Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Obecní hlášení 21.3.2015

Obecní hlášení 21.3.2015

Soutěž:
Obecní úřad vyhlašuje soutěž na pokácené stromy v obci.
Stromy jsou označeny čísly 1 až 7.
Zájemci napíší na papír číslo stromu a sumu, kterou za něj chtějí dát.
Možno soutěžit o všech 7 stromů. Strom vyhraje vždy nejvyšší nabídka.
V zalepené obálce na které bude napsáno „Soutěž sdtromy“
odevzdají svojí žádost nejpozději v pátek 27. března 2015 ve 20:00 hodin
na obecním úřadě a nebo před tímto termínem vhodí do schránky na dveřích
obecního úřadu a nebo předat kterémukoliv zastupiteli.
Ihned po vyhlášení budou vítězové informování.
Stromy budou skáceny obecním úřadem nejpozději v sobotu 28. března.