Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Poděšín, příspěvková organizace, Poděšín 45, 59212 Nížkov, IČO: 7099029

 

 

 

Čj: 41/2021

Dne: 12.5.2021

Rozhodnutí o přijetí k přeškolnímu vzdělávání

   Ředitelka Mateřské školy Poděšín, příspěvkové organizace Hana Řičanová, jako správní orgán příslušný podle § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm.  b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a podle zákona č 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla o přijetí dětí s níže uvedenými registračními čísly do Mateřské školy Poděšín, příspěvkové organizace, Poděšín 45, 59212 Nížkov, s nástupem od 1.9.2021 k celodenní docházce:

 

34/2021 (1)

35/2021 (2)

36/2021 (3)

37/2021 (4)

 

Odůvodnění:

Ředitelka Mateřské školy rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonných zástupců v době od 3. do 11.5.2021. Všechny děti byly přijaty.

 

                                                                                                                   Hana Řičanová, řed.MŠ.