Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Historie školky

Rok 1941

Místní školní rada se dne 14. dubna 1941 usnesla, že pro nejbližší dobu nelze počítat se zřízením mateřské školy, protože je naprostý nedostatek paliva a sotva bude opatřeno pro jednu třídu obecní školy, neboť se počítá, že bude povinná docházka do újezdní měšťanské školy v Nížkově. Počet malých dětí je v obci nepatrný, takže by náklad nebyl rentabilní.

Rok 1942

Od 17. října 1941 byla zrušena jedna třída a škola se stala jednotřídní, protože počet žáků klesl na 42. Jelikož byla jedna třída volná, byla založena dne 1. července 1942 Ústřední maticí školskou v Praze Mateřská škola. V té době patřila školka pod školu, a proto dělal ředitele řídící učitel školy pan Bedřich Borský. První učitelka byla Leopolda Chlupová, která se též přestěhovala z Jílemníku, když tamní mateřská škola pro nedostatek dětí byla zrušena. Plat dostávala od Ústřední matice školské v Praze. Počet dětí při založení byl 35, což se zdálo místní školní radě málo. (viz zasedání ze dne 14.4.1941). Vybavení MŠ bylo převezeno na náklady místní školní rady z Jílemníku (osada mezi Havlíčkovým Brodem 7km a Českou Bělou 3km). Školní rada měla taktéž za úkol zajistit vhodnou místnost, vytápění a čistění. Místnost byla již k dispozici po zrušení jedné třídy školy. Vlastní vyučování začalo 6. července 1942, neboť paní učitelka měla dovolenou na přestěhování a se školní radou na přípravu a vybavení třídy. Provoz Mateřské školy byl v letní a podzimní době od 7.00hodin do 19.00hodin, což zejména rodiče s radostí uvítali, neboť se mohli věnovat práci na poli a doma.

Leopolda Chlupová se narodila 16. února 1910 v Sitnici okres Kejuž, země Bosna. Obecnou školu vychodila v Nedvědici a Všechovicích, od 16. září 1916 do 28. června 1921. Do měšťanské školy od 1. září 1921 do 28. června 1925 v Tišnově a v Králově Poli. Do odborné školy pro ženská povolání byla zapsána od 1. září 1925 do 28. června 1928 v Brně – Královo Poli. Na ústavě pro vzdělávání učitelek mateřských škol studovala v Brně od 1. září 1928 do 28. června 1930. Od 22. srpna 1930 byla stále ve službách Ústřední matice školské jako učitelka mateřské školy na mnoha místech.

12. září 1942 se místní školní rada usnesla, že do obou tříd se zavede elektrické osvětlení. Připojení světel bude k hodinám řídícího učitele, který si bude zapisovat počet prosvícených hodin a velikosti žárovek a pak podá účet místní školní radě. Ale až 16. listopadu bylo zavedeno elektrické světlo do tříd. Světlo bylo zapojeno na hodiny z učitelského bytu, ve kterém v té době nikdo nebydlel, ale konaly se zde různé schůze a shromáždění lidí, což bylo ve válečných časech velmi často. Každou noc v kuchyni tohoto bytu byla dvoučlenná hlídka a jeden hasič, kteří měli za úkol střežit obec proti nočním požárům a sabotážím. Náklad na svícení platila obec současně ze tříd i z místností hlídky. Současně bylo zavedeno světlo i do sklepa a na půdu. Celkový náklad na zavedení světel činil 1881,50Kč.

Dne 1. července 1942 byla založena mateřská škola v Poděšíně. První učitelkou byla Leopolda Chlupová z Litnice narozená 16. února 1910, učila do 30. června 1943. Mateřská škola byla přemístěna z Jilemníku, kde byla pro nedostatek dětí uzavřena. 16. listopadu 1942 bylo rozvedeno elektrické osvětlení do tříd, sklepa a na půdu, za obnos 1881,50Kč. Dále byla 15. srpna vyčištěná studna a nainstalovaná nová pumpa.

