Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Zápis do Mateřské školy Poděšín pro školní rok 2023-2024

Žádost ke stažení:

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023

 

 

Zápis dle školského zákona do Mateřské školy Poděšín pro školní rok 2023-2024.

 

  Zápis proběhne v období od 9. do 10. května 2023 od 14.30 hodin a platí pravidla pro zápis dle školského zákona. Výsledky  (registrační čísla)  budou po ukončení zápisu vyvěšeny na webových stránkách obce v sekci Mateřská škola a na dveřích budovy MŠ.

 

   Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle Správního řádu. Podle §37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu.

   Žádost lze vyzvednout osobně  v Mateřské škole kdykoli od 6.30 – 15.00 hod.  nebo stáhnout na webových stránkách obce v sekci Mateřská škola.

   Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

  • osobním podáním ve školce a 10. května 2023 

 

Přílohy

Rodný list.                                                                                                      

Praktickým lékařem pro děti a dorost potvrzený doklad o řádném očkování nebo praktickým lékařem pro děti a dorost vypsané potvrzení o řádném očkování do žádosti o přijetí.

Lze mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  • Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí dítěte dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

        V Poděšíně dne 31.3.2023

                                                                                        Hana Řičanová, řed. MŠ