Přehledy představitelů

1. Přehled majitelů panství

Datum od Datum do Jméno
1242- Majitel panství Polná Jan z Polné
1245- Zemřel Jan z Polné
1254- Úmrtí Jana z Polmný
23.3.1282- Majitel panství Polná Wikard a Záviš dědicové Jana
1293- Zemřel Záviš z Polné
Majitel panství Polná Wikard z Polné
1327- Majitel panství Polná Jindřich z Lipé
6.4.1356- Majitel panství i Poděšína Čeněk z Lipé prodal
Majitel panství i Poděšína Ješek z Pirkštejna koupil
1419- Majitel panství Polná Ptáček z Pirkštejna – boj s husity
1437- Majitel panství Polná Hynec Ptáček – boj s Janem Roháčem
1463- Majitel panství Polná Viktorin syn Jiřího z Poděbrad
14.1.1468- Majitel panství Polná Burian Trčka z Lípy na Lipnici
Majitel panství Polná opět Viktorin
1.11.1479- Majitel panství Polná opět Viktorin
7.10.1486- Majitel panství Polná Jan Boček z Kunštátu – koupil
1.12.1493- Polná dostala dva výroční trhy
1502- Majitel panství Polná Hynek Boček z Kunštátu
14.12.1515- Majitel panství Polná Mikuláš Trčka z Lípy – koupil
2.4.1516- Majitel panství Polná Burian Trčka z Lípy – bratr
30.5.1522- Majitel panství Polná Jan Trčka z Lípy – syn
18.10.1538- Majitel panství Polná Karel z Valdštejna – koupil
1543- Majitelka panství Polná Eliška z Postupic – manželka
1597- 1603 Majitel panství polenského Hartvig Žejdlic ze Šchönfeldu
1603- 1612 Majitel panství polenského Jan Žejdlic ze Šchönfeldu
1612- 1620 Majitel panství polenského Rudolf Žejdlic ze Šchönfeldu
1623- 19.9.1936 Majitel panství polenského Kardinál František kníže z Ditrichštejna
1654- Majitel panství polenského Maxmilian kníže z Ditrichštejna
1675- Majitel panství polenského Kardinál František kníže z Ditrichštejna
1698- 13.7.1708 Majitel panství polenského Leopold Josef z Ditrichštejna
20.6.1719- 4.11.1738 Majitel panství polenského Walter Xaver kníže z Ditrichštejna
4.11.1738- Majitel panství polenského Karel Maxmilián z Ditrichštejna
1770- Majitel panství polenského Karel kníže z Ditrichštejna
25.5.1808- Majitel panství polenského František Josef Jan z Ditrichštejna
21.6.1858- Majitel panství polenského 4 dcery Josefa z Dit. Správce strýc Mauric z Ditr.
1862- 1899 Majitelka panství polenského Klotylda Glam-Gallasová – dcera
1899- Majitelky panství polenského Eduardina Khevenhüllerová a Klotylda Festeticsová
1925- Majitelky panství polenského Klotylda Festeticsová a Elonora Kinská

