Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Volby 2022 – Jak volit

Jak volit v komunálních volbách, jak křížkovat a kdy je hlas neplatný

 

Kdy se otevřou volební místnosti

Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a otevřené budou až do 22 hodiny. Následující den, tedy v sobotu, se otevřou v 8 hodin ráno a zavřou se ve 14 hodin.

 

Co potřebuji s sebou, když jdu volit

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost. To znamená, že s sebou potřebuje průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

 

Jak volit a jak křížkovat

Systém voleb do obecních zastupitelstev patří vůbec k těm nejsložitějším systémům voleb u nás. Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli křížky. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat.

 

Jak křížkovat?

Existují 3 způsoby, kterými volební lístky lze upravit, a ty jsou:

  1. Volič označí křížkem jednu volební stranu. V tomto případě tak volič hlasuje pro kandidáty dané strany v pořadí, ve kterém jsou uvedení na hlasovacím lístku.
  2. Volič označí křížkem konkrétní kandidáty. V této možnosti může volič označit jen tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva. Možná je i kombinace kandidátů z různých stran.
  3. Kombinace výše zmíněných. Volič může zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky udělit kandidátům jiných stran. Kandidáti označení křížkem získají hlasy přednostně, zbývající hlasy (do počtu členů zastupitelstva) se přiřadí straně označené křížkem a jejím kandidátům podle pořadí na volebním lístku.

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají.

 

Kdy je hlasovací lístek neplatný

Hlasovací lístek je neplatný, když volič neoznačí žádného kandidáta ani stranu, lístek není vložen v úřední obálce, je lístek přetržený nebo vloží do obálky několik hlasovacích lístků do stejného zastupitelstva.

Zdroj