Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Setkání rodáků

1/ 1998

 

1/ 1998

V sobotu 27.6.1998 jsme uspořádali setkání rodáků obce Poděšín. Celkem se sjelo asi 110 ze 160 pozvaných přespolních a asi 100 místních obyvatel . Nejstarší byla Marie Jiránková z čísla 57, ročník 1909, pak Růžena Bláhová z čísla 8 ročník 1911, a Adolf Pařízek z čísla 23 ročník 1912. Celá akce proběhla za pěkného počasí, takže se podařilo beze zbytku uskutečnit celý plánovaný program.

Tato zdařilá akce je natočena na video. Tuto videokazetu ze setkání rodáků si mohou všichni zájemci objednat u ing. Jaroslava Dočekala. Dále je možno si na obecním úřadě nebo u Zdeňka Jaroše prohlédnout a objednat fotografie z tohoto  setkání. Žádáme občany kteří mají své fotografie ze setkání, ať je nabídnou pro obecní archiv.

2/ 2002

 

2/ 2002

Dne 29. června proběhlo po čtyřech letech druhé setkání rodáků obce Poděšín. Toto setkání bylo spojeno s oslavou 100 let založení sboru dobrovolných hasičů a 60 let od založení Mateřské školy. Vše začalo již v osm hodin v kulturním domě, kdy starosta hasičů zahájil slavnostní schůzi sboru. Té se účastnil i starosta okresního sdružení hasičů bratr Jan Dřinek a dlouholetý funkcionář okresu bratr Karel Herold. Po zahájení, které provedl starosta sboru Milan Matoušek, přečetla Romana Nejedlá stoletou historii sboru, kterou připravil Jaroslav Dočekal. Dále přišly projevy hostů a pak došlo k předávání vyznamenání těmto hasičům:

Za 10 let činnosti: Dočekal Jaroslav č.9, Enderle Jiří č.69, Flesar Pavel č.35, Homola Viktor č.34, Chvátal Libor č.71, Jágr Jaromír č.93, Jágr Pavel č.89, Landa František č.33, Matoušek Milan č.87, Řeháček Vladimír č.59, Šimek Jiří č.25,

Za 20 let činnosti: Enderle Stanislav č.86, Flesar Bohumil č.35, Flesar Josef č.7, Flesar Stanislav č.7, Flesar Vladislav č.83, Homola Jan č.34, Jágr Josef č.64, Jaroš Zdeněk č.79, Kosour František č.77, Nejedlý Alois č.91, Nejedlý Bohumil č.85, Palas Vratislav č.6, Sláma Jan č.81, Sláma Miroslav č.29, Sláma Pavel č.94, Šmiraus Adolf č.27, 

Za 40 let činnosti: Bláha František č.63, Doležal Antonín č.4, Chalupník Jan č.22, Rosecký František č.70.

Za 50 let činnosti: Dočekal Jaroslav č.9, Sláma Jan č.29, Šimek Jan č.68, Flesar Josef č.7, Homola Josef č.20, Enderle Stanislav č.69.

Ti hasiči, kteří se nezúčastnili předávání vyznamenání na místě, ho dostali po schůzi domů. Je ovšem smutné, že bylo dost těch, kteří se nedostavili ani na tak slavnostní akci jako tato. Schůze byla zakončena slavnostním obědem.

