Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Volby

Oznámení

o době a místě konání voleb do parlamentu České republiky.

Starosta obce oznamuje, že:

1.   volby do parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecní úřad Poděšín č.45.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Hlasovací lístky obdržel každý domů.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

V Poděšíně   dne 12.10.2013.

……………………………………………..
    Jaroš Zdeněk – starosta obce Poděšín