Rok 1975

Usnesením č. 109/12 ze dne 22. května 1975 byla zrušena ONV ve Žďáře n.S. pro malý počet žáků škola. Poslední školní vyučování proběhlo 30. června 1975. Po prázdninách by bylo ve třídě pouze 8 žáků. Žáci budou jezdit po prázdninách do Nížkova a v budově školy má být zřízena mateřská škola pro děti z Poděšína a Sirákova.

V listopadu byla zahájena rekonstrukce a přestavba školní budovy na Mateřskou školu. Budova zůstala prakticky v původním stavu. Byl zvětšen sklep, šatna byla vybudována z bývalého kabinetu a části obecního úřadu, původní dveře byly zazděny a probourány s chodby. Záchody a umývárna byly propojeny s šatnou. Kancelář ředitelky byla vybudovaná z bývalého sociálního zařízení bytu. V kuchyni byla probourána stěna v zazděny dvoukřídlové dveře do třídy. Příčky mezi místnostmi bytu byly probourány a tím vznikla velká místnost a v ní jídelna a herna. Dále byla probouraná stěna mezi touto místností a bývalou místností třídy, kde byla zbudována tělocvična. Také bylo přestavěno schodiště do sklepa. Současně byl zbourán notně zchátralý hospodářský objekt pro domácí zvířectvo a dřevník na dřevo a uhlí a na uvolněném místě bylo vybudováno pískoviště.

Rok 1976

6. září 1976 byla Mateřská škola slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců ONV, za JZD pan Cupl, předseda MNV pan Chvátal Stanislav. Otevřením mateřské školy byl zároveň zrušen dětský útulek v Sirákově a 15 dětí přešlo do Poděšína. Zapsáno bylo 26 dětí z toho 12 chlapců a 14 děvčat. Děti byly po celý rok odváženy autobusem JZD. Ředitelkou byla paní Jaroslava Polanská a druhá učitelka Jitka Doležalová,uklizečka je paní Anna Slámová a kuchařka Alena Homolová. Provoz školky je celodenní, letní období od 6:30 do 17:00 hod, a zimní období od 6:30 do 15:30 hod.

14. října 1976 byla uzavřena patronátní smlouva mezi MŠ a JZD Poděšín – Sirákov. Po sloučení družstva ve velký celek převzalo nové družstvo závazky z minula a tato smlouva trvala dále až do roku 1989. V patronátní smlouvě bylo hlavně zakotven dovoz Sirákovských dětí do MŠ v Poděšíně a zpět. Dále družstvo půjčovalo autobus na školní výlety, přispívalo na Vánoční svátky finančně, zajišťovalo opravu hraček a dalšího náčiní. Vyrábělo nové věci jako např. skluzavku, atd.

Rok 2000

18. května proběhl konkurz na ředitelku MŠ, v konkurzní komisi byla Marie Dobrovolná č.37, jmenovaná ředitelka školky byla Marie Jarošová č.79. 5. Na základě výsledku výběrového řízení obecní úřad souhlasí se jmenováním ředitelky MŠ v Poděšíně Marii Jarošovou, bytem Poděšín 79.

V úterý 15. srpna byla zahájena Žďárskou firmou IWA, plynofikace mateřské školy. Rozpočet na tuto akci je 129.000,-Kč, a byly zhotoveny rozvody plynu ke kotli, k ohřívači vody v kuchyni, k ohřívači vody v umývárně a k plynovému sporáku taktéž v kuchyni. Dále byly pořízeny dva nové ohřívače vody, plynový sporák na vaření, kotel a dva nové radiátory. Jeden panelový radiátor byl instalován v kuchyni a druhý, taktéž panelový, na obecním úřadě. Všechny tyto práce byly dokončeny do 22. září, kdy bylo poprvé zatopeno. Na plynofikaci, která stála 130.000,-Kč., obdržela obec dotaci ve výši 50% to je 65.000,-Kč.

28. srpna na zahájení provozu přišla nová zastupující ředitelka Ivana Vaverková z Nového Města n.M. narozena 16. června 1966, zastupuje po dobu nemoci paní Marie Jarošové, učila do 13. července 2001. Zároveň přišla nová učitelka Kateřina Urbánková ze Žďáru n.S. narozena 8. července 1979 učila do 23. srpna 2002.