2. Přehled představených obce

Volby Starosta 1. rádní 2. rádní Člen Člen Člen Člen
1825 Rosecký Jan Matoušek František 20 Jaroš Jan
1848 1861 Rosecký Jan
1864 Flesar Martin 10 František 30 Dobrovolný Blažek Jan 17 Rosecký Martin
1872 – 1883 Blažek Jan 17 František 30 Dobrovolný Flesar Jan 7 Dobrovolný Jan Jaroš Jan Chvátal Martin
Rosecký Václav Rosecký Josef Chvátal Václav
15.1. 1883 Rosecký Josef 19 Flesar Martin 10 Šurnický Václav Chvátal Václav Dobrovolný František 30 Flesar Jan 7
Blažek Josef 17 Doležal Vojtěch Rosecký Václav
1895 Flesar Antonín 7 Rosecký Antonín Rosecký Josef 19 Dobrovolný Jan Doležal Vojtěch Chvátal Václav
Blažek Jan 17 Flesar Martin 10 Homola Josef
1900 Blažek Jan 17 Jágr Josef 2 Rosecký Antonín Rosecký Martin
1905 Flesar Antonín 7 Flesar Martin Palas Josef Chvátal Václav Blažek Jan
Neubauer František Rosecký Martin 11 Rosecký Josef Rosecký Antonín
1908 Rosecký Josef Rosecký Martin 11 Rosecký Antonín Kašpárek Josef 18 Flesar Antonín 7 Palas Josef 6
Jágr Josef 2 Flesar Martin 10 Med Josef 45
1.1910 Rosecký Martin 11 Rosecký Josef 19 Kašpárek Josef 18 Rosecký Antonín Svoboda Gustav 24 Flesar Antonín 7
Palas Josef 6 Flesar Martin 10 Chvátal Antonín 39
1.1913 Chvátal Alois 47 Rosecký Josef 19 Homola Josef 20 Chvátal Antonín 39 Hanus Josef 46 Homola Václav 34
Flesar Antonín 7 Flesar Martin 10 Rosecký Martin 11
1916 Homola Josef 20 Rosecký Antonín Stehlík Josef Flesar Martin 10 Chvátal Antonín 39
Rosecký Martin 11 Chvátal Alois 47 Homola Václav 34 Hanus Josef 46
Starosta Náměstek 1 a 2 rádní Člen Člen Člen Člen
15.6. 1919 Flesar Rudolf 10 Hanus Josef 46 Pařízek Adolf 23 Flesar Antonín 7 Svoboda Gustav 24 Palas Josef 6 Šmiraus Josef 50
Doležal Antonín 4 Dobrovolný Edvard 32 Homola Josef 20 Homola 34 František Chvátal Antonín 39
16.9. 1923 Flesar Rudolf 10 Rosecký Martin 11 Hanus Josef 46 Dočekal Jaroslav 9 Sláma Václav 29 Stehlík Josef 36 Stránský Jan 51
Fejt Adolf 19 Homola Josef 20 Chvátal Stanislav 47 Flesar Josef 7 Chvátal Antonín 39
16.10. 1927 Sláma Václav 29 Dočekal Jaroslav 9 Fejt Adolf 19 Flesar Rudolf 10 Stránský František 13 Enderle Václav 49 Kašpárek Josef 18
Jaroš Josef 1 Nejedlý 14 František Jágr Josef 2 Rosecký Rudolf 43 Homola Josef 20
27.9. 1931 Sláma Václav 29 Dočekal Jaroslav 9 Flesar Rudolf 10 Enderle Václav 49 Stránský Jan 51 Musil Rudolf 38 Rosecký Josef 11
Jágr Josef 2 Hanus Josef 46 Nejedlý František 14 Rosecký Václav 5 Kašpárek Josef 18
1.5. 1935 Sláma Václav 29 Dočekal Jaroslav 9 Stránský Jan 51 Enderle Václav 49 Stehlík Josef 3 Musil Rudolf 38 Rosecký Josef 11
Doplňovací volby Jágr Josef 2 Hanus Josef 46 Nejedlý František 14 Rosecký Václav 5 Pařízek Adolf 23
12.6. 1938 Sláma Václav 29 Chvátal Alois 47 Nejedlý František 14 Jaroš Josef 1 Rosecký Josef 11 Jágr Antonín 2 Hanus Josef 46
Homola František 17 Rosecký František 19 Chalupník Vavřinec 22 Stehlík Josef 3 Enderle Václav 49
14.5. 1941 Nejedlý 14 František Chvátal Alois 47 Hanus Josef 46 Jaroš Josef 1 Rosecký Josef 11 Jágr Antonín 2 Sláma Václav 29
Doplňovací volby Homola František 34 Rosecký František 19 Chalupník Vavřinec 22 Stehlík Josef 3 Enderle Václav 49
Předseda 1.místopředs. 2,3.místopř. Člen Člen Člen Člen
