Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Stalo se před 50 roky

1964

 • Dne 12. ledna 1964 se stal knihovníkem František Šmiraus č.27, nar. 1.9.1939 zemřel 23.7.1996. Knihovnu vedl do konce roku 1964.
 • Dne 19. ledna 1964 z mysliveckého sdružení vystoupili Josef Rosecký, Poděšín 11, František Sedlecký, Poděšín 65. Přijat byl Bedřich Palas, Poděšín 6. Úspěšně zkoušky se psy udělali František Koumar a Josef Hanus, oba Poděšín. Celkový nájem honitby je 1.370,-Kč, z toho Rudolec 540,-Kčs, Sirákov 420,-Kčs a Poděšín 410,-Kčs. Byl zvolen výbor v tomto složení: předseda – Vratislav Palas, Poděšín 6, místopředseda – Miroslav Koukal, Rudolec, jednatel – Stanislav Chvátal, Poděšín 33, pokladník – František Krejčí, Poděšín 45, hospodář – Antonín Zich, Sirákov 25. Revizní komise: František Chvátal – předseda, členové: Jan Jaroš ml., Sirákov a František Koumar, Poděšín. Pro velké přemnožení lišek bylo usneseno udělat na ně v zimním období hon na Blažkově.
 • Od 1. dubna byl změněn sociální systém v JZD. Naše družstvo platilo pojištění typu „C“, to obsahovalo: zdarma lékař, léky a nemocnice. Přídavky na děti vyplácelo družstvo z vlastních prostředků, na jedno dítě 30,- Kčs, na dvě a ostatní 40,- Kčs. Mateřská dovolená se neplatila. Nemocenské se vyplácelo z vlastních prostředků.
 • Ve dnech 4. až 15. července proběhlo na Vysočině vojenské cvičení armád Varšavské smlouvy.
 • Dne 19. července uspořádali myslivci na Blažkově výlet.
 • V tomto roce byl lokalizován požár za číslem 4, porodna prasat, která lehla popelem, protože byla postavena celá ze dřeva. Porodna byla postavena v roce 1962.
 • Proběhlo drenážování v Dlouhých loukách. Drenáže byly prováděny v Dlouhých loukách a to z velké části u horních lesů, kde pro velké zamokření nebylo možno strojově pracovat, jelikož se traktor bořil. Velká část prostoru byla vyhloubena strojem pro drenážní trubky a pak trubky položeny a zahrnuty pásovým traktorem. Současně byly provedeny úpravy břehů shrnutím pásovým traktorem a srovnány na sjízdný terén, takže tato úprava umožňuje možnost jízdy traktorovými vozy všemi směry a též další lehčí obdělávání půdy.
 • V tomto roce byl na Polensku zaznamenán velký výskyt hraboše.
 • Dne 25. prosince uspořádali myslivci „Poslední leč“ v Poděšíně.

