Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Setkání rodáků 2014

Setkání rodáků Poděšína 2014

Termín:              21. června 2014

 

Program:

08.30  Sraz rodáků v kulturním domě.

09:00  Dechová hudba, Bystřická kapela.

10.30  Zahájení, projev starosty.

10.45  Průvod po vsi.

11.00  Sázení pamětního stromu u sochy.

11.15  Položení věnce obětem 1. Světové války. Hymna ČR

11.30  Prohlídka budovy školy.

12.00  Mše svatá v kapli.

13.30  Společné foto u kulturního domu.

14.00  Vystoupení hasičů Sirákova se starou ruční stříkačkou.

14.30  Vystoupení kynologů ze Záborné.

14.45  Vystoupení hasičů a hasiček z Poděšína.

15.15  Vystoupení mažoretek z Polné.

16.00  Vystoupení koňské skupiny, po skončení budou vozit děti.

19.00  Volná zábava se skupinou Bystřická kapela.

22.00  Slavnostní ohňostroj s hudbou.

 

Skákací hrad – celý den

Malování na obličej – celé odpoledne

 

Setkání rodáků Poděšína 2014

V sobotu 21. června proběhlo po čtyřech letech již páté setkání rodáků a přátel obce Poděšín. Toto setkání bylo pod heslem „Kdo nebyl alespoň jednou v Poděšíně, jako by nežil.“

Vše ale začalo již 29. listopadu 2013, kdy zastupitelstvo obce pod bodem 195, schválilo uspořádat setkání rodáků obce Poděšín v roce 2014. Předběžný termín byl stanoven na 21. června 2014. Tento termín byl nakonec dodržen. Do setkání se pomalu připravoval program, který se postupně dolaďoval a poslední týden před setkáním došlo na úklid obce a přípravu sálu a okolí.

Předpověď počasí nevěstila nic dobrého. Mělo byt chladno a déšť. Nakonec bylo chladněji a sluníčko téměř nevylezlo, ale nepršelo, a tak připravený program nebyl narušen. Hlavně dopoledne, ale i částečně odpoledne, se trochu přitápělo v kulturním domě a tak ti zimomřivější se tam mohli ohřát.

Začátek setkání byl naplánován na devátou hodinu, ale již před tímto termínem se začali scházet jak pořadatelé, kapela, tak i hosté. Na chodbě vítaly rodáky hostesky Libuše Dočekalová a Darina Řeháčková, které dbaly na to, aby se co nejvíce občanů zapsalo do pamětní knihy, kterou připravila Marie Dobrovolná, a dále nabízely propagační předměty.

V přísálí bylo připraveno video, které bylo promítáno projektorem na filmové plátno. Byla to hodinová smyčka fotografií s hudbou o historii a současnosti obce. Tuto projekci připravil Jaroslav Dočekal. Nyní si ji také můžete prohlédnout na webových stránkách obce. Venku byl připraven pro malé děti skákací hrad, který byl po celý den plně využit. Po deváté hodině začala vyhrávat Bystřická kapela. Byla umístěna na kamionu Pavla Landy.

Zhruba o půl jedenácté začali pořadatelé organizovat vyklízení sálu kulturního domu a připravovat venkovní akce. Po opuštění sálu většiny návštěvníků následoval krátký projev starosty obce a byl organizován průvod po obci.

V čele průvodu šel starosta hasičů Vladimír Řeháček a starosta obce Zdeněk Jaroš. Za nimi českou vlajku k památníku padlých nesl Antonín Sláma a obecní vlajku Lukáš Flesar. Slavnostní hasičskou vlajku nesl Jiří Šlechtický a slavnostní obecní vlajku Alois Chvátal. Věnec k památníku padlým nesli Vladislav Flesar a David Nejedlý. Dále šla Bystřická kapela, která hrála do kroku, následovali hasiči v uniformách a ostatní hosté.

