Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Komunální volby 2010.

Komunální volby v Poděšíně.

Ve dnech 15. a 16. října proběhly na obecním úřadu komunální volby. Do voleb se přihlásilo pouhých 7 kandidátů (16 při posledních volbách) na 7 volených míst, což již dopředu zaručovalo malou účast voličů. Toto se nakonec potvrdilo a k volbám přišlo jenom 52 voličů ze 198 zapsaných, to je 26,3%. Volební komise pracovala ve složení: předseda: Štohanzlová Lucie, místopředseda: Dočekalová Libuše a Řeháčková Darina. Zapisovatelem komise byl Jaroš Radim. Komise vyhlásila výsledky komunálních voleb, které již byly uvedeny výše v Usnesení.

V pátek 22. října 2010 v 19:30 proběhlo v kuchyni kulturního domu ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Zastupitelé nejprve složili předepsaný slib a potom došlo k volbě nových orgánů obce.

Volba starosty:

1. kolo: Jaroš Zdeněk 3, Dočekal Jaroslav 2, Rosecký František 1;

2. kolo: Jaroš Zdeněk 4, Dočekal Jaroslav 2, (volilo 6 zastupitelů, jeden byl omluven). Starostou obce byl tedy zvolen Zdeněk Jaroš.

Volba místostarosty:

1. kolo: Rosecký František 3, Vejvoda František 2, Dočekal Jaroslav 1.

2. kolo: Rosecký František 3, Vejvoda František 3.

3. kolo: Rosecký František 5, Vejvoda František 2

(třetí kolo již volilo všech 7 zastupitelů).

Místostarostou obce se stal František Rosecký ing.

Dále proběhly volby předsedů výborů a komisí:

Předseda kontrolního výboru:   Jaroš Petr.

Předseda finančního výboru:     Matoušek Milan.

Předseda stavební komise:        Enderle Jiří.

Předseda pořádkové komise:    Dočekal Jaroslav ing.

Předseda sociální komise:        Vejvoda František.

Pokladník obce:                        Dočekal Jaroslav.

 

Volby v Nížkově.

V Nížkově se volí 15 členů do obecního zastupitelstva. Volby vyhrál Jan Mokrý – 380 hlasů, 2. Josef Vlček – 346, 3. Josef Brukner – 274, 4. Ondřej Pospíchal – 271, 5. Bohuslav Brukner – 245, 6. Dana Uttendorfská – 234, 7. Martin Dočekal – 221, 8. Marta Novotná – 206, 9. Bohuslav Eliáš – 195, 10. Luboš Toufar – 192, 11. Josef Pojmon – 174, 12. Martina Lacinová – 162, 13. Miloslav Linhart – 146, 14. Petr Němec – 137, 15. Kamil Vejvoda 93.

Náhradníci:

ČSSD: 1. Jiří Velín – 128, 2. Marie Kasalová – 113, 3. Miloš Janda a Jiří Vystrčil – 110, 5. František Štohanzl – 94, atd.

Sdruž. nezávislých: 1. Alena Novotná – 162, 2. Zdeněk Mokrý – 156, 3. Zdeněk Brabec – 150, 4. Jiří Neuvirt – 146, 5. Jaroslav Fiksa – 142, atd.

KSČM: 1. Bohuslav Musil a Milan Šurnický – 68, 3. Aleš Dočekal – 53, atd.

KDU-ČSL: 1. Jaroslava Dočekalová – 233, 2. Zdeněk Pojmon – 232, 3. Miloslav Augustin – 226, 4. Josef Ločárek – 212, 5. Dagmar Flesarová – 183, atd.

Starostou byl opět zvolen již po šesté za sebou Jan Mokrý, místostarosta Josef Vlček, do rady byli zvoleni Josef Brukner, Petr Němec a Marta Novotná.

 

Volby v Sirákově.

V sousedním Sirákově se letos také volí sedmičlenné zastupitelstvo (dříve devítičlenné). Volby vyhrál Jaroslav Štikar – 109 hlasů, 2. Lubomír Slabý – 106, 3. Petr Jaroš – 100, 4. Jan Landsman – 85, 5. Aleš Neubauer – 77, 6. Jaromír Vlček – 72 a 7. Drahomíra Králová – 69. Náhradníci: 1. Bedřich Jaroš – 64, 2. Pavel Jaroš – 58, 3. Michal Musil – 52, atd.

Starostou obce Sirákov byl zvolen Aleš Neubauer, místostarostou Lubomír Slabý.      Z. Jaroš