Zhotovení komunikací II. etapy parcel RD Poděšín.

Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky na zhotovení díla „Komunikace II. etapa Poděšín“. Bylo osloveno pět firem, z čehož v daném termínu byly doručeny nabídky od tří společností. Po důkladném přezkoumání a projednání byla navrhnuta nabídka od firmy STRABAG a.s.. Tato nabídka byla zároveň nejlevnější a to za cenu 3 347 800,04,-Kč s DPH.