Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Stalo se před 100 léty

1921

 • Do místního školního výboru byli zvoleni obecním zastupitelstvem Josef Hanus č.46, Antonín Doležal č.4, František Homola č.34 a Adolf Pařízek č.23. Dne 29. ledna 1921 zvolen předsedou Josef Hanus.
 • 10. února proběhla valná hromada hasičů, které se účastní 28 členů, z 30 činných. Jeden z hlavních programů byly doplňovací volby. Starostou sboru byl zvolen Antonín Chvátal č.39, velitel – Josef Homola č.20, náměstek velitele – Rudolf Flesar č.10, jednatel – Jaroslav Dočekal č.9, pokladník – František Nejedlý č.14, přehlížitelé účtu – Josef Flesar č.7, a Václav Sláma č.29, člen výboru – František Stránský č.13, a Josef Hanus č.63, náhradníci výboru – Josef Flesar č.7, a Stanislav Chvátal č.47, dozorce náčiní – Josef Sochor č.27, nadlezec – Josef Hanus č.63, lezci – Josef Flesar č.7, Josef Pařík, Stanislav Chvátal, Josef Dobrovolný č.32, Václav Sláma č.29, a Josef Jágr č.2, členi u stříkačky – Václav Doležal č.15, Josef Kašpárek č.18, Emanuel Šurnický č.53, Václav Bečka č.22, Antonín Jágr č.2, Adolf Sláma č.28, Adolf Kašpárek č.18 a Vojtěch Šmiraus č.50, trubači Jan Pařík č.35 a Josef Homola č.20.
 • 16. února 1921 bylo provedeno sčítání lidu. V Poděšíně bylo 379 obyvatel, z těch je 188 mužů a 191 žen. 332 náboženství katolického a 47 českobratrského.
 • 1. dubna byla otevřena vlaková zastávka u Červeného mlýna s názvem Nové Dvory – Nížkov. Lístek III. třídy do Německého Brodu stál 3,60 Kčs.
 • 16. května 1921 zemřel Josef Rosecký č.19, narozen 30.12.1847. Starosta obce 15.1.1883 – 21.1.1889 a 28.12.1891 – 1895, 1. radní 1895 – 9.9.1900 a zastupitel 1873 – 15.1.1883, 21.1.1889 – 28.12.1891 a 11.1900 – 1.11.1903.
 • 29. května teplota stoupá, anebo trvá a je velký nedostatek vody.
 • 1. června byla povolena stavba domu Rudolfu Šurnickému, mezi domy č.22 a č.23, který dostal číslo 56,
 • 20. června byl slabý mráz. Zmrzly tu většinou brambory, částečně žito a pšenice. 21. června dni parné, sucho, stále větší nedostatek vody.
 • V červenci mlýny pro nedostatek vody nemelou. Potoky vysychají. Hoří lesy a obilí. Rozšířila se slintavka a kulhavka.
 • Školní rok 1921/22 započal dnem 1. září 1921, dne 2. září pravidelné vyučování. Školní rok ukončen dnem 28. června 1922. Pro tento školní rok bylo zapsáno 47 chlapců a 40 děvčat, to je 87 žáků. Do jednotlivých tříd zapsáni 43 chlapci a 38 dívek, to je 81. Do jiných škol, měšťanských, reálných gymnázií chodí 6 žáků.
 • 4. září přišel do školy nový pomocný učitel František Jonáš na místo učitele Ludvíka Eise, narozen 29. září 1899, v Praze, učil zde do 28. srpna 1922.
 • 20. listopadu koupil obecní úřad novou mostní váhu a zabudoval ji mezi silnici a rybník pod dům číslo 8. (dnes č.60). Se zabudováním obec začala 13. března 1922.
 • V roce 1921 má polenská župa č.140, po přijmutí Rosičky 12 sborů. Starostou byl Jindřich Volenec, sládek Polná, náměstek Bohdan Vomela, rolník Malá Věžnice, jednatel Karel Linhart učitel Dobroutov, pokladník Adolf Wolman obuvník Polná. Jednotlivé sbory sdružené v župě měli členů: Polná 75, Nížkov 36, Janovice 29, Malá Věžnice 28, Poděšín 26, Dobroutov 21, Hrbov 19, Sirákov 17, Horní Věžnice 17, Záborná 17, Brzkov 16, Rosička 10.
 • 10. prosince Dr. Adolf Rosecký, předseda berní správy v Chotěboři žádá jako vlastník domu č.53 v Poděšíně za povolení provozování živnosti hostinské a výčepní v domě v tom nájemcem Emanuelem Šurnický v tomto rozsahu: a). přechovávání cizinců, b). podávání pokrmů, c). výčep piva, vína přírodního a vín ovocných (bobulových), d). výčep pálených nápojů lihových, podávání kávy, čaje, čokolády a jiných tekutých nápojů a občerstvení.
 • V roce 1921 byly poslední dodávky obilí a pak bylo vůbec zrušeno vázané hospodářství. Oves stál 1q toho roku 300,-Kčs, žito 1q 350,- až 400,-Kčs. Jedlé brambory 1q 135,-Kčs, průmyslné brambory 1q 105,-Kč.
 • 29. prosince obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemku pro stavbu rodinného domu, který dostal číslo 57 pro Václava Sedláka č.43, narozen 20.8.1879.

