Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Mateřská škola – Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024

Mateřská škola – Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Mateřská škola Poděšín, příspěvková organizace, Poděšín 45, 59212 Nížkov, zastoupená ředitelkou školy Hanou Řičanovou, IČO: 70990298

Čj:  30 /2024

Dne: 9.5.2024

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

   Ředitelka Mateřské školy Poděšín, příspěvkové organizace Hana Řičanová, jako zástupce správního orgánu příslušného podle § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm.  b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a podle zákona č 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla o přijetí dětí s níže uvedenými registračními čísly do Mateřské školy Poděšín, příspěvkové organizace, Poděšín 45, 59212 Nížkov, s nástupem od 1.9.2024 k celodenní docházce:

 

26/2024 (1)

27/2024 (2)

28/2024 (3)

29/2024 (4)

 

 

Odůvodnění:

Ředitelka Mateřské školy rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě žádostí zákonných zástupců podaných v době zápisu od 6.5. do 7.5.2024. 

 

                                                                                                                   Hana Řičanová, řed.MŠ.