Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Povodeň 2012

Jaroš 2012

Tak jsme si mysleli, že když koncem dubna přišlo oteplení, že je všem problémům s počasím konec. Jenže teplota stoupla okamžitě ze zimy přímo na letní počasí a na první májový den bylo rekordních 26°C. O den později byla ta samá vysoká teplota a v noci spadlo 3 mm srážek. Mělo nás to varovat! 3. května bylo od rána zase teplé, ale dusné počasí. Po poledni se začalo zatahovat a po třetí hodině odpolední začalo drobně pršet. Myslel jsem si, že zase přijde deštík na zavlažování. Bohužel, potom se strhla průtrž mračen a po krátké chvíli začaly padat kroupy. Já byl v tu dobu v práci, ale cítil jsem pohromu a tak jsem vběhl do traktoru a jel jsem do vsi prohlédnout co se děje. První co jsem viděl bylo, že je „Chobot“ pod vodou. Voda se valila jak ze „Samotínského potoka“. Tak po cestě z „Kopce“. Když jsem popošel dál, viděl jsem, že i Poděšínský potok je plný, a že voda ani nestačí pod mostem protéci. Kulturní dům byl také obklopen vodou a vypadalo to, že sál je zcela potopený. Když jsem popošel dál, viděl jsem, jak se voda valí po silnici od Polné. Rybník již byl v té době úplně plný a jedině štěstí, že někteří občané pročisťovali tzv. podkovu, která se neustále plnila přívalem vody a ostrůvky do sebe spečenými kroupami. Na dolním konci se voda valila z cesty za Enderlovými, která z části tekla až na plácek. Louky pode vsí byly zcela zatopeny. Když jsem se vrátil na hráz, tak již byla otevřena výpusť, aby voda mohla vrchem odtékat, protože splav již nestačil a začala přetékat hráz u Vejvodových. Jak rychle začalo pršet, tak i přestalo, voda se prohnala a zanechala po sobě značné škody. Zůstaly

stržené břehy Poděšínského potoka vedle Josefa Palase. Pod vývarem byl také utržen pravý břeh, místy je vymleté dno, které se také musí znovu opravit. Oproti všemu, ale zase kulturní dům ustál tuto povodeň a bylo jenom trochu vody a bahna v síni. Asi se blátem a kroupami zalepili dveře a voda nemohla dál. Ihned po povodni provedli hasiči a další občané hrubý úklid obce, za což jim obecní úřad děkuje. Na závěr jsem chtěl požádat, kdo má fotky z povodně, ať je nabídne do obecního archivu.