Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Zápis do Mateřské školy Poděšín pro školní rok 2021-2022

Žádost ke stažení:

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis do Mateřské školy Poděšín pro školní rok 2021-2022.

 

  Zápis proběhne od 3. do 11. května 2021. Výsledky (registrační čísla) budou po ukončení zápisu vyvěšeny na webových stránkách obce v sekci Mateřská škola, na dveřích budovy MŠ.

 

 

  Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle Správního řádu. Podle §37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

 

  Žádost lze vyzvednout osobně po telefonické domluvě v Mateřské škole (566675150) při dodržování platných mimořádných protiepidemických opatření nebo stáhnout na webových stránkách obce v sekci Mateřská škola.

 

  Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky (fwyvepz)
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole po telefonické domluvě při dodržování platných mimořádných protiepidemických opatření.

 

Přílohy

Rodný list při osobním podání nebo kopie rodného listu při jiném způsobu podání

(stačí prostá kopie).                                                                                                

Praktickým lékařem pro děti a dorost potvrzený doklad o řádném očkování nebo praktickým lékařem pro děti a dorost vypsané potvrzení o řádném očkování do žádosti o přijetí.

Lze mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

     – Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí dítěte dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

 

 

V Poděšíně dne 31.3.2021