. Potom začal být napouštěn. To se moc nedařilo pro velké sucho a nedostatek vody. Když byl napuštěn tak do poloviny, objevil se pod hrází nedaleko výpustního potrubí pramen vody. Hráz začala téci. Pramínek se brzy zvětšil na docela slušný potůček. I to byl další důvod pomalého napouštění rybníka. Na podzim, kdy nějaká voda napršela, se rybník naplnil a pod Háječkem, docela daleko od rybníka, se na louce objevila voda. Bylo podezření na zapomenuté staré vodovodní potrubí. Proto se pod Bejčinou vybagrovala zkušební struha a zjistilo se, že v tom problém nebude. Voda tedy musí podtékat pod hrází. Vše bylo reklamováno u stavební firmy a na jaře se problém bude řešit.         

 

Zábradlí na mostu                                     

 

Přípojka

V pondělí 30. listopadu zahájil Luboš Palas ve spolupráci s obcí bagrování a pokládání vodovodní přípojky od mostu u kulturního domu ke své parcele. Tato přípojka byla prodloužena až ke koncové ceduli obce směrem na Polnou, aby na ni  mohly být do budoucna napojeny parcely, které jsou v územním plánu za čísly 7, 8 a 9.  Na konec vodovodního potrubí byl napojen hydrant.           

 

Prodej stavebních parcel

Obec Poděšín (dále jen „prodávající“) bude prodávat stavební parcely za následujících podmínek:

Kupní cena činí 130 Kč/m².

Poplatek za zřízení inženýrských sítí na hranici pozemku činí 20 000Kč.

Nejpozději do 24 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy je kupující povinen předložit prodávajícímu rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým byla povolena stavba rodinného domu.

Nejpozději do 60 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy je kupující povinen předložit prodávajícímu kopii žádosti příslušnému stavebnímu úřadu, kterou bylo požádáno o povolení užívání stavby rodinného domu.

Při nesplnění výše uvedených povinností kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a strany smlouvy jsou povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění a ničím nezatížené nemovitosti.

Nesplnění výše uvedených povinností kupujícím zakládá kupujícímu povinnost k zaplacení smluvní pokuty prodávajícímu, a to ve výši 50.000,- Kč. Sjednaná smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů ode dne, kdy byl kupující k jejímu zaplacení prodávajícím vyzván.

Brzy bude vyhlášen veřejný záměr, tak, zájemci, sledujte naše informační zdroje.

 

Cesta k rybníku

Po postavení nového rybníka na Bejčině, bylo potřeba také vyřešit přístupovou cestu. Jedna cesta, a to od silnice, sloužící ke stavbě rybníka, zůstala zachována. Ale cesta ze vsi byla jen provizorní po louce a navíc není obecní. Cesta procházející lesem nebyla průjezdná až k rybníku. Proto bylo rozhodnuto tuto cestu upravit. Část cesty v lese již byla bagrem upravena a na povrch položen drcený asfalt ze starých obecních cest. Na jaře bude úprava dokončena. Práce provedla firma DP stavební.                                

 

Kácení Háječku

Letošní počasí zapříčinilo problémy se stromy. U hřiště uschla řada smrků. Blízká louka byla celá léta mokřina. Letos vyschla a toto smrky nezvládly a uschly také. V prosinci byly pokáceny.

Dále celý Háječek napadl kůrovec a tak bylo rozhodnuto napadené stromy pokácet. Pokácení provedl p. Rosecký ze Sirákova a prodány byly Lesnímu družstvu Přibyslav. Celkem padlo xxx m3 dřeva. Dále byla pokácena ze stejného důvodu část obecního lesa ve Vejbraškách.

Vykácený les bude opět vysázen. V Háječku to bude na doporučení les smíšený. Nejprve bude oplocen a poté vysázen. Práce se zavázali provést hasiči a myslivci.                         

2016

2016

Dne 07.03. byla zahájena rekonstrukce záchodů v kulturním domě

Dne 12.03. hasiči vyklízeli háječek a stavěli oplocení.

Dne 29.03. byla zahájena výměna oken ve školce.

Dne  03.04. myslivci vysázeli stromky v Háječku a ve Vejbraškách.

Dne 17.05. odpady na dešťovou vodu u KD do 19.5.

Dne 27.06. byla zahájena stavba inženýrských sítí na parcelách.

Dne 21.07. bylo zahájeno zateplení stropu ve školní budově.

Dne 06.10. byla zahájena stavba cesty k Samotínu

Dne 03.10. bylo zahájeno bagrování cesty Na kopec.

Dne 17.10. bylo zahájeno pokládání textílie a navážení spodní vrstvy.

Dne 14.11. bylo zahájeno pokládání travních roštů Na Kopec.

Dne 14.11. bylo zahájena stavba stanoviště pro popelnice.

Dne 23.11. bylo zahájeno pokládání spodní vrstvy obalované drtě na cestě K Samotínu.

Dne 28.11. bylo za mírného mrazu dokončeno pokládání obalované drtě.

 

Háječek

 

Výměna oken v MŠ Poděšín

Od 29.- 31.3. 2016 proběhla výměna oken a vchodových dveří v MŠ a OÚ Poděšín. Výměnu prováděla firma Plastikov s.r.o. Jihlava. Celkové náklady na výměnu oken a dveří byly 281.243 Kč.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na stěhování, vyklízení a úklidu prostor MŠ a OÚ.

 

Oprava toalet a přísálí v KD

V měsíci dubnu začala rekonstrukce toalet a přísálí v KD firmou Aleše Dočekala z Nížkova. Na toaletách byly dány nové obklady, dlažby, přidělány nové závěsné toalety a pisoáry, provedena nová elektroinstalace, voda a odpady. Instalatérské práce prováděl Jiří Enderle a elektroinstalace František Landa. Také byla vyměněna okna a dveře. V přísálí byl snížen strop, do kterého byla zabudována nová světla.          