10.6. 1945 Dočekal Jaroslav 9 Pařízek Bohumil 23 Borský Bedřich 45 Nejedlý František 14 Sedlák Antonín 31 Šimek Václav 48 Dobrovolný Alois 30
Flesar František 10 Šorf Josef 26 Enderle Václav 49 Svoboda Jan 24 Rosecký Jaroslav 61
24.6. 1945 Borský Bedřich 45 Flesar František 10 Svoboda Jan 24 Nejedlý František 14 Sedlák Antonín 31 Činčera Václav 16 Dobrovolný Josef 54
Šimek Václav 48 Šorf Josef 26 Enderle Václav 49 Bláha Josef 8 Rosecký Jaroslav 61
2.7. 1945 Flesar František 10 Chvátal Stanislav 33 Svoboda Jan 24 Musil Rudolf 38 Sedlák Antonín 31 Činčera Václav 16 Dobrovolný Josef 54
Šimek Václav 48 Šorf Josef 26 Enderle Václav 49 Bláha Josef 8 Rosecký Jaroslav 61
8.7. 1945 Chvátal Stanislav 33 Flesar František 10 Svoboda Jan 24 Musil Rudolf 38 Sedlák Antonín 31 Činčera Václav 16 Dobrovolný Josef 54
Šimek Václav 48 Šorf Josef 26 Enderle Václav 49 Bláha Josef 8 Šurnický Vojtěch 62
5.7. 1946 Chvátal Stanislav 33 Svoboda Jan 24 Rosecký František 10 Homola Jan 34 Sedlák Antonín 31 Chvátal Alois 32 Dobrovolný Josef 54
Bláha Josef 8 Šorf Josef 26 Enderle Václav 49 Stránský Josef 51 Rosecký Jaroslav 61
1948 Chvátal Stanislav 33 Svoboda Jan 24 Rosecký František 10 Homola Jan 34 Sedlák Antonín 31 Chvátal Alois 32 Sedlecký František 65
Doplňovací volby Bláha Josef 8 Šorf Josef 26 Enderle Václav 49 Novotný Josef 21 Šimek Václav 48
29.6. 1950 Chvátal Stanislav 33 Hanus Jaroslav 46 Rosecký Josef 11 Dočekal Jaroslav 9 Sedlák Antonín 31 Jaroš Miroslav 1 Chalupník Vavřinec 22
Rosecký Rudolf 43 Šorf Josef 26 Šimek Václav 48 Landová Ludmila 58 Kašpárková Růžena 18
Bláha Josef 8 Novotný Josef 21 Sedlecký František 65
10.1. 1952 Chvátal Stanislav 33 Hanus Jaroslav 46 Rosecký Josef 11 Dočekal Jaroslav 9 Sedlák Antonín 31 Jaroš Zdeněk 1 Chalupník Vavřinec 22
Rosecký Rudolf 43 Šorf Josef 26 Šimek Václav 48 Landová Ludmila 58 Kašpárková Růžena 18
Doplňovací volby Krejčí František 45 Sedlecký František 65 Hanus Josef 63
Předseda Místopředs. Tajemník Rádní Člen Člen Člen
16.5. 1954 Šorf Josef 26 Chvátal Stanislav 33 Šurnický Vojtěch 62 Enderle Stanislav 49 Hanus Jaroslav 46 Dočekal Jaroslav 9 Krejčí František 45
Sedlák Antonín 31 Sedlecký František 65 Jaroš Zdeněk 1 Kašpárková Růžena 18
12.6. 1960 Sedlák Antonín 31 Chvátal Stanislav 33 Novotný Josef 21 Jaroš Zdeněk 1 Enderle 49 Stanislav Chvátal 39 Jaroslav Sedlecký 65 František
Krejčí František 45 Henzlová Marie 57 Bláhová Růžena 8 Koumarová Božena 28
14.6. 1964 Sedlák Antonín 31 Chvátal Stanislav 33 Jaroš Zdeněk 1 Šimek Jan 68 Sláma Jan 29 Enderle 49 Stanislav Chvátal 39 Jaroslav
Krejčí 45 František Flesar Josef 7 Bláhová 8 Růžena Flesarová 35 Jaroslava
1968 Sedlák Antonín 31 Chvátal Stanislav 33 Jaroš Zdeněk 1 Šimek Jan 68 Chvátal 39 Jaroslav
Zjistit 11 poslanců Sláma Jan 29
1972 Sedlák Antonín 31 Chvátal Stanislav 33 Jaroš Zdeněk 1 Flesar Josef 7 Chvátal 39 Jaroslav
Zjistit Smejkal Václav 49 Bláhová Věra 63 Šimek Jan 68
22.10. 1976 Chvátal Stanislav 33 Smejkal Václav 49 Jaroš Zdeněk 1 Flesar Josef 7 Enderle Stanislav 69 Sláma Jan 29 Dočekal Jaroslav 9
Šimek Jan 68 Bláhová Věra 63 Šustrová Zdeňka 61 Chvátalová Věra 71
Občanský Výbor
5.6. 1980 Rosecký František 19 Chvátal Stanislav 33 Dočekal Jaroslav 9 Homola Jan 34 Chvátalová Věra 71
Landa František 33 Chvátalová Růžena 32 Jaroš Zdeněk 1 Smejkal Václav 49 Jágr Josef 2

