Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Zápis do Mateřské školy Poděšín pro školní rok 2022-2023

Žádost ke stažení:

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022

 

 

 

Zápis dle školského zákona do Mateřské školy Poděšín pro školní rok 2022-2023.

 

  Zápis proběhne v období od 5. do 10. května 2022 a platí pravidla pro zápis dle školského zákona, avšak přihlášku nemůže podat cizinec s dočasnou ochranou. Výsledky (registrační čísla) budou po ukončení zápisu vyvěšeny na webových stránkách obce v sekci Mateřská škola, na dveřích budovy MŠ.

 

 

  Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle Správního řádu. Podle §37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu.

 

  Žádost lze vyzvednout osobně v Mateřské škole kdykoli od 6.30 – 15.00 hod. při dodržování platných mimořádných protiepidemických opatření nebo stáhnout na webových stránkách obce v sekci Mateřská škola.

 

  Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

  • osobním podáním ve školce 5. a 6. května 2022 dopoledne od 9.00 hodin do 10.00 hodin a 9. a 10. května odpoledne od 14.00 hodin do 15.00 hodin při dodržování platných mimořádných protiepidemických opatření.

 

Přílohy

Rodný list.                                                                                                       Praktickým lékařem pro děti a dorost potvrzený doklad o řádném očkování nebo praktickým lékařem pro děti a dorost vypsané potvrzení o řádném očkování do žádosti o přijetí.

Lze mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

     – Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí dítěte dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

 

        V Poděšíně dne 5.4.2022

                                                                                        Hana Řičanová, řed. MŠ