1965

 • Od 1. ledna 1965 se stal knihovníkem Josef Jágr č.2, nar. 1.8.1933. knihovnu vedl do své smrti 1.4.1998.
 • 11. ledna 1965 zemřel František Sedlecký č.65, *14.11.1891. Předseda tajného MNV Poděšín 4 a 5/1945, dlouholetý zastupitel (30.11.1948 – 14.6.1964).
 • 17. ledna 1965 byl zvolen výbor Mysliveckého sdružení v tomto složení: předseda – Vratislav Palas, Poděšín 6, místopředseda – Miroslav Koukal, Rudolec, jednatel – Stanislav Chvátal, Poděšín 33, pokladník – František Krejčí, Poděšín 45, hospodář – Antonín Zich, Sirákov 25. Revizní komise: František Chvátal – předseda, členové: Jan Jaroš ml., Sirákov a František Koumar, Poděšín.
 • 9. února se stal novým předsedou zemědělského družstva Stanislav Chvátal č.33. Agronom Jan Sláma č.29, zootechnik Bohumil Stehlík č.36, skladník Antonín Sedlák č.31, účetní Jaroslav Dočekal č.9, 2 účetní Václav Enderle č.49, skupinář Josef Flesar č.7, 2 skupinář Josef Jágr č.2, mechanizátor Vratislav Palas č.6. Členové představenstva: Antonín Doležal, František Bláha, Alois Nejedlý, František Rosecký, Josef Homola, Josef Dobrovolný.
 • 27. února přišla velká sněhová bouře a ochromila dopravu a způsobila velké škody. V okolí 3 – 4 metry sněhu.
 • 12. června nastoupila do školky učitelka Marie Dvořáková z Rudolce, která zde působila do 31. srpna a potom ji vystřídala Marie Landová z Nížkova, která zde učila do 31. května 1967.
 • Zahájena stavba mostní váhy a kanceláře v areálu družstva za 74.000,-Kčs., a montovaná kolna za 66.000,-Kčs. Obě stavby byly dokončeny v roce 1966.
 • Od letošního roku se začal využívat nový hřbitov v Nížkově. Starý hřbitov u kostela byl postupně vyklizen a zatravněn. Tato část nového hřbitova byla oplocena a vedle plotu v řadě vysázená rajská chvojka a každá obec z farnosti Nížkov dostala svou vyměřenou část, kde své zemřelé ukládá k věčnému odpočinku. Většinou tam jsou dvouhroby. Též byl zaveden vodovod k zalévání hrobů.

1966

 • Od 1. ledna bylo uznáno JZD Poděšín, s hospodařením vyšší formou. To spočívalo v tom, že odměny za práci se vyplácely celé, odpočítalo se 10% na naturálie a na konci roku se dělalo vyúčtování. Velká změna byla v sociálním zabezpečení. Ze státních prostředků se vyplácely přídavky na děti, nemocenské dávky a dávky v mateřství. Důchody se už vypočítávaly podle výdělků a byly mnohem vyšší, než pásmové dle zvoleného pásma. Na částečnou úhradu těchto sociálních požitků odvádělo JZD 11,2% z vyplácených odměn, jako svůj náklad a členům se již nic nesráželo.
 • 28. března zemřela Marie Enderlová č.49, narozena 2.6.1884, která vykonávala řádovou sestru.
 • Také byla postavena montovaná kolna u dolního kravína za 66.000,-Kčs a zahájena stavba sušky na obilí za 122.000,-Kčs. Tato stavba byla dokončena v roce 1967. Zařízení sušky bylo zlikvidováno v lednu 1984. Byl přestavěn vepřín ze stodoly na č.36 a stavba byla dokončena v roce 1967 za 112.000,-Kčs.
 • Začaly se budovat na Sirákovském katastru 4 studně pro vodovod do družstva 1. etapa a do obce 2. etapa.
 • 30. ledna 1966 proběhla volba výboru Mysliveckého sdružení: Předseda – Miroslav Koukal, místopředseda – Jan Jaroš ml., hospodář – Antonín Zich, pokladník – Jaroslav Jakubec, jednatel – Stanislav Chvátal, revizoři: František Chvátal a František Koumar. Stav zvěře: spárkaté 55 ks, zajíci 280 ks, bažanti 20 ks. Plán odstřelu: spárkaté 12 ks, zajíců 100 ks, bažantů 45 ks.
 • Od poloviny roku byla každá druhá sobota volná.
 • 31. července 1966 se učitel František Krejči odstěhoval do Mostiště, kde si postavil dům a tím mu končil mandát v zastupitelstvu obce.
 • Školní rok byl zahájen 1. září 1966. Dosavadní ředitel František Krejčí odešel 1. srpna do vlastního rodinného domku do Mostišť. Bude dále působit na dvojtřídní škole ve Lhotkách. Do funkce ředitele školy v Poděšíně byl 24. srpna 1966 ustanoven František Musil z Bohdalova narozen 7. srpna 1939, zemřel 5. října 2001, učil zde do 31. srpna 1970 dříve pracovník Okresního domu pionýrů ve Žďáře nad Sázavou. Do zaměstnání denně dojížděl.
 • Školní rok byl zahájen 1. Září 1966 a ukončen 30. června 1967. Do školy nastoupilo 20 dětí, z toho 10 chlapců a 10 děvčat.
 • Rodinný dům začal stavět Stanislav Enderle nar. 19.10.1930 na č.49. Letos započal s hloubením a odvozem hlíny a postavil základ a spodní část této stavby. V dalším roce bylo dostavěno druhé patro nad přízemím. Nový dům dostal číslo 69.
 • V letošním roce byla elektrifikována celá trať Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Křižanov – Tišnov – Brno. První elektrická lokomotiva po ní projela 7. listopadu 1966.
 • Poté 9. listopadu 1966 byla první schůze sdružení rodičů a přátel školy. Školním důvěrníkem byl zvolen Jan Sláma č.29 a Josef Jágr č.2.
 • 13. listopadu za přítomnosti jenom 11 členů hasičů proběhla VČS a volby sboru. Zástupce OV ČSPO, pan Bělík z Nového Veselí, kritizoval slabou činnost našeho sboru. Volby výboru dopadly následovně. Předseda Stanislav Chvátal č.33, velitel Jaroslav Hanus č.46, zástupce velitele František Rosecký č.19, strojník Václav Doležal č.15, organizační referent Josef Homola č.20, jednatel Josef Jágr č.2, pokladník Jan Sláma č.29, náhradníci výboru: Josef Doležal, Bohumil Šimek a Josef Flesar.
 • 25. prosince uspořádali v Poděšíně myslivecký ples se ziskem 3.000,-Kčs.