Starosta Místostarosta Finanční Kontrolní Sociální Stavební Pořádková
1990 – 1994 1.11.1990 Kosour František 77 Flesar Bohumil 10 Navrátil Vladimír 11 Landa Jiří 58 Koumar Milan 78 Jágr Pavel 89 Chvátalová Věra 71
1994 – 1998 19.11.1994 Jaroš Zdeněk 79 Jaitnerová Eva 54 Dočekal Jaroslav 9 Kosour František 77 Dobrovolná Marie 37 Doležal Josef 12 Šmiraus Adolf 27
1.1.1997 Dobrovolná Marie 37
1998 – 2002 14.11.1998 Jaroš Zdeněk 79 Rosecký František 70 Dočekal Jaroslav 9 Enderle Jiří 69 Dobrovolná Marie 37 Koumar Milan 78 Landová Jindřiška 33
2002 – 2006 2.11.2002 Jaroš Zdeněk 79 Rosecký František 70 Dočekal Jaroslav 9 Enderle Jiří 69 Jaitner Milan 54 Landa František 33 Jágr Pavel 89
2006 – 2010 21.10.2006 Jaroš Zdeněk 79 Rosecký František 70 Enderle Jiří 69 Jaroš Petr 76 Vejvoda František 50 Landa František 33 Dočekal Jaroslav 9
2010 – 2014 16.10.2010 Jaroš Zdeněk 79 Rosecký František 70 Matoušek Milan 87 Jaroš Petr 76 Vejvoda František 50 Enderle Jiří 69 Dočekal Jaroslav 9
2014 – 2018 11.10.2014 Nejedlý David 91 Landová Jitka 38 Vodáková Anna 85 Bláha František 63 Jaroš Zdeněk 79 Šustr Zdeněk 61 Dočekal Jaroslav 9