V té době již proudily do kulturního domu zástupy rodáků, kteří se u prezence nejprve podepsali do pamětní knihy, připravené Marie Dobrovolnou a dostali 6 kusů pohlednic, které byly k tomuto dni vydány, pamětní vázičku a lístky na jídlo. Dále si mohli objednat  dvě brožury k tomuto dni vydané a videokazetu. Mohli si také prohlédnout  velice pěkně provedenou výstavku ze života obce, kterou připravila Šimková Helena. Svůj koutek na ní měli hasiči, mateřská škola, myslivci, sportovci a obec kdysi i dnes. Vystaveny byly také všechny kroniky – obecní, hasičská, školní a jiné důležité historické dokumenty. K vidění také byly rozmanité hasičské odznaky a vyznamenání a pěkné tablo současných hasičů. Setkání rodáků zahájil v 11,45 starosta obce Zdeněk Jaroš. Po něm přečetla Jindřiška  Landová historii obce, kterou připravil Jaroš Zdeněk. Po těchto náležitostech vyšli rodáci před kulturní dům, kde Sirákovští hasiči, vedeni bratrem Jaromírem Vlčkem, předvedli komický útok starou ruční stříkačkou. Pak následoval průvod po vsi, v jehož čele šli bratři hasiči a starosta Matoušek Milan a velitel Chvátal Libor nesli věnec. Průvod šel po silnici okolo vesnice až ke školce. Hasiči pokračovali ke kapli, kde u křížku položili věnec. Další bod programu byla prohlídka školy, která byla k tomuto pěkně připravena a ředitelka Marie Jarošová dávala patřičný výklad. Po ukončení prohlídky měl být zasazen pamětní strom, ale zde byl trochu zádrhel, protože začalo dost pršet. Takže následovala Mše svatá v kapli, kterou sloužili nížkovští faráři Petrucha Josef a Mokrý Jan, na varhany hrál Jaromír Pospíchal a zpívala Pokorná Marie. Během mše se počasí vyjasnilo, a tak starosta obce Jaroš Zdeněk a starosta hasičů Milan Matoušek zasadili pamětní strom za přispění Josefa a Aloise Flesarových (červený javor). Když byl strom zasazen, všichni se přesunuli zpět do kulturního domu, kde následoval oběd. Po obědě vystoupila skupina historického šermu (6 šermířů) „FLAMBERG“ ze Žďáru n.S., která předvedla ukázky různého středověkého bojového umění a střelbu ze starých zbraní. Po tomto byla zahájena volná zábava při hudbě a tanci. Hrála hudební skupina „Preston“ z Červených Domků ve složení Jiří Záboj, Zdeněk Záboj a František Prchal. V této době mohli nebojácní zájemci letět rogalem a prohlédnout si obec z výšky. Ve 22 hodin byly odpáleny dva ohňostroje, které se velice líbily nejen dětem, ale i dospělým. Celá akce byla zakončena ve  3 hodiny, kdy přestala hrát kapela.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizování této náročné akce.     Z. Jaroš

3/ 2006

 

