Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Vokby:

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta obce Poděšín podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva kraje Vysočina
   se uskuteční dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
   a dne 13. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Obecní úřad v Poděšíně.

3. Voliči bude   umožněno  hlasování  poté,   kdy  prokáže  svoji totožnost  a   státní  občanství  České   republiky  (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči  budou dodány  3 dny  přede dnem  konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

V Poděšíně. dne 12. září 2012               .   ………………………………
                                                                  starosta