3. Přehled obyvatel obce

Rok Obyvatel Muži Ženy Domy
1636 16
1649 8
1654 17
1700 16
1719 17
1749 20
1771 232 119 113
1782 178 35
1784 169 36
1805 261 138 123 43
1818 267 124 143 43
1900 245 125 120
1901 392
1921 378
1925 378
1930 372
1939 382
1940 372
1945 372
1970 230 120 110
1973 230
1980 208
1990 245 125 120
1991 245
1994 250 127 123
1997 251 124 127
1998 251 126 125
1999 252 126 126
2000 252 125 127
2001 249 123 126
2002 253 124 129
2003 247 122 125
2004 250 122 128 95
2005 251 124 127
2006 255 127 128
2007 251 124 127 97
2008 248 123 125 97
2009 253 125 128 97
2010 245 123 122 98
2011 249 123 126 98
2012 248 125 123 98
2013 248 126 122 98
2014 252 128 124 99
2015 252 130 122 100

 

 

4. Přehled učitelů

Nástup Konec Učitel Narození: Den Jméno Místo
26.5.1825 28.5.1846 Hlatký František 1805 Bohdalov
28.5.1846 2.2.1847 Klusáček Antonín Polná
3.2.1847 9.3.1847 Sobotka Jakub Dobroutov
9.3.1847 24.10.1876 Novotný František 1816 Oudoleň
31.10.1876 30.9.1878 Strašil Tonáš 18.12.1850 Olešná
1.10.1878 31.12.1878 Slanina Antonín
1.1.1879 31.8.1881 Strašil Tonáš 18.12.1850 Olešná
1.9.1881 15.10.1882 Krátký František
16.10.1882 18.11.1885 Vácha Jan
19.11.1885 26.8.1889 Bezděk Jan 16.5.1858 Soběslav
26.8.1889 24.8.1892 Urban Václav 12.6.1862 Zdislav
24.8.1892 20.7.1916 Med Josef 3.9.1856 Bonkov
26.8.1913 16.5.1920 Eis Ludvík
21.7.1916 29.7.1923 Schulc František 8.12.1872 Dolní Dobrouč
1.9.1920 21.12.1920 Seribaniová Jarmila
4.9.1921 28.8.1922 Jonáš František 29.9.1899 Praha
28.8.1922 28.2.1923 Beránek František 28.8.1902 Německý Brod
1.3.1923 15.4.1923 Huška Miloslav 8.5.1899 Dolní Hamry
15.5.1923 8.8.1923 Josefi Karel 21.1.1901 Vysoké Mýto
9.8.1923 6.8.1924 Balvín Josef 22.9.1904 Kutná Hora
9.8.1923 6.8.1924 Šuhaj František
7.8.1924 28.6.1933 Markvart Richard 13.3.1883 Netolice
7.8.1924 27.8.1926 Hušková Marie 3.11.1904 Německý Brod
30.8.1926 30.9.1926 Balvín Josef 22.9.1904 Kutná Hora
1.10.1926 31.1.1927 Blahová Božena 1905 Nové Veselí
1.2.1927 31.8.1933 Balvín Josef 22.9.1904 Kutná Hora
1.9.1933 30.6.1934 Mitářský Václav
1.9.1933 30.6.1934 Mitářská Valérie
1.7.1934 30.6.1935 Mejstřík Alois 26.10.1914 Lomnice
1.7.1934 1.9.1945 Borský Bedřich 20.2.1905 Věžnice
1.8.1935 30.6.1936 Pavlíček František 4.10.1910 Německý Brod
1.7.1936 16.10.1941 Rymešová Vilemína 26.8.1911 Brandýs n/Orlicí
3.9.1943 9.10.1944 Skoumalová Pavla 18.3.1922 Telč
1.9.1945 22.9.1945 Hlavsa Josef 7.1.1923 Jihlava
15.1.1946 30.6.1947 Rosecká Vilémina 26.8.1911 Rymešová Brandýs n/Orlicí
1.9.1947 31.7.1950 Svobodová Marie 16.3.1921 Lvová Havlíčkův Brod
1.8.1950 28.7.1952 Matějka Julius 10.4.1904 Dolní Lažany
1.8.1952 31.7.1966 Krejčí František 31.1.1916 Mostiště
24.8.1966 31.8.1970 Musil František Bohdalov
1.9.1970 30.6.1975 Pokorná Marie
30.6.1975 Škola zrušena