3/ 2006

III. setkání rodáků obce Poděšín dne 24. června 2006.

Za tropického počasí proběhlo III. setkání rodáků obce Poděšín. Ti se již od půl deváté začali scházet u kulturního domu. V přísálí, kde byly hostesky Anna Jágrová, Ilona Jarošová a Lucie Musilová se každý podepsal do pamětní knihy a mohl si koupit upomínkové předměty, jako hrnek s vyobrazením kapličky a věnováním, dále vlaječku se znakem naší obce, 10 druhů pohlednic, z nichž   bylo 5 nově vydaných. Podklady pro pohlednice a jejich návrh sestavil Jaroslav Dočekal. Dále si občané mohli koupit brožuru „Vítejte u nás“ a objednat si dříve vydané brožury a letecké fotografie. O půl jedenácté provedl starosta obce Zdeněk Jaroš slavnostní zahájení. V jedenáct hodin vyrazil průvod po vsi. V jeho čele šli hasiči Vladislav Flesar, David Nejedlý a Vladimír Řeháček, kteří nesli novou vlajku obce. Průvod postupně došel na hřiště, kde byla připravena v klubovně pěkná hasičská výstava. Poté se všichni odebrali do Mateřské školy. Při prohlídce budovy mohli ochutnávat různé druhy pomazánek, které připravily zaměstnankyně školky Marie Jarošová, Jana Doležalová a Anna Jágrová. Po prohlídce školy následovalo sázení pamětní lípy uprostřed školní zahrady. Lípu zasadili starosta obce Zdeněk Jaroš, starosta hasičů Vladimír Řeháček a Vladimír Korbička z Brna. O půl jedné byla zahájena mše a svěcení obecní vlajky. Ještě před tím vyplnila děvčata z Poděšína Anna Jágrová, Anna, Eva a Jana Nejedlé volnou chvilku u kaple zpěvem a hrou na kytary. Mši vedl nížkovský farář Josef Petrucha s pomocí kostelníka Josefa Laštovičky a za doprovodu hudby Jaromíra Pospíchala a Josefa Králička. Při mši farář řekl o nové obecní vlajce toto: „Proč nám dnes tuto vlajku klade obec před oči? Abychom si živě obnovovali své společenství, přátelství, vzpomínky z mládí, ze škol, z dospívání, z celého společenského života. Vždyť tyto vzpomínky patří k podstatě samotného života“. Při svěcení vlajky řekl toto: „Bože v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojuje tato vlajka, aby byli nositelé jednoty a vzájemné pomoci i pokoje, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a evangeliem tvého syna Ježíše Krista našeho pána. Požehnej Bože tuto vlajku ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého amen“. Potom vlajku vysvětil. Po skončené mši se všichni odebrali do kulturního domu na oběd a občerstvení. Po cestě, kterou absolvovali a úmorném horku to přišlo vhod. Vysvěcenou vlajku zpět odnášel starosta obce a hasičů.

Odpolední blok programu zahajovali hasiči z Poděšína útokem motorovou stříkačkou. Velitelem útoku byl David Nejedlý a útočící družstvo tvořili: František Bláha, Vladislav Flesar, Alois Chvátal, Luboš Palas, Pavel Sláma a Petr Vejvoda. 

Následovali hasiči ze sousedního Sirákova, kteří předvedli útok starou ruční stříkačkou, přivezenou koňmi Petra Tlačbaby ze Záborné. Útoku se účastnili: František Bečka, Pavel Jaroš, Zdeněk Myslivec, Aleš Neubauer, Aleš Růžička, Jaroslav Štikar.

Po hasičích nastoupili vyznavači historického šermu. Zde se zejména dětem nejvíce líbily výstřely z perkusního kanónu a rytířské souboje. Odpolední blok zakončila koňská skupina ve složení Jiří a Petr Jarošovi a Pavla Kučerová z Boskovic. Asi nejvíce se líbilo práskání bičem, které předváděl Jirka a různé ukázky jízdy na koni. Na závěr se děti mohly na koních povozit. Odvážní občané se mohli nechat vynést nad Poděšín motorovým rogalem.

Následovala volná zábava. Kdo chtěl, mohl sedět venku a užívat si večerního žáru. Někteří se zdržovali v kuchyni a kdo má rád muziku, seděl v sále, a kdo chtěl i tancoval. Ve 22 hodin odpálil Jaroslav Dočekal překrásný ohňostroj, který se všem líbil.

O občerstvení a jídlo se po celý den starali hasiči (Alois Chvátal, Jiří Šlechtický, Jaromír Jágr, Luboš Palas, Marcela Řeháčková, Jaroslava Nejedlá, Romana Nejedlá a další).

Na závěr si jen můžeme přát, aby i příští zastupitelstvo obce, které bude letos zvoleno takové setkání po čtyřech letech opět zorganizovalo. Po setkání rodáků ještě zbylo několik pamětních předmětů, které si můžete zakoupit na obecním úřadě: jedná se o 10 druhů pohlednic po 3,-Kč; brožury Vítejte u nás za 60,-Kč; vlajky se znakem obce za 90,-Kč; DVD (film) ze setkání rodáků 80,-Kč; hrnky s potiskem a nápisem „III. setkání rodáků obce Poděšín, 24.6.2006“ buclík za 60,-Kč a rovný hrnek za 50,- Kč. Pohlednice lze též koupit v prodejně Jednota.      