Školní rok byl zahájen 4. září 2000 a do školky nastoupilo 21 dětí, 11 dětí z Poděšína, 8 ze Sirákova a 2 z Nížkova. Během roku ještě dvě děti přibyly, takže konečný stav byl 23, což bylo po čase zase radostné vyučovat větší počet dětí. Co se týče pedagogických pracovníků došlo k velkým změnám. Místo nemocné ředitelky Marie Jarošové nastoupila Iva Vaverková z Nového Města n.M., a učitelkou se stala Kateřina Urbánková ze Žďáru n.S. Obě nastoupily 28. srpna 2000. Provozní zaměstnanci zůstali beze změny, kuchařka Eva Jaitnerová a školnice Anna Jágrová. Provoz školky je rozšířen od 630 hod do 1530 hod., aby rodiče přijíždějící autobusem od Polné si mohli vyzvednout své děti. Vše probíhalo v pohodě až do 14. června 2001, protože v tomto měsíci postihla děti ve školce salmonelóza a školka byla uzavřena. Mnoho dětí bylo tímto bacilem zasaženo a průběh onemocnění probíhal u každého dítěte jiným způsobem. Nejhůře asi dopadl Tomáš Dočekal, který si pobyl 18 dní v nemocnici. V nemocnici si též pobyla Nikola Vázlerová. Jelikož nákazu dostala i ředitelka a kuchařka, byla školka na 14 dní uzavřena. Provoz byl opět zahájen 2. července, ale jen krátce, protože 14. července nastaly prázdniny. Z čeho salmonelóza vznikla, se ptal starosta pracovníků Okresní hygienické stanice, kteří se domnívají že se jedná o úterní oběd. V tento den byl k obědu bramborák a v něm nakažené vajíčko. Vejce pro školku jsou kupována v obchodě v Polné. Podle dopisu okresního hygienika MUDr. Říhy ze dne 9. července, provedla Okresní hygienická stanice ve Žďáře nad Sázavou 15 stěrů čistoty ve školní kuchyni. Provedenými stěry nebyla zjištěna přítomnost salmonelózy a ani jiných závažných mikrobů, které by signalizovali nedodržení zásad osobní a provozní hygieny.

Mateřské škole byl dán příspěvek 1.300,-Kč nájem plaveckého bazénu, na plavecký kurz dětí.

Učitelky a zaměstnanci MŠ

 

Učitelky v mateřské škole Poděšín.