 

 

Nové okapy a odpady na KD

Na kulturní dům byly ze dvou stran dány okapy firmou Lukáše Schauera, které tam již řadu let chyběly. Miroslav Sláma a Jiří Enderle zbudovaly odpady na dešťovou vodu, která je svedená do potoka. Tato akce byla provedena z důvodu podmáčení základů budovy.

 

Izolace stropu budovy MŠ Poděšín

Dne 21. 7. 2016 byla zahájena izolace stropu budovy MŠ Poděšín firmou FOUKANÁ VATA Michala Doška z Polné. Práce začaly přípravou otvorů mezi trámy pro nafoukání minerální vaty z čediče. Celkem bylo spotřebováno 105,4m³ izolační vaty. Tyto práce stály 110.955,- Kč.                

 

Parcely

Dne 27. 6. 2016 proběhlo předávací řízení mezi obcí Poděšín a firmou 1. Žďárská plynárenská a vodárenská a.s., která vyhrála výběrové řízení pro zasíťování sedmi parcel v k. ú. Poděšín. Práce probíhaly od 1.7. – 31. 7. 2016. Tato firma zhotovila vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci a plynovod.  Při této příležitosti položila firma  E-MONT elektrické vedení pro osvětlení a jednotlivé připojení parcel. Stavební dozor nad celou stavbou prováděl pan Ing. Luboš Petříček ze Žďáru nad Sázavou. Z původní ceny 1 986 134 Kč stála stavba 1 808 028Kč. Na jaře příštího roku se bude pokračovat ve výstavbě komunikace a chodníků.                          

 

Stavba cesty Na Kopec

Dne 22.9. 2016 byly zahájeny práce na stavbě cesty na „Kopec“. Práce prováděla firma Eurovia CS, která vyhrála výběrové řízení na tuto stavbu. Práce započaly rozšířením a srovnáním stávajícího povrchu cesty. Poté byla položena po celé délce geotextilie, na kterou byl rozhrnut a zaválen podkladový materiál. Poslední vrstvou byl balený asfalt. V místě největšího svahu jsou zabetonovány železné svodnice V dolním úseku byly podél cesty vyhloubeny struhy, které jsou zpevněny betonovým dnem a boky. Podél celé cesty jsou vysázeny listnaté stromy. Terénní úpravy okolo celé stavby budou, pro nepřízeň počasí a po domluvě s firmou, dodělány na jaře letošního roku.               

 

Stavba stání na kontejnery

Z důvodu přibývání kontejnerů na tříděný odpad a malého prostoru u Jednoty bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce postavit nové stání na již zmíněné kontejnery. Příhodné místo pro tuto stavbu se naskytlo nedaleko místního obchodu, a to u tzv. „Mlékárny“. Po schváleném návrhu vznikla ještě možnost zažádat o dotaci z Fondu Vysočiny, kde Kraj Vysočina vyhlásil grantový program – „Odpady 2016“. Po splnění všech náležitostí nám byla dotace schválena, a to v plné výši 50.000,- Kč. Stavba probíhala vyhloubením základů pro opěrnou zeď, která je zhotovena z plotových štípaných bloků, před kterou je vydlážděna plocha ze zámkové dlažby ohraničena přejezdovými obrubníky. Stavbu provedla stavební firma Aleše Dočekala a celkové náklady byly 166.929,- Kč.                     

 

Stavba chodníku do kulturního domu   

V rámci obnovy kulturního domu byl opraven hlavní příchod do budovy. Plocha byla vydlážděna zámkovou dlažbou, ukončena obrubníky. Stavbu provedla firma Aleše Dočekala během stavby stání na kontejnery. Zahájena byla 17.11. a ukončena 23.11.2016.

 

Byty ZDV

2017

2017

Dne 29.03. byla provedena oprava prasklého přivaděče a zahájena oprava kulturního domu.

Dne 31.03. byla zahájena stavba cesty na parcelách.

Dne 31.03. manželé Vodákovi zahájili stavbu rodinného domu.

Dne 02.05. Augustin Oborný zahájil stavbu rodinného domu.

Dne 29.05. asfaltování obalovanou drtí spodní vrstvy cesty na parcelách.

Dne 30.05. asfaltování obalovanou drtí vrchní vrstvy cesty na parcelách.

Dne 29.10. vichřice, polámané stromy, výpadek elektřiny na dva dny.

Dne 24.11. byla zahájena oprava kapličky.

Dne 24.11. instalace osvětlení na zastávce.

Oprava havárie vodovodu

V úterý 28. března odpoledne byl zjištěn únik vody na přivaděči z vodojemu do vsi. Hned druhý den bylo místo odbagrováno a zjištěno, že je prasklé hrdlo. Porucha byla jen pár metrů od poslední opravy a vznikla pravděpodobně pohybem zeminy při mrazech.                  

 

Stavba komunikace na stavebních parcelách

 V jarních měsících byly zahájeny práce na komunikacích a chodnících na nových parcelách. Pracovníci firmy Colas začali pokládkou obrub podél okraje budoucí komunikace a chodníků. Oproti projektu se daly obruby snížené, aby nevznikaly problémy s údržbou komunikací a okolí. Poté byla položena zámková dlažba na chodník, který je v jedné rovině s komunikací, a proto jsou po celé délce čtyři řady slepecké dlažby. Následovalo usazení vpustí dešťové kanalizace. Na závěr byly položeny dvě vrstvy obalované asfaltové směsi. Při této příležitosti byla opravena zatím jediná zpevněná příjezdová cesta od hlavní komunikace. U komunikací na nových parcelách a u příjezdové cesty byly firmou E-mont postaveny čtyři sloupy na veřejné osvětlení. Cena této investice byla 2 024 960 Kč.