Obecní úřad děkuje všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli, i těm nejmenovaným.

Jaroš

4/ 2010

 

4/ 2010

V sobotu 19. června proběhlo již IV. setkání rodáků obce Poděšín. Tomuto setkání předcházely tradičně velké přípravy a úklid, aby se všem v Poděšíně líbilo. Samotný den „D“ byl plný očekávání, jaké bude počasí. Předpověď nebyla dobrá, byla hlášena zima a déšť. Ráno tomu vše nasvědčovalo, bylo jenom 10°C a honily se mraky na déšť. Proto jsme si vypůjčili od házenkářů z Nového Veselí stan. Akci pod širým nebem zahájila o deváté hodině hudba pana Vencelidesa z Nového Veselí, která přijela téměř o hodinu dříve, aby se muzikanti v počtu 14-ti mohli připravit. Mezitím přicházeli účastníci setkání, kteří se nejprve podepsali do pamětní knihy a mohli si zakoupit upomínkové předměty ve vestibulu KD. Po desáté hodině začali pořadatelé přemisťovat hosty ven z kulturního domu, kde byl nejprve projev starosty a dále následoval za pochodové hudby průvod po vsi.

První zastávka byla u hospody, kde sochař mistr Michal Olšiak a starosta obce Zdeněk Jaroš odhalili sochu stromu. Průvod při hudbě pokračoval kolem prodejny Jednoty, čekárny na cestu ke školce a dorazil ke kapli. Tempo pochodu bylo poměrně vysoké a tak se rodáci ještě chvíli trousili. Až se prostor u kaple zaplnil, položili hasiči Josef Jágr a Libor Chvátal u památníku věnec, který obci darovala Anna Vomelová (Slámová). Milan Matoušek a Jiří Šlechtický zasadili do držáků obecní a statní vlajku. Čestnou stráž ještě stáli Jiří Enderle a František Bláha. Následoval krátký projev starosty, který vyzval kováře Pavla Šimka a kameníka Libora Šimona, aby odhalili nový památník obětem 1. světové války. Po odhalení památníku následovala hymna České republiky.

Následně pamětní lípu, kterou obci daroval František Dobrovolný, zasadili starosta obce Zdeněk Jaroš, velitel hasičů David Nejedlý a za veřejnost František Rosecký. Po zasázení stromku následovala půlhodinka volna na prohlídku školky, kde se každý mohl občerstvit a posílit a na poslech dechové hudby u kaple. Ve 12:00 hodin nejprve farář Mgr. Pavel Sandtner posvětil památník a potom následovala mše svatá. Po mši pokračoval průvod při hudbě od kaple ke kulturnímu domu.

Odpolední blok zahájili kynologové ze Záborné pod vedením Jaromíra Vlčka. Ke všemu hrála do 14-ti hodin dechová hudba Jana Vencelidesa z Nového Veselí. Po Veselácích nastoupila také pod širým nebem country kapela „Bizoni“ z Polné pod vedením Jana Prchala. Program pokračoval požárním útokem nejprve domácích hasiček a potom jejich kolegů hasičů.

Odpolední program obohatila skupina historického šermu Flamberk a po nich koňská skupina pod vedením Jiřího Jaroše. Po šestnácté hodině bylo slyšet ve vzduchu motorové rogalo a tak se dočkali i zájemci o létání. Po osmnácté hodině skončila country kapela a veškeré dění se přesouvalo dovnitř kulturního domu, kde začala taneční zábava se skupinou „Knajpa“ ze Žďáru nad Sázavou, která hrála do 3 hodin ráno. Mezitím o desáté hodině spustil Jaroslav Dočekal pěkný ohňostroj.

