Parcely

Zahájena stavba inženýrských sítí na parcelách.