 

Ovocné stromky

Na žádost mysliveckého spolku Sirákov bylo na jaře zakoupeno 110 ovocných stromků v hodnotě 16.992 Kč pro výsadbu do biopásů v katastru obce Poděšín.  Jednalo se o 60 ks jabloní, 30 ks třešní a 20 ks slivoní. Stromky byly zakoupeny ze zahradní školky Bojkovice, která se zabývá množením starých odolných odrůd. Po jejich doručení byly vysázeny a okolo kmenů opatřeny plastovým pletivem proti poškození lesní zvěří.                                                                                                                        

Stavba nových parcel

Prodána poslední volná parcela, pár čísel na závěr

V lokalitě k Nížkovu bylo původně naprojektováno celkem 17 parcel. Nové zastupitelstvo se z důvodu nedostatku financí rozhodlo realizovat pouze 5 parcel plus 2 parcely, které již měly své majitele. Jsou to původní vlastníci pozemků v této lokalitě.

Parcely byly loni zasíťované, bylo vybudováno 7 přípojek plynu, elektřiny, vodovodu a kanalizace. Letos byly postaveny komunikace, tedy místní silnice a chodníky. Prodány byly nejprve jednomu vlastníkovi dvě parcely, potom druhému vlastníkovi další dvě parcely. Nakonec koupil poslední pátou parcelu třetí vlastník. Zbývající dvě parcely zůstávají původním majitelům.

Za tyto parcely obec získala příjem 465.270,- Kč za 5 pozemků, 60.000,- Kč za 3 přípojky a 40.000,- Kč za 2 přípojky původních majitelů. Celkem 565.270,- Kč.

Výdaje na přípojky byly 2.187.715,- Kč a na komunikace 1.822.508,- Kč. Celkem 4.010.223,- Kč.

Poměrné náklady na jednoho majitele prodaných parcel tedy vychází 1.148.317,-Kč.

Sběrací koš za traktor

V měsíci říjnu byl pořízen sběrací koš o objemu 500 litrů na traktůrek JOHN DEERE, a to hlavně z důvodu sběru spadaného listí po obci. Tento doplněk pro náš traktor dodala firma Strom Praha a.s. v hodnotě 67.798,- Kč s DPH.

 

 

Oprava KD

V letošním roce byla dokončena třetí a poslední etapa opravy vnitřních prostor Kulturního domu. Tyto opravy byly započaty oškrábáním veškerých omítek v sále a vstupních prostor. Poté se provedla instalace nových elektrických rozvodů a osvětlení a byly naneseny nové omítky. Následně byla vyměněna zbylá dřevěná okna a vstupní dveře za plastová. Další fází byla montáž nového kazetového stropu z lisovaných minerálních desek, ve kterém je zabudované osvětlení. Ve vstupních prostorách byla zvětšena uzavíratelná šatna a položena nová dlažba. V sále byl vykopán beton v místech bývalého pódia, aby se zde vytvořila deska pro položení nových parket. Po vyschnutí betonové desky byly nalepeny nové parkety a celý sál byl přebroušen a nově nalakován. V tuto chvíli přišla na řadu výroba nového pódia. Pro nepraktičnost a neustálé poškozování parket při manipulaci bylo vymyšleno sklápěcí pódium na zeď, které je ovládáno el. pohonem. Ve vstupních prostorách byly osazeny nové dveře. Při této příležitosti byla provedena i oprava el. rozvodů a omítek v části bývalé kotelny, která se bude využívat pro ukládání pomůcek potřebných v kulturním domě.

Celkové náklady na tuto opravu činily 953.355,- Kč. Tato akce byla spolufinancována Krajem Vysočina. Jestli má tedy někdo zájem o provozování nějakých aktivit, jako jsou různá cvičení nebo nějaké společenské hry, budeme rádi, když se takto zrekonstruovaný sál bude více využívat.

Oprava kulturního domu ukončena, pár čísel na závěr

Po třech letech částečných oprav, je letos práce dokončena. Bylo tak navázáno na předchozí opravy kuchyně, chodby a záchodů z dřívějších let. Náklady byly velké a výsledek jistě stojí za to. Teď už jen, aby byl kulturní dům dostatečně využit.                       

2015

 

 

2017

 

 

Náklady

          Cena Kč

 

Náklady

          Cena Kč

 

Elektro

                      16 227   

 

Okna

                         102 180   

 

Plyn

                        2 760   

 

Plyn

                           14 154   

 

Střecha

                      10 296   

 

Strop

                           81 225   

 

Stavební

                    234 355   

 

Podlaha

                         245 352   

 

Nábytek

                    109 729   

 

Elektro

                         142 901   

 

Vybavení

                      17 372   

 

Stavební

                         360 867   

 

 

                 390 739   

 

Voda

                             2 330   

 

 2016

 

 

Vybavení

                             4 346   

 

Náklady

          Cena Kč

 

 

                      953 355   

 

Stavební

                    429 771   

 

2018

 

 

Voda

                      33 465   

 

Náklady

          Cena Kč

 

Střecha

                      13 706   

 

Podium

                          44 420   

 

Plyn

                         2 760   

 

Obložení, dveře

              60 706

 

Elektro

                         7 209   

 

 

                     105 126   

 

Vybavení

                         8 910   

 

 

 

 

 

                  495 821   

 

Celkem

              1 945 041   

 Kč

 

Veřejné osvětlení

V měsíci listopadu byla v lokalitě nových parcel namontována čtyři LED svítidla pro osvětlení komunikací. Při této příležitosti byl přiveden kabel veřejného osvětlení na již připravený sloup u autobusové zastávky, ze kterého bylo zavedeno osvětlení do prostor čekárny, které tam již dlouho chybělo.                                        

 

Osvětlení vánočního stromu

Když se připravovalo osvětlení do čekárny, byli jsme domluveni s firmou E-mont, která montáž prováděla, že nám při této příležitosti nazdobí vánoční strom. Byl objednán LED světelný řetěz od firmy Dexys v délce 180 metrů, v barvě světla studená bílá, na kterém je 1 800 žárovek. Cena světelného řetězu byla 22 050 Kč.          