Po celou dobu trvání si mohli účastníci v přísálí prohlížet výstavu fotografií, kterou připravili hasiči, myslivci, sportovci a obecní úřad. Venku byly k vidění všechny hasičské stříkačky našeho sboru. Podle mého názoru se setkání rodáků vydařilo. Svědčí o tom mnoho rodáků, kteří mně před odjezdem přišli osobně poděkovat a při tom nešetřili chválou. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu tohoto setkání. Zvlášť bych chtěl poděkovat sboru dobrovolných hasičů, že se v tak hojném počtu sešli nejen do průvodu v uniformách a dali celé akci slavnostnější ráz. Musíme jenom doufat, že i příští zastupitelstvo obce svolá za 4 roky další podobnou akci.                                      

Z. Jaroš

5/ 2014

 

V sobotu 21. června proběhlo po čtyřech letech již páté setkání rodáků a přátel obce Poděšín. Toto setkání bylo pod heslem „Kdo nebyl alespoň jednou v Poděšíně, jako by nežil.“

Vše ale začalo již 29. listopadu 2013, kdy zastupitelstvo obce pod bodem 195, schválilo uspořádat setkání rodáků obce Poděšín v roce 2014. Předběžný termín byl stanoven na 21. června 2014. Tento termín byl nakonec dodržen. Do setkání se pomalu připravoval program, který se postupně dolaďoval a poslední týden před setkáním došlo na úklid obce a přípravu sálu a okolí.

Předpověď počasí nevěstila nic dobrého. Mělo byt chladno a déšť. Nakonec bylo chladněji a sluníčko téměř nevylezlo, ale nepršelo, a tak připravený program nebyl narušen. Hlavně dopoledne, ale i částečně odpoledne, se trochu přitápělo v kulturním domě a tak ti zimomřivější se tam mohli ohřát. 

Začátek setkání byl naplánován na devátou hodinu, ale již před tímto termínem se začali scházet jak pořadatelé, kapela, tak i hosté. Na chodbě vítaly rodáky hostesky Libuše Dočekalová a Darina Řeháčková, které dbaly na to, aby se co nejvíce občanů zapsalo do pamětní knihy, kterou připravila Marie Dobrovolná, a dále nabízely propagační předměty.

   V přísálí bylo připraveno video, které bylo promítáno projektorem na filmové plátno. Byla to hodinová smyčka fotografií s hudbou o historii a současnosti obce. Tuto projekci připravil Jaroslav Dočekal. Nyní si ji také můžete prohlédnout na webových stránkách obce. Venku byl připraven pro malé děti skákací hrad, který byl po celý den plně využit. Po deváté hodině začala vyhrávat Bystřická kapela. Byla umístěna na kamionu Pavla Landy.

Zhruba o půl jedenácté začali pořadatelé organizovat vyklízení sálu kulturního domu a připravovat venkovní akce. Po opuštění sálu většiny návštěvníků následoval krátký projev starosty obce a byl organizován průvod po obci.

V čele průvodu šel starosta hasičů Vladimír Řeháček a starosta obce Zdeněk Jaroš. Za nimi českou vlajku k památníku padlých nesl Antonín Sláma a obecní vlajku Lukáš Flesar. Slavnostní hasičskou vlajku nesl Jiří Šlechtický a slavnostní obecní vlajku Alois Chvátal. Věnec k památníku padlým nesli Vladislav Flesar a David Nejedlý. Dále šla Bystřická kapela, která hrála do kroku, následovali hasiči v uniformách a ostatní hosté.

Průvod se zastavil u sochy stromu, kde byly odhaleny 2 propagační desky, které vyráběl František Dobrovolný a oba starostové zasázeli mezi sochu a posezení pamětní (Vánoční) strom (stříbrný smrk).

Pochod pokračoval dále kolem prodejny, čekárny, silnicí na Sirákov, kolem kovárny a školy ke kapli.

Při kladení věnce, který darovala obci Anna Vomelová (rozená Slámová), hrála kapela pochod padlým legionářům a po položení věnce zahrála kapela Českou státní hymnu.

