Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Setkání rodáků 2010

V sobotu 19. června proběhlo již IV. setkání rodáků obce Poděšín. Tomuto setkání předcházely tradičně velké přípravy a úklid, aby se všem v Poděšíně líbilo. Samotný den „D“ byl plný očekávání jaké bude počasí. Předpověď nebyla dobrá, byla hlášena zima a déšť. Ráno tomu vše nasvědčovalo, bylo jenom 10°C a honily se mraky na déšť. Proto jsme si vypůjčili od házenkářů z Nového Veselí stan. Akci pod širým nebem zahájila o deváté hodině hudba pana Vencelidesa z Nového Veselí, která přijela téměř o hodinu dříve, aby se muzikanti v počtu 14-ti mohli připravit. Mezitím přicházeli účastníci setkání, kteří se nejprve podepsali do pamětní knihy a mohli si zakoupit upomínkové předměty ve vestibulu. Po desáté hodině začali pořadatelé přemisťovat hosty ven z kulturního domu, kde byl nejprve projet starosty a dále následoval za pochodové hudby průvod po vsi.

První zastávka byla u hospody, kde sochař mistr Michal Olšiak a starosta obce Zdeněk Jaroš odhalili sochu stromu. Průvod při hudbě pokračoval kolem prodejny Jednoty, čekárny na cestu ke školce a dorazil ke kapli. Tempo pochodu bylo poměrně vysoké a tak se rodáci ještě chvíli trousili. Až se prostor u kaple zaplnil, položili hasiči Josef Jágr a Libor Chvátal u památníku věnec, který obci darovala Anna Vomelová (Slámová). Milan Matoušek a Jiří Šlechtický zasadili do držáků obecní a statní vlajku. Čestnou stráž ještě stáli Jiří Enderle a František Bláha. Následoval krátký projev starosty, který vyzval kováře Pavla Šimka a kameníka Libora Šimona, aby odhalili nový památník obětem 1. světové války. Po odhalení památníku následovala hymna České republiky.

Následně zasadili pamětní lípu, kterou obci daroval František Dobrovolný, starosta obce Zdeněk Jaroš, velitel hasičů David Nejedlý a za veřejnost František Rosecký. Po zasázení stromku následovala půlhodinka volna na prohlídku školky, kde se každý mohl občerstvit a posílit a na poslech dechové hudby u kaple. Ve 12:00 hodin nejprve farář Mgr. Pavel Sandtner posvětil památník a potom následovala mše svatá. Po mši pokračoval průvod při hudbě od kaple ke kulturnímu domu.

Odpolední blok zahájili kynologové ze Záborné pod vedením Jaromíra Vlčka. Ke všemu hrála do 14-ti hodin dechová hudba Jana Vencelidesa z Nového Veselí. Po Veselácích nastoupila také pod širým nebem country kapela „Bizoni“ z Polné pod vedením Jana Prchala. Program pokračoval požárním útokem nejprve domácích hasiček a potom jejich kolegů hasičů.

Odpolední program obohatila skupina historického šermu Flamberk a po nich koňská skupina pod vedením Jiřího Jaroše. Po šestnácté hodině bylo slyšet ve vzduchu motorové rogalo a tak se dočkali i zájemci o létání. Po osmnácté hodině skončila country kapela a veškeré dění se přesouvalo dovnitř kulturního domu, kde začala taneční zábava se skupinou „Knajpa“ ze Žďáru nad Sázavou, která hrála do 3 hodin ráno. Mezitím o desáté hodině spustil Jarda Dočekal pěkný ohňostroj.

Po celou dobu trvání si mohli účastníci v přísálí prohlížet výstavu fotografií, kterou připravili hasiči, myslivci, sportovci a obecní úřad. Venku byly k vidění všechny hasičské stříkačky našeho sboru. Podle mého názoru se setkání rodáků vydařilo. Svědčí o tom mnoho rodáků, kteří mě před odjezdem přišli osobně poděkovat a při tom nešetřili chválou. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu tohoto setkání. Zvlášť bych chtěl poděkovat sboru dobrovolných hasičů, že se v tak hojném počtu sešli nejen do průvodu v uniformách a dali celé akci slavnostnější ráz. Musíme jenom doufat, že i příští zastupitelstvo obce svolá za 4 roky další podobnou akci.

FotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografie

Text: Zdeněk Jaroš, Foto: Jaroslav Dočekal