Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Mateřská škola – Zápis – LEX UKRAJINA

Mateřská škola – Zápis – LEX UKRAJINA

 

 

Další zápis do Mateřské školy Poděšín pro školní rok 2022-2023 dle LEX  UKRAJINA.

 

 

   Zápis proběhne dne 20.6.2022 v budově školy.

Platí zde pravidla pro zápis podle školského zákona, s vyjímkou termínu konání podle § 34 odst. 2. Přihlášku může podat jen cizinec s dočasnou ochranou. Výsledky (registrační čísla) budou po ukončení zápisu vyvěšeny na webových stránkách obce v sekci Mateřská škola, na dveřích budovy školy.

 

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle Správního řádu. Podle §37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu. Řízení a všechny písemnosti jsou  dle §16 správního řádu jen v českém jazyce. Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, ve kterém se vede jednání, má právo na tlumočníka. Pokud je správnímu orgánu předložena listina (např. žádost) v jiném  než českém jazyce, musí být tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

 

Žádost lze vyzvednout osobně v Mateřské škole kdykoli od 6.30 hodin do 15.00 hodin při dodržování platných mimořádných protiepidemických opatření nebo stáhnout na webových stránkách obce v sekci Mateřská škola.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

  • osobním podáním ve školce 20.6.2022 od 14.00 hodin do 15.00 hodin při dodržování platných mimořádných protiepidemických opatření.

 

Přílohy:

  • doložení řádného očkování dítěte (s vyjímkou dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné)

Ověřovací doklady:

  • rodný list dítěte/ pas cizince
  • cizinci (mimo EU) doloží právo pobytu na dobu delší než 90 dní
  • občanský průkaz/pas – doložení zastoupení zákonného zástupce

 

 

 

 

 V Poděšíně dne 11.5.2022                                         Hana Řičanová, řed. MŠ