Průvod se zastavil u sochy stromu, kde byly odhaleny 2 propagační desky, které vyráběl František Dobrovolný a oba starostové zasázeli mezi sochu a posezení pamětní (Vánoční) strom (stříbrný smrk).

Pochod pokračoval dále kolem prodejny, čekárny, silnicí na Sirákov, kolem kovárny a školy ke kapli.

Při kladení věnce, který darovala obci Anna Vomelová (rozená Slámová), hrála kapela pochod padlým legionářům a po položení věnce zahrála kapela Českou státní hymnu.

Následovala prohlídka pěkně upravené a vyzdobené školní budovy. Ředitelka Hana Říčanová a zaměstnankyně Štěpánka Košáková a Blažena Říhová vítaly hosty a podarovaly je napečeným štrúdlem, jednohubkami a čajem.

Ve 12 hodin byla zahájena Mše svatá u kaple. Mši sloužil polenský farář Jan Ladislav Novák, na varhany hrál Jaromír Pospíchal z Nížkova, kterého podporovala Bystřická kapela. Po mši se rodáci opět sešli u kulturního domu, kde po obědě pokračoval odpolední program.

Nejprve předvedly domácí ženy SDH ve složení Libuše Dočekalová, Kateřina Doležalová, Lenka Doležalová, Jana Jágrová, Ivana Řeháčková, Stanislava Slámová, Růžena Slámová a Naďa Sobotková požární útok stříkačkou PPS 12.

Po několika písních program zpestřilo devět mažoretek ze skupiny DDM z Polné. V jejich řadách cvičí naše rodačka Hana Musilová. Mažoretky předvedly dvě vystoupení krátce po sobě a určitě se tento nový prvek na rodácích všem líbil.

Po mažoretkách přijeli s koňmi Petr a Pavel Jarošovi, kteří vozili průběžně odpoledne na přání děti na koňském hřbetě.

Souběžně s koňskou skupinou následovalo vystoupení kynologů ze Záborné, kteří předvedli ukázku výcviku psů, útoků, zadržení a celkové použití cvičených psů.

Po odchodu psovodů se svými miláčky následoval útok domácích hasičů, který provedli rovněž stříkačkou PPS 12 ve složení Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Antonín Sláma a Zdeněk Sobotka.

Po sbalení hadic a chvilce hudby nastoupil mistr České republiky ze dne 7. června 2014 v práskání honáckým bičem Jan Prokop z Nových Dvorů u Polné. Figuranta mu dělal Jiří Jaroš ml. Po pěkné ukázce práskání honáckým bičem, která na setkání rodáků také byla novinkou, pokračoval Jan Prokop s figuranty Petrem a Pavlem Jarošovými v ukázce aikida. Aikido je japonské národní bojové umění, kterému se všichni tři účastníci věnují.

Celé odpoledne mezi všemi vystoupeními a po nich hrála Bystřická kapela. V 19 hodin se kapela přesunula do kulturního domu a program pokračoval taneční zábavou.

O desáté hodině večerní zapálil Jaroslav Dočekal mezi kulturním domem a Mlýnským rybníkem ohňostroj s koktejlem vážné hudby, který se všem velice líbil. Po ohňostroji pokračovala volná zábava v kulturním domě.

O jídlo a občerstvení se celou dobu starali členové TJ Poděšín.

Na závěr bych chtěl všem občanům, kteří pomohli jak při úklidu, tak i přípravě a aktivní účasti při setkání rodáků, poděkovat za pomoc. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří si na tuto akci přišli poslechnout pěknou muziku, shlédnout bohatý program, popovídat a zavzpomínat. Vše bylo natočeno na video, které si můžete také prohlédnout na webových stránkách naší obce.                                                                                                                                Z. Jaroš

 

Foto ze setkání rodáků 2014

Foto Setkání rodáků Poděšína 2014


 Video ze setkání rodáků 2014


 

 

 Video promítané na setkání rodáků