1967

 • 1. února zemřel Jan Svoboda č. 24, narozen 29.6.1900, kovář, zastupitel obce 10.6.1945 – 23.6.1945, 2. místopředseda 24.6.1945 – 5.7.1946, 1. místopředseda 5.7.1946 – 30.11.1948.
 • 23. května bylo započato válcování a asfaltování silnice od Poděšína ke Skrýšovu. Po ukončení těchto úprav na silnici byly zválcovány a asfaltovány cesty vedoucí po vesnici a zároveň byla vyasfaltovaná nová cesta ke kravínu a k ostatním budovám Jednotného zemědělského družstva. Tato úprava vylepšila vzhled obce, a též rychlou a bezpečnou jízdu všemi vozidly. Nová komunikace do hospodářského střediska byla opravena v nákladu 70.000,- Kčs.
 • 31. května končí na naší školce paní Marie Landová. 1. června byl zaveden ve školce dětský zemědělský útulek. V něm jsou jako vychovatelky paní Zdenka Ptáčková, Poděšín č.16, narozena 25.3.1945 a Božena Jarošová, Poděšín č.1, narozena 24.8.1929. Tento útulek fungoval asi do konce roku 1969.
 • 27. června byla silná bouře s průtrží mračen a udělala velké škody v lesích a na polích.
 • 22. a 23 července uspořádali myslivci výlet na Blažkově u hájenky.
 • Prvně byl použit obilný kombajn k přímé sklizni, neboť to umožňovala sušička na obilí, kde se zrní dosušovalo. Přesto se ještě část obilí řádkovala, zvlášť oves s podsevem, kde se získávalo kvalitní krmivo. Při sklizni brambor byl na 17 ha použít bramborový kombajn.
 • Školní rok byl zahájen v pondělí 4. září a ukončen v sobotu 29. června 1968. Do školy chodí 18 dětí, z toho 10 chlapců a 8 děvčat.
 • Byla provedena první část stavby vodovodu pro potřebu JZD ke kravínu, vepřínu za Jágrovi č.2 o délce 365 metrů a dalším družstevním podnikům. Dále došlo k napojení několika domů na malé straně obce, a to z míst poměrně vzdálených v délce 1.300 metrů, z katastru obce Sirákova. Napojeny byly dvě studny na sběrnou jímku. Celou stavbu provázely problémy. Litinové přívodní potrubí bylo popraskané a v zimě se výkop zasypával a musel se znovu vykopávat a trubky postupně po tlakových zkouškách měnit. Tímto firma Zemědělské stavby Česká u Brna nestihla termín dokončení v březnu a musel být posunut do konce června 1968. Cena stavby byla 280.000,-Kčs.
 • Byly vybudovány 2 silážní jámy u kravína, které byly v roce 1984 propojeny v jednu velkou, která byla později přepůlena.
 • Majitel domu č.19 František Rosecký provedl přístavbu obytného stavení, které bylo stavěno v době roboty, tehdejším rychtářem Janem Rosickým. Tato část tehdejší stavby byla rozebrána a postavena nová část, úhlednější a prostorově vyhovující dnešní době a dostala číslo 70.
 • Koncem listopadu došlo k výraznému ochlazení. Ve dnech 26. a 27. listopadu napadlo až 25 cm sněhu. Sněhová pokrývka se udržela až do poloviny března následujícího roku.
 • Ve dnech 8. až 10. prosince se konala v Brně oblastní výstava drobných zvířat, která měla samostatnou část „Expozici mladých chovatelů“, na ní vystavovali jednotlivci i chovatelské kroužky z celého kraje. První cenu tam získal žák 4. ročníku zdejší školy František Dobrovolný za svého králíka, kterého dostal na konci minulého školního roku. Také kolekce našeho chovatelského kroužku byla dobře ohodnocena.