Učitelky v mateřské škole Poděšín

Nástup Konec Učitel Narození: Den Jméno Místo
Den Místo Jméno
1.7.1942 30.6.1943 Chlupová Leopolda 16.2.1910 Litnice
1.7.1943 29.8.1946 Hašková Božena 12.4.1899 Kladno
1.9.1946 10.11.1947 Havránková Ludmila 30.11.1925 Bračice Flesarová
1.12.1947 13.1.1948 Králová Marie
14.1.1948 31.7.1950 Havránková Ludmila 30.11.1925 Bračice Flesarová
1.8.1950 28.8.1952 Matějková Markéta
29.8.1952 31.1.1953 provoz pozastaven není učitelka
1.2.1953 31.8.1954 Fruhbauerová Milada Ronov
1.9.1954 31.8.1958 Košáková Jana Sirákov
1.9.1958 31.8.1959 Kučerová Jana Sněžné
1.9.1959 11.6.1965 Kasalová Jana Sirákov
12.6.1965 31.8.1965 Dvořáková Marie Rudolec
1.9.1965 ???????? Landová Marie Nížkov
1965 5.9.1976 Provoz zastaven, školka zrušena.
6.9.1976 31.8.1997 Polanská Jaroslava 23.1.1942 Žďár n/S. ředitelka
6.9.1976 31.8.1977 Doležalová Jitka Žďár n/S. učitelka
1.9.1977 14.4.1980 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
15.4.1980 17.11.1980 Vondráčková Alena Žďár n/S. učitelka
18.11.1980 27.3.1983 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
28.3.1983 22.8.1983 Sedláčková Marie Žďár n/S. učitelka
22.8.1983 10.8.1984 Dvořáková Hana Žďár n/S. učitelka
13.8.1984 2.6.1985 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
3.6.1985 23.8.1985 Flesarová Miluše Poděšín 10 brigádnice
24.8.1985 9.3.1986 Vašíčková Hana Žďár n/S. učitelka
10.3.1986 30.8.1986 Sedláčková Marie Žďár n/S. učitelka
1.9.1986 13.7.1987 Řádková Romana Žďár n/S. učitelka
14.7.1987 31.8.1997 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
1.9.1997 8.8.2000 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 ředitelka
1.9.1998 5.11.1999 Dočekalová Libuše 29.6.1972 Poděšín 9 vychovatelka
8.11.1999 31.5.2000 Špačková Vladimíra 27.10.1970 Poděšín 76 vychovatelka
28.8.2000 13.7.2001 Vaverková Ivana 16.6.1966 N. Město zas. ředitelka
28.8.2000 23.8.2002 Urbánková Kateřina 8.7.1979 Žďár n/S. učitelka
16.7.2001 21.11.2005 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 ředitelka
26.8.2002 31.1.2003 Vítková Ladislava 3.7.1954 Žďár n/S. učitelka
1.2.2003 30.6.2006 Nedopilová Margita 5.7.1948 Žďár n/S. učitelka
5.12.2005 28.2.2006 Sudíková Marie 24.2.1945 Žďár n/S. zast. učitelka
1.3.2006 27.5.2007 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 ředitelka
28.8.2006 31.8.2008 Vondráčková Alena 1.10.1955 Žďár n/S. učitelka
1.12.2006 15.7.2007 Nedopilová Margita 5.7.1948 Žďár n/S. zast. učitelka
1.9.2007 31.8.2008 Sobková Libuše 6.10.1964 Žďár n/S. ředitelka
1.9.2008 31.1.2009 Vondráčková Alena 6.10.1964 Žďár n/S. zast. ředitelka
1.9.2008 30.4.2010 Doležalová Iva 6.10.1964 Žďár n/S. učitelka
1.2.2009 Dosud Řičanová Hana 6.10.1964 Žďár n/S. ředitelka
1.6.2010 31.3.2014 Trávníčková Dana 6.10.1964 Žďár n/S. učitelka
1.4.2014 Dosud Zelenková Šárka 6.10.1964 Žďár n/S. učitelka

5. Počet žáků ve škole

Rok Dětí Rok Dětí Rok Dětí Rok Dětí Rok Dětí
J – Jednotřídka
1848 48 1874 46 1900 59 1926 51 1952 28 J
1849 43 1875 57 1901 65 1927 47 1953 29 J
1850 47 1876 56 1902 76 1928 40 1954 30 J
1851 47 1877 52 1903 87 1929 46 1955 27 J
1852 47 1878 61 1904 85 1930 48 1956 23 J
1853 45 1879 68 1905 80 1931 48 1957 21 J
1854 46 1880 67 1906 87 1932 46 1958 17 J
1855 45 1881 77 1907 90 1933 50 1959 18 J
1856 48 1882 73 1908 89 1934 52 1960 18 J
1857 43 1883 77 1909 80 1935 56 1961 20 J
1858 49 1884 84 1910 85 1936 56 1962 21 J
1859 47 1885 75 1911 85 1937 59 1963 18 J
1860 45 1886 79 1912 84 1938 59 1964 21 J
1861 51 1887 85 1913 87 1939 58 1965 ? J
1862 47 1888 ? 1914 76 1940 53 1966 20 J
1863 55 1889 ? 1915 86 1941 48 1967 18 J
1864 54 1890 79 1916 76 1942 46 1968 17 J
1865 ? 1891 80 1917 82 1943 51 1969 18 J
1866 41 1892 68 1918 85 1944 51 1970 17 J
1867 41 1893 66 1919 ? 1945 ? 1971 17 J
1868 41 1894 70 1920 93 1946 29 J 1972 13 J
1869 45 1895 72 1921 87 1947 24 J 1973 14 J
1870 42 1896 70 1922 90 1948 19 J 1974 10 J
1871 55 1897 68 1923 75 1949 23 J
1872 50 1898 63 1924 68 1950 24 J
1873 52 1899 67 1925 62 1951 25 J

