Novinky 2/2015 – 4

Historie

Přehledy představitelů

– 2. Přehled představených obce – doplněny nové roky 1990 – 2018

– 3. Přehled obyvatel obce – doplněny nové roky 1997 – 2015

http://www.podesin.cz/historie/prehledy-predstavitelu/