1968

 • Od 10. června byly zrušeny pracovní soboty. Do této doby byla vždy jedna sobota volná a jedna pracovní.
 • 21. srpna byl pro vývoj naší republiky pozastaven vstupem vojsk Varšavské smlouvy. V noci z 20. na 21. srpna se Československo stalo okupovanou zemí. Vojska pěti států nás údajně přišla osvobodit před utajenou kontrarevolucí.
 • Další volby do zastupitelstva obce měly proběhnout v roce 1968, ale politické změny ve státě přinesly několikeré odložení a tak volby proběhly až na sklonku roku 1971.
 • Školní rok byl po různých politických nepokojích ve státě slavnostně zahájen 2. září a ukončen v pátek 29. června 1969. Do školy nastoupilo 17 dětí, z toho 10 chlapců a 7 děvčat.
 • Byla provedena stavba hnojiště u kravína za 23.315,-Kčs a přípravna krmiv pro prasata za číslem 4 v ceně 36.793,-Kčs.
 • 28. října uděluje okresní národní výbor ve Žďáře nad Sázavou místnímu národnímu výboru v Poděšíně upomínkovou plaketu k 50. výročí vzniku republiky za zásluhy o rozvoj obce.
 • 28. října byla zasázena před nynější prodejnou lípa. Když ji v roce 2004 obecní úřad skátil tak byl pod ní v lahvi od piva nalezen lístek, s tímto zněním: „Tato lípa byla zasazena dne 28.10.1968 na počest 50. výročí vzniku Československé republiky. Zasazení slavnostně provedl Místní národní výbor v Poděšíně. Za MNV: podpisy – Zdeněk Jaroš a Antonín Sedlák.“

