Denní režim

Provozní doba: 630 – 1530 hodin.

DOPOLEDNÍ ČINNOSTI

Hry a činnosti podle volby dětí a podle nabídky, logopedické chvilky,ranní kroužek, tělovýchovné chvilky, cvičení, pohybové hry, spontánní a řízené činnosti.

Svačina: 8.30

Činnosti cílené – individuální, skupinové a frontální

Pobyt venku: 9.30

Oběd: 11.30

ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

Poslech pohádky, čtení na pokračování, spánek nebo odpočinek dle potřeby dítěte, postupné vstávání, hry zaměřené na rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie( kognitivní, výtvarné, konstruktivní), nadstandardní aktivity.

Svačina: 14.30

Herní činnosti dle volby dětí, pohybové chvilky, logopedické chvilky, pobyt venku.

V Poděšíně dne: 1.2.2009