Vichřice

 

2018

2018

Dne 29.03. bylo kácení stromů po vsi.

Dne 04.04. pokračování na opravě kaple.

Dne 20.04. bylo čistění potoka od rybníka po extravilán u Palasových.

Dne 11.05. byly nainstalovány nové dopravní značky po obci.

Dne 11.08. bylo bagrování pod průlezky u kulturního domu.

Dne 13.08. byla zahájena montáž průlezek.

Dne 17.10. byla zahájena oprava lesní cesty na Samotín.

 

Čištění potoka

Dne 20. 04. 2018 proběhlo čistění potoka od rybníka po extravilán u Palasových.

 

Oprava kaple

V dubnu 2018 byla provedena oprava omítky kaple.

 

Nové dopravní značky po vsi

Dne 11. 05. 2018 byly nainstalovány nové dopravní značky po obci

 

Dětská hřiště

V měsíci červnu bylo provedeno výběrové řízení cenových nabídek na výstavbu dvou dětských hřišť v obci Poděšín. V soutěži byla vybrána firma TEWIKO systems, s.r.o z Liberce s nejlepšími podmínkami a cenovou nabídkou. Po podepsání smluv mohl být projekt realizován. Práce byly zahájeny v měsíci srpnu a to přípravou podkladů, kterou provedl Miroslav Sláma se svým bagrem. Poté nastoupila firma TEWIKO, která nejprve zabetonovala patky pro budoucí prvky na hřištích. Následovala celá montáž hracích sestav s dopadovými plochami. A tak za Mlýnským rybníkem vyrostla velká hrací věž pro větší děti, anebo děti s doprovodem rodičů a dva posilovací prvky pro veškerou věkovou kategorii. Na školní zahradě byly zbudovány hrací prvky použitelné hlavně pro děti docházející do školky a to jak pro získávání motoriky, tak i pro výuku. Celá tato realizace stála 595 806 Kč z čehož byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 400 000 Kč.              

 

Rekonstrukce střechy Mateřské školy Poděšín

V srpnu byla zahájena rekonstrukce střechy na Mateřské škole v Poděšíně. Nejprve byla sundána stará krytina a latě. Po kontrole krovu bylo zjištěno, že je v pořádku, a tak proběhlo napnutí folie a střecha byla nově zalaťována. Jako krytina byla použita betonová taška        KM Beta briliant cihlová s povrchovou úpravou. Při této rekonstrukci byl také opraven komín, který poté klempíři celý oplechovali. Byl namontován nový okapní systém Satjam Niagara a nový hromosvod. Nad vchody do budovy byly instalovány protisněhové zábrany. Práce prováděla firma Střechokomplex s.r.o. Žďár nad Sázavou a celkové náklady byly 575 206 Kč. Na tuto opravu jsme získali dotaci ve výši 127 000 Kč z Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova a dar od obce Sirákov ve výši 48 000 Kč, za který moc děkujeme.                                                                                                                                                                                                                                

 

Výstavba chodníků k dětskému hřišti

Po výstavbě dětského hřiště za Mlýnským rybníkem vyvstala otázka přístupu na toto hřiště. Proto bylo rozhodnuto vybudování sypaných cestiček od kulturního domu a z Malé strany, a to z betonového recyklátu, který byl dovezen navíc na opravu cesty na Samotín. Byl osloven Miroslav Sláma, zda by tuto výstavbu zhotovil a při této příležitosti zavezl a upravil struhu za Sobotkovi. Toto odvodnění bylo svedeno do potrubí, které již od tohoto domu vede do rybníka. V jarních měsících bude vybudována ještě cestička z Malé strany a celé prostransví upraveno a nově zaseto.                                                                                                                    

 

Cesta na Samotín

V měsíci říjnu byla realizována oprava lesní cesty na Samotín. Práce byly zahájeny úpravou podloží v podmáčených místech cesty, na kterou byl poté v celé délce navezen drcený betonový recyklát. Tento materiál byl poté rozhrnut a srovnán asi ve výšce 20ti centimetrů a následně uválen. Celkem na tuto opravu bylo spotřebováno 1 320 tun materiálu. Celou realizaci provedla firma Colas CZ a.s. v hodnotě 491 502 Kč. Tato oprava byla hlavně z důvodu usnadnění přístupu našim spoluobčanům na Samotíně a také ke zpřístupnění k obecním studnám s pitnou vodou. Doufáme, že nám tato cesta bude dobře sloužit a nebude ničena neuváženou těžbou a přepravou dřevní hmoty.                                  