6. Přehled požárů v obci

Datum Domy
28.8.1873 15, 16, 17, 19, 20, 23, 47
13.8.1874 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 39, 46, 54
29.8.1917 32, 33, 34, 48, 50
23.7.1932 23
19.10.1933 8, 9
10.8.1976 Pole
12.8.2003 Kravín

7. Technické novinky poprvé v Poděšíně

Č. Co Značka Kdo Adresa Kdy
1 Rozhlasový přijímač Dočekal Jaroslav Poděšín 9 1924
2 Čistící mlátička Homola František Poděšín 34 1930
3 Motocykl Indian Dočekal Jaroslav Poděšín 9 1928
4 Osobní automobil Praga Alfa Dočekal Jaroslav Poděšín 9 1930
5 Traktor John Deer Flesar Frant.,Rudolf,Chvátal Al. Poděšín 1946
6 Telefon Rosecký – hostinec Poděšín 53 7/1946
7 Televizní přijímač TESLA Aleš Homola – JZD Poděšín 34 1958
8 Filmová kamera MEOPTA Sláma Jan Poděšín 81 1974
9 Barevný TV přijímač TESLA color Jaroš Zdeněk Poděšín 79 8/1977
10 Domácí počítač ZX Spectrum Dočekal Jaroslav Poděšín 9 5/1986
11 Satelitní přijímač SAKURA Šimek Zdeněk Poděšín 68 1989
12 Videorekorder DAEWOO VIDEOSERVICE Poděšín 6/1990
13 Osobní počítač PC TESCO 386DX40 Dočekal Jaroslav Poděšín 9 4/1993
14 Elektrické vytápění Řeháček Vladislav Poděšín 59 1993
15 Videokamera PANASONIC SVHS-C Dočekal Jaroslav Poděšín 9 5/1996
16 Mobilní telefon MOTOROLA Šimek Zdeněk Poděšín 68 9/1996
17 Multimediální PC ESCOM P5/100 Jaroš Zdeněk Poděšín 79 12/1996
18 Internet SPT Telecom Jaroslav Dočekal Poděšín 9 17.5.1999