 

1922

 • 12. ledna se uskutečnila další valná hromada v sále hostince přítele Emanuela Šurnického za přítomnosti 29 členů z 30, na které proběhly doplňovací volby. Starostou sboru byl zvolen opět Antonín Chvátal č.39, velitel – Rudolf Flesar č.10, náměstek velitele – František Stránský č.13, jednatel – Jaroslav Dočekal č.9, pokladník – František Nejedlý č.14, výbor – nadlezec – Josef Hanus č.63, dozorce náčiní – Josef Sochor č.27, náhradníci výboru – Václav Sláma č.29, a Václav Doležal č.15, revizoři účtu – Emanuel Šurnický č.53, Josef Stehlík č.3, Václav Doležal č.15, četař – Václav Sláma č.29.
 • V únoru byly velké závěje, že nejezdí vlaky Německý Brod – Žďár a Polná – Německý Schitcendorf (Dobronín). 26. února nastala náhlá obleva a z toho bylo mnoho vody.
 • Místní školní výbor ocenil na schůzi dne 19. února naturální byt řídícího učitele na 200 korun. Byt řídícího učitele skládá se z 2 pokojů, kuchyně, komory, předsíně. K bytu patří menší dřevník.
 • 24. února zemřel následkem těžkého zranění na hlavě František Enderle č.49, narozen 2. července 1873. Odveden byl v říjnu 1915 ve věku 42 let. Sloužil u 28 pěšího pluku. Bojoval na italské frontě u Gorice, kde byl 12. června 1917 raněn do hlavy střepinou od šrapnelu. V nemocnici byl v Lublani a ve Vídni.
 • Dne 26. února způsobila velká povodeň z náhlé oblevy zatopení luk.
 • Dům číslo 57 začal stavět Václav Sedlák, který pochází z čísla 43, nar. 20.8.1879 a manželka Františka.
 • Řídící učitel František Schülc onemocněl začátkem dubna a měl do konce školního roku 1921/22 dovolenou. Po tu dobu bylo vyučováno polodenně panem učitelem Jonášem, a to druhá třída dopoledne, první třída odpoledne.
 • 15. srpna přišla velká bouře se silným větrem a způsobila škody na domech a stromech.
 • 28. srpna nastoupil učitel František Beránek, narozen 28. srpna 1902, v Německém Brodě, učil zde do 28. února 1923.
 • Školní rok 1922/23 byl zahájen dnem 1. září 1922, dne 2. září pravidelné vyučování. Školní rok ukončen dnem 28. června 1923. Pro tento školní rok bylo zapsáno 44 chlapců a 46 děvčat, to je 90 žáků. Do jednotlivých tříd zapsáni 40 chlapci a 41 dívek, to je 81. Do jiných škol, měšťanských, gymnázia chodí 9 žáků.        