 

2019

2019

Rekonstrukce elektrického vedení

V roce 2019 proběhla v části obce Poděšín rekonstrukce elektrického vedení. Firma E-on a.s. při plánování této rekonstrukce chtěla toto vedení položit celé do země, s čímž jsme, jako obec, nesouhlasili, ačkoli by to určitě po estetické stránce bylo hezčí. Tím by ale obec musela postavit nové stožáry na veřejné osvětlení a rozhlas, což by určitě nebyla malá finanční položka a ještě by byly porušeny asfaltové cesty, které by sice firma dala do původního stavu, ale jak to jistě znáte, už by to nebylo ono. Proto firma E-on na většině části rekonstruovaného vedení vyměnila sloupy a natáhla nové kabelové vedení místo ocelových drátů. Přípojky týkající se domů už byly dělány individuálně, dle přání majitelů.                                                                  

 

 

Zasíťování parcel II. etapa

Po výběrovém řízení, které vyhrála firma 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. byly v měsíci květnu zahájeny práce na zasíťování parcel II. etapa. Tato firma již dělala I. etapu, a tak věděla, co ji tady čeká. Při projektování těchto parcel ještě nebyla asfaltová cesta k Cikarům, a proto před zahájením těchto prací jsme udělali menší úpravu v projektu, kde bylo vyjmuto vedení sítí v této komunikaci, které končilo roštem přes celou cestu. Důvodem je zatím zbytečné vedení slepých přípojek a tím poničení nové cesty. Firma položila potrubí dešťové a splaškové kanalizace, napojila místní vodovodní řad a rozvedla plynovod. Vše bylo tlakově zkoušeno a u kanalizací proběhly kamerové zkoušky. Datum dokončení a předání díla byl stanoven na 30. 9. 2019. Stavební dozor dělal pan Josef Dočekal. Náklady na tuto akci činily  5.471.535,- Kč.                                                                                                

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa

Při rekonstrukci elektrického vedení v části obce Poděšín nastala příležitost zrekonstruovat i veřejné osvětlení v této lokalitě. Po dohodě s firmou Rekostav, která prováděla rekonstrukci elektrického vedení, nám na celém vedení natáhli nový kabel pro veřejné osvětlení a namontovali nové LED svítidla OMNIA vyráběná firmou Elmont-invest s.r.o. Toto svítidlo bylo již zkoušeno a namontováno před domem Dobrovolných od roku 2017. Při této příležitosti ještě byla nainstalovaná dvě led světla na kulturní dům, která spínají na soumrakové čidlo. V roce 2020 bychom chtěli vyměnit i zbývající veřejné osvětlení v obci a tím celé sjednotit. Cena této rekonstrukce činila 372.901,-Kč z čehož jsme dostali dotaci od Kraje Vysočina 127.000,-Kč z programu Obnovy Venkova.                                                                                                                                           

 

 

Oprava cesty C5

Na žádost ZDV Sirákov byla projednána a schválena oprava cesty C5 (od Sirákova ke družstvu v Poděšíně). Tato oprava byla schválena i z důvodu odlehčení provozu na hlavní příjezdové cestě do areálu zemědělského družstva v Poděšíně, okolo které je zástavba. Opravu cesty provedla firma M-silnice a.s., která na již zpevněný podklad nanesla asfaltový povrch. Cena díla byla 241.569,- Kč.                                                                                                                                       

 

2020

2020

Oprava osvětlení II. etapa

Po úspěšné rekonstrukci starého osvětlení v části obce v roce 2019 jsme se rozhodli vyměnit a doplnit zbývající stará svítidla ve zbylé části obce. Po prohlídce starých svítidel byl sepsán počet nových typů a k tomu odpovídajících výložníků. Poté byla nová světla objednána u firmy Elmont-Invest s.r.o. Montáž proběhla v měsíci srpnu a jedná se o 12 kusů led svítidel značky OMNIA a jsou stejná jako ta, která se měnila v roce předešlém. Na tuto rekonstrukci byla podána žádost o dotaci z programu OBNOVY VENKOVA VYSOČINY 2020 a do akce byla i zahrnuta výstavba nového osvětlení na nových parcelách obce Poděšín. Cena celého díla činila 380.684,24 Kč, z čehož jsme získali dotaci z Kraje Vysočina ve výši 127.000,- Kč.                                                                         

 

Nadzemní hydrant

Z důvodu kolaudace inženýrských sítí na II. etapě 17RD Poděšín a měnících se požárních předpisů musel být v blízkosti této lokality vybudován nadzemní hydrant s dostačujícím průtokem vody. Jelikož je do této lokality zaveden vodovodní řad o průměru 63 mm, který je sice dostačující pro zásobování rodinných domů pitnou vodou, ale nedostačující z požárního hlediska, byli jsme nuceni vybudovat nadzemní hydrant na vodovodním potrubí o průměru 90 mm. Bylo vybráno nejbližší místo od této lokality, a to naproti autobusové zastávce. Stavbu provedla firma 1. Žďárská plynařská a vodařská za cenu 93.170,- Kč.                

 

 

Komunikace na II. etapě 17RD Poděšín

Po úpravách projektu na zhotovení komunikace na II. etapě 17RD Poděšín, které se týkaly zrušení výstavby chodníků ze zámkové dlažby a tím došlo k rozšíření komunikace a zrušení vybudování části komunikace, která už byla zhotovena v rámci pozemkových úprav, bylo osloveno pět firem, které se těmito stavbami zabývají. K termínu výběrového řízení byly doručeny tři cenové nabídky. Z těchto nabídek byla vybrána nejvýhodnější, a to od firmy STRABAG a.s. V jarních měsících začala firma s přípravou staveniště, kde již byla provedena skrývka ornice po předešlém budování inženýrských sítí. Po vyměření stavby začali budovat kanalizační propustky, které komplikovalo letošní deštivé počasí. Po menších přestávkách, z důvodu podmáčeného podloží, začali navážet kamenivo pod budoucí komunikace. Vše bylo pečlivě zhutněno a začaly se usazovat obruby okolo budoucích cest a odstavných ploch. Po dokončení těchto prací byla položena jedna vrstva obalované směsi a poté finální vrstva. Byla zadlážděna odstavná plocha na kontejnery a parkovací místa pro auta i upraven okolní terén. Cena za dílo byla 3.347.800,04,- Kč.                                                                

 

 