1969

 • V tomto roce 1969 byl provoz ve školce pozastaven a obnoven byl až 6. září 1976. Letos vznikl jenom žňový útulek.
 • Sněhová vánice v noci ze 7. na 8. ledna ochromila veškerou dopravu. Kalamita byla zvládnuta až 9. ledna.
 • V zimním období řádily ve škole spalničky a na jaře příušnice. I pan učitel byl 2x nemocen a po dobu jeho nepřítomnosti vyučoval na škole Václav Lukeš, důchodce z Nížkova.
 • Školáci nacvičili program na VČS, která byla 16. února, který trval asi jednu hodinu. Samotná schůze členů JZD byla velmi rušná a některé okamžiky nebyly právě vhodné pro děti, které tam čekaly na oběd, který po schůzi následoval. Předsedou JZD byl zvolen Jan Sláma č.29. Ve funkci byl do roku 1972. Agronom František Rosecký č.19, zootechnik Václav Sobotka č.57, skladník Antonín Doležal č.4, účetní Jaroslav Dočekal č.9, 2. účetní Ema Chvátalová č.32, skupinář Josef Flesar č.7, 2. skupinář Josef Jágr č.2, mechanizátor Vratislav Palas č.6.
 • Byla postavena první bramborárna nákladem 620.511,-Kčs. Je to montovaná stavba s opláštěním hliníkovým plechem, izolace stěn i stropů polyestyrenovými 15 cm silnými deskami. Uskladnění se provádí transportem do boxů, kde je nutné větrání. Bramborárna byla dostavěna v roce 1970.
 • V tomto roce, koncem srpna byla válcována a asfaltovaná silnice od Poděšína k Nížkovu, která už byla znehodnocena těžkými auty, že bylo obtížně chodit po ní pěšky. Kronikář k tomu podotkl: Teď je to lepší, ale mělo to být ještě lepší, kdyby bylo dostatek asfaltu.
 • 29. srpna byla zahájena rekonstrukce obecního rozhlasu. Také byla na obecní úřad dána nová ústředna.
 • Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září a ukončen 30. června 1970. Do školy chodí 18 dětí, z toho 11 chlapců a 7 děvčat.
 • 25. listopadu koupil Václav Smejkal rodinný dům číslo 49 od svého švagra Stanislava Enderleho a přestěhoval se s rodinou natrvalo do Poděšína.
 • Od 1. do 20. prosince absolvoval Stanislav Chvátal č.33, kurz střelmistrů. Kurz pořádala firma GEOtest n.p. a uskutečnil se na podnikové chatě uranových závodů v Brně, Bystrci-Jelenici.
 • Zimní prázdniny trvaly od 20. prosince do 18. ledna 1970. Byly dvakrát po jednom týdnu prodlouženy pro silnou chřipkovou epidemii, která zastihla naší republiku. Téměř všichni žáci nemoc v prodloužení prodělali.

 

1972

 • 13. února na výroční schůzi JZD, byl zvolen předseda Stanislav Chvátal č. 33. Ve funkci byl do roku 1974. Agronom Jan Sláma č.29, zootechnik František Bláha č.63, skladník Antonín Doležal č.4, účetní Jaroslav Dočekal č.9, 2. účetní Ema Józlová č.32, skupinář Josef Flesar č.7, 2. skupinář Josef Jágr č.2, mechanizátor Vratislav Palas č.6.
 • 17. března zemřel Josef Šorf č.26, narozen 20.12.1904. Předseda MNV Poděšín 16.5.1954 – 12.6.1960, a zastupitel 10.6.1945 – 16.5.1954. Uvolněný tajemník MNV Nížkov 12.6.1960 – 1968.
 • V březnu až dubnu byla položena nová parketová podlaha v místnosti mateřské školy a do zdi byly zabudovány ribstoly. O prázdninách byla otlučena větší část venkovní omítky a znovu omítnuta. Suma 34.100,-Kčs.
 • 22. dubna se konal okresní přebor myslivců ve střelbě na asfaltové holuby, kterého se účastnili Josef Palas, Jan Jaroš a František Chvátal.
 • Byla zahájena stavba opravářských dílen, truhlárny, garáží a kotelny a v tomto roce bylo prostavěno 319.000,-Kčs. Povolení na tuto stavbu bylo nejdřív přislíbeno a později nadřízenými orgány zamítnuto, jelikož se ve stavbě pokračovalo, musela být nakonec stavba povolena. Stavba byla dokončena v roce 1974. Dnes objekt vlastní více soukromých subjektů.
 • 30. června odchází do starobního důchodu školnice Anežka Šimková č.48, narozena 16.1.1907 která zemřela dne 22.12.1985. Teprve 24. října 1972 nastupuje nová školnice paní Anna Slámová č.29, narozena 13.11.1927, která zemřela 28.8.2019.
 • Školní rok začal 4. září a ukončen byl 30. června 1973. Zapsáno bylo celkem 13 dětí, z toho 5 chlapců a 8 děvčat.
 • 16. září proběhly v Poděšíně volby do sněmovny lidu. Celkový počet odevzdaných volebních lístků pro kandidáta ing. Bohuslava Chňoupka, ministra zahraničních věcí činí 149 hlasů.
 • V roce 1972 byl rodák naší obce a do roku 1965 velitel našich hasičů pan Bohumil Jágr č.2, zvolen starostou sboru dobrovolných hasičů v Bohdalově. Tuto funkci zastával až do roku 1985. V roce 1997 obdržel odznak svatého Floriána, patrona hasičů. Zemřel 12. února 2000.
 • Přestavbu a přístavbu rodinného domku a zvýšení o jedno patro provedli Alois Chvátal č.32, František Landa č.33, Jan Homola č.34 a Jaroslav Chvátal č.39.
 • Celkové srážky za rok byly 541,6 mm, největší v květnu 105,3 mm. 

