Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

zápis do 1. třídy.

Ředitelství ZŠ Nížkov oznamuje, že zápis žáků do 1. tř.  ZŠ Nížkov pro školní rok 2014 / 2015 se uskuteční 

                                                                                17. 1. 2014 od 13, 00 v budově ZŠ Nížkov.

 Zápisu se zúčastní děti, které dosáhnou k 31.8.2014 věku 6 let, tj. děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a starší, které dosud nebyly u zápisu do 1. tř. nebo nejsou dosud žáky ZŠ. Na zápis se mohou dostavit i děti mladší.Podmínkou přijetí tohoto dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení /PPP/ a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonní zástupci dítěte. K zápisu se dostaví dítě se svým zákonným zástupcem, který přinese rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.