Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Pokládka optického kabelu

Pokládka optického kabelu

Dne 31.5.2021 byla na zasedání zastupitelstva obce projednána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí Poděšín a firmou CETIN a.s. Jedná se o položení do země dvou HDPE trubek a optického kabelu od Mlýnského rybníka k rozvaděči u budovy č.p. 69  (Enderle Jiří), a tak propojení dvou stávajících tras. Výkopy a protlaky by měly být provedeny pouze na obecních pozemcích. Trasa by měla být od Dobrovolných směrem k hrázi rybníka, kde bude proveden protlak pod silnicí, dále směrem k potoku a podél potoka, kde bude u mostu u Šmirausů proveden další protlak pod potokem, a ještě jeden protlak pod hlavní komunikací. Dále se bude pokračovat v zeleném pásu podél cesty k Enderlovým, kromě dvou míst, kde z důvodu blízkosti vedení zemního plynu budou muset udělat pokládku v kraji obecní cesty. Tato pokládka nových kabelů probíhá z důvodu posílení a zkvalitnění veřejné komunikační sítě.