Výlov.

Výlov.
V sobotu 22. října 2011 hasiči provedou
tradiční výlov „Mlýnského rybníka“.