Následovala prohlídka pěkně upravené a vyzdobené školní budovy. Ředitelka Hana Říčanová a zaměstnankyně Štěpánka Košáková a Blažena Říhová vítaly hosty a podarovaly je napečeným štrúdlem, jednohubkami a čajem.

Ve 12 hodin byla zahájena Mše svatá u kaple. Mši sloužil polenský farář Jan Ladislav Novák, na varhany hrál Jaromír Pospíchal z Nížkova, kterého podporovala Bystřická kapela. Po mši se rodáci opět sešli u kulturního domu, kde po obědě pokračoval odpolední program.

Nejprve předvedly domácí ženy SDH ve složení Libuše Dočekalová, Kateřina Doležalová, Lenka Doležalová, Jana Jágrová, Ivana Řeháčková, Stanislava Slámová, Růžena Slámová a Naďa Sobotková požární útok stříkačkou PPS 12. 

Po několika písních program zpestřilo devět mažoretek ze skupiny DDM z Polné. V jejich řadách cvičí naše rodačka Hana Musilová. Mažoretky předvedly dvě vystoupení krátce po sobě a určitě se tento nový prvek na rodácích všem líbil.

Po mažoretkách přijeli s koňmi Petr a Pavel Jarošovi, kteří vozili průběžně odpoledne na přání děti na koňském hřbetě.

Souběžně s koňskou skupinou následovalo vystoupení kynologů ze Záborné, kteří předvedli ukázku výcviku psů, útoků, zadržení a celkové použití cvičených psů.

Po odchodu psovodů se svými miláčky následoval útok domácích hasičů, který provedli rovněž stříkačkou PPS 12 ve složení Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Antonín Sláma a Zdeněk Sobotka.

Po sbalení hadic a chvilce hudby nastoupil mistr České republiky ze dne 7. června 2014 v práskání honáckým bičem Jan Prokop z Nových Dvorů u Polné. Figuranta mu dělal Jiří Jaroš ml. Po pěkné ukázce práskání honáckým bičem, která na setkání rodáků také byla novinkou, pokračoval Jan Prokop s figuranty Petrem a Pavlem Jarošovými v ukázce aikida. Aikido je japonské národní bojové umění, kterému se všichni tři účastníci věnují.

Celé odpoledne mezi všemi vystoupeními a po nich hrála Bystřická kapela. V 19 hodin se kapela přesunula do kulturního domu a program pokračoval taneční zábavou.

O desáté hodině večerní zapálil Jaroslav Dočekal mezi kulturním domem a Mlýnským rybníkem ohňostroj s koktejlem vážné hudby, který se všem velice líbil. Po ohňostroji pokračovala volná zábava v kulturním domě.

O jídlo a občerstvení se celou dobu starali členové TJ Poděšín.

Na závěr bych chtěl všem občanům, kteří pomohli jak při úklidu, tak i přípravě a aktivní účasti při setkání rodáků, poděkovat za pomoc. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří si na tuto akci přišli poslechnout pěknou muziku, shlédnout bohatý program, popovídat a zavzpomínat. Vše bylo natočeno na video, které si můžete také prohlédnout na webových stránkách naší obce.     

Z. Jaroš

  

6/ 2018

 

6/ 2018

Šesté setkání rodáků a přátel Poděšína se konalo dne 23. 6. 2018 v opraveném kulturním domě. Tradiční program se mší svatou u kaple Panny Marie, průvodem obcí k památníku padlých, focením u kulturního domu, taneční zábavou a večerním ohňostrojem doplnilo vystoupení malých hasičů ze Sirákova, ukázky psovodů ze Záborné a práce s dravci z Polné. Dětem se líbilo na skákacím hradu i malování na obličej. Setkání se zúčastnilo více než 170 lidí od našich nejmenších až po nejstarší seniory. Velký zájem byl také o dárky a upomínkové předměty s logem obce.

Všem zúčastněným děkujeme za přízeň a těšíme se další setkání.     

K. Dobrovolná