Odbahnění Mlýnského rybníka

V roce 2020 byla obci Poděšín konečně schválena dotace Ministerstva zemědělství na odbahnění a opravu Mlýnského rybníka ve výši 70%. Proběhlo tedy výběrové řízení na zhotovitele této akce. Ze tří cenových nabídek byla vybrána firma Aquasys spol.s.r.o. s nejlepší nabídkou. Byla sepsána smlouva a dohodnuty detaily. Práce na rybníce měly být zahájeny v únoru roku 2021, ale po dohodě se zhotovitelem, kdy měl volnou techniku, a bylo příznivé počasí, bylo sjednáno, že práce na odbahnění začnou již v srpnu roku 2020. V rybníce byly nejprve vyhloubeny odvodňovací rýhy, aby z usazeného bahna mohla odtéct přebytečná voda a sediment tak lépe vyschnul. Po odvodnění byl vybudován nájezd do rybníka a pásovým bagrem byl sediment přibližován na hromady k tomuto nájezdu, kde byl nakládán na dumpry a odvážen na pozemek p.č. 64, kde byl poté ve vrstvě 10 cm rozhrnut po celé parcele. Tento pozemek byl po dohodě s vlastníkem a pronajímatelem vybrán do projektové dokumentace a schválen Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odbor Životního prostředí. Množství sedimentu se navýšilo z původních předpokládaných 3.766 m3 na 4.616 m3. Při závěrečných pracích po vyvezení veškerého sedimentu se na jednom z bagrů bohužel zadřel motor. Naštěstí už stál na břehu rybníka, ale výměna motoru musela proběhnout na místě, aby mohl být přepraven zpět do sídla firmy. Práce tímto byly ukončeny před nadcházející zimou a na jaře roku 2021 budou pokračovat opravou hrází, vybudováním nového schodiště a nového bezpečnostního přelivu.                                                                                 

 

 

Oprava fasády MŠ a OÚ

V letošním roce před začátkem letních prázdnin byla zahájena oprava fasády na budově Mateřské školy a Obecního úřadu. Dle fotek budovy bylo firmou, která se tímto odvětvím zabývá, vytvořeno pět návrhů, jak by mohla fasáda vypadat. Po projednání na zastupitelstvu obce byl vybrán finální návrh fasády, a tak realizace mohla začít. Nejprve byla odstraněna a očištěna stará omítka. Byly zazděny různé výklenky a zasekané veškeré elektrické rozvody, které byly vedeny po staré omítce. Vše bylo zarovnáno a přetaženo perlinkou a lepidlem. Poté se na budově ze dvou možných stran odkopaly základy, kde byla položena drenáž a obsypána štěrkem. Práce pokračovaly namontováním rastru pro odvětrávaný sokl z cetris desek, na které byl natažen Marmolit a z horní strany byl oplechován. Pak byla celá budova napenetrována a nanesena nová fasádní omítka, která byla namíchána dle návrhu. Při této příležitosti bylo uděláno nové palubkové podbytí a natažen nový hromosvod, který už nevyhovoval revizním kontrolám. Na závěr byl na obě schodiště do budovy nanesen tekutý kamínkový koberec místo dlažby, která v zimě odmrzala. Celé dílo bylo zadáno firmě Aleše Dočekala, která vyhrála výběrové řízení. Cena byla 1.428.196,-Kč z čehož jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory a rozvoje regionů, a to ve výši 909.956,-Kč.                                                                                                                             

 

2021

2021

Dne 07.04.2021 byla zahájena druhá etapa opravy Mlýnského rybníka.

Dne 19.04.2021 na místě bývalé sušky zahájilo ZDV Sirákov stavbu kůlny na brambory.

 

Porucha vodovodu

Začátkem února byl zjištěn úbytek vody ve vodojemu. 2. února bylo lokalizováno místo úniku, které je na hlavním řádu cca 200 metrů pod vodojemem a 4. února Miroslav Sláma vyhloubil bagrem jámu kolem potrubí a Jiří Enderle provedl opravu. Jelikož byla obleva, terén byl notně rozrytý, a proto terénní úpravy byly dokončeny až na jaře.   

 

 

 

 

Odbahnění Mlýnského rybníka – Pokračování – Oprava hráze

Začátkem měsíce dubna začaly pokračující práce na odbahnění a opravě Mlýnského rybníka. Nejprve byly na hrázi místními hasiči pokáceny stromy, které byly vesměs shnilé a práci na opravě hráze by překážely. Poté pracovníci firmy Aquasys spol. s.r.o. z hráze odstranili starý kámen, pod kterým se hráz urovnala a byla na ni natažena nepropustná textilní folie, která se poté zasypala štěrkem, ve kterém jsou nově usazeny velké kameny. Následovalo zboření staré podkovy a vykopání základů pro nový bezpečnostní přeliv, který je již skoro vybetonován. Ještě byla hráz osazena novým schodištěm k lovišti a po schválení zastupiteli bude odstraněno zábradlí z celé hráze. Pouze na mostě nad novým přelivem bude přiděláno nové bezpečnostní zábradlí v délce cca 6m. Bylo plánováno, že do konce května bude vše hotovo, ale z důvodu nepříznivého počasí se tento termín zřejmě posune.

Dne 30.6.2021 bylo obci Poděšín předáno firmou AQUASYS spol. s.r.o. hotové dílo „Oprava a odbahnění rybníka Mlýnský“. Předem ještě byly zhotoveny místním truhlářem, panem Františkem Dobrovolným nové dluže do stavidla, aby mohl být rybník napuštěn. Poté proběhla celková kontrola stavby, jestli funguje tak jak má a také bylo zkontrolováno okolí díla, zda se vše upravilo do původního stavu. Na závěr byly podepsané předávací dokumenty a poděkováno firmě za dobře odvedenou práci. Celkové náklady na tuto akci činily 3.091.338,55,-Kč z čehož jsme získali z Ministerstva zemědělství z programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ dotaci ve výši 1.923.000,-Kč. Rybník je již dnes napuštěn a Kolaudační souhlas byl vydán 1.12.2021.

