Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Dar.

Farní úřad v Nížkově by chtěl během příštího roku obnovit krov
na faře v Nížkově z důvodu havarijního stavu stávajícího krovu.
Z tohoto důvodu prosí i občany naší obce, zda by jako vlastníci
lesů mohli na tuto opravu přispět darem jednoho nebo více
stromů vhodných na pořez stavebního řeziva.
Pokud by někdo tímto darem chtěl přispět, nechť toto oznámí do
pátku 30. prosince 2011 buď panu Josefu Jágrovi č.64 a nebo
panu Jiřímu Enderlovi č.69.