 

1973

 • Od 1. února byl obecní kronikář Alois Chvátal č.32, nar. 15. října 1911. Kroniku psal do své smrti 5. července 1976.
 • 4. února bylo myslivci střeleno: 7 ks srnců, 6 ks srn, 17 srnčat, 122 zajíců, 107 bažantů. Po honu proběhly volby výboru, které skončily takto: předseda Stanislav Chvátal, místopředseda Jan Jaroš ml., hospodář Antonín Zich, jednatel Josef Palas, revizor Jaroslav Sobotka, myslivecká stráž Jan Košák ml., Josef Hanus, kynologický pracovník Zdeněk Kasal.
 • 18. února bylo dohodnuto, že od 1. ledna 1974 dojde k rozdělení honitby na dvě myslivecká sdružení, a to MS Rudolec a MS Sirákov, které bude mít 16 členů. Vyznamenání za dlouholetou činnost dostal Vratislav Palas.
 • V dubnu zahájil stavbu rodinného domu vedle cesty ke družstvu Zdeněk Jaroš nar. 17.5.1927 na č.1. Novostavba dostala číslo 73.
 • Ve školní budově byla v květnu vybudována nová elektroinstalace v celé školní budově v hodnotě 27.000,-Kčs.
 • 2. června přišla bouře s velkým lijákem, až to na svazích bralo brambory.
 • Školní rok byl zahájen 3. září a ukončen 30. června 1974. Počet žáků 14, z toho 5 chlapců a 9 děvčat.
 • V říjnu byla zahájena regulace potoka ve vsi, od mostu k Sirákovu, ke splavu Mlýnského rybníka. Zpočátku šla práce pomalu, ale až se občané dověděli, že je práce znormovaná, nabrali si po 20 metrech i více. Do konce roku bylo štětování zhruba hotové. Též byly vybetonovány patky pod mostem u Jednoty a lávkou u Pařízkových. Práce pokračovala v roce 1974, kdy byla dokončena práce na regulaci potoka o délce 323 metrů a dokončen nový most pod Jednotou i lávka pro pěší u Pařízkových. Vše bylo hotové do konce září 1974.
 • JZD pokračovalo ve stavbě opravárenské dílny. Nakupovaly se jen menší stroje, velké stroje přiděloval nadřízený orgán, který našemu JZD moc nepřál, protože se bránilo slučování.
 • 20. prosince 1973 odjela čerpací stanice, která po tři týdny na Samotíně měřila vodu a odebírala vzorky. Teď již před svátky se vodojem naplnil a vody bude dost.
 • 30. prosince 1973 zemřel Rudolf Musil č.38, narozen 14.3.1884. Zastupitel obce 27.9.1931 – 12.6.1938 a 2.7.1945 – 5.7.1946.
 • Opis kroniky: JZD hospodaří dosti dobře, což je vidět i na obratu v Jednotě a pohostinství. Jednota má obrat 725.000,-Kčs, pohostinství 205.000,- Kčs. V naší obci je 230 občanů. JZD má asi 100 členů.
 • Celkové srážky za rok byly 518,7 mm, největší v květnu 165,6 mm.

 

 

Z. Jaroš