 

 

Konec jedné historie – Suška.

Sušička na obilí, pro většinu obyvatel zkráceně suška. Sušku začalo stavět v roce 1966 JZD Poděšín. Stavba byla dokončena a dána do provozu v roce 1967 a stála 122.000,-Kčs. Veškeré zařízení sušky bylo demontováno a zlikvidováno v lednu 1984 a byla zde zřízena přidružená výroba. Vyráběly se zde laminátové tyče. Po rozpadnutí JZD Nížkov v roce 1993 dostal sušku v restituci Jan Homola. V roce 2017 koupilo budovu sušky ZDV Sirákov. 11. března 2021 nechalo ZDV Sirákov zbourat budovu bývalé sušky na obilí. Následující den byla hmota rozemleta. 

 

 

2022

2022

Stavba kanalizace

Při stavbě nových parcel byla výusť dešťové kanalizace svedena do nově vybudované záchytné šachty u hlavní silnice na Nížkov, ze které voda protékala propustkem pod silnicí a vytékala na obecní louku. Při větších deštích bylo z nových komunikací na parcelách velké množství vody a tak louka pod obcí byla neustále podmáčena a nedala se obdělávat. Proto jsme se rozhodli ze záchytné šachty vybudovat potrubí o délce 34 m do stávající dešťové kanalizace, která byla ukončena u domu č.p. 21. Výkopové práce provedl Miroslav Sláma a montáž potrubí Enderle Jiří a Doležal Václav.

 

 

 

Konečná úprava hráze Mlýnského rybníka

V měsíci květnu byla také upravena hráz Mlýnského rybníka do finální podoby, kdy se odbagrovala část zeminy podél komunikace, a bylo navezeno hrubé kamenivo, na které bychom ještě chtěli položit velké kameny, které by tak trochu tvořily zábranu u místní komunikace. Práce provedl Sláma Miroslav.

 

 

 

 

 

Kácení dřevin

V měsíci březnu opět dobrovolní hasiči Poděšín provedli pokácení suchých anebo jinak nebezpečných stromů a také ořez větví, které překážely při sečení travnatých ploch, anebo zasahovaly do místních komunikací. Větve z těchto dřevin byly sváženy na obecní pozemek za hřištěm, kde se z nich následně nahrnula hranice na pálení čarodějnic.

 

 

Stavba chodníku u kapličky

V měsíci červenci roku 2021 byla zadána žádost o vytvoření projektové dokumentace firmě Ing. Leoše Pohanky z Nového Veselí pro stavbu chodníku od parkoviště u kapličky k Obecnímu úřadu a prodloužení chodníku od památníku padlých až k cestě na hrázi rybníka. Tato úprava je pro zkvalitnění přístupu jak na Obecní úřad a Obecní knihovnu, tak i k místní kapličce. Projektová dokumentace byla v prosinci 2021 předána Stavebnímu úřadu pro schválení a realizace by měla proběhnout v roce 2022. Při této příležitosti by se postavila i zbylá část již spadlého oplocení zahrady Mateřské školy.

Na začátku září začala výstavba propojení chodníků u kapličky. Firma DP stavební s.r.o. začala výkopovými pracemi dle projektové dokumentace pro usazení obrubníků a základu pro nový plot zahrady Mateřské školy, který z části ohraničuje chodník. Po výstavbě tarasu pro oplocení a usazení obrubníků byl navezen materiál, do kterého byla usazena zámková dlažba. Na závěr byly zhotoveny terénní práce. Cena díla činila 600 912,96,-Kč a dotace od Kraje Vysočina byla 127 000,-Kč. Vzniklo tím tak propojení parkoviště u kaple k Obecnímu úřadu a do knihovny a přístup ke kapličce i ze strany od rybníka.

 

 

 

 

 

Stavba víceúčelového hřiště.

Na jaře roku 2020 byla dle rozhodnutí místního zastupitelstva podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na zbudování víceúčelového hřiště v Poděšíně. Hřiště je naprojektováno v místě stávajícího prostoru pro sportovní aktivity. Cena této stavby je 3.000.000,- Kč a dotace byla vypsána ve výši 70% z uznatelných nákladů. Dotace bohužel schválena nebyla, ale bylo vypsáno ještě jedno dotační kolo na rok 2021. Po úpravě projektu pro vyšší bodovou hodnotu, kdy byly doplněny ještě hrací prvky pro menší děti, byla žádost opět podána. V roce 2021 nám opět dotace nebyla přiznána. Tak jsme to zkusili napotřetí v roce 2022 a povedlo se.

Do třetice podaná žádost o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště v obci Poděšín. Konečně se na nás usmálo štěstí a dotace nám byla přiklepnuta. A tak na konci července mohla být zahájena jeho výstavba. Po vyměření půdorysu hřiště byla provedena skrývka a vyvrtání děr pro zabetonování sloupků. Poté proběhlo oddrenážování celého podkladu do vsakovací jímky, která byla vyhloubena hned vedle stavby. Po usazení sloupků a obrubníků se začal navážet podkladový materiál, který byl vyrovnán a zhutněn. Pro nepřízeň počasí a hodně dešťových dnů se muselo delší dobu čekat na položení finálního povrchu. a to až na začátek října, kdy byla položena 2 cm vysoká černá vrstva polyuretanu a na ní probarvená 1 cm vysoká vrstva polyuretanového povrchu. Bylo namontováno dřevěné ohraničení hřiště, nad kterým jsou zavěšeny ochranné sítě. Dále byly přidělány herní prvky, jako jsou koše na basketbal, sloupky a sítě na tenis, nohejbal a volejbal. Sítě a míče jsou umístěny uvnitř hřiště vedle vchodu v úložném boxu. Vedle hřiště ještě vyrostla hrací plocha s houpačkami, kolotočem a posilovací stěnou pro mladší návštěvníky. Hřiště bylo postaveno firmou TEWIKO systems s.r.o. a stálo 3 651 428,13,- Kč z čehož dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činila 2 000 000,- Kč. Bude nás těšit to, když hřiště bude hojně navštěvováno pro veškeré sportovní aktivity na něm vymezené, bude na něm udržován pořádek a nebude úmyslně poškozováno.