8. Přehled domovních čísel v Poděšíně1998

Č.p. Jméno Popis Č.p. Jméno Popis Č.p. Jméno Popis
1 Jaroš ¨Zdeněk Neobydlen 36 Stehlík Josef Neobydlen 71 Chvátalová Věra Byt
2 Jágr Josef Byt 37 Dobrovolný František Byt 72 Sláma Jindřich Byt
3 Doležal Antonín Neobydlen 38 Landa Roman Byt 73 Musilová Hana Byt
4 Doležal Antonín Byt 39 Chvátal Jaroslav Byt 74 Kulturní dům Obecní
5 Šlechtický Josef Byt 40 Vaverová Marie Chalupa 75 Kancelář ZDV Podnik
6 Palasová Marta Byt 41 Svoboda Rudolf Chalupa 76 Jaroš Jiří Byt
7 Flesar Josef Byt 42 Jednota Podnik 77 Kosour František Byt
8 Žák Libor Podnik 43 Kaple Obecní 78 Koumar Milan Byt
9 Dočekal Jaroslav Byt 44 Koumarová Božena Byt 79 Jaroš Zdeněk Byt
10 Flesar Bohumil Byt 45 Mateřská škola Obecní 80 Šimek Jan Byt
11 Navrátil Vladimír Byt 46 Hanus Josef Neobydlen 81 Sláma Jan Byt
12 Doležal Josef Byt 47 Sláma Pavel Byt 82 Šorf Milan Byt
13 Válová Františka Byt 48 Štohanzl Petr Chalupa 83 Flesar Vladislav Byt
14 Nejedlá Marie Byt 49 Smejkal Václav Byt 84 Hrabětová Věra Chalupa
15 Doležalová Marie Byt 50 Skalická Marie Byt 85 Nejedlý Bohumil Byt
16 Mašek František Chalupa 51 Stránský Josef Neobydlen 86 Enderle Stanislav Byt
17 Flesar Pavel Staveniště 52 Zápotočný Bohumil Byt 87 Matoušek Milan Byt
18 Matoušková Růžena Byt 53 Rosecký František Podnik 88 Koumar František Byt
19 Rosecký František Byt 54 Jaitner Milan Byt 89 Jágr Pavel Byt
20 Homola Josef Byt 55 Novotný Miroslav Chalupa 90 Šmirausová Anežka Byt
21 Sobotka Zdeněk Byt 56 Landsman Ladislav Byt 91 Nejedlý Alois Byt
22 Chalupník Jan Byt 57 Sobotková Ludmila Byt 92 Doležal Václav Byt
23 Pařízek Jaroslav Neobydlen 58 Landa Jiří Byt 93 Jágr Jaromír Staveniště
24 Mirošník Karel Chalupa 59 Řeháček Vladislav Byt 94 Sláma Pavel1 Staveniště
25 Šimek Jiří Byt 60 Žák Libor Byt
26 Šorfová Františka Byt 61 Šustr Zdeněk Byt 1 Dolní kravín Podnik
27 Šmiraus Adolf Byt 62 Jeřábek Jaromír Chalupa 2 Horní kravín Podnik
28 Pěchotová Marie Chalupa 63 Bláha František Byt 3 Produčka prasat I Podnik
29 Sláma Miroslav Byt 64 Jágr Josef Byt 4 Produčka prasat II Podnik
30 Dobrovolný Františe Neobydlen 65 Provazník Lubomír Chalupa 5 Bramborárna stará Podnik
31 Ševečková Vlasta Chalupa 66 Rosecký František Neobydlen 6 Produčka prasat III Podnik
32 Chvátal Alois Byt 67 Homola Josef Byt 7 Dílny Podnik
33 Landa František Byt 68 Šimek Zdeněk Byt 8 Bramborárna nová Podnik
34 Homola Jan Byt 69 Enderle Jiří Byt 9 Sklep-Jágr Josef Podnik
35 Flesar Bohumil Byt 70 Rosecký František Byt 10 Klubovna TJ. Podnik

9. Okresy pod které obec Poděšín patřila.

Od Do Okres Kraj
10.6.1850 Plná
11.6.1850 1855 Německý Brod
1855 30.9.1884 Polná
1.10.1884 1918 Německý Brod
28.10.1918 30.9.1940 Německý Brod Čáslav
1.10.1940 31.5.1945 Jihlava země Morava
1.6.1945 11.6.1949 Havlíčkův Brod Východočeský
12.6.1949 31.12.1999 Žďár nad Sázavou Jihomoravský
1.1.2000 Žďár nad Sázavou Jihlavský

10. Kronikáři obce Poděšín

Příjmení Jméno Od do Bydliště
Markvart Richard 1.1.1925 28.6.1933 Poděšín 45
Miřátský Václav 1.9.1933 30.6.1934 Poděšín 45
Borský Bedřich 1.7.1934 31.1.1940 Poděšín 45
Rosecká Vilémina 1.2.1940 1947
Chvátal Václav 1947 31.1.1973 Poděšín 39
Chvátal Alois 1.2.1973 4.7.1976 Poděšín 32
Homola František 15.7.1976 31.12.1979 Poděšín 17
Jágr Josef 1.1.1980 31.3.1998 Poděšín 2
Jaroš Zdeněk 1.4.1998 Poděšín 79