Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Zápis do 1. třídy.

Zápis do 1.tř.ZŠ Nížkov pro školní rok 2013/2014
Ředitelství ZŠ Nížkov oznamuje, že zápis žáků do 1. tř.  ZŠ Nížkov pro školní rok 2013/2014 se uskuteční
                                                                                18.1.2013 od 13,00   v budově ZŠ Nížkov.

Zápisu se zúčastní děti, které dosáhnou k 31.8.2013 věku 6 let, tj. děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a starší, které dosud nebyly u zápisu do 1. tř. nebo nejsou dosud žáky ZŠ. Na zápis se mohou dostavit i děti mladší.Podmínkou přijetí tohoto dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení /PPP/ a odborného lékaře,které k žádosti přiloží zákonní zástupci dítěte. K zápisu se dostaví dítě se svým zákonným zástupcem, který přinese rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

Mgr.František Sládek – ředitel