 

 

 

 

 

Pokládka optického kabelu

Dne 31.5.2021 byla na zasedání zastupitelstva obce projednána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí Poděšín a firmou CETIN a.s. Jedná se o položení do země dvou HDPE trubek a optického kabelu od Mlýnského rybníka k rozvaděči u budovy č.p. 69  (Enderle Jiří), a tak propojení dvou stávajících tras. Výkopy a protlaky by měly být provedeny pouze na obecních pozemcích. Trasa by měla být od Dobrovolných směrem k hrázi rybníka, kde bude proveden protlak pod silnicí, dále směrem k potoku a podél potoka, kde bude u mostu u Šmirausů proveden další protlak pod potokem, a ještě jeden protlak pod hlavní komunikací. Dále se bude pokračovat v zeleném pásu podél cesty k Enderlovým, kromě dvou míst, kde z důvodu blízkosti vedení zemního plynu budou muset udělat pokládku v kraji obecní cesty. Tato pokládka nových kabelů probíhá z důvodu posílení a zkvalitnění veřejné komunikační sítě.

V druhé polovině roku 2022 byla firmou CETIN provedena výstavba ochranných HDPE trubek a optického kabelu v k.ú. Poděšín, a to od Mlýnského rybníka až k vysílači nad Obcí. Stavba byla provedena ve dvou etapách. Do výkopu byly dány 2ks HDPE trubek o průměru 40 mm. Do jedné HDPE trubky byl zafouknut optický kabel a druhá zůstala v rezervě. Stavba naštěstí vedla v zelených pásech obcí a pod komunikacemi byly vytvořeny protlaky, tak došlo k minimálním poškozením obecních komunikací.

 

 

 

Rekonstrukce klubovny hasičů

V polovině listopadu byla zahájena rekonstrukce klubovny na hřišti, kterou má od obce Poděšín pronajatou místní Sbor dobrovolných hasičů. Bylo tak rozhodnu z důvodu lepšího využití vnitřních prostor této budovy. Zatím se na budově upravilo následující: nadezdil se věnec v přední části, aby se zvýšil sklon střechy, byl usazen nový krov a nová krytina a mezi krovy byla nanesena izolace nástřikem. Vnitřní zdivo bylo kompletně vybourané, takže zůstaly jen obvodové zdi, ze kterých byla odstraněna omítka. Byly dozděny a vybourány nové okenní otvory, zazděn stávající a vybouraný nový vchod. Dále budou osazena nová okna a zabudovány vstupní dveře. Uvnitř se vyzdí nové příčky pro sociální zázemí, kuchyňku a zvětší se společenská místnost. Bude zhotovena nová elektroinstalace, vodovody, odpady a celá budova by měla být kompletně vytápěná. Na tuto rekonstrukci jsme podali žádost o dotaci přes MAS Českomoravské Pomezí a stavbu provádí firma DP stavební s.r.o.

 

 

 

 

 

 

2023

2023

 

Nová webkamera.

Dne 20.6.2023 byla předána do užívání nová webkamera u sochy Strom. Je to vlastně náhrada za kameru na hospodě, která byla vypnuta po uzavření hospody dne 11.6.2014. Rozvaděč s napájením připravil a nainstaloval Luboš Palas. Kameru nainstalovala firma Compakt z Havlíčkova Brodu. Součástí dodávky je vedle vlastní kamery baterie, záložní zdroj UPS a internetový vysílač/přijímač. Kamera je přes noc napájena stejným vedením jako veřejné osvětlení a ve dne baterií, která se přes noc nabíjí a ve dne vybíjí. Kameru lze dálkově přes webovou aplikaci nastavovat. Obraz bude umístěn na webové stránky Poděšína. Cena dodávky kamery byla celkem 28.707,- Kč. Provoz internetového připojení bude zdarma. Náklady na elektrickou energii budou vzhledem nízké spotřeby kamery minimální. Obrázky z kamery ve dne a v noci jsou níže.  

 

 

Přeložka kabelu vysokého napětí

Začátkem března byly zahájeny výkopové práce na přeložku vedení kabelu vysokého napětí, které bude mezi obcí Poděšín a Skrýšov uloženo do země místo stávajícího nadzemního vedení. Výkop je veden od mostku přes Samotínský potok za zemědělským družstvem v obecní cestě směrem do Dlouhých luk a dál směrem na Skrýšov.

 

 

Prořezávání stromů

 

 

Výsadba stromků v obecních lesích

V zimních měsících bylo po předešlých letech těžby kůrovcového dřeva v obecních lesích provedeno frézování klestu na ploše 1,8 ha, a to v lokalitách na Výbraškách a na dvou lokalitách na Samotíně. Poté v jarních měsících firma Dřevo Vysočina a.s. provedla výsadbu stromků v množství 6.450 ks sazenic za celkovou cenu s prací 167 796,-Kč.   

 

 

Rekonstrukce klubovny hasičů

Rekonstrukce klubovny zdárně pokračuje. Stavební práce jsou hotové. Nyní se pracuje na vnitřním vybavení. Během prázdnin by mělo být vše ukončeno.