 

1923

 • V polovině ledna zastavily sněhové bouře na Polensku na několik dní dopravu na silnicích i na železnici.
 • 1. března 1923 přišel do školy nový učitel Miloslav Hruška narozen 8. května 1899, v Dolních Hamrech okres Semily, učil zde do 15. dubna 1923.
 • V tomto roce nastoupil do Nížkova nový farář Jan Macek, který zde působil do roku 1924 jako kaplan.
 • 26. března si Rudolf Šurnický podal na obecní úřad žádost o povolení prodávat obyčejnou kořalku. Obecní zastupitelstvo zmíněnou žádost zamítlo s odůvodněním, že v obci již jedna prodejna na obyčejnou kořalku existuje.
 • 6. dubna byl velký požár v sousedním Sirákově. Protože vál silný vítr, padlo mu za oběť 18 stavení. Hasilo 14 sborů.
 • Od 18. dubna do konce školního roku chodí žáci druhé třídy ze Sirákova do školy v Poděšíně. Od 18. května chodí ze Sirákova do Poděšína i žáci první třídy. Jelikož třídy nestačí, učí se polodenně.
 • 9. května zemřel doma následkem války Jan Šimek č.48, nar. 30.10.1868, který rukoval v roce 1916 ve stáří 48 roků. Byl na ruské frontě, tam onemocněl malárií, léčen byl v nemocnici v Ostravě. Odtud přišel domů v roce 1917, nějaký čas stonal a pak na následky války zemřel.
 • 15. května opět nový učitel Karel Josefi narozen 28. ledna 1901, ve Vysokém Mýtě, učil zde do 8. srpna 1923.
 • V květnu 1923 zemřel Josef Med č.50, narozen 3.9.1856 v Bonkově. Dlouholetý učitel na naší škole a zastupitel obce 1.1907 – 12.1.1910.
 • Na rozšiřování obecního rybníka bylo vydáno stavební povolení 27. června a již 26. listopadu tohoto roku byla provedena kolaudace.
 • 9. srpna nastoupil do školy učitel František Šuhaj a učil zde do 6. srpna 1924.
 • V neděli 13. srpna pořádal sbor výlet do Karbarů a večer se konala taneční zábava. Při ukončení se ozvaly poplašné signály a v nejbližším okamžiku valily se oblaky dýmu a plamenů ze statku Josefa Homoly č.20. Dík okamžité pohotovosti sboru již po pěti minutách po vypuknutí požáru chrlila stříkačka proud vody a v nejvyšší čas se podařilo zabránit šíření požáru. A tak se stalo, že hned po zábavě museli hasiči, muzikanti i občané rovnou k ohni hasit.
 • 1. září nový učitel Josef Balvín nar. 22. září 1904, v Kutné Hoře, učil do 6. srpna 1924
 • Školní rok započal 2. září a hned nastalo pravidelné vyučování. Do školy bylo zapsáno 75 žáků, z nichž bylo 35 chlapců a 40 děvčat. Zakončen byl 28.6.1924.
 • 16. září proběhly nové volby do obce: Starosta Rudolf Flesar č.10, náměstek Martin Rosecký č.11, radní: Josef Hanus č.46, Adolf Fejt č.19, členové: Jaroslav Dočekal č.9, Josef Flesar č.7, Josef Homola č.20, Antonín Chvátal č.39, Stanislav Chvátal č.47, Václav Sláma č.19, Josef Stehlík č.36, Jan Stránský č.51.
 • 19. listopadu vypukl v Sirákově požár, na jeho hašení se úspěšně podíleli naši hasiči.
 • Zdejší divadelní kroužek zahrál za pomoci učitelů dva kusy divadelní a to „To byla noc“ a „Smír“.
 • 18. prosince je první zmínka o dalším hostinském a obchodníkovi, kterým se stal Josef Dobrovolný, narozen 19.1.1877. Tomu se na čísle 53 narodil 28. října 1925 syn Josef. Další zmínka je ze dne 28. prosince 1926, kdy v hostinci proběhla VČS SDH. Poslední zmínka o jeho působení je ze dne 9. června 1930, kdy se zde konala taneční zábava při svěcení hasičského praporu. Podle informací působil jako hostinský do roku 1934. Po celou dobu dělal současně mlynáře.
 • Celkové srážky na Polensku za tento rok byly 587 mm.

 

 

 

Z. Jaroš