Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Mateřská škola

Adresa

Poděšín 45
592 12 Nížkov
okres Ždár nad Sázavou, kraj Vysočina
IČO: 70 99 02 98
Telefon: +420 566 675 150
E-mail: skolka@podesin.cz

Právní forma:

příspěvková organizace
Statutární orgán:
ředitelka paní Hana Řičanová
vznik funkce od 1. února 2009

Oznámení pro rodiče

Nepřítomnost dětí možno omluvit:

Projekty EU

Projekt „Pod obláčky“

Seznam zaměstnanců

Hana Řičanová | Žďár n. S
ředitelka

Šárka Zelenková | Žďár n. S
učitelka

Štěpánka Košáková | Sirákov
kuchařka

Růžena Flesarová | Poděšín
školnice

 

 

Předmět podnikání:

  • Poskytuje předškolní vzdělání podle ustanovení zákona 29/1984 Sb.
  • Zabezpečuje výchovu dětí umístěných v Mateřské škole v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, – ve znění pozdějších předpisů.
  • Připravuje děti na vstup do školy.
  • Zajišťuje stravování dětem a zaměstnancům školy.
  • Umožňuje další aktivity vzdělávací a relaxační.

Vznik příspěvkové organizace:

příspěvková organizace vznikla 1. ledna 2003, podle ustanovení § 35 odst. 2, § 84 odst. 2. písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vydává obec Poděšín v souladu s usnesením zastupitelstva obce ze dne 27. září 2002.

Denní režim

Provozní doba: 630 – 1530 hodin.

Dopolední činnost

Hry a činnosti podle volby dětí a podle nabídky, logopedické chvilky,ranní kroužek, tělovýchovné chvilky, cvičení, pohybové hry, spontánní a řízené činnosti.

Svačina: 8.30

Činnosti cílené – individuální, skupinové a frontální

Pobyt venku: 9.30

Oběd: 11.30

Odpolední činnost

Poslech pohádky, čtení na pokračování, spánek nebo odpočinek dle potřeby dítěte, postupné vstávání, hry zaměřené na rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie( kognitivní, výtvarné, konstruktivní), nadstandardní aktivity.

Svačina: 14.30

Herní činnosti dle volby dětí, pohybové chvilky, logopedické chvilky, pobyt venku.

V Poděšíně dne: 1.2.2009

AKTUÁLNĚ 

Přečtěte si nejnovější zprávy z dění či historie