Zubní

MUDr. Hrašková nebude ordinovat 31. 5., 1.

6., 8.6. a 15. 6. Akutní případy ošetří lékaři na poliklinice v době od

7 do 9 hodin.