Rekonstrukce veřejného osvětlení

Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení od firmy VN Rekostav, s.r.o. v části obce Poděšín, kde se rekonstruovalo nadzemní elektrické vedení v hodnotě 164 115 Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, Program „Obnova venkova Vysočiny 2019“. Účel této smlouvy je poskytnutí finanční podpory na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“. Výše dotace činní 127 000,-Kč

Zastupitelstvo obce schválilo využití dotace POV na Rekonstrukci veřejného osvětlení II. etapa, kde by se vyměnil zbytek starých svítidel po obci za nová, jako v předešlém roce.