Nástup Konec Jméno Narození Funkce
1.7.1942 30.6.1943 Chlupová Leopolda 16.2.1910 Litnice ředitelka
1.7.1943 29.8.1946 Hašková Božena 12.4.1899 Kladno ředitelka
1.9.1946 10.11.1947 Havránková Ludmila 30.11.1925 Bračice ředitelka
1.7.1947   Stráská Vlasta    
1.12.1947 13.1.1948 Králová Marie     ředitelka
14.1.1948 30.6.1949 Havránková Ludmila 30.11.1925 Bračice ředitelka
1.7.1949 1949 Indrová Hana N. Město  
1949 31.7.1950 Flesarová Ludmila 30.11.1925 Bračice ředitelka
1.8.1950 28.8.1952 Matějková Markéta     ředitelka
29.8.1952 31.1.1953 Provoz pozastaven není učitelka dojíždí Matějková
1.9.1952 31.1.1953 Müfeitová Milada Ronov ředitelka
1.2.1953 31.8.1954 Frühbauerová Milada Müfeitová Ronov ředitelka
1.9.1954 31.8.1958 Košáková Jana 25.3.1935 Sirákov ředitelka
19.9.1956 19.9.1961 Flesarová Ludmila 30.11.1925 Bračice vychovatelka
1.9.1958 31.8.1959 Kučerová Věra   Sněžné ředitelka
1.9.1959 11.6.1965 Kasalová Jana 25.3.1935 Sirákov ředitelka
20.9.1961 31.8.1963 Jarošová Božena 24.8.1929 Poděšín 1 vychovatelka
12.6.1965 31.8.1965 Dvořáková Marie   Rudolec  
1.9.1965 31.5.1967 Landová Marie   Nížkov  
1.6.1967 1969 Ptáčková Zdeňka 25.3.1945 Poděšín 16 vychovatelka
1.6.1967 1969 Jarošová Božena 24.8.1929 Poděšín 1 vychovatelka
1969 5.9.1976 Provoz zastaven, školka zrušena.
6.9.1976 31.8.1997 Polanská Jaroslava 23.1.1942 Žďár n/S. ředitelka
6.9.1976 31.8.1977 Doležalová Jitka 4.2.1957 Žďár n/S. učitelka
1.9.1977 14.4.1980 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
15.4.1980 17.11.1980 Vondráčková Alena 1.10.1955 Žďár n/S. učitelka
18.11.1980 27.3.1983 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
28.3.1983 22.8.1983 Sedláčková Marie 10.5.1923 Budeč +10.9.86 učitelka
22.8.1983 10.8.1984 Dvořáková Hana 7.5.1968 Žďár n/S. učitelka
13.8.1984 2.6.1985 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
3.6.1985 23.8.1985 Flesarová Miluše 4.5.1958 Poděšín 10 vychovatelka
24.8.1985 9.3.1986 Vašíčková Hana 11.2.1966 Žďár n/S. učitelka
10.3.1986 30.8.1986 Sedláčková Marie 10.5.1923 Budeč + 10.9.86 učitelka
1.9.1986 13.7.1987 Řádková Romana   Žďár n/S. učitelka
14.7.1987 31.8.1997 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
1.9.1997 8.8.2000 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 ředitelka
1.9.1998 5.11.1999 Dočekalová Libuše 29.6.1972 Poděšín 9 vychovatelka
8.11.1999 31.5.2000 Špačková Vladimíra 27.10.1970 Poděšín 76 vychovatelka
28.8.2000 13.7.2001 Vaverková Ivana 16.6.1966 N. Město zas. ředitelka
28.8.2000 23.8.2002 Urbánková Kateřina 8.7.1979 Žďár n/S. učitelka
16.7.2001 21.11.2005 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 ředitelka
26.8.2002 31.1.2003 Vítková Ladislava 3.7.1954 Žďár n/S. učitelka
1.2.2003 30.6.2006 Nedopilová Margita 5.7.1948 Žďár n/S. učitelka
5.12.2005 28.2.2006 Sudíková Marie 24.2.1945 Žďár n/S. zast. učitelka
1.3.2006 27.5.2007 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 ředitelka
28.8.2006 31.8.2008 Vondráčková Alena 1.10.1955 Žďár n/S. učitelka
1.12.2006 15.7.2007 Nedopilová Margita 5.7.1948 Žďár n/S. zast. učitelka
1.9.2007 31.8.2008 Sobková Libuše 6.10.1964 Žďár n/S. ředitelka
1.9.2008 31.1.2009 Vondráčková Alena 6.10.1964 Žďár n/S. zast. ředitelka
1.9.2008 30.4.2010 Doležalová Iva 6.10.1964 Žďár n/S. učitelka
1.2.2009 Dosud Řičanová Hana 6.10.1964 Žďár n/S. ředitelka
1.6.2010 31.3.2014 Trávníčková Dana 6.10.1964 Žďár n/S. učitelka
1.4.2014 Dosud Zelenková Šárka 6.10.1964 Žďár n/S. učitelka

Zaměstnanci v mateřské škole Poděšín.

Kuchařka

Rok Jméno Bydliště
1976 – 1990 Homolová Alena Poděšín 34
1990 – 1991 Flesarová Marie Poděšín 35
1991 – 31.1.2003 Jaitnerová Eva Poděšín 54
1.2.2003 – 31.5.2008 Doležalová Jana Poděšín 92
1.6.2008 – dosud Říhová Blažena Sirákov

Školnice

Rok Jméno Bydliště
1976 – 1982 Slámová Anna Poděšín 29
1982 – 1990 Rosecká Marie Poděšín 19
1990 –  31.10.2007 Jágrová Anna Poděšín 64
1.11.2007 – 31.3.2010 Jarošová Marie Sirákov
6.4.2010 – Dosud Košáková
Štěpánka
Sirákov

Zdeněk Jaroš