Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Uzavření MŠ

Od 1.3.2021 se uzavírá Mateřská škola.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

 

Distanční výuka

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Distanční vzdělávání přesně definuje Novela školského zákona č.349/2020 §184 a
 • Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem
 • Jde o vzdělávání dětí na dálku.
 • Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí ve třídě, ve které je plněno povinné předškolní vzdělávání.
 • Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli nemoci, viróze nebo pokud je provoz MŠ omezen nebo přerušen například z důvodu technických.
 • Distanční vzdělávání je určeno pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělání účastnit, rodič je povinen jej omluvit.
 • Omlouvat dítě lze telefonicky 566 675150 na mobil. Telefonu 737 041018
 • Po znovuotevření školy, pedagog omluvenku zapíše do třídní knihy

 

 1. ZPŮSOB REALIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • Dle zákona „způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte.“
 • V případě distanční výuky to budou v Mateřské škole Poděšín týdenní vzdělávací cíle a tematicky zaměřené bloky s nabídkou činností, pracovních listů, které posilují a rozvíjejí kompetence dítěte
 • Úkoly budou zadávány 3xtýdně, odevzdávány po dohodě se zákonnými zástupci osobně v MŠ
 • Dětem budou vyplněné úkoly kontrolovány a ukládány do jejich portfolia

 

 1. VZDĚLÁVÁNÍ MLADŠÍCH DĚTÍ
 • Mladší děti (3-5 let) se mohou distančního vzdělávání také účastnit, ale bude to bráno jako nadstandartní činnost a vstřícný krok naší mateřské školy. Plnění úkolů a vypracování pracovních listů od mladších dětí nelze vymáhat.

 

 1. HODNOCENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
  • Dle § 184 a školského zákona jsme povinni poskytnout dětem zpětnou vazbu v podobě hodnocení jejich práce při distančním vzdělávání.
 • Hodnocení v tomto případě bude poskytováno:

                – ústně (po dohodě) při osobních návštěvách zákonného zástupce při vyzvedávání,  

                    odevzdávání vzdělávacích materiálů                 

 

V Poděšíně dne: 30.9.2020

Aktualizace projednána se zákonnými zástupci proti podpisu