Novinky 3/2015 – 2

Historie

Rekapitulace volebních období – doplněno nové období 2010-2014

http://www.podesin.cz/historie/rekapitulace-volebnich-obdobi/