Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Knihovna

Knihovna obce Poděšín.

Kdy byla knihovna v Poděšíně založena již přesně nelze zjistit. První záznam máme z roku 1925, kdy knihovna byla umístěna ve školní třídě a měla 100 svazků. Později byla přestěhována do vlastní místnosti. V roce 2005 došlo k celkové rekonstrukci místnosti knihovny, do které byly vyrobeny nové regály a stoly.

Knihovníkem v obci dříve býval vždy učitel obecné školy. Prvním obecním knihovníkem byl Stanislav Enderle, který knihovnu vedl od roku 1953 do konce roku 1963. V roce 1964 vedl knihovnu František Šmiraus. Od začátku roku 1965 až do své smrti v roce 1998 vedl obecní knihovnu Josef Jágr.

Po svém otci převzav obecní knihovnu v roce 1998 jeho syn Jaromír Jágr, který vede knihovnu dodnes. Tento knihovník vede knihovnu s velkým přehledem knih a za jeho působení byl v knihovně zřízen historický regionální koutek, ve kterém jsou knihy a časopisy z naší obce a našeho okolí. O tyto knihy a časopisy je velký zájem u většiny občanů. Dále každým rokem bere do knihovny knihy výměnným fondem z okresní knihovny ve Žďáře n.S. Knihovník velice úzce spolupracuje s obecním zastupitelstvem, které se mu snaží ve všem vyjít vstříc.

Knihovnu v naší obci navštěvují nejvíce občané v důchodovém věku a školní mládež, ale má i